Site icon Israel-Apu ry

Lähetystyöntekijöitä ja valtuuskuntia

Eräs juutalainen veli

Messiaanisina juutalaisina meillä on erityinen tehtävä selventää ja käsitellä tarkemmin suhdettamme kristillisyyteen sen kaikissa tunnustuksellisissa muodoissa ja myös lähetystyöhön. Kristillisyys, kuten islamilaisuuskin ovat molemmat kehittäneet ja vääristäneet juutalaisuuden perussanoman siitä, miten se oli opetettu Jumalan Sanassa. Tämä vääristymä on tullut usein tavoilla, jotka ovat vastoin ei vain Vanhaa Testamenttia vaan myös Uutta Testamenttia. Kun ihmiskunta kääntyi pois Jumalasta ja turmeltui, Jumala valitsi Israelin kansan tuomaan lunastuksen koko maailmalle. Jeshua sanoi samarialaiselle naiselle, ”pelastus on juutalaisista” (Joh. 4:22). Jeshua ristiinnaulittiin ja nousi ylös kuolleista – ja mikä on näiden tapahtumien tarkoitus Israelille? Tämä kohta saattaa tuntua melko tärkeältä juutalaisille ja niin meidän tulisikin kohdistaa tämä julkaisu ensiksi heille. Meidän ei tulisi aloittaa puhumista juutalaisille opettamalla heille, että Jeesus on Herra! Näin usein ihmiset aloittavat todistamisen juutalaisille, jopa täällä Israelissa. Lähtien tästä kohdasta evankelistat sanovat usein juutalaisille, että Jumala on kääntynyt meitä vastaan rangaistakseen meitä, koska olemme hyljänneet Jeesuksen. Meillä on juutalaisina kohtalo ja kristittyjen evankelistojen työn pitäisi olla meidän herättämistämme kohtaloomme.

Kuten evankeliumit selvästi osoittavat, Jeshua ja hänen opetuslapsensa täyttivät tämän kohtalon ja yrittivät vieraannuttaa meidät oudoista ja vieraista epäjumalista ja aatteista, uskomuksista ja kulttuureista, kuten syntisistä ja epäoikeudenmukaisista teoista. Jeshua toi meidät lähemmäksi Jumalaa, Hänen lakiaan ja Hänen tahtoaan, Hänen valtakuntaansa palvellakseen Jumalaa päätehtävänämme. Sen tähden myös meidän tulee pysyä erossa vieraista uskonnoista mukaan lukien kaikki eri kristillisyyden uskonsuuntien muodot ja tuoda ihmisiä lähemmäksi todellista ensimmäisen vuosisadan apostolista uskoa, jota nuo juutalaiset apostolit pitivät niin rakkaina. Meidän todistuksemme ja evankeliumimme tulisi tähdentää tarvetta pyrkiä Jumalan tahtoon uskollisuudessa, rakkaudessa ja ilossa kaikissa olosuhteissa, vaikka ne olisivatkin vaikeatkin ja vaikka vilpin ja petoksen ympäröimänä. Kuten Jeshua sanoi; ”Eivät kaikki, jotka sanovat minulle, Herra, Herra,” pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon” (Matt. 7:21)

Meidän tulisi noudattaa lakia (Torah), kuten juutalaiset ja antaa kunnia viisaiden sanoille, ei ylistyksen tai kunnian tähden, ei rangaistuksen pelon tähden, vaan Jumalan rakkaudesta ja rakkaudesta kansaamme kohtaan. Me emme saavuta iankaikkista elämää Jumalan valtakunnassa omalla oikeudenmukaisuudella, vaan koskea se on Hänen tahtonsa, että meidän tulee noudattaa lakia ja meidän palkkaamme ei totisesti oteta meiltä pois, jos me olemme sen arvoiset. Meidän ei myöskään tule väittää, että Jeshuan veri sovittaa meidät huolimatta, onko henkilö tietoinen synnistään tai uskonnollinen ihminen luottaa sovituspäivään. Ilman totista katumista ei ole anteeksiantoa tai sovitusta synneistä. Samoin meidän tulisi myöhemmässä vaiheessa ainoastaan mainita ihmeistä ja sen kaltaisista, sillä jopa Jeshua itse joskus kätki voimansa, eikä halunnut ihmisten uskovan hänen nimeensä merkkien takia. Ihmeet ovat Jumalan tekoja – meidän tehtävämme on tehdä Hänen tahtonsa.

On hyvä ymmärtää, että juutalaiset vastustavat kristillisyyttä ja lähetystyötä, johtuen monista vainoamisista, raaoista joukkovainoista ja yrityksistä käännyttää ihmisiä pois juutalaisesta yhteisöstä ja omasta maasta – kaikki Jeesuksen nimessä (vaikkakin vastoin Jeshuan tarkoitusta). Meidän todistuksemme on sekä uskonnollisille että ei-uskonnollisille vaikeaa. Sen myötä mitä olen sanonut, meidän tulisi kunnioittaa kristillisten veljiemme ja sisartemme työtä sellaisissa organisaatioissa, missä etsitään kansamme parasta ja autetaan köyhiä ja maahanmuuttajia. Tämän minä sanon huolimatta mielipiteistäni, että heidän menetelmänsä voivat olla järjettömiä tai jopa rikollisia toisinaan ja saada aikaan vastakkaisen tuloksen kuin toivottiin.

Meidän täytyy osoittaa juutalaisille uskomattomille veljille ja sisarille, että Jeshuassa meillä on yhteys kaikkeen Jumalan luomaan. Meidän täytyy jakaa rakkaus, jota Jumala osoitti Jeshuan elämässä. Kuolema ja uudestisyntyminen voivat johtaa täyteyteen juuri lupaukset, jotka Jumala antoi esi-isällemme Aabrahamille. Kristilliset lähetystöt ja organisaatiot, eivät saisi aiheuttaa vaikeuksia paikallisille uskoville juutalaisille ja Israelille. Heidän tulisi etsiä tapoja, millä voisivat tuoda ihmiset lähemmäksi toisiaan ja olla esimerkkeinä Jumalan rakkaudesta ihmiskunnalle. Meidän tulisi tehdä työtä sitä päämäärää kohden, että me täyttäisimme velvollisuutemme saattaaksemme sekä juutalaiset, että kristityt pöytään, missä voisimme kaikki syödä yhdessä, mikä tekee meistä veljiä ja kanssapalvelijoita Herrassa Israelin ja koko maailman pelastumiseksi.

Sen vuoksi meidän tehtävämme messiaanisina juutalaisina on olla aktiivisia ja vaikuttaa ihmisiin enemmin kuin tulla itse vaikutetuiksi. Kaikesta huolimatta tämä vaatii suurta ponnistusta ja antaumusta ja meidän ei tule luopua tai kiertää vastuuta niin kauan kunnes Jumalan valtakunta on tullut.

Exit mobile version