Site icon Israel-Apu ry

Jaloluonteinen Messiaaninen yhteisö

Barry Shulam

JALOLUONTEINEN MESSIAANINEN YHTEISÖ

Messiaan Morsiamen tulee olla jaloluonteinen niin kuin Sanalaskujen luvun 31 nainen.

Listoja, listoja, listoja. Listoista on ylitarjontaa. Top 10, Suosikkilistat. Parhaimmat ja Huonoimmat listat. On saavustusten listoja ja paheiden listoja. Näissä listoissa ei ole mitään uutta. Mutta joskus saamme uusia oivalluksia riippuen siitä miten tarkastelemme näitä listoja.

Tavallinen väärinkäsitys on, että nykyajan tekniikan avulla pystymme tekemään paremmin monia asioita yhtä aikaa. Että kiitos teknologian voimme samanaikaisesti työskennellä monen eri tehtävän kimpussa. Tämä artikkeli kirjoitettiin lennolla Nashvillestä San Franciscoon Microsoftin teknologian tulevaisuutta pohtivaan Konferenssiin. Ensimmäinen kyhäelmä ei ollut painokelpoinen. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että emme olekaan hyviä tekemään monia asioita yhtä aikaa, ja että emme todellakaan yllä siihen korkeaan käsitykseen, joka meillä on itsestämme monien tehtävien yhtä aikaa suorittajina. Tutkimustulokset osoittavat, että me siirrymme nopeasti tehtävästä toiseen uhraten yhdelle tehtävälle vain hetkisen. Näin emme koskaan tee mitään todella hyvin, vaan suoriudumme jokaisesta tehtävästä joten kuten. Toisin sanoen uhraamme enemmän aikaa suorittaaksemme samanaikaisesti monia keskinkertaisia toimintoja.

Raamatussa on monia listoja; jotkut on nostettu selvästi näkyville kuten 10 Käskyä Toisen Mooseksen kirjan luvussa 20. Pidämme sitä hyvänä listana, se on meille läheinen, ja meillä on jotain yhteistä toisten kanssa, jotka suhtautuvat siihen yhtä myönteisesti.

Roomalaiskirjeen 12:9-19, toinen lista, johon suhtaudumme myönteisesti, esittää kaikki ne tavat, joilla Rakkaus voi tehdä hyvää ja miten se pannaan käytäntöön. ”Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni.Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä’ toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää olko toimissanne velttoja. Olkaa Hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloisia. Ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu: Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra” (Room. 12:9-19).

Mutta Sananlaskujen luvun 31 lista herättää joko rakkauden tai vihan tunteita, monesta syystä, etenkin useimpien naisten sydämissä. Nämä jakeet ovat enemmän kuin vain ”Tehtävä”-lista, ne ovat Saavutusten lista. Saavutukset vaativat enemmän ponnistelua ja tulokset ovat mitattavissa. Saavutukset vaativat paljon enemmän aikaa kuin arkiaskareet, sellaiset kuin sähköpostiin vastaaminen tai tekstiviestin lähettäminen kahvilajonossa.

Kuka on Kelpo Vaimo? Vaimo, jolla on jalo luonne ?

Beatlesit lauloivat tunnetussa laulussaan: ”En juuri piittaa rahasta, sillä rahalla en voi ostaa rakkautta”. Tavallaan he tulkitsevat tässä Sananlaskujen luvun 31 jakeen 10: ” Kelpo vaimon (engl.tekstissä noble=jaloluonteisen vaimon) kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä (engl. rubiineja) paljon kalliimpi”.

Naisesta ei tee pystyvää ja kelvollista, jaloluonteista, jakeiden 11-27 lista saavutuksista. Jos toivot tehneesi oikean valinnan ja toivot, että vaimosi on ”kelpo vaimo” vertaamalla hänen saavutuksiaan Sananlaskujen lukuun 31, silloin pidät näitä jakeita ”tehtävä”-listana ja olet käsittänyt kaiken aivan väärinpäin.

Sillä kyvykkyys, jalo luonne, on jo myötäsyntyisenä vaimossa. Hän on saavuttanut kaikki saavutuksensa nimenomaan siksi, että hän on kyvykäs, jaloluonteinen, eikä päinvastoin.

Kun luemme näitä jakeita, huomaamme, että vaimolla on kaksi roolia, jotka voidaan täyttää jalolla tavalla. Ensimmäiseen rooliin liittyy hänen miehensä, eli hänen maailmansa keskus. Tässä maailmassa hänellä on miehensä sydän, eikä mieheltä puutu saalista. Aika mielenkiintoista, että vaimosta sanotaan, että hän on arvokkaampi kuin raha, ja kuitenkaan hänen mieheltään ei puutu mitää arvokasta. Aarteemme ei ole ihmisen tekemissä asioissa. Aarteemme on eräässä Jumalan tekemässä. Jumala teki Aadamin ja Eevan, eikä maailma pysty kilpailemaan Hänen luomistyönsä kanssa. Älä juokse maailman perässä, kun sinulla on se mitä Jumala luo. Lue Sananlaskut 18:22: ”Joka hyvän vaimon löysi, se onnen löysi, sai osakseen Herran suosion.

Vaimon toinen rooli liittyy hänen panokseensa lastensa ja köyhien ja tarvitsevien hyväksi. Näe edessäsi äidin kädet, joka ovat sierettyneet vuosien tiskaamisesta, perunoiden kuorimisesta, vaatteiden korjaamisesta, lelujen keräämisestä, lasten hoivaamisesta ja peittojen kutomisesta. Raamattu ei kuvaa kelpo vaimon käsiä, mutta niissä näkyy luonne.

Naisen kädet eivät ole jouten, vaan ne ovat työn touhusta kuluneet. Hänen valmistamansa ruoka tunnetaan ja sitä rakastetaan vaikka se olisi tähteistä tehty. Hänen lempeät sanansa kohottavat toisten ihmisten mielen toivon sanomalla.

Messiaaninen yhteisö Morsiamena

Meitä, Ruumista, sekä miehiä että naisia, kutsutaan Jeshuan Morsiameksi (Ef. 5:25-27). Meitä kutsutaan olemaan kyvykkäitä, jaloluonteisia. Sanalaskujen lukua 31voidaan asiayhteytensä puolesta soveltaa Jeshuan seuraajilta odotettuihin saavutuksiin. Katso käsiäsi ja kysy itseltäsi: näyttävätkö sinun seurakuntasi jäsenten kädet käyttämättömiltä ja pehmeiltä kuin vauvan kädet, vai näyttävätkö ne sellaisilta kuin vanhimman, kovaa työtä tehneen jäsenen kädet.

Meidät on kaikki kutsuttu levittämään Hyvää Sanomaa, toivon ja sovinnon sanomaa, sanomaa Jumalan rakkaudesta. Jumala on uskonut meille tehtävän toimia Hänen käsinään täällä maan päällä, ja meidän tulee tehdä hyvää, ei pahaa. Meidän tulisi olla täynnä iloa Herrassa (Nehemia 8:10), ja uudistuneina tehdä työtä tarpeen mukaan yötä päivää Kuningaskunnan hyväksi. Meidät on kutsuttu olemaan enemmän kuin herkästi tilanteeseen reagoivia. Meidät on kutsuttu ennakoimaan tilanteet toimissamme, valmistautumaan edeltäpäin siihen minkä tiedämme olevan tulossa. Olemme ehkä jo luopuneet toivosta odottaessamme Sulhastamme. Mutta Hän tulee, ja kysymys, joka jokaisen tulisi kysyä itseltään, kuuluu: Olenko valmis, onko minulla öljyä myös varalla. Vai toivonko, että joku muu antaa minulle omastaan? Nyt on aika mennä köyhien ja tarvitsevaisten luo. Vain sinä voit vaikuttaa muutoksen toisen ihmisen elämässä.

Kun katsomme kotiemme lämmöstä edessämme olevaa työkenttää, me pystymme kaikkiin saavutuksiin, koska olemme tehneet valmistelut ensin omassa kodissamme. Meidän ei tarvitse kantaa huolta veljistä ja sisarista Messiaan Ruumiissa, kun talvi ja lumi saapuvat, sillä olemme jo valmistaneet heille vaatteet. Tällainen on tilanteet ennakoiva aktiivinen ”vaimo” (Messiaan Ruumis); voima ja arvokkuus ovat hänen vaatetuksenaan. Sellaisena toiset hänet näkevät. Maailma tarkkailee meidän saavutuksiamme voidakseen kuulla meidän jakavan viisautta ja luotettavia neuvoja. Jotta tietäsimme mitä sanoa Maailmalle, meidän tulee opiskella Jumalan Sanaa.

Ylistys Herran Pelolle! Ala ylistää vaimoja; vaimot ylistäkää lapsianne ja miehiänne. Seurakunta, kannusta jäseniäsi löytämään se kutsu, joka heille on annettu.

Käynnistäkää moottorinne, sillä kilpailu alkoi jo kauan sitten; Sulhanen pitää meitä paljon arvokkaampina kuin jalokiviä.

Exit mobile version