Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 28.3.2019

Netivyah 

Jerusalemin rukouslista 28.3.2019

Joseph Shulam, Jerusalem

                      Seuraavan sapatin lukujakso on nimeltään SHEMINI (kahdeksas päivä). Lukujakso alkaa Kolmannesta Mooseksen kirjasta, luvusta 9:1 ja päättyy lukuun 11:47. Haftara (Profeetoista luettava jakso) on 2 Samuel 6:1-7:17. Uudesta Testamentista luemme Markus 14:1-72 ja Apostolien teot 10:9-22, 34-35. 

                      Tänä sapattina luemme siis aikamoisen määrän tekstejä. Rukouksessa ja synagogassa noudatettava juutalainen periaate on: ”Tuote on tärkeämpi kuin myyntimies.” Eli selkokielellä sanottuna: Raamattu on Jumalan Sana, ja se on se tuote. Rabbi (pastori) on myyntimies.

                      Olisi hyvä jos evankeeliset seurakunnatkin omaksuisivat tämän periaatteen. Yleistäen sanottuna useimmissa vierailemissani seurakunnissa kaikkialla maailmassa tilanne on päinvastainen. ”Johtaja” (rabbi, pastori) on tuote, tuottaja, enkä tiedä, kuka lie myyntimies. Ehkäpä myyntimies on se henkilö, joka sanoo muutaman sanan ennen uhrilahjan kantoa.

                      Mutta niin juutalaisille kuin meille tärkein osa jumalanpalvelusta on Jumalan sanan lukeminen. Voisin sanoa saman toisillakin sanoilla: Jumalan kuuleminen on tärkeintä – ja Jumalan kuuleminen on Hänen Sanansa lukemista. Rabbi vain tarjoilee sitä perunamuusin ja vihreiden papujen kera.

                      Toorajakso (3 Mooses 9:1) alkaa näin:

Kahdeksantena päivänä Mooses kutsui Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat.”

                      Kun Jumalan sanassa annetaan ”päivä”,  ”kahdeksantena päivänä”, ja aina kun viitataan ”päivään” , Pyhä Henki on nähnyt tärkeäksi antaa meille tämän tiedon. Jos luemme tekstiä ja jätämme annetun päivämerkinnän huomiotta – meiltä jää huomaamatta jotain, joka Pyhän Hengen mielestä on niin tärkeää, että se on otettu mukaan Jumalan Sanaan.

                      Saanko antaa teille esimerkin Johanneksen evankeliumista luvusta 2:1-2:

Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin.”

                      Näemme, että häät pidettiin kolmantena päivänä. Mitä se tarkoittaa? Mikä päivä kolmas päivä on heprealaisessa kalenterissa? Se on tiistai.

                      Heprealaisessa kalenterissa päivillä ei ole nimiä. Englantilaisessa ja suomalaisessa kalenterissa on Sunday/sunnuntai, Monday/maanantai jne. Nämä nimet tulevat pakanajumalista. Sunnuntaina pakanat palvoivat aurinkoa (sun), kuun päivänä (maanantai, moon) he palvoivat kuuta.

                      Heprealaisessa kalenterissa on viikon ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä jne. Miksi sitten juutalaiset häät pidetään aina tiistaisin?  Koska häissä tarvitaan kaksinkertainen siunaus. Tiistai on ainoa päivä luomiskertomuksessa, jona Jumala sanoo kaksi kertaa, ”että niin oli hyvä”. 

                      Palatkaamme lukujaksomme ”kahdeksanteen päivään”.  Mikä päivä se on? Se on pappien virkaan vihkimisviikon ja Ilmestysmajan varsinaisen toiminnan alkamisen jälkeinen päivä.

                      Toisin sanoen, papit ovat nyt valmistuneet, ja he alkavat toimia täysivaltaisina pappeina Herran Ilmestysmajassa. Jos heitä vihittiin palvelukseen seitsemän päivää, eli yhden viikon ajan, kahdeksas päivä on sunnuntai, viikon ensimmäinen päivä.

Tämän lukujakson toinen tärkeä kohta on 3 Mooses 10:ssä: ylipappi Aaronin kaksi poikaa tuovat vierasta tulta alttarille, ja tuli taivaasta iskee ja polttaa heidät elävältä.

                      Tämä tapahtuma on traumaattinen tapahtuma koko Israelille. Mielenkiintoista on, että Mooses kieltää veljeään Aaronia osoittamasta normaaleja läheisen sukulaisen kuolemaan liittyviä surun ilmauksia.

                      Jumala sanoo Moosekselle jakeessa 3:

Mooses sanoi Aronille: ´Tämä on sitä, mistä Herra on sanonut: ´Minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä, ja näytän kunniani koko kansan edessä. ´Mutta Aaron oli vaiti”(RK. Englantilainen teksti: ”Niiden, jotka tulevat Minun lähelleni, täytyy pitää Minut pyhänä. Ja minulle on annettava kunnia kaikkien ihmisten edessä.´ Niin Aaron pysyi vaiti.”)

                      Suurin läksy, jonka minä opin tästä tekstistä, on elintärkeä meille tänä päivänä: Jumalaa ei saa kohdella rennon arkisesti! Hän vaatii, että Hänen pyhyyttään ja Häntä on ”kunnioitettava” kaiken kansan edessä.

                      Tapahtunut tragedia näyttää meidän nykyisten hellenististen/humanististen arvojemme valossa ankaralta. Mutta kun ajattelemme Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä linnunratamme ympärillä on, ja ehkä vielä enemmänkin… silloin alamme ymmärtää Aaronin poikien, Naadabin ja Abihun tapausta.

                      Tässä tilanne. Nämä nuoret papit, ylipappi Aaronin pojat, olivat vasta valmistuneita ja tämä on heidän ensimmäinen palveluspäivänsä liperikauluksisena Herran edessä. He ryhtyvät heti rikkomaan Herran antamia ohjeita ja tekevät sitä, mikä heistä itsestään tuntuu paremmalta.

                      Kyse ei ollut erehdyksestä.  Nämä kaksi nuorta pappia ajattelivat, että he tietävät paremmin, mikä on mahdollista. Ehkä heillä oli mielessään jotain tämän kaltaista: ”Miksi meidän täytyisi käydä hakemassa tuli niin kaukaa alttarilta asti? Onhan tuossa tulta lähempänäkin ja helpommin saatavissa, tehdäänpä juttu vähän helpommaksi itsellemme.”

                      Tämä oli heidän vakava syntinsä: he loukkasivat Jumalaa julkisesti. Kaiken Herra ei voinut sallia tällaista tapahtuvan Ilmestysmajan vihkiäisissä. Jos Aaronin pojat aloittavat osoittamalla epäkunnioittavaa käytöstä Herraa kohtaan julkisesti, mitä toiset nuoret Herran palvelijat tekisivät?

                      Herra on rakastava Jumala, mutta niitä, jotka palvelevat Häntä pyhässä paikassa, Ilmestysmajassa, synagogassa tai kirkossa Jumalan kansan edessä, Hän vaatii osoittamaan edes hitusen kunnioitusta ja arvonantoa maailman Luojalle. 

                      Ottakoon jokainen, joka johtaa ja seisoo Jumalan kansan edessä, opikseen tästä tarinasta ja muistakoon, että Jumala ei ole joku sattumoisin kohtaamamme kaverimme. Kyllähän me laulamme laulussa, ”Jeesus, parhain ystävämme”. Kyllä hän on ystävämme, mutta Hän on myös Jumalan Poika ja meidän Herramme ja Vapahtajamme ja kaikkien Tuomari ikuisesti. Rabbit ja pastorit, muistakaamme, että palvelemme samaa Jumalaa, jota Naadab ja Abihu ja heidän isänsä Aaron palvelivat.

Rukoilen ja pyydän teitä rukoilemaan, että näissä tulevissa vaaleissa Jumalan luota lähtevä armo saisi vaikuttaa Israelia johtavien valintaan ja nimittämiseen. Tätä kansaa uhkaavat mahtavat vihollisnaapurit niin läheltä kuin kaukaa, emmekä tarvitse tällaisena aikana jakautumisia emmekä vihapuheita. Emme tarvitse kansalaistemme kesken vihaa emmekä syyttelyä. Israelin täytyy olla yhtenä miehenä naapureitamme vastaan, jotka Esterin kirjan pahan Haamanin tavoin pyrkivät tuhoamaan ja tappamaan meidät.

Rukoilkaa edelleen Portugalissa 17-23.5.19 pidettävän konferenssin ja siihen liittyvän kiertomatkan puolesta. Voitte vielä ilmoittautua ja saada majapaikan (tällä viikolla Lissabonissa olevan Osiris-matkojen Anan Mendesin täytyy varmistaa hotellihuonevaraukset).

                      Vetoan etenkin Euroopassa asuviin veljiin ja sisariin: tulkaa tähän konferenssiin, koska yleisesti ottaen Katolinen Inkvisitio oli Euroopan ongelma. Veljemme Italiasta, Espanjasta, Saksasta, Suomesta ja Hollannista, tehkää kaikkenne päästäksenne Castelo da Videen mukaan tähän tapahtumaan Marrano/Anussim-juutalaisten identiteetin palauttamiseksi ja heidän saamisekseen kotiin Israeliin.

                      Voitte kysyä neuvoa, miten päästä osallistumaan tähän konferenssiin, Danielilta Netivyassa, linkki englanninkielisessä kirjeessä.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasiliassa tapahtuu ihania asioita, mutta veljillämme on myös haasteita. Olemme iloisia, että olemme taas kotona Jerusalemissa pitkän Brasilian matkamme jälkeen.  Olemme iloisia myös siksi, että saamme olla osa sellaista veljien ja sisarten muodostamaa suurenmoista joukkoa, jotka ovat niin ihanasti omistautuneet Herralle ja raamatullisen uskon palauttamiselle ja elämälle Jeshuan opetuslapsina.

Meillä on Ruotsissa asuva rakas perhe, Luccan perhe. He ovat uskollisia Israelin ja Netivyan rukouskumppaneita. Heidän poikansa Marcuksen perhe on vakavasti sairaana, ja pyydän teitä rukoilemaan Marcus Luccan perheen puolesta, hänen äitinsä Tertun ja isänsä Tapion puolesta, joilla on myös vakavia terveysongelmia.

                      Jotkut ihmiset kokevat sairautta ja fyysisiä ja terveydellisiä vaikeuksia, joita Herra voi käyttää Omaksi Kunniakseen. Rukoilen näiden veljien ja sisarten puolesta Ruotsissa ja Ruby Littlen puolesta Oklahomassa, Eli Levin puolesta Cincinnatissa, ja rakkaiden veljiemme puolesta Israelissa, ja vaimoni Marcian puolesta, ja Danan ja Noaamin puolesta, ja kaikkien tällä listalla olevien puolesta – että heidän elämänsä ja parantumisensa toisi kunniaa Jumalalle.

                      Kallis veljemme Efim on saanut juuri aivoverenvuodon, ja hän on nyt Shaari-Zedek sairaalassa Jerusalemissa. Rukoilkaa Efimin puolesta. Hän oli ensimmäinen messiaaninen rabbi Moskovassa.

                      Eddie Santoro tarvitsee myös pikaisesti rukousta. Hän on yksi Jerusalemissa toimivan Revive Israel-seurakunnan johtajista. Hänellä on pahanlaatuinen aivokasvain, hänelle on tehty kaksi leikkausta. Nyt syöpä on uusinut eikä ole muuta apua kuin Itse Herra. Joten rukoilkaa Eddien ja Efimin puolesta, ja kaikkien puolesta, joilla on sairauksia ja jotka kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta.       

Olemme hyvin kiitollisia antamastanne avusta uuden pakettiauton ostoon Netivyalle. Vanha vaunu on kyntänyt maata ristiin rastiin viemässä upeita, 80 litran vetoisia sotilasreppuja lahjaksi sotilaille. Nämä reput olivat täynnä hyvää syötävää ja makeisia ja käytännöllisiä tavaroita, jotka siunaavat näitä israelilaisia sotilaita, jotka ovat Jeshuan opetuslapsia tässä maassa.

                      Monet ovat jo lahjoittaneet runsaskätisesti auton ostoon, mutta olemme vasta puolivälissä tavoitetta, ja esitän nyt pyyntöni niille, jotka eivät ole vielä ehtineet lahjoittaa omaa panostaan, jotta saisimme uuden auton tämän 15 vuotta vanhan auton tilalle. Tämä pakettiauto on välttämätön Hamotzi-ruoanjakeluohjelmallemme, nuorisotyöllemme ja palvelemaan vanhempaa sukupolvea, joka tarvitsee kuljetuksen päästäkseen jumalanpalvelukseen, sekä moniin muihin tärkeisiin tarkoituksiin, joilla palvelemme seurakuntaa ja Jerusalemin köyhiä.

Rukoilkaa brasilialaisten veljiemme puolesta, etenkin Marcelo Guimaraesin ja hänen perheensä puolesta, Har Zion seurakunnan johtajien, Teaching from Zion Ministryn, ja Chesed veEmet (armo ja totuus) seurakunnan ja Sar El seurakunnan johtajien puolesta. Saimme nauttia näiden mahtavien veljien ja sisarten vieraanvaraisuudesta Belo-Horizontessa ja Vitoriassa ja Curitibassa, ja pyydämme teitä rukoilemaan näiden brasilialaisten seurakuntien jäsenten ja johtajien puolesta, ja monien muiden yhteisöjen ja seurakuntien puolesta, jotka seisovat rinnallamme ja rukoilevat meidän ja Israelin puolesta.

                      Muistakaa rakasta veljeämme Jakob Damkania rukouksissanne. Hän ei ole vielä entisellään, mutta niin kuntoutunut, että pääsee kotiin sairaalasta, mikä ilahduttaa häntä.

                      Tri M. Song Koreasta. Hän ja koko hänen perheensä ovat olleet mitä uskollisimpia rukoustaistelijoita Alijan ja Israelin ja Netivyan puolesta. Pyydän teitä kaikkia liikekannalle, aikaanne, perhettänne ja ystäviänne, ja kantakaa tohtori Songia ja hänen perhettään rukouksin. Pyytäkää, että Herra parantaisi hänet, vahvistaisi hänen henkeään ja perhettään.

                      Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneytä.

                      Olette rukoilleet Amirin, Amiran pojan puolesta. Hän on 30-vuotias, 3 lapsisen perheen isä. Kiitos että olette rukoilleet hänen puolestaan, hän on nyt menehtynyt syöpään eikä ole enää kanssamme maan päällä. Hänen perheensä kiittää teitä rukouksistanne Amirin puolesta ja siunaa kaikkia, jotka rukoilivat Herraa parantamaan Amirin. Olkoon Herran nimi siunattu ja kiitetty ikuisesti. Jatkakaa rukoustanne Amirin isoäidin, Um Abu-Eidin puolesta. Hän on suloinen arabi / palestiinalaisvanhus. 

                      Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion voi paremmin, mutta vielä ei olla läheskään selvillä vesillä.  

                      Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkin ja Sirpan ja Eva H:n puolesta. 

                      Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. 

                      Rukoilkaa Jerusalemissa asuvien Julian ja Victorin, kalliin sisaren ja veljen, puolesta, että Jumala auttaisi heitä ja parantaisi heidät. 

                      Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Intiassa, Chenaissa, on kallis veli Isaac, joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa. Rukoilkaa lääketieteellistä ihmettä pastori Isaacille ja rukoilkaa hänen palvelutyönsä puolesta Jumalan Kuningaskunnassa.

                      Pyydän teitä myös rukoilemaan Kiinassa asuvan kalliin sisaren puolesta, joka tekee niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Hänen nimensä on Ema! Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, joka tarvitsee Herran siunausta ja että Herra avaisi kaikki siunauksen ovet ja mahdollistaisi menestyksen niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.

                      Lisään listaan ultra-ortodoksijuutalaisen seurakunnan kalliin ja tärkeän johtajan, jolla on työkykyä rajoittava vakava sairaus. Hän on vilpitön totuuden etsijä ja hän tutkii Raamattua kokonaisuudessaan. Rukoilkaa, että hän paranee ja rukoilkaa varjelusta ja Jumalan Pyhän Hengen johdatusta tälle kalliille, pyhitetylle johtajalle. 

                      Margareta on rakas ortodoksijuutalainen nainen. Muistakaa häntä rukouksin. Voin kertoa, että Herra on armahtanut Margaretaa ja hänen kauhea tilanteensa on parantunut merkittävästi. Jatkakaamme rukoilemista hänen ja hänen perheensä puolesta!                      

                       Viekää rukouksin Herran eteen nämä seurakuntaamme kuuluvat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie, Aharon Nancyn ja Donin poika.  Sarit, David S, Gabriela,Ahuva, Leah, Ilana,Yehuda H, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D ja hänen vaimonsa, ja etenkin Nancy. Nancy on toipumassa aivoverenvuodosta. Herra oli armollinen ja Nancy tulee toipumaan täydellisesti Jumalan avulla.

                      Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo, Noami, Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilkaa parantumista sisar Oksaselle. 

                      Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. 

                      Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä.  

                      Nämä kaikki ovat ihmisiä, joiden puolesta te rukoilette, mutta tahtoisin teidän tietävän, että nämä ovat myös ihmisiä, jotka rukoilevat Israelin ja Netivyan puolesta ja ovat tukemassa sekä Israelia että Netivyaa.

                       Lisään vielä yhden veljen Brasiliasta, joka asuu nyt Portugalissa. Hänellä on vakavia perheongelmia. Hänen nimensä on Ismael Alves.

                      Toivon teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen. 

                      Sillä Herra on armollinen ja pitkämielinen ja hyvä kaikille, mutta varsinkin niille, joilla on uskoa ja jotka kuulevat Hänen sanansa ja toimivat sen mukaan. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, sanotaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat hänen sanansa mutta eivät toimi sen mukaan, sanotaan tyhmiksi. Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä koskaan tyhmiä!

Kiitos teille kaikille, muistakaa, että me täällä Jerusalemissa rakastamme ja arvostamme teitä!

Joseph Shulam