Valikko Sulje

Matot-Massei

Netivyah

Jerusalemin rukouslista 12.7.18

Joseph Shulam

Tänä sapattina luettava Toorajakso on nimeltään MATOT-MASSEI (4Mooses 30:2-36:13).

Tämä kaikissa maailman synagogissa luettava jakso käsittää Neljännen Mooseksen kirjan loppuosan.  Kun näin lukiessamme Jumalan Sanaa siirrymme kohta Viidenteen Mooseksen kirjaan, se on meille merkki siitä, että lähestymme Pasuunansoiton juhlaa – eli Tooran lukemisen loppua.

Tässä jaksossa näemme, että kaksi ja puoli heimoa Israelin heimoista ei tahtonut ylittää Jordania ja asettua asumaan Kanaanin maahan.  Heidän syynsä olivat ensisijaisesti taloudellisia. Israelin ja Hesbonin kuninkaan Siihonin välillä oli käynnissä sota. Israel sai voiton tästä amorilaisesta kuninkaasta. Heimoista Gaad, Ruben ja puolet Manassen heimosta pitivät maasta ja tahtoivat jäädä sinne asumaan karjalaumoineen. Nämä alueet eivät kuuluneet Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Heimot pyysivät saada jäädä asumaan Kanaanin maan rajojen ulkopuolelle. Näiden kahden ja puolen heimon päälliköt tulivat Mooseksen luo ja esittivät pyyntönsä Moosekselle.

Sitten gaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat puhumaan Moosekselle ja pappi Eleasarille ja seurakunnan päämiehille. He sanoivat: ´Atarot, Diibon, Jaeser, Nimna, Hesbon, Elele, Sebam, Nebo ja Beon, tämä maa, jonka sotajoukot Herra löi Israelin seurakunnan edessä, on karjalle sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa.´ He sanoivat vielä: ´Jos olet meille suosiollinen, niin annettakoon tämä  maa palvelijoittesi omaisuudeksi. Älä vie meitä Jordanin yli´”(4 Mooses 32:2-5).

Mooses ei vastaa näille Israelin heimoille: ”Sori vaan, veljet, tämä maa ei sisälly lupaukseen, jonka Jumala antoi isällemme Abrahamille.”  Vaan Mooses sanoo heille: 

Jäisittekö te tänne, kun teidän veljenne lähtevät sotaan? Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on heille antanut? Niinhän teidän isännekin tekivät, kun minä olin lähettänyt heidät Kaades-Barneasta katsomaan sitä maata. Vaikka he kulkivat Rypälelaaksoon asti ja näkivät koko maan, he veivät israelilaisilta halun mennä maahan, jonka Herra oli heille antanut” (4 Mooses 32:6-9).

Mikä Moosesta huoletti? Hän oli huolissaan siitä, etteivät nämä heimot tulisikaan yhdessä toisten heimojen kanssa valtaamaan Kanaanin maata. Hän pelkäsi, että nämä heimot asettuisivat asumaan hyville laidunmaille Jordanin toiselle puolelle ja jättäisivät veljensä selviytymään yksin eivätkä ottaisi paikkaansa sodassa seitsemää kanaanilaista kansaa vastaan. Mooses ei ajatellut niinkään maata; hänelle tärkeintä oli Israelin kansan yhtenäisyys. Se oli tärkeintä Mooseksen mielestä ja uskoisin että Jumalankin mielestä. Oli elintärkeää, että kansakunta pysyisi yhtenäisenä, ja ettei yksikään pakenisi jättäen työtä toisten tehtäväksi, vaan että jokainen kantaisi osansa kansallisesta vastuusta. 

Mitä voimme oppia tänä päivänä tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta?

1. Edellisten lukujen perusteella tiedämme, että Jumala on harkitsevainen ja HÄN voi muuttaa Tooraa (lakia), silloin kun sitä ei voi enää soveltaa todelliseen tilanteeseen.

                                            a. Jumala kuuli Selofhadin tytärten valituksen, että ei ollut reilua, että vain miespuoliset lapset perivät isiensä omaisuuden. Jumala muutti Tooraa ja teki mahdolliseksi, että naiset saattoivat periä Israelissa isänsä, jos perheessä ei ollut miespuolista perillistä.

                                            b. Nyt sitten Gaadin, Rubenin ja puolen Manassen heimon vaade – Mooseksen kautta Jumala suostuu heidän pyyntöönsä, mikäli he täyttävät velvollisuutensa muita Israelin heimoja kohtaan.

2. Opimme näistä Mooseksen ja kahden ja puolen heimon pyynnöistä, että yhteisöllinen vastuu ja velvollisuus on suurempi kuin yksityisen heimon henkilökohtainen vastuu. Ja puhuakseni suoraan meille – sen yhteisön etu, jonka jäseniä olemme, on suurempi kuin omat henkilökohtaiset halumme tai oikkumme.

Sovellan näitä periaatteita vielä lopuksi omaan tämänhetkiseen tilanteeseemme. Meillä on oikeus yksilöinä ja yhteisöinä omiin agendoihimme, omiin mielipiteisiimme ja omaan henkilökohtaiseen mielihaluumme nähdä, että juuri meidän omalla ”heimollamme” tai ”piirillämme” asiat sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta meillä ei ole etuoikeutta eikä oikeutta jättää huomiotta kansamme tai uskonyhteisömme kokonaisetua. Meidän kaikkien on nähtävä laajempi kuva ja käsitettävä, että me olemme osa paljon suurempaa yhteisöä, ja meidän vastuumme luokitellaan pienempien seurakuntapiiriemme mukaisesti, mutta se ei saa jäädä siihen. Meidän on etsittävä omien pienryhmiemme etua, mutta emme saa unohtaa, että olemme osa suurempaa kuviota, joka koostuu kaikista, jotka uskomme yhteen Ainoaan Jumalaan ja Jeshuuaan pelastajanamme ja lunastajanamme.

Jos ajattelette tämän päivän kristillisiä uskontokuntia muinaisen maailman israelilaisina heimoina, voitte ehkä päästä siihen lopputulokseen, johon minä tähtään. Messiaan Ruumiin yhtenäisyys on jotain, johon meidän kaikkien täytyy pyrkiä ja jonka puolesta meidän täytyy taistella. Se voi tapahtua vain, jos me kaikki muutamme omaa ahdasta käsitystämme uskonyhteisöstä ja laajennamme telttamme vaarnoja ottaaksemme mukaan ja tunteaksemme vastuuta niiden edusta ja hyvinvoinnista, jotka saattavat kyllä olla siellä vasemmanpuoleisella laidalla, mutta jotka pitävät Raamattua yhä Jumalan Sanana ja Jeshuuaa Messiaana ja Pyhää Henkeä elossa ja aktiivisena ohjaamassa Jeshuuan opetuslapsia kaikkeen totuuteen. Seurakunnan ennalleen asettamisella ei ole mitään merkitystä, jos meillä ei ole vilpitöntä ja rehellistä intoa Messias Jeshuuan ruumiin yhteyden toteuttamiseksi. Se ennallistamistyö, mitä eri ryhmät tekevät, on pientä sen rinnalla, että meidän kaikkien täytyisi yhdistyä taistellaksemme viimeisen taistelun Jumalan Kuningaskunnassa. 

Tehkää työtä ja rukoilkaa Messiaan Ruumiin yhteyden puolesta. Laajentakaa näkemystänne Messiaan Ruumiista ja rukoilkaa, että Jumalan Sana ja Pyhä Henki tuomitsisivat kaikki syyllisiksi, jotta olisimme valmiita Yljän paluuseen, kun Hän tulee noutamaan Morsiamensa, Jumalan kansan, jotka eivät ole kumartaneet Baaleja eivätkä suudelleet aseraa.

Kuluneen puolentoista kuukauden aikana Gazan kaistaleen lähellä olevien kaupunkien ja maatilojen maista on palanut karrelle satoja tuhansia neliömetrejä. On sadonkorjuun aika, eli aika, jolloin maanviljelijät saavat myyntituloja.  Mutta nytpä Gazan terroristit olivatkin keksineet uuden keinon, hyvin alkukantaisen mutta tehokkaan tavan polttaa pellot, metsät, maatilat, vehnävainiot, banaanilehdot, heinäladot ja talot. He käyttävät lennokkeja ja heliumilla täytettyjä ilmapalloja, joihin he kiinnittävät palopommeja tai Molotovin koktaileja. He lennättävät niitä merituulen mukana lännestä itään ja laskevat ne irti israelilaisten kaupunkien ja maatilojen yllä. Vahinkoja on aiheutunut jo miljardin Israelin sekelin arvosta, ja vahingot luonnon ekologialle ja pienille metsäneläimille ovat mittaamattomat. Tällaista uutta ja ilkeää kiusaamis- ja tuhoamistaktiikkaa Hamas ja Hizbollah ovat alkaneet käyttää.

Pyydän teitä rukoilemaan, että Jumala vapauttaisi Amalekin hengestä Gazassa asuvat ihmisparat, joita heidän johtajansa käyttävät ihmiskilpinä ja kyllästävät vihalla ja myrkyllä juutalaisia ja Israelin valtiota kohtaan. Juuri Amalekin hengen vuoksi Jumala käski Israelia: ”Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä” (5 Mooses 25:17).

Luotan täydellisesti Herraan ja rukouksen voimaan niinkin suuren rukouspyynnön suhteen kuin mitä on palestiinalaisten vapaututtaminen näiden terroristijärjestöjen otteesta ja verenvuodatuksen ja vihollisuuden lopettaminen Israelin ja palestiinalaisten naapuriemme välillä. Näemme sen taloudellisen ja kulttuurillisen menestyksen, mikä palestiinalaisilla on Israelissa. Arabimaailmassa sellaista ei ole ennen nähty. Näette ne kauniit talot, joita rakennetaan muutamissa kaukaisimmissa arabi/palestiinalaiskylissä Samariassa ja Juudeassa. Varat näiden talojen rakentamiseen tulevat Israelin hallitukselta. Heidän lapsensa opiskelevat Jerusalemin Heprealaisessa Yliopistossa ja Haifassa, Tel-Avivissa ja Beersebassa. Sairaaloissamme he saavat saman korkean lääketieteellisen hoidon samoissa huoneissa meidän kanssamme. Meillä on hyvät ystävälliset naapuruussuhteet ja 98% väestöstä elää jo rinta rinnan sovussa ja rauhassa. Meidän täytyy rukoilla, että Jumala siivoaa pois juutalaisiin ja Israeliin kohdistuvan järjettömän vihan siemenet, ja että molempien yhteisöjen uskonnolliset johtajat nousevat poliitikkojen kapeiden intressien yläpuolelle ja saattavat Jumalan nimessä voimaan rauhan.

Rukoilkaa, että Jumala antaisi Israelin pääministerille viisautta ja rohkeutta tehdä kaikki, mitä tarvitaan Gazan harjoittaman tuhopolton ja rakettien lähettämisen lopettamiseksi, ja löytää tapoja Gazan asukasparkojen auttamiseksi heidän humanitaarisissa tarpeissaan ja luoda jonkinlaista järkeä heidän tilanteeseensa.

Rukoilkaa Netivjan tekemän humanitaarisen HaMotzi-ohjelman puolesta, jonka kautta annamme ruoka-apua Jerusalemin köyhille. Meillä olisi mahdollisuus ottaa ohjelmaan mukaan lisää lähiöitä Jerusalemissa. Jerusalemin sosiaalitoimisto haluaisi meidän laajentavan ruokaa jakavaa HaMotzi-ohjelmaamme. Juuda ja Daniel ja ihanat vapaaehtoisemme tekevät upeaa ja pyhää työtä; paitsi ruokaa he antavat Jerusalemin köyhille myös lohdutusta ja kunnioitusta.

VW-pakettiautomme, jota olemme käyttäneet, on ollut korjaamolla muutaman päivän. Meidän oli uusittava vaihdelaatikko. Auto on jo 15 vuotta vanha ja korjauskulut alkavat nousta niin korkeiksi, ettei meidän kannata enää ajaa sillä. Pyydän teitä rukoilemaan, ja jos mahdollista, pyytämään seurakuntaanne tai yhteisöänne rukoilemaan ja auttamaan Netivjaa hankkimaan uuden pakettiauton. Auto palvelee HaMotzi-ruoanjakeluohjelmaa, se kuljettaa vanhoja ja nuoria ihmisiä Roeh Israel-seurakunnan jumalanpalveluksiin joka viikko. Autojen ja pakettiautojen hinnat ovat Israelissa noin 115% korkeammat kuin mitä sama auto maksaisi USAssa.

Huomaattehan, että Juuda ja Adam videoivat lyhyitä Toorajaksojen opetuksia ja laittavat ne meidän nettisivullemme ja Netivjan sivulle youtube.com:ssa.  Rohkaisen teitä katsomaan niitä ja nauttimaan, miten Juuda opettaa Tooraa. Minä aloin viime viikolla opettaa profeettajaksosta, jota luetaan kaikissa synagogissa maailmassa.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä kun Netivjasta tuli aatteellinen järjestö, eli NGO – ei voittoa tuottava järjestö – Israelissa. Olimme yksi ensimmäisistä Israelissa olevista Jeshuuan juutalaisten opetuslasten aatteellisista järjestöistä. Nuoret johtajamme suunnittelevat erityistä juhlaa ja matkaa tämän tapauksen kunniaksi. Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan tämän ensi vuonna pidettävän tapahtuman puolesta ja jos tahdotte tulla mukaan juhlimaan, alkakaa suunnitella jo nyt ja säästäkää rahaa matkaa varten. Ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu marraskuuta 2019.

Minulla on erityinen rukouspyyntö, joka koskee 28-vuotiasta äitiä nimeltään Ester. Hän on Netivjan toimistossa työskentelevän Adam R:n käly. Esterillä on rintasyöpä, jonka hoidossa on vaikeuksia; hän saa nyt elämää ylläpitävää hoitoa. Kantakaa Esteriä Herran armoistuimen eteen ja yhtykää perheen ja meidän kaikkien kanssa tähän rukoukseen tämän erityisen nuoren naisen puolesta. Pyytäkää Jumalaa päästämään Ester tästä vakavasta tilanteesta ja antamaan hänelle takaisin terveyden ja parantamaan syövän ja saattamaan hänet kotiin pitämään huolta perheestään.

Toinen erityispyyntö koskee hyvää veljeä, joka on muuttanut hiljattain Etelä-Amerikasta. Hänellä on sydänvaivoja, joihin hän tarvitsee apua. Rukoilkaa veli Eliezerin puolesta.

Rukoilkaa tänä vuonna elokuussa Bulgariassa pidettävien seminaarien puolesta. Nämä ihmeelliset tilaisuudet saivat alkunsa vuonna 1991, kun tahdoimme Marcian kanssa lomailla Bulgariassa. Saavuimme Sofiaan juuri sinä päivänä, jolloin Bulgarian kommunistipuolue kuoli.  Jumala avasi mahdollisuuden opettaa viitenä iltana elokuvateatterissa, jossa kommunisminvastainen puolue perustettiin.  Paikalla oli kymmeniä ihmisiä, jotka ottivat Herran vastaan ja jotka kastettiin. Jotkut heistä ovat nyt johtajia, ja he ovat niitä, jotka järjestävät tämän seminaarin Sofiassa, kaupungissa jossa olen syntynyt.

Rukoilkaa ensi kuussa Sofiassa, Bulgariassa, pidettävän seminaarin puolesta. Bulgarialaiset veljemme ja sisaremme vastaavat seminaarin suunnittelusta. Seminaarin teemana on: Uskon ja Kirjoitusten Heprealaiset Juuret. Rukoilkaa veljiemme puolesta USAssa ja Bulgariassa, jotka suunnittelevat tätä seminaaria, ja rukoilkaa Marcian ja minun ja Hannan puolesta. Me kolme aiomme palvella ja siunata veljiämme ja sisariamme Bulgariassa ja tulla myös itse siunatuiksi heidän seurassaan. Minä synnyin Bulgariassa, ja siksi Bulgarialla ja bulgarialaisilla veljillä ja sisarilla Herrassa on erityinen paikka sydämessäni. Ette ehkä tiedä, että Bulgaria ja Englanti olivat ainoat Euroopan maat, jotka eivät luovuttaneet maassaan asuvia juutalaisia natsi-Saksan kuolemankoneistolle.

Rukoilettehan edelleen vaimoni Marcian ja hänen terveytensä puolesta. Rukoilkaa, että Herra parantaisi hänen reumansa ja siitä johtuvat kivut, diabeteksen ja muistin.

Rukoilkaa nuoren Gabrielan puolesta. Hän on päässyt kotiin ja voi jo paremmin. Muistakaa häntä rukouksissanne! Pyydän teitä rukoilemaan Lion-pienokaisen puolesta. Hän on Huch´in perheen pikkuinen DFW:ssä ja hänellä on todettu leukemia. Hän on vasta muutaman kuukauden ikäinen. Vauva taistelee; pyhien rukoukset kiirivät taivaaseen ja kolkuttavat taivaan ovia Lion-pienen puolesta. Tiedän, että kokonainen rukoustaistelija-armeija rukoilee ja anoo tämän vauvan puolesta. Juuri sinun rukouksesi voi olla se rukous, joka ratkaisee. Tämä perhe ja heidän palvelutyönsä ovat seisseet Israelin ja Netivjan rinnalla monia vuosia, ja tunnen erityistä rakkautta tätä perhettä kohtaan.  Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan vauvan ja hänen perheensä puolesta.

Rukoilkaa Helsingissä asuvan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta. Rukoilkaa Hollannissa olevien, Jumalan parantavaa kosketusta tarvitsevien Pattyn, Andrean ja Tinekan puolesta. 

Rukoilkaa Tiberiaassa olevalle Barry R:lle parantumista. Hän sai aivoinfarktin ja on nyt kuntoutuksessa. Sain tänään Barry R:n perheeltä hyviä uutisia. Barry on nyt pystynyt ajamaan autoa ensimmäisen kerran moneen kuukauteen. Jatkakaa Barryn puolesta rukoilemista, ja rukoilkaa myös, että Herra avaisi oven Barrylle ja Dalialle, että he voisivat muuttaa Jerusalemiin ollakseen lähellä poikaansa Adamia.

Rukoilkaa, että Herra koskettaisi parantavalla kädellään ja auttaisi sisartamme Juliaa ja veljeämme Victoria.

Rukoilkaa Zhou Wenrilan -nimisen sisaren puolesta. Hän asuu Kiinassa.

Rukoilkaa Portugaliin toukokuuksi 2019 suunnitellun konferenssin puolesta.  Tämän konferenssin on tarkoitus herättää hallitusten ja maailman huomio ja nopeuttaa Anussimien (Marranojen) niin hengellistä kuin fyysistä ennallistamista luonnolliseen kotiinsa. 

Rukoilkaa tyttäreni Danan ja tyttärentyttäreni Noaamin ja heidän terveytensä puolesta. Rukoilkaa heille voimia ja toimeentuloa. He ovat niin suurenmoisia ja he tarvitsevat niin valtavasti apua Jumalalta ja niin paljon voimia. Auttakoon Herra Israelin Jumala heitä Jeshuuan nimessä. Kärsimystä on jatkunut niin kauan ja niin voimakkaana. Uskon, että nyt on aika, että Herra kuulee rukouksemme.

Rukoilkaa Alexandran puolesta. Hän on nuori, vastavihitty morsian. Pyydämme, että HERRA siunaa Alexandraa ja hänen miestään terveydellä ja voimalla.

Rukoilkaa, että Margareta, kallis juutalainen sisar, vapautuisi ja paranisi. Margareta tarvitsee kipeästi parantumista ja vapautumista. Hän asuu yhteisössä, joka on hyvin kova ja vihamielinen uskovia kohtaan.  Muistakaa rukouksissanne Rubya, jonka kärsimys on jatkunut niin kauan. On aika, että Herra kuulee rukouksemme ja parantaa hänet. Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. Hän on kallis iäkäs arabisisar. Rukoilkaa, että hän paranisi ja saisi voimia.

Listamme on yhä sama: Bida, George, Gary, Melanie, Aharon, Yuri Marianenko, Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miriam, Yehuda H, David Stern, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Keijo ja Salme, Eva H ja Pekka, Horace ja June (Marcian vanhemmat), Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San,Sadako San, Yumi ja hänen miehensä ja perheensä Okinawassa.

Rukoilkaa Louisan ja Tonyn puolesta, jotka ovat Hong Kongissa. Louisa on kallis sisar. Rukoilkaa, että hän paranee syövästä. Tony on kallis veli. Hän kaipaa parantumista tunnealueella ja Jumalan kosketusta yleensä elämässään ja liiketoimissaan. Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä. Moshe Daniel, veli Keniasta, pyytää rukousta palvelutyönsä puolesta ja veljiensä puolesta Keniassa. 

Jumala siunatkoon teitä ja pitäköön lupauksensa Abrahamille ja siunatkoon kaikkia niitä, jotka siunaavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lapsia.  Pitäköön Hän teidät kaikki terveinä, siunattuina ja onnellisina kaikessa siinä, mitä Herra tekee teidän ja teitä ympäröivän maailman hyväksi.

Nyt on aika rukoilla tosissaan rauhaa Jerusalemille ja uskoa Jumalan lupauksiin!

Joseph Shulam