Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 2022-03-17

Jerusalemin rukouskirje – 17.3.2022
Josef Shulam

Tämän viikon sapattitekstinä luemme 3.Moos: 1- 8:36. Se on nimeltään Tsav,
suomeksi ”Käske”. Tämä teksti jatkaa pappien suorittamien uhritehtävien kuvausta.

Haftara, tekstimme profeetoista on Jeremia 7:21-8:3, 9:23,24. Uudesta Testamentista luemme Hepr:8:1-6.

Monien rabbien ja pastoreiden mielestä on hankalaa liittää yhteen näitä ikivanhoja tekstejä, jotka käsittelevät eläinuhriseremonioita ja – tapoja. Sillä todellisuudessa, juutalainen kansa ja Israelin kansakunta eivät ole harjoittaneet eläinten uhraamista
(eivät ainakaan virallisesti) Jerusalemin toisen temppelin tuhon v.70 jKr. jälkeen.

Vaikka jokin ryhmä päättäisikin ottaa uudelleen käyttöön uhrauskultin jonkinlaisesssa temppelissä tai kokousteltassa, se olisi melko mahdotonta, koska pappien pitää olla Aaronin sukua ja Leevin sukukuntaa. Nykyisinhän ei ole minkäänlaista dokumentointia Aaronin sukuun tai Leevin sukukuntaan kuuluvista henkilöistä.

Joka tapauksessa kaivautuessamme vähän syvemmälle 3. Mooseksen kirjan tekstiin, voimme huomata joitakin hyvin tärkeitä periaatteita ja ohjeita, jotka rikastuttavat elämäämme ja uskoamme, vaikka meillä ei olekaan fyysisiä eläinuhreja kosherilla alttarilla, ei kosher-pappeja eikä leeviläisiä.

Tämä toora-teksti puhuu ensimmäiseksi pappien vaatetuksesta. Minulle tämä aihe on tärkeä. Niillä, jotka ryhtyivät palvelemaan Jumalaa, oli erityinen pukeutumissääntö.

Heidän asunsa materiaali mainittiin täsmällisesti – pellava. Heillä oli päähine, heidän tuli myös vaihtaa vaatteensa siirtyessään eri palvelustehtäviin.

Nämä ohjeet, jotka Jumala antoi Israelin lapsille heidän lähdettyään Egyptistä ja vastaanotettuaan Tooran Siinain vuorella, ovat mielestäni merkityksellisiä. Tilaisuuksiin valitsemamme vaatetus heijastaa paikkaa ja tehtävää.

Nykyään, kun jokaisella on mukanaan sähköisiä laitteita, olemme menettäneet ajan ja paikan rajat. Olemme tehneet kaikesta latteata ja samanarvoista. Kun paikka ja aika menettävät merkityksensä, kaikki muuttuu yhdeksi ja samaksi, eikä ole mitään pyhää paikkaa, ei pyhää tapahtumaa, jonka mukaisesti pitäisi pukeutua.

Erityisesti meidän pitäisi huomioida asumme ja käytöksemme, kun menemme paikkaan, jossa meidän odotetaan osoittavan asialle omistautumista ja myös ylistävän Maailmankaikkeuden Luojaa ja Herraamme ja Pelastajaamme Jeshuaa.

Pappina ja Jumalan palvelijana on tunnettava asemansa vakavuus. On otettava huomioon aika, paikka sekä tilanne. Otammehan me huomioon nämä asiat pukeutumisessamme silloinkin, kun meillä on tärkeä tapaaminen vaikkapa oman maamme pääministerin tai jonkun kuuluisan Hollywoodin näyttelijän tai johtajan kanssa.

Jerusalemissa näen hasidi-juutalaisia, jotka ovat ortodoksijuutalaisia. Jokaisella hasidiryhmällä on oma pukeutumistyylinsä: hatut, sukat, kengät ja erityinen sapatti- ja juhlavaatetus.

Jopa heidän pitkän takkina (kapote) vyön on oltava samanlainen kuin heidän omalla rabbillaan. Asuista he tunnistavat, mihin hasidi-ryhmään naapurit kuuluvat.

En ole sitä mieltä, että meidän tulisi täydellisesti jäljitellä, seurata esimerkkiä tai opettaa niin, että myöskin meillä, Jeshuan juutalaisilla opetuslapsilla, pitäisi olla tuon kaltainen tiukka pukeutumiskoodi. Mutta olen sitä mieltä, että mennessämme palvomaan, meidän tulisi osoittaa sopivaa arvonantoa ja kunnioittavaa asennetta pukeutumisellamme ja käytöksellämme.

Olemmehan me kuitenkin Kuningaskunnan papisto, pyhä yhteisö. Henkilökohtaisesti olisin tyytyväinen, jos nuoret tulisivat seurakuntaan arvostavalla ja vaatimattomalla tavalla pukeutuneina. Vaatimattomuudella en tarkoita, että naisten pitäisi pukeutua niin kuin ortodoksijuutalaiset naiset pukeutuvat Mea Shearimissa Jerusalemissa, vaan että pukeutuisivat vain vaatimattomasti, osoittaen kunnioitusta Jumalalle ja myös toisilleen.

Toinen merkittävä aihe Toora- osiossamme, – joka on myös yhteydessä lukujaksoon Jeremian kirjasta 7:21 – 8:36, – ovat uhrit. Meidän on asetettava uhrit ja käytännöt oikeaan suhteeseen. Kaikissa uskonnoissa, sekä muinaisissa että nykyisissä, pakanuudessa kuten myös Jumalalle osoitettavassa tosipalvonnassa, on olemassa jonkinlaisia uhraamiskäytäntöjä. Palvonnan kohteelle uhraaminen on yleismaailmallinen käytäntö. Kuitenkin Jumalan Sanan mukaan Jumalalle uhraaminen ei ole pääasiallinen eikä tärkein palvonnan muoto. Se ei ole myöskään tapa osoittaa Jumalalle arvonantoa ja kiitollisuutta.

Lukujakso profeetoista tänä sapattina on Jeremian kirjasta 7:21-24:

”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ”Lisätkää polttouhrinne teurasuhreihinne ja syökää lihaa. Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan minä käskin heitä ja sanoin: kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa.”

Tulkinta, että Jumalan kiinnostus Hänen lastensa antamia uhrauksia kohtaan ei olekaan pääasia, on näkemyksenä laajalle levinnyt. Se löytyy profeetoista, Kirjoituksista ja jopa Uudesta Testamentista. Profeetta Jesajan kirjan 1. luvussa, Hoosean kirjan 6. luvussa, ja jopa 1. Samuelin kirjan 15. luvussa Samuel toteaa, että kuuliaisuus (tottelevaisuus) on tärkeämpää kuin uhrit.

Mutta älkäämme vähätelkö uhrauksia, koska sillä tavalla voimme ilmaista, kuinka paljon olemme halukkaita antamaan ja uhraamaan niiden asioiden ja ihmisten vuoksi, joita rakastamme! Tässä ovat Apostoli Paavalin sanat, samoin myös hänen kuvauksensa siitä, mitä rakkaus on:
”Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.” 1. Kirje korinttilaisille 13:3.

Halumme antaa, uhrata ja siunata muita sekä siunata myös Jumalaa, on sisimpäämme rakennettu tarve, vietti! Kuitenkin, jos emme tee sitä rakkaudesta, on se siunauksen sijasta meille ja muille hyödytöntä. Herra on siunannut meitä luomalla meihin halun uhrata aikaamme, lahjojamme ja varojamme Jumalan Valtakunnan hyväksi! Rakastavina ja kiitollisina tuosta mahdollisuudesta me osoitamme rakkautta sekä Luojaan että toisiimme; ihmisiä ja uskomme päämäärää kohtaan.

Jerusalemin rukouslistan, 17.3.2022, rukousosio:

Ilmottaudu ilmaiseen Kevään sadonkorjuuseminaariin!
Osoittakaamme tänä Puurimina rakkautta ja arvonantoa kaikille messiaanisille sotilaille Israelissa. Käykää sivuillamme ”adoptoimassa sotilas” Adopt a soldier!

Rukoilkaa edelleen Ukrainan ja Euroopan, Venäjän ja USA:n puolesta. Maailmansodan uhka ei ole vielä ohi. Päinvastoin, mahdollisuudet suureen maailmansotaan vain lisääntyvät ja vaara on niin suuri, että seuraavassa maailmansodassa kyse saattaa olla Harmagedonista.

Kukaan ei tiedä, milloin maailmanloppu tulee ja milloin Jeshua saapuu Öljyvuorelle Jerusalemiin perustaakseen todellisen ja aidon ja positiivisen Uuden maailmanjärjestyksen, niin kuin sen ovat kuvanneet Israelin profeetat Mooseksesta Malakiaan ja niin kuin se on kuvattu Ilmestyskirjan viimeisissä luvuissa.

Muistakaa rukoilla rakkaan veljemme Keijon ja Salme-sisaremme puolesta. Marcia ja minä tarvitsemme rukouksianne ja Keijo ja Salme tarvitsevat rukouksianne. Me vanhenemme eivätkä ruumiimme ole enää niin kuin ennen ja tarvitsemme parantumista ja voimaa Herralta, jotta voimme jatkaa Jumalan työn tekemistä.

Sydämelliset kiitokset pitkäaikaisesta kumppanuudestanne Netivyan ja Israelin kanssa. Pääsiäinen on lähestymässä ja suunnittelemme pitävämme toisen kansainvälisen ”Kevätsadonkorjuu” webinarin 16-17.4.2022.Löydätte lisää tietoa tästä sivuiltamme.

Rukoilkaa tällä rukouslistalla mainittujen ihmisten puolesta. He ovat rakkaita veljiä ja sisaria eri puolilta maailmaa. He rukoilevat Israelin ja Netivyan puolesta ja seisovat Israelin ja Netivyan rinnalla.

Rukoilkaa edelleen vaimoni Marcian puolesta ja minun puolestani. Meille kummallekin tehdään kokeita, jotta saataisiin selville, mikä terveydentilassamme on vikana. Tarvitsemme Jumalan armoa ja voimaa ja parantumista joka päivä yhä uudestaan!

Iäkkäämpien sisartemme, Lean ja Ilanan, näiden todellisten sankarien Herran palveluksessa, tilanne edellyttää rukousta. Pyydän teitä kaikkia yhtymään meihin ja rukoilemaan iäkkäämpien sisartemme puolesta. He ovat todellisia uskonsankareita ja heidän rakkautensa Herraan ja Hänen kansaansa on rajatonta.

Jumalan sanassa on selvä käsky pitää huolta leskistä ja orvoista. Harkitkaa yhteisönä tai yksityisinä voisitteko lisätä uhriinne jotain Jerusalemin iäkkäämmille pyhille. Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut alaraajoistaan. Häntä vaivaavat haavaumat ja hän pyytää rukousta puolestaan. Lisätkää Zacharias rukouslistaanne!

Olen saanut rukouspyynnön myös Raymond Jimeneziltä. Hän on nuori veli, jolla on korona ja joka tarvitsee Jumalan siunausta toipuakseen ja palatakseen normaaliin elämäänsä.

Sarah Lee, korealainen kallis sisar joka asuu Meksikossa ja jolla on kansainvälinen palvelutyö, voi paremmin massiivisen halvauksen jälkeen ja hänelle ei ole vaaraa. Mutta hänen on saatava fysikaalista terapiaa ja opeteltava uudelleen kävelemään ja huolehtimaan itsestään. Muistakaa kallista Sarah-sisartamme rukouksin.
Saimme rukouspyynnön rakkaalta sisareltamme Livia Schnell Nothenilta, joka on ollut kanssamme Portugalissa ja joka on tukenut veljiämme Brasiliassa ja meitä Anussimien ja heidän ahdinkoaan koskevassa asiassa.

Rukoilkaa edelleen veljemme Philip Marcin puolesta. Philip on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia. Philip asuu kaukana Israelista maassa, jonne emme voi matkustaa, mutta Philipin sydän on kanssamme ja Jumalan kansan kanssa.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Diasin puolesta. Hän on erään kalliin brasilialaisen sisaren isä.
Israelin tilanne on paranemassa ja monia rajoituksia on poistettu. Maahan saapuu turisteja ja se on suuri siunaus kaikille Israelissa, etenkin niille monille veljillemme ja sisarillemme, jotka työskentelevät turistioppaina.

On hyvä teko rukoilla ihmisten puolesta, joita emme tunne henkilökohtaisesti, ja rukoilla, että maailma toipuisi ja tämä koronavirukseksi kutsuttu kauhea pandemia loppuisi. Korona on kruunu, enkä ole varma minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää omaan maahanne, mutta älkää unohtako Israelia.
2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja esirukoilevat Pyhässä Hengessä Messiaan ruumiin puolesta.
3. Voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden joukot kiinnittävät huomiota toisista huolehtivaan ja vilpittömään esirukoukseen, joka vahvistaa, että Messias Jeshuan ruumis on todella yksi ruumis.
4. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastusta ja rauhaa Israelille. Jos ette ole rukoilleet Israelin pelastumista, alkakaa nyt! Tähän rukoukseen Herra vastaa varmasti, sillä Hän on luvannut, että ”koko Israel pelastuu”.

Rukoilkaa Garyn, miniämme Beth Shulamin isän, puolesta. Rukoilkaa tyttäremme Danan puolesta,
hän tarvitsee paljon rukousta tilanteensa puolesta. Samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barryä ja hänen vaimoaan Bethiä ja pojanpoikaamme Joeyta.

Lisään uuden rukouspyynnön Joy Mathew –nimiseltä Jumalan kansan johtajalta Intiassa ja pastori Isaacilta Chennain kaupungista. Älkää unohtako rukoilla nuoren Paulo –nimisen miehen ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoilkaa rakkaan veljemme, pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. TJ:n äidillä on joitain hyvin vakavia ongelmia ja TJ on parhaillaan Kaliforniassa äitinsä ja isänsä vuoksi.

Muistakaa rukouksissanne edelleen Ruby Little, rakas sisaremme on Oklahoma Cityssä. Hänelle on juuri tehty uusia kokeita syövän tilanteen selvittämiseksi. Testin tulokset eivät olleet järin hyviä. Ruby tarvitsee rukouksemme. Rukoilkaa, että Jumala parantaa Rubyn syövästä, jonka suhteen kahden vuoden hoidot eivät ole juuri tehonneet. Ruby tarvitsee ihmeen ja voimia ja rohkeutta kohdatakseen tämän haasteen tavalla, joka tekee hänen elämänsä laadukkaammaksi kuin kemoterapia. Rukoikaa Jumalan väliintuloa ja ihmeparantumista.

Rukoilkaa seuraavien veljien ja sisarten puolesta. Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17.-vuotias poika, jolla on nyt äärimmäisen rankka vaihe elämässään.

Rukoilkaa veljemme Joseph Kelberin perheen, ja etenkin hänen poikansa puolesta.
Pitäkää nämä veljet ja sisaret rukouksissanne: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr, ja Tony Black. Rukoilkaa edelleen Nancyn, Donin ja heidän poikansa Aaron Hookin puolesta, Rachel David Kimin vaimo – Jingyung Lee,Tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, David Stern perheineen, Anne West, nyt 100-vuotias.

Muistakaa seuraavia veljiä ja sisaria Roeh Israel- seurakunnassa Jerusalemissa: Sarit, Gabriela, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D, ja Bathsheba, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Sisaremme Yoko Nagumo ja hänen perheensä Japanissa tarvtisevat rukoustukemme.

Meillä on Hongkongissa veljiä ja sisaria, joille meidän tulisi rukoilla terveyden palaamista ja herätystä heidän elämäänsä: T. Tam ja hänen perheensä, 611 seurakunnan johtajat ja jäsenet, ja muut seurakunnat, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Lausukaa rukous ja pyytäkää Jumalan armoa rakkaille ystäville ja veljille Jerusalemissa, Um Mahmud Abu-Eidin ja hänen perheensä.

Rukoilkaa suomalaisten veljien ja sisarten puolesta: Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ; Eva H, Patty, Andrea, Julia ja Victor, Aaron Tani, Hillel ja hänen vaimonsa.

Me jatkamme rukoilemista kaikkien seuraavien puolesta: Zhou Wenrian, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, ja Yumi, George ja sisar Katherine Shang, kaikki Hong Kongissa.

Rukoilkaa Guilherme Antonio Nathan Beckerin ja hänen vaimonsa Artuza de Olivieran puolesta, sekä Rachael ja Daniel Websterin ja Lizette Nancyn ja Jose Carlosin puolesta Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Kun rukoilette ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne, mutta joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläitä siinä mitä kutsutaan ”agape rakkaudeksi”. Agape rakkaus on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta joka ei etsi maallista palkkiota annettavaksi tai otettavaksi, vaan se palvelee esirukouksena Jumalan kuningaskunnassa.

Kaikkivaltias Jumala siunaa teitä, Hän joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja hyvittää tekemämme pahan.

Hartaat rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita Kuningaskunnan, Kuninkaan ja Messiaan ruumiin hyväksi:
1. Ne yhdistävät sinut ja ruumiin suurella tuonpuoleisella rukoussiteellä.
2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.
3. Rukouksesi näyttävät, että fyysisen maailman ulkopuolella ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.
4. Herra tuntee lapsensa ja palkitsee lupaustensa mukaan.
Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa, ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja suojelunsa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S, Naomi, David S, Daniel, Dalia D ja hänen sisarensa Tikva, ja Ayla, joka on juuri saanut tyttären. Rukoilkaa Elhananin ja hänen perheensä puolesta.

Koreassa rukouksiamme tarvitsevat Tri Song ja hänen vaimonsa Tri Kim, ja KIBI, tärkein järjestö joka aloitti innostuksen ja tuen Israelille ja Jeshuan juutalaisille opetuslapsille Israelissa.

Afrikka: muistakaa rukouksin seuraavia: Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja etenkin Jeshua College Zimbabwessa. Netivya vastaa lähes koko opetuksesta tässä uudessa yliopistossa, joka palvelee nimenomaan Lamba-heimon johtajia Afrikassa.

Netivyah on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta, ja meillä on arvostettu humanitäärinen palvelu, joka työskentelee yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Nyt kun ruokaa pyytävät lisääntyvässä määrässä sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole koskaan ennen tarvinneet vastaavaa apua, rukoilen, että Herra kannustaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja järjestöjä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, käymään meidän nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, niin että me kykenisimme ainakin kaksinkertaistamaan auttamiemme ihmisten ja perheiden määrän.

Pääministerimme asia on edelleen oikeudessa. Ei ole mukavaa, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että todellinen oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus tulevat esiin oikeusjärjestelmässämme. Totuuden täytyy tulla julki enkä tosiaankaan toivo, että jo toinen pääministerimme joutuu vankilaan. Meillä on ollut yksi presidentti, yksi valtionvarainministeri ja yksi sisäministeri vankilassa, samoin yksi eduskunnanjäsen.

Rukoilkaa hyvien ystävien, Rabbi Saltin ja hänen perheensä sekä Rabbi Hasselbladin puolesta. He ovat jo vanhahkoja ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Rukoilemme Talin puolesta ja pyydämme teitä kaikkia rukoilemaan hänen puolestaan. Pyytäkäämme Jumalaa parantamaan tämä kallis sisar, joka kärsii sekä fyysisesti että aineellisesti. Talilla on kolme teini-ikäistä tytärtä, joilla on ongelmia terveyden kanssa, ja Talilla itselläänkin on vakavia terveysongelmia.

Toivon teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhainta siunausta ja kaikkien Hänen lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.
Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, sanotaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanasa mutta eivät noudata sitä, sanotaan tyhmiksi. Pyrkikäämme olemaan viisaita, ei koskaan tyhmiä! Paras on edessäpäin!

Tahdon siunata kaikkia teitä rakkaat veljet ympäri maailmaa. Kiitän teitä, että olette rukoilleet Netivyan ja Israelin puolesta ja auttaneet Netivyaa tekemään edelleen Jumalan työtä. Olette positiivinen todiste Jumalan hyvyydestä, kun tuette Netivyaa rukouksin ja anteliain lahjoituksin, jotka tekevät mahdolliseksi Herran työn Israelissa ja kaikkialla maailmassa.

Joseph Shulam

Exit mobile version