Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 19.3.2020

Netivyah

Joseph Shulam

Koronavirus on nyt levinnyt koko maailmaan, ja Israel on sen keskipisteessä. Tartunnan saaneiden ihmisten määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Muutaman viime päivän aikana 200 – 400 ihmistä on saanut tartunnan.

Vanhempia ihmisiä neuvotaan pysymään kotona. Minun oli pakko lähteä tänään kotoa CTU-testiin. Olen odottanut tähän munuaisten virtsateiden toimintaa tutkivaan kokeeseen pääsyä jo kuukauden. Joten minun oli pakko mennä tänään ulos.

Paniikki on vallannut koko maan. Mutta HaMotzi ruuanjakeluohjelmamme jatkuu. Nuoret johtajamme, Juuda, Daniel, Nir ja Nancy, ovat tänään jakanet ruokaa 175 perheelle, jotka ovat riippuvaisia rakkaudenlahjoista, joilla Netivyah ja te, jotka tuette tätä ohjelmaa, siunaatte noin 1000  ihmistä Jerusalemin kaupungissa.

On suurenmoista, että Netivyan nuoret johtajat, joilla on pieniä lapsia kotona, eivät lopeta tätä siunauksellista Jerusalemin köyhien ruokkimista. Israelin pääministeri herra Benjamin Netanyahu kehottaa pysymään kotona.

Kaikki ravintolat, kahvilat, elokuvateatterit, teatterit ja huvipaikat ovat kiinni. Bussiliikenne ja julkinen liikenne on leikattu minimiinsä, ja sekin päättyy klo 20.00 ja alkaa taas vasta klo 5.00.

Busseihin ja juniin otetaan vain rajallinen määrä matkustajia, ettei niissä olisi tungosta. Matkustajien etäisyyden toisistaan halutaan olevan 2 metriä. Koko maa on hidastuskaistalla.

Tuhannet ihmiset ovat työttöminä, koska lentoliikenne ja muu teollisuus on pysähdyksissä. Lentokenttähenkilöstöstä töissä on vain puolet ja työntekijät on lähetetty kotiin palkattomalle vapaalle. 

Koronaviruksesta on muotoutumassa todellinen maailmanlaajuinen vitsaus. Kiina, josta tämä vitsaus sai alkunsa, on nyt toipumassa. Samoin ovat Etelä-Korea ja Singapore.

Israelin viranomaisten ennuste on tänään, että tuhansia ihmisiä kuolee Israelissa tähän virukseen. Heidän mukaansa kymmenet tuhannet saavat tartunnan.

Haavoittuvimpia ovat yli 70-vuotiaat joilla on jo joku sairaus. Tämä on erittäin vaarallista sekä Marcialle että minulle ja muille vanhemmille seurakuntamme jäsenille. Meillä on monia, jotka lähentelevät 90:ää.

Tarvitsemme esirukoustanne koko Israelin ja maailman puolesta. Israelin Herra Jumala ja Jeshua ovat ylin auktoriteetti ja Pelastaja koko ihmiskunnalle. Siksi meillä Jeshuan opetuslapsilla täytyy olla globaali näkökulma, ja meidän on rukoiltava kaikkialla maailmassa olevien Jumalan lasten puolesta. Ehdotan, että jokainen tämän rukouslistan lukija käyttää viisi minuuttia rukoillakseen tässä järjestyksessä, alusta loppuun ja lopusta alkuun:

1. Rukoile omasta ja perheesi puolesta.

2. Rukoile asuinpaikkakuntasi puolesta.

3. Rukoile maasi puolesta.

4. Rukoile niiden kansojen puolesta, jotka ovat vihollisianne.

5. Rukoile niiden kansojen puolesta, jotka ovat ystäviänne.

6. Rukoile, että uskomattomat ja epäjumalanpalvelijat näkisivät Jumalan käden liikkuvan historiassa.

7. Rukoile sairaiden puolesta ja että koronavirus tyrehtyisi.

8. Rukoile, että pimeydessä olevat näkisivät maailman Valon Jeshuan suuren valon.

9. Rukoile, että uskonveljesi ja -sisaresi kokisivat läheisen yhteyden Jumalan kanssa opiskellessaan ja lukiessaan Hänen Sanaansa.

10. Rukoile, että juutalainen kansa pelastuisi ja että Herramme palaisi Siioniin.

Sapatin Toorajakso käsittää kaksi jaksoa, sen nimi on Vayakhel-Pekudei (2. Moos. 35:1 – 40:38) . Tänä sapattina pääsemme 2. Mooseksen kirjan loppuun. Lisäksi on Adar-kuun loppu ja Nisan-kuun alku. 

Toinen lukujakso uudelle kuukaudelle on 2. Moos. 12:1 – 20. Profeetoista luetaan 1.Kun. 7:13 – 28 ja 40 – 8:21. Uudesta testamentista luemme 2. Kor. 9: 6 – 11 ja 3:7- 19. Niin kuin huomaatte, tänä tulevana sapattina luetaan kaksi jaksoa, ja siksi meillä on kaksi jaksoa myös profeetoista ja Uudesta testamentista.  

Aiemmin Toorassa käsiteltiin 10%:a, joka kaikkien israelilaisten täytyi antaa leeviläisille ja papeille (kohanim). Lisäksi Ilmestysmajan rakentamiseksi annetut lahjat. Nyt Mooses siirtyy ylimääräiseen lahjaan, vapaaehtoiseen uhriin.

Tässä ei ollut kyse kymmenyksestä, joka oli koko Israelin velvollisuus. Tässä on kyse aivan muusta. Näin Jumala käskee Moosesta ja Israelia:

”Mooses kutsui koolle koko israelilaisten seurakunnan ja sanoi heille: ´Nämä ovat ne sanat, joiden mukaan Herra on käskenyt teidän toimia: Kuutena päivänä tehkää työtä, mutta seitsemäntenä päivänä olkoon teillä pyhä sapatti, Herran levon päivä. Jokainen, joka silloin tekee työtä, on surmattava. Älkää sytyttäkö tulta sapatinpäivänä missään asuinpaikoissanne.´ Mooses sanoi koko Israelin seurakunnalle: ´Näin on Herra käskenyt: Kootkaa Herralle uhrilahja keskuudestanne. Jokainen, joka sydämestään haluaa, tuokoon uhrilahjaksi Herralle kultaa, hopeaa ja vaskea, sinipunaisia, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja, pellavaa, vuohenkarvaa, punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja, akasiapuuta…´” (2. Moos. 35:1-7, RK).

Mitä tämä 2. Moos. 35:n teksti opettaa meille? On velvoite, joka on samanlainen jokaiselle Israelin kansan jäsenelle. Velvoite on kuin tulovero useimmissa nykyajan maissa. Jokaisen on annettava yhtäläinen osuus tuloistaan, 10%. Se on suhteellinen rahasumma, joka jokaisen on annettava. Kunkin antama summa on suhteessa henkilön tuloihin.

Nyt Jumala ei määrittele prosenttimäärää ihmisen tuloista. Nyt Israelin kansaa pyydetään antamaan  vapaaehtoinen uhrilahja, sen mukaan kuin he kokevat sydämessään. Tämä on ensimmäinen Jumalan määräämä uhri, joka perustuu ihmisen sydämen haluun.

Tässä herää kysymys, mikä on arvokkaampaa Ilmestysmajan rakentamiseksi erämaassa? Se 10%, joka kaikkien israelilaisten täytyi antaa papeille ja leeviläisille, Ilmestysmajan rakentamiseen käsketyt lahjat vai tämä vapaaehtoinen uhrilahja, joka määräytyy jokaisen ihmisen sydämen halun mukaan, ilman annettua prosenttimäärää? Minun mielestäni Herralle oli merkittävin vapaaehtoinen uhrilahja, josta ei ollut annettu määrää eikä prosenttia.

Ensimmäinen 10%:n käsky oli vakio ja suhteessa jokaisen ihmisen tuloihin. Kiinteät 10% sadosta ja jokaisen ihmisen tuloista. Toisessa tapauksessa rakentamiseen vaadittu panos yksilöitiin erilaisina materiaaleina. Puoli sekeliä liittyi Israelin kansan lukumäärän laskemiseen. Sekin korosti jokaisen ihmisen yhdenvertaisuutta Israelissa.

Nyt on kyseessä lahjoitus, joka on henkilökohtainen ja ihmisen sydämen halun mukainen. Tekstissä sanotaan: ”Jokainen, joka sydämestään haluaa.” Materiaalit yksilöidään, mutta ei anneta määriä.

Uudessa testamentissa kehotetaan vain tämänkaltaiseen antamiseen. Uudessa testamentissakin Vanhan testamentin lailla esiintyvä 10% mainittiin vain Jerusalemin temppeliä varten. Uudessa testamentissa antaminen yhdistetään vain ”Jerusalemin köyhille pyhille” antamiseen. Mitään mainintaa ei ole siitä, että kirkolle/seurakunnalle annettaisiin 10%. Apostoli Paavali sanoo seuraavaa antamisesta ja lahjojen vastaanottamisesta diasporassa olevilta veljiltä.

”Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, tehkää tekin samoin kuin olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä talteen jotakin, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Sitten kun tulen, lähetän ne, jotka te katsotte sopiviksi, valtuuskirjeet mukanaan viemään teidän rakkaudenlahjaanne Jerusalemiin” (1. Kor. 16: 1 – 3, RK).

”sillä Makedonia ja Akhaia ovat halunneet suorittaa keräyksen niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhiä. Tämän he ovat nähneet hyväksi ja ovatkin sen heille velkaa. Jos kerran pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvollisia auttamaan näitä aineellisella hyvällä” (Room. 15:26,27, RK).

”Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille. Tunnenhan teidän alttiutenne ja olen kehunutkin teitä makedonialaisille siitä, että Akhaia on ollut valmiina jo viime vuodesta lähtien. Teidän intonne on saanut hyvin monet liikkeelle. Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettemme olisi kehuneet teitä tässä asiassa turhaan vaan että olisitte valmiina, niin kuin olen sanonut. Jos nyt makedonialaisia tulisi minun kanssani ja he tapaisivat teidät valmistautumattomina, joutuisimme me – etten sanisi te  – tässä luottamuksessamme häpeään. Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehottaa veljiä lähtemään edeltä luoksenne ja järjestelemään aikaisemmin lupaamanne lahjan valmiiksi, jotta se näin olisi valmis runsaana eikä kitsaana. Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa, niin että teillä on aina riittävästi kaikkea voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu: ´Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.´ Hän joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ruuaksi leivän, on antava teillekin siemenen ja lisäävä kylvönne ja kasvattava vanhurskautenne hedelmät. Näin te kaikessa rikastutte ja voitte harjoittaa kaikenlaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Tämä avustamispalvelu ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan vielä merkittävämpi se on Jumalalle annettujen monien kiitosten vuoksi” (2. Kor. 9:1 – 12, RK).

Tämä 2. Kor. 9:n teksti paljastaa, miten Paavali keräsi varoja Jerusalemin pyhille. Paavalin metodi oli varsinaista psykologiaa. Roomalaisille hän kirjoitti ”Akhaian” halukkuudesta auttaa Jerusalemin köyhiä pyhiä. Korinttilaisia Paavali motivoi antamaan provosoimalla ja antamalla heille tilaisuuden kylvää siemeniä köyhien jerusalemilaisten veljien siunaamiseksi.

Huomatkaa, että 10%:ä ei mainita lainkaan. Mitään summia ei mainita. Kerrotaan vain tarve ja siunaus, joka koituu Jerusalemin veljien siunaamisesta.

Kysymys kuuluukin, kuinka otamme vastaan ja tulkitsemme, mitä apostoli Paavali käski veljien tehdä? Ja mitä esimerkkejä meillä on kirjoituksissa, sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa?

Toora velvoittaa meitä antamaan elatusta papeille ja leeviläisille, kun he palvelevat Jumalaa ja kansaa. Uudessa testamentissa näemme vain vapaaehtoisen, summaa erittelemättömän, antamisen mallin. Ainoastaan edellytetään, että antamisen tulisi olla kohdistettua ja edeltä organisoitua.

Ylläolevassa tapauksessa Israelin lapset reagoivat antamalla yli tarpeen niin että heitä täytyi pyytää lopettamaan antaminen. He antoivat kaiken, mitä tarvittiin, ja kun riittävä määrä oli saatu, heitä pyydettiin lopettamaan.

On paljon jalompaa antaa hyvään tarkoitukseen vapaasta tahdosta ja sydämen halusta. Tällainen antaminen miellyttää Herraa eniten.

Rukousosio.

Pyydän teitä rukoilemaan edelleen koko maailman puolesta, mutta etenkin Italian, Kiinan, etelä-Korean ja Israelin puolesta. Virustartunnan saaneiden määrä kasvaa kaikkialla, eikä Israel ole poikkeus. Sairaalat ovat täynnä ja Dan Hotel-ketju on muuttanut Dan Panoraman Tel-Avivissa ja Danin ja Dan Boutiquen Jerusalemissa väliaikaisiksi majoitustiloiksi koronavirustartunnan saaneille.

Koronavirus on levinnyt nyt jo ainakin 60 maahan. Se ei ole vaaraksi vain ihmisille, vaan se on vaaraksi teollisuudelle, pörssimarkkinoille, taloudelle, lentoyhtiöille ja jopa hallituksille. Israelissa työttömien määrä lähestyy puolta miljoonaa. Sairastuneiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti joka päivä. Israelissa karanteenissa olevien määrä lähentelee 150.000:aa.

Yli 2000 lääkäriä ja hoitajaa ja sairaalahenkilökuntaan kuuluvaa on saanut koronaviruksen. Hallitus kamppailee löytääkseen riittävästi lääkintähenkilöstöä hoitamaan ihmisiä, joilla on hengitysvaikeuksia.

Hallitus kehottaa vakavasti vanhempia ihmisiä pysymään kotona. Jos he tarvitsevat apua ruokaostosten tekemiseen, on olemassa järjestöjä, joiden vapaaehtoiset suorittavat tällaista palvelua maksutta.  Marcia pysyttelee kotona sisätiloissa, eikä mene lainkaan ulos. Minä lähden kotoa ulos vain terveyteen liittyvistä syistä ja ostamaan ruokaa.

Uutisissa sanottiin, että monen tuhannen ihmisen Israelissa odotetaan saavan tämän raivoisan viruksen, ja heitä joko kuolee tai he joutuvat jäämään pois työstä. Turistibisnes on täysin lamassa ja monet hotellit sulkevat ovensa.

Rukoilkaa Israelin ja oman maanne ja maailman puolesta. Rukoilkaa, että Kaikkivaltias Herra hävittää juurineen tämän vitsauksen maan päältä ja suojelee ja varjelee veljiämme ja sisariamme Kiinassa, Aasiassa, Amerikassa ja kaikkialla maan päällä.

Koronaviruksella on potentiaalia tuhota kansakuntien talouselämä ja halvaannuttaa kokonaisia kansakuntia. Italia on nyt kokonaan halvaantunut, ja koko maa on karanteenissa. Ihmiset eivät saa matkustaa paikkakunnalta toiselle. Hallitus haluaa pitää viruksen hallinnassa, ja se on hyvin vaikeaa, jos ihmiset matkustelevat ympäriinsä levittämässä virusta.

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta. Minulle tehdään vielä kokeita. Toivon, että tämän vuoden maaliskuun lopulla saan kunnon diagnoosin ja hoitosuunnitelman. Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen Sanaansa veljillemme ja sisarillemme Israelista Suomeen, USAan, Brasiliaan, Bulgariaan, Hongkongiin, Kiinaan, Koreaan, Singaporeen, Filippiineille ja ensi vuonna Intiaan ja vielä edemmäs.

Minä tarvitsen rukoustanne ja samoin Marcia. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa edelleen Keski-Tennesseen puolesta. Sen läpi porhaltaneet tornadot ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa yksityiskodeille, kouluille, kirkoille ja teollisuudelle. Tuon alueen ihmiset tarvitsevat rukouksiamme. Meillä on niin monta kallista veljeä ja sisarta tuolla alueella. Voimme ainakin jakaa heidän taakkaansa rukoilemalla heidän puolestaan Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä.

Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Hän on se nuori nainen, joka tuli Brasiliasta Israeliin opiskelemaan hepreaa. Hän halusi tehdä tämän ”ennen kuin kuolen”. Hän tuli tänne saatuaan leukemiadiagnoosin. Kun hän saapui Israeliin, hänellä oli munuaiskiviongelmia, mutta hän pysyi suunnitelmissaan ja kirjoittautui hepreankurssille Jerusalemissa. Nyt hän on palannut Brasiliaan viimeisellä lennolla Tel-Avivista Sao Pauloon. Muistakaa Michelle Oliveiraa rukouksin.

Hyvällä ystävällämme herra Shukrey Lawrencella on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja että hän paranee. 

Rukoilkaa Rachel-Jingyung Leen puolesta. Hän saa kemoterapiaa. Samoin rakas sisar Hannah Yoshida Kiotosta, jolla on vakava syöpä, rukoilkaa hänen puolestaan. Tix H ja Lion H ovat kaksi sankaria, jotka ovat toipumassa hyvää vauhtia, mutta muistakaa heitä vielä rukouksin.

Rukoilkaa Ilana Pinton puolesta. Michael Shiffmanin äiti, Ruby L. Oklahomasta, on kamppaillut syövän kanssa jo kauan. Rukoilkaa että nämä veljet ja sisaret paranisivat ja toipuisivat, älkääkä unohtako rukoilla Marcian ja minun ja sisar Angelan puolesta Taiwanilla, joka on myös toipumassa syövästä.

Rukoilkaa Jerusalemin pyhien puolesta, Um Mahmud Abu-Eidin puolesta. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä.

 Rukoilkaa seuraavien puolesta: Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva. Rukoilkaa yli 90-vuotiaan rakkaan veljen puolesta, joka menetti vaimonsa muutama viikko sitten. Hänen nimensä on Dov H.

On vielä yksi tärkeä rukousaihe: Israelin valtio. Vaalit ovat ohi. Mikään ei muuttunut parempaan näissä vaaleissa. Poliitikkomme eivät toimi yhteistyössä muodostaakseen hallituksen.

Nämä olivat kolmannet vaalit 12 kuukauden sisällä. Meillä on yhä siirtymävaiheen hallitus, jolla on rajoitettu valta. Uskoakseni tämä tilanne on kirous tälle maalle. Se on herätys – huuto koko kansakunnalle, etenkin kaikille poliitikoillemme, joiden sanoma on periaatteessa: ”Jos minä en saa kaikkea, kukaan ei saa. Siirtykäämme neljännelle vaalikierrokselle.” Vihamielisyys ja viha, jota he syytävät suustaan toista puolta vastaan, on niin vakavaa, että rukoilen, ettei Jumala menetä kärsivällisyyttään meitä kohtaan kansakuntana.

En usko, että Jumala hylkää meidät, mutta uskon, että meidän ja teidän ja jokaisen ystävän, joka Israelilla on maailmassa, täytyy rukoilla, että tämä kansa havahtuu ja näkee, kuinka Israelin viholliset riemuitsevat poliitikkojemme surkean tilan johdosta. Emme halua neljättä vaalikierrosta vuonna 2020.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam