Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 26.3.2020

Netivyah

Joseph Shulam

Tänä sapattina siirrymme lukemaan 3. Mooseksen kirjaa. 3. Mooseksen kirja (Leviticus) on seurakunnan antama nimi. Kuten tiedätte, Heprealaisessa Raamatussa kirjoilla ei ole nimiä, vaan kirjat tunnistetaan niiden ensimmäisen merkittävän sanan perusteella.

Niinpä 1. Mooseksen kirja (Genesis) on hepreaksi ”Bereshit”, joka pitäisi kääntää suomeksi ”Alussa”.  Sana Genesis on peräisin katolisen kirkon latinankielisestä perinteestä, samoin kuin kaikkien Raamatun kirjojen nimet.

4. Mooseksen kirja (Numeri) on hepreaksi ”Bamidbar” (Erämaassa), ja 5. Mooseksen kirja (Deuteronomium) on ”Devarim” (Sanat).  3. Mooseksen kirjan ensimmäisiä lukuja kutsutaan juutalaisen perinteen mukaan nimellä ”Torat Hakohanim” (pappien laki). Kirja sisältää kaikki uhrijärjestelmään liittyvät toimenpiteet.

Uhrit kuuluvat olennaisena osana kaikkiin muinaisiin uskontoihin kaikilla maapallomme seitsemällä mantereella. Uhraaminen on tärkein osa jumalien palvelusta ja palvontaa aina kaikkein alkukantaisimmista heimoista edistyneimpiin kulttuureihin esihistoriallisen ajan koitosta historiaan.

Maimonides ei kiellä sitä, että eläinuhrit ovat osa ”halakhaa”. Hän on omistanut niille kokonaisen kappaleen Mishne Toorassaan – puhumattkaan siitä tosiseikasta, että ne on tarkasti määritelty kirjoitetussa laissa- joten miksei hänkin. Hän selittää, että Jumala on säätänyt ne myönnytyksenä epäjumalanpalveluksesta juuri vapautuneen alkukantaisen kansan psykologiselle tarpeille.

Hän lainaa otteita kirjoitetusta laista sekä profeetoista osoittaakseen, että Raamatun päivinäkin eläinuhri oli parhaimmillaankin toisen luokan mitzva. 

”Sen lisäksi että laki opettaa totuudet, se pyrkii riisumaan ihmiskunnasta epäoikeudenmukaisuuden. Olemme näin todistaneet, että ensimmäiset lait eivät viittaa polttouhreihin ja muihin uhreihin, joilla on vain toissijainen merkitys” (Maimonides, The Guide to the Perplexed, Opas ymmällään olevalle).

Uudessa testamentissa kohtaamme eräänlaisen kaksijakoisuuden suhteessa eläinuhreihin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus ovat tärkeämpiä kuin uhripalvelus temppelissä.

Jeshua antoi meille seuraavanlaisen oppitunnin tästä asiasta vuorisaarnassa.

”Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi” (Matt. 5: 23-24, RK).

Näemme tästä, että Jeshua pitää ihmisten välisiä syntejä tärkeimpinä, eikä niitä voi sovittaa uhrijärjestelmän kautta. Ihmisen täytyy itse hoitaa velkansa veljelleen ja vasta sitten on aika uhrille ja Jumalan palvonnalle.

Toinen kohta Uudessa testamentissa, joka tuntuu viittaavan siihen, että on uhreja, jotka ovat suurempia kuin temppeliuhrit, on ”oman minän” uhraaminen toisten, jopa muukalaisten, puolesta. Uudesta testamentista löytyy vielä kolmas esimerkki siitä, mille kuuluu korkein asema uhrijärjestelmässä. Se on itsensä uhraaminen korkeamman asian tähden.

Tässä on muutamia esimerkkejä Tanakhista itsensä uhraamisesta.

”Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: ´Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran luo. Ehkä voin sovittaa teidän syntinne.´ Mooses palasi Herran luo ja sanoi: ´Voi! Tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen kultaisen jumalan. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et anna, pyyhi minun nimeni pois kirjastasi, johon olet sen kirjoittanut´” (2. Moos. 32:30-32, RK). 

Sekä Mooses että Paavali (Room. 9:1- 4) olivat halukkaita luopumaan omasta pelastuksestaan Israelin kansan tähden. He olivat halukkaita tuomitsemaan itsensä kiroukseen (anatema) Israelin kansan pelastuksen puolesta. Apostoli Paavali käskee meitä kaikkia antamaan itsemme, ruumiimme, uhriksi, elävänä uhrina Herramme palveluksessa (Room. 12:1 – 3).

Tänä päivänä juutalaisilla ei ole missään päin maailmaa temppeliä, jossa olisi oikeat ”Kohanim” (papit) uhraamassa eläinuhreja. Lännessä on synagogiksi kutsuttuja temppeleitä, mutta ne ovat vain liberaalijuutalaisten reformoituja amerikkalaisen kulttuurin leimaamia temppeleitä. Kaiken sen, mitä tiedämme papeista ja härkien, vuohien, lampaiden ja lintujen uhraamisesta, olemme oppineet 3. Mooseksen kirjasta.

Niinpä apostoli Paavalin käskyä uhrata ruumiimme, olemuksemme, eläväksi uhriksi, täytyy täydentää pikkulisäyksillä ja käytännön suupaloilla.

Ensimmäinen asia, joka meidän tulee tietää kaikista uhreista, on, että ne ovat pohjimmiltaan kivuliaita ja hintavia, ja että ne vaativat työtä, joskus jopa kovaa työtä.

Alkakaamme kaikista vaikeimmasta uhriin liittyvästä asiasta Raamatussa. Uhria, joka on sairas tai vahingoittunut, ei voi uhrata Jumalalle. Herra vaatii täydellisen, terveen yksilön, joka on kuvainnollisesti sanoen velaton, eikä kenenkään toisen omaisuutta.  Uhrin täytyy olla sinun henkilökohtaisessa omistuksessasi.

Jos uhri on eläin, sen täytyy olla terve. Mutta jos se ei ole eläin – jos se olen minä, tai minun omaisuuttani, se täytyy uhrata vapaaehtoisesti ja iloiten. Meidän ruumiimme uhraaminen tarkoittaa ensisijaisesti fyysistä ruumistamme, johon kuuluvat päämme, kätemme ja tarvittaessa jalkamme, sekä aikamme ja rahamme. Kenellekään ei kuulu se, mitä minä teen tai miten toimitan uhrini Herralle. Uhreillemme ei ole annettu määrättyä määrää, vaan uhri on suhteessa siihen, keitä me olemme ja mitä me osaamme ja mitä meillä on ja kuinka paljon me rakastamme Herraa ja Hänen kuningaskuntaansa ja Hänen lapsiaan.

Tämä on hyvin tärkeä periaate, sillä noudattaaksemme apostoli Paavalin käskyä meidän täytyy toteuttaa sitä käytännössä todellisessa maailmassa, muuten siitä ei ole meille hyötyä.

Sallikaa minun siis esittää muutama papillinen toiminto mitä tulee uhrien uhraamiseen 3. Mooseksen kirjan mukaisesti, ja siirtää ne meidän aikaamme vastaaviksi.

Klassinen Uuden testamentin kertomus, joka käsittelee Herralle uhraamisen pääperiaatteita, on Apostolien tekojen kertomus Ananiaksesta ja Safirasta.

Nykyään meillä ei ole temppeliä Jerusalemissa eikä muuallakaan. Kirkot eivät ole temppeleitä, vaan ne ovat paikkoja, johon pyhät kokoontuvat opiskelemaan, rukoilemaan Herraa ja palvelemaan seurakuntaa, niin kuin tehdään synagogissakin. Ainoa pyhä asia synagogassa on Toorarulla ja ihmiset, jotka rukoilevat Jumalaa ja palvelevat seurakuntaa. Uuden testamentin seurakunta oli ihmiset, ei rakennukset.

Ensimmäinen niin sanottu ”kirkkorakennus” luotiin (ei rakennettu) 300-luvun jälkimmäisellä neljänneksellä jKr. Vähä-Aasiassa Konstantinuksen aikana. Saatatte kysyä, missä pyhät sitten rukoilivat? Hyvä kysymys. Katsokaamme Uudesta testamentista nähdäksemme, voimmeko löytää sieltä, missä pyhät tulivat kokemaan yhteyttä ja rukoilemaan Herraa.

”Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa jonkun teistä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle” (Joh. 16:2, RK).

Tämä teksti on niitä harvoja kohtia neljässä evankeliumissa, jotka liittyvät meidän kysymykseemme. Huomaamme, että Jeshuan opetuslapset rukoilivat synagogissa ja useampi kuin yksi kirjoitus kertoo meille, että Jeshua kävi itsekin synagogissa ja jopa opetti kaikissa Galilean synagogissa.

(Huomatkaa seuraavat tekstit: Matt. 4:23, 9:35,12:9, 13:54; Mark. 1:21-23, 1:39, 3:1. Voisin jatkaa Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeihin, ja siitä tulisi pitkä lista.)

Yhteenvetona vielä yksi kohta Markukselta:

”Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa. Monet kuulijoista sanoivat hämmästyneinä: ´Mistä tuo mies on saanut kaiken tämän? Mikä on se viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat ne voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta?”(Mark. 6:2, RK)

Jos jatkaisin ja kävisin läpi Apostolien teot ja kirjeet, näkisitte, että synagoga oli se paikka, joka mainittiin useimmin paikkana, jonne Jeshuan opetuslapset menivät rukoilemaan. Muut paikat, jotka mainitaan Apostolien teoissa ja Paavalin, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kirjeissä, ovat joen rannat (jossa Paavali tapasi Lyydian sapatinpäivänä). Heillä ei ollut synagogeja, joten he menivät rukoilemaan vähän kaupungin ulkopuolelle.

Vielä yksi paikka mainitaan useammin kuin kerran: Jeshuan opetuslapset kokoontuivat rukoilemaan kodeissa. Apt. t. 2:42, 12:12, 18:7, 21:8, 16.  Kaikissa näissä teksteissä Jeshuan opetuslapset kaikkialla Välimeren ympärillä kokoontuivat kodeissa. Heillä ei ollut kirkkorakennuksia.

Se mitä tahdon sanoa, rakkaat veljet, on että meidän uhripalvelumme Herralle on paljon enemmän kuin rakennuksiin sijoittamista. Rakennukset eivät ole seurakunta. Ihmiset ovat seurakunta, eivät ne paikat – puistot, aukiot joen rannalle – joissa pyhät kokoontuvat. Seurakunta ovat ne, jotka ovat elävä uhri Herralle.

Ymmärrän, että monelle meistä tämä osuus on kutsu kaavan muutoksen, eikä ole helppoa tyhjentää ”kovalevyä” 1800:sta ”kristillisen” historian vuodesta ja käynnistää uudelleen mieltämme ja ajatteluamme mukautumaan raamatullisempaan ajattelutapaan.

Huomatkaa yksi kohta yllä olevista teksteistä. Jeshua oli rabbi, joka otettiin vastaan Galilean synagogissa, ja Jerusalemissakin ja Jerusalemin ympäristössä, suurena Tooran ja profeettojen  Opettajana. Ei juutalainen kansa aina torjunut Häntä, ei myöskään Hänen opetuslapsiaan Israelissa ja diasporassa. Paavali otettiin vastaan rabbina ja hänelle annettiin tilaisuus opettaa useissa synagogissa Kreikassa ja nykyisen Turkin alueella.

Rukousosio

Koronavirus on todellinen vitsaus, pandemia, maailmanlaajuinen ruttotauti, joka on nyt levinnyt yli 140 maahan kaikkialla maailmassa. Virukseen kuolleita on jo yli 20.000, emmekä ole kuulleet juurikaan uutisia Afrikasta ja Keski- ja Etelä-Amerikasta. Monet ovat sitä mieltä, että tämä virus on niin pitkälle kehitetty ja monimutkainen, että sen täytyy olla ihmisten kehittämä biologista sodankäyntiä varten.

Oikeastaan ei ole väliä, mikä koronaviruksen lähde on.  Se millä on väliä, on että meidän Jeshuan opetuslasten täytyy paastota ja rukoilla yksin ja seurakunnissamme ja anoa Herraa armahtamaan maailmaamme. Ehkäpä useimpien meistä täytyy katua joitain syntejä, joista olemme tietoisia tai syntejä, joita emme edes tiedä tehneemme.

Käykäämme parannuksen tekoon ja katumukseen, rakkaat veljet ja sisaret. Tällaiset vitsaukset ovat raamatullista kokoa ja ankaruutta. Meidän täytyy rukoilla myös, että maailman talouselämä toipuu nopeasti. Meidän täytyy rukoilla viisautta päättäjillemme ja lääkintähenkilöille kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy rukoilla pikaista ratkaisun löytymistä, rokotetta joka pysäyttää koronaviruksen ja estää sitä enää kylvämästä kuolemaa ja sairautta Jumalan maailmaan.

Rukoilkaa Israelin ja oman maanne ja maailman puolesta. Rukoilkaa Kaikkivaltiasta Herraa tuhoamaan tämä vitsaus maan päältä ja varjelemaan veljiämme ja sisariamme Kiinassa, Aasiassa, koko Amerikassa ja kaikissa maissa. Koronaviruksella on potentiaalia tuhota kansojen talouselämä ja myös lamauttaa teollisuus.

Italia on täysin pysähdyksissä, koko maa on karanteenissa. Ihmiset eivät saa matkustaa paikkakunnalta toiselle. Hallitus haluaa pitää viruksen hallinnassa ja se on hyvin vaikeaa, jos ihmiset matkustelevat sinne tänne levittäen virusta.

Koronavirus on nyt levinnyt yli 120 maahan ja se näyttää leviävän näissä maissa. Israelissa on koronavirus ja kuluneella viikolla tartunnan saaneiden määrä on nelinkertaistunut ja 5 on jo kuollut. Kuolleet ovat vanhempia henkilöitä, ja jonkun perussairauden omaaville virus on vaarallinen.

Minulla oli aika urologille Hadassan sairaalassa Scopus-vuorella, mutta minun täytyi peruuttaa aika, koska hallitus on antanut uudet määräykset, jotka rajoittavat liikkumisen 100 metriin asunnosta. Niin kuin tehtiin Kiinassa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa. Nyt Kiinan hallitus löysää jo karanteenia Wuhanissa ja Kiinassa.

Israelissa hallitus kiristää karanteenia. Italiassa ja Ranskassa kuolleita on jo tuhansia. Israel on lähettänyt lentokoneen Peruun hakemaan 3000 nuorta israelilaista takaisin kotiin. Lennot rahoitettiin lahjoitusvaroilla ja yhden lennon maksoi Israelin hallitus.  Maailmassa ei ole toista valtiota, joka olisi auttanut tällä lailla kansalaisiaan.

Samoin tehtiin Italiassa ja Espanjassa, ja Intiassa ja Thaimaassa ja seuraavana on Puola. Jeshuan opetuslapsina meidän kaikkien pitäisi pysyä Israelin rinnalla ja tukea tätä huolenpitoa, jonka se tarjoaa kansalaisilleen, jotka ovat jääneet jumiin ympäri maailmaa koronaviruksen seurauksena.

CDC on jo julistanut tämän koronaviruksen maailmanlaajuiseksi vitsaukseksi. Oppikoon maailma, että Israelin Herra Jumala ja kaikkien Isä, joka rakastaa maailmaa niin paljon, että Hän antoi meille ainoan Poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan kaikilla olisi iankaikkinen elämä, ei koskaan jätä eikä hylkää meitä.

Jimmy Mc on kiitollinen rukouksistanne. Hän soitti minulle eilen, ja antoi hyviä uutisia edistymisestään sydänoperaation jälkeen. Muistakaa Jimmyä edelleen rukouksissanne.

Sisarenpoikani Eli Levi on päässyt kotiin sairaalasta Bulgariassa ja hänen kaksi poikaansa ovat käyneet hänen luonaan. Hän voi hyvin olosuhteisiin nähden. Rukoilkaa Elin puolesta.

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta. Minulle tehdään vielä kokeita. Toivon, että tämän vuoden maaliskuun lopulla saan kunnon diagnoosin ja hoitosuunnitelman.

Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen Sanaansa veljillemme ja sisarillemme Israelista Suomeen, USAan, Brasiliaan, Bulgariaan, Hongkongiin, Kiinaan, Koreaan, Singaporeen, Filippiineille ja ensi vuonna Intiaan ja vielä edemmäs.

Minä tarvitsen rukoustanne ja samoin Marcia. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Michelle on nuori nainen, jolla on todettu leukemia, ja joka kärsii myös munuaiskivistä. Hän tarvitsee rukouksemme. Uskomme Jumalaan, joka on Jumala yli kaikkien jumalien ja joka voi parantaa ja uudistaa kehomme ja elämämme. On hyvä teko rukoilla niiden veljien ja sisarten puolesta, joita ei tunne henkilökohtaisesti ja joilta ei odota mitään vastineeksi. Tämä on puhtainta Messiaan Ruumiin palvelemista. Rukoilemme Michellen puolesta ja pyydämme teitä yhtymään rukoukseemme ja mainitsemaan hänen nimensä Herran edessä ja pyytämään Herraa parantamaan armossaan tämän hienon nuoren naisen.

Hyvällä ystävällämme herra Shukrey Lawrencella on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja että hän paranee. Rukoilkaa hänen poikiensa puolesta, että nämä alkaisivat johtamaan tarmokkaasti isänsä matkatoimistoa. Hän on palvellut niin monia veljiä ja sisaria yli 40 vuotta järjestämällä ryhmämatkoja ja erikoisprojekteja.

Nancy ja Don Hook ovat palanneet Jerusalemiin ja työhön. Kiitos Herralle heidän toipumisestaan ja kotiin paluustaan. Rukoilkaa Rachel-Jingyung Leen puolesta. Hän saa kemoterapiaa. Samoin rakas sisar Hannah Yoshida Kiotosta, jolla on vakava syöpä, rukoilkaa hänen puolestaan. Tiz H ja Lion H ovat kaksi sankaria, jotka ovat toipumassa hyvää vauhtia, mutta muistakaa heitä vielä rukouksin.

Ilana Avrahamov saa myös hoitoa ja on toipumassa, rukoilkaa hänen puolestaan. Michael Shiffmanin äiti, Ruby L. Oklahomasta, on kamppaillut syövän kanssa jo kauan. Rukoilkaa että hän paranee ja vahvistuu. 

Sisar Angela Taiwanilta saa myös kemoterapiaa. Pyydän teitä rukoilemaan sisar Angelan ja hänen perheensä puolesta, rukoilkaa että hän paranee. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Sternin perhe Jerusalemissa, Marcia ja Jospeh Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, June Saunders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä.

 Rukoilkaa seuraavien puolesta: Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja Dov H.

On vielä yksi tärkeä rukousaihe: Israelin valtio. Tällaista kaaosta, jossa Israelin hallitus on juuri nyt, ei ole ollut koskaan aikaisemmin. Mahdollisuudet hallituskoalitiolle näyttävät päivä päivältä heikommilta.  Kaksi suurta poliittista puoluetta on menettänyt suuntavaistonsa, eivätkä ne pysty löytämään keskinäiseen yhteyteen muodostaakseen hallituksen.

Tämä on todella surullista aikaa Israelin hallitukselle ja poliitikoille kaikilla rintamilla ja linjoilla. Tarvitsemme teidän rukouksianne Israelin puolesta ja myös omien maittenne puolesta. Tuntuu siltä, että koronavirus on ajanut maailman syöksykierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Vihamielisyys ja viha, joka pursuaa näiden poliitikkojen suusta toista puolta vastaan, on niin vakavaa, että rukoilen, ettei Jumala menettäisi kärsivällisyyttään meitä kohtaan kansana.

Kahdeksannella vuosisadalla eKr. profeetat pitivät johtajuusongelmia Jumalan rangaistuksena. Se, että Herran auktoriteetti hylätään ja olemme riippuvaisia ihmisten voimasta, on jotain, joka saattaisi olla Jumalan rangaistusta kansallemme. Toivon ja rukoilen, ettei se ole sellaista, minkä Jumala on määrännyt osaksemme.

Pyydän teitä rukoilemaan Israelin ja Jeshuan opetuslasten puolesta tässä maassa. Meidänkin täytyy löytää tapoja yhdistyä ja pitää huolta toisistamme ja tehdä työtä toinen toisemme kanssa unohtaen uskontokuntarajat ja etsien järjestyksen ja yhteistyön palauttamista ja yhteyttä, joka on aivan välttämätön tällaisena aikana. Me emme voi loistaa valona pimeydessä olematta ensin valona Messiaan ruumiissa.

Meidän jokaisen valo on heikko, jos olemme yksin. Jos yhdistymme, meidän yhteinen valomme on kuin miljoonan vatin projektori, joka näkyy koko Israelissa. Tämä on rukoukseni Messiaan ruumiille Israelissa ja maailmassa. En usko, että Jumala hylkää meidät, mutta uskon, että meidän ja teidän ja jokaisen ystävän, joka Israelilla on maailmassa, täytyy rukoilla, että tämä kansa havahtuu ja näkee, kuinka Israelin viholliset riemuitsevat poliitikkojemme surkean tilan johdosta. Emme halua neljättä vaalikierrosta vuonna 2020.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Jotkut tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon.  Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osanne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teidät juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam