Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 11.4.2019

Netivyah

Jerusalemin rukouslista 11.4.2019

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Sapatin lukuteksti on Kolmannesta Mooseksen kirjasta, 14:1-15:37. Tekstijakso on lyhyt, ja se keskittyy pääasiallisesti yhteen aiheeseen, puhtauslakeihin. Puhtauskysymys ei ole järin suosittu aihe kristillisissä seurakunnissa. Meidän ei ole helppoa ymmärtää sitä.

                      Meillä on kodeissamme suihkut ja kylpyammeet, ja me peseydymme hyvin usein. Meillä ei ole käsitystä hengellisestä puhtaudesta. Sallinette, että yritän selittää tätä käsitettä 2000-luvun perspektiivistämme käsin. Käytän yhtä jaetta, jonka suurin osa evankeelisia seurakuntia jättää huomiotta.

                      ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, hänen joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat” (1 Pietari 3:21-22,RK). (engl teksti alkaa: Kaste, joka vastaa tätä, pelastaa nyt teidät…”)

Katsokaamme näitä jakeita lähemmin. Kasteesta jokainen kristitty tietää ainakin jotain. Katolinen kirkko ja korkeaprotestanttiset kirkot kastavat vauvansa pirskottamalla vähän vettä vauvan pään päälle.            Kreikkalais- ja venäläisortodoksit, koptit ja Etiopian seurakunnat kastavat myös vauvat, mutta upotuskasteella, jossa vauva upotetaan kokonaan veteen. Nämä kirkkokunnat kastavat vauvat, koska ne uskovat, että ilman kastetta nämä vauvat joutuvat helvettiin, jos he kuolevat.

                      Tämä kastekäytäntö perustuu ylläoleviin, Ensimmäisen Pietarin kirjeen, sanoihin. Nämä kirkot tulkitsevat kirjaimellisesti jaetta: ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena”/ ”Kaste, joka vastaa tätä, pelastaa nyt teidät”.

                      Tässä perinteisessä kirkon tulkinnassa on se ongelma, että alkuosa ”tämän vertauskuvan mukaan”/”joka vastaa tätä” jätetään täysin huomioonottamatta.  Vastaa mitä? On vertauskuva mistä?

Näiden jakeiden asiayhteys on Nooan ajan vedenpaisumus. Tulvavesi pelasti Nooan ja hänen perhekuntansa, koska tulvavesi nosti Nooan laivan veden yläpuolelle, ja näin Nooa ja hänen perheensä pelastuivat.

                      Mitään fysiikan ihmettä ei tapahdu siinä, että vesi nostaa laivan veden pinnalle kellumaan. Kun vauva tai aikuinen kastetaan, vesi kyllä kastelee vauvan, mutta ei siinä ole mitään ihmeitä tekevää voimaa, joka varmistaisi, että tämä vauva pelastuu Tuomiopäivänä ja pääsee taivaaseen. Pietarin kirjeen teksti tekee selväksi, että kaste ei ole kylpy eikä suihku, joka pesee ruumiin puhtaaksi ja että puhtaus siten pelastaa.

                      Kaste ei ole ”lihan saastan poistamista”/engl. ”ikään kuin lihan saastan poistamista”, vaan se on ”hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta”/ engl. ”ikään kuin hyvän omantunnon pyytämistä..”  Huomioitava sana tässä on ”ikään kuin”. Toisin sanoen kyse on kuvasta, esimerkistä, mallista, joka käyttää Messiaamme Jeshuan ylösnousemusta esimerkkinä pelastuksesta joka tekee meistä Messiaan seuraajia.

Niin kuin Messias nousi taivaaseen noustuaan ylös kuolleista, niin mekin, jotka kastettaessa samastumme Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa ja taivaaseen astumiseensa, vetoamme Jumalaan Messias Jeshuan seuraajina ja Hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemukseensa osallisina, kun meidät kastetaan, koska me olemme Hänelle, eli Messiaalle, alistettuja.

                      Saanko sanoa sen vähän yksinkertaisemmin. Roomalaiskirjeen luvussa 6 Paavali sanoo selvin sanoin:

                      ”Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä” (Room.6:3-4).

Niin kuin kaikki Jumalan käskyt, kastekin toimii vain silloin kuin kastettava ihminen tekee sen uskoen ja uskon kautta. (Katso Markus 16:16: ”Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”)

Voisiko asiaa ilmaista selvemmin kuin miten Paavali sen sanoo? Jos me emme usko ja hukumme veteen – meidät tuomitaan kadotukseen. Toisin sanoen, vesi ei pelasta meitä, jos me emme usko.

Tooran (Mooseksen lain) puhtauslakien jäänteet kootaan nyt yhteen uskon tekoon, joka meidän kaikkien on tehtävä – ja se on symbolinen osallistuminen Messiaan kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemiseen, ja etuoikeus seurata Häntä Jumalan läsnäoloon taivaissa.

Annan tässä vielä muutaman Uuden Testamentin jakeen, jotka liittyvät puhtauteen:

Silloin Paavali otti miehet mukaansa. Kun hän seuraavana päivänä oli puhdistautunut heidän kanssaan, hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä päättyisivät ja kunkin puolesta uhrattaisiin uhri” (Apt.21:26).

”Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena temppelialueella...” (Apt.24:18).

Kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan” (2 Kor.11:2,3).

Käskymme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta” (1 Tim.1:5).

Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa” (2Tim.2:22).

Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksiantoa ole ilman verenvuodatusta. On siis välttämätöntä puhdistaa taivaallisten kuvat tällä tavoin, mutta itse taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhreilla kuin nämä” (Hepr.9:22,23).

”Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi, puhtaasta sydämestä” (1Piet.1:22).

Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas”(1 Joh.3:3).

Tarkistakaamme elämämme suunta näiden jakeiden mukaan ja muistakaamme, että meidän on oltava puhtaita niin sydämessämme kuin elämässämme.

                      Miettikää seuraavaa tarinaa ja kuvitelkaa itsenne siihen Jeshuan eteen. Kysykää itseltänne, mitä teidän olisi opittava tästä tekstistä:

”Ollessaan matkalla Jerusalemiin Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli menossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitommaksi, korottivat äänensä ja huusivat: ´Jeesus, mestari, armahda meitä!´ Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille: ´Menkää näyttämään itsenne paepille.´ Ja mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Niin Jeesus kysyi: ´Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen?´ Ja hän sanoi miehelle: ´Nouse ja mene. Uskosi on parantanut sinut” (Luukas 17:11-19).

Israelin parlamenttivaalit ovat ohi. Benjamin Netanyahu voitti. Tämä on Netanyahulle viides kausi Israelin pääministerinä. Meidän on rukoiltava hänen ja Israelin valtion puolesta.

On tärkeää, että rukoilette Israelin puolesta ja Israelissa olevien Jeshuan opetuslasten puolesta.  Israelissa on nousemassa voimia, jotka tekevät Jeshuan juutalaisten opetuslasten elämän ja tulevaisuuden tässä maassa paljon vaikeammaksi. Tarvitsemme rukouksianne ja tukeanne.

Rukoilkaa edelleen Netivyan ja Roeh Israel seurakunnan puolesta, samoin Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme, Teaching from Zion järjestön, Har Zion seurakunnan ja ABRAJIN- voittoa tavoittelemattoman järjestön puolesta. Rukoilkaa myös Vitoriassa, Curitibassa ja muualla Brasiliassa olevien seurakuntien puolesta.

                      Ahkeroimme kaikki piilossa olleiden latino-juutalaisten eli Espanjan ja Portugalin Inkvisition uhrien ennalleen palauttamisen puolesta. Rukoilkaa Castelo de Videssä toukokuunn puolivälissä pidettävän konferenssin puolesta. Tarvitsemme rukoustukeanne ja myös taloudellista tukeanne, jotta tästä konferenssista tulisi sellainen kuin Jumala haluaa.

                      Vetoan erityisesti eurooppalaisiin veljiimme ja sisariimme, että tulisitte tähän konferenssiin, sillä Katolinen Inkvisitio oli yleisesti ottaen Euroopan ongelma. Veljet Italista, Espanjasta, Saksasta, Suomesta ja Hollannista, tehkää kaikkenne, että pääsette tulemaan Castelo de Videen mukaan tähän tapahtumaan, jonka tarkoitus on palauttaa Marrano/Anussim-juutalaisille heidän identiteettinsä ja tuoda heidät kotiin Israeliin.

                      Teettehän parhaanne päästäksenne tulemaan tähän tilaisuuteen, joka on tärkeä Israelin tulevaisuudelle ja inkvisition uhrien jälkeläisten ennalleen saattamiselle ja heidän paluulleen Israelin maahan.

                      Ottakaa yhteys Danieliin Netivyassa lisätietoja saadaksenne.

Voitte käydä Castelo de Viden kaupungin sivuilla katsomassa ohjelman. Ohjelma ei ole lopullinen, mutta saatte kuvan siitä, miten tärkeitä ihmisiä konferenssiin on tulossa.

Castelo de Viden sivut: http://bneianussim2019.castelodevide.pl

Vielä on mahdollista ilmoittautua mukaan Netivyan 40-vuotis juhlakiertueelle. Sehän ei ole mikään tavallinen turistimatka, vaan aivan erityinen kiertue tapahtumineen ja paikkoineen, joista Netivyan vieraat pääsevät nauttimaan.

                      Juhlimme Jumalan armoa ja hyvyyttä, jonka turvin olemme saaneet palvella Häntä 40 vuotta. Valitsimme 40:n vuoden paalun juhlinnan kohteeksi Egyptistä pois pääsyn ja 40 autiomaassa vietetyn vuoden tähden. Näemme tämän astumisena palvelutyömme toiseen vaiheeseen, jossa meillä on uuden sukupolven johtajat ja uudistettu näky siitä tehtävästä, joka Jumalalla on Israelille ja Jeshuan opetuslapsille.

Ruotsissa asuu meille hyvin rakas perhe, jotka ovat rukoilleet uskollisesti Israelin ja Netivyan puolesta. Rukoilkaa tämän Luccan perheen puolesta. He ovat rukoilleet Israelin puolesta ja seisseet Israelin rinnalla monia vuosia. Nyt useammalla tämän perheen jäsenellä on terveydentilaan liittyviä haasteita. He tarvitsevat rukouksiamme.

                      Kalllis sisaremme Ruby Little Oklahomassa kärsii kemoterapian jälkivaikutuksista. Rubyn on nyt päätettävä, jatkaako hän vielä kemoterapiaa vai ei. 

                      Eli Levi on Cincinnatissa kahden poikansa kanssa. Hän jatkaa kemoterapiaa voittaakseen syövän ruumiissaan. Muistakaa Eliä rukouksissanne.

                      Ettehän unohda rukoilla perheeni ja etenkin rakkaan vaimoni Marcian puolesta, ja Danan ja Noaamin ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumala saisi kunnian heidän elämässään ja heidän parantumisestaan. Rukoilkaa poikani Barryn ja hänen perheensä puolesta. On niin erittäin tärkeää, että Shulamin perhe on Jumalan armon siipien alla ja pysyy vahvana uskossa ja kasvattaa lapsensa Herran pelossa.

                      Kallis veljemme Efim siirtyi tästä maailmasta pyhien joukkoon ikuisiksi ajoiksi.  Hänen leskensä ei pääse nyt käyttämään mitään varoja ennen kuin perunkirjoitus on selvä. Siihen voi mennä jokunen kuukausi. Veljemme Efim ei katsonut tarpeelliseksi pitää huolta näistä maallisista ja loogisista tarpeista. Seurakuntamme ja Netivya pitävät huolta leskestä siihen asti, että lakiasiat on saatu kuntoon. Rukoilkaa Elena Litvakin, Efimin lesken, puolesta. Se on Jumalan meille antama velvollisuus.

                      Eddi Santoro tarvitsee kipeästi rukouksiamme.

                      Netivya on saanut monia kiitoskirjeitä yli 200 Israelin Puolustusvoimissa palvelevalta sotilaalta.

                      Kiitämme teitä sydämestämme lahjoituksistanne uuden pakettiauton ostoa varten. Monien veljien anteliaisuus on ollut suurenmoista, mutta olemme vasta puolivälissä siitä, mitä tarvitaan korvaamaan vanha Netivyan auto. Jatkakaa rukoilemista meidän ja auton puolesta. Tämä pakettiauto on välttämätön Hamotzi-ruoanjakeluohjelmallemme, nuorisotyöllemme ja niin moniin muihin tärkeisiin palveluihin, joita seurakunta ja Netivya tarvitsevat.

                      Muistakaa rakasta veljeämme Jakob Damkania rukouksissanne. Kävin katsomassa häntä kuluneella viikolla. Jakob ja hänen vaimonsa Elisheva ja koko perhe tarvitsevat rukouksiamme. Vain Jumalan ihme voi palauttaa Jakobin takaisin normaaliin elämään. Me uskomme Jumalan ihmeisiin.

                      Tri M. Song Koreasta ja koko hänen perheensä tarvitsevat rukouksemme. Tohtori M. Song on yksi Jumalan Kuningaskunnan todellisia ritareita tällä vuosisadalla. Meidän on rukoiltava hänen ja hänen perheensä puolesta. En tiedä toisia heidän kaltaisiaan rukoustaistelijoita, jotka rukoilevat Israelin ja Jeshuan juutalaisten opetuslasten puolesta Israelissa.

                      Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneytä.

                      Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. 

                      Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion voi paremmin, mutta vielä ei olla läheskään selvillä vesillä.  

                      Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkin ja Sirpan ja Eva H:n puolesta. 

                      Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. 

                      Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. 

                      Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoilkaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta.

                       Intiassa, Chenaissa, on kallis veli Isaac, joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa. 

                      Pyydän teitä myös rukoilemaan Kiinassa asuvan kalliin sisaren puolesta, joka tekee niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Hänen nimensä on Ema! Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, joka tarvitsee Herran siunausta ja että Herra avaisi kaikki siunauksen ovet ja mahdollistaisi menestyksen niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.

                      Margareta on rakas ortodoksijuutalainen nainen. Muistakaa häntä rukouksin. Voin kertoa, että Herra on armahtanut Margaretaa ja hänen kauhea tilanteensa on parantunut merkittävästi.       

                       Viekää rukouksin Herran eteen nämä seurakuntaamme kuuluvat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie, Aharon Nancyn ja Donin poika.  Sarit, David S, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana,Yehuda H, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D ja hänen vaimonsa, ja etenkin Nancy. Nancy on toipumassa aivoverenvuodosta. Herra oli armollinen ja Nancy tulee toipumaan täydellisesti Jumalan avulla.

                      Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo, Noami, Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. 

                      Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä.  

                      Nämä kaikki ovat ihmisiä, joiden puolesta te rukoilette, mutta tahtoisin teidän tietävän, että nämä ovat myös ihmisiä, jotka rukoilevat Israelin ja Netivyan puolesta ja ovat tukemassa sekä Israelia että Netivyaa.

                       Lisään vielä yhden veljen Brasiliasta, joka asuu nyt Portugalissa. Hänellä on vakavia perheongelmia. Hänen nimensä on Ismael Alves.

                      Keniassa on messiaaninen seurakunta. Seurakunnann johtaja on Asher Gabriel.  Seurakunta ja Asher Gabriel tarvitsevat rukouksiamme lähes kaiken suhteen! Vaikka emme tunne heitä henkilökohtaisesti, tunnemme yhden hyvin kalliin, tuohon seurakuntaan kuuluvan sisaren, joka vietti monta kuukautta kanssamme täällä Jerusalemissa. 

                      Toivon teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen. Sillä Herra on armollinen ja pitkämielinen ja hyvä kaikille, mutta varsinkin niille, joilla on uskoa ja jotka kuulevat Hänen sanansa ja toimivat sen mukaan. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, sanotaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat hänen sanansa mutta eivät toimi sen mukaan, sanotaan tyhmiksi. Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä koskaan tyhmiä!

Kiitos teille kaikille, muistakaa, että me täällä Jerusalemissa rakastamme ja arvostamme teitä!

Joseph Shulam