Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 15.7.2021


Netivyah

Joseph Shulam

 

Tämän sapatin nimi on Shabat Chazon (Näyn sapatti).  Tämän sapatin erikoiselle nimelle on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on, että profeettojen lukukappale on Jesajan luvusta 1:1-27. Tämän luvun ensimmäiset sanat kuuluvat:

 

Jesajan, Aamotsin pojan, näky Juudasta ja Jerusalemista, jonka hän näki Juudan kuninkaiden Ussian, Jootamin, Aahaksen ja Hiskian päivinä” (Jes. 1:1, RK).

 

Toinen syy on, että tämä sapatti on Av-kuun yhdeksättä päivää edeltävä päivä. Tämä päivä on yksi heprealaisen kalenterin epätavallisimmista päivistä, ja uskoisin, että se on kaikkein epätavallisin päivä kaikkien kansakuntien kalentereissa ihmiskunnan historiassa.

 

Toorasta alamme lukea Pentateukin (5 Mooseksen kirjaa) viimeistä kirjaa, Viidettä Mooseksen kirjaa (latinaksi sen nimi on ”Toinen laki”). Miksi tätä Viidettä Mooseksen kirjaa kutsutaan ”toiseksi laiksi”?

 

Siksi että Mooses kertaa suurimman osan lakeja, jotka on annettu 2., 3. ja 4. Mooseksen kirjassa. Viidennessä Mooseksen kirjassa melkein jokainen edellisissä kirjoissa annettu laki on hyvin erilainen. Ennen kuin Mooses nousee vuorelle katsomaan kaukaa Herran Israelille ikuiseksi perinnöksi lupaamaa maata, Mooses toistaa monia aikaisemmin annettuja lakeja pienin muutoksin.

 

Jopa 10 käskyäkin, jotka Herra itse puhui Siinain vuoren huipulta, ovat hieman erilaisia 5. Mooseksen kirjassa. Raamattu itse antaa jo selityksen tälle ilmiölle.

 

Ylipappi Hilkia sanoi kirjuri Saafanille: ´Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.´ Hilkia antoi kirjan Saafanille, ja tämä luki sen. Kirjuri Saafan meni kuninkaan luo ja teki hänelle selkoa asiasta sanoen: ´Palvelijasi ovat ottaneet arkusta rahat, jotka olivat temppelissä, ja antaneet ne työn valvojille, joille työt Herran temppelissä on uskottu.´ Kirjuri Saafan kertoi vielä kuninkaalle: ´Pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan.´ Ja Saafan luki kirjan kuninkaan edessä” (2. Kun. 22:8-10,RK).

 

Toisen Kuninkaiden kirjan lukujen 22, 23 mukaan kuningas Joosia tekee Israelissa suuren uskonnollisen uudistuksen, jossa määrätään kaikki uskonnolliset rituaalit, jopa alttarien koko maassa ja se, kuka saa palvella Temppelissä. Melkein kaikki uskonnolliset rituaalit ja käytännöt muutetaan 5. Mooseksen kirjan mukaan.

 

Suurin muutos oli palvonnan keskittäminen yksin Jerusalemiin ja kaikkien muiden maassa olevien Israelin Jumalan palvontaan käytettyjen paikkojen tuhoaminen ja saastuttaminen.

 

Profeettojen lukujakso, Jesaja 1, on myös yksi profeettojen väkevimpiä lukuja. Uudesta testamentista sellainen on Apostolien tekojen 9:1-21.

 

Tunnen houkutusta keskittyä Jesajan lukuun 1, mutta minun täytyy sanoa muutama sana 5. Mooseksen kirjan luvuista 1-3. Mooses selittää itse, mitä nyt on tapahtuva:

 

Jordanin itäpuolella, Mooabin maassa, Mooses alkoi selittää tätä opetusta. Hän sanoi: ´Herra, meidän Jumalamme, puhui meille Hoorebilla: ´Te olette jo kyllin kauan viipyneet tämän vuoren vaiheilla. Kääntykää ja lähtekää liikkeelle. Menkää amorilaisten vuoristoon ja kaikkien heidän naapuriensa luo tasangolle, vuoristoon, alankomaahan, Negeviin ja meren rannikolle. Menkää kanaanilaisten maahan ja Libanoniin ja aina suurelle virralle, Eufratvirralle, saakka´”(5. Moos. 1:5-7, RK).

 

Tekstin mukaan Mooses tietää, että hän ei itse ylitä Jordania Israelin leirin kanssa ja että olosuhteet ja tilanne Israelin maassa tulee olemaan täysin uusi ja erilainen kuin kaikki, mitä Israelin lapset ovat kokeneet ennen tätä megasiirtymää. Niinpä hän siis antaa heille uuden tulkinnan laista, jonka Jumala antoi heille Siinain vuorella.

 

Mooseksen mukaan Jumala antoi tämän lain varustaakseen Israelin kansan elämään yhtä normaalina kansana vakinaisissa asunnoissaan Jumalan heille antamalla omalla maa-alueellaan kuin mikä tahansa muu kansa.

 

Siksi Siinain autiomaassa Israelille annetut lait tarvitsevat hienosäätöä ja sovellusta, jotta heidän saamansa uskonnon harjoittamiseen liittyvät käskyt ja rituaalit sopivat heidän uusiin oloihinsa. Yksi ensimmäisiä Mooseksen huomaamia seikkoja on, että hän ei voi johtaa näitä ihmisiä yksin ja siksi ennen heidän maahan menoaan heillä täytyy olla valittuna hallinnosta huolehtivat henkilöt.

 

Tuokaa tänne jokaisesta heimostanne viisaita, taitavia ja tunnettuja miehiä, niin minä asetan heidät teidän johtajiksenne. Te vastasitte minulle: ´Se mitä sinä ehdotat tehtäväksi on oikein. ´Silloin minä otin teidän heimojenne johtomiehiä, viisaita, tunnettuja miehiä, ja asetin heidät teidän päälliköiksenne, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi heimojenne johtoon`” (5. Moos. 1:13-15,RK).

 

Nyt tahtoisin siirtyä Haftaraan, Jesajan lukuun 1. Harva luku on minulle niin tärkeä kuin Jesajan luku 1. Syy innostukseeni on, että tässä Jumala antaa meidän aavistaa, miten Hän todella suhtautuu meidän uskonnollisiin tapoihimme, palvontaan, uhreihin, pyhäpäiviin, rukoukseen ja itse asiassa kaikkeen, mitä uskonnolliset instituutiot, synagogat, kirkot ja muut niin kutsutut ”jumalanpalveluspaikat” kaikkialla maailmassa harjoittavat.

 

Helpointa mitä voimme tehdä Jumalalle ja uskomme puolesta on rakentaa rakennuksia, temppeleitä, palvontapaikkoja, ”pyhiä paikkoja”. Toiseksi helpointa on nimittää ”pyhä mies”, ”rabbi”, ”pastori”, ” noitatohtori”, kaikenkarvaisia hengellisiä johtajia ja asettaa nämä miehet Mooseksen ja kuningas Daavidin paikalle tai ainakin suoda heille apostolien arvovalta…

 

On vielä kolmaskin helppo tapa: luoda semi-ammattilaisia ylistyksen johtajia, jotka osaavat shown tekotaidon suurenmoisen lahjakkaine muusikoineen, tanssijoineen, rekvisiittoineen, mahtavine äänentoistoineen. Kaikki tämä on mahtavaa ja hyvin organisoitua ja hommaan on kiinnitetty hyviä näyttelijöitä ja laulajia ja lavarekvisiittaa.

 

Niin kuin sanoin edellä nämä ovat niitä toimenpiteitä, joihin kirkot ja seurakunnat mielellään panostavat, ja he haluavat uskoa, että juuri nämä ovat sitä, mikä miellyttää Jumalaa. Mutta Jesajan luku 1, Ap.tekojen luku 17 ja Jeremia 7:21-23, Hoosea 6:6 ja monet muut kohdat Raamatussa sanovat jotain aivan muuta. Paavalin sanoin Ap.t. 17:24-29:

 

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet: ´Me olemme myös hänen sukuaan.´ Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus” (Ap.t. 17:24-29, RK).

 

Kaiken kaikkiaan meidän jokaisen täytyy uudistua ja keskittyä taas tärkeimpään ja kiinnittää päähuomio Jumala-suhteeseemme ja elämäämme hänen yhteydessään paljon henkilökohtaisempana ja intiimimpänä asiana. Tätä Jumala meiltä odottaa, tähän Jesajan luvun 1 loppu meitä kehottaa.

 

Pidättäydyn tieten tahtoen siteeraamasta Raamattua. Tahdon, että te luette itse Jesajan luvun 1 alusta loppuun asti ja viivytte sitten 5 minuuttia mietiskellen ja pohtien, missä vaiheessa teidän kallis suhteenne Luojaan on. Jos tulette siihen tulokseen, että teillä ei ole lainkaan suhdetta, että olette ollut hyvin uskonnollinen mutta teillä ei ole todellista henkilökohtaista uskoa Jumalaan eikä todellista suhdetta Häneen, alkakaa lukea Raamattua 1. Mooseksen kirjasta, jae jakeelta, ja pysähtykää 15 minuutin päästä ja rukoilkaa: ”Jumala, auta minua tuntemaan sinut paremmin!” 

 

Muistakaa, että Jumalalla on tuhatmäärin enkeleitä, jotka laulavat enkelimäisillä äänillään ylistystä Hänelle ja kumartuvat maahan Hänen edessään öin ja päivin ylistäen.  Kyllä, meidän täytyy ylistää Jumalaa!  Kyllä, meidän on laulettava Hänelle kiitosta! Kyllä, meidän täytyy antaa uhriksi elämämme, rahamme, aikamme ja kykymme ja lahjamme Hänen kunniakseen ja Jumalan lapsen identiteettimme tähden!

 

Mutta tämän kaiken tulee tapahtua uskosta ja sen on perustuttava suhteeseen. Muistakaa, että Jumala ei ole prostituoitu, jonka voi osta rahalla ja kauniilla rakennuksilla tai kulta- ja hopealahjoilla…

 

Suokaa minulle anteeksi suoruuteni, mutta tämä on perimmältään se, mitä Paavali, Jeremia, Jesaja ja Hoosea sanovat! Minä vain tulkitsen sen kielelle, jota tavallinen ihminen voi ymmärtää.

 

Se mitä meidän kaikkien tulee tehdä, jos meistä tuntuu etteivät rukouksemme nouse kattoa korkeammalle, on kysyä itseltämme, mitä me voimme tehdä muuttaaksemme ja parantaaksemme suhdettamme Israelin kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja Jeshuaan, Messiaaseemme. Olen varma, että rukouksen kautta ja lukemalla Jumalan sanaa te löydätte vastauksen!

 

Netivyan henkilökunnalla on erityinen rukouspyyntö. Me tarvitsemme lisää henkilökuntaa.  Henkilökuntamme hukkuu työhön; on Hamotzi ruokaohjelma, opetukset facebookissa ja meidän täytyy uudistaa pääsyämme mediaan, jota nuori sukupolvi käyttää. Rukoilkaa Netivyan ja Ro´eh Israel -seurakunnan puolesta Jerusalemissa.

 

Meillä on kallis veli, kumppaniseurakuntamme johtaja Curitibassa, Brasiliassa. Hän on sairaalassa koronaviruskomplikaatioiden vuoksi. Rukoilkaa kalliin veljemme Jair Amaralin puolesta, rukoilkaa hänen lääkäriensä puolesta, ja kaikkien heidän puolestaan jotka pitävät huolta ja palvelevat Jairia sairaalassa. Tilanne on kriittinen, ja me tarvitsemme Herraa parantamaan Jairin.

 

Rakas vaimoni Marcia tarvitsee erikoisrukouksia, sillä me valmistaudumme toiseen kaihileikkaukseen, hänen oikea silmänsä leikataan. Vasemman silmän leikkaus onnistui hyvin ja silmä paranee. Rukoilkaa Marcialle energiaa, rukoilkaa, että Herra parantaisi nivelreuman ja diabeteksen.

 

Rukoilkaa Juudan ja hänen perheensä puolesta. He lähtevät Hollantiin sukuloimaan. Rukoilkaa heille turvaa ja varjelusta kaikilta vahingoilta ja etenkin koronavirukselta. Muistakaa edelleen työntekijäämme Danielia ja pyytäkää Jumalaa ohjaamaan häntä ja antamaan hänelle viisautta, ja varjelusta kaikilta vahingoilta ja harmilta niin hänelle kuin hänen perheelleen. Rukoilkaa Nirin ja hänen perheensä puolesta, kun he ovat matkoilla USA:ssa. He tarvitsevat Herran varjelusta, etteivät saa koronatartuntaa ja että he palaavat turvallisesti kotiin. Henkilökuntaamme kuuluva Nancy on myös matkoilla USA:ssa, varjelkoon Herra hänet koronavirukselta.

 

Marcian äiti on 91-vuotias ja hänen tilansa (keuhkosyöpä) on nyt hyvin vakava. Hänen nimensä on June. Rukoilkaa Junen, Marcian äidin, puolesta, että Herran armo ja laupeus olisivat läsnä ja toimisivat Junen lohdutukseksi ja ottaisivat pois kivut.

 

Rakkaan ystävämme Mahmudin sisar Gouzlan on hyvin sairas. Pyydän teitä rukoilemaan hänen puolestaan ja myös Marian, Mahmudin tyttären puolesta, joka menee naimisiin Bulgariassa parin viikon päästä. Lisään Mahmudin äidin ja Jimmy-pojan tähän rukouslistaan.

 

Minua on pyydetty lisäämään rukouksiimme myös rakkaan sisaremme Rebeccan äiti.

 

Rukoilkaa Livia Schnell Nothenin ja Guilherme Antonio Nothen Beckerin puolesta. Guilhermellä on vakavia terveysongelmia. Rukoilemme myös Artuza de Oliveiran, rakkaan sisaren puolesta Brasiliassa, ja rakkaan veljemme Mervin puolesta, joka asuu nyt Kanadassa asuttuaan yli 30 vuotta Jerusalemissa. Hän oli meidän seurakuntamme jäsen.

 

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

 

Olemme saaneet kiitosviestin rakkaalta sisareltamme Rita Sassailta Brasiliasta. Rita on nyt kotona toipumassa koronaviruksesta. Muistakaa häntä vielä rukouksin.

 

Jerusalemin Saritimme on päässyt sairaalasta ja on kotona. Rukoilkaa edelleen Saritin puolesta.

 

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, ja he ovat edelleen suurissa vaikeuksissa koronavirustilanteen tähden ja he tarvitsevat rukouksemme.  Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

 

Rukoilkaa rakkaan intialaisen veljemme pastori Isaacin ja sisar Sheela Stephenin puolesta.

Rukoilkaa Rosenfeldin perheen, sekä nuorten että vanhojen, puolesta.

Rukoilkaa kalliin veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta, Hän asuu Englannissa.

 

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

 

Rukoilemme, että Herra johdattaisi meidän nuorisollemme nuoren johtajan. Nuorisotyömme on yksi ylpeyksistämme ja iloistamme. Tahdomme panostaa enemmän tähän työhön ja tehdä enemmän nuortemme kanssa.

 

Rukoilkaa ”Opetus Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte sen painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon. Hamotzi ruokaohjelmamme alkaa ja meillä on nyt enimmäkseen uusia hakijoita, jotka Jerusalemin kaupunki on ohjannut meille. Meidän tavoitteenamme on vain siunata Jerusalemin köyhiä ja varmistaa, että perheet, joissa on paljon lapsia, ja vanhukset ja yksinhuoltajaäidit ja muut, sekä juutalaiset että arabiperheet, saavat jotain tuoretta ja hyvää ja terveellistä syötävää. Tarvitsemme rukouksianne ja tukeanne, jotta voimme tehdä tätä tärkeää ja puhtaasti humanitääristä palvelutyötä. Noudatamme Paavalin ohjetta Room. 15:24-27:ssä.

 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja etsikää tapoja olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

 

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä kaikki ilmaiseksi!

 

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

 

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

 

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

 

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

 

Olemme saaneet paljon kirjeitä, joissa kiitetään stipendirahastostamme, jonka kautta tuemme yii 40 israelilaista Jeshuan opetuslasta. Tarvitsemme teidän rukouksenne ja tukenne voidaksemme jatkaa edelleen tätä ihmeellistä työtä, jossa luomme uutta Jeshuan opetuslapsisukupolvea tässä Jumalan antamassa Israelin maassa.

 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan.

 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

 

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

 

Rukoilkaa 70-vuotiaan Paulo C. Pereira Braga Diaksen puolesta, jolla on koronavirustartunta.

 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 

 Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa, ja sisaremme Gloria Mockin palvelutyötä. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

 

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. Pyydän teitä erityisesti rukoilemaan Pekka ja Hanna Rantavaaran puolesta.

                      

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

 

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

 

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

 

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa.  

 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

 

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

 

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses for Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

 

Rukoilkaa Noamin, tyttärentyttäremme, puolesta. Saatuaan lukion päästötodistuksen hän on nyt suuren valinnan edessä. Pyydämme Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeän suunnan ja opastuksen sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

 

Rukoilen, että kaikkivaltias Israelin Jumala ja Herramme Jeshua antavat Josephille ja Noamille lahjaksi taivaallista voimaa ja näkyä tulevaisuutensa suhteen tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja elämässään.

 

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

 

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

 

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

 

Joseph Shulam

Exit mobile version