Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 28.6.2019

Netivyah

Joseph Shulam, Mt Juliet, Tennessee,USA

Parashat Korah Neljännestä Mooseksen kirjasta, 16:1 – 18:32, luetaan tänä sapattina kaikissa maailman juutalaisissa yhteisöissä. Profeetoista luetaan 1 Samuel 11:14 – 12:22, ja Uudesta Testamentista Roomalaiskirje 13:1 – 7.

Tämän sapatin Toorajaksosta on erittäin vaikea kirjoittaa. Erityisen vaikeaksi sen tekee se, että yhden kuukauden aikana Israel on menettänyt kolme uraauurtavaa Messiaanisen Juutalaisen Ruumiin johtajaa. He kolme kuolivat ja ylittivät Elämäksi kutsumamme fyysisen maailman rajan siirtyäkseen siihen, mitä kutsutaan Iankaikkisuudeksi. Eddi Santoro, jonka tunsin pintapuolisesti, mutta joka oli aina korrekti ja hienotunteinen, kuoli sairastettuaan aivosyöpää monta vuotta. Eliyahu Ben-Haim, jonka kanssa tuttavuuteni ei ollut tiivis, mutta ei myöskään pinnallinen, vaan suhteemme oli sikäli merkittävä, että keskustelimme Israelille ja Jeshuaan Israelin maassa uskovien yhteisölle tärkeistä ja olemassaoloon liittyvistä asioista. Eliyahu siirtyi ajasta ikuisuuteen Skotlannissa äkisti ja täysin odottamatta: hänen jalkaansa iski raju mikrobi, ja senkin jälkeen kun jalka amputoitiin, mikrobi ei hellittänyt otettaan vaan Eliyahu kuoli. Kolmas johtohahmo oli itse asiassa hyvin läheinen minulle ja Netivyalle, Yshal Reinhard. Eliyahun tavoin Yshalkin kuoli ollessaan matkoilla palvelutyönsä merkeissä.  Yshal oli New Jerseyssä saadessaan massiivisen sydänkohtauksen. Täällä Netivyassa ja Roeh Israel seurakunnassa Jerusalemissa me suremme näitä veljiä, joita tulemme kaipaamaan. Minusta on järkyttävää lukea Parashat Korah juuri tänä aikana. Vaikka ei olekaan mitään suoraa yhteyttä näiden Messiaan Ruumiin israelilaisten johtomiesten viime viikkoina tapahtuneiden kuolemien välillä, Koorahin lukeminen tänä sapattina on vaikeaa. Lukujakso ´Koorah´ käsittelee hyvin tärkeiden johtavien perheiden kapinaa Mooseksen ja Aaronin johtajuutta vastaan. Tämä kapina Jumalan valitsemien johtajien johtajuutta vastaan perustui kolmelle periaatteelle, jotka ovat nykyään moderneja, jopa postmoderneja.

Lukekaamme, mitä Jumalan Sana sanoo tästä kapinasta:

 ”Sitten Koorah, Jisharin eli Leevin pojan Kehatin pojan poika, ja Daatan ja Abiram, Eliabin pojat, sekä Oon, Peletin poika, alkoivat kapinoida Moosesta vastaan. Heihin liittyi kaksisataaviisikymmentä israelilaista miestä, jotka olivat kansan ruhtinaita, kansankokouksen jäseniä, nimekkäitä miehiä. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin luo ja sanoivat heille: ´Jo riittää! Onhan koko seurakunta, sen joka ainoa jäsen, pyhä, ja Herra on heidän keskellään. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?´Kun Mooses kuuli tämän, hän heittäytyi kasvoilleen maahan” (4 Mooses 16:1-4, RK).

Ensimmäinen peruste tälle kapinalle oli tasa-arvon vaatimus. Tämä vaatimus syntyi ja siitä tuli ”pyhä” Ranskan vallankumouksen aikana 1879. Kolme tänä päivänä hyvin suosittua arvoa ja vaatimusta nostettiin esiin tuon vallankumouksen aikana: Tasa-arvo, Vapaus, Veljeys. Nämä ovat tietystikin  erittäin tärkeitä ihmisen oikeuksia ja arvoja, mutta kun ne viedään äärimmäisyyksiin ja vääristä ja itsekkäistä motiiveista kuten Ranskan vallankumoukseen aikana ja jo paljon aikaisemmin esimerkiksi Koorahilaisten kapinassa, nämä tärkeät arvot voivat vaarantaa lain ja järjestyksen oikeudenmukaisen ylläpidon tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Useamman tärkeän ruhtinaallisen perheen päälliköt tulivat Mooseksen luo ja vaativat Tasa-arvoa. ´Me olemme aivan yhtä hyviä kuin te, hyvät serkut, Mooses ja Aaron. Olemme samaa Leevin sukua ja mekin palvelemme Ilmestysmajassa kuten teidän perheenne. Me ansaitsemme olla kanssanne samanarvoisia, ja jo riittää, että te olette tehneet itsenne papeiksi. ´Näiden koorahilaisten päälliköiden esittämä vaatimus kuulostaa oikeudenmukaiselta ja hyvältä ja oikealta nykypäivänä.  Demokratian arvo on myös samanarvoisuuden arvo Lain edessä. Vaatimus on selkeä: ”koko seurakunta on pyhä” – te, Mooses ja Aaron, ette ole ainoat pyhät ihmiset Leevin heimossa. Me olemme kaikki pyhiä, ja siksi me ansaitsemme yhtäläisen osuuden kokonaisjohtajuudesta. Te ette voi olla ainoita ylimpiä johtajia. Vaadimme demokratiaa, he huusivat meidän aikamme poliittisella kielellä.  Demokratian ja tasa-arvon ongelmana on se, että ne tuovat esiin ihmisen kaksi huonoa ominaisuutta: Itsekkyyden ja Kateuden. Normaalissa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa, jossa on moraalisesti hyvät ja jumalaapelkäävät johtajat, Tasa-arvo ei ole mitään sellaista, mitä vaaditaan, vaan se on arvo, joka ansaitaan ja saadaan. Sanon tämän siksi, että vaatimuksia esittävät ja kapinalliset asenteet ovat jo merkkejä kapinamielestä. Koorah ja hänen joukkonsa eivät muistaneet, että Mooses ei itse ollut halunnut johtajaksi. Luoja määräsi Mooseksen johtamaan Israelin lapsia silloin, kun he palvelivat vielä orjina Egyptissä. Uskommeko Jumalaan? Jos uskomme, että hän on rakastava Jumala, joka loi meidät ja kaiken meidän ympärillämme, meidän täytyy myös ymmärtää, että Hän, meidän Jumalamme, välittää meistä ja varustaa meidät kaikella, mitä tarvitsemme. Tähän kuuluu kunnollinen johtajuus joka paikkaa ja aikaa varten.  Erilaiset ajat vaativat erilaisia johtajia. Israelissa, kun valtiota muodostettiin, muuan Napoleon Bonaparten tyyppinen lyhyenläntä henkilö otti kansakunnan johdon käsiinsä ja perusti Israelin valtion; hän oli David Ben-Gurion. Ben-Gurionin kanssa ei ollut kaikkein helpointa tulla toimeen. Hän oli hyvin tärkeä henkilö ja ilman David Ben-Gurionia Israelin valtion perustaminen olisi voinut lykkäytyä kymmenillä vuosilla, kenties kauemminkin.  Hän oli oikea mies oikeaan työhön. Mooses vaikuttaa paljon pehmeämmältä johtajalta läheisen Jumala-suhteensa vuoksi. Niinpä sen sijaan, että olisi taistellut omien oikeuksiensa ja johtajuutensa puolesta, Mooses sanoo: ”Aamulla Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa ja kuka on pyhä.” Toisin sanoen: Herra näyttää teille Koorahin pojat ja kaikille Israelin päälliköille, kuka on pyhä ja ketkä Herra on nimittänyt ja valinnut olemaan Israelin lasten papillisina johtajina.  Tämän kapinan seuraus oli kauhea:

 ”Tuskin hän oli saanut kaiken tämän sanotuksi, kun maa halkesi heidän allaan. Maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja heidän telttansa, kaiken Koorahin väen ja heidän omaisuutensa. He ja kaikki heidän omaisensa suistuivat elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät, Näin he katosivat seurakunnan keskeltä. Kaikki heidän ympärillään olevat israelilaiset pakenivat kuullessaan heidän huutonsa, sillä he pelkäsivät maan nielaisevan heidätkin. Herran luota lähti tuli, ja se poltti ne kaksisataaviisikymmentä miestä, jotka olivat uhranneet suitsuketta” (16:31-35).

Mikä tappoi Koorahilaiset ja heidän kapinansa? Se oli ennen kaikkea itsekkyys. Itsekkyyttä seurasi heidän vallanhalunsa: he tahtoivat hallita. Polttava halu hallita ja tulla tunnustetuksi Mooseksen ja Aaronin vertaiseksi. Mutta ehkäpä kaikkein pahin aines tässä verisessä tarinassa on suhteettoman suuri ja tilanteeseen kuulumaton kateus henkilöä kohtaan, jonka Jumala oli valinnut johtamaan ja varustanut Hänen kansansa johtamiseen tarvittavilla kyvyillä ja välineillä. Näillä Leevin heimon jäsenillä oli hyvin tärkeä tehtävä; Mooses sanoi heille: 

”Kuulkaahan te leeviläiset! Onko teistä liian vähäistä, että Israelin Jumala on ottanut teidät erilleen Israelin seurakunnasta ja antanut teidän tulla eteensä tekemään Herran asumuksen palvelutyötä ja palvelemaan seurakuntaa? Hän on sallinut sinun ja kaikkien veljiesi, leeviläisten, astua eteensä. Ja nyt te tavoittelette pappeuttakin”(16:8-10).

Näillä Leevin heimon pojilla oli hyvin arvokas asema. Jumala oli ottanut heidät, erottanut muusta Israelin seurakunnasta olemaan Hänen palvelijoitaan lähellä Häntä, mutta heitä ei tyydyttänyt olla vain Jumalan palvelijoita, vaan he halusivat pappeuden. He halusivat olla tasa-arvoisia Mooseksen ja Aaronin kanssa. Heidän motiivinaan ei ollut Jumalan palveleminen, vaan samanarvoisuus Mooseksen ja Aaronin rinnalla; he halusivat samat oikeudet ja etuoikeudet kuin Mooseksella ja Aaronilla oli, eli he halusivat, että heitä kunnioitettaisiin Kaikkivaltiaan Jumalan Pappina eikä vain leeviläisenä.

Juuri tällainen tasa-arvon metsästys kaataa demokratioita kaikkialla maailmassa. Kyse on halusta hallita ja vallita ilman että on ansainnut tämän oikeuden palvelun, uhrautumisen ja sitoutumisen kautta. Meidän on ymmärrettävä, että kunnianhimoinen ensimmäisenä olemisen halu ei ole aina terveellistä eikä hyödyllistä. Pääasiallinen syy suurten valtakuntien luhistumiseen on ollut se, että etsitään tasa-arvoa eikä anneta oikeuden, oikeudenmukaisuuden ja kunniantunnon pehmentää itsekkäitä pyrkimyksiämme ja hallitsemisen halujamme. Mooseksen suurus näkyy lukujaksossamme; vaikka hän oli vihainen ja halusi näyttää auktoriteettinsa koko Israelille ja etenkin Koorahilaisille, niin hän rukoili Jumalaa näiden kapinallisten Koorahin poikien puolesta:

”Herra puhui Moosekselle j Aaronille: ´Erottautukaa te tästä joukosta, niin minä teen heistä hetkessä lopun. ´Mutta Mooses ja Aaron heittäytyivät maahan kasvoilleen ja sanoivat: ´Jumala, sinä, jonka vallassa on kaiken elollisen henki. Jos yksi mies tekee syntiä, vihastutko silloin koko seurakuntaan?´” (16:20-22). 

Mooses esittää Jumalalle saman perustelun kuin Abraham Sodoman ja Gomorran asiassa. Abraham väitteli Jumalan kanssa ja Jumala oli halukas väittelemään Abrahamin kanssa. Jumala oli myöntyväinen pysäyttämään Sodoman rangaistuksen toimeenpanon, jos siellä olisi 10 vanhurskasta miestä.  Kun me näemme Jumalan käyttävän oikeuttaan tuomita ja saada valtaan uudestaan vanhurskaus omankin valitun kansansa ollessa kyseessä, ymmärrämme, että ISRAELIN HERRA JUMALA ei todellakaan katso henkilöön, ja joka ikinen, korkeimmasta vähäisimpään, saa oikeudenmukaisen palkkansa tai rangaistuksensa oikeana päivänä ja oikeana hetkenä.

Inhimillisinä olentoina me kaikki haluamme sen, minkä puolesta Ranskan vallankumouksessa taisteltiin. Me kaikki haluamme tasa-arvoa, vapautta ja veljeyttä. Mutta näiden hyvin tärkeiden ja korkeiden arvojen rinnalle on tultava muita arvoja, jotka auttavat meitä pitämään elämämme tasapainossa, niin että pidämme vapautemme viemättä lähimmäistemme ja kanssamatkaajiemme vapautta. Niin että teemme työtä ollaksemme samanarvoisia, mutta ei asenteella ”Olet minulle velkaa!” Niin että etsimme veljeyttä ilman itsekkäitä pyrkimyksiä, emmekä käytä väärin omaa vapauttamme ja tasa-arvoamme, vaan että tahdomme palvella koko seurakuntaa samanarvoisina ja yhtä vapaina.

Sanomme mielellämme, että Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Unohdamme, että se tarkoittaa, että tämä sama Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. ”Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan” (Room.11:21).

Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäviksi tuomiota varten. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka hän varjeli Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ja seitsemän muuta, kun hän antoi vedenpaisumuksen peittää jumalattomien maailman” (2 Pietari 2:4-5).

Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensin julisti?  Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille...” (Hepr.2:2-3)

Nykyään tämä puoli Jumalasta ei ole järin suosittu kristillisissä piireissä, mutta emme saa unohtaa, että Jumala on myös kuluttava tuli, kuten Koorahin ja hänen joukkonsa asiassa tuli hyvin selvästi esiin. Joten tahdon taas muistuttaa itseäni ja teitäkin, että ”kuinka voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensin julisti. Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille…

Laitan tähän kuvan Roomassa olevasta Tiituksen riemukaaresta muistutukseksi siitä, että Jumala lupasi rangaista Israelia, ja vuonna 70 jKr Rooman keisari, joka tuhosi Jerusalemin, rakensi tämän riemukaaren Jerusalemista saadun voiton kunniaksi keskelle Roomaa muistuttamaan Jerusalemin tuhosta. Emme saa unohtaa hyviä lupauksia, mutta emme myöskään pahoja lupauksia, joita Jumala on antanut meille profeettojensa suulla.

Pyydän teitä rukoilemaan Eddi Santosin perheen ja Eliyahu Ben-Haimin perheen ja Ishai Reinhardin perheen ja etenkin hänen Shederotissa olevan palvelutyönsä puolesta, Hands of Mercy (Laupeuden kädet).  Ishai oli tämän järjestön elävöittävä henki, ja ihmisiä tuli kaikkialta maailmasta Shederotiin, kun Gazasta satoi pommeja ja sirpaleita, palvelemaan ja lohduttamaan Gazan ympärillä asuvia asukkaita.

Marcia ja minä olemme nyt USAssa.Olemme Nashvillessä, Tennesseessä, jossa viivymme elokuun 8.päivään asti. Pyydän, että rukoilette Marcian ja minun puolestani näiden matkojen ja hyvin vilkkaiden aikojen aikana. Rukoilkaa meille terveyttä ja suojelusta ja rukoilkaa, että Herra voisi käyttää meitä Kuningaskuntansa hyväksi Israelissa ja kaikkialla maailmassa.

Tyttärentyttärellemme tehtiin eilen nielurisaleikkaus, eikä hän luonnollisestikaan voi kovin hyvin, mutta kiitos Herran, kaikki sujui hienosti. Rukoilkaa Noaamin ja Danan puolesta, nyt kun Noaam toipuu leikkauksestaan. Rukoilkaa myös Marcian vanhempien puolesta. He ovat vanhoja ja sairaita ja asuvat vuorilla, toisella puolella Tennesseetä. 

Israelin politiikka on yhtä sekaisin kuin ennenkin. Israel tarvitsee uskollisten kristittyjen esirukouksia: rukoilkaa Herran armoistuimen edessä Hänen lupaustensa täyttymistä ja Messias Jeshuan pikaista paluuta Jerusalemiin panemaan kaikki asiat kohdalleen ja perustamaan ikuisen Kuningaskuntansa! Tämä tulee tapahtumaan ilman demokraattisia vaaleja! Siitä tulee kaikkein suurenmoisin Kuningaskunta ja se on oleva ikuinen, ei edes tulovero eikä ostoskeskuksia. Kiitos ikuisuuden Herralle!

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta. Muistakaa Rubya Oklahoma Cityssä rukouksissanne. Eli Levi on palannut Bulgariaan. Hän voi paljon paremmin ja hänestä tuntuu että syöpä on parantunut.

Muistakaa Netivyaa rukouksissanne. Jumalaa, Jeshuaa ja Israelia rakastavat veljet ympäri maailmaa ovat muistaneet meitä lahjoituksin, ja uuden pakettiauton ostoon tarvittava summa on lähes koossa. Mutta lähes koossa ei ole tarpeeksi, Pyydämmekin niitä, jotka eivät ole vielä antaneet panostaan auton ostoon, kunnostautumaan ja auttamaan Netivyaa saaman auton. Auto on välttämätön ihmisten- niin nuorten kuin vanhempienkin –  kuljettamiseen ja HaMotzi-ruuanjakeluohjelman tavaroiden kuljetukseen. Tämä pakettiauto ei tule yksityiseen käyttöön, eikä vanha autokaan ollut yksityiskäytössä. Se palveli yhteisöä ja ruuanjakeluohjelmaa yli 15 vuotta.

Yrittäkää päästä mukaan Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueelle ja seminaariin marraskuussa 2019. Siitä tulee epätavallinen ja runsassisältöinen, ja se sisältää paljon hyviä yllätyksiä osallistujille. Tämä matka on juhlamatka, ei mikään poliittinen tapahtuma. Se on ajatuksia antava, eikä mikään viihde-esitys.            Mukana on tietenkin myös viihdettä, ja erityisiä tapahtumia, toivottavasti jopa jokunen poliittinen henkilökin, mutta kaiken kaikkiaan juhlasta tulee erityinen. Siinä on kyse yhteydestä ja eri puolilta maailmaa tulevien veljiemme oksastamisesta Abrahamin siemeneen ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maahan.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Ettehän unohda rukoilla perheeni puolesta, etenkin rakkaan vaimoni Marcian ja Danan ja Noaamin puolesta, ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumalan kunnia tulisi esiin heidän elämässään ja heidän parantumisessaan. Muistakaa poikaamme Barryä perheineen rukouksissanne.

Rukoilkaa Efimin lesken, Elena Litvakin puolesta ja sisar Altamiron puolesta Belo-Horizontessa. Veljemme Bob Weiner tarvitsee vielä rukouksiamme. Muistakaa rakasta veljeämme Jacob Damkania rukouksissanne. Rukoikaa tohtori Songin ja hänen rakkaan vaimonsa, tohtori Kimin puolesta. He ovat korealaisia veljiä, joita kunnioitan ja rakastan erityisesti. Muistakaa rukoilla myös muiden korealaisten veljien ja sisarten puolesta, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia ja tekevät työtä Israelin ja juutalaisen kansan pelastumisen hyväksi.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Rukoilkaa edelleen Huchin perheen Lion-vauvan puolesta DFW:ssä. Erityinen rukouspyyntö Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta.

Rukoilkaa rakkaan sisaremme Lean puolesta, joka matkustaa tällä viikolla Suomeen. Hän on niitä suomalaisia vapaaehtoisia, jotka tulivat Israeliin v 1973 sodan aikana, ja hän on palvellut juutalaista kansaa vapaaehtoisena sairaanhoitajana monia vuosia. Hän täytti juuri 86 vuotta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aharon ja Nancy Hook.  Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi

D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  Muistakaa erityisrukouksella kummipoikaani David B.A.ta ja hänen perhettään ja etenkin  Elhanan ja Julie Davidin isää ja äitiä, rakkaita ystäviäni ja veljiäni. Muistakaa rukouksin koko perhettä.

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo, Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

Tämä rukouslista on hyvin erityinen, koska me emme rukoile vain fyysisesti sairaiden veljien ja sisarten puolesta. Me rukoilemme niiden terveiden veljien ja sisarten puolesta, jotka siunaavat Jumalan Kuningaskuntaa. Mutta he tarvitsevat sitä ekstraa ”sitä jotain” menestyäkseen ja ollakseen suuremmaksi siunaukseksi Herralle ja Hänen Kuningaskunnalleen.

Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin.           Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala, ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam