Valikko Sulje

Miksi paastoan ja rukoilen Jom Kippurina?

Netivyah

Joseph Shulam

Muuan hyvä ystäväni sanoi, että koska Jeshua oli suorittanut iankaikkisen sovituksen, ei ole mitään tarvetta paastota ja rukoilla Jom Kippurina sovituksen saamiseksi. Totta puhuakseni tämä hänen toteamuksensa löi minut ällikällä.

Ensinnäkään kukaan seurakunnassamme ei ajattele saavansa sovitusta paastoamalla ja rukoilemalla Jom Kippurina. Jos sanomme, että Messias on hankkinut sovituksen ja tehnyt suuren sovituspäivän tarpeettomaksi, niin noudattaen samaa logiikkaa voimme sanoa, että Kristus on meidän edestämme uhrattu pääsiäislammas, joten ei ole mitään syytä viettää pääsiäistä.

Ystäväni lausahdus heijastaa korvausteologiaa, joka on elänyt muodossa tai toisessa kristikunnassa aina kirkkoisien ajoista lähtien. Siis miksi minä, messiaaninen juutalainen, rukoilen ja paastoan Jom Kippurina?

Liittoon sisältyvä vastuu

1. Messiaanisena juutalaisena minä olen sen liiton jäsen, jonka Jumala on tehnyt Israelin kansan kanssa. Jumala ei peru liittoja. Galatalaiskirjeessään Paavali sanoo, että ihmistenkään välisissä liitoissa kukaan ei esitä seuraavaa liittoa, joka muuttaisi tai peruuttaisi edellisen liiton, saati sitten kun liiton tekijänä on uskollinen Jumala.

Ehkä Jumalan ja Israelin välisen liiton rangaistuslausekkeet Kolmannessa ja Viidennessä Mooseksen kirjassa antavat ensikäden todisteen siitä, että liitto on yhä voimassa. Kauheat vainot, maanpaot ja holokausti ovat laaja todistusaineisto siitä tarkkuudesta, jolla nämä lausekkeet on pantu toimeen. Meidän päivinämme tapahtuva paluu Siioniinkin sisältyy näihin liiton ehtoihin.

Jumala julistaa yhä uudestaan Kirjoituksissa profeettojen kautta, että vaikka Israel on syntinen ja uskoton, Jumala pysyy uskollisena liitoilleen ja toteuttaa tahtonsa ja suunnitelmansa Israelille ja Israelin kautta. Joten jos liitto on yhä voimassa, Jom Kippurin huomiotta jättäminen on synti liittoa vastaan.

Menneinä aikoina, kun kaikkea ei ymmärretty kunnolla, saatamme ymmärtää Jumalan katsoneen unohdustamme sormiensa läpi. Mutta näinä viimeisinä päivinä, kun Kirjoituksia ymmärretään paremmin, kuinka me voimme odottaa Jumalan antavan anteeksi sen, että rikomme tietoisesti yhtä hänen liitossaan määrätystä seitsemästä juhla-ajasta? Ei, liiton jäsenenä suuri sovituspäivä on annettu minulle ja koko meidän kansallemme, jotta sen pidämme.

Muistelemme sovitusta

2. Messiaanisena juutalaisena minut on sovitettu Messiaan armollisen sovitustyön kautta. Siinä on jo kylliksi syytä pitää suuri sovituspäivä.  Mutta sen lisäksi, Jeshuaan uskovana, totuus on että minä teen edelleen syntiä, huolimatta siitä, että minun syntini on sovitettu ja että se maksoi Messiaalle hirveät kärsimykset ja kuolontuskan roomalaisten ristinpuulla.

Tämä traaginen ja surkea seikka on minulle riittävä syy nöyrtyä ja vaivata sieluani paastoamalla ja murehtimalla ainakin yhtenä päivänä vuodessa, juuri sinä päivänä, jonka Jumala määräsi kansalleni. Armossaan Jumala ympäröi meidät asioilla ja tapahtumilla taivuttaakseen meidät katumukseen ja pyhyyteen, ja yksi näistä tapahtumista on suuri sovituspäivä.

Jos katson Kol Nidrenä lausuttua tunnustusta, minun täytyy tunnustaa, että olen syyllistynyt moniin luettelossa oleviin synteihin, etenkin kielen ja huulten synteihin.  Minusta tämä on armollinen tilaisuus tunnustaa epäonnistumiseni Herran edessä ja pyytää anteeksi, päättää sydämessäni, että teen kaiken voitavani etten tee toistamiseen näitä virheitä, ja rukoilla Herran Henkeä avukseni auttamaan minua voittamaan pahat taipumukseni.

Ja ajatus, että voisin hankkia sovituksen paastoamalla ja rukoilemalla suurena sovituspäivänä 

on pähkähullu. Suuri sovituspäivä ei tuonut sovitusta yksityiselle israelilaiselle. Eikä ollut koskaan mahdollista, että härkien ja vuohien veri voisi ottaa pois synnin. Vaan meidät on pyhitetty Messias Jeshuan ruumiin uhrilla kertakaikkisesti.

Tästä huolimatta jokainen Jeshuaan uskova joutuu vastaamaan Hänelle jokaisesta tunnustamattomasta synnistä Messiaan tuomioistuimen edessä. Suuri sovituspäivä tarjoaa minulle mahdollisuuden tunnustaa syntini Herran edessä ja ottaa vastaan Hänen anteeksiantonsa Messiaan sovitustyön tähden. Voin tietenkin tunnustaa syntini aina ja kaikkialla, mutta tottahan minun pitäisi tehdä se nimenomaan suurena sovituspäivänä.

Otettava huomioon ne, joilla ei ole sovitusta

3. Ympärilläni on oman kansani ihmisiä, joilla ei ole Jumalan Messiaassa valmistamaa sovitusta siksi, että heillä ei ole uskoa. Minusta suuri sovituspäivä on kaikista vuoden päivistä oivallinen tilaisuus paastota ja rukoilla Herran edessä ympärilläni olevien eksyksissä olevien ja kadotukseen matkalla olevien puolesta.

Totta kai voin rukoilla ja rukoilenkin sitä usein. Mutta Jom Kippurina minuun tekee vaikutuksen se tosiseikka, että ympärilläni juutalainen kansa paastoaa ja rukoilee toivottamassa yrityksessä saada vaaka kallistumaan heidän hyväkseen kasaamalla hyviä töitä ja rukouksia. Tämä on sydäntäsärkevää ja minulle se on selvä syy nöyrtyä Herran eteen rukouksessa ja paastossa.

Jumala ei ole antanut kansallemme parempaa vuoden päivää paastoon ja rukoukseen kansamme ja yksityisten juutalaisten sovituksen puolesta kuin suuri sovituspäivä on.

Suuren sovituspäivän todistus

Kun vietän suurta sovituspäivää paastoten ja rukoillen, se on väkevä ja läpitunkeva osa Jeshuan evankeliumin julistustani kansalleni. En noudata suurta sovituspäivää ollakseni todistus, vaan yllä lueteltujen pointtien tähden. Mutta se tosiasia, että minä vietän suurta sovituspäivää vakaumuksesta, lisää minun todistukseni voimaa omalle kansalleni.

Suuri sovituspäivä ja sitä edeltävät 10 kunnioittavan pelon päivää, ovat valtava osoitus synnin todellisuudesta meidän kansamme ja kansakuntamme elämässä. Mikään muu kansakunta tai uskonnollinen yhteisö ei omista vuodesta 10 päivää miettiäkseen syntiä, mutta Israelissa se on kulttuuriimme syvälle juurtunut tekijä.

Tämän ajan maailmassa, eikä yhtään vähemmän tämän ajan Israelin kansan keskuudessa, on vallalla laajalle levinnyt ja syvään iskostunut synnin olemassaolon kieltäminen. Tämä psykologinen puolustusmekanismi on vielä syvemmälle juurtunut, koska ihmiset eivät tiedä, miten he saisivat sovituksen synneistään.

Jom Kippurina sanomme ”olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet, olemme tehneet vääryyttä…” Ja messiaanisena juutalaisena minä voin osoittaa, että Jumala ei ole jättänyt Israelia hukkumaan ja vaille Hänen määräämäänsä sovituskeinoa, Messiaan oman ikuisen sielunsa uhraamista sovittaakseen kansamme synnit.

Suuren sovituspäivän profeetallinen merkitys

Suuri sovituspäivä puhuu siitä tulevasta päivästä, jolloin koko Israel pelastuu. Niin kuin on kirjoitettu:

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet…Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset...” (Sakarja 12:10a,11a,VKR).

3.Mooses 23:ssa luetellut 7 juhla-aikaa ovat symbolinen ja profeetallinen yhteenveto Jumalan pelastustyöstä Israelin kansassa ja koko maailmaa ajatellen. Näiden määräaikojen joukossa on kauan kaivattu suuri kansallisen pelastuksen päivä, jona koko Israel, kaikki silloin elossa olevat, pelastuvat, suurena sovituspäivänä.

Raamatun mukainen ymmärrys suuren sovituspäivän paikasta

Klassisen hermeneutiikan käsityksen mukaan kristillinen kirkko on ajatellut, että Kristus on aloittanut uuden liiton, joka syrjäyttää vanhan liiton, ja että seurakunta korvaa Israelin kansan Jumalan kansana. Tämä supersessionistinen ajattelutapa on johdonmukaisesti johdattanut Jeshuaan uskovia pitämään tarpeettomana ja pätemättömänä liittoa, jonka Jumala on tehnyt Israelin kansan kanssa.

Tämän vuosisadan aikana juutalaiset uskovat ovat hitaasti löytämässä tiensä takaisin ja ymmärtämään liittosuhteensa Jumalan kanssa ja Israelin kansan kanssa. Uusi liitto ei korvaa Jumalan liittoa, vaan se pikemminkin antaa jäsenilleen voiman pysyä Jumalan Toorassa sen kautta, että Jumalan Toora on kirjoitettu heidän sydämensä tauluihin. Siitä virtaa Herran tunteminen Pelastajana ja siitä virtaa syntien anteeksiantaminen uskovalle.

Sen kautta että olen uuden liiton jäsen, pystyn viettämään suurta sovituspäivää ja pitämään sen aidolla ja hengellisellä tavalla.

Julkaistu 22.5.2014, päivitetty 7.10.2019