Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 7.2.2019

Tulevan sapatin Toorajakson nimi on TERUMAH (joka tarkoittaa osuutta, panosta, lahjoitusta), 2 Mooses 25:1 – 27:19. Profeetoista luetaan 1 Kun. 4:26 – 6:13 ja Evankeliumeista Markus 12:35-44.Toorajakso alkaa hyvin dramaattisin sanoin:”Herra  puhui Moosekselle: ´Sano israelilaisille, että he tuovat minulle uhrilahjoja. Ottakaa vastaan lahja minulle jokaiselta, jonka sydän onn siihen altis´” (2 Mooses 25:1-2, RK).Näin puhuu maailmankaikkeuden Luoja Israelin lapsille, joiden Egyptistä lähdöstä ja orjuudesta vapaiksi pääsemisestä on kulunut vasta kaksi kuukautta. Eivät he ole viljelleet maata, eivät istuttaneet ainuttakaan puuta eivätkä rakentaneet yhtään taloa. He ovat ylittäneet Punaisen Meren kuivaa maata pitkin ilman että heidän olisi tarvinnut tehdä elettäkään itseään puolustaakseen.He ovat kunnostautuneet nurisemalla ja valittamalla ja syyttämällä Moosesta ja Jumalaa siitä, että he veivät heidät pois Egyptistä, jonne he tahtoivat palata takaisin.Ja yhtäkkiä Jumala komentaa Moosesta antamaan Israelin lapsille käskyn tuoda Hänelle uhrilahja. Tällä kertaa ei ole kyse alttarilla uhrattavasta eläimestä. Tällä kertaa Israelin täytyy tuoda Herralle uhrilahja, josta annetaan kuvaus jakeissa 3 – 7: kultaa, hopeaa, vaskea, sinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja, pellavaa ja vuohenkarvaa, punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja, akasiapuuta, öljyä lamppua varten, tuoksuaineita voiteluöljyä ja hyväntuoksuista suitsuketta varten sekä onyksi-kiviä kasukkaan ja Aaronin rintakilpeen kiinnitettäviä kiviä.Jakeen 1 sanat ”jonka sydän on siihen altis”, eli joka antaa sen halukkaasti koko sydämestään, kuvaa samaa asennetta, josta Paavali puhuu toisessa kirjeessään korinttilaisille:”Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa” (2 Kor.9:7,RK). Tässä uhrilahjassa ei ole kyse kymmenyksistä leeviläisille ja papeille, vaan kyse on erityisestä lahjoituksesta Ilmestysmajan rakentamiseksi erämaahan.  Tämä on alku jollekin täysin uudelle vaiheelle israelilaisten uskon historiassa.Uskomme isillä, Abrahamilla, Iisakilla ja Jaakobilla ei ollut pyhää paikkaa eikä heillä ollut minkäänlaista  ”temppeliä”. He rukoilivat ja palvoivat Jumalaa siellä missä sattuivat olemaan. He rakensivat alttareita ja uhrasivat eläinuhreja milloin vain ja missä vain. Ei ollut olemassa mitään uskonnollista ”järjestelmää” hoitamassa heidän suhdettaan Kaikkivaltiaaseen. Vain epäjumalia palvelevilla kansoilla oli temppelit omille jumalilleen.Israelin lapset olivat juuri päässeet Egyptistä.  Egypti oli täynnä mitä mahtavimpia temppeleitä egyptiläisten jumalille. Heillä oli monia jumalia, joista jokaisella oli omat yksityiset temppelinsä ja palvontansa. Jotkut näistä temppeleistä ovat yhä pystyssä yhtä mahtavina, ja joistakin niistä löytyy jälkiä Mooseksen ajasta.Siinain erämaassa koko Israel asuu nyt teltoissa. He siirtyvät eteenpäin Herran antaman merkin mukaan – päivällä pilvi ja yöllä tuli. Vain Kymmenen Käskyn laki on kirjoitettu kiveen. Kaikki on tilapäistä ja väliaikaista.Ja sitten Herralta, Israelin Jumalalta, tulee Moosekselle käsky: Pyydä kansaa tuomaan uhrilahja, pyydä heitä lahjoittamaan näitä kallisarvoisia aineita, jotta minulla voisi olla paikka heissä – heidän keskuudessaan.Tämä seuraava jae on avain moneen koko Raamatun suurenmoisimmista ja pulmallisimmista opetuksista. ”Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö, niin että voin asua heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen esineet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän” (2 Mooses 25:8-9).Hepreaa on vaikea kääntää täydellisesti muille kielille. Sananmukainen käännös tästä kuuluisi: ”Tehkää minulle pyhäkkö/temppeli ja minä asun heissä/heidän sisällään.”  Kristityt kääntäjät eivät ole ymmärtäneet ajatusta. He olivat tottuneet käymään kirkkorakennuksissa, temppeleissä ja tuomiokirkoissa; heille Jumalan huone oli itse rakennus.  Israelin profeetat ymmärsivät myöhemmin, mitä Jumala tarkoitti todella tällä 2 Mooses 25:8:ssa antamallaan lupauksella. Näin profeetat ja Uusi Testamentti ymmärsivät Mooseksen ja Aaronin Siinain erämaahan rakentaman Ilmestysmajan merkityksen:”Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ´Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani´” (2 Kor.6:16, RK).Tämän jakeen toisessa osassa Paavali yhdistää kaksi tekstiä: 3 Mooses 26:12 ja Hesekiel 37:27 (näky laaksosta ja kuivista luista, joihin tuli elämä).”Minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani”(3 Moos 26:12).”Minun asumukseni on oleva heidän luonaan. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani” (Hesekiel 37:27,RK) ”Minun ilmestysmajani on myös oleva heissä, minä olen oleva todella heidän Jumalansa, ja he ovat oleva minun kansani” (Hesekiel 37:27, suomennettu NKJV-versiosta).Herran tarkoituksena ei ollut koskaan ihmiskäsin rakennettu temppeli. Mooseksen ja Aaronin rakentama temppeli tehtiin sen taivaallisen Ilmestysmajan mallin mukaan, jonka Mooses näki ollessaan Siinain vuorella Herran kanssa 40 päivää ja yötä.Apostoli Paavali sanoo tämän selvästi:”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä” (Apostolien teot 17:24, RK).Kuningas Salomo, joka rakensi Jerusalemiin ensimmäisen kivestä tehdyn temppelin, vihki temppelin ja sanoi rukouksessaan:”Mutta asuisiko Jumala todella maan päällä? Eivät taivaat eivätkä taivasten taivaatkaan riittäisi sinulle asunnoksi, kuinka sitten tämä temppeli, jonka minä olen rakentanut” (1 Kun.8:27).Niin, rakkaat veljet ja sisaret, jos me tahtoisimme ottaa oppia Toorasta ja Vanhasta Testamentista, luulen, että suhtautumisemme kirkkorakennuksiin olisi paljon raamatullisempi, ja me voisimme hyödyttää enemmän yhteisöjämme niillä varoilla ja mahdollisuuksilla, joita Herra on antanut meille.Tämä on tietysti totta suhteellisen uuden rakennuksemme suhteen Jerusalemissa. Olemme oppineet läksymme, ja nyt täällä on toimintaa joka päivä: täällä ruokitaan Jerusalemin nälkäisiä ja köyhiä ihmisiä, tehdään radio- ja video-opetuksia ja julkaistaan painettua materiaalia, joka leviää ympäri maailmaa; täällä on toimintaa niin nuorilla kuin naisilla ja koko yhteisöllä, jne, jne!Kyllä muutkin toimivat samalla tavalla. Mutta USAssakin useimpia kirkkorakennuksia käytetään hyvin säästeliäästi. Kun matkustelen USAssa ja kuljen joidenkin kirkkorakennusten ohi, ne ovat tyhjillään ja suljettuina useimpina viikonpäivinä. Katoliset kirkot ovat sentään auki suurimman osan aikaa, ja niissä on ainakin yksi ihminen, joka kuuntelee sinua ja puhuu sinulle.Seurakunnassamme Jerusalemissa on tapana, että puhumme antamisesta vain kerran vuodessa, tämän Toorajakson yhteydessä. Ja tämä on tapana useimmissa juutalaisten synagogissa maailmassa.Tämä aihe on voimallinen ja haastava, siksi kerran vuodessa riittää vaikuttamaan oikealla tavalla niihin ihmisiin, jotka rakastavat Herraa ja Hänen Kuningaskuntaansa, ja joiden elämän Herra Hän on. Niin kuin Paavali ja Mooses sanoivat, kun annamme Herralle, antamisen on tultava sydämestämme. Ellei näin ole, sillä ei ole meille mitään merkitystä tässä elämässä, eikä varsinkaan tulevassa elämässä!Rukoilkaa Israelin puolesta. Eilen täällä alkoi vaalikausi. Suurimmalla poliittisella puolueella oli esivaalinsa. Olin iloinen voidessani äänestää Israelissa ensimmäistä kertaa 24 vuoteen.Varsinaiset vaalit pidetään 9.4.2019. Elämme hyvin ratkaisevia aikoja, koska Israelin poliittinen kenttä on hajoamassa. Israelin täytyy herätä kansakuntana ja tuntea kahvin tuoksu, olisin voinut sanoa ruusujen tuoksu, mutta tämän päivän tilanne muistuttaa enemmän kahvia -mustaa kahvia. Vaikka täytyykin tunnustaa, että joka aamu kahvi tuoksuu niin hyvältä, ja minä nautin kahvin tuoksusta.Tarvitsemme teidän rukouksianne Israelin puolesta! Pyydämme Herraa pitämään huolta kansakunnastamme ja ystävistämme, lopusta voimme pitää itse huolen – tietenkin Herran avulla.Israelin edessä olevat haasteet ovat niin suuria ja tuntuu mahdottomalta, että pystyisimme selviämään niistä. Kun olemme selvinneet niistä Jumalan avulla, ne näyttävät ihan pieniltä ja me kummastelemme ”kuinka noin pieni kukkula sai meidät niin tolaltamme”.Mutta juuri tällä hetkellä, rakkaat veljet ja sisaret, kansakuntamme edessä oleva kukkula samoin kuin myös Netivya-järjestön edessä oleva kukkkula, näyttää Mount Everestin kokoiselta. Mutta kun me teidän rukoustenne, apunne ja tukenne kautta olemme selvittäneet nämä vaikeudet, kaikki on näyttävä niin yksinkertaiselta ja helpolta. Mutta juuri nyt edessämme on suuria haasteita, edessämme on suuria vuoria ja me olemme kuin Daavid:”Ellei Herra olisi apunani, sieluni asuisi kohta hiljaisuuden maassa”(Psalmi 94:17).Tarvitsemme rukoustukeanne Israelin ja koko alueen puolesta, ja etenkin Netivyan ja henkilökuntamme puolesta. Tarvitsemme uusia nuoria uskovia, jotka hallitsevat mediatuotannon, editoinnin, nuorisotyön ja joilla on sosiaaliset taidot.Tarvitsemme uuden pakettiauton järjestöllemme. Sitä tarvitsevat HaMotzi-ruoanjakeluohjelmamme ja nuorisotoimi, ja sitä tarvitaan moneen muuhun käyttöön seurakunnassamme. Jotkut teistä veljistämme ja sisaristamme olette jo antaneet avokätisesti tätä pakettiautoa varten, mutta meillä on koossa vasta puolet tarvittavasta summasta. Pyydänkin teitä, jotka tahdotte antaa, mutta ette ole vielä tehneet niin, tarttumaan pian toimeen.Seuraava suuri asia on Portugalin konferenssi. Ihmisiä monista eri paikoista on ilmoittautunut ja tehnyt varauksen, mutta emme ole vielä kuulleet mitään Hollannista, Saksasta, Bulgariasta, Suomesta, Italiasta, Englannista, Ranskasta, Espanjasta, Kiinasta, Singaporesta ja Hongkongista.Se mitä pian tapahtuu Portugalissa on todellista ja aitoa hengellistä taistelua ja sodankäyntiä Israelin fyysisen ja hengellisen ennalleenasettamisen viimeisistä vaiheista. Israelin täytyy täyttää tämä maa Espanjan ja Portugalin inkvisition uhrien lapsenlapsilla ja lapsenlapsenlapsilla. Inkvisition toiminta jatkui yli 300 vuotta, ja se jätti syvän ja ruman haavan juutalaisen kansan sydämiin. Israelin täytyy nähdä Jumalan profeetta Obadjalle antaman profetian täyttymys: että Sefaradin pakkosiirtolaiset palaavat maahan ja asuttavat Negevin autiomaan. Tästä on kysymys Portugalin konferenssissa. Edellisessä rukouslistassa on annettu kaikki tarvittava tieto konferenssista ja siihen ilmottautumisesta.Rukoilkaa myös marraskuussa 2019 olevan Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueen puolesta. Löydätte siitäkin tiedot edellisestä rukouslistasta.Muistakaa rakasta veljeämme Jakob Damkania rukouksissanne.Hän ei ole vielä entisellään, mutta niin kuntoutunut, että pääsee kotiin sairaalasta, mikä ilahduttaa häntä, ja tietysti myös hänen uskollista vaimoaan Elishevaa. Muistattehan rukoilla Jakobin ja Elishevan puolesta.Sain tiedon, että yksi hyvin kallis veljemme, todellinen Herran armeijan sotilas, eikä vain sotilas, vaan kenraali, on sairastunut vakavasti eikä pysty osallistumaan Portugalin konferenssiin. Hän on Tri M. Song Koreasta. Hän ja koko hänen perheensä ovat olleet mitä uskollisimpia rukoustaistelijoita Alijan ja Israelin ja Netivyan puolesta. Pyydän teitä kaikkia liikekannalle, aikaanne, perhettänne ja ystäviänne, ja kantakaa tohtori Songia ja hänen perhettään rukouksin. Pyytäkää, että Herra parantaisi hänet, vahvistaisi hänen henkeään ja perhettään.Toinen rukoushälytys koskee vaimoni perhettä. Marcian äiti on kaatunut ja hänen lonkkansa on murtunut. Hänet on leikattu ja nyt häntä kuntoutetaan. Hän on 90-vuotias leidi, joka pitää huolta Marcian yli 90-vuotiaasta isästä. He asuvat itä-Tennesseessä, hyvin syrjäisessä paikassa, ja saavat vähän apua poikiensa perheiltä. Marcian isä ei pysty huolehtimaan lainkaan itsestään, ja nyt siis hänen äitinsäkin on toimintakyvyttömänä pitkän aikaa.Olisimme hyvin kiitollisia, jos rukoilisitte Marcian perheen puolesta. Rukoilemme, että Herra kuulee rukouksemme ja teidän rukouksenne tämän perheen puolesta, ja parantaa June Saundersin ja palauttaa hänelle kaikki hänen kykynsä ja sen mitä hän tarvitsee, ja siunaa heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan.Rukoilkaa myös Ashtonin puolesta. Hän on June ja Horace Saundersin, Marcian isän ja ädin, lapsenlapsenlapsi. Vanhusten onnettomuuden lisäksi kävi vielä niin, että Ashton joutui pahaan auto-onnettomuuteen. Hän sai vammoja päähän ja muuallekin kehoonsa, ja hän on nyt teho-osastolla. Rukoilkaa June, Horace ja Ashton Saundersin puolesta! Muistakaa rukouksin kallista sisarta, Courtneya. Lisään kaksi hyvin tärkeää rukouspyyntöä: Amir, Amiran poika, on nuori mies, isä ja aviopuoliso, ja eräiden hyvin läheisten arabi/palestiinalaisystäviemme veljenpoika. Hänellä on erittäin vakava syöpäsairaus, hän tarvitsee Herran armahtavan käden parantavan kosketuksen. Toinen Herran parantavaa kättä tarvitseva perhe on Ruotsissa, Terttu ja Tapio Luca, jotka taistelevat rukouksin Israelin ja Netivyan puolesta. Rukoilkaa edelleen DFW:ssä asuvan Huchin perheen Lion-vauvan puolesta. Pikku-Lion voi paremmin, mutta vielä ei olla läheskään selvillä vesillä.Rukoikaa veljenpoikani Elin puolesta. Hänellä on 4-asteen syöpä ja hän saa kemoterapiaa. Eli asuu Cincinnatissa kahden poikansa kanssa, jotka pitävät hänestä hyvää huolta. Rukoilkaa Elille parantumista ja että hänen kuntonsa palautuisi ennalleen, niin että hän voi palata Kaikkivaltiaan Jumalan ja Messiaamme Jeshuan palvelukseen.                      Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta. Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Jerusalemissa asuvien Julian ja Victorin, kalliin sisaren ja veljen, puolesta, että Jumala auttaisi heitä ja parantaisi heidät. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka on ennakkoluulojen uhri. Rukoikaa taivaallista läpimurtoa Paulan elämään.                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Intiassa, Chenaissa, on kallis veli Isaac, joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaistauti, ja hän joutuu käymään dialyysissä monta kertaa viikossa. Rukoilkaa lääketieteellistä ihmettä pastori Isaacille ja rukoilkaa hänen palvelutyönsä puolesta Jumalan Kuningaskunnassa.                      Pyydän teitä myös rukoilemaan Kiinassa asuvan kalliin sisaren puolesta, joka tekee niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Hänen nimensä on Ema! Hänellä on suuri taakka suuresta koulusta, joka tarvitsee Herran siunausta ja että Herra avaisi kaikki siunauksen ovet ja mahdollistaisi menestyksen niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.                      Rukoilkaa Margaretan puolesta, tämän kalliin sisaren, jolla on kovia koettelemuksia ja ahdistusta uskonsa tähden.                  Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. Hän on kallis iäkäs arabisisar. Rukoilkaa, että hän paranisi ja saisi voimia.                      Rukoilkaa seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka voivat jo paremmin, mutta tarvitsevat yhä Jumalan laupiaan käden parantavaa kosketusta:  George, Gary, Melanie, Aharon Nancyn ja Donin poika.                        Rukoilkaa seuraavien sisarten ja veljien puolesta, heidän terveytensä puolesta: Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miriam, Yehuda H, David Stern, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Keijo ja Salme, Eva H, Horace ja June (Marcian vanhemmat), Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Sadako San, Yumi ja hänen isänsä, pastori Oharah Okinawassa.                       Olen muutamana viime viikkona jostain syystä unohtanut mainita rakkaan sisaremme Ruby L:n, joka on Oklahoma Cityssä. Ruby on aivan yksin; hänellä on syöpä,ja hänen tilanteensa on erittäin vaikea. Hän tarvitsee Herran armoa parantuakseen ja veljien ja sisarien apua päivittäisissä askareissa.                       Rukoilkaa parantumista Ritva Huhtalalle ja sisar Oksaselle. Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä.  Nämä kaikki ovat ihmisiä, joiden puolesta te rukoilette, mutta tahtoisin teidän tietävän, että nämä ovat myös ihmisiä, jotka rukoilevat Israelin ja Netivyan puolesta ja ovat tukemassa sekä Israelia että Netivyaa. Lisään vielä yhden veljen Brasiliasta, joka asuu nyt Portugalissa. Hänellä on vakavia perheongelmia. Hänen nimensä on Ismael Alves.                      Jos te rukoilisitte niiden puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan tätä rukousta, niin Herra kätkee varmasti suojelukseensa ne, joiden puolesta te rukoilette ja joiden puolesta minä rukoilen. Tässä maailmassa eläminen on jo kyllin vaikeaa, ja työhön ja liiketoimiin liittyvät paineet tekevät sen vielä vaikeammaksi. Ja niin kuin me rukoilemme paljon hengellisten asioiden ja terveyteen liittyvien asioiden puolesta, meidän on tärkeä rukoilla myös veljillemme taloudellista tasapainoa ja siunausta.                                                      Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille ja uskokaa Jumalan lupauksiin!                                                                                                            Joseph Shulam