Valikko Sulje

Israelilaisten pelastuminen

”Sillä Mooses on sanomut: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa (Jeshua Messiasta) kuule, hävitetään kansastansa” (Ap.t.3:22-23)

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ’Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän töhtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.”(Room.11:25-29).

Maailmalla ja vallankin Amerikassa on levitetty oppia, että israelin kansa ja juutalaiset eivät tarvitse mitään käännyttämistä pelastuakseen. Kärjistetyssä muodossa asia esitetään jopa siten, että he pelastuvat ilman uskoa Jeshua Messiaaseen pelkästään sen perusteella, että ovat juutalaisia. Onko tämä totta? Edellä olevien Raamatun kohtien perusteella ja monien muiden Jumalan sanan kohtien perusteella lyhyesti yhteenvetoa aiheesta:

  • Israel on Jumalan valittu kansa ja Jumala ei kadu valintaansa ja kutsumustaan Israelin kansan kohdalla. Se on Jumalan valittu kansa niin kauan kuin taivas ja maa pysyvät (Jer.31:35-37). Joka siunaa Israelia (sen virheistä huolimatta), on oleva siunattu, joka kiroaa, on oleva kirottu (1.Moos.12:1-3; 4.Moos.24:1, 9).
  • Pelastukseen nähden juutalaiset (israelilaiset) yksilöihmisinä ovat aivan samassa asemassa kuin kaikki muutkin ihmiset maailmassa (Ap.t.10:34-35). Israelilaiset (juutalaiset) pelastuvat vain ja ainoastaan Jeshua Messiaan armon kautta, kuten kaikki muutkin ihmiset, uskomalla Häneen henkilökohtaisesti (Room.3:9, 19-31; 2:6-11; 10:1-8).
  • Israelilaiset (juutalaiset) tarvitsevat siis kuulla evankeliumin sanomaa ja ottaa se uskossa vastaan, kuten kaikki muutkin ihmiset maailmassa. Monet ovat tulleet uskoon Jeshua Messiaaseen myös tutkimalla vanhan ja uuden liiton kirjoituksia. Parhaiten juutalaisen kansan evankelioinnin ja opetuksen osaavat juutalaiset uskovat itse ja Jumalan tahto on, että he pelastuvat kansana omilla juutalaisilla juurillaan, eivätkä lahkoontuisi, kuten kristikunta tuhansiin kiisteleviin kirkkokuntiin ja uskonsuuntiin (Mat.10:22-23; Room.3:1-3).
  • Israelilaisten (juutalaisten) ei tarvitse pelastuakseen kääntyä kristinuskon moniin uskonsuuntiin ja lahkoihin. On täysin epäraamatullista pyrkiä irrottamaan juutalaiset heidän omista juuristaan. Kun juutalainen (israelilainen) tulee uskoon, hän pysyy edelleen juutalaisena ja omilla juurillaan (1.Kor.7:18-19). Kysymys on vain siitä, että juutalainen ottaa uskossa vastaan juutalaisten oman Suuren Kuninkaan, Jeshua Messiaan (Luuk.1:32-33). Monet kristilliset piirit ja yksilökristityt ovat tehneet paljon virheitä, pyrkiessään irrottamaan juutalaiset omilta juuriltaan ja käännyttämään omien kirkkokuntiensa usein jopa osittain epäraamatullisiin opeihin. Usein kristikansan käännytystyö on myös pyrkinyt johdattamaan juutalaisia heille täysin vieraan pakanallisen kristuksen luo, jolla ei ole mitään yhteyttä omaan juutalaiseen kansaansa. Se on saattanut jopa lisätä juutalaisen kansan epäluuloa kristillistä maailmaa kohtaan, joka on myös vainonnut paljon juutalaista kansaa vuosisatojen kuluessa. On kuitenkin muistettava, että monet kristilliset piirit ja yksilökristityt ovat tehneet myös paljon hyvää juutalaiselle kansalle ja moni on löytänyt Messiaansa heidän työnsä kautta. Emme saa tuomita sitä hyvää, mitä tällaiset vilpittömästi Israelia ja juutalaista kansaa rakastavat piirit ja yksilöt ovat tehneet.
  • Raamattu osoittaa meille myös sen, että Israelin kansan jäännös tulee kokonaisuudessaan pelastumaan ja ottamaan vastaan ristiinnaulitun Jeshua Messiaan lopun ajan ahdistuksen keskellä (Sak.12; Sef.3:12-20; Room.11:17-29). Sakarjan kirjan 12. luvun loppuosan mukaan Israelin jäännöksen lopullinen kääntymys ristiinnaulitun Messiaansa puoleen tulee tapahtumaan synagogajumalanpalveluksen keskellä, jossa miehet ja naiset istuvat erikseen. Israelin kansan jäännöksestä tulee messiaaninen pappiskansa tulevaan Messiaan tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan (Jes.2:1-4; 62:4-6; Sak.8:20-23; 14:16-19).
  • Sanomattakin on myös selvää, että kirkko ei ole tullut Israelin tilalle. Roomalaiskirjeen ja Efesolaiskirjeen sanoman mukaan uskovat pakanat liitetään Messiaan kautta Jumalan Israeliin ja vieläpä taivaallisessa uudessa Jerusalemissa on Israel esillä (Room.11:25-27; Efes.2:11-22; Ilm.21:10-14).
  • Mikä on sitten niiden juutalaisten kohtalo, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta ja tietoa uskoa Jeshua Messiaaseen? Voimme luottaa siihen, että vanhurskas taivaallinen Tuomari ratkaisee oikeudenmukaisesti heidän kohtalonsa, kuten myös niiden pakanain kohtalon, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kuulla pelastuksen evankeliumia (Room.1:11-16).
  • Emme siis saa lopettaa tekemästä työtä monissa eri muodoissa Israelin ja juutalaisen kansan pelastuksen hyväksi. Parhaiten se tapahtuu tukemalla monin eri tavoin niitä messiaanisia juutalaisukovia ja heidän järjestöjään (kuten Netivya), jotka pyrkivät edistämään juutalaisen kansan pelastusta heidän omilta juuriltaan käsin, apostolisen alkuseurakunnan mallin mukaan. Se on tie, jossa juutalainen kansa tulee ennalleenasetetuksi Messiaansa yhteyteen (Ap.t.2; 3:19-21; Room.15:25-27; 1.Kor.16:1-4).

Laajemmin näistä asioista löytyy tekstiä kirjoista: ”Apostolinen seurakunta” ja ”Israel ja Jumalan valtakunta” sekä myös kirjasta ”Messiaan tulemuksen merkit”.

Keijo Lindeman

1.3.2006