Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 31.1.2019

NETIVYAH

Jerusalemin rukouslista 31.1.2019

Joseph Shulam kotoa Israelista

                      Tänä tulevana sapattina synagogissa luetaan Parashat MISHPATIM, 2 Mooses 21:1- 24:18, Haftara (lukujakso profeetoista) on Jeremia 34:8 – 22, 33:25 – 26, ja Uuden Testamentin lukukappale on Matteus 26:20 – 30.

                      Tämä Toisen Mooseksen kirjan teksti on suunnattoman tärkeä nykypäivinä. Jumalan Sanaa vastaan hyökätään, eivätkä hyökkääjiä ole muslimit eivätkä juutalaiset, vaan kristityt pastorit ja joidenkin kristillisten instituutioiden opettajat. Kun Jumalan Sanan auktoriteetti ja totuudenmukaisuus asetetaan kyseenalaiseksi, käydään murskaamaan Jumalan tuntemuksemme perusteita ja uskoamme Jeshuuaan Messiaana.

                      Uskomme Jumalaan ja Jeshuuaan ei ole uskoa laeista piittaamattomuuteen. Laki ja järjestys ovat jokaisen sivistyneen yhteiskunnan perustuksena. On oltava laki ja järjestys, koska HERRA Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, ja yhteiskunnalla on oltava sääntönsä, jotka koskevat kaikkia asioita omaisuuteen liittyvistä asioista kaupankäynnin ja rahaliikenteen säännöstelyyn, ja jokaiseen avioliittoon kuuluvat molempien puolisoiden toisilleen antamat lupaukset ja valat.  Huoneistoa ei voi vuokrata ilman sopimusta, jossa määritellään vuokra-aika ja vuokran määrä.

Parashat Mishpatim alkaa 2 Mooses 21:1:stä aiheenaan orjuus.  Heprealaisia orjia koskevat erilaiset lait ja säännöt kuin ei-heprealaisia orjia.  Meistä 2000-luvun ihmisistä tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta, mutta itse asiassa Toora on superoikeudenmukainen kaikkia kohtaan, niin paikallisille heprealaisille asukkaille kuin muukalaiselle, joka on läpikulkumatkalla tai jäänyt asumaan joksikin aikaa Israelin leiriin.  Apostoli Paavalikin sanoo: ”Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonystäville” (Gal.6:10).

Ranskan vallankumoukseen perustuvan 2000-luvun humanismin vaatimus yhdenvertaisuudesta on vienyt tämän hyvin tärkeän ja arvokkaan yhteiskunnallisen järjestyksen mielettömyyksiin. Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, korostetaan suhteettomasti; hyvin positiivisesta ja tärkeästä yhteiskunnallisesta periaatteesta epäoikeudenmukaisuuden ja ennakkoasenteiden korjaamiseksi on tullut tekosyy ihmisen luonnon, itsensä ihmisyyden, epäoikeudenmukaiselle tuhoamiselle. Miehet ja naiset ovat yhdenvertaisia Kaikkivaltiaan Luojan edessä, joka tuomitsee koko ihmiskunnan tasapuolisesti, mutta mies ja nainen eivät ole yhdenvertaisia eli samanlaisia fyysisesti. He ansaitsevat saada saman palkan samasta työstä, mutta mies ei voi synnyttää eikä kärsiä tuskaa synnyttäessään lasta. Samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät voi tuottaa jälkeläisiä eivätkä täyttää maata.  Lapsia saadakseen heidän on vuokrattava kohtu sijaissynnyttäjältä Intiassa tai Nepalissa tai jostain muualta. Useimmissa maissa lapset ovat yhdenvertaisia vanhemmilleen, mutta heitä ei voi lähettää työhön ja tienaamaan rahaa kotiin, ennen kuin he ovat vähintään 16-vuotiaita. Kaikkien järjestöjen, yhteisöjen, liikeyritysten, perheiden tai maiden johtamiseksi tarvitaan lakeja. Nyt on vallalla uudenlaista opetusta, joka ei ole uusi, vaan peräisin 100-luvun jälkipuoliskolta, ja joka opettaa, että kirkko / seurakunta/kristityt eivät tarvitse mitään niin kutsutusta ”Vanhasta Testamentista”. Olkaa hyvät ja lukekaa lait 2 Mooses 21:1 – 24:18:sta niin näette, mikä suuri viisaus ja armo on siinä, minkä Jumala antoi heprealaisille Siinailla ja kuinka tärkeä se on. Ymmärrätte myös miten tärkeää on, että nykypäivän seurakunta ottaa sieltä periaatteet ja soveltaa niitä elämäänsä, synagogissaan ja seurakunnissaan. Seuraavaksi muutama esimerkki parashat Mishpatimista:

2 Mooses 21:18-19: ”Jos miehet riitelevät ja toinen lyö toista kivellä tai nyrkillä, niin että toinen ei kuole vaan joutuu vuoteenomaksi, mutta pystyy nousemaan ja kulkemaan ulkona omin avuin, lyöjä on vapautettava rangaistuksesta. Hänen on kuitenkin korvattaa toisen sairausaika ja pidettävä hänestä huolta, kunnes hän paranee kokonaan.

2 Mooses 21:33-34: ”Jos joku jättää kaivon auki tai kaivaa kaivon eikä peitä sitä ja härkä tai aasi putoaa siihen, kaivon omistaja korvatkoon eläimen sen isännälle rahassa, mutta pitäköön itsellään kuolleen eläimen.”

2 Mooses 22:5: ”Jos tuli pääsee irti ja tarttuu orjantappuroihin niin, että kuhilaat, vilja tai pelto palavat, on sytyttäjän korvattava se, mikä on palanut.

2 Mooses 22: 16-16:” Jos mies viettelee neitsyen, jota ei ole kihlattu, ja makaa hänen kanssaan, miehen on maksettaa morsiamenhinta ja otettava tyttö vaimokseen. Jos tytön isä kuitenkin kieltäytyy antamasta häntä miehelle, tämän on silti maksettava rahassa sama morsiamenhinta kuin neitsyestä.”

2 Mooses 22: 24-26: ”Jos lainaat rahaa jollekin keskuudessasi asuvalle kansani köyhälle, älä menettele häntä kohtaan koronkiskurin tavoin. Älä pane korkoa hänen maksettavakseen. Jos otat lähimmäiseltäsi pantiksi viitan, anna se hänelle takaisin ennen kuin aurinko laskee. Se on näet hänen ainoa peitteensä, hänen ihonsa verho. Mihin hän muuten voi kääriytyä levolle käydessään? Jos hän huutaa minua avukseen, minä kuulen häntä, sillä minä olen armollinen.”

2 Mooses 23:1-3: ”Älä levitä perättömiä huhuja äläkä anna apuasi jumalattomalle rupeamalla vääräksi todistajaksi. Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut enemmistön mukana vääristämään totuuden. Älä suosi vähäosaista hänen riita-asiassaan.”

Voiko olla oikeudenmukaisesti toimivaa yhteiskuntaa ilman tällaisia lakeja? Ihmiskunnan varhaisimmissa lakikokoelmissa oli jo hyvin samankaltaisia lakeja kuin nämä. Katsokaa edellistä 24.1. kirjoittamaani Jerusalemin rukouslistaa. Siinä on lyhyt versio Ur-Nammusta ja Hammurabin laista. Näette, että jo kauan ennen kuin Toora annettiin Siinailla, Mesopotamiassa ja Eufratin pohjoispuolella asuvat ihmiset ymmärsivät kolmannella vuosituhannella ennen Kristusta, että sellaiset lait ovat välttämättömiä oikeudenmukaiselle ja rauhalliselle yhteiskunnalle.

Itse asiassa Toora on suurin osoitus Jumalan armosta ihmiskuntaa kohtaan ja totuudenmukainen ilmoitus Hänen luonnostaan. Muistakaa, että kun Jeshua palaa, Hän tulee tuomitsemaan maailman, ja hyvin monet ihmiset lähetetään armotta helvettiin ikuisiksi ajoiksi. Jumala armo on ollut olemassa alusta lähtien, ja Toora ja HERRAN suhde Israeliin ovat kaikista anteeksiantavin, kaikista armollisin ja rakkaudellisin ilmoitus Jumalan luonteesta: Hän on täynnä Armoa ja totuutta, laupias ja armahtavainen. Lukekaa 2 Mooses 34:5-6 – siinä näette ilmoituksen Jumalan luonteesta ja Hänen suhteestaan ihmiskuntaan.

Netivyan ruoanjakeluohjelma, Hamotzi, on aloittanut uuden vuoden ja odotamme uutta intoa täynnä, miten me yhdessä teidän kanssanne, jotka rukoilette ja annatte omastanne, voimme tehdä hyvää ja olla siunaukseksi Jerusalemin köyhille, sekä juutalaisille että arabeille, kauemmin täällä asuneille ja uusille maahanmuuttajille. Rukoilettehan edelleen Netivyan puolesta, ettehän unohda konkretisoida rukouksianne hyviksi teoiksi. 

Rukoilkaa Israelin puolesta. Vaalikampanjat alkavat ensi viikolla ja muutaman suuren poliittisen puolueen esivaalit alkavat 5. helmikuuta. Rukoilkaa, että Israelin Herra Jumala rakentaisi vahvan johtajatiimin, joka johdattaa tätä maata ja tätä kansaa vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden polkuja. Rukoilkaa myös uuden hallituksen puolesta, joka valitaan 9.4.19, että se olisi hallitus, joka antaa vapauden kaikille uskonnollisille ryhmille ja vähemmistöille ja kunnioittaa Israelin lakeja ja kaikkien tässä maassa asuvien ihmisten perusihmisoikeuksia.

                      Rukoilkaa, että valituksi tulevat oikeat ihmiset ja johtajat, miehet ja naiset, jotka pelkäävät Jumalaa ja haluavat tämän maan ja tämän kansan ja kaikkien sen asukkaiden ja Israelin leirissä olevan muukalaisen parasta.

                      Rukoilkaa konferenssin puolesta, joka pidetään Keski-ja etelä Amerikassa , Portugalissa ja Espanjassa olevien Anussim/Marrano juutalaisten oikean identiteetin palauttamiseksi. Tämä konferenssi on uusi muistutus ja kannustus Israelille, jotta se ottaisi vastaan nämä kadoksissa ja kätkössä olleet juutalaiset ja palauttaisi heidät judaismin helmaan ja Israelin maahan.  Yrittäkää päästä mukaan tähän konferenssiin Portugaliin, Castelo de Viden kaupunkiin, 17 – 19.5.2019. Ja tulkaa mukaan myös neljän päivän rukousmatkalle kaupunkeihin, joissa Katolinen kirkko tuomitsi juutalaiset ja teloitti ja poltti monia heistä. Inkvisition aika kesti vuodesta 1472 vuoteen 1821. Monia kymmeniä tuhansia tuomittiin mm kynttilän sytyttämisestä perjantai-iltaisin, pääsiäisen viettämisestä, siitä etteivät he syöneet sianlihaa, siitä, että he menivät synagogaan suurena sovituspäivänä.

Jos teitä kiinnostaa tulla mukaan tähän konferenssiin, ottakaa yhteyttä seuravien sähköpostiosoitteiden kautta ja lähettäkää kyselynne kaikkiin alla oleviin sähköposteihin.

netivyah@netivyah.org

  Ana Mendes

Incoming Department

Avenida Marqués de Tomar, 35 A  1050-153 LISBOA PORTUGAL

Puhelin: +351 21 132 79 61    Fax: +351 21 318 26 69

Sähköposti/Skype: ana.mendes@osiris.pt

Lähettäkää myös kopiot kaikesta kirjeenvaihdostanne herra Carolino Tapadejolle:

Carolinotapadejo@gmail.com

Samoin pormestarin sihteereille,  Angela.maximiano@cm-castelo-vide.pt  ja 

Patricia.martins@cm-castelo-vide.pt

Uskoisin, että Castelo da Viden nettisivuilla on pian tietoa tästä konderenssista.

Marraskuussa 2019 meillä on mös Netivyah Raamatunopetusjärjestön 40-vuotisjuhla. Sekin tulee olemaan mahtava ja nautittava ja myös opettavainen tilaisuus, jossa juhlitaan tätä järjestöä, joka on tärkeä ja ainutlaatuinen Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Ohjelmassa on opetusta, jota jakavat Netivyan henkilökunta, ja mukana on juutalaisia johtohenkilöitä ja toivottavasti myös israelilaisia ja kansainvälisiä poliittisia henkilöitä ja messiaanisen liikkeen hengellisiä johtajia ja seurakuntien johtajia ja opettajia.

Henkilökuntamme on valmistanut linkin, jota klikkaamalla saatte lisää tietoa Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueesta.  Huomaattehan, että teidän täytyy ilmoittautua tähän hyvin erityiseen Netivyan 40-vuotistaipaleen juhlintaan. Teidän täytyy maksaa myös ennakkomaksu hotellivarauksista ja maakuljetuksista. Ennakkomaksu on 200 US$. Alempana on linkkejä, joiden kautta pääsette heti maksupaikalle.

Katsokaa ilmoittautumiskaavake: https://netivyah.org/40th-anniversary-registration/

Alla näette linkit kolmelle Paypalin kautta maksettavalle maksulle:

 Netivyah 40th Anniversary Tour – first deposit:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5BN4C3KBPMY4U

Netivyah 40th Anniversary Tour – Second payment:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=AM4PQTL9P2LDE

Netivyah 40th Anniversary Tour – Final payment:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6DS6RQA9DDGWY

Tälle matkalle voi yhä ilmoittautua,mutta helmikuun puolessavälissä meidän on maksettava ennakkovarausmaksu hotelleista ja kiertueesta. Luulisin, että tämä ennakkovarausmaksu on palautettavissa aina kesäkuuhun 2019 asti.

Ettehän unohda rukoilla Netiyalle uutta pakettiautoa! Se on aivan välttämätön Hamotzi-ruokajakelullemme ja vanhempien seurakuntalaisten kokouksiin ja kokouksista kotiin kuljetukselle, 

nuorisotoiminnalle ja muulle. Meillä on koossa jo noin 50% auton hinnasta. Mutta tarvitsemme sen puuttuvan 50% voidaksemme ostaa auton. Vanha pakumme on jo 15 vuotta vanha, sitä on käytetty paljon ja nyt se on ihan tiensä päässä.

Muistakaa rukouksin rakasta veljeämme Jacob Damkania. Hän ei ole vielä entisellään, mutta hän on kyllin hyvässä kunnossa päästäkseen kotiin sairaalasta, mikä ilahduttaa häntä suuresti.

                      Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneya. 

Lisään kaksi hyvin tärkeää rukouspyyntöä: Amir, Amiran poika, on nuori mies, isä ja aviopuoliso, ja eräiden hyvin läheisten arabi/palestiinalaisystäviemme veljenpoika. Hänellä on erittäin vakava syöpäsairaus, hän tarvitsee HERRAN armahtavan käden parantavan kosketuksen. Toinen Herran parantavaa kättä tarvitseva perhe on Ruotsissa, Terttu ja Tapio Luca. 

Jerusalemissa olevan seurakunnan johtaja, kallis veli, tarvitsee kiireesti rukouksiamme. Hänen nimensä on Samuel, olen tuntenut hänet varhaislapsuudesta asti. Hän on hieno Jumalan mies, jolla on vakava sairaus. Rukoilkaa, että hän paranee ja tulee terveeksi ja pääsee taas työhönsä hoitamaan palvelutehtäväänsä.

                      Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion on saanut kemoterapiaa ja voi jo paremmin.

                      Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta. Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Jerusalemissa asuvien Julian ja Victorin, kalliin sisaren ja veljen, puolesta, että Jumala auttaisi heitä ja parantaisi heidät. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Intiassa, Chenaissa, on kallis veli Isaac, joka joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa.

                      Pyydän teitä rukoilemaan Kiinassa asuvan kalliin sisaren puolesta, joka tekee niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Hänen nimensä on Ema! Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, joka tarvitsee Herran siunausta ja että Herra avaisi kaikki siunauksen ovet ja mahdollistaisi menestyksen niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.

                      Rukoilkaa Margaretan puolesta, tämän kalliin sisaren, jolla on kovia koettelemuksia ja ahdistusta uskonsa tähden.                   

                      Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. Hän on kallis iäkäs arabisisar. Rukoilkaa, että hän paranisi ja saisi voimia.

                      Rukoilkaa seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka voivat jo paremmin, mutta tarvitsevat yhä Jumalan laupiaan käden parantavaa kosketusta: George, Gary, Melanie, Aharon Nancyn ja Donin poika. Rukoilkaa Marianenkon perheen puolesta,jotka surevat isää, puolisoa ja isoisää. 

Rukoilkaa seuraavien sisarten ja veljien puolesta, heidän terveytensä puolesta: Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miriam, Yehuda H, David Stern, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Keijo ja Salme, Eva H, Horace ja June (Marcian vanhemmat), Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San,Sadako San, Yumi ja hänen isänsä, pastori Oharah Okinawassa. Louisa ja Tony Hong Kongissa.

Olen muutamana viime viikkona jostain syystä unohtanut mainita rakkaan sisaremme Ruby L:n, joka on Oklahoma Cityssä. Ruby on aivan yksin; hänellä on syöpä, ja hänen tilanteensa on erittäin vaikea. Hän tarvitsee Herran armoa parantuakseen ja veljien ja sisarien apua päivittäisissä askareissa. Minä rukoilen Rubyn puolesta, ja pyydän teitä kaikkia kääntymään vilpittömästi Herran puoleen ja rukoilemaan Jumalan armoistuimen edessä Rubylle parantumista ja ihmisten apua ja viisautta lääkäreille, jotka hoitavat rakasta Ruby-sisartamme. Ruby antoi monta parhainta vuottaan Herralle Israelissa ja hän palveli Netivyaa ja seurakuntaamme Jerusalemissa koko sydämestään ja kaikilla lahjoillaan.

                      Rukoilkaa parantumista Ritva Huhtalalle ja sisar Oksaselle. Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä.  Nämä kaikki ovat ihmisiä, joiden puolesta te rukoilette, mutta tahtoisin teidän tietävän, että nämä ovat myös ihmisiä, jotka rukoilevat Israelin ja Netivyan puolesta ja ovat tukemassa sekä Israelia että netivyaa. Lisään vielä yhden veljen Brasiliasta, joka asuu nyt Portugalissa. Hänellä on vakavia perheongelmia. Hänen nimensä on Ismael Alves.

                      Jos te rukoilisitte niiden puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan tätä rukousta, niin Herra kätkee varmasti suojelukseensa ne, joiden puolesta te rukoilette ja joiden puolesta minä rukoilen. Tässä maailmassa eläminen on jo kyllin vaikeaa, ja työhön ja liiketoimiin liittyvät paineet tekevät sen vielä vaikeammaksi. Ja niin kuin me rukoilemme paljon hengellisten asioiden ja terveyteen liittyvien asioiden puolesta, meidän on tärkeä rukoilla myös veljillemme taloudellista tasapainoa ja siunausta.            

                                             Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille ja uskokaa Jumalan lupauksiin!

                                                                                                             Joseph Shulam