Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 12.3.2020

Netivyah

Joseph Shulam

Tänä sapattina Tooran teksti on Toisesta Mooseksen kirjasta. Lukujakson nimi on Ki Tisa, 2. Moos. 30:11 – 34:35. Tämä sapatti on yksi neljästä erikoissapatista. Sen nimi on ”Shabbat Parah”, punaisen hiehon sapatti. Tästä syystä luetaan lisäksi jakso 4. Moos. 19:1- 22.

Profeetoista luetaan 1. Kun. 18:20 – 39. Uudesta testamentista luetaan 2. Kor. 3: 1 – 18.

Tooran, profeettojen ja Uuden testamentin lukujaksojen lukemiseen kuluu alle puoli tuntia. Ne, jotka lukevat viikoittaiset Tooran, profeettojen ja Uuden testamentin lukujaksot saavat valtavasti ravintoa tuosta pienestä hetkestä ja paneutumisesta. He havahtuvat yhtäkkiä huomaamaan, että he ymmärtävät paremmin Jumalan Sanaa. Ja he innostuvat etsimään läheisempää yhteyttä Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Herra kommunikoi lastensa kanssa niin monella tavalla, mutta on vain yksi tapa, joka on kaikkien ihmisten ulottuvilla joka hetki, mihin aikaan hyvänsä ja melkein millä ihmisten kielellä tahansa – lukeminen, kuuleminen, Hänen Sanansa parissa viipyminen. Tähän yhteydenpitoon Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa ei ole oikotietä. Jumalan Sanan lukemista ei mikään voi korvata.

Kyllä, rukous on tärkeää, mutta se on lähinnä yksipuolista keskustelua. Joskus vastaus rukouksiimme tulee tuntien, päivien, viikkojen, kuukausien ja jopa vasta vuosien päästä. Jumalan Sanan lukeminen antaa välittömän, sekä hengellisen että älyllisen, tyydytyksen ja halutessamme myös vastauksen pyrkimykseemme seurustella Luojan kanssa Hänen Henkensä kautta, joka sisältyy jokaiseen Jumalan Sanan lauseeseen ja lukuun.

Lukujakso Ki Tisa alkaa siitä, että Herra käskee Mooseksen pitää väestönlaskennan Israelin lapsista. Heprean  ”Ki Tisa” merkitsee ”kun otat” tai ”kun kannat”. Heprean kielessä on useita sanoja, jotka voi kääntää verbillä ”ottaa”, asiayhteys on niin ollen hyvin tärkeä.

Tässä kohtaa Henki valitsi käyttää verbiä ”tisa”, joka merkitsee kantaa kuormaa tai ottaa kantaakseen välttämätön taakka. 4. Mooseksen kirjan ensimmäiset luvut käsittelevät tuon Mooseksen suorittaman, ensimmäisen israelilaisista tehdyn väestönlaskennan varsinaisia tuloksia.

”Kun lasket israelilaisten katselmuksessa heidän lukumääränsä, jokaisen heistä tulee suorittaa sovitusmaksu hengestään Herralle, ettei heitä kohtaisi mikään rangaistus, kun heitä lasketaan” (2. Moos. 30:12, RK, NKJV kirjoittaa rangaistuksen sijaan ”vitsaus”).

Usein kysytään, miksi katselmuksen pito olisi väärin? Miksi Herra ei pidä siitä, että joku laskee kaupungin tai maan asukasluvun? Muistamme hyvin mielenkiintoisen ja surullisen tarinan kuningas Daavidista, kun hän erehtyi elämänsä loppupuolella laskemaan israelilaisten luvun ja pitämään katselmuksen, josta seurasi onnettomuus ja kuolema monille Israelissa (2. Sam. 24 ja 1. Aikak. 27).

Lukujakso alkaa Herran käskyllä suorittaa katselmus Israelin kansasta ja kaikista heistä, jotka liittyivät Israeliin lähteäkseen Egyptistä ja päästäkseen vapaaksi orjuudesta ja saapuakseen Kanaanin luvattuun maahan. Tämän jakson jälkeen seuraa onneton tapahtuma: Mooseksen veli Aaron rakentaa kultaisen vasikan. Heti kultaisen vasikan tragedian jälkeen luemme, kuinka Mooses anoo ja rukoilee Jumalaa johdattamaan Israelin lapsia matkalla Kanaanin maahan, ja kuinka Herra ilmestyy kirkkaudessaan Moosekselle.

Hyvät veljet ja sisaret, nämä luvut ovat muovaamassa koko pelastushistoriaa, aina syvälle Uuteen testamenttiin asti. Sellaiset apostolien kirjoitukset kuin 1. Kor.10, Hepr. 9-10 ja 13 ja Room. 9 -10, ovat vain muutamia kohtia Uudesta testamentista, joihin tänä sapattina kaikissa synagogissa luettava Toorajakso on suoraan vaikuttanut.

Annan teille muutaman vihjeen, jotka auttavat teitä ymmärtämään tämän ajatuksen:

1.                   Tässä katselmuksessa ketään ei vapautettu verosta; nuorten ja vanhojen piti antaa puoli hopeasekeliä ollakseen mukana katselmuksessa. Tämä merkitsee, että jokainen ihminen, joka oli Israelin leirissä, kun Toora annettiin Siinain vuorella, antoi oman panoksensa Herran Ilmestysmajan rakentamiseen.

2.                   Kaikki Israelin leirissä olivat yhdenvertaisia, koska jokainen antoi ne samat puoli sekeliä. Rikkaat eivät antaneet enempää, eivätkä köyhät vähempää. Tuo yhdenvertaisuus näyttelee pääosaa kansan mielessä ja heidän asennoitumisessaan katselmusta seuraavissa tapahtumissa.

3.                   Katselmus määritteli Israelin lasten lukumäärän ja heidän yhdenvertaisuutensa Jumalan edessä, mutta myös yhdenvertaisuuden vastuun kantamisesta tulevissa tapahtumissa. Ei ole väliä, mitä kukin antoi Aaronille kultaisen vasikan tekemistä varten, vastuu on sama, koska he antoivat kukin samat puoli sekeliä. Ja vain puolisekeliset laskettiin, ei jokaista ihmistä paikkansa ja asemansa mukaan yhteisössä. Siksi vastuu jakautui tasaisesti jokaiselle. Tästä syystä Herra, tai Mooses, ei surmannut  Aaronia, joka itse asiassa teki kultaisen vasikan ja kutsui kansan palvomaan sitä.

Tämä yhdenvertaisuus oikeuksien ja vastuiden suhteen ei ole absoluuttinen, vaan suhteellinen. Aivan kuten palvontamme, antamisemme ja kykymme ovat suhteellisia. Herra ymmärtää tuon suhteellisuuden ja sponsoroi sitä uhrijärjestelmässä ja sovitusjärjestelmässä.

Katsokaahan esimerkkinä tätä tekstiä:

”Jos joku on syyllistynyt johonkin näistä asioista, hänen on tunnustettava synti, jonka hän on tehnyt, ja tuotava Herralle syyllisyytensä vuoksi naaras pikkukarjasta, lammas tai vuohi, syntiuhriksi tekemästään synnistä. Sitten pappi toimittakoon hänelle sovituksen hänen synnistään. Ellei hän kuitenkaan saa hankituksi lammasta, tuokoon Herralle syntinsä sovitukseksi kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysen poikaa, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi” (3. Moos. 5 – 7, RK).

Tämä on vain yksi esimerkki Herran suhteesta ihmiskuntaan. Hän arvioi meitä meille antamiensa kykyjen ja aseman mukaan. Jeshua tiivistää tämän periaatteen näillä sanoilla:

”Sitä taas, joka tekee tietämättään sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, piestään vähemmän. Jokaiselta, jolle on paljon annettu, siltä paljon kysytään ja jolle on paljon uskottu, siltä myös enemmän vaaditaan” (Luuk. 12:48, RK).

Kun Mooses oli Herran käskystä suorittanut katselmuksen, lukujaksossa siirrytään voiteluöljyn valmistamiseen. Ei ole aivan helppoa valmistaa tätä öljyä, jolla Ilmestysmajan kalusto voideltaisiin.

Herra antaa Moosekselle ja Aaronille hyvin tarkat ohjeet kaikista niistä aineksista ja niiden määristä, jotka tarvitaan voiteluöljyn valmistamiseksi. Tämä voiteluöljyn erikoinen resepti hämmentää ja kiinnostaa minua.

Israelin lapset ovat Siinain erämaassa. Siinain erämaa on todellista erämaata. Mistä israelilaiset saavat listalla olevat maustekasvit tehdäkseen tätä öljyä? Tässä on lyhyt lista niistä, mitä he tarvitsivat, ja kuinka paljon: 500 sekeliä juoksevaa mirhaa, puolet siitä hyvältä tuoksuvaa kanelia, 250 sekeliä hyvältä tuoksuvaa ruokoa, 500 sekeliä kassiaa, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta oliiviöljyä.

Mitä opin tästä yksityiskohtaisesta listasta ja ohjeesta voiteluöljyn valmistamiseksi? Opin, että Herra tietää tasan tarkkaan, mitä Hän haluaa olevan paikassa, jossa Häntä palvotaan, ja palvonnassa.

Tämä on jotain, joka meidän on otettava huomioon, kun palvomme Herraa. Olen varma, että ei ollut helppoa kerätä tarvittavia aineksia, kuten kanelia, oliiviöljyä (Siinain erämaassa ei kasva montakaan oliivipuuta) ja juoksevaa mirhaa.

Kun luen tätä Toorasta, minua ihmetyttää, missä Jumalan Sanan kohdassa ja minä ajanjaksona Herra, joka toi Israelin lapset pois Egyptin orjuudesta, salli ihmisten tehdä Ilmestysmajassa mitä he tahtovat, niin kuin he tahtovat ja milloin he tahtovat. Älkää kuvitelko, että Uusi testamentti ei antaisi tarkkoja ohjeita siitä, miten ja millä Herraa tulee palvoa.

Katsokaa seuraavaa tekstiä:

”Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielilläpuhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua kaksi tai kolme, ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta” (1. Kor. 14: 26-31,RK).

Olen matkustanut maailman ympäri enemmän kuin kerran ja olen käynyt ja puhunut monissa kirkoissa ja seurakunnissa. Totuus on, että en ole tavannut vielä yhtäkään, joka noudattaisi tässä 1. Kor. 14:ssä annettuja apostolisia ohjeita.

Jos Herra on sama Herra, joka antoi Moosekselle ja Israelin lapsille erämaassa niin erityiset ohjeet siitä, mitä piti tehdä ja miten se piti tehdä, eikö meidänkin pitäisi ottaa Jumalan Sanassa olevat apostoliset ohjeet yhtä vakavissamme kuin Israelin lapset?

En tuomitse ketään veljistäni tai sisaristani siitä, mitä he tekevät. Kysyn kuitenkin hyvin yksinkertaisen kysymyksen.  Pitääkö meidän ottaa Jumalan Sana yhtä vakavasti kuin Mooses ja israelilaiset sen ottivat?

Näiden yksityiskohtaisten ohjeiden jälkeen ja kun oli nimitetty oikeat henkilöt rakentamaan Ilmestysmajaa ja heidät oli täytetty Hengellä, Mooses nousee ylös vuorelle. Tyypillisen israelilaisen tavoin hän viipyy siellä 40 päivää ja yötä.

Israelilaisetkin ovat tyypillisen israelilaisia, eikä heillä ole juuri kärsivällisyyttä. He menevät Aaronin luo ja pyytävät häntä:

”Ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä emme tiedä,mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta” (2. Moos. 32:1b, RK).

Rakkaat veljet ja sisaret, kiinnittäkää huomiota niihin sanoihin, joilla Israelin heimojen johtajat pyytävät Mooseksen veljeä Aaronia, ylipappia: ”Tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme!”

Israelin johtajat eivät pyydä Aaronia tekemään heille ”jumalaa”, vaan he käyttävät monikkoa: ”jumalia”, jotka johdattaisivat heitä erämaassa. Kun ihmiset luopuvat Jumalan Sanasta ja heillä alkaa olla motiiveja ja haluja, jotka ovat vastoin Jumalan Sanaa ja selviä ohjeita, ei ole enää mitään rajaa. Epäjumalanpalvelus ei hiivi jostain vaivihkaa. Epäjumalanpalvelus tulee kuin villi puhvelilauma keski-lännen tasankojen halki rynnien, ja kaikki mikä on niiden tiellä, tallautuu niiden jalkojen alle.

Sitoutuminen Uuden testamentin seurakunnan ennalleen asettamiseen ei ole sitä, että sitoudutaan pyytämään jumalia, jotka varustaisivat meidät tekemään sen mitä me haluamme, miten me haluamme tehdä sen ja milloin me haluamme tehdä sen. Seurakunnan ennalleen asettamiseen sitoutuminen on sitoumus tehdä, mitä ensimmäisen vuosisadan seurakunta teki, ja osoittaa samaa uskoa ja omistautumista, joka heillä oli, saadaksemme aikaan saman menestyksen ja kasvun.

Ei ollut helppoa, päinvastoin tuli kalliiksi seistä Israelin Jumalan ja Messias Jeshuan, juutalaisten Kuninkaan, rinnalla. Ensimmäisen vuosisadan seurakunnan ennalleen asettaminen merkitsee saman voiman, samojen lahjojen ja saman sanoman ennalleen asettamista.

Apostoli Paavalin sanoilla:

”Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan” (1. Kor. 2:1-5, RK).

Jumalan miehinä ja naisina kaikkien meidän, jotka palvelemme Jumalaa ja Jeshuaa ja opetamme Jumalan Sanaa, on tarpeen palauttaa mieleemme jatkuvasti nämä Paavalin sanat – mikä on kutsumme ja minkä tulisi olla tehtävämme elämässä. Olen varma, että jos teemme näin, se pitää meidät nöyrinä!

Pyydän teitä rukoilemaan koko maailman puolesta. Koronavirus leviää kaikkialle. Nyt se on levinnyt jo ainakin 60 maahan. Tämä ei ole vaaraksi vain ihmisille, vaan se on vaara myös teollisuudelle, pörssimarkkinoille, taloudelle, lentoyhtiöille ja jopa hallituksille.

Israelissa tilanne oli hyvä, ja koronavirukseen sairastuneiden määrä oli alhainen muutama päivä sitten. Nyt se on kasvanut moninkertaisesti joka päivä. Kuolleita on vain yksi, mutta yli 100 000 ihmistä on 14 päivän karanteenissa. Hallitus kamppailee löytääkseen riittävästi lääkkeitä ja joukkoja pitämään huolta ihmisistä, joilla on hengitysvaikeuksia.

Meillä oli oma Puurim juhlamme seurakunnassa eilisiltana. Se oli hieno juhla, jonka Juuda ja nuoret johtajat olivat suunnitelleet, ja vapaaehtoiset huolehtivat tarjoilusta. Paikka oli ihan täynnä ihmisiä. Suurin osa oli omia jäseniämme ja lapsia, mutta kuten kaikissa juhlissa, näissäkin oli turisteja, joita emme tunteneet ja ihmisiä, joita emme olleet nähneet pitkään aikaan. Kaikilla oli tosi hauskaa. Marcia ei ollut juhlissa. Häntä pelotti, koska juhlissa olisi vieraita, joita emme tunne, ja nyt koronaviruksen aikana hän ei halunnut ottaa riskiä.

Rukoilkaa Israelin ja oman maanne ja maailman puolesta. Rukoilkaa, että Kaikkivaltias Herra hävittää juurineen tämän vitsauksen maan päältä ja suojelee ja varjelee veljiämme ja sisariamme Kiinassa, Aasiassa, Amerikassa ja kaikkialla maan päällä.

Koronaviruksella on potentiaalia tuhota kansakuntien talouselämä ja halvaannuttaa kokonaisia kansakuntia. Italia on nyt kokonaan halvaantunut, ja koko maa on karanteenissa. Ihmiset eivät saa matkustaa paikkakunnalta toiselle. Hallitus haluaa pitää viruksen hallinnassa, ja se on hyvin vaikeaa, jos ihmiset matkustelevat ympäriinsä levittämässä virusta.

Olemme rukoilleet seuraavien veljien ja sisarten puolesta, joilla on ollut terveysongelmia.

Jimmy on kiitollinen rukouksistanne. Hän soitti minulle eilen ja kertoi hyviä uutisia edistymisestään avoimen sydänleikkauksen jälkeen. Muistakaa vielä Jimmyä rukouksissanne.

Sisarenpoikani Eli Levi, on päässyt kotiin sairaalasta Bulgariassa, ja hänen kaksi poikaansa ovat käyneet häntä katsomassa. Hän voi hyvin olosuhteisiin nähden. Muistakaa Eliä rukouksissanne.

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta, joka ei ole tosiaankaan aivan 100%. Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen Sanaansa veljillemme ja sisarillemme Israelista Suomeen, USAan, Brasiliaan, Bulgariaan, Hongkongiin, Kiinaan, Koreaan, Singaporeen, Filippiineille ja ensi vuonna Intiaan ja vielä edemmäs.

Minä tarvitsen rukoustanne ja samoin Marcia. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa Keski-Tennesseen puolesta. Sen läpi porhaltaneet tornadot ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa yksityiskodeille, kouluille, kirkoille ja teollisuudelle. Tuon alueen ihmiset tarvitsevat rukouksiamme. Meillä on niin monta kallista veljeä ja sisarta tuolla alueella. Voimme ainakin jakaa heidän taakkaansa rukoilemalla heidän puolestaan Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä.

Lisään sisaren, joka tuli Brasiliasta Israeliin opiskelemaan hepreaa. Hän oli Tel-Avivin sairaalassa muutaman päivän heti saavuttuaan Israeliin. Hänellä oli kovat kivut, ja sairaalassa huomattiin, että hänellä oli sappikiviä. Vain muutama viikko ennen kuin hän tuli Israeliin, hänellä oli todettu leukemia. Hänen nimensä on Michelle O. Me rukoilemme hänen puolestaan, ja pyydän teitä yhtymään kanssamme rukoukseen. Mainitkaa hänen nimensä Herran edessä ja pyytäkää Häntä parantamaan ja armahtamaan tämä hieno nuori nainen.

Herra Shukrey Lawrencella on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja että hän paranee. Rukoilkaa myös Shukreyn poikien puolesta, että he tarttuvat toimeen ja ottavat paremmin vastuuta hänen liiketoimistaan.

Nancy ja Don Hook ovat palanneet Jerusalemiin ja töihin. Kiitos Herralle, että he ovat tervehtyneet ja tulleet takaisin kotiin. Rachel-Jingyung Lee saa kemoterapiaa. Hannah Yoshidalla Kiotosta on vakava syöpä, rukoilkaa hänen puolestaan. Tix H ja Lion H ovat kaksi sankaria, jotka ovat toipumassa hyvää vauhtia, mutta muistakaa heitä vielä rukouksin.

Ilana Avrahamov saa myös hoitoja ja on toipumassa. Michael Shiffmanin äiti, Ruby L. Oklahomasta, on kamppaillut syövän kanssa jo kauan. Rukoilkaa että hän paranisi ja toipuisi.

Sisar Angela Taiwanilta saa myös kemoterpaiaa. Kantakaa häntä ja hänen perhettään armon ja parantumisen armoistuimen eteen.

Rukoilkaa minun ja perheeni puolesta: Joseph Shulam, Marcia Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: June Sanders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid, Keijo ja Salme, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Hillel Helsingistä, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä.

 Rukoilkaa seuraavien puolesta: Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa myös Kiinan ja muun maailman puolesta. Koronavirus on nyt levinnyt yli 60 maahan, ja se tuntuu leviävän näissä maissa. Israel on yksi näitä maita, mutta virus on rajattu Israeliin. 

Wuhanissa ja Hubein maakunnassa tartuntojen määrä tuntuu olevan laskussa, kiitos Herralle. CDC (Yhdysvaltain tautikeskus) on jo julistanut tämän koronaviruksen maailmanlaajuiseksi kulkutaudiksi. Se ei ole ehkä yhtä paha kuin aikaisemmat kulkutaudit, mutta meidän tulee silti rukoilla ja pyytää Herraa muistamaan enemmän armoaan kuin vihaansa maailmaamme kohtaan ja kukistamaan nopeasti koronaviruksen ja lopettamaan sen ja muiden virusten mutaation.

Oppikoon koko maailma, että Israelin Herra Jumala, ja kaikkien Isä, rakasti maailmaa niin paljon, että Hän antoi meille ainoan Poikansa, ettei yksikään joutuisi kadotukseen vaan kaikilla olisi iankaikkinen elämä.

Seuraaville rukoilemme siunausta elämään ja liiketoimiin:

Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva.

Rukoilkaa rakkaan yhdeksänkymppisen veljen puolesta. Hän menetti vaimonsa muutama viikko sitten. Hänen nimensä on Dov H.

Israelin kansa tarvitsee Jumalan apua vielä enemmän nyt kolmansien, 2.3. pidettyjen vaalien jälkeen. Mikään ei muuttunut parempaan näissä vaaleissa. Poliitikkomme eivät toimi yhteistyössä.

Nämä olivat kolmannet vaalit 12 kuukauden sisällä. Meillä on yhä siirtymävaiheen hallitus, jolla on rajoitettu valta. Uskoakseni tämä tilanne on kirous tälle maalle. Se on herätys – huuto koko kansakunnalle, etenkin kaikille poliitikoillemme, joiden sanoma on periaatteessa: ”Jos minä en saa kaikkea, kukaan ei saa. Siirtykäämme neljännelle vaalikierrokselle.” Vihamielisyys ja viha, jota he syytävät suustaan toista puolta vastaan, on niin vakavaa, että rukoilen, ettei Jumala menetä kärsivällisyyttään meitä kohtaan kansakuntana.

En usko, että Jumala hylkää meidät, mutta uskon, että meidän ja teidän ja jokaisen ystävän, joka Israelilla on maailmassa, täytyy rukoilla, että tämä kansa havahtuu ja näkee, kuinka Israelin viholliset riemuitsevat poliitikkojemme surkean tilan johdosta. Emme halua neljättä vaalikierrosta vuonna 2020.

Toivotan teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam