Jerusalemin rukouslista 9.1.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam Japanista

Tämän sapatin lukujakso on nimeltään ”Vayechi”, suomeksi ”ja hän eli”. Jakso kertoo Jaakobin viimeisistä sanoista pojilleen juuri ennen kuin hän kuolee, ja tähän päättyy 1. Mooseksen kirjan lukeminen.

Aloimme lukea 1. Moosesken kirjaa Sukkottina viime vuoden lokakuussa, ja nyt olemme jo päässeet kirjan loppuun ja lukemaan Jaakobin kuolemasta. Jaakob siunaa ensin Joosefin kaksi poikaa, Efraimin ja Manassen, ja sitten hän siunaa muutamat poikansa ja kiroaa kaksi poikaansa, Leevin ja Simeonin.  (Rembrandtin maalaus Jaakob siunaa Efraimin ja Manassen, v 1656)

Minä olen kohta 74 vuotta vanha ja olen opettanut Raamattua yli 58 vuotta. Joka kerta lukiessani Raamattua, Herra näyttää minulle siitä jotain uutta. Sitä tarvitsen todella tällä hetkellä, jotain joka liittyisi minun elämääni, jotain joka siunaisi minua ja siunaisi kaikkia niitä ihmisiä, joiden elämään olen Herran käyttämänä saanut olla vaikuttamassa ja heitä koskettamassa Hänen Sanansa kautta.

En voi korostaa kylliksi sitä, että kaikkien pitäisi lukea Raamattua joka päivä. Ei koko päivän, vaan tuollaiset 15-20 minuuttia päivittäin.  Nykyään ei tarvitse edes kantaa mukanaan raskasta kirjaa, vaan voi turvautua älypuhelimeen ja lukea siitä Raamattua metrossa tai junassa istuessaan ja käyttää näin aikansa hyödyllisesti.

Tahtoisin teidän pysähtyvän yhden jakson kohdalle tämän sapatin tekstissä. Mietiskellä ja tutkistella tätä yhtä avainjaksoa.  Jos uhraatte vähän aikaa tämän jakson mietiskelyyn, voitte saada voimaa ja ymmärrystä, niin että kykenette suhtautumaan tämän elämän ongelmiin ja kysymyksiin ja haasteisiin täysin eri tavalla:

”Kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuolllut, he ajattelivat: ´Entä jos Joosef alkaakin nyt kantaa meille kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme!´ Niinpä he käskivät sanoa Joosefille: ´Ennen kuolemaansa isäsi käski meitä sanomaan sinulle: ´Annathan anteeksi veljiesi rikoksen ja synnin, sillä pahoin he ovat tehneet sinua kohtaan.´ Anna nyt siis isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa.´ Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Sitten tulivat myös Joosefin veljet itse. He heittäytyivät maahan hänen eteensä ja sanoivat: ´Tässä olemme. Olemme sinun orjiasi.´ Joosef vastasi heille: ´Älkää pelätkö! Olenko minä Jumalan asemassa?´ Te tosin aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitääkseen hengissä paljon kansaa” (1. Moos. 50:15-20, RK). 

Kaikki eivät pystyisi katsomaan kokemiaan vaikeuksia ja ahdistuksia ja sanomaan niille, jotka ovat häntä vainonneet tuota lausetta, jonka Joosef sanoo veljilleen. Mutta ennen kuin otan kantaa tähän lauseeseen, sallikaa minun sanoa sananen syyllisyyden psykologiasta.

Joosefin veljet tiesivät, että se mitä he tekivät veljelleen oli pahaa, väärin ja synti, ja että he ansaitsivat rangaistuksen. He kuvittelivat, että Joosef ei kostanut heille syntiä, jonka he olivat tehneet häntä vastaan, kunnioituksesta isäänsä Jaakobia kohtaan. Niin kuin Esau, joka tahtoi odottaa Iisakin kuolemaa ennen kuin tappaisi veljensä Jaakobin.

Joosefin veljet ajattelevat nyt samaa: Joosef odottaa, että Jaakob kuolee, ja kun Jaakob kuolee, hän voi vapaasti antaa veljilleen sen, minkä he ansaitsevat. Tärkeää tässä on se, että olivat tietoisia ja aivan odottivat sitä, että Joosef todellakin maksaisi heille takaisin sen mitä he olivat tehneet hänelle.

Mielestäni tämän pitäisi estää monta syntistä tekemästä syntiä. Sillä he tulevat kantamaan aina mukanaan syyllisyyttä ja häpeää. He tulevat aina katsomaan olkansa yli odottaen että rangaistus odottaa heitä seuraavassa kadunkulmassa.

Mutta tässä on sellainen, joka ymmärtää miten Herra toimii ja miten Herra käyttää ihmisten epäonnistumisia oman suunnitelmansa ja päämääränsä toteuttamiseksi. Joosef ymmärsi, että jos veljet eivät olisi olleet häntä kohtaan niin ilkeitä ja jos he myymisen sijasta olisivat tappaneet hänet, ja jos häntä ei olisi myyty Potifarille, ja jos Potifarin vaimo ei olisi rakastunut Joosefiin, hän ei olisi joutunut egyptiläiseen vankilaan eikä olisi saanut tilaisuutta tavata kaksi faraon palvelijaa eikä olisi tulkinnut heidän uniaan, häntä ei olisi kutsuttu faraon luo tulkitsemaan hänen untaan ja niin edelleen…tähän hetkeen asti.

Nyt hän sanoo tämän suuren raamatullisen totuuden, joka meidän jokaisen on ehdottomasti ymmärrettävä, sillä kaikilla meillä on ollut oman elämämme ”Chad Gadya”.  Tämä toteamus on niin klassisen totta:

”Te tosiaan aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen mikä nyt on tapahtunut ja pitääkseen hengissä paljon kansaa” (1. Moos. 50:20,RK).

Pyydän teitä kaikkia keskittymään tähän jakeeseen ja kysymään itseltänne seuraavan kysymyksen: ”Onko minulla elämässäni kauheita tapahtumia, jotka aiheuttivat minulle kärsimystä ja murhetta ja ikäviä tunteita? Ja jotka lopulta kääntyivät minun hyväkseni ja menestyksekseni?”

Jos vastaatte itsellenne ”kyllä”, silloin nuo ahdistuksenne päivät, se paha, jota toiset ovat tehneet teille, ovat saaneet teidät ahkeroimaan ja lopulta nuo kärsimyksen päivät ovat varustaneet teidät menestymään ja olemaan onnellisia.

Jos vastaatte ”ei”, ennustan että nuo kärsimyksen ja surun päivät ovat vasta edessänne, ja teidän täytyy valmistautua kohtaamaan nuo päivät elämässänne, ja silloin teidän täytyy muistaa nuo sanat, jotka Joosef lausui veljilleen, ja rohkaista itseänne, että nuo pahat päivät voivat varustaa teidät ja kouluttaa teitä ja antaa teille mahdollisuuksia menestyä ja iloita kaikista niistä monista mahdollisuuksista, jotka tekevät teistä suuren.

Rukousosio:

Terveyssyistä olen lyhentänyt matkaani enkä opeta Japanissa. Lisää testejä tehdään 14. ja 17. päivä. Rukoilkaa minulle täydellistä parantumista ja viisautta sen suhteen, miten edetä.

Rukoilemme niiden puolesta, jotka odottavat elämäänsä ja perheittensä elämään Jumalan parantavaa voimaa:

Nancy ja Don Hook, Rachel- Jingyung Lee, Hannah Yoshida, Tiz H., Lion H., Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti, Ruby L., sisar Angela Taiwanilla, Marcia ja Joseph Shulam, Danah ja Noaam Shulam, Barry Shulam ja perhe, June Sanders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid, Keijo ja Salme, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Hillel Helsingistä, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Olette ehkä huomanneet, että olen ottanut pois Tineken tältä rukouslistalta. Hänen kärsimyksensä ovat päättyneet ja hän on nyt Herran luona. Israelissa me sanomme ”Siunattu on Vanhurskas tuomari!”

Seuraaville rukoilemme siunausta elämään ja liiketoimiin:

Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva.

Suuri rukousaihe on vielä Israelin valtio. Luulen että modernin demokratian historiassa ei ole ollut koskaan vielä maata tai valtiota, jossa on ollut kolmet kansalliset vaalit yksi toisensa jälkeen alle vuoden sisällä. Israel on samanlainen maa kuin kaikki muut maat ja me olemme samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muut ihmiset maailmassa, mutta aina vähän enemmän! 

Israelin valtio kirjoittaa taas historiaa, mutta tällä kerralla ei mitään onnellista historiaa. Se johtuu tämän maan johtajien henkilökohtaisesta kunnianhimosta ja henkilökohtaisesta piittaamattomuudesta tämän kansakunnan ihmisten hyvinvoinnista, henkilökohtaisesta halusta olla ykkönen ja aina huipulla.

Israel tarvitsee rukouksianne! Israel tarvitsee tukeanne! Israel tarvitsee Jumalaa! Nyt enemmän kuin koskaan ennen tämän valtion perustamisen jälkeen, valtion, joka nousi Espanjan ja Portugalin inkvisition tuhkista ja Euroopan natsikuolemanleireillä kuolleiden miljoonien juutalaisten tuhkista.

 Israelin kansa ansaitsee parempaa, ja me rukoilemme, että Herra puuttuu asioihin näissä seuraavissa vaaleissa, jotka pidetään 2.3.2020. Israelin kansa tarvitsee Jumalan apua, ja poliitikkojen on riisuttava päästään tummat lasinsa ja nähtävä todellisuus ja se, että tarvitaan vakaa hallitus, jolla on vastassaan Israelin nykyhistorian vaikeimpia aikoja. 

Anna johtajillemme viisautta ja poliitikoillemme aito rakkaus kansaan ja maahan. Rukoilkaa kanssamme Israelin puolesta kansana ja ainoan juutalaisen valtion puolesta maan päällä.

Toivotan teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam