Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 2.5.2019

*Netivyah*

*Jerusalemin rukouslista 2.5.2019*

*Joseph Shulam, Jerusalem, Israel*

Tänään on Holokaustin muistopäivä 2019. Ohessa on artikkeli tämän päivän
merkityksestä, kehottaisin teitä lukemaan sen.

Tänä sapattina luemme Toorasta Kolmannesta Mooseksen kirjasta 19:1-20:27,
Profeetoista: askenaasijuutalaiset Amos 9:7-15, sefardijuutalaiset Hesekiel
20 ja Jemeninjuutalaiset lukevat Hesekiel 20:1-15. Me luemme Uudesta
Testamentista Markuksen evankeliumista 12:28-34.

Minulle tämä lukujakso on yksi kaikkein tärkeimpiä koko Toorassa. Syy on
hyvin yksinkertainen. Parashat Kedoshim on ainoa paikka koko Raamatussa,
joka todella kertoo meille, mitä pyhänä oleminen meille käytännössä
merkitsee. 3 Mooses 19:1-2:ssa meitä käsketään olemaan pyhiä. Tämä käsky
toistuu seuraavissa Jumalan Sanan kohdissa: 3 Mooses 11:44,45; 20:7; 26:8;
2 Mooses 19:6; 2 Kor.7:1; 1 Pietari 1:15,16; 4 Mooses 15:40; 1 Tess.4:7;
Hepr.12:10.

Se että käsky olla pyhä, niin kuin Jumala on pyhä, toistetaan, on osoitus
tämän käskyn tärkeydestä.

Ainoa ongelma on siinä, että meille ei opeteta käytännössä, mitä ”olla
pyhä” merkitsee, ja miten ihminen voi olla käytännössä pyhä ja harjoittaa
pyhyyttä. Joten tämä käsky – olla pyhä niin kuin Herra on pyhä – on
useimmille kristityille varsin turhauttava käsky.

Meitä käsketään olemaan kuin Jumala, pyhä! Useimmissa tapauksissa meille ei
anneta käytännöllisiä ideoita ja käskyjä, joilla voidaan pilkkoa tämä suuri
käsky käytännöllisiin asioihin, joita voimme tehdä, ja opetella tekemään
tästä käskystä sellaisen, minkä tekemiseen pystymme.

Tässä tulee kuvioihin yksinkertainen juutalainen tapa ymmärtää Raamatun
tekstiä; periaate on se, että tehdään sääntö ja sitten annetaan
yksityiskohtaiset käytännön periaatteet säännön mukaiseen elämään.
Lakielämässä tämä on tunnettu periaate; laaditaan sääntö ja pilkotaan
välittömästi tämä sääntö pienempiin käytännön askeliin, jotka auttavat
ihmistä täyttämään ja pitämään säännön.

Juuri näin meidän täytyy tehdä 3.Mooseksen kirjan luvun 19 kanssa. Mitä
meillä siis on tässä luvussa? Meillä on periaate: olkaa pyhät, sillä minä
Herra olen pyhä. Jumala sanoo tässä: ”Olkaa kuten Minä!” Tätä Jumala
odottaa lapsiltaan. Jeshua käskee opetuslapsiaan seuraamaan Häntä: *”Ottakaa
ristinne ja seuratkaa minua!”*

Heti periaatteen (olkaa pyhät) antamisen jälkeen seuraa lista käytännön
periaatteita, joita voi harjoittaa helposti tai ei kovinkaan helposti
taivaallisella tasolla, mutta kylläkin täällä maallisella tasolla. Tässä on
käytännön osoitus siitä, miten olla pyhä niin kuin Jumala on pyhä:

*”Älkää varastako, älkää valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö. Älkää
vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen
Herra” (3 Mooses 19:11,12).*

*”Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Päivämiehesi
palkka älköön olko sinun takanasi huomiseen asti. Älä kiroa kuuroa äläkä
pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra”( 3
Mooses 19:13,14).*

*”Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne: älä ole puolueellinen köyhän hyväksi
äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Älä liiku
panettelijana kansasi keskellä äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen
Herra” (3 Mooses 19:15,16).*

*”Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet
joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi
lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen
Herra” (3 Mooses 19:17,18).*

*”Noudattakaa minun käskyjäni. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen
pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista
langoista kudottua vaatetta tulko yllesi” (3 Mooses 19:19).*

Uudessa Testamentissa meillä on hyvin samankaltainen taktinen tapa.
Apostoli Paavali ilmoittaa periaatteen 2 Korinttolaiskirje 6:14-15:ssä: *”Älkää
antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa…”*

Tämä on pääperiaate. Tästä eteenpäin meille annetaan käytännön esimerkkejä
siitä, miten vältymme ”kantamasta vierasta iestä uskottomien kanssa”.

Älkää ryhtykö vääryyttä harjoittavien ihmisten kumppaneiksi. Valkeudella ja
pimeydellä ei voi olla yhteyttä. Niin kuin Messiaalla ei ole mitään
yhteistä Saatanan kanssa. Emme voi viedä Jumalan temppeliin epäjumalia.
Todistus näiden periaatteiden oikeellisuudesta on jakeessa:

*”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän
Jumalansa, ja he ovat minun kansani” (2 Kor.6:16b, lainaus Hesekiel
36:28:sta).*

Kaikkein tärkein määräys ja jae koko Toorassa on:

*”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta
lähimmäistäsi niin kun itseäsi. Minä olen Herra” (3 Mooses 19:18).*

Useimmiten jakeesta siteerataan vain puolet. On tärkeää huomata tämän
jakeen asiayhteys. Jos tahdot olla pyhä niin kuin Jumala on pyhä, *”älä
kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi, Minä olen Herra.”*

Jeshua siteerasi tätä jaetta yhdessä Sheman kanssa (5 Mooses 6;4,5) Matteus
22:37-40:ssä:

*”Niin Jeesus sanoi hänelle (nuorelle lainoppineelle, joka oli kysynyt
häneltä kysymyksen) ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi
ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja
ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”*

Apostoli Paavali toistaa nämä samat kaksi periaatetta Jeshuan tavoin.

*”Sillä nämä: ´Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse´ ja mikä
muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan; ´Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi´. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään
pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys” (Room.13:9,10).*

Jeshua ja Paavali seurasivat tässä erästä suurta rabbia ja Sanhedrinin
puheenjohtajaa ajalta ennen Jeshuan toimintaa, Hillel vanhempaa, joka
liitti yhteen nämä Tooran jakeet ja sanoi, että nämä kaksi jaetta ovat
yhteenveto koko Toorasta (laista) ja Profeetoista. Sekä Paavali että Jeshua
pitävät tämän fariseusten ykkösrabbin sääntöä tärkeänä periaatteena, joka
on yhteenveto Toorasta.

Meidän kaikkien on tarpeen mitata itseämme tällä mittapuulla suhteessamme
Herraan – ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi (voimallasi), ja rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.” Tämä Tooran yksinkertaistaminen kahteen sääntöön ei tee
Tooraa helpommaksi. Päinvastoin, se tekee Toorasta vielä vaikeammin
noudatettavan.

Nämä kaksi sääntöä ovat todellakin kasvualusta kaikelle sille, mitä
Herramme ja Messiaamme odottaa meiltä. Mutta voidaksemme noudattaa näitä
kahta sääntöä, meidän täytyy noudattaa monia niistä kevyistä ja raskaista
vaatimuksista, joita Herra meiltä vaatii, kun me rakastamme Häntä ja
rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ponnistelkaamme pitääksemme
ainakin nämä kaksi Tooran, Herramme ja Messiaamme ja apostolien avainkäskyä.

Rukoilkaa pääministerimme Benjamin Netanyahun puolesta. Hänellä on edessään
iso urakka. Ortodoksijuutalaiset puolueet tahtovat saada lisää rahaa ja
lisää valtaa, koska he saivat nyt parlamentissa enemmän paikkoja kuin viime
vaalissa.

Eräät muut pienet poliittiset puolueet kärttävät samaa, ja kaikki haluavat
enemmän kuin ansaitsevat. Herra Netanyahun on oltava taikuri voidakseen
saada kaiken toimimaan ja saadakseen aikaan hyvän hallituksen Israelin
valtiolle.

Teidän on vielä mahdollista tulla mukaan Netivyan 40-vuotisjuhlamatkalle.
Tämä matka ei ole mikään tavallinen turistimatka Israeliin, vaan se on
erityinen matka erityisine tapahtumineen ja paikkoineen, jotka Netivyan
vieraat saavat etuoikeuden kokea.

Juhlimme Jumalan armoa ja hyvyyttä, että hän on sallinut meidän toimia ja
palvella Häntä 40 vuotta. Valitsimme nämä 40 vuotta Egyptistä vapautumisen
tähden ja erämaassa vietettyjen 40 vuoden tähden. Näemme tämän astumisena
toiseen vaiheeseen Jumalaa palvellessamme, ohjaksissa uuden sukupolven
johtajat ja Jumalan Israelille ja Jeshuan opetuslapsille antaman näyn ja
tehtävän uudistuessa.

Ilmoittautukaa Netivyan nettisivuilla nyt.

Rukoilkaa Castelo de Videssä toukokuun puolivälissä pidettävän konferenssin
puolesta. Tarvitsemme rukoustukeanne ja myös taloudellista tukeanne, jotta
tästä konferenssista tulisi sellainen kuin Jumala haluaa.

Vetoan erityisesti eurooppalaisiin veljiimme ja sisariimme, että tulisitte
tähän konferenssiin, sillä Katolinen Inkvisitio oli yleisesti ottaen
Euroopan ongelma. Veljet Italista, Espanjasta, Saksasta, Suomesta ja
Hollannista, tehkää kaikkenne, että pääsette tulemaan Castelo de Videen
mukaan tähän tapahtumaan, jonka tarkoitus on palauttaa
Marrano/Anussim-juutalaisille heidän identiteettinsä ja tuoda heidät kotiin
Israeliin. Teettehän parhaanne päästäksenne tulemaan tähän tilaisuuteen,
joka on tärkeä Israelin tulevaisuudelle ja inkvisition uhrien jälkeläisten
ennalleen saattamiselle ja heidän paluulleen Israelin maahan. Ottakaa
yhteys Danieliin Netivyassa lisätietoja saadaksenne.

Voitte käydä Castelo de Viden kaupungin sivuilla katsomassa ohjelman.
Ohjelma ei ole lopullinen, mutta saatte kuvan siitä, miten tärkeitä ihmisiä
konferenssiin on tulossa.

Castelo de Viden sivut: bneianussim2019.castelodevide.pl

Ruotsissa asuu meille hyvin rakas perhe, jotka ovat rukoilleet uskollisesti
Israelin ja Netivyan puolesta. Rukoilkaa tämän Luccan perheen puolesta. He
ovat rukoilleet Israelin puolesta ja seisseet Israelin rinnalla monia
vuosia. Nyt useammalla tämän perheen jäsenellä on terveydentilaan liittyviä
haasteita. He tarvitsevat rukouksiamme.

Kallis sisaremme Ruby Little Oklahomassa kärsii kemoterapian
jälkivaikutuksista. Rubyn on nyt päätettävä, jatkaako hän vielä
kemoterapiaa vai ei.

Eli Levi on Cincinnatissa, jossa häntä hoidetaan. Hän saa parhaillaan
toista kemoterapiahoitoa syöpään, ja tämä hoito on jo puolivälissä.
Muistakaa Eliä rukouksissanne.

Ettehän unohda rukoilla perheeni ja etenkin rakkaan vaimoni Marcian
puolesta, ja Danan ja Noaamin ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien
puolesta – että Jumala saisi kunnian heidän elämässään ja heidän
parantumisestaan. Rukoilkaa poikani Barryn ja hänen perheensä puolesta.

Muistakaa Efimin leskeä, Elena Litvakia rukouksissanne. Rukoilkaa myös
Eddie Santoron puolesta!

Kantakaamme kaikki Robert (Bob)Weineria, veljeä ja Jeshuan juutalaisten
opetuslasten johtajaa USAssa, Israelin Herra Jumalan kasvojen eteen ja
rukoilkaamme hänelle parantumista ja voimia kestää sydänleikkaus.

Netivya on saanut monia kiitollisuutta osoittavia kiitoskirjeitä yli
200:lta Israelin Puolustusvoimissa palvelevalta sotilaalta. Kiitos teille
kaikille siitä, että seisotte Netivyan ja sotilaittemme rinnalla. Olemme
erityisen kiitollisia kumppanuudesta rakkaiden veljiemme kanssa New
Beginnings seurakunnassa Dallasissa, Teksasissa.

Kiitämme teitä sydämestämme lahjoituksistanne uuden pakettiauton ostoa
varten. Lähes viikoittain joku lahjoittaa varoja Netivialle pakettiauton
ostoa varten. Jumala vastaa tähän rukouspyyntöön. Tarvitaan, että vielä
muutama veli ja sisar avustavat tuntuvasti, ja sitten voimme ostaa auton ja
käyttää sitä Jumalan kunniaksi ja Jerusalemin asukkaiden ja pyhien
palvelemiseksi.

Muistakaa rakasta veljeämme Jakob Damkania rukouksissanne.

Tri M. Song Koreasta ja koko hänen perheensä tarvitsevat rukouksemme.

Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneytä. Rukoilkaa Um
Abu-Eidin puolesta.

Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta.
Pikku-Lion voi paremmin, mutta vielä ei olla läheskään selvillä vesillä.

Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, Keijon
ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian,
Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkin ja Sirpan ja Eva H:n puolesta.

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja
kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta.

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula,
joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan
elämään.

Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta.

Rukoilkaa Chennaissa asuvan pastori Isaacin puolesta, Rukoilkaa että hän
paranee munuaistaudista.

Pyydän teitä myös rukoilemaan kalliin Ema-sisaren puolesta. Hänellä on
suuri taakka suuresta koulusta, jonka hän on rakentanut Kiinaan. Nyt
pyydämme Herraa siunaamaan Ema-sisarta ja hänen puolisoaan ja koulua.

Margareta kertoi minulle hiljattain, että hän tuntee teidän rukoustenne
vaikutuksen. Muistakaa Margaretaa edelleen rukouksin.

Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka
tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary,
Melanie ja Aharon Hook ja Nancy. Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S,
Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D ja Elisheva ja
Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima
ja Aviva. Rukoilkaa erityisesti erään kummipoikani, David B. A:n ja hänen
perheensä puolesta.

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat
rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo, Noami, Marcelon
vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei,
Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä. Rukoilkaa Hongkongissa
olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen
perhettään rukouksin.

Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin
puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa
asuva Asher Gabriel.

Toivon teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette
Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen
lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen. Sillä Herra on
armollinen ja pitkämielinen ja hyvä kaikille, mutta varsinkin niille,
joilla on uskoa ja jotka kuulevat Hänen sanansa ja toimivat sen mukaan.

Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, sanotaan
viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat hänen sanansa mutta eivät toimi sen
mukaan, sanotaan tyhmiksi. Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä koskaan
tyhmiä! Paras on vielä edessäpäin! Israel pelastuu!

Kiitos teille kaikille, että rukoilette Jerusalemin puolesta ja seisotte
rinnallamme tässä pyhässä tehtävässämme, Hyvän Sanoman tuomisessa tälle
maalle!

Joseph Shulam