Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 18.4.2019

Joseph Shulam, Jerusalem Israel

Tuleva sapatti on ensimmäinen Pääsiäispäivä. Tooran lukujakso on Toisesta Mooseksen kirjasta 12:21-51 ja Kolmannesta Mooseksen kirjasta 28:16-25. Profeetoista luetaan Joosua 3:5-7, 5:2-6:1,27, ja Uudesta Testamentista Luukas 22:7-20.

Perjantai-iltana on Seder-ateria siihen kuuluvine seremonioineen. Sederiin kuuluu joukko seremonioita ja Raamatun tekstejä, jotka kertovat Pääsiäisestä – Israelin lasten pääsystä pois Egyptin orjuudesta vapauteen ja Israelin maahan.

Nämä tapahtumat eivät olleet mitään ”itsenäisiä” tapahtumia, niin kuin eivät muutkaan Raamatun historian tapahtumat. Ne ovat osa Jumalan Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamia lupauksia. Israelin lasten orjuus profetoitiin Abrahamille yli 400 vuotta aikaisemmin, ja samaan aikaan Abrahamille profetoitiin myös Egyptistä vapautuminen, Exodus.

”Herra sanoi Abrahamille: ´Tiedä totisesti, että jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa,joka ei ole heidän, ja heidän on oltava sortajiensa orjina neljäsataa vuotta. Mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Neljännessä polvessa jälkeläisesi palaavat tänne, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi´” (1 Mooses 15:13-16, RK).

Tässä Ensimmäisen Mooseksen kirjan tekstissä Abraham näkee merkillisen näyn tai unen. Herra sanoo hänelle:

Tuo minulle kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi, kolmivuotias pässi sekä metsäkyyhkynen ja kyyhkysenpoikanen.” Abraham toi hänelle nämä kaikki, halkaisi ne kahtia ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut” (1 Mooses 15:9-10).

Abraham vaipuu raskaaseen uneen, ja Jumala lupaa Abrahamille, että hänen jälkeläisensä tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän, ja he tulevat palvelemaan 400 vuotta orjina sortajiaan. Sitten Jumala tuomitsee kansakunnan, joka on sortanut Israelin lapsia. 400-vuotisen koettemusten tien jälkeen Abrahamin jälkeläiset palaavat ”tänne”, eli Israelin maahan (Kanaanin maahan).  Jumala paljastaa myös syyn tähän pitkään ja vaivalloiseen rupeamaan: ”amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi.”

Meillä on tässä Herran Abrahamille antama selkeä liitto-lupaus, profetia. Profetiassa kerrotaan myös syy siihen, miksi kestää 400 vuotta, ennen kuin toteutuu Abrahamin saama lupaus siitä, että hänen jälkeläisensä perivät maan ikuisiksi ajoiksi. Meidän on osattava kysyä oikeita kysymyksiä:

1. Tekeekö Jumala oikein siinä, että hän ottaa yhden etnisen ryhmän omaisuuden ja antaa sen toisen etnisen ryhmän ihmisille?

2. Miksi se on oikein?

3. Onko Jumala oikeamielinen Jumala, joka ohjaa historiaa, ja onko Hänellä oikeus tehdä niin?

4. Ovatko Hänen päätöksensä itsevaltiaan tyrannin päätöksiä, siirteleekö Hän kansoja ja kansakuntia summamutikassa hetken mielijohteesta?

Tällaisia kysymyksiä meidän sukupolvemme tällä 2000-luvulla esittää. On tärkeää, että me vaellamme Jumalan yhteydessä Abrahamin lailla, ja kaikki ihmisten lapset, joilla on Abrahamin usko, aina hänen ajoistaan tähän päivään asti.(Abrahamin lapsia ovat kaikki ne erirotuiset ja eriväriset ihmiset, jotka uskovat niin kuin Abraham uskoi ja saavat Jumalan ohjeet ja pelastuksen Messias Jeshuan kautta.)

Annan tässä omat vastaukseni yllä oleviin kysymyksiin:

1. Jumala on koko maailman luoja. Kaikki tässä maailmassa kuuluu Hänelle. Tämä koskee niin niitä, jotka tuntevat Jumalan, kuin niitä, jotka palvovat epäjumalia eivätkä tunne yhtä ja ainoaa Jumalaa, joka loi kaiken mitä on maan päällä ja mitä on taivaassa. Jumala loi kansat Baabelin torni-tapauksen jälkeen. Hänellä on suunnitelma maailman kaikkien kansojen palauttamiseksi Hänen yhteyteensä.Jumala antoi kullekin kansakunnalle oman alueen, oman maan, ja Hänellä on ehtoja ja velvoitteita jokaiselle kansakunnalle. Ja jos kansakunnat eivät täytä näitä velvoitteitaan, Hän siirtää nuo kansat toisaalle. Israel on hyvä esimerkki kansasta, joka sai maan, joka oli luvattu Abrahamille. Sanansaattajat – profeetat – varoittivat Israelia, mutta he eivät kuunnelleet heitä eivätkä tehneet parannusta. Lopulta Jumala sitten vei heidät pois heidän omasta maastaan ja sirotteli heidät muiden kansojen sekaan. Vasta nyt meidän päivinämme osa israelilaisista on palaamassa Israelin maahan. Kyllä, kyllä Jumalalla on oikeus siirrellä kansoja. Valtakuntia ja kuningaskuntia nousee ja sortuu – Jumala sen tekee – hyvästä syystä ja vanhurskautensa osoituksena.

2. Maailman Luojana ja koska Hän rakastaa maailmaa, Herran on oltava vanhurskas ja oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Rakkaudestaan maailmaan ja kaikkien parhaaksi Herran täytyy pitää yllä järjestystä ja palkita vanhurskaat ja rangaista väärämieliset.

3. Tämän vuoksi Herralla on oikeus ja velvollisuus tuomita maailma vanhurskaasti. Kaikki tulevat tuntemaan ja näkemään Hänen vanhurskautensa ja oikeamielisyytensä Tuomiopäivänä.

4. Jumala ei ole itsevaltias tyranni. Kaikkien isien lailla, monien varoitusten ja puhuttelujen jälkeen, taivaallisen Isämme täytyy kouluttaa meitä ja kasvattaa meitä ja valmistaa meitä lopullista kohtaloamme varten – tuomaan siunauksen ja pelastuksen koko maailmalle. Hänen toimintansa voi tuntua meistä ankaralta, mutta Hän tekee sen meidän oman kasvumme ja oppimisemme tähden, eikä se voi odottaa eikä sen pitäisikään odottaa siksi kunnes on liian myöhäistä katua ja muuttua. Tästä syystä Jumala käyttää tarpeellisia ojentamiskeinoja auttaakseen meitä tulemaan niiksi ihmisiksi, joiksi Hän tarkoitti meidät, ja Hän antaa meille tilaisuuden muuttua ennen tuota suurta ja kauhistuttavaa Herran päivää.

Pääsiäisestä, jolloin muistelemme Egyptin orjuudesta vapautumista ihmeineen – meren ylitys kuivaa maata pitkin – , tulee koko ihmiskunnan pelastuksen esikuva. Siksi meidän pitäisi juhlia sitä.

Ei ole sattumaa, että Jeshua ristiinnaulittiin Pääsiäisiltana ja että hän nousi kuolleista kolmen päivän kuluttua. Siinä toteutui Jumalan suunnitelma, jonka Hän oli ilmoittanut Israelin profeettojen kautta, ja se on osoitus siitä, että Jumala hallitsee historiaa. Noudattakaamme apostoli Paavalin kehotusta: 

”Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa” (1 Kor.5:8).

Me vietämme Pääsiäistä,  koska Jumala vapautti meidät kaikki orjuudesta – itsellemme ja palvelijoittensa vapauteen täällä alhaalla ja taivaassa.

Rukoilkaa edelleen Benjamin Netanyahun puolesta. Hänen täytyy koota koalitio monista puolueista muodostaakseen ministeristön ja hallituksen. Tehtävä on hyvin vaikea. Jokainen pieni puolue on vaatimassa liian paljon, ja sopimukseen pääseminen on vaikeampaa kuin hinnasta sopimukseen pääseminen Jerusalemin Vanhan kaupungin kauppiaan kanssa.

Tiedän, että toistan joitain rukouspyyntöjä usemmin kuin kerran. Syy toistoihin on yksinkertainen. Toistaminen johtuu siitä, että joihinkin rukouksiimme ei ole vastattu tai ei ole vastattu riittävällä tavalla. Niin kuin se vanha leski, joka kolkutti keskiyöllä tuomarin ovea siihen asti, että sai vastauksen, minäkin kolkutan Taivaan ovea. Kop, kop, kop…

Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueella on vielä vapaita paikkoja. Tämä kiertuehan ei ole mikään tavallinen turistimatka Israeliin, vaan se on erikoismatka erityisine tapahtumineen ja paikkoineen, joista Netivyan vieraat pääsevät nauttimaan.

Kiitämme Jumalaa Hänen armostaan ja hyvyydestään, kun Hän on sallinut meidän palvella Häntä 40 vuoden ajan. Valitsimme 40-vuotispäivän Egyptistä vapautumisen ja erämaassa vietettyjen 40 vuoden tähden. Näemme tämän astumisena palvelutyömme toiseen kauteen, jossa meillä on vetovastuussa uuden polven johtajat ja uudistettu näky siitä tehtävästä,joka Jumalalla on Israelille ja Jeshuan opetuslapsille. 

Ilmoittautukaa matkalle Netivyan sivuilla.

 Rukoilkaa Castelo de Videssä toukokuunn puolivälissä pidettävän konferenssin puolesta. Tarvitsemme rukoustukeanne ja myös taloudellista tukeanne, jotta tästä konferenssista tulisi sellainen kuin Jumala haluaa.

Vetoan erityisesti eurooppalaisiin veljiimme ja sisariimme, että tulisitte tähän konferenssiin, sillä Katolinen Inkvisitio oli yleisesti ottaen Euroopan ongelma. Veljet Italista, Espanjasta, Saksasta, Suomesta ja Hollannista, tehkää kaikkenne, että pääsette tulemaan Castelo de Videen mukaan tähän tapahtumaan, jonka tarkoitus on palauttaa Marrano/Anussim-juutalaisille heidän identiteettinsä ja tuoda heidät kotiin Israeliin.

Teettehän parhaanne päästäksenne tulemaan tähän tilaisuuteen, joka on tärkeä Israelin tulevaisuudelle ja inkvisition uhrien jälkeläisten ennalleen saattamiselle ja heidän paluulleen Israelin maahan.

Ottakaa yhteys Danieliin Netivyassa lisätietoja saadaksenne.

 

Voitte käydä Castelo de Viden kaupungin sivuilla katsomassa ohjelman. Ohjelma ei ole lopullinen, mutta saatte kuvan siitä, miten tärkeitä ihmisiä konferenssiin on tulossa.

Castelo de Viden sivut: http://bneianussim2019.castelodevide.pl 

Ruotsissa asuu meille hyvin rakas perhe, jotka ovat rukoilleet uskollisesti Israelin ja Netivyan puolesta. Rukoilkaa tämän Luccan perheen puolesta. He ovat rukoilleet Israelin puolesta ja seisseet Israelin rinnalla monia vuosia. Nyt useammalla tämän perheen jäsenellä on terveydentilaan liittyviä haasteita. He tarvitsevat rukouksiamme.

Kalllis sisaremme Ruby Little Oklahomassa kärsii kemoterapian jälkivaikutuksista. Rubyn on nyt päätettävä, jatkaako hän vielä kemoterapiaa vai ei. 

Eli Levi on Cincinnatissa, jossa häntä hoidetaan. Hän saa parhaillaan toista kemoterapiahoitoa syöpään, ja tämä hoito on jo puolivälissä. Muistakaa Eliä rukouksissanne.

Ettehän unohda rukoilla perheeni ja etenkin rakkaan vaimoni Marcian puolesta, ja Danan ja Noaamin ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumala saisi kunnian heidän elämässään ja heidän parantumisestaan. Rukoilkaa poikani Barryn ja hänen perheensä puolesta. On niin erittäin tärkeää, että Shulamin perhe on Jumalan armon siipien alla ja pysyy vahvana uskossa ja kasvattaa lapsensa Herrann pelossa.

Muistakaa Efimin leskeä, Elena Litvakia rukouksissanne.

Rukoilkaa myös Eddie Santoron puolesta!

Kantakaamme kaikki Robert (Bob)Weineria, veljeä ja Jeshuan juutalaisten opetuslasten johtajaa USAssa, Israelin Herra Jumalan kasvojen eteen ja rukoilkaamme hänelle parantumista ja voimia kestää sydänleikkaus.

Netivya on saanut monia kiitollisuutta osoittavia kiitoskirjeitä yli 200:lta Israelin Puolustusvoimissa palvelevalta sotilaalta. Kiitos teille kaikille siitä, että seisotte Netivyan ja sotilaittemme rinnalla. Olemme erityisen kiitollisia kumppanuudesta rakkaiten veljiemme kanssa New Beginnings seurakunnassa Dallasissa, Teksasissa.

Kiitämme teitä sydämestämme lahjoituksistanne uuden pakettiauton ostoa varten. Monien veljien anteliaisuus on ollut suurenmoista, mutta olemme vasta puolivälissä siitä, mitä tarvitaan korvaamaan vanha Netivyan auto. Jatkakaa rukoilemista meidän ja auton puolesta. Tämä pakettiauto on välttämätön Hamotzi-ruoanjakeluohjelmallemme, nuorisotyöllemme ja niin moniin muihin tärkeisiin palveluihin, joita seurakunta ja Netivya tarvitsevat.

Jumala vastaa tähän tarpeelliseen rukouspyyntöön, mutta Hän haastaa muutamia veljiämme ja sisariamme. Heti kun Herra koskettaa useampien sydämiä tällä tarpeella, ja olemme saaneet ostoon tarvittavat varat, kerromme siitä kaikille ja ylistämme Herraa yhdessä ja rukoilemme erityisen siunausrukouksen kaikkien puolesta, jotka osallistuvat tähän mitszvaan (hyvään työhön) Jerusalemin köyhien ja Netivyan palvelutyön hyväksi.

Muistakaa rakasta veljeämme Jakob Damkania rukouksissanne.

Tri M. Song Koreasta ja koko hänen perheensä tarvitsevat rukouksemme. Tohtori M. Song on yksi Jumalan Kuningaskunnan todellisia ritareita tällä vuosisadalla.

Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneytä.

Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. 

Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion voi paremmin, mutta vielä ei olla läheskään selvillä vesillä.

Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkin ja Sirpan ja Eva H:n puolesta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. 

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. 

Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.

Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta.

Intiassa, Chenaissa, on kallis veli Isaac, joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa. 

Pyydän teitä myös rukoilemaan kalliin Ema-sisaren puolesta. Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, jonka hän on rakentanut Kiinaan. Nyt pyydämme Herraa siunaamaan Ema-sisarta ja hänen puolisoaan ja koulua.

Margareta kertoi minulle hiljattain, että hän tuntee teidän rukoustenne vaikutuksen. Muistakaa Margaretaa edelleen rukouksin. Hänen tilansa on kohentunut huomattavasti siitä lähtien kun te aloitte rukoilla hänen puolestaan. Herran käsi ei ole lyhyt koskettamaan hänen ruumistaan ja mieltään parantavalla kosketuksella. 

Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aharon Hook ja Nancy.  Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S, Gabriela,Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D ja Elisheva ja Jonathan. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Sima ja Aviva.

Yksi kummipojistani, David B.A., joka on sairaalassa USAssa, tarvitsee erikoisesti rukousta. Viekää David armoistuimen eteen, ja rukoilkaa, että Pelastajamme osoittaisi Davidille armoa.

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista:  Paulo, Noami, Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. 

Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin. Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

 

Toivon teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen. Sillä Herra on armollinen ja pitkämielinen ja hyvä kaikille, mutta varsinkin niille, joilla on uskoa ja jotka kuulevat Hänen sanansa ja toimivat sen mukaan.

Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, sanotaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat hänen sanansa mutta eivät toimi sen mukaan, sanotaan tyhmiksi. Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä koskaan tyhmiä! Paras on vielä edessäpäin! Israel pelastuu!

Kiitos teille kaikille, muistakaa, että me täällä Jerusalemissa rakastamme ja arvostamme teitä!

Joseph Shulam