Valikko Sulje

Johdanto profeetallisista lahjoista

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa… Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa… Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen” (1.Kor. 14:1,2-4,29-30).

”Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti”(Jer. 23:28).

”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään, ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille” (Miika. 3:7). ”Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor. 13:9).

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on”(1.Tes. 5:19-21).

Jumalan Sana eli Raamattu on ainoa erehtymätön uskonelämän ohjenuora (2.Tim. 3:14-17). Jumalan Sana on myös se koetin, jolla kaikki muut hengelliset sanomat, ilmestykset ja unet koetellaan (Heb. 4:12-13). Uskovan ihmisen ei siis tule vaeltaa ”tuuliviirinä” pelkkien profeetallisten sanomien mukaan, vaan Jumalan erehtymättömän ja ikuisen Sanan ja Hänen Pyhän Henkensä johdatuksen mukaan (Jer. 31:9, Joh. 16:13; 17:17, Ilm. 3:7).

Raamattu kuitenkin kehoittaa meitä anomaan hengellisiä lahjoja ja varsinkin profetoimisen lahjaa seurakunnan rakennukseksi. Näiden profeetallisten sanomien sekä ilmestysten ja unien avulla Jumala on puhunut kansalleen kautta historian ja yhä edelleen puhuu. Haluamme tuoda esille Israel-Apu Ry:n kotisivuilla myös näitä seurakuntaa rakentavia ja kehottavia profeetallisia sanomia, joita Jumala kansalleen tänäkin päivänä puhuu. Pyrimme luonnollisesti siihen, että sanoma olisi koeteltu ja Sanan mukainen. On kuitenkin otettava huomioon, että profetoimisemme on vajavaista ja vain aika on paras ”tuomari”, joka osoittaa sanoman lopullisen toteutumisen ja jumalallisen alkuperän. Jokainen sanoman esilletuoja luonnollisesti itse vastaa sanomastaan ja sen toteutumisesta.