Jerusalemin rukouslista 19.11.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämä vitsaus on saamassa maailman sekaisin. Uhreja ovat niin ihmiset kuin yritykset, kulttuuri ja talouselämä, synagogat ja kirkot. Herra on antanut meille sanansa juuri ennen Hanukkaa, jotta rohkaistuisimme.

Tämän sapatin, marraskuun 21. päivän, 2020, lukujakso on Parashat Toldot, 1. Moos. 25:19-28:9. Haftara profeetoista on Mal. 1:1-2:7. Uuden testamentin lukukappale on Room. 9:1-31.

Sekä Nooalla että Iisakilla oli vanhurskaita jälkeläisiä. Nooalla oli Seem ja Iisakilla oli Jaakob. Heillä oli myös jälkeläisiä, jotka eivät olleet niin vanhurskaita. Nooalla oli Haam ja Kanaan ja Iisakilla oli Eesau.

Nooan ja Iisakin välillä on yksi suuri eroavuus.

Iisakilla on perintö, joka hänen piti siirtää Jaakobille, hengellinen perintö. Iisakin pojalleen antamat siunaukset olivat ne, jotka hän oli saanut isältään Aabrahamilta. Perintö, suku ja kansallinen muisti ja perinteet, luovat ”toldot” (syntyhistorian), sukupolvien välisten siteiden ja ykseyden jatkumon ja yhteyden.

Näinä pandemian hulluina päivinä, kun lähes kaikki on kaaosta ja koko maailman tulevaisuus on epävarma, meidän lukukappaleidemme pitäisi tuoda vähän jumalallista näkökulmaa menneisyydestämme kohti tulevaisuutta. Raamatullinen ja juutalainen historian (Toldot) malli tarkoittaa hepreaksi: ”Isien teot ovat merkki (profeetallinen polku) lapsille synnin suhteen.”

Tulevat sukupolvet muodostavat historian ketjun teoillaan, se on kuin yhteenliitetty ketju joka johtaa loppuun.

On kiinnostavaa nähdä Raamatusta, kuinka meidän henkilökohtainen menneisyytemme muovaa ja ohjaa meidän tulevaisuuttamme ja lastemme tulevaisuutta.  Tämä voimakas vaikutus tuleviin sukupolviin on yksi niistä hämmästyttävistä asioista, joita Herra on antanut meille. Sana ”toldot” merkitsee ”synnyt, alut”. Se, miten me elämme elämämme, vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään, ei ainoastaan heidän fyysiseen elämäänsä vaan myös polkuihin, joita he valitsevat, sekä heidän suhteeseensa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, ja lapsiimme vaikuttavat myös meidän antamamme mallit, joita meidän tekomme istuttavat lastemme sieluihin.

Tämä on jotain, jonka ihmiskunta on laiminlyönyt 1700-luvulta jKr lähtien. Teollisuusvallankumous edisti taloudellista kasvua, mutta riisti ydinperheeltä sen kasvualustan, joka teki ihmisestä Luojan kuvaksi ja kaltaiseksi luodun olennon.

Tässä se on nyt meillä 1. Moos. 25:19-28:9;n lukujaksossa, hyvät, pahat ja rumat. Pelastushistorian mallia antavimmassa ja tärkeimmässä perheessä kohtaamme kaikki inhimilliset tunteet. Hyvä sekoittuu pahaan ja pahassa on jotain hyvää, ja ihmiskunnan pelastumisen tulevaisuus on aina hiuskarvan varassa.

Ihmeellistä on, että kaikki alkaa jo Rebekan kohdussa, jossa kaksospojat taistelevat keskenään ja kilpailevat keskenään jo ennen kuin ovat tulleet ulos äitinsä kohdusta, jo ennen kuin he ovat nähneet ensimmäistä valonsädettä.

Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Ja lapset sysivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: ´Jos näin käy, minkätähden minä elän?´Ja hän meni kysymään Herralta” (1. Moos, 25:21,22, KR, engl. NKJV ´jos kaikki on hyvin, miksi olen tällainen”).

Oletko koskaan ajatellut tätä mielenkiintoista tosiasiaa, että kukaan Israelin kansan äideistä ei pystynyt saamaan lasta luonnollisesti? He olivat kaikki ”hedelmättömiä”. Saaran, Rebekan, Raakelin, Hannan – kaikkien täytyi saada ihme voidakseen synnyttää lapsen. Mistä luulisit tämän johtuvan? Miksi Herra, joka loi miehen ja naisen ja siunasi heidät (tai jos haluat, kirosi heidät) synnyttämään lapsia ja täyttämään maan asukkailla, joita on nyt 9 miljardia, pian 10 miljardia, aloittaa hedelmättömillä äideillä?

Olen miettinyt kauan tätä kysymystä: Miksi Jumala tahtoi sekaantua näin selvästi tärkeiden historiallisten sankareiden ja roistojen epätavallisiin syntymiin polulla kohti ihmiskunnan pelastusta? Vastaukseni on yksinkertainen: Herra tahtoi meidän tietävän, että on olemassa luonnollinen, mutta on myös luonnollisen tuolla puolella oleva Herra Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, joka ei ole koskaan lakannut sekaantumasta luomakuntansa asioihin.

Kaikkein epätavallisin on tietysti Messiaamme Jeshuan syntymä, eikä siinä ollut kyse hedelmättömän naisen synnyttämästä lapsesta, vaan naisen, joka ei ollut sukupuoliyhteydessä mieheen!

Minulle tärkeintä tässä Tooran jaksossa on ihmiskunnan yksinkertaisuus kaikessa kauneudessaan ja hyvine asioineen, ja samaan aikaan näemme kuinka sama kansa on täynnä itsekkyyttä ja manipuloivaa käytöstä, hyvä ja paha sekoittuvat ja kietoutuvat tiukasti yhteen kuin langat hienossa persialaisessa matossa.

Jokaisella henkilöllä tässä tekstissä on hyviä ominaisuuksia ja huonoja ominaisuuksia. Jokainen henkilö on siunattu ja jokaisella on suuria heikkouksia. Kaikissa Raamatun henkilöiden elämässä on armoa ja totuutta, mutta etenkin tässä Jumalan Sanan parashassa.

Ensimmäinen sana toldot, joka on käännetty ”kertomus, sukuluettelo”, on väkevin elementti siinä jumalallisessa komediassa ja tragediassa, joka on Raamattu. Minusta tämä on dramaattista, koska kaikki mitä 1. Mooseksen kirjassa tapahtuu, vaikuttaa Jeshuaan ja Uuteen testamenttiin. Annan muutaman esimerkin.

Ja Herra sanoi hänelle: ´Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa” (1. Moos. 25:23, KR).

Viimeinen lause tässä profetiassa on ”vanhempi palvelee nuorempaa”. Translitteroiduksi hepreaksi se näyttää tällaiselta: ”ve-rav ya´avod zayer”. Toisen temppelin heprean kielellä se käännettäisiin ”Rabbi palvelee opetuslasta”.

Siinä dramaattisessa kohtauksessa, jossa Jeshua pesee opetuslastensa jalat ennen pääsiäissederiä, keskuselu perustuu tähän 1. Mooseksen kirjan tekstiin. Johannes 13:12-14 kuuluu näin:

Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: ´Ymmärrättekö mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.´”

Heprean kielessä ´opettaja´ on rav, rabbi. Minä, rabbi, palvelen teitä pesemällä teidän jalkanne. Tämä on niiden kutsu, jotka Jumala on valinnut palvelemaan Häntä, palvelemaan Hänen opetuslapsiaan, palvelemaan jopa tämän maailman Eesaut. Koko Joh.13:n kohtaus perustuu Rebekalle annettuun profeetalliseen lupaukseen 1. Mooseksen kirjassa.

On vielä toinenkin viittaus 1. Mooseksen kirjan tämän sapatin lukujaksoon, ja se on Room. 9:10-12:sta, joka näkee 1. Mooseksen kirjan kertomuksen pakollisena profeetallisena esimerkkinä pakanakansojen suhteesta Israeliin.

”Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista, ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin – että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden vaan kutsujan tähden – sanottiin hänelle: ´Vanhempi on palveleva nuorempaa´” (Room. 9:10-12, KR).

Apostoli Paavali sanoo sen oikeastaan selvästi Roomalaiskirjeen loppupuolella:

”Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet ja he ovatkin sen heile velkaa, sillä jos pakanat ovat tulleet osalliseksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla” (Room. 15:25-27, KR).

Rukousosio

Ne, jotka ovat tunteneet minut kauan, tietävät, että kirjoitan tai puhun hyvin harvoin taloudellisesta tuesta Netivyalle. Nämä maailmanlaajuisen koronavirusvitsauksen ajat ovat olleet kovia kaikille ihmisille ja kaikille kansoille.

Aika on ollut kaikille kova niin fyysisesti kuin hengellisesti ja taloudellisesti. Kuitenkin meille täällä Jerusalemissa Herra on antanut erinomaisia mahdollisuuksia palvella ja antaa ja siunata Jerualemin köyhiä. Meillä on myös suuria haasteita muutamien hyvin vanhojen ja uskollisten sisarten kanssa, jotka ovat yli 90-vuotiaita tai vähän alle. He elävät yksin ja heidän terveytensä on heikentynyt, joten meidän täytyy pitää heistä huolta fyysisesti. Hengellisesti he ovat meille nuoremmalle sukupolvelle rohkaisuksi.

Monet teistä, rakkaat veljet ja sisaret, olette olleet suurenmoisen anteliaita ja olette lahjoittaneet meille varoja, joilla voimme ruokkia Jerusalemin nälkäisiä ja köyhiä ja antaa taloudellista apua Jeshuan juutalaisille ja arabiopetuslapsille, jotta he saisivat kunnollisen koulutuksen ja voisivat edistyä elämässä.

Olette lahjoittaneet rakennukseen ja kuljetukseen ja sotilaille, ja Jumala siunaa teitä jokaista. On veljiä ja sisaria, jotka ovat antaneet todella köyhyydestään.

On muutamia, jotka lähettävät vain muutaman dollarin tai punnan joka kuukausi ja jotkut joka viikko. Jokaista, joka on antanut omastaan ja antaa, arvostetaan syvästi. Olemme kiitollisia ja rukoilemme jokaisen puolesta, joka on lahjoittanut kaksi ropoaan niin kuin evankeliumin leski ja myös niiden puolesta, jotka ovat antaneet tuhansia dollareita.

Mutta nyt kirjoitan tämän kannustaakseni niitä, jotka ovat nauttineet ja oppineet lukemastaan ja kuulemastaan ja jotka ovat rukoilleet meidän ja Israelin puolesta, mutta eivät ole vielä lahjoittaneet, antamaan panoksensa ja tulemaan mukaan tähän suureen tehtävään, joka on viedä Jumalan Sanaa Israelin kansalle, sekä juutalaisille että arabeille.

Te rakkaat veljet ja sisaret, jotka ette ole vielä lahjoittaneet, älkää ajatelko että teitä painostetaan älkääkä masentuko. En arvostele ketään, mutta rohkaisen teitä olemaan siunattu ja siunaamaan.

On oikein ja hyvä asia tehdä se, mitä voi, mitä tahansa voi. Antamisessa ei ole tärkeintä määrä, koska Herra tuntee meidät hyvin ja tietää mihin pystymme. Meidän tehtävämme on tehdä työtä ja palvella niin Jerusalemissa kuin Jerusalemista kansojen keskuuteen maailmalle.

Sanon vielä rohkaisuksi teille rakkaat veljet ja sisaret, älkää kainostelko lahjoittamanne summan kokoa, vaan olkaa iloiset, että olette niiden joukossa, jotka ovat mukana tässä suuressa työssä ja palvelutehtävässä, jossa Herra käyttää meitä palvelemaan Jerusalemissa ja Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

Pyydän teitä rukoilemaan uskomattoman erityisiä rukouksia tämän Jerusalemin rukouslistan puolesta.

1. Kiitos Herralle, olemme saapuneet turvallisesti Yhdysvaltoihin. Tänään keskiviikkona, 18.11., matkustamme itä-Tennesseehen tapaamaan Marcian äitiä. Hän on jo yli 90, hänellä on keuhkosyöpä ja hän kieltäytyy lääketieteellisestä hoidosta. Pyydän teitä rukoilemaan sekä pitkän automatkamme puolesta, että Marcian äidin ja perheen tapaamisen puolesta. Pyydän teitä rukoilemaan myös Marcian terveyden ja oman terveyteni puolesta. Me vanhenemme, ikä alkaa jo tuntua meissä.

2. Meillä on kallis, yksin elävä 95-vuotias sisar. Rakkaalle Ilana-sisarellemme tehdyn diagnoosin mukaan hän ei enää pysty huolehtimaan itsestään fyysisesti eikä kognitiivisesti, joten meidän täytyy järjestää Ilanalle kokoaikainen avustaja. Daniel ja Juuda ja Hanna ovat onnistuneet löytämään henkilön, joka voi huolehtia Ilanasta ainakin toistaiseksi. Pyydän teitä, että rukoilette Ilanan puolesta ja niiden puolesta, jotka huolehtivat hänestä nyt ja tulevaisuudessa. Sitten pyydän teitä rukoilemaan Netivyan puolesta, ja tukemaan meitä siinä, mitä me teemme veljiemme ja sisartemme hyväksi. Pyydän teitä rukoilemaan niiden puolesta jotka palvelevat vapaaehtoisesti Ilanaa ja antavat aikaansa ja voimiaan noudattaakseen tärkeimpiä Raamatussa olevia käskyjä, eli pitää huolta orvoista ja leskistä ja työstä leskiksi jääneistä. Se on meille selvä käsky toimia näin yhteisöissämme. Pyydämme rukouksianne ja tukeanne.

3. Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

4. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Aasiassa. Hänen nimensä on Philip Marc. Hän on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia.

5. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

6. Rukoilkaa koko listan puolesta – mainitkaa vain nimet Israelin Pyhän Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä ja Herramme Jeshuan edessä ja pyytäkää parantumista ja siunausta. On suuri etuoikeus rukoilla toisten puolesta ja teille on varattuna siunaus, kun siunaatte toisia. Tämä on raamatullinen periaate.

7. Rukoilkaa Brasiliassa asuvan kalliin sisaren puolesta, jolla on todettu syöpä. Hänen nimensä on Livia Schnell Nothen. Olen tuntenut hänet monta vuotta Belo-Horizonten seurakunnan jäsenenä. Hän on nuori äiti. Rukoilkaa ja vedotkaa Jeshuan nimeen, jotta hän paranisi.

Israelissa jatkuu sulku. Liikkuminen on rajoitettua ja suurin osa liike-elämästä on pysähdyksissä ja monet liikkeet pysyvät suljettuina ainakin puoliyöhön ensi sunnuntai-iltana. Talouselämä on kärsinyt kovasti.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

                      1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

                      2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

                      3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

                      4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

                      5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Kiitos että olette rukoilleet terveyteni ja silmäni puolesta. Näen nyt niin paljon paremmin silmälläni kuin mitä näin ennen leikkausta. Kiitos kaikista rukouksistanne puolestani! Rukoilkaa edelleen minun ja vaimoni Marcian puolesta. Marcialla on nykyään hyvin vähän voimia, ja hän nukkuu paljon useimpina päivinä.  Nivelreuma aiheuttaa hänelle kipuja ja hänelläkin on silmissä kaihi, ja koska hän on diabeetikko, leikkauksessa on riskinsä. Tarvitsemme teidän rukouksianne.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela,

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan:

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaanuuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa. Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia. Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam