Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 26.4. 2018

Jerusalemin rukouslista, 26.4. 2018, Joseph Shulam

Rukous on kaikkea seuraavaa:
1.  Mahdollisuus puhua Jumalan kanssa.
2.  Mahdollisuus ilmaista kiitollisuuttamme, tarpeitamme ja toiveitamme kunnioittavalla ja arvokkaalla tavalla Kaikkivaltiaalle, joka voi antaa vastauksen tarpeisiimme.

3.  Etuoikeutettu tapa olla yhteydessä ainoaan voimaan ja persoonaan, joka todella kykenee vastaamaan rukouksiimme. 

4.  Ajatustemme organisoitu lista, joka viedään selkeällä ja kunnioittavalla tavalla kaiken Luojan eteen.

5.  Eräs tapa kolkuttaa Taivaan ovea tarpeinemme, anomuksinemme ja kaipauksinemme.

Yksi Raamatun innoittavimmista rukouksista on mielestäni Danielin rukous: 
”Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. 
4. Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin ja sanoin: ”Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. 
5. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi 
6. emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle. 
7. Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä, niinkuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukaisten, kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. 
8. Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. 
9. Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset; 
10. me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa, profeettain, kautta. 
11. Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa; sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan.
 
12. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui. 
13. Niinkuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. 
14. Sentähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme; sillä Herra, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. 
15. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niinkuin se vielä tänä päivänä on: me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat. 
16. Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. 
17. Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden. 
18. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. 
19. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.”
 (Daniel 9:3-19)

Daniel käyttää Herraa rukoillessaan muutamia sanontoja, jotka ovat mielestäni tärkeitä meille kaikille sovellettaviksi omaan asenteeseemme rukouksessa.

1.  ”Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen. Tämä on heprealainen sanonta. Sama löytyy Luuk. 9:51, jossa Jeshuan sanotaan kääntäneen kasvonsa kohti Jerusalemia. Sanonta tarkoittaa, että Daniel vetosi Jumalaan (pani luottamuksensa Jumalan vanhurskauteen). Kun me rukoilemme, emme saa lähestyä Jumalan valtaistuinta röyhkeästi tai komennellen Jumalaa, vaan vedoten hänen laupeuteensa ja armoonsa. Sellaisesta tavasta, jonka jotkut ovat omaksuneet, että ihminen voi käskeä ”taivaita” Jeshuan nimessä, ei löydy yhtään esimerkkiä tai opetusta Jumalan Sanasta. Tämä ei toimisi inhimillisen johtajan kohdalla tavallisessa osakeyhtiössä, saatikka sitten silloin, kun me puhumme Jumalalle.

2.  ”Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin ja sanoin.” – Rukous hepreankielellä tarkoittaa ”itsensä syyttämistä” = tunnustamista. Meidän on lähestyttävä Jumalan valtaistuinta puhtaina, sillä Jumala tietää meistä kaiken, eikä ole mitään mieltä kätkeä syntejämme vaan tunnustaa ne hänen edessään. Jokaisessa rukouksessa on jossain määrin heikkoutemme ja syntiemme tunnustamista.

3.  Dan. 9:5-6: ”Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi 6. emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle.” Tunnustaminen on seuraavien asioiden tunnustamista:

–  Me olemme tehneet syntiä, olemme tehneet väärin.

–  Olemme toimineet väärin kääntymällä pois Jumalan käskyistä ja oikeuksista.

–  Emme ole kuulleet Jumalan palvelijoita, profeettoja. (Tästä syystä Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen).

4.   Osa rukoustamme tulee olla Jumalan vanhurskauden tunnustamista. Hän on vanhurskas kaikilla teillään, ja vaikka joissain historian vaiheissa on vaikeaa tunnustaa, että Jumala on vanhurskas, hän on vanhurskas jopa silloinkin, kun hän sallii vihollisemme saada parhaan palan meistä.

5.  Israelin synti on kollektiivista – tämä käsite on äärimmäisen tärkeä. Syntimme eivät ole vain meidän henkilökohtaisia, yksilöllisiä rikkomuksia. Meillä on yksilöllisiä syntejä ja meillä on myös kollektiivisia syntejä, joita me ja isämme tekivät meidän omaksi häpeäksemme. Olemme osa kokonaisuutta ja osa laajennettua perhettä, kansakuntaa ja ryhmää. Kun teemme syntiä, me itse asiassa teemme syypäiksi ystävämme ja veljemme, jotka tekevät parhaansa. Sääntö: yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta on selvä Israeliin ja kansakuntaan nähden. Paras esimerkki on Aakanin tapaus Joosuan kirjassa. 
6.  Jumalan teot ovat vahvistusta hänen profeettojen kautta antamansa Sanan totuudelle ja uskollisuudelle. Hänen vanhurskautensa on osoitettu Jumalan Israelille antamien lupausten täyttymyksessä.

7.  Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona. Meidän on aina pyydettävä Jumalaa osoittamaan armoaan meille – meillä ei ole mitään ansioita, vain Herran armo.
8.  ”Älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.” Loppujen lopuksi kaikki, mitä Jumala tekee Israelille ja kansalleen on hyväksi ja edistää Jumalan suunnitelmaa ja hänen oman kaupunkinsa parasta. Voimme pyytää Jumalaa nopeuttamaan vapautustamme ja antamaan meille armonsa, mutta ajoitus on hänen ja hän voi viivyttää ja nopeuttaa aikoja. Tämän tulisi olla ymmärryksellemme selvää, kun rukoilemme. Kyllä, meille aika on olennainen osa, koska elämämme tässä maailmassa on rajallista ja kärsivällisyytemme heikkoa, mutta meidän tulee muistaa, että vain HERRA itse tietää ajat ja aikakaudet ja pelastuksemme päivän ja hetken.

Näemme tässä Danielin rukouksessa, sen lopussa, että Jumalan kaupunki on Jerusalem. Sillä ei ole väliä, mitä YK ja UNESCO päättävät, Jerusalem pysyy Suuren Kuninkaan kaupunkina – Jumalan kaupunkina.

Tilanne tässä maailmassa on käymässä entistä monimutkaisemmaksi, ja uskon, että meidän  olisi viisasta rukoilla maailman suurten kansojen johtajien puolesta, USA:n, Kiinan, Venäjän, Saksan, Englannin, Ranskan. Nämä johtajat tarvitsevat viisautta. Asetelma on valmis suureen maailmansotaan, joka alkaa täältä Lähi-idästä. Suuret voimat hakevat asemiaan Syyriassa, ja tämä muodostuu paikaksi ja kiistan pisteeksi, joka voi sytyttää tulen, joka saattaa kääntyä historian viimeiseksi taisteluksi.


Näyttää kuin koko maailma on nyt syöksykierteessä ja Jumalan palkanmaksun päiviä ollaan lyhentämässä. Jeshuan opetuslapsina meidän pitäisi tietää, mitä meille on varattu ja mikä odottaa maailmaa. Tämä ei välttämättä vähennä huoltamme kansakunnistamme ja niistä miljardeista, jotka yhä palvovat epäjumalia ja elävät Jumalan hyvässä maailmassa. En näe maailman seurakuntien (kirkkojen) lähtevän mukavuusvyöhykkeensä ulkopuolelle evankelioimaan pakanamaailmaa. En näe, että johtajat pyrkivät olemaan hengellisesti tai älyllisesti varustautuneita kohtaamaan maailmamme valhejumalia, jotka ovat kietoneet valheisiinsa enemmän kuin puolet ihmiskunnasta. Tästä syystä rukoilen Herraa Jumalaa, koko maailman Luojaa tekemään sen, mitä vain hän voi tehdä ja vain hän tietää kootakseen kadonneet lampaat takaisin tarhaansa.

Uskon, että jokaisen rukoilijan tulee rukoilla kadonneiden pelastusta Jumalan maailmassa. Jumalamme on kaiken lihan Jumala ja rakastaa koko maailmaa, ja siksi hän lähetti AINOAN POIKANSA tähän maailmaan. Meidän hänen lapsinaan, jotka olemme maistaneet hänen rakkauttaan ja armoaan, tulee vähintään rukoilla kadonneiden pelastusta. En puhu niin sanotusta “seurakuntakasvusta”. Puhun niiden pelastuksesta, jotka eivät tiedä, että on Jumala, joka loi tämän maailman ja koko maailmankaikkeuden. Puhun niistä miljoonista, jotka eivät tiedä, että Jumala rakastaa heitä. Puhun niistä miljoonista, jotka eivät tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvä ja mikä on paha. Puhun miljoonista, jotka eivät ole kiinnostuneet kristillisyydestä edes niin sanotuissa “kristillisissä maissa”. Sydäntemme täytyy ainakin rukouksessa surra noiden kadonneiden puolesta ja muuttaa tämä murhe ja huoli esirukoukseksi sielujen puolesta, jotka eivät tunne Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin (Israelin) Jumalaa. Rukoilkaa kadonneiden puolesta ja pimeydessä olevien puolesta, että he näkisivät sen Valon, joka tuli asumaan keskellemme ja puki ylleen ihmislihan ollakseen yksi meistä!

Tietysti meillä on välittömämpiä ja tavanomaisempia päivittäisiä rukouspyyntöjä.

1.  Rukoilkaa tilanteen puolesta pohjoisrajallamme. Iran ja Hezbollah yhdessä Venäjän ja Syyrian kanssa asettavat tukikohtia lähelle rajaamme. Nämä sotilastukikohdat ovat suoranainen uhka Israelille. Niissä on pitkälle kehitettyjä ohjuksia, jotka voivat osua tarkemmin maaliinsa. Näitä tukikohtia ei ole suunnattu ketään muuta kuin Israelia vastaan. Niiden avulla halutaan rajoittaa Israelin kykyä estää Irania aseistamasta ja varustamasta Hezbollahia ja Libanonia. Tällainen kehitys on hyvin vaarallista ja huolestuttavaa koko Israelille. Me tarvitsemme rukouksianne, että HERRA itse tulee avuksemme ja vapauttaa meidät tästä pahasta.
2.  Hitaasti mutta varmasti Messiaan ruumista rakennetaan tässä maassa niin sisäisesti kuin ulkonaisesti. On helpompaa kirjoittaa ulkonaisista haasteistamme.

a.  Tarve tehdä enemmän julkista avustustyötä ja toimia yhdessä hallituksen ja yhteiskunnan kanssa on olennaisen tärkeää. Puhun Jeshuan juutalaisena opetuslapsena Israelin maassa. Kristityt antavat monia miljoonia dollareita Israelille ja hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka tekevät paljon hyvää köyhille ja holokaustista selviytyneille, opiskelijoille ja rohkaisevat juutalaista nuorisoa ympäri maailman vierailemaan Israelissa ja muuttamaan Israeliin. Jeshuan juutalaisina opetuslapsina tässä maassa olemme ihmisiä, jotka palvelevat armeijassa ja sen ulkopuolella tehdäksemme hyvää kansakunnallemme. Ihmisinä, jotka ovat sekä läsnä että antavat todistuksensa tässä maassa, me myös rakastamme kansakuntaamme ja maatamme, ja me myös teemme humanitaarista työtä ja palvelemme köyhiä ja avun tarpeessa olevia. Meidän kykymme toimia riippuu niiden kristittyjen hyväntahtoisuudesta, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia eivätkä vain halua auttaa sosiaalisesti vaan haluavat myös saada elävää todistusta ja kokea läheisyyttä niiden juutalaisten kanssa, jotka ovat myös veljiä ja sisaria uskossa. 
b.  Minulla on ilo kertoa, että jotkut veljet Jerusalemin alueella ajattelevat hoiva- ja palveluasumispaikan rakentamista tämän maan Jeshuan opetuslasten vanhempaa ikäpolvea varten. On vain yksi tällainen laitos Haifassa, ja se tekee hyvää työtä, mutta sen tila on rajallinen ja se on kaukana maan keskuksesta eikä järjestä ruokapalveluja vastaamaan vakaumukselleen antautuneempien juutalaisten tarpeita. Arvostamme sitä, mitä he tekevät Haifassa ja siunaamme heitä, mutta se on liian pientä ja rajoitettua. Tarvitsemme toisen, ja on veljiä Jerusalemin alueella, jotka alkavat rukoilla ja tehdä työtä rakentaakseen tämä hyvin tarpeellisen paikan vanhemmille veljillemme ja sisarillemme.

On paljon enemmän, jota voitaisiin sanoa näistä tarpeista, mutta huomaan, että tämä rukouslista alkaa käydä liian pitkäksi.

Rukoilkaa edelleen nuoren Gabi –nimisen neitosen puolesta. Gabi tarvitsee erityistä Jumalan parantavaa kosketusta. Hän on 8-vuotias.

Rukoilkaa edelleen Julian puolesta. Hän on vielä sairaalassa mutta paremmassa kunnossa. 

Jatkakaa rukousta erään rakkaan sisaren puolesta nimeltä Zhou Wenrilan. Hän asuu Kiinassa.

Rukoilkaa toukokuuksi 2019 Portugaliin suunnitellun konferenssin puolesta. Tämän konferenssin on määrä herättää hallitukset ja maailman huomio sekä lehdistö  Anussimien (Marranojen) ennallistamiseksi sekä hengellisesti että fyysisesti heidän luonnolliseen kotiinsa. 

Rukoilkaa erityisesti vaimoni Marcian puolesta ja hänen terveytensä puolesta. Hän kärsii diabeteksesta, reumasta ja vanhuuden vaivoista. Rukoilkaa, että Herra armossaan koskettaisi Marciaa parantavalla kädellään ja lohduttaisi häntä ja palauttaisi hänelle hänen entistä fyysistä voimaansa ja energiaansa, ja päästäisi hänet kivuista.

Rukoilkaa tyttäreni ja tyttärentyttäreni puolesta. Rukoilkaa heille terveyttä, voimaa ja toimeentuloa.

Rukoilkaa Alexandran puolesta. Hän on nuori nainen, uusi morsian. Etsimme HERRAN parantavaa ja voimaannuttavaa siunausta Alexandralle ja hänen aviomiehelleen.


Pitäkää seuraavat henkilöt rukouksissanne: Margareta, Ruby, Um Abu-Eid, Tineke, Bida, George, Gary, Melanie, Aharon, Yuri Marianenko, Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miraim, Yehuda H., David Stern, Noaam ja Danah, tyttäremme ja tyttären tyttäremme, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria and Anna-Maija, Sini-Tuuli, Erkki ja Sirpa, Jaako, Keijo ja Salme, Evelina, Eva H., Horace ja June Marcian isä ja äiti, Marcelon vanhemmat. Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Sadako San, Yumi ja hänen miehensä ja perheensä Okinavassa.  

Rukoilkaa edelleen näiden veljien ja sisarten puolesta, jotka kamppailevat tämän maailman ongelmien kanssa ja tarvitsevat jumalallista viisautta ja apua saadakseen paremman työpaikan ja työtä. Heillä on lisäksi muita ongelmia, ei fyysistä sairautta, vaan koettelemuksia elämässään: herra Chung ja sisar Lee. Rukoilkaa Tonyn ja Luizan, H.K:ssa olevien rakkaiden veljiemme puolesta. Erityistä huolta kannan rakkaasta veljestämme Goh´sta ja hänen perheestään, sekä sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Kenzevicistä. 

Eikö olekin uskomattoman ihmeellistä, että meillä on näin suuri rukousverkosto, joka kattaa koko maailman ja kokoaa erilaisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä rukoilemaan toinen toistensa puolesta. Messiaan klaani, ne, joilla on pääsy Kaikkivaltiaan Armoistuimen luo Jeshuuan veren kautta, voivat välittää toisista niin paljon, että uhraavat päivittäin hetkisen ajastaan muistaakseen toisella puolella maapalloa asuvia veljiä ja sisaria. Olemme nähneet Jumalan käden liikkuvan ja vastaavan rukouksiin, joita on esitetty Jerusalemin rukouslistalla -ja olemme nähneet suuria voittoja ja tapauksia, jolloin HERRA on sanonut ´Ei´ – tämän veljen tai sisaren on aika tulla nyt kotiin. Suhtautukaa rukoukseen vakavasti. 

Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja pitäköön Abrahamille antamansa lupaukset ja siunatkoon kaikkia niitä, jotka siunaavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lapsia. Pitäköön hän teidät terveinä, iloisina ja onnellisina kaikessa mitä Herra tekee teidän elämässänne ja teitä ympäröivässä maailmassa!

Nyt on aika rukoilla palavasti rauhaa Jerusalemille ja uskoa Jumalan lupauksiin!

Joseph Shulam

Exit mobile version