Messiaan tulemus ja seurakunnan ylösotto

Keijo Lindeman /

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

LupausJeshuaMessiaan(Jeesuksen Kristuksen) tulemuksesta ja seurakunnan ylösotosta eli ylösnousemuksesta on yksi kaikkein keskeisimpiä ja tärkeimpiä Raamatun ilmoituksia. Se esiintyy useissa Vanhan Testamentin kohdissa ja Uuden Testamentin (Uuden Liiton) puolella kymmenissä kohdissa. Jotkut Raamatun tutkijat ovat löytäneet Raamatusta jopa satoja jakeita, jotka puhuvat Herran tulemuksesta ja ylösnousemuksesta. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme joitakin keskeisimpiä profetioita siitä. 

Lupaus Messiaan tulemuksesta 

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen tien sinne te tiedätte…. Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’.” (Joh.14:1-3,6). 

Puhuessaan opetuslapsilleen pääsiäisaterialla ennen kärsimystään, Jeshua ilmoitti, että Hän menee Taivaallisen Isän kotiin valmistamaan sijaa omilleen. Tämä tapahtui lähes kaksi vuosituhatta sitten, kun Jeshua astui Öljyvuorelta pilvessä taivaisiin ja istui Isän Jumalan oikealle puolelle (Mark.16:19; Luuk.24:5052; Ap.t.1:9-11). Parhaillaan Vapahtajamme on taivaallisen Isän kodissa valmistamassa sijaa omilleen ja rukoilemassa heidän puolestaan (Heb.7:22-28). Jeshua lupasi myös tulla takaisin noutamaan omansa Isän kotiin, jotta Hänen opetuslapsensa olisivat aina Herran kanssa. 

Kirkastettu ylösnousemusruumis 

”Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille” (Jes.26:19). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20-21). 

”Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!” Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille: ”Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan.” Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: ”Onko teillä täällä jotakin syötävää?” Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä” (Luuk.24:36-43). 

Kun Jeshua Messias saapuu noutamaan seurakuntaansa ja tapahtuu ylösnousemus, silloin Herran omat saavat kirkastetun ylösnousemusruumiin, samankaltaisen kuin Jeshualla on. Emme silloin olepelkkiähenkiolentoja,vaan uskovilla on oikea ruumis, kirkastettu ylösnousemusruumis, jossa on lihaa ja luita. Ylösnousemusruumissa ollessaan Jeshua ilmestyi lukittuun huoneeseen opetuslasten keskelle eli Hän ei enää ollut materian maailman fysiikan lakien alainen (Joh.20:1929). Ylösnousemusruumiissa voi näinollen kulkea seinien ja muiden esteiden läpi. Jeshua myös söi ylösnousemusruumiissa ollessaan palasen paistettua kalaa opetuslasten nähden. Ylösnousemusruumiissa voi syödä ja juoda ja nauttia ruuista. 

Paavalin kuvaus ylösnousemusruumiista 

”Mutta joku ehkä kysyy: ”Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?” Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niinonmyöskirjoitettu:”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.” (1.Kor.15:35-54). 

Pakanain apostoli Paavali kuvaa uskovien ylösnousemusruumista kirjeessään Korintton seurakunnalle. Hän ottaa vertauksen nisun (vehnän) jyvästä, joka kylvetään maahan. Tuo maahan kylvetty vehnän jyvä kuolee, mutta siitä nousee uusi vehnän korsi ja tähkä jyvineen. Samoin on ylösnousemuksen laita. Meidän ruumiimme on kuin kuoleva vehnän jyvä, joka lasketaan hautaan maatumaan. Messiaan tulemuksessa ylösnousemuksessa tuosta kuolleesta ja maatuneesta ruumiista nousee uusi ylösnousemusruumis. Tuo uusi ylösnousemusruumis ei ole sama kuin maatunut haudassa oleva ruumis, mutta siinä on maatuneen kuolleen ruumiin ulkonäkö ja piirteet, mutta paljon kauniimpana ja ikuisen nuoruuden voimassa. Me säilytämme ylösnousemusruumiissamme olemuksemme, piirteemme ja persoonallisuutemme (jalostuneena) ja meidät tunnistetaan ja tunnetaan (1.Kor.13:12). Uusiylösnousemusruumisonkirkastettu ruumis, voiman ruumis, katoamaton ruumis, kuolematon ruumis ja hengellinen ruumis. Siinä ruumiissa ei ole kipua, tuskaa, murhetta eikä sairaus runtele sitä (Ilm.21:4). Ylösnousemusruumiissa on eri kirkkauden tasoja, jonka saamme uskollisuutemme ja palvelustyömme perusteella (Mat.5:17-19; 13:43; Dan.12:3). Toiset loistavat niin kuin aurinko, toiset niin kuin kuu, toiset niin kuin tähdet ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Ylösnousemusolotilassa, katsellessamme peittämättömin kasvoin Herran kirkkautta, me vielä muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki (2.Kor.3:17-18). 

Viimeisen pasuunan soidessa 

”Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit,siitä,ettäoletottanutsuuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita” (Ilm.11:15-19). 

”Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa” (2.Kor.5:810). 

”…ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta” (1.Tes.1:10). 

”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta…” (1.Tes.5:9). 

Korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että uskovien ylösnousemus tapahtuu silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Tämä viittaa Ilmestyskirjan seitsemään pasuunaan. Viimeisen eli seitsemännen pasuunan soidessa tapahtuu uskovien ylösnousemus, jolloin meidät muutetaan silmänräpäyksessä ylösnousemusolotilaan, kuolemattomaan ylösnousemusruumiiseen. Silloin tuomitaan kuolleet ja maksetaan palkka Jumalan palvelijoille, profeetoille ja pyhille. Samasta asiasta Paavali kirjoittaa korinttolaisille. Hän kirjoittaa, että kaikkien meidän pitää ilmestymän Messiaan tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kaikki ihmiset, myös jumalattomat, joutuvat kerran Jeshua Messiaan tuomioistuimen eteen tuomittavaksi teoistaan (Joh.5:27; Ilm.20:11-15). Jumalattomien tuomio tapahtuu tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan jälkeen, kuten Ilmestyskirja osoittaa. 

Asiayhteys paljastaa, että Korinttolaiskirjeessä Paavali tarkoittaa ennenkaikkea uskovia, jotka joutuvat Messiaan tuomioistuimen eteen teoistaan tuomittavaksi Herran tulemuksessa, ylösnousemuksen jälkeen. Se tuomioistuin on siinä yhteydessä, kun Messias palaa ja kutsuu palvelijansa eteensä tilintekoon (Mat.25:14:30; Luuk.19:11-28). Silloin uskollisesti Herraa palvelleet, jotka ovat olleet vähässä uskollisia, asetetaan paljon haltijoiksi. Jotkut saavat vallan hallita kymmentä kaupunkia Messiaan tuhatvuotisessa rauhan kuningaskunnassa, toiset viittä kaupunkia jne. Se on ennenkaikkea ”palkintotuomioistuin” uskollisesti Herraa palvelleille. 

Tämä tapahtuu ylösnousemuksessa viimeisen pasuunan eli seitsemännen pasuunan soidessa. Silloin uskovat temmataan pois vihan ajasta, joka vyöryy yli maailman. Silloin pakanakansat ovat vihastuneet, mutta silloin myös Jumalan vihan tuomiot vyöryvät yli maailman. Uskovat joutuvat kyllä olemaan lopun ajan ahdistavissa olosuhteissa ja jopa vainoissa, mutta Jumalan vihan tuomioihin heitä ei jätetä, sillä Jeshua Messias tulee ja pelastaa omansa tulevasta vihasta (Mat.24:9, 2022, 29-31). 

Käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa 

”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme,ettäJeesusonkuollutja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1.Tes.4:1318). 

Paavalin kirjeessä Tessalonikan seurakunnalle on yksi keskeisimpiä ilmoituksia Herran tulemuksesta ja uskovien ns. ylöstempauksesta eli ylösnousemuksesta. Herran tulemuksessa uskossa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten myös elossa olevat uskovat muutetaan silmänräpäyksessä ylösnousemusolotilaan ja temmataan Herraa vastaan yläilmoihin yhdessä uskossa kuolleiden kanssa ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Tämä on hyvin monille uskoville hyvin tuttu Raamatun kohta. Usein ei kuitenkaan ole ymmärretty, mitä tarkoittaa ylöstempaus käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. 

Kreikankielisessä Uuden Testamentin alkutekstissä sanotaan: ”..sillä itse Herra käskyhuudolla äänellä arkkienkelin ja pasuunalla Jumalan laskeutuu taivaasta”. Ylienkeli eli arkkienkeli on Mikael (Juuda.9). Käskyhuuto on kreikankielisen UT:n alkutekstissä: keleusmati, jota ylempiarvoinen upseeri tai hallitusmies käyttää antaessaan käskyjä sotilaalle tai alaiselleen. Sotilaspiireissä tämä annetaan usein huutamalla. Pari raamatun esimerkkiä: Maaherra Pilatus antoi käskyn sotilaille vartioida Jeesuksen hautaa (Mat.27:64-65). Päälliköt käskivät lyödä Paavalia ja Silasta raipoilla Filippissäjavartioidatarkastivankilassa (Ap.t.16:22-23). 

Kun Herra astuu alas taivaasta ja on uskovien ylösnousemus, silloin arkkienkeli eli ylienkeli Mikael, joka on Jumalan enkeleiden sotilaskomentaja, antaa käskyjä alaisuudessaan oleville Jumalan enkeleille. Kun Raamattua selitetään ja tulkitaan Raamatulla, meidän tulee etsiä Raamatusta selitys sille, millaisessa tilanteessa ylienkeli Mikael esiintyy ja antaa käskyhuutoja enkeleille. Silloin saamme lisävaloa Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa koskevaan tilanteeseen maailmassa. 

a) Mikaelin ja Gabrielin sota Persian enkeliruhtinasta vastaan 

”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksipäivää,mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.”…Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael (Dan.10:13-14, 20-21). 

Päivien lopulla Mikael taistelee yhdessä Gabrielin kanssa Persian valtakunnan pahaa enkeliruhtinasta vastaan ja tämä taistelu heijastuu maan päälle. Muinaisen Persian ydinalueita ovat Afganistan ja Pakistan ja varsinkin Iran, kaikki islamilaisen terrorismin pesäpaikkoja. Iranin johto uhkailee jatkuvasti Israelia tuholla ja pyrkii kehittämään sitä varten atomiaseita ja ohjuksia. Iran myös toimittaa ohjuksia ja muita aseita Libanonissa olevalle terroristijärjestölle Hisbollahille (myös Hamakselle Gasassa), joka varustautuukokoajansotaanIsraelia vastaan. Syyrian ja Irakin taistelujen seurauksena Iranin ja sitä tukevan Hisbollahin joukot ovat Syyrian alueella ja myös Golanin alueella. Israel on erittäin huolissaan tästä ja valmistautuu mahdollista sotaa varten. Tämä kaikki enteilee Messiaan tulemuksen lähestymistä.

b) Mikael suojelee Israelia ja uskovia suuren ahdistuksen päivinä 

”MuttalopunajallaEtelänkuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä:EdomjaMooabjaammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kultaja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja libyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää 

hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” (Dan.11:40-12:3). 

Mikael esiintyy Danielin kirjassa toisenkin kerran. Lopun ajassa syttyy sota Lähi-Idässä ja myös ihana maa eli Israel joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Sota leviää myös maailmanlaajuiseksi. Danielin profetia viittaa Pohjan kuninkaaseen (Goog; Hes.38-39) ja myös Idän kuninkaisiin (Japani, Kiina jne.) eli auringon nousun kuninkaisiin, joista myös Ilmestyskirja puhuu (Ilm.16:12-16). Silloin on ennen kokematon ahdistuksen aika, josta myös Jeshua kertoi opetuslapsilleen (Mat.24:3, 20-22, 29-31). Jollei noita suuren ahdistuksen päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Valittujen eli Israelin ja uskovien tähden ne päivät lyhennetään, kuten Jeshua meille ilmoitti (Aam.3:1-2; Ilm.17:14). Silloin on myös Herran tulemuksen ja ylösnousemuksen aika, kun vanhurskaat kokevat ylösnousemuksen iankaikkiseen elämään. 

Danielin mukaan uskovien ylösnousemusonsiissodanjasuuren ahdistuksen päivinä, jolloin ylienkeli Mikael enkelijoukkoineen suojelee Israelia ja uskovia. Se on aikaa, jolloin ylienkeli Mikaelin sotilaskomentoääni kuuluu, kun hän johtaa Jumalan enkeleitä niinä päivinä, suojellen Israelia ja uskovia. Silloin on suuren exoduksen, viimeisen herätyksen ja uskovien ylösoton aika. Herran tulemuksessa vanhurskaat kokevat ylösnousemuksen ja taidolliset, jotka ovat voittaneet paljon sieluja Messiaalle, loistavat niin kuin tähdet ylösnousemusruumiissaan. Vanhurskasten ylösnousemuksen ohella Daniel viittaa myös jumalattomien ylösnousemukseen, joka on tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan jälkeen (Ilm.20). 

c) Mikaelin sotajoukkojen taistelu Lohikäärmettä vastaan Israelvaimon synnytystuskissa 

”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm.12:1-12). 

Ylienkeli Mikael esiintyy myös Ilmestyskirjassa. Johannekselle näytettiin vaimo, joka oli vaatetettu auringolla, kuu jalkojen alla ja seppeleenä kaksitoista tähteä. Josefin unen perusteella tiedämme, kuka tämä vaimo on. Josefin unessa aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat Josefia (1.Moos.37:9-10). Kun Jaakob kuuli tästä, hän sanoi: ”Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan?”. Kyseessä on siis Israel-vaimo sukukuntineen. Israel-vaimo joutuu lopun ajassa Lohikäärmeen eli sielunvihollisen vainon ja raivon kohteeksi ja vihollinen pyrkii tuhoamaan Jumalan omaisuuskansan antisemitististen Israelin vihollisten avulla. Silloin Mikael sotajoukkoineen taistelee Lohikäärmeen joukkoja vastaan ja saatana joukkoineen heitetään maan päälle. Silloin alkaa maan päällä antikristillisen hirmuhallinnon ja vihan aika. Tuosta Israelvaimon synnytystuskien ajasta kertoo myös profeetta Jesaja. 

”Sinä olet lisännyt kansan, Herra, olet lisännyt kansan, olet kunniasi näyttänyt, olet laajentanut kaikki maan rajat. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Niinkuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme synnyttäneet tuulta: emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.” (Jes.26:15-21). 

Jesajalla on samankaltainen profetia Israel-vaimon synnytystuskista kuin Ilmestyskirjassa. Silloin Israel on ahdistuksessa ja vääntelehtii suurissa synnytyskivuissa (Jer.30:1-7). Jesajan profetia myös mainitsee, kuinka Herra on lisännyt kansan ja laajentanut Israelin maan rajat. Se viittaa lopun ajan suureen exodukseen, jolloin miljoonia israelilaisia pakenee antisemitismiä ja Israel-vihaa kansojen seasta omaan maahansa Israeliin (Jer.16:14-16; Sak.2:6-8). 

Jesajan profetia viittaa myös lopun ajan Lähi-Idän sotaan, jonka seurauksena Israelin maa-alueet laajanevat, jotta on riittävästi tilaa suurille määrille exodusjuutalaisia (Sak.10:7-10; Ob.1221). Tuolloin, kun Israel-vaimo (ja koko maailma) on suuressa ahdistuksessa ja synnytystuskissa, se katsoo lävistettyyn Messiaaseensa Jeshuaan ja ottaa Hänet vastaan Messiaanaan, Pelastajanaan ja Kuninkaanaan (Sak.12:113:2; Room.11:25-31). Noiden ahdistusten kautta Israelista tulee messiaaninen Jeshuaan uskova pappiskansa tulevaa tuhatvuotista Messiaan kuningaskuntaa varten (Jes.2:1-4; 61:4-6). Noina lopun ajan ahdistuksen ja Israelin synnytystuskien päivinä on myös Herran tulemuksen ja ylösnousemuksen aika. 

d) Ylöstempaus Jumalan pasuunan kuuluessa 

”Sillä minä jännitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin ja nostan sinun poikasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät, ja he tallaavat linkokiviä, he juovat ja pauhaavat niinkuin viinistä ja ovat täynnä, niinkuin uhrimaljat, niinkuin alttarin kulmat”….” Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen; sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa. Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosillaratsastajat” (Sak.9:13-15; 10:3-5). 

Seurakunnan ylösotto tapahtuu Paavalin mukaan myös Jumalan pasuunan kuuluessa. Siitä kertoo myös profeetta Sakarja. Kun Israel on lopun ajan ahdistuksessa, myrskyissä ja taisteluissa ja exoduksen päivissä, silloin kuuluu Jumalan pasuuna. Herra, Herra puhaltaa silloin pasuunaan ja auttaa omaisuuskansaansa Israelia voittamaan vihollisensa. Herra asettaa Juudan ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa ja he ovat kuin sankarit, jotka polkevat vihollisiansa kuin katujen lokaa. Tämäkin profeetta Sakarjan ennustus viittaa siihen, että seurakunnan ylösotto eli ylösnousemus tapahtuu silloin kun Israel on sodassa ja ahdistuksessa. 

Missä ”raato” on, sinne kotkat kokoontuvat 

”…samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy…Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä (mies sanaa ei ole kreik. UT:ssä) yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.’ Ja he vastasivat ja sanoivat: ’Missä, Herra?’ Niin hän sanoi heille: ’Missä raato (kreik. UT: soma = ruumis) on, sinne kotkat kokoontuvat’.” (Luuk.17:30, 34-37). 

”Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman (hepr. VT: ja’chalifu koach = vaihtavat voimaan), he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy” (Jes.40:29-31). 

Yksi kaikkein väärinymmärretyimpiä paikkoja on ollut Jeshuan maininta: ”missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat”. (Tätä on tulkittu mm. ”valtiokotkien” kokoontumisena sotimaan raadoistakehittyneenmaaöljyalueenluo Lähi-Itään). Kreikankielisen UT:n ”soma” tarkoittaa ruumista, sekä elävää että kuollutta. Sen kääntäminen ”raadoksi” on aiheuttanut ymmärtämisessä vaikeutta. Kun se käännetään ”ruumiiksi” ja liitetään se asiayhteydessään ylösottoon, jolloin uskovainen otetaan ja uskosta osaton jätetään, saa asia oikean tulkinnan ja ymmärryksen. Tämä ylösotto eli ylösnousemus tapahtuu silloin, kun toisella puolella maapalloa on yö ja toisella puolella päivä ja työn touhu (eli maapallo on pyöreä Raamatussa). 

Jesajan teksti antaa asiaan lisävalaistusta. Sitä on käytetty lukuisissa saarnoissa kuvaamaan Jumalan antamaa voimaa ja apua uskovan elämään ja vaellukseen, kuten Herra tekeekin. Jesajan teksti kuitenkin liittyy ennenkaikkea ylösnousemukseen ja ylösnousemusvoimaan. Silloin, Herran tulemuksessa ja seurakunnan ylösotossa, uskovat, jotka odottavat Herraa, vaihtavat ylösnousemusvoimaan ja nousevat niinkuin kotkat ylösnousemusruumiissa Herraa vastaan yläilmoihin, sinne, missä Messiaan ruumis eli Jumalan seurakuntaa kokoontuu ja kootaan Herran luo. 

Kyseessä ei siis ole mikään kotkien kokoontuminen ”raadon luo”, vaan uskovien kohoaminen väsymättömässä ja kuolemattomassa ylösnousemusruumiissa kotkien lailla Herraa vastaan ylösotossa, sinne missä on Messiaan ruumiin eli seurakunnan kokoontumispaikka yläilmoissa 

(1.Tes.4:13-18). Tämä on meidän suuri toivomme ja lohdutuksemme ja saamme olla siinä mukana, kun olemme ottaneet Jeshua Messiaan uskossa vastaan Pelastajanamme ja Kuninkaanamme ja seuraamme Häntä uskollisesti loppuun asti (Mat.24:13). 

”Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä” (1.Piet.1:13).