Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 26.9.2019


Netivyah

Joseph Shulam

Tämän viikon Tooran lukujakso on 5 Mooses 29:10-30:20, Profeetoista Jesaja 61:10-63:9 ja Uudesta Testamentista luemme tänä sapattina Johannes 16:1-17:26 ja Roomalaiskirje 10:1-13.

Lukujakso Nitzavim on hyvin rikas Tooran jakso. Se on yksi niitä jaksoja, jotka panevat meidät vakavan ongelman eteen. Se pakottaa meidät, jotka uskomme Jumalan Sanaan, tekemään tietoisia valintoja elämämme ja elämäntapamme suhteen.

Ne valinnat, jotka Toora pakottaa meidät tekemään, ovat elämämme, tai miksei kuolemamme, tärkeimpiä valintoja. Meidän aikamme postmoderniin kulttuuriin kuuluu, että uskonnollinen laitos tai yhteisö ei tahdo pakottaa valitsijoitaan tekemään elämää muuttavia valintoja.

He kyllä puhuvat asioista poliittisesti korrektilla tavalla, mutta useimmiten seurakuntien jäsenten eteen pannut valinnat ovat puhtaasti ”vegetaarisia”. Ne ovat pikemminkin hampaattomia, kevyitä suosituksia, joihin liitetään vaurauden ja menestyksen lupauksia ja luvataan, että elämä on sitten vain vaaleanpunaista ruusuista unelmaa ja juustokakkua mansikoilla ja kermavaahdolla.

Tooran suhtautuminen on paljon vakavampaa, se ei houkuttele ruusuilla ja kakuilla. Kannustimena on tehdä se, mikä on Jumalan tahto, ja päättää esimerkiksi ympärileikata sydämensä tai sallia Herran ympärileikata se, jotta voisit palvella Häntä ja olisit siunaukseksi itsellesi ja perheellesi, heimollesi ja kansallesi.

Nitzavim on erittäin tärkeä Tooran jakso jokaiselle Jumalan Sanaan uskovalle, etenkin niille, jotka uskovat Messias Jeshuaan.

Yksi minua erityisesti kiinnostava kohta on luvussa 29:28, joka on yksi jae 10:stä jakeesta Toorassa, jossa on pisteitä sanan tai sanojen yläpuolella. Nämä sanojen yläpuolella olevat pisteet ovat arvoituksellisia, vaikeasti ymmärrettäviä; ilmiö, joka vaatii selityksen tai tulkinnan.

Rabbi Shimon ben Eliezer oli toisella vuosisadalla Galileassa elänyt rabbi ja Rabbi Meirin opetuslapsi. Hän sanoo, että kirjaimet, joiden yllä on pisteitä, tulisi tulkita erityisellä tavalla, koska tällainen pilkulla merkitseminen esiintyy vain 10 kertaa Toorassa, ja ne ovat meille merkkinä siitä, että niiden alla oleviin sanoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Photo: scrolls4all.org

clip_image001

Siksi on hyvin todennäköistä, että nämä sanat, jotka ovat sanojen yllä olevan pilkkukaton alla, varjelevat jotain salaista merkitystä, joka on siellä siltana sanojen yksinkertaisen, selvän merkityksen ja salatun välillä. Tämä tarkoittaa, että Tooralla on näissä sanoissa kätkettynä asioita, joita se haluaa paljastaa meille, ja joita tavanomaiset sanat eivät voisi tai niiden ei pitäisi paljastaa. Siksi viisaat (kirjanoppineet) ovat kätkeneet ne katon alle, joka muodostuu jokaisen kirjaimen yläpuolelle pannuista pilkuista, niin kuin näkyy oheisessa kuvassa olevasta 5 Mooses 29:28 hepreankielisestä tekstistä.

Kerron teille yhden esimerkin, joka on oma suosikkini. Yksinkertainen kuva Genesis 33:4:stä:

Mutta Eesau juoksi häntä vastaan, halasi häntä, kietoi kätensä hänen kaulaansa ja suuteli häntä, ja he itkivät.”

Hepreankielisessä tekstissä sanojen ”suuteli häntä” päällä on pilkku. Heprealainen teksti näyttää tältä. Huomatkaa, että pilkut ovat sanojen ”suuteli häntä” yläpuolella.

Tämä on yksi suosikkiesimerkkejäni tästä ilmiöstä. Eesau lähestyy itse asiassa Jaakobia ja hänen perhettään murhanhimoisin aikein. Hänellä on mukanaan 400 sotilasta.

Jos muistatte Genesiksen luvun 27, Eesau vannoi siellä tappavansa Jaakobin heti kun hänen isänsä Iisak kuolee. Nyt on siis kyseessä kohtaaminen Jaakobin ja hänen veljensä välillä, kun Jaakob on ollut ainakin 21 vuotta paossa Aramissa, Laabanin talossa, ja on naimisissa Laabanin tytärten Raakelin ja Lean kanssa.

Jaakob on ryhtynyt varotoimiin; hänon jakanut leirinsä kahteen osaan, niin että jos yksi osa saa surmansa, toinen jää henkiin.  Eesau ei ole unohtanut, että Jaakob vei hänen perintöoikeutensa myymällä hänelle sen vastineeksi linssimuhennosta.

Ja nyt Eesau halaa ja suutelee Jaakobia. Tekstissä on pilkkukatto sanojen ”suuteli häntä” yllä. Rabbit huomauttavat, että jos vaihdamme yhden kirjaimen heprean sanassa ”suudella”, siitä tulee ”purra” eikä ”suudella”.

Joten ehkä tässä annetaan hepreaksi lukevalle sanaton ilmoitus, viittaus, että Eesau ei ole unohtanut Jaakobia kohtaan tuntemaansa vihaa, ja että hänen todellinen tarkoituksensa oli purra Jaakobia kaulavaltimoon ja tappaa hänet. Suudelma ei ollut vilpitön veljen suudelma, vaan kiusaus pitää valansa ja tappaa Jaakob. Mutta tilanteen johdosta, Jaakobin perheen edessä ja molemmilta puolilta soturien ympäröimänä Eesau muutti mieltään viime hetkellä.

Kohtaamisen jälkeinen suhde Jaakobin ja Eesaun välillä todistaa, että Eesau ei ollut antanut anteeksi Jaakobille. Eesaun jälkeläiset pitivät yllä vihaa ja sotaa Jaakobin jälkeläisiä vastaan.

Joten näillä ”suuteli” sanan yllä olevilla pilkuilla on syvällinen ja mielenkiintoinen sanoma, jota ei voisi ilmaista sanoin; pilkut ajavat asian. Tämän tekstin yksinkertaistaminen pitää itse asiassa arvossa sitä tosiseikkaa, että hän antoi Jaakobille anteeksi linssimuhennoksen.

Jos palaamme nyt Tooran jaksoon, 5 Mooses 29:28, näemme pilkut sanojen ”meille ja meidän lapsillemme” yläpuolella. Ymmärrämme nyt, että Toorassa ja kaikessa Jumalan ilmoituksessa, pilkkujen alle on kätketty tärkeitä salaisuuksia. Tässä muutamia mielenkiintoisia seikkoja niistä 10 tapauksesta, joissa tekstin yläpuolella on pilkkuja.

 1.                  Hepreankielisessä Raamatussa on 10 kohtaa, joissa kirjainten yläpuolella on pilkkuja. Muinaisen juutalaisen perimätiedon mukaan nämä ovat kohtia, joissa sanoihin sisältyy salaisuuksia. ”Salaisuuksia” tarkoittaa, että näiden sanojen tavanomaisessa merkityksessä ei ole ilmaistu kaikkea mitä tarkoitetaan, tai se ei näy. Tämä periaate koskee kaikkia koodattuja tekstejä, mutta niissä ei useinkaan käytetä mitään erityistä merkkiä, kuten kirjainten yllä olevia pisteitä tai pilkkuja. Idea sinänsä ei siis ole uusi missään yhteydessä tai tekstissä. Jeshua käytti opettaessaan vertauksia aivan samasta syystä. Jeshua vastasi näin opetuslapsilleen, kun he kysyivät häneltä, miksi Hän opetti vertausten avulla. ”Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät häneltä: ´Miksi sinä puhut heille vertauksin?´ Hän vastasi heille. ´Siksi, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu´” (Matt.13:10,11,RK).

2.                   Kun juutalaiset kirjanoppineet ja rabbit saivat tekstin käsiinsä ensi kertaa, siinä ei ollut pilkkuja, eikä sitä voinut muuttaa. Oli olemassa perinnäistapa, joka on voinut syntyä tässä tekstissä olevasta vaikeudesta, joka osoitti, että tekstin tulkinnassa oli jotain salaperäistä.

3.                   Itse teksti viittaa siihen, että on jotain, jota Jumala ei paljasta vaan pitää omana tietonaan, ja se mikä on näkyvää ja ilmoitettu ihmisille Toorassa, on se, mitä meidän tulee tehdä, pitää ja noudattaa.

4.                   Tämän yksinkertaisen totuuden tajuamisen seuraus meille kaikille on, että meidän tulee lakata spekuloimasta ja kiistelemästä ja jakamasta Messiaan ruumista sellaisten asioiden tähden, joita ei ole kirjoitettu nimenomaisesti Jumalan Sanassa, ja pysyä siinä, mikä on selvää ja ilmoitettua ja käytännöllistä, ja tehdä se. Suurin osa jakaantumisista ja tunnustuskuntien välisistä hajaannuksista ei johdu Jumalan yksinkertaisista, käytännöllisistä ja selkeistä käskyistä, vaan eskatologisista spekulaatioista, joilla ei ole muita käytännön seuraamuksia kuin Herran ruumiin yhteyden rikkoontuminen.

Se, että tämä Tooran jakso luetaan maailman synagogissa sapattina, vain päivää ennen seitsemännen kuun ensimmäisen päivän iltaa (Pasuunansoiton juhla Raamatussa, ja juutalainen Uusi vuosi – Rosh Hashanah), juutalaisen perinteen mukaan, on tärkeää meille kaikille tänä päivänä.

On tärkeää jättää syrjään sellaiset asiat, joita ei ole kuvattu ja selitetty tarkasti Jumalan Sanassa. Olla puuttumatta niihin, kunnes Herra paljastaa mysteerinsä ja salaisuutensa selkeällä tavalla. Siinä on tämän Tooran Nitzavim -lukujakson yhden jakeen tärkeä sanoma.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja suokoon, että tämä syksy 2019 on teille siunattua ja iloista aikaa!

Rukoilkaa erään Israelissa ylipistossa opiskelevan korealaisen ystävän vaimon puolesta. Vaimon nimi on Rachel, Jingyung Lee. Hänellä on todettu rintasyöpä. Myös erään hyvän ystävän nuorella vaimolla nimeltään Hannah Yoshida, Kioton Glory seurakunnasta, on syöpä. Rukoilkaa kalliin sisaremme Tiz H:n puolesta. Hänelta on juuri leikattu syöpäkasvain ja hän saa nyt kemoterapiaa.

                      Ilana Avramov, New Yorkissa asuvan ensimmäisen serkkuni vaimo. Hänellä on syöpä ja hän valmistautuu leikkaukseen. Näyttää siltä, että meidän kaikkien täytyy rukoilla Herraa paljastamaan salainen hoitomuoto ja lääkitys, joka tuhoaa syövän kokonaan maan päältä.

                      Rukoilkaa Ruby L:n puolesta. Hänellä on vielä edessään 9 kemoterapiajaksoa.  Hän miettii myöskin muuttamista palvelutaloon.

                      Rukoilkaa ja anokaa Jumalaa parantamaan ja antamaan voimia ja rohkaisua ja ystäviä auttamaan näitä rakkaita veljiä ja sisaria, jotta he selviävät haasteistaan.

 Älkää unohtako rukoilla taiwanilaisen sisaren puolesta. Hän on Jumalan palvelija ja johtaja, ja saa myös kemoterapiaa Taiwanilla. Hänen nimensä on Angela.

Tyttäremme Danah ja tyttärentyttäremme Noaam käyvät nyt läpi hyvin vaikeita aikoja. Rukoilkaa myös pojanpoikamme Joseph Shulamin puolesta, samoin Barryn ja Bethin ja hänen vanhempiensa puolesta.

Vaimoni Marcia on nyt kotona Israelissa. Muistakaa häntä rukouksin. Marcialla on vaikea diabetes ja nivelreuma, ja hän tarvitsee jatkuvaa Herran siunausta pystyäkseen tulemaan toimeen sairauksiensa kanssa. Ennen kaikkea hän tarvitsee Jumalan armoa ja parantavaa voimaa.

Viime viikolla pidettiin toiset yleiset vaalit Israelissa, ja jo nyt puhutaan kolmansista vaaleista. Israelin presidentti Ruby Rivlin tekee parhaansa auttaakseen muodostamaan kokoomushallituksen, mutta hänkin on oikeastaan jo heittänyt toivonsa tämän mahdollisuuden toteutumisesta.

Rooman hallinto ensimmäisen vuosisadan puolivälissä olisi voinut helposti ottaa oppia meidän nykyisestä israelilaisesta hallitussotkustamme. Kansana me olemme olleet kaksi kertaa maanpaossa. Jumala ajoi meidät maastamme kovalla Assyyrian ja Babylonian kädellä, ja Rooma viimeisteli tuhon vuonna 70 jKr.

Lähes 2000 vuotta myöhemmin Jumala toteuttaa lupauksiaan ja palauttaa meitä takaisin kotiin esi-isiemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maahan. Luulisi, että olisimme oppineet jotain, josta olisi apua tämän ympäri maailmaa saapuneista maahanmuuttajista muodostuvan kansan keskinäisen yhteyden luomiseen.

Ei, emme ole oppineet juuri mitään. Kaikissa puolueissa on itsekkäitä poliitikkoja. Lahjonta ja nurkkakuntaisuus sytyttävät yhä vihanliekkejä ja rotuennakkoluuloja siinä määrin, että kun Israelin presidentti, joka on hyvä ja rehellinen mies, kehottaa kokoamaan täydellisen yhtenäisyyden hallituksen, joka pystyisi yhtenä miehenä kohtaamaan Iranin, Turkin ja muiden kansainvälisten ja kansallisten tapahtumien ja vieläpä muiden arabimaiden kanssa solmitun rauhan, esittämät haasteet, meidän johtajamme käyttäytyvät kuin lapset leikkiessään ”kuka jää ilman tuolia musiikin lakatessa”.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Ja kun rukoilette Israelin puolesta, lausukaa pieni rukous myös Yhdysvaltojen, Englannin, EU:n ja Kiinan ja koko maailman puolesta. Minun rukoukseni on: Herra, tule pian!

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. Liittäkää rukouksiinne kaikki veljemme ja sisaremme Kiinassa, jotka ovat Messiaan seuraajia. He joutuvat nyt käymään läpi vähemmän helppoja aikoja.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Rukoilkaa Koreassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Rukoilkaa KIBIn ja Israel Foorumin puolesta, ja monien Jumalan miesten ja naisten puolesta, jotka rakastavat Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta ja ovat rukoilleet Israelin puolesta niin monta vuotta ja tukeneet Israelissa tehtäviä  hyviä töitä. Nämä ovat suurenmoisia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia. Rukoilen, että Herra vaikuttaisi sovinnon lastensa välillä ja yhdistäisi heidät yhtä tarkoitusta varten: rukoilemaan Israelin puolesta ja tukemaan Israelia ja varsinkin Israelissa olevia Messias Jeshuan juutalaisia opetuslapsia. Pyydän teitä rukoilemaan etenkin KIBIn hallituksen jäsenten puolesta, jotka ovat sijoittaneet elämänsä ja rahansa tähän pro-Israel järjestöön Koreassa.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Kallis sisar Svetlana, joka kuuluu Abu-Eidin perheeseen avioliiton kautta, oli pari päivää sitten vakavassa leikkauksessa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

                       Tiz Huch, rakas sisaremme Dallasissa, Texasissa, saa kemoterapiaa. Rukoilkaa Tizin puolesta, älkääkä unohtako rukoilla hänen lapsenlapsensa Lionin puolesta. Lion voi paljon paremmin, mutta rukouksenne ovat yhä tärkeitä jotta näemme pikku Lionin täydellisesti parantuneena. Sama koskee tietysti hänen isoäitiään Tiziä.

                      Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

                      Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta.

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Kuulin juuri, että Tineke ei voi oikein hyvin. Rukoilkaa Tineken ja hänen sielunsa puolesta.

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta.

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aaron Tani. Nancy Hook ja hänen perheensä tarvitsevat erityisrukousta parantumisen puolesta, että Jumalan armollinen käsi koskettaisi Nancya ja Donia. Don joutuu kohta munuaisleikkaukseen. Rukoilkaa, että Jumala parantaisi hänet kiireesti!

Ja seurakuntamme jäsenet tarvitsevat rukouksianne: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva. 

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani Herrassa, David B.A.ta.

                      Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin.           Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja erityisesti myös tri Songin ja tri H. Kimin puolesta, ja Israel Forumin johtajien ja johtokunnan puolesta ja Soulissa olevan Onnuri seurakunnan puolesta, jotka rukoilevat meidän ja Israelin puolesta joka sapatti joka aamu.

Rukoilkaa veli Michael Knezevichin puolesta ja pyytäkää Herraa siunaamaan häntä terveydellä ja siunaamaan hänen perhettään ja liiketoimiaan. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam