Jerusalemin rukouslista 26.12.2019

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämän vuoden 2019 viimeisen sapatin lukujakso on Parashat Miketz, 1. Mooses 41:1 – 44:17. Se käsittää Joosefin tarinan keskeisimmän jakson. Tähän lukujaksoon sisältyy monia tärkeitä opetuksia.

Profeetoista luemme 1. Kuningastenkirja 3:15 – 4:1 ja Uudesta liitosta Roomalaiskirje 10:1-13.

Tooran lukujaksomme alkaa 1. Mooseksen kirjan luvun 41 ensimmäisestä jakeesta seuraavasti:

”Kahden vuoden kuluttua tapahtui, että farao näki unen; hän oli seisovinaan Niilivirran rannalla” (1. Moos. 41:1, VKR). Englanninkielinen NKJV -käännös alkaa ”Sitten tapahtui...”

Ensimäiseksi meidän on kysyttävä, mihin sana ”sitten” viittaa? ”Sitten” on aikaa ilmaiseva sana. Jakeessa sanotaan, että tuosta ”sitten” oli kulunut kaksi täyttä vuotta.

Tämä ”sitten” muodostaa nimittäin elimellisen yhteyden edeltävään lukuun. Kaksi täyttä vuotta oli kulunut ajasta, jolloin Joosef oli tulkinnut kahden vankitoverinsa, ylimmäisen juomanlaskijan ja pääleipurin, unet.

Kyseessä on yksi sama tarina, ei kahta tarinaa, vaan yksi tarina, joka jatkuu ja johtaa yhdestä asiasta toiseen. Se mitä tapahtui kaksi vuotta sitten vankilassa, ei päättynyt vankilaan. Vankila oli paikka, jossa valmistauduttiin selittämään faraon unet. Mitä voimme oppia tästä Joosefin Egyptissä kokemaa suuruutta edeltävästä jaksosta?

Tässä Miketz-jaksossa on meille paljon opittavaa. Seuraavaksi lyhyt lista siitä, mitä voimme oppia tästä lukujaksosta:

1.  Se mikä saattaa meistä tuntua kauhistuttavalta ja hirveältä tapahtumalta – veljet, jotka vihaavat nuorempaa veljeään niin paljon, etteivät voi edes tervehtiä häntä, koska hän oli nähnyt Jumalan antaman unen (ilmestyksen), joka lupasi hänelle suuruutta – osoittautuukin Jumalan kaitsevan käden siirroksi, jolla Hän jakaa kortit pöydälle edeltä suunniteltua tulosta silmälläpitäen. Joosefille tilanne oli tuskallinen ja kova kokemus. Hänen perheensä kääntyy häntä vastaan. Joosef on aivan varma, että hänen näkemänsä uni oli Jumalasta.  Hän ei kyseenalaistanut koskaan uniaan. Hän pysyi saamassaan ilmoituksessa. Joosef ei vihannut veljiään, ja hän totteli isäänsä, kun tämä lähetti hänet yksin etsimään veljiä ja tuomaan heistä uutisia.

2.  Veljetkin ovat kuin savea savenvalajan käsissä. Jumala voi käyttää jopa veljien vihaa tärkeässä roolissa suunnitelmiaan toteuttaessaan.

3.  Veljien murhanhimoiset aikeet ja Juudan kaupalliset intressit vaikuttavat, että veljet haluavat myydä Joosefin orjaksi. Jumala on valmistanut jo edeltä oikeat henkilöt viemään Joosefin kaivosta ja myymään hänet juuri oikealle egyptiläiselle isännälle, jolla oli oikeanlainen vaimo, jotta tarina etenisi Jumalan suunnitelman mukaan.

4.  Potifarin vaimo piti komeasta nuoresta israelilaisesta palvelijasta ja yritti viekoitella hänet sänkyyn kanssaan. Joosefilla on periaatteita, ja vaikka hän on orja ja Potifarin talon palvelija, hänellä on kunniantuntoa, ja hän pakenee talon ”rouvan” kynsistä.  Häntä syytetään väärin perustein, ja hänet suljetaan vankilaan.

5.  Yksi tapahtuma nivoutuu toiseen ja Jumalan ohjelman hopealanka sitoo ne kaikki toisiinsa. Jokainen yksityinen tapahtuma vie Joosefia ihmeellisesti lähemmäs faraon eteen pääsyä.

6.  Jumala antaa unet faraolle ja Jumala antaa Joosefille näiden unien selityksen.

Ymmärrättekö tämän, veljet ja sisaret? Tämä opetus on niin yksinkertainen, että useimmat meistä eivät tahdo ottaa siitä opikseen.

Jos ottaisimme opiksemme ja oppisimme kohtaamaan elämämme vaikeudet – sairauden, vastoinkäymiset ja vainon – koulutuksena ja valmistautumisena elämämme tärkeimpiä hetkiä varten, pystyisimme ottamaan elämämme vaikeat koettelemuksetkin vastaan ilolla.

Tämä on suuri ortodoksijuutalainen hasidiopetus ja periaate: ota kaikki vastaan ilolla! Tiedä, että Herra on Isäsi, joka rakastaa sinua, ja isän lailla Hän nuhtelee ja kasvattaa lapsiaan.

Herra on historian herra ja Hän tietää kaiken ja suunnittelee kaiken ennenkuin se tapahtuu. Meidän mielestämme elämässämme olevat asiat ja kansamme ja kansakuntamme historia saattavat olla pelkkää katastrofia ja kauheutta. Herran mielestä se mitä tapahtuu on vain yksi luku maailman valmistamisessa lunastukseensa. Meille jokainen vastoinkäyminen on katastrofi, Herran silmissä kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka rakastavat Herraa.

Joosefin tarina on Raamatun täydellisimpiä romaaneja. Siinä on alku, joka on synkkä ja kova, keskikohta, joka on jännittävä ja vaikea, ja loppu, joka on loistava ja dramaattinen. Ja lopuksi, kaikille on siinä hyvä loppu – egyptiläisille, Jaakobin pojille ja pelastushistorialle!

Lukekaa Joosefin tarina 1. Mooses 37:stä alkaen aina kirjan loppuun asti. Jos luette sen yhdellä istumalla, tulette huomaamaan tässä tarinassa kaikki suuren romaanin osatekijät, ja tärkeintä meille kaikille on tarinan opetus ja moraali.

Jos joku teistä luulee, että opetan kalvinismia ja ennaltamääräämisoppia, hylätkää sellaiset ajatukset. Minä en usko, että meidän sielumme on määrätty ennalta joko pelastukseen tai kadotukseen. Ei, Jumala on historian herra, mutta hän ei ole pelastuksemme sanelija. Pelastuksen saa aikaan Jumalan armo ja Messiaan uhri sekä meidän osoittamamme uskon kuuliaisuus Jumalan käskyille ja uskollisuudelle.

On hyvä kysyä aina, miksi juutalaisessa perinteessä valitaan vastaava kohta profeetoissa. No, aivan 1. Kuningasten kirjan luvun 3 alussa meille kerrotaan, miksi he valitsivat lukea kertomuksen siitä, kun Salomo rakentaa palatsiaan.

Salomo meni naimisiin faraon tyttären kanssa ja vei hänet Daavidin kaupunkiin, kunnes hänen palatsinsa oli rakennettu valmiiksi. Miksi tämä yksityiskohta on tärkeä? Se on tärkeä siksi, että Salomo ei käyttänyt egyptiläisiä työmiehiä rakentaessaan palatsiaan ja Herran huonetta Jerusalemissa.

Salomon käyttämät työmiehet ja insinöörit olivat Tyyrosta, ja hän teki sopimuksen Tyyron kuninkaan Hiiramin kanssa, eikä Egyptin faraon kanssa. Salomo meni naimisiin faraon tyttären kanssa osoittaakseen kunnioitusta ja luodakseen hyvät suhteet Egyptiin. Näitä kahta lukujaksoa yhdistää Israelin ja Egyptin välinen suhde Herran työn tekemiseksi. 

Onnellista uutta vuotta 2020, suokoon Herra jokaiselle teistä suurenmoisen vuoden, hyvää terveyttä ja kyvyn jatkaa hyvän tekemistä ensin uskon perhekunnalle ja sitten myös niille, joiden on vielä saatava kokea henkilökohtaisesti Jumalan rakkaus!

Minulla on epätavallinen ja erilainen rukouspyyntö. Viime kuukausina Netivya on menettänyt merkittävän määrän rahallista tukea.

Olemme menettäneet korealaisten tuen. Tämä johtuu Soulin veljien välisestä onnettomasta kilpailusta ja johtajuuskiistoista. Olemme menettäneet Transworld Radion tuen. He ovat olleet uskollisia tukijoitamme yli 20 vuotta. Olemme menettäneet osan USAn uskollisten ja rakastavien veljien tukea liike-elämän haasteiden tähden.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan Herraa. Kuten kirjoitin tämän rukouslistan alussa, historiamme ja menestyksemme on Herralta ja Herralle. Hän on nähnyt meidät alusta alkaen tähän päivään asti, ja luotamme siihen, että nämä vastoinkäymiset ovat myös oppitunti, jonka Herra haluaa opettaa meille ja kouluttaa ja valmistaa meitä tulevia suurempia asioita varten.

Kirjoitan teille, rakkaat rukouskumppanimme, jotta rukoilisitte, että me Netivyassa tietäisimme ja ymmärtäisimme, mitä Herralla on ohjelmassaan meitä varten. Kirjoitan tämän teille, koska uskon, että Pyhä Henki ilmoittaa teille, miten teidän pitäisi rukoilla puolestamme ja mitä teidän pitäisi tehdä.

Tämä on erikoista aikaa, jossa on suuria mahdollisuuksia tehdä hyvää ja vaikuttaa ja todistaa ennen näkemättömällä tavalla. Juuda ja Daniel ovat kirjoittaneet uudesta mahdollisuudesta siunata ja palvella 7-15 vuotiaita lapsia, joita on käytetty hyväksi ja joista jotkut ovat orpoja.

Herra antaa meille haasteita ja kouluttaa meitä tulevaisuudessa tehtäviä suurempia asioita varten. Herra haastaa myös veljemme ja sisaremme kaikkialla maailmassa. Muistakaa meitä rukouksissanne ja antakaa Herran johdattaa meitä ja teitäkin.

Rukoilemme niiden puolesta, jotka odottavat elämäänsä ja perheittensä elämään Jumalan parantavaa voimaa:

Nancy ja Don Hook, Rachel- Jingyung Lee, Hannah Yoshida, Tiz H., Lion H., Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti, Ruby L., sisar Angela Taiwanilla, Sternin perhe Jerusalemissa. Marcia ja Joseph Shulam, Danah ja Noaam Shulam, Barry Shulam ja perhe, June Sanders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid, Keijo ja Salme, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea ja Tineke, Julia ja Victor, Hillel Helsingistä, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa.

Seuraaville rukoilemme siunausta elämään ja liiketoimiin:

Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva.

Suuri rukousaihe on vielä Israelin valtio. Luulen että modernin demokratian historiassa ei ole ollut koskaan vielä maata tai valtiota, jossa on ollut kolmet kansalliset vaalit yksi toisensa jälkeen alle vuoden sisällä. Niin kuin Lakimiehemme Israelissa sanoi kerran: Israel on samanlainen maa kuin kaikki muut maat ja me olemme samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muut ihmiset maailmassa, mutta aina vähän enemmän! 

Israelin valtio kirjoittaa taas historiaa, mutta tällä kerralla ei mitään onnellista historiaa. Se johtuu tämän maan johtajien henkilökohtaisesta kunnianhimosta ja henkilökohtaisesta piittaamattomuudesta tämän kansakunnan ihmisten hyvinvoinnista, henkilökohtaisesta halusta olla ykkönen ja aina huipulla.

Israel tarvitsee rukouksianne! Israel tarvitsee tukeanne! Israel tarvitsee Jumalaa! Nyt enemmän kuin koskaan ennen tämän valtion perustamisen jälkeen, valtion, joka nousi Espanjan ja Portugalin inkvisition tuhkista ja Euroopan natsikuolemanleireillä kuolleiden miljoonien juutalaisten tuhkista.

Israelin kansa ansaitsee parempaa, ja me rukoilemme, että Herra puuttuu asioihin näissä seuraavissa vaaleissa, jotka pidetään 2.3.2020. Israelin kansa tarvitsee Jumalan apua, ja poliitikkojen on riisuttava päästään tummat lasinsa ja nähtävä todellisuus ja se, että tarvitaan vakaa hallitus, jolla on vastassaan Israelin nykyhistorian vaikeampia aikoja. 

Anna johtajillemme viisautta ja poliitikoillemme aito rakkaus kansaan ja maahan. Rukoilkaa kanssamme Israelin puolesta kansana ja ainoan juutalaisen valtion puolesta maan päällä.

Toivotan teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Onnellista uutta vuotta 2020 kaikille!

Onnellista Hanukkaa kaikille!

Iloista joulua kaikille, jotka sitä viettävät!

Joseph Shulam