Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 24.7.2019 /28.7.19

Netivyah

Joseph Shulam, Thousand Oaks, Kalifornia

Huomasin juuri, että olen tällä hetkellä Yhdysvalloissa, ja kun tarkistin netistä viikon Parashan – unohdin, että Israelissa luetaan tällä viikolla Parashat Piinehas, ja muualla Parashat Matot, 4 Mooses 30:2-36:13. No minä olen jo kirjoittanut ja kirjoitan uudestaan Piinehaasta, sillä minulla on joitain uusia ajatuksia. Ehkäpä ensi viikon puolessa välissä, lentokoneessa matkalla Los Angelesista Seouliin, Koreaan, voin kirjoittaa jotain Matotista. Mutta nyt, nauttikaa siis Piinehaan seurasta ja muutamasta uudesta oivalluksesta.

Tooran lukujakso tänä sapattina on Parashat Piinehas. Jakso alkaa 4 Mooses 25:10:stä ja päättyy saman kirjan lukuun 30:1. Haftara (jakso Profeetoista) on Jeremia 1:1-2:3. UT:sta Johannes 2:13-22.

Tässä lukujaksossa, kuten aina Jumalan sanassa, on tähän päivään sovellettavissa olevaa opetusta. Jakson alkussa, 4 Mooses 25:10, hypätään takaisin edellisen jakson taustoihin. Viime sapatin Tooran jakso, Chukat, päättyy kauheisiin tapahtumiin, jotka saivat alkunsa Bileamin Mooabin kuninkaalle antamista neuvoista. Bileam oli rahanahne pakanaprofeetta, jolla oli suhde Kaikkivaltiaaseen Israelin Jumalaan: Jumala puhui hänelle. Bileam keskusteli Jumalan kanssa ja Jumala antoi Bileamille ohjeita. Bileam sanoi, ettei hän tekisi mitään, ellei Jumala antaisi hänelle siihen lupaa. Lopuksi Bileam siunaa Israelia Tooran kuuluisimpiin kuuluvilla rukouksilla. Mutta Bileam himoitsee yhä Baalakin hänelle lupaamaa kultaa ja hopeaa, joten hän antaa Baalakille neuvon. Israelilaiset pitävät kauniista naisista; lähetä siis mooabilaisia kaunottaria viettelemään israelilaisia miehiä.

Tästä seuraa yksi Israelin historian vaikeimmista hetkistä 40-vuotisen erämaavaelluksen aikana. Israelin miehet lankeavat noiden viettelevien mooabilaisnaisten pauloihin, myös eräs Israelin ruhtinaista Simeonin heimosta: Simri, Saalun poika, joka otti luokseen mooabilaisen prinsessa Kosbin, Suurin tyttären. Tämä pari päätti näyttää Israelille, että he eivät arvosta eivätkä kunnioita Israelin johtajia eivätkä Israelin Jumalaa. He parittelivat Ilmestysmajan, Jumalan erämaahuoneen, portilla. Rangaistus, jonka Jumala käski Mooseksen panna toimeen, oli kauhea. 

”Herra sanoi Moosekselle: ´Ota kansan kaikki päämiehet ja teloita heidät julkisesti Herran edessä, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista,”´ Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille: ´Jokaisen teistä on surmattava miehistään ne, jotka ovat ryhtyneet palvomaan Baal-Peoria.´ Kun Mooses ja israelilaisten seurakunta olivat itkemässä ilmestysmajan portilla, muuan israelilainen mies tuli veljiensä luo ja toi mukaan kaikkien nähden midianilaisen naisen.”(25:4-6).

Israelilaisten miesten ja johtajien teot olivat niin kauheita, että Jumalan määräämä rangaistuskin oli kauhea: Israelin koko päällystön surmaaminen ja seivästäminen. Seivästäminen oli kuin ristiinnaulitseminen. Ajatuksena oli siis, että nämä Israelin päälliköt ja miehet kuolisivat hitaan kuoleman seipäällä lävistettyinä auringon paahteessa. Mutta juuri ennen kuin tähän kauheaan syntiin langenneiden Israelin miesten ja päälliköiden teloitus alkoi, nuori mies Aaronin heimosta, Eleasarin poika Piinehas, otti lain omiin käsiinsä (ja myös keihäänsä) ja lävisti Ilmestysmajan edessä parittelevan pariskunnan nauliten heidät keihäällään maahan.

Piinehas otti tosiaankin lain omiin käsiinsä. Eikä tuomioistuin ollut kokoontunut tuomitsemaan näitä kahta lainrikkojaa. Ja kyllä, Piinehas oli nuori ja kiihkeä. Ja tämän päivän maailmassa Piinahas pantaisiin vankilaan, ja häntä syytettäisiin hirveästä rikosksesta, murhasta. Mutta hienointa, mitä voimme oppia tästä Toorajaksosta, on että Jumala arvostaa ja ymmärtää Clint Eastwoodin esittämän elokuvahahmon, Dirty Harryn, kaltaisia ihmisiä. Tulee hetkiä, jolloin järjestelmä on vailla sanoja tai tekoja. Tässä tapauksessamme suuri johtaja ja paimen, joka kantoi Israelia 40 vuotta Siinain erämaassa, oli avuton ja sanaton. Tässä tekstissä meiltä jää usein huomaamatta se, että kyse ei ollut vain julkisen seksin harjoittamisesta pyhässä paikassa, vaan tuo teko oli Mooabin jumalalle, Baal-Peorille osoitettu palvontameno. Ja voin kertoa, että jotain samankaltaista voitte nähdä Indiana Jones elokuvassa Tuomion Temppeli.

Jumala hyväksyi Piinehaan odottamattoman teon ja pysäytti niiden miesten surmaamisen, jotka olivat palvoneet Baal-Peoria harjoittamalla seksiä ja uhraamalla tuolle kauhealle Mooabin jumalalle, ja Jumala kiitti Piinahasta ja palkitsi hänet. Kun luemme Tooraa eteenpäin, saamme tietää, että Piinehaasta tuli urhean ja rohkean tekonsa ansiosta – vaikka se oli poikkeava ja vailla lain voimaa – Israelin armeijan henkilöstöpäällikkö.

Tämä Piinehaan tarina ilahduttaa minua, sillä se opettaa minulle, että uskonto, kaikki uskonnot, on kivettynyt ja tehnyt Maailmankaikkeuden Luojasta hengellisen teknokraatin – kuivan, legalistisen, jäykän, vanhan ja joustamattoman. Piinehaan tarina on kirkas valonsäde, joka osoittaa, että Jumala ei ole vanha eikä kalkkis eikä teknokraatti eikä legalisti. Kiitän Israelin Jumalaa tästä ihmeellisestä Isän ja Luojan ymmärryksestä, Hänen joka on luonut maailman ja kaiken mitä siinä on.

Seuraava tarina muistuttaa Piinehaan tarinaa. Kun Mooses alkoi jakaa Kanaanin maata heimojen ja heimojen perheitten kesken, Selofhadin viisi tytärtä tulivat ja asettuivat seisomaan Mooseksen, pappi Eleasarin ja koko seurakunnan eteen Ilmestysmajan portille. Nämä viisi naista seisoivat siinä ja sanoivat:

Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei ollut Koorahin joukossa, siinä joukossa, joka kokoontui kapinoimaan Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden. Hänellä ei ollut poikia. Miksi meidän isämme nimi nyt häviäisi hänen suvustaan sen tähden, ettei hänellä ollut poikaa? Anna meille maaosuus isämme veljien keskuudessa” (4Ms27:3-4).

Näiden viiden naisen pyyntö oli ensimmäinen laatuaan Israelin historiassa. Naisilla ei ollut oikeutta periä isäänsä. Tähän on looginen syy: jos he menisivät naimisiin toiseen heimoon kuuluvan miehen kanssa, maa siirtyisi heimolta heimolle, tai jos he menisivät naimisiin ulkomaalaisen kanssa, maa siirtyisi kokonaan pois Jumalan Israelille antamasta maaomaisuudesta. Siksi Toorassa sanotaan selkeästi, että perheen miehet perivät kuolleiden miesten maan ja omaisuuden. (Katso 3 Ms luku 25). Tämä kertomus Selofhadin tyttäristä, jotka tulevat Mooseksen luo pyytämään oikeutta periä isänsä omaisuus, koska heidän isällään ei ollut poikaa, ei vastaa vielä 2000-luvun naisten vapautumista, mutta se on jo iso harppaus kohti Jumalan toimintatapojen ymmärtämistä. Israelin Jumala – suurenmoinen, Isällinen, ymmärtäväinen ja armollinen – oli halukas muuttamaan Tooran ja antamaan naisille mahdollisuuden periä miehensä ja isänsä ja tulla kohdelluksi itsenäisinä, oikeuskelpoisina yksilöinä, jotka eivät ole täysin riippuvaisia perheensä miehistä.

Mooseskaan ei ollut mikään legalisti. On ihmisiä, sekä miehiä että naisia, jotka ovat vallan paikoilla ja joilla on valta-asema, ja jotka ovat jäykkiä ja legalistisia. Jos menet heidän luokseen pyytämään jotain poikkeavaa, johon tarvitaan vähän luovaa ajattelua, heidän vastauksensa on automaattisesti EI. Heidän vastauksensa voi olla: ”Laki on tämä ja Laki on Laki eikä sitä voi muuttaa. Anteeksi, en voi rikkoa Lakia!” Jos kysyt, voiko hän kysyä tätä asiaa joltain ylemmältään, päälliköltään, hän vastaa: ”Ei, laki on tällainen ja teidän on tyydyttävä siihen, mitä laissa sanotaan:” Mooses olisi voinut vastata tuolla tavalla Selofhadin tyttärille, ja heidän olisi ollut pakko tyytyä siihen. Mutta Mooses pystyi kysymään korkeammalta auktoriteetilta, kaikkein korkeimmalta auktoriteetilta, itseltään Jumalalta. Hän kysyi ja Jumalan hänelle antama vastaus Selofhadin tyttäriä varten oli luova, koska Toora kuuluu Jumalalle, ja Jumala voi muuttaa sen ja soveltaa sitä ajan ja paikan mukaan.

Kunpa juutalaiset ja kristityt johtajat oppisivat Toorasta seuraavat tärkeät opetukset:

1.                   Jumalan lait ovat ikuiset, mutta Jumala voi muuttaa ne: Katsokaa Selofhadin tytärten tarinaa. Katsokaa Viidettä Mooseksen kirjaa – jokainen Siinain vuorella Israelille annettu laki muutettiin juuri ennen kuin he astuivat Kanaanin maahan ottaakseen sen perinnökseen. Katsokaa myös Jeremia 31:28-30 ja Hesekiel 18, koko luku.

2.                   Jumala on ymmärtäväinen Jumala, joka tahtoo vain sitä, mikä on oikein meille ja hyväksi ihmiskunnalle. Hän ei ole mikään vanha kuvapatsas kyyhöttämässä reunuksella lähellä kirkon katonrajaa, josta hän katselee alas maahan ihmiskuntaa ja yrittää keksiä, miten voisi tehdä heidän elämänsä vaikeaksi ja surkeaksi. Hän on rakastava Jumala, joka rakastaa meitä syntisiä ja rikollisia niin paljon, että lähetti Jeshuan ja hyväksyi Hänen uhrinsa pelastamaan meidät kaikista synneistämme.

3.                   Meillä on pääsy Israelin kaikkivaltiaan Jumalan luo. Hän kuulee rukouksemme, varsinkin silloin, kun rukouksemme eivät ole itsekkäitä. Meillä on kommunikointikanava maailman Suuren Luojan kanssa ja Hän odottaa saada seurustella kanssamme, jos vain sallimme Hänen tulla sydämiimme.

4.                   Jumala kunnioittaa ihmisiä, jotka noudattavat lakia, mutta joilla on myöskin kylliksi sisua ja rohkeutta toimia silloinkin, kun toiminta on epätavallista ja täysin raja-aitoja ylittävää.

5.                   Oppikaamme kaikki arvostamaan niitä miehiä ja naisia, jotka ovat uskollisia Jumalalle ja jotka välittävät lähimmäisistään niin paljon, että ovat valmiita ylittämään raja-aitoja ja viemään asiat päätökseen, vaikka se vaatisikin joskus mukavuusvyöhykkeeltä lähtöä. Sellaisia ovat miehet, jotka ovat muuttaneet historiaa ja kehittäneet ihmiskuntaa. Tällaisia rajojen ylittäjiä olivat: kuningas Daavid, joka ei ollut koskaan ”yhteiskuntalaatikossa”, vaan toimi aina tuon laatikon ulkopuolella. Elia, Elisa, Jeremia, Mooses, Gideon, Jefta, JESHUA, Paavali, Pietari… Raamatun ulkopuolelta: George Washington, Benjamin Franklin, Edison, Kenraali Patton, Bobby Kennedy, Abraham Lincoln, tämä on Amerikan historiaa. Jokaisessa kansakunnassa on tällaisia ihmisiä ja he ovat niitä, jotka muuttavat historiaa ja parantavat ihmiskunnan tilaa. Nyky-Israelissa David ben-Gurion, Ariel Sharon, Golda Meir, Rehavaam Zeevi. Maailmassa ihmisiä kuten Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Pablo Picasso ja Da Vinci, jopa Steve Jobs.

6.                   Oppikaamme, että ne jotka ovat varovaisia ja pysyvät turva-alueella, aina mukavuusalueella, ovat hyviä ihmisiä, mutta he eivät muuta maailmaa. He elävät ja tekevät työtä, mutta he pysyvät aina samassa ruudussa, ja heidän nimensä unohdetaan usein muutamassa kymmenessä vuodessa.

7.                   Selofhadin tyttäret ja Piinehas, kuningas Daavid ja Jeremia, Jeshua ja Paavali tulevat pysymään aina symboleina ihmisen rohkeudesta ja halukkuudesta uhrata itsensä ja asemansa yhteiskunnassa kansan tähden. Nämä ihmiset ovat muuttaneet maailmaa.

Meitä ei ole kutsuttu olemaan hengellisestä ummetuksesta kärsiviä uskonnollisia ihmisiä, joiden legalismi on jumiuttanut heidät perinteisiinsä ja jättänyt heidät ilman mielikuvitusta ja aloitekykyä tai rohkeutta astua ulos ja tehdä sitä, mikä on oikein ilman että ensin perustetaan kolme komiteaa ja  johtokuntaa asiaa puimaan. Olemme kuninkaitten Kuninkaan lapsia ja valittua kansaa. Meillä täytyy olla uskon intoa ja Pyhän Hengen ohjaus, joka oli Piinehaalla ja muilla uskomme sankareilla. Messiaan ruumiin ei-juutalaiset ovat samaa Jumalan kansaa, valittuja ja Israelin kansainyhteisöön liitettyjä. Johtajille kuuluu asemansa vuoksi kunnioitus ja sitä on varjeltava, mutta meidän täytyy muistaa, että kukaan ihminen ei ole erehtymätön. Nuoret johtajat ja vanhat johtajat tekevät kaikki virheitä, ja meidän on hyvä muistaa, että vaikka et olisikaan johtaja, sinullakin on vastuu.

On olemassa paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät olleet johtajia, mutta jotka voittivat Israelin puolesta taisteluja. Mieleeni nousee keeniläisen Jaelin tapaus. Jael ei ole israelilainen. Nykytermein voisi sanoa, että Jael ei ole juutalainen. Mutta hänen osakseen lankeaa pelastaa Israel tappamalla Haasorin kaupungin hallitsijan sotapäällikkö. Haasor oli yksi ala-Galilean suurimpia kaupunkeja. Jael tarttuu tilaisuuteen surmata Siisera, joka johtaa sotaa Israelia vastaan Jisreelin laaksossa. Kansa ja Jumala valitsevat Deboran johtamaan taistelua Siiseraa vastaan. Debora oli tietoinen siitä, että naisena hän on poikkeus Israelin tuomareiden joukossa, jonka tehtävänä on johtaa Israelin heimoja sodassa. Hän vaatii rinnalleen miestä taistelemaan vihollista vastaan. Jumala puuttuu asioihin lähettämällä rankkasateen laaksoon. Vihollisen sotavaunut juuttuvat liejuun. Siiseran täytyy jättää vaununsa ja lähteä jalkaisin juoksemaan Haasoriin päin. Väsyneenä hän saapuu Jaelin teltalle. Jael kutsuu Siiseran telttaansa. Mies pyytää vettä ja Jael antaa hänelle maitoa. Hän vaipuu uneen Jaelin teltassa, Jael ottaa telttavaarnan ja naulitsee Siiseran pään maahan. Jael, Piinehaan tavoin, ei kysynyt lupaa eikä odottanut oikeuden päätöstä, ja tämä hänen toimintansa saa Raamatussa kiitoksen ja kunnian, ja Debora omistaa ison osan voittolaulustaan Jaelille, ei-juutalaiselle, joka pelasti Israelin tuossa tärkeässä taistelussa, jonka ansiosta Israelin pohjoiset heimot saivat pitää Jumalan heille antaman maan.

Rukoilkaa Daniel Sternin nuoren pojan, Roehen, puolesta. Roehe on vasta 4 vuotta vanha ja hän on sairaalassa, jossa hän ei voi kävellä ja hänen jalkansa ovat turvoksissa, syytä tähän ei vielä tiedetä. Rukoilkaa David Sternin puolesta, jonka terveys on myös kokenut takaiskun. Hänen silmänsä on vahingoittunut ja hänellä on hengitysvaikeuksia.

Kiitos Jumalalle, että tyttärentyttäremme Noaam, jolle tehtiin nielurisojen poistoleikkaus kaksi viikkoa sitten, voi paljon paremmin ja pystyy kaitsemaan lapsia konferenssin aikana.

Muistakaa rukouksin Marcian äitiä ja isää. He ovat vanhoja ja sairaita, ja he asuvat toisella puolella Tennesseetä, vuorilla. Muistakaa heitä erityisrukouksin heidän ikänsä ja sairauksiensa tähden.

Israelin politiikka on yhä samalla tolalla, täysin sekaisin. Israel tarvitsee uskollisten kristittyjen esirukouksia: rukoilkaa Herran armoistuimen edessä Hänen lupaustensa täyttymistä ja Messias Jeshuan pikaista paluuta Jerusalemiin panemaan kaikki asiat kohdalleen ja perustamaan ikuisen Kuningaskuntansa! Tämä tulee tapahtumaan ilman demokraattisia vaaleja! Siitä tulee kaikkein suurenmoisin Kuningaskunta ja se on oleva ikuinen, ei edes tuloveroa eikä ostoskeskuksia. Kiitos ikuisuuden Herralle!

Kuvioihin on tullut mukaan uusi elementti, sotarummut Israelin ja Iranin, ja Israelin ja Hamasin  välille.  Tilanne on äärimmäisen vakava. Siksi kaikkien Jeshuan opetuslasten ja jokaisen Raamattuun uskovan täytyy rukoilla ja rukoilla ja rukoilla kaiken Herraa puuttumaan asioihin, niin kuin vain Hän voi, ja pysäyttämään tämän vakavan suhteiden huononemisen Lähi-idässä. Poliittiset puolueet ovat toistensa kurkussa, ja kaikki levittävät valheuutisia ja valheita toinen toisistaan.  Sotku vain jatkuu ja valtaa alaa kuin hiiva lämpimässä ja kosteassa taikinamöykyssä.

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. Liittäkää rukouksiinne kaikki veljemme ja sisaremme Kiinassa, jotka ovat Messiaan seuraajia. He joutuvat nyt käymään läpi vähemmän helppoja aikoja.

Muistakaa Netivyaa rukouksissanne. Jumalaa, Jeshuaa ja Israelia rakastavat veljet ympäri maailmaa ovat muistaneet meitä lahjoituksin, ja uuden pakettiauton ostoon tarvittava summa on lähes koossa. Mutta lähes koossa ei ole tarpeeksi. Pyydämmekin niitä, jotka eivät ole vielä antaneet panostaan auton ostoon, kunnostautumaan ja auttamaan Netivyaa saaman auton. Auto on välttämätön ihmisten- niin nuorten kuin vanhempienkin –  kuljettamiseen ja HaMotzi-ruuanjakeluohjelman tavaroiden kuljetukseen. Tämä pakettiauto ei tule yksityiseen käyttöön, eikä vanha autokaan ollut yksityiskäytössä. Se palveli seurakuntaa ja ruuanjakeluohjelmaa yli 15 vuotta.

Yrittäkää päästä mukaan Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueelle ja seminaariin marraskuussa 2019.  Tarkoituksemme on varata käyttöömme yksi suuri turistibussi, johon mahtuu 55 ihmistä. Tämä luku alkaa olla kohta täynnä, joten kehotan niitä, joita kiinnostaa tulla mukaan, ilmoittautumaan välittömästi ja suorittamaan tarvittavat maksut. Aika alkaa käydä vähiin, rakkaat veljet, jos haluaisitte olla mukana tänä hyvin erikoisena aikana Israelin maassa ja nauttia epätavallisista ja erikoisista tapahtumista, jotka innoittavat ja virvoittavat, rohkaisevat ja siunaavat teitä, ja joita Israelin maa ja Netivya teille tarjoavat, toimikaa nopeasti: ilmoittautukaa ja lähettäkää ennakkomaksunne mahdollisimman pian.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

                      Ettehän unohda rukoilla perheeni puolesta, etenkin rakkaan vaimoni Marcian ja Danan ja Noaamin puolesta, ja Barryn, Bethin ja Joeyn puolesta, ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumalan kunnia tulisi esiin heidän elämässään ja heidän parantumisessaan.

                      Rukoilkaa Efimin lesken, Elena Litvakin puolesta ja sisar Altamiron, tri Altamiron lesken, puolesta Belo-Horizontessa. Veljemme Bob Weiner tarvitsee vielä rukouksiamme. Muistakaa rakasta veljeämme Jacob Damkania rukouksissanne. 

                      Rukoikaa tohtori Songin ja hänen rakkaan vaimonsa, tohtori Kimin puolesta. He ovat korealaisia veljiä, joita kunnioitan ja rakastan erityisesti. Muistakaa rukoilla myös toisen korealaisten veljien ja sisarten ryhmän puolesta, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia ja tekevät työtä Israelin ja juutalaisen kansan pelastumisen hyväksi.

                      Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Rukoilkaa edelleen Huchin perheen Lion-vauvan puolesta DFW:ssä. Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

                      Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta.

                      Rukoilkaa rakkaan sisaremme Lean puolesta, ja hänen Suomen matkansa puolesta. Hän on niitä suomalaisia vapaaehtoisia, jotka tulivat Israeliin v 1973 sodan aikana, ja hän on palvellut juutalaista kansaa vapaaehtoisena sairaanhoitajana monia vuosia. Hän täytti juuri 88 vuotta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aharon ja Nancy Hook.  Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani, David B.A.ta ja hänen perhettään ja etenkin Elhanan ja Julie Davidin isää ja äitiä, rakkaita ystäviäni ja veljiäni. Muistakaa rukouksin koko perhettä.

                      Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Tämä rukouslista on hyvin erityinen, koska me emme rukoile vain fyysisesti sairaiden veljien ja sisarten puolesta. Me rukoilemme niiden terveiden veljien ja sisarten puolesta, jotka siunaavat Jumalan Kuningaskuntaa. Mutta he tarvitsevat sitä ekstraa ”sitä jotain” menestyäkseen ja ollakseen suuremmaksi siunaukseksi Herralle ja Hänen Kuningaskunnalleen.

                      Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin.           Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Ensi viikolla, jos Jumala tahtoo, Marcia lentää Tennesseehen ja minä Koreaan. Seoulissa olevilla rakkailla veljillämme on suuria haasteita edessään, jotka heidän on hoidettava. Pimeä puoli yrittää tuhota ja tärvellä kaiken sen hyvän työn, joka siunaa Israelia, ja hetkittäin tuntuu että pimeäpuoli on voittamaisillaan. Rukoilen itse ja pyydän teitä rukoilemaan erityistä siunausta korealaisille veljillemme ja sisarillemme, jotka rakastavat Jumalaa ja Jeshuaa, juutalaista kansaa ja Israelin valtiota. Rukoilkaa ykseyttä, yhteistyötä, voimaa ja rakkautta Jumalaan ja Hänen Kuningaskuntaansa. Rukoilkaa, että yhteyden ja yhteistyön henki valtaisi kaikki osapuolet ja palauttaisi yhteyden ja tehokkuuden yhtälön kummallekin osapuolelle. 

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam