Site icon Israel-Apu ry

Synti

Synti asuu tässä maailmassa. Se rehottaa kuin syöpä. Se leviää kulovalkean tavoin kuin tuli rutikuivassa metsässä. Jos synti pääsee valloilleen, sitä on vaikea pysäyttää. Sama on tänäänkin Suomen Siionissa, joka suuremmalta osaltaan on kuin rutikuiva metsä. En tarkoita koko Suomen Siionia, on vielä seurakuntia, joissa Jumalan Henki vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti, näissä jaksetaan vielä rukoilla Jumalan Hengessä, mutta suurimmalta osaltaan Suomen seurakunnat ovat kuin rutikuiva metsiä tai erämaita.

Luin hiljattain erään ulkomaalaisen veljen kirjoituksen joka rohkaisi minuakin kirjoittamaan Suomen Siionin sisällä tapahtuvasta syntielämästä. Jes. 58:1 jakeen Raamatun paikka antoi sen rohkeuden kirjoittaa synnistä ja syntielämästä. Jakeessa sanotaan näin:  ”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä”. Miika 3:8: ”Mutta minä olen täynnä voimaa, Herran Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit”.

Kun tänä päivänä sanoo sanankin, älkää tehkö syntiä, niin heti tulee vastaus, älä tuomitse, sillä Jumala on rakkaus ja joka toista tuomitsee se itse tuomitaan, sillä Jumala on rakkaus. Totisesti Jumala on rakkaus ja Jumala rakastaa jokaista luomaansa ihmistä, mutta Jumala vihaa syntiä. Minun täytyy huutaa suurella äänellä, että Jumala vihaa syntiä. Sillä aina kun me teemme syntiä, niin me rikomme Jumalan lakia, sillä jokainen synti on lainrikkomus. Sana sanoo Room. 6:23: ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”.

Me elämme tänä päivänä syntisessä ruumiissamme, tahdoimme tai emme tahtoisi, sillä synti tuli maailmaan yhden ihmisen, ensimmäisen Aadamin kautta, mutta anteeksianto tuli toisen Aadamin Jeesuksen Kristuksen kautta, joka kantoi ja sovitti kaikkien synnit Golgatan ristillä. Hän tarjoaa tänäänkin pelastuksen jokaiselle syntiselle ihmiselle, joka Hänen tykönsä tulee syntikuormansa kanssa ja tuo ne kaikki hänen eteensä ja tunnustaa ne ja pyytää anteeksi ja saa ne myös anteeksi ja silloin Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen veri puhdistaa ihmisen kaikista synneistä. Näin ihminen tulee vapaaksi kaikesta synneistä ja lähtee kulkemaan taivastietään puhdistettuna kaikista synneistään. Kuitenkin moni sortuu varsinkin alkutaipaleella tahtomattaan lankeamaan syntiin, mutta tästä täytyy heti nousta ja pyytää ne anteeksi ja Jeesus antaa aina anteeksi ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä.

Tänä päivänä on ihmiselle asetettu kaikenlaisia ansoja, joihin saattaa hyväkin tienkulkija langeta, sillä media tuo koteihimme kaikenlaista saastaa ja roskaa. Televisio on kaikkein pahimpia, samoin myös eräät aikakausi lehdet. Nämä jos mitkään saavat ihmisen usein lankeamaan syntiin. Televisio muutenkin saa ihmisen pois Jumalan läheisyydestä. Sen katselemiseen jää hyvin helposti koukkuun ja se saa ihmisen pois Jumalan läheisyydestä vaikkapa rukoushetkestä ja Raamatun lukemisesta. Tämä taas on vihollisen tarkoitus, sillä se on kuin kiljuva jalopeura odottaakseen, kenet saisi niellä. Se lyö ansoja tämän päivän ihmisen tielle, varsinkin Kristuksen tien kulkijoille. Ei se maailmassa oleville ansoja viritä, ainoastaan syntisen ihmisen henkeä se tavoittelee, ettei tämä vain löytäisi Jeesusta Kristusta ja sitä kautta pelastuisi iankaikkiseen elämään, koska se pelkää, että pakanain ajat täyttyisivät ja sitä odottaisi tuhannen vuoden vankeus ja sen jälkeen tulinen järvi.

On myös paljon muita syntejä, jotka erottavat ihmisen Jumalasta tänä päivänä. On ahneus, johon kuuluu hillitön omaisuuden kerääminen. Se jos mikään saa ihmisen eroon Jumalasta. Se on tänä päivänä suurimpia eksyttäjiä, haureus on toinen, ja sitäkin on kahta laatua on lihallista ja on myös hengellistä, jotka kummatkin ovat kadotukseen vieviä teitä. Ihmisen täytyy ehdottomasti päästä pois tällaisesta elämästä. Sitten on juoppous, josta Raamattu varoittaa useassa kohdassa, samoin on huumeiden käyttäjät eli huumehörhöily. Raamattu ei sitä uudelle tutkijalle kovin helposti ilmoita. Kuitenkin se löytyy sanasta velhot: llm.22:15. Sana velho tarkoittaa kreikankielen alkutekstissä Farmakoi tai Farmasia. Se on lääketieteellinen termi ja viittaa apteekeista saatavien huumaavien lääkkeiden käyttämiseen. Kreikassa apteekin nimenä käytetään Farmasia tai Farmageidon. On myös muita, joista Raamattu selvästi ja suoraan varoittaa. 1.Kor.6:9-10: ”Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa”.

Nyt tänä päivänä Jumalan armo ymmärretään täysin väärin, moni lankeaa siihen ansaan, että kun ihminen pääsee uskonratkaisun tehtyään Jumalan armon alle pois lain alta niin monella on sellainen käsitys, niin kuin vanha käännös ilmoittaa, että se on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Näin se ei ole, vaan lain loppu oikein käännettynä on lain päämäärä, sillä Kristus ei tullut lakia eikä profeettoja kumoamaan vaan täyttämään lain meidän syntiemme edestä (Mat.5:17-19).

Toin jo edellä hengellisen haureuden, mitä se on? Se onkin sellaista, joka ei ole ruumiillista huorin tekemistä, vaan se on hengellistä huorin tekemistä, se on hengellinen haureus, ja se tulee kaikki Raamatun ulkopuolelta, ihmisten omien oppien ja perinnäissääntöjen kautta. Kun ihminen uudestisyntyy ylhäältä, hänet puhdistetaan Karitsan verellä, ja syntinen ihminen puhdistuu, kun hän alkaa vaeltamaan tätä taivastietään. Hän ei ota mitään vierasta oppia, hän halajaa niin kuin vasta syntynyt lapsi sanan väärentämätöntä maitoa (1.Piet. 2:2). Myös Paavali varoittaa Gal. 1:8 jakeessa: ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu”.

Tänä päivänä on paljon saarnaajia, jotka tuovat väärää oppia, kieltävät jopa evankeliumin ja sen voiman, jotka korvasyyhystä saarnaavat ihmisten mieliksi. Tällaisia käsketään karttamaan. Nämä, jos mitkä, tuovat hengellistä haureutta seurakuntiin, näihin kuuluu myös kaikenlaiset väärät kokemukset, joita varsin monet ehdoin tahdoin hakevat. Me olemme lukeneet Matteuksen 25:1-13 jakeista kymmenestä neitsyestä, jotka kaikki olivat kerran tehneet uskon ratkaisun, ottaneet Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen, vastaan, syntyneet uudesti ylhäältä niinkuin sana sanoo ja opettaa. Mutta kuitenkin osa heistä oli viisaita ja osa tyhmiä neitsyitä. llm.14:4: ”Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle”.

Kun puhutaan Raamatussa ja yleensä neitsyistä, ymmärretään niin, että he ovat täysin puhtaita ja pääsevät kerran perille. Kuitenkin kun ylkä tuli, viiden lamppu oli vajaa ja astia tyhjä, sana itse todistaa sen, että uskovan ihmisen lamppu täytyy olla aina täynnä, samoin astia, josta voi aina ammentaa lisää kun lampusta öljy alkaa vähetä. Raamattu, Jumalan Pyhä Kirja, on se astia, josta uskova saa uutta öljyä kun vanha lampusta vähenee. Kun ylkä viipyi, tuli kaikille uni. Tämä kuvaa sitä, että seurakunta nukkuu lopunaikana, se ei jaksa valvoa vaellustaan, vaikka Raamattu ja Jeesus itse kehotti valvomaan seuraajiaan useita kertoja (Mat. 24:42; 25:13; 26:41; 1.Kor. 16:13). Valvokaa, pysykää lujina, uskossa olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Heb.10:24: ”ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin”. Raamatusta löytyy useita kymmeniä kohtia, joissa kehotetaan valvomaan ja ne ei ole sinne turhaan laitettu, valvooko seurakunta silloin kun Jeesus tulee. Jeesus itse sanoi lihassa ollessaan, löydänkö uskoa maan päältä kun tulen. Näihin on yksi syy, synti, se kiehtoo tämän päivän ihmistä, ja saatana asettaa kaikenlaisia eksyttäviä ansoja. Jumala lupaa sanassaan lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Niin ”väkevän eksytyksen”, että he uskovat valheen, että kaikki tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen. Nämä tulevat olemaan niitä jotka eivät ole evankeliumille kuuliaisia.

Tänä päivänä myös esivalta asettaa sellaisia lakeja ja asetuksia, jotka eksyttävät ihmisen ja vievät jopa uskovaisetkin syntiin. Yksi on avoliitto, se ei ole laillinen Jumalan silmissä, se on kauhistus. Samoin myös kirkolliset sanan vääntäjät, jotka vääntävät jopa Jumalan Pyhiä käskyjä kieroon omaksi kadotuksekseen (2.Piet. 3:15-16). Tämän päivän ihmistä oikein ohjataan tekemään syntiä. Tämähän on vihollisen pirullisia juonia, kun synnistä tehdään laillinen, kuten esimerkiksi seitsemännestä käskystä, Älä tee huorin, on muutettu, älä tee aviorikosta ja kaiken lisäksi siitä on tehty kuudes käsky (mm. katekismuksessa). Alkuperäinen toinen käsky on kokonaan pyyhitty pois, Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Onko syynä se, että papit saavat kumarrella alttareilla kuvia ja patsaita. 2.Moos. 34:17; ”Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia”. Ei ole mikään ihme, kun Jumalan lakeja väännellään ja vääristellään niin, että taitamattomat eksyvät ilman muuta, koska uuden käännöksen kuudes käsky antaa siunauksensa haureuden harjoittamisen avioliiton ulkopuolella, koska se kieltää vain aviorikoksen. Tämä on kaksi kertaa tuotu esiin Raamatussa, 2.Moos. 20 ja 5.Moos. 5 luvuissa. Jumala näitä kirjanoppineita armahtakoon. 

Usein ihmetellään kun Jumala ei kuule rukouksia, eikä vastaa niihin. Syynä voi olla epäusko tai sitten synti niinkuin Jesajan 59:1-2 jakeissa sanotaan. Useimmiten syynä on synti. Kukin pyytäköön synnit anteeksi ennen rukouksen alkamista ja rukoilkoon lisää uskoa, jos usko on heikko. Tänä päivänä Suomen Siioniinkin tuotu länsimainen hapatus eksyttää jopa pitkäänkin uskossa vaeltaneita tienkulkijoita. Helposti lähdetään niiden perässä kulkemaan, lähdetään ehdoin tahdoin etsimään mitä erilaisempia kokemuksia, vaikka ne selvästi olisivat ohi Raamatun kirjoitusten. Nämä tuovat seurakuntiin hengellistä haureutta ja sen seurauksena seuraa aina synti kun eksytään totuudesta. Vain totuus tekee ihmisen vapaaksi. Valitettavasti tätä kohtaa Raamatussa ei oteta todesta, vaikka sana sanoo, koetelkaa kaikki. Synti vie ihmisen kuolemaan, vaikka se tuo hetkellisen nautinnon, mutta iankaikkinen kuolema on sen seurauksena, syntisen Ihmisen täytyy hengellä kuolettaa kaikki lihalliset ja muut synnilliset himot, huudettava ne anteeksi, meidän Vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta, ja Hän antaa anteeksi, ja Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen veri puhdistaa kaikista synneistä. Synnin tie on kuolemaan vievä tie.

Exit mobile version