Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 24.1.2019

Netivyah


Joseph Shulam

Tämän viikon lukujakso, joka luetaan maailman kaikissa synagogissa, on Parashat JETRO, 2 Mooses/Exodus 18:1-20:23.  Tärkeintä tässä Toorajaksossa on tietysti Tooran eli Kymmenen Käskyn antaminen Siinain vuorella. Mutta tässä jaksossa on muitakin hyvin keskeisiä asioita, jotka ovat tärkeitä tälle ajalle ja juutalaisten ja ei-juutalaisten keskinäiselle suhteelle.

Aluksi tahtoisin puhua Kymmenestä Käskystä.  Kymmenen Käskyä eivät ole ensimmäinen elämän perusasioita säätelevä lakikokoelma ihmiskunnan historiassa.

Meillä on Ur-Nammun sumerilainen lakikokoelma (n.2100-2050 eKr), ja sitten Hammurabin babylonialainen lakikokoelma. Nämä kaksi ovat niitä varhaisimpia. Uskoisin, että meidän olisi hyvä tietää, mikä on yhteistä ja mikä erilaista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Luoja Jumalan antaman Kymmenen käskyn ja  näiden kahden mesopotamialaisen, ennen Kymmentä Käskyä  nuolenpääkirjoituksella taltioidun pakanallisen lakikokoelman välillä. 

Sumerilainen Ur-Nammu -lakikokoelma on omistettu sumerilaisille ja akkadialaisille jumalille nimiltään Nanna ja Otu.

1.                   Jos mies tekee murhan, se mies on surmattava.

2.                   Jos mies syyllistyy ryöstöön, hänet surmataan.

3.                   Jos mies syyllistyy kidnappaukseen, hänet on pantava vankilaan, ja hänen on maksettava 15 hopeashekeliä.

4.                   Jos orja menee naimisiin orjan kanssa, ja se orja vapautetaan, hänen ei lähde talosta.

5.                   Jos orja menee naimisiin kansalaisen (eli vapaan) kanssa, hänen (mies tai nainen) on luovutettava esikoispoika omistajalleen.

6.                   Jos mies loukkaa toisen oikeuksia ja raiskaa nuoren miehen neitsytvaimon, mies surmattakoon.

7.                   Jos miehen vaimo on lähtenyt toisen miehen matkaan ja mies on maannut naisen kanssa, se nainen surmattakoon,mutta mies pääsee vapaaksi.

8.                   Jos mies on käyttänyt väkivaltaa ja maannut toisen miehen neitsytorjattaren, sen miehen täytyy maksaa viisi hopeashekeliä.

9.                   Jos mies ottaa eron ensimmäisestä vaimostaan, miehen on maksettava hänelle yksi hopeamiina.

10.                 Jos mies ottaa eron (aiemmin) leskeksi jääneestä, mies maksakoon hänelle puoli hopeamiinaa.

11.                 Jos tämä mies on maannut lesken kanssa eikä heidän välillään ole ollut avioliittosopimusta, miehen ei tarvitse maksaa lainkaan hopeaa.

13.                 Jos miestä syytetään noituudesta, hänen on alistuttava vedessä suoritettavaan koettelemiseen; jos hän osoittautuu viattomaksi, hänen syyttäjänsä täytyy maksaa 3 shekeliä.

14.                 Jos mies syyttää jonkun miehen vaimoa aviorikoksesta, ja joessa suoritettu koetteleminen on todistanut naisen viattomaksi, silloin miehen, joka syytti naista, on maksettava yksi kolmasosa hopeamiinaa.

15.                 Jos vävyehdokas tulee sisälle tulevan appensa taloon,, mutta hänen appensa antaakin myöhemmin tyttärensä toiselle miehelle, apen on palautettava syrjäytetylle vävylle kaksinkertainen määrä vävyn tuomia morsiuslahjoja.

16.                 Jos [teksti hävinnyt], hänen on punnittava ja annettava hänelle kaksi hopeashekeliä.

17.                 Jos orja karkaa kaupungin rajojen ulkopuolelle, ja joku palauttaa hänet, omistajan on maksettava palauttajalle  kaksi shekeliä.

18.                 Jos mies iskee toiselta mieheltä silmän, hänen on punnittava puoli miinaa hopeaa.

19.                 Jos mies on katkaissut toisen miehen jalan, hänen on maksettava kymmenen shekeliä.

20.                 Jos mies kahakan aikana murskaa toiselta mieheltä jäsenen nuijalla, hänen on maksettva yksi hopeamiina.

21.                 Jos joku leikkaa toiselta mieheltä nenän kuparipuukolla, hänen on maksettava kaksi kolmasosaa hopeamiinaa.

22.                 Jos mies iskee toiselta mieheltä hampaan, hänen on maksettva kaksi hopeashekeliä.

24.                 [teksti hävinnyt] Jos hänellä ei ole orjaa, hänen täytyy maksaa 10 hopeashekeliä. Jos hänellä ei ole hopeaa, hänen on annettava jotain muuta, joka kuuluu hänelle.

25.                 Jos miehen orja-nainen, pitäen itseään emäntänsä vertaisena, puhuu emännälleen röyhkeästi, hänen suunsa on hangattava puhtaaksi neljänneksellä suolaa.

26.                 Jos orjanainen iskee jotakuta toimien emäntänsä arvovallalla [teksti hävinnyt]

28.                 Jos mies esiintyy todistajana, mutta hänet osoitetaankin väärinvannojaksi, hänen on maksettava 15 hopeashekeliä.

29:                 Jos mies esiintyy todistajana, mutta peruu valansa, hänen täytyy maksaa tapauksen oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

30.                 Jos mies viljelee salaa toisen miehen peltoa ja mies tekee valituksen, valitus on kuitenkin hylättävä, ja  tämä mies kantaa itse kulunsa.

31.                 Jos mies aiheuttaa tulvan vedellä toisen miehen pellolle, hänen on mitattava kolme kur-mittaa ohraa peltoalan iku´a kohti.

32.                 Jos mies on vuokrannut viljelyskelpoisen pellon toiselle miehelle viljeltäväksi, mutta mies ei ole viljellyt sitä, vaan siitä on tullut joutomaata, hänen on mitattava kolme kur-mittaa ohraa pelto ikua kohden.

Hammurabin laki 1700-luvulta eKr on pitempi, joten annan siitä lyhyemmän yhteenvedon.

Laissa käsiteltiin mm seuraavia aiheita:

Panettelu

Ex.Laki # 127: ”Jos joku ”osoittaa syyttävällä sormella” jumalan sisarta tai jonkun vaimoa, eikä voi todistaa sitä, tämä mies vietäköön tuomarien eteen ja hänen otsansa merkittäköön (leikkaamalla viilto ihoon, tai ehkä laikkaamalla hiukset).”

Kauppa

Ex.Laki #265: ”Jos paimen, jonka huomaan on uskottu karjaa tai lampaita, syyllistyy petokseen ja valehtelee luonnollisen karjankasvun, tai myy niitä rahasta, hänet vangittakoon ja hän maksakoon omistajalle menetyksen 10-kertaisena.”

Ex.Laki #15:” Jos joku vie hovin mies-tai naispuolisen orjan, tai vapaan miehen mies- tai naispuolisen orjan kaupungin muurien ulkopuolelle, hänet surmattakoon.”

Ex.Laki #42: ” Jos joku ottaa  pellon viljelläkseen sitä, eikä saa siitä satoa, täytyy todistaa, että hän ei ole tehnyt työtä pellolla, ja hänen täytyy antaa viljaa, niinkuin naapurinsa, pellon omistajalle . .”

Varkaus

Ex.Laki#22:” Jos joku saadaan kiinni hänen ollessaan varastamassa, hänet surmattakoon.”

Kauppa

Ex.Laki #104: ” Jos kauppias antaa edustajalle viljaa, villaa, öljyä tai jotain muuta kuljetettavaa tavaraa, edustaja antakoon saamistaan tavaroista kuitin, ja suorittakoon kauppiaalle kauppiaan osan, ja hän saa kauppiaalta antamistaan rahoista kuitin.”

Avioero

Ex.Laki#142: ” Jos vaimo riitelee miehensä kanssa ja sanoo: ”et kohtele minua hyvin”, syyt naisen sanoihin täytyy esittää. Jos nainen on syytön, eikä hänessä ole syytä, mutta mies laiminlyö häntä, silloin naista ei syytetä, vaan hän ottakoon myötäjäisensä ja palatkoon isänsä taloon.”

Yksi Hammurabin lain tunnetuimpia säädöksiä:

Ex.Laki #196: ”Jos mies vaurioittaa toisen miehen silmän, hänen silmänsä vaurioitettakoon. Jos joku katkaisee mieheltä luun, hänen luunsa katkaistakoon. Jos joku vaurioittaa vapaan miehen silmän tai vapaan miehen luun, hän maksakoon yhden kultamiinan. Jos joku vaurioittaa toisen miehen orjan silmän tai katkaisee toisen orjalta luun, maksakoon puolet orjan hinnasta.”

Aviorikos

Ex.Laki #129: ”Jos jonkun miehen vaimo on tavattu makaamasta toisen miehen kanssa, heidät sidottakoon ja heitettäköön virtaan. Jos vaimon omistaja haluaisi pelastaa vaimonsa, niin sitten vuorostaan kuningas voisi pelastaa palvelijansa.”

Väärä vala

Ex.Laki#3:” Jos mies on antanut väärän todistuksen oikeudessa, tai ei ole näyttänyt toteen antamaansa lausuntoa, niin jos kyse on henkirikoksesta, se mies on surmattava.

Kymmenen Käskyä, jotka Jumala antoi Itse Moosekselle Siinain vuoren huipulla ja jotka julistettiin julkisesti kaikille Israelin lapsille, jotka oli vapautettu Egyptin orjuudesta. (Tässä on 11 käskyä,mikä johtuu Toisen ja Viidennen Mooseksen kirjan välillä olevista eroista  järjestyksen ja käskyjen selityksen suhteen)

Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka olen tuonut sinut Egyptin maasta, orjuuden huoneesta.

Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

Älä tee itsellesi mitään kaiverrettua kuvaa.

Älä lausu Herran sinun Jumalasi nimeä turhaan.

Muista sapatin päivä pitääksesi se pyhänä.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

Älä tapa.

Älä tee aviorikosta.

Älä varasta.

Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Älä himoitse (lähimmäisesi taloa) (lähimmäisesi vaimoa) (lähimmäisesi orjia, karjaa, tai muuta).

Kaikki nämä kolme lakikokoelmaa Ur-Nammusta, Hammurabilta ja Siinailta käsittelevät huomattavassa määrin moraalia/siveysoppia, mutta ennen Siinaita olleissa mesopotamialaisissa säännöstöissä ei ole jumalallista pakotetta tai käskyä hyväksyä ja tunnustaa Herra Jumala, Jumalan Ykseys.  Mesopotamian ja akkadialaisten jumalilla ei ole mainittavaa osaa käskyissä.

Toiseksi, pakanalait eroavat selvästi yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen osalta. Orjien luontainen arvo on erilainen ja heidän ruumiillaan ja elämällään on erilainen arvo kuin yhteiskunnan vallitsevalla eliitillä.

Kolmanneksi, kaiken mittana on raha ja rahan arvo.

Neljänneksi, paino on taloudellisilla asioilla ja konkreettisilla arvoilla.  Käskyt, jotka Jumala antoi Siinain vuorelta Israelille ja maailmalle Mooseksen kautta, ovat paljon lyhyemmät, ja niiden moraalipohja on erilainen.  Ne ovat lyhyempiä, mutta ne kattavat paljon laajemman alueen, eikä niissä ole erilaista ihmisarvoa orjalle ja vapaalle.

Sekä moraalinen taso, jumalallinen taso että sosiaalinen taso ovat täysin eri luokkaa kuin näissä vanhoissa, mutta hyvin tärkeissä ihmiselämää koskevissa laeissa, joita Hammurabi ja Ur-Nammu ovat antaneet kansalaisilleen noin 1000 vuotta ennen kuin Mooses sai Tooran Siinailla.

Elämme ajassa, jota voin kuvata profeetta Jesajan sanoilla:

                       ”Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran                       kirkkaus, sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa” (Jesaja 60:2, RK). 

Maailmassa on todellakin niin kutsuttuja ”kristittyjä”  johtajia, jotka horjuttavat Tooran tärkeyttä ja sen Jumalan Sanan kokonaisuuden tärkeyttä, jota jotkut kristityt nimittävät VANHAKSI TESTAMENTIKSI –  siihen sisältyvät Kymmenen Käskyä. Nämä kristityt johtohahmot vilahtelevat  ehtimiseen kristillisillä televisiokanavilla, ja he puhuvat lainkaan häpeämättä Tooraa vastaan, ja sanovat jopa, että me emme tarvitse enää Kymmentä Käskyä, koska me olemme nyt  Jumalan Armon alla. Aivan oikein, me olemme Jumalan armon alla, mutta ei ole olemassa suurempaa osoitusta Jumalan armosta kuin Siinailla annettu Toora – ja Israelin kansan historia. Me tarvitsemme yhä Kymmenen Käskyä.

Sivuhuomautuksena sanottakoon, että se mitä tapahtui Helluntaipäivänä ja josta Apostolien teot luku 2 kertoo, tapahtui nimenomaan Helluntaipäivänä, koska Helluntaipäivä on Tooran antamisen päivä. Se ei todellakaan ollut mikään jumalallisen komedian arvalla valittu päivä.  Pyhä Henki täytti apostolit ja ne 120 miestä, ja oletan, että Siionin vuorella ylähuoneessa oli naisiakin sinä päivänä, koska se päivä oli Tooran toisen antamisen päivä niin kuin oli profetoitu Jesajan luvussa 2 ja muissakin teksteissä. Leimahtelevat tuli-ja savumerkit ja ihmeet, joita nähtiin ylähuoneessa, olivat niitä samoja, joita Exodus 20:18 kuvaa. Pystyäksemme todella tajuamaan tapahtumien samankaltaisuuden ja näiden ihmeiden ja merkkien yhteyden, joihin kuuluvat myös kielet, joita niin monet kaukaa tulleet, monia eri kieliä puhuvat juutalaiset ymmärsivät, meidän täytyy paneutua vähän syvällisemmin näihin Apostolien tekojen ja Exoduksen tekstien heprealaiseen merkitykseen. Teen ehkä videon, jonka julkaisen facebookissani ja ehkä myös Netivyan facebookissa.

Kirjoitan uudelleen tiedot Portugalissa pidettävästä erittäin tärkeästä konferenssista, jonka aiheena ovat  Marrano/Anussim-juutalaiset, jotka ovat yhä vielä Espanjan ja Portugalin inkvisition uhreja. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä Israelin valtion kanssa vapauttaaksemme nämä sorron uhrit, joille ei ole palautettu vielä ihmisen perusoikeuksia, jotta he voisivat löytää uudelleen todellisen identiteettinsä juutalaisina ja palata Israelin maahan juutalaisina.

1.                   Konferenssin ajankohta:         17.-19. toukokuuta 2019

2.                   Konferenssipaikka:                                     Castelo de Vide, Portugal

3.                   Konferenssimaksut:                                    Tulkaa vain paikalle ja liittykää joukkoon. Teidän täytyy vain saapua konferenssipaikalle ja maksaa vaatimaton summa majoituksesta ja ruuasta.

4.                   Konferenssia seuraa rukousmatka neljään kaupunkiin, joissa kirkon oikeusistuin tuomitsi ja teloitti juutalaisia siksi, että he olivat juutalaisia ja noudattivat joitain juutalaisia tapoja,tällaisia olivat mm pääsiäisenvietto ja kynttilöiden sytyttäminen perjantai-iltaisin. Tämä kierros on erittäin tärkeä; se on rukousta ja  esirukousta espanjaa puhuvien juutalaisten suuren herätyksen ja Israeliin ja juurilleen palaamisen puolesta, se on katumusta ja se on valmistautumista tulossa olevaan herätykseen ja juutalaisten kotiinpaluuseen.

5.                   Konferenssin puhujina on hyvin tärkeitä puhujia ja opettajia Israelista, Portugalista, Aasiasta, USAsta, Englannista, Hollannista ja muista paikoista.

6.                   Konferenssissa jaetaan paljon tietoa ja käydään hengellistä taistelua tämän suuren historiallisen läpimurron saamiseksi, joka on niin tärkeä ja tarpeellinen näiden juutalaisten ennalleen asettamisen ja Israelin ja Alijan kannalta.

Matkajärjestelyjä ja hintatietoja varten ottakaa yhteyttä Ana Mendesiin Osiris-matkatoimistosta, joka vastaa suunnitelmista ja hinnoista. Hänen yhteystietonsa ovat tässä:

Ana Mendes

Incoming Department

Avenida Marqués de Tomar, 35 A  1050-153 LISBOA PORTUGAL

Puhelin: +351 21 132 79 61    Fax: +351 21 318 26 69

Sähköposti/Skype: ana.mendes@osiris.pt

Lähettäkää myös kopiot kaikesta kirjeenvaihdostanne herra Carolino Tapadejolle:

Carolinotapadejo@gmail.com

Samoin pormestarin sihteereille,  Angela.maximiano@cm-castelo-vide.pt  ja 

Patricia.martins@cm-castelo-vide.pt

Nämä kolme leidiä, Ana, Angela ja Patricia, pitävät huolen siitä, että

1.                   teillä on majoitus konferenssin ajaksi

2.                   teillä on kuljetus Lissabonin lentokentältä Castelo de Videen

3.                   teille on varattu hotelli, jos haluatte mukaan kolmen päivän rukousmatkalle

4.                   Ana Mendes ilmoittaa teille matkan hinnan ja muun tarpeellisen tiedon mm tarvitsemastanne matkavakuutuksesta ja matka-asiakirjoista.

Haluan korostaa, että tämä matka ei ole huvimatka, jolla vain käydään tärkeillä paikoilla. Tämä matka on osa suurta hengellistä taistelua, jota käydään niiden miljoonien juutalaisten vapauttamiseksi, jotka ovat olleet katolisen kirkon vankeina lähes 400 vuotta, niin kuin israelilaiset Egyptissä. Nyt on tullut aika päästää heidät vapaiksi. Taistelu Egyptissä ja taistelu pääsystä luvattuun maahan tänä päivänä on aivan yhtä kiivas ja yhtä tärkeä kuin se oli Mooseksen ja Aaronin päivinä. Teiltä vaatii uhrausta tulla mukaan ja osallistua tähän taisteluun. Castelo de Viden kaupunki, pormestari ja sihteerit ja hallinto sijoittavat rahaa ja aikaa, jotta tästä konferenssista tulisi menestys. Monet tärkeät ihmist ovat jo sitoutuneet tulemaan ja ovat vahvistaneet tulonsa.

Meidän tulee muistaa, että aina kun ihminen on taistellut Jumalaa vastaan, Jumalan käsi on saanut aina yliotteen. Historian loppuvaiheissakin tulee olemaan näin. Ihmiset ajattelevat, että kaikki toivo on mennyttä, eikä ole enää pelastusta vanhurskaalle, mutta Jumalan valo on loistava oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, ja pasuuna on soiva ja vihollisen on peräännyttävä ja Jumalan lapset palaavat kotiin ilosta ja riemusta hihkuen. Ole sinäkin lunastettujen joukossa ja palaa kotiin iloiten!

Rukoilkaa Israelin puolesta  –  vaalit on määrätty pidettäväksi 9.4.19, vain muutama päivä ennen Pääsiäispyhiä. Israelin poliittinen näyttämö on hajoamassa sirpaleiksi. On olemssa mahdollisuus, että pääministerimme joutuu syytteeseen vakavista lahjusten vastaanottamisrikoksista. Koko maa keinuu ja vapisee, poliittisella näyttämöllä kaikki ovat kaikkia vastaan. Rukoilkaa Israelille rauhaa, yhtenäisyyttä ja hyvää tahtoa johtajiemme välille ja kansamme keskuuteen. Tällaisella hetkellä, kun koko maailman katseet ovat kohdistuneet meihin, me emme todellakaan kaipaa jakaantumisia tässä kansassa. Meidän oma häpeämme tuo häpeää HERRA Jumalalle, joka on kaiken luomakunnan isä. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa meidän puolestamme, ja pysykää Israelin rinnalla –  Israel on lopun ajan ihmelääke koko maailmalle.  Vihollisen työnä on hämmentää ja saada aikaan sekaannusta ja jakaantumisia ja häpeää. Pyydämme Jumalalta armoa ja viisautta tälle kansalle ja kansamme johtajille.

Rukoilkaa Netivyan ja Roeh Israel seurakunnan puolesta. Edessämme olevat haasteet ja Herran meille avaamat mahdollisuudet ovat todella suuret. Tarvitsemme rukouksianne, ja tukenne on todella tärkeä. Herra antaa meille niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin.

Olen juuri palannut Hollannista, Amsterdamista, jossa opetin Hesekielin kirjasta. Seminaari onnistui hyvin, vaikka kuulijoita oli vain noin 50 henkeä. Mutta minua ilahdutti kokemani vieraanvaraisuus ja se vastaanotto ja mielenkiinto, jota hollantilaiset veljemme ja sisaremme osoittivat opetukselleni profeetta Hesekielistä.

Henkilökuntamme on valmistanut linkin, jota klikkaamalla saatte lisää tietoa Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueesta.  Huomaattehan, että teidän täytyy ilmoittautua tähän hyvin erityiseen Netivyan 40-vuotistaipaleen juhlintaan. Teidän täytyy maksaa myös ennakkomaksu hotellivarauksista ja maakuljetuksista. Ennakkomaksu on 200 US$. Alempana on linkkejä, joiden kautta pääsette heti maksupaikalle.

Katsokaa ilmoittautumiskaavake: https://netivyah.org/40th-anniversary-registration/

Paypalin kautta voitte maksaa: Netivyah 40th Anniversary Tour – first deposit:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5BN4C3KBPMY4U

Second payment:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=AM4PQTL9P2LDE

Final payment:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6DS6RQA9DDGWY

 Muistakaa rukouksin rakasta veljeämme Jacob Damkania. Hän ei ole vielä entisellään, mutta pääsi jo sairaalasta kotiin, mikä ilahduttaa häntä ja hänen uskollista vaimoaan Elishevaa, onhan mukavampaa kun Jacob on kotona. Muistakaa heitä molempia rukouksin.

                      Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneya. 

Lisään kaksi hyvin tärkeää rukouspyyntöä: Amir, Amiran poika, on nuori mies, isä ja aviopuoliso, ja eräiden hyvin läheisten arabi/palestiinalaisystäviemme veljenpoika. Hänellä on erittäin vakava syöpäsairaus, hän tarvitsee HERRAN armahtavan käden parantavan kosketuksen.

                      Toinen Herran parantavaa kättä tarvitseva perhe on Ruotsissa, Terttu ja Tapio Luca. He ovat oikeita rukoustaistelijoita Israelin ja Netivyan puolesta. Heillä on vakavia terveysongelmia, rukoilkaamme parantumista.

                      Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion on saanut kemoterapiaa ja voi jo paremmin.

                      Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta. Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Jerusalemissa asuvien Julian ja Victorin, kalliin sisaren ja veljen,  puolesta, että Jumala auttaisi heitä ja parantaisi heidät. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Intiassa on kallis veli Isaac, joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa.

                      Pyydän teitä rukoilemaan Kiinassa asuvan kalliin sisaren puolesta, joka tekee niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Hänen nimensä on Ema! Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, joka tarvitsee Herran siunausta ja että Herra avaisi kaikki siunauksen ovet ja mahdollistaisi menestyksen niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.

                      Rukoilkaa Margaretan puolesta, tämän kalliin sisaren, jolla on koettelemuksia ja ahdistusta uskonsa tähden.           

                      Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. Hän on kallis iäkäs arabisisar. Rukoilkaa, että hän paranisi ja saisi voimia.

                      Rukoilkaa seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka voivat jo paremmin, mutta tarvitsevat yhä Jumalan laupiaan käden parantavaa kosketusta:  George, Gary, Melanie, Aharon. Rakas veljemme Yuri Marianenko kuoli kuluneella viikolla ja on päässyt kotiin Luojansa luo. Rukoilkaa Marianenkon perheen puolesta,jotka surevat isää, puolisoa ja isoisää. 

Rukoilkaa seuraavien sisarten ja veljien puolesta, heidän terveytensä puolesta: Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miriam, Yehuda H, David Stern, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Keijo ja Salme, Eva H ja Pekka, Horace ja June (Marcian vanhemmat), Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San,Sadako San, Yumi ja hänen isänsä, pastori Oharah Okinawassa. Louisa ja Tony Hong Kongissa.

Olen muutamana viime viikkona jostain syystä unohtanut mainita rakkaan sisaremme Ruby L:n, joka on Oklahoma Cityssä. Ruby on aivan yksin; hänellä on syöpä,ja hänen tilanteensa on erittäin vaikea. Hän tarvitsee Herran armoa parantuakseen ja veljien ja sisarien apua päivittäisissä askareissa. Minä rukoilen Rubyn puolesta, ja pyydän teitä kaikkia kääntymään vilpittömästi Herran puoleen ja rukoilemaan Jumalan armoistuimen edessä Rubylle parantumista ja ihmisten apua ja viisautta lääkäreille, jotka hoitavat rakasta Ruby-sisartamme. Ruby antoi monta parhainta vuottaan Herralle Israelissa ja hän palveli Netivyaa ja seurakuntaamme Jerusalemissa koko sydämestään ja kaikilla lahjoillaan.

 Rukoilkaa parantumista Ritva Huhtalalle ja sisar Oksaselle. Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä. Lisään vielä yhden veljen Brasiliasta, joka asuu nyt Portugalissa. Hänellä on vakavia perheongelmia. Hänen nimensä on Ismael Alves.

                      Jos te rukoilisitte niiden puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan tätä rukousta, niin Herra kätkee varmasti suojelukseensa ne, joiden puolesta te rukoilette ja joiden puolesta minä rukoilen. Tässä maailmassa eläminen on jo kyllin vaikeaa, ja työhön ja liiketoimiin liittyvät paineet tekevät sen vielä vaikeammaksi. Ja niin kuin me rukoilemme paljon hengellisten asioiden ja terveyteen liittyvien asioiden puolesta, meidän on tärkeä rukoilla myös veljillemme taloudellista tasapainoa ja siunausta.            

                                             Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille ja uskokaa Jumalan lupauksiin!

                                                                                                             Joseph Shulam