Messiaaninen rauhan kuningaskunta, osa 1

Keijo Lindeman /

Profeetallisia näkökulmia 12: Messiaan tulemuksen merkit – osa 8

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

”Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. 

Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahanjakätkisiihenherransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: ’Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut’. Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’ 

Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: ’Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut’. Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’ 

Sittenmyösse,jokaolisaanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 

’Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.’ 

Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: ’Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. 

Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkäätuokelvotonpalvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys” (Mat.25:14-30). 

Tässä vertauksenomaisessa kertomuksessa Jeshua Messias kuvaa taivaaseen astumistaan Isän tykö, suoritettuaan ristin sovitustyön ja paluutaan takaisin maan päälle hallitsemaan kuninkaana rauhan kuningaskuntaansa. 

Sillä aikaa kun Herra Isän kodissa valmistamassa sijaa omilleen, Hänen palvelijansa asioivat leivisköillään Hänen valtakuntansa hyväksi täällä maan päällä (Joh.14:1-6). Kun Herra palaa, Hän kutsuu palvelijansa tilintekoon asioimisistaan ja kukin saa palkan ansionsa mukaan. 

Palkka tulee ilmenemään mm. siinä, kuinka kukin saa hallita Messiaan kanssa Hänen kuningaskunnassaan, uskollisuutensa mukaan. 

Tarkastelemme nyt hiukan yksityiskohtaisemmin tulevaa messiaanista rauhanvaltakuntaa, sen pääpiirteitä ja uskovien asemaa Messiaan apuhallitsijoina. Tutustumme myös lyhyesti joihinkin päätulkintoihin ja käsityksiin ns. tuhatvuotisesta rauhan kuningaskunnasta (rauhanvaltakunnasta). 

Tulkintoja messiaanisesta rauhan kuningaskunnasta 

”Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan hän tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensaside.Silloinsusi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä” (Jes.11:1-10). 

Kysymys ns. tuhatvuotisesta messiaanisesta rauhan kuningaskunnasta jakaa kristikunnassa vallitsevat mielipiteet kolmeen päätulkintaan. Amillenialistinen tulkinta juontaa juurensa kirkkoisä Augustinuksesta ja tämän käsityksen mukaan ei ole olemassa mitään kirjaimellista tuhatvuotista valtakuntaa, vaan se on käsitettävä hengellisesti Kristuksen kirkkoa tarkoittavana. Tämän katolisessa kirkossa olevan käsityksen mukaan, jonka myös uskonpuhdistajat Luther ja Calvin omaksuivat, Jumalan valtakunta alkoi Kristuksen ensimmäisestä tulemuksesta ja pyhät hallitsevat nyt kirkkoa. Tämä tulkinta ottaa Ilm.20 ja muut asiaa käsittelevät kohdat vertauskuvallisesti. 

Postmillenialistisen tulkinnan mukaan Kristus saapuu vasta tuhatvuotisen jakson jälkeen olevan viimeisen tuomion ja maailmanlopun yhteydessä. Evankeliumin voittokulku ja kristinuskon leviäminen luo tämän käsityksen mukaan Jumalan valtakunnan maan päälle. 

Valtakunta on heidän mukaansa ennenkaikkea hengellistä ja yhteiskunnallista vaikuttamista, joka muuttaa olosuhteet. 

Premillenialistinen tulkinta on vallitsevana ns. fundamentalistisissa piireissä ja he ottavat tuhatvuotista messiaanista kuningaskuntaa (valtakuntaa) koskevat ennustukset kirjaimellisesti, käsittäen kuningaskunnan olevan ennen lopullista uuden taivaan ja maan aikaa oleva Messiaan ja hänen pyhiensä hallitsema kirjaimellinen Jumalan kuningaskunta maan päällä. 

Se ei synny millään hitaalla vaikutuksella, vaan jumalallisella puuttumisella Messiaan tulemuksessa maan päälle hallitsemaan. Tässä kirjoituksessa oleva näkemys vastaa tätä mielestäni raamatullista tulkintaa.

Se on oleva Jesajan kirjassa kuvattu ihanuuden aika, jolloin suloinen rauha ja sopusointu vallitsee maan päällä Messiaan hallitessa pyhiensä kanssa. Tarkastelemme tässä lyhyesti kuningaskunnan perustamista ja sen olemusta. 

Tuhatvuotisen rauhan kuningaskunnan perustaminen 

”…niin silloin ilmestyy tuo laiton jonka Herran Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2.Tes.2:8). 

”Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: ’Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten’. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmatheitettiinelävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. 

Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuottaovatloppuunkuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa” (Ilm.19:17-20:3). 

”Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä. Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään. Ja kuu punastuu ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus” (Jes.24:21-23). 

Jesajan kirjan ennustuksen mukaan Herran kosto kohtaa kansojen tuomioistuimessa kaikkia jumalattomia maan kuninkaita ja heidän sotajoukkojansa ja he tulevat tuomituiksi ja tuhotuiksi Israelin Messiaan edessä (Ilm.19:1121). 

Lopun ajan viimeiseen taisteluun osallistuvat maan kuninkaiden ja heidän sotajoukkojensa ohella myös korkeuden sotajoukot korkeudessa, joilla tarkoitetaan ilmavallan hallitsijan eli saatanan langenneita enkeleitä ja henkivaltoja, jotka taistelevat Jumalan ylienkeliä Mikaelia ja hänen sotajoukkojansa vastaan (Efes.2:13; 6:10-13; Ilm.12:7-12; Dan.10:13-14, 20; 12:1). 

Pahan ”kolminaisuuden: lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan sotajoukot, jotka hyökkäävät Israelin Jumalaa ja Israelia vastaan, saavat loppunsa Messiaan ja Hänen sotajoukkojensa toimesta. Ylienkeli Mikaelin johtamien enkelien ohella myös ylösnousseet pyhät osallistuvat Messiaan sotajoukoissa tähän rauhanvaltakunnan perustamiseen liittyvään taisteluun. Lisäksi myös uskoon tullut Israelin kansan jäännös taistelee Herran voimassa ja tuhoaa vihollisensa (Sak.10; 12; 14:15, 12-15; Juuda 14-15). 

Peto ja väärä profeetta otetaan kiinni ja heitetään tulijärveen. Sielunvihollisen pahuuden henkivaltojen sotajoukot tulevat lyödyiksi Messiaan tulemuksessa ja ne kootaan yhdessä kapinakenraalinsa saatanan kanssa tuhatvuotiseen vankeuteen syvyyteen (hepr. UT: tehom = syvyys), etteivät nevoisi villitä ja yllyttää tuhatvuotisen messiaanisen rauhan kuningaskunnan aikana ihmisiä syntiin, kapinaan ja sotimiseen. 

Myös Rooman laittomuuden ihminen, joka on väärillä opeillaan eksyttänyt maailmaa, saa Messiaan tulemuksen yhteydessä loppunsa. Tuhatvuotinen kuningaskunta on rauhanvaltakunta ja Herra ei anna saatanalle ja hänen joukoilleen mitään mahdollisuutta häiritä sitä rauhaa ja sopusointua, joka siinä kuningaskunnassa vallitsee Messiaan ja kirkkauden ruumiissa olevien pyhien hallitessa maailmaa. 

(Hepreankielisen Raamatun mukaan on kaksi paikkaa jumalattomille ihmisille kuoleman rajan tuolla puolen: 

1. Sheol eli tuonela, jossa jumalattomien sielut odottavat tuomion ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota (Luuk.16:19-31). 

2. Gehinnom eli helvetin tulijärvi, toinen kuolema, joka on jumalattomien lopullinen paikka tuomion jälkeen (Ilm.20:11-15). 

3. Tehom. On myös kolmas paikka kahden edellisen ohella: Tehom eli syvyys, jossa säilytetään langenneita enkeleitä tuomiota varten (2.Piet.2:4; Juuda 6). Saatana joukkoineen heitetään tuhanneksi vuodeksi tehomiin eli syvyyteen, odottamaan lopullista tuomiota gehinnomiin eli helvettiin, viimeisen kapinan jälkeen; Mat.25:41). 

Messiaan hallitus Jerusalemissa 

”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki (hepr. VT = Toora), Jerusalemista Herran sana’. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin ne takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (Jes.2:1-4). 

”Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain” (Ilm.2:2627). 

Jerusalem tulee olemaan messiaanisen rauhanvaltakunnan hengellinen hallintokeskus. Tämä tulee toteutumaan kahdessa tasossa. 

Maan päällä oleva Jerusalem on oleva lihan ruumiissa elävien israelilaisten hallintokeskus, jossa myös rauhanvaltakunnan ajan pyhäkkö, Jerusalemin kolmas temppeli, tulee toimimaan (Hes.41-48). Messiaan kirkkaus tulee täyttämään tämän rauhanvaltakunnan ajan temppelin, jossa Herran läsnäolo asuu israelilaisten keskuudessa, kuten muinoin Salomon temppelissä (2.Aik.5:11-14; Hes.¬43:1-7). 

Pakanakansat tulevat virtaamaan Jerusalemiin kuulemaan opetusta Herran teistä pappiskansana toimivien israelilaisten suusta ja Jerusalemista käsin israelilaiset vievät Jumalan Tooran opetuksen kansojen keskuuteen (Room.11:25-27; Jes.61:4-7; Sak.8:20-23). Vuosittain vietettäville Jerusalemin lehtimajanjuhlille on kaikkien pakanakansojen edustajien tultava kumartamaan Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajanjuhlaa, muutoin sille kansalle ei tule siunauksen sateita (Sak.14:16-19). 

Vaikka rauhan kuningaskunta onkin sopusoinnun ja ihanuuden valtakunta, on se samalla rautaisen valtikan hallintaa. Synti ja jumalattomuus ei saa silloin hallita, vaan vanhurskaus hallitsee maan päällä ja kaikki synti tulee saamaan rangaistuksensa (Jes.65:20). 

Uskoon tullut Israelin kansan jäännös, joka toimii pappiskansana, noudattaa Herran käskyjä vanhurskaasti ja Jumalan Tooran käskyt ja Jumalan sanan säädökset opetetaan myös maailman kansoille, jotta vanhurskaus olisi voimassa koko maan päällä (Jes.11:9; Hab.2:14). 

Silloin Messiaan hallintovalta ulottuu maan ääriin saakka (Sak.14:9; Ps.2:7-9; 22:28-29; 72:8-11). Israel on silloin kansojen päänä, johon asemaan Herra alunperin sen tarkoittikin ja kansat saavat silloin siunauksensa Israelin kautta (5.Moos.28:13; Jes.60). 

Messiaan kuningaskunta on myös todellinen rauhan valtakunta. Rauhanruhtinaan Jeshuan hallitessa kaikki maailmassa olevat sota-aseet tuhotaan ja muutetaan rauhan työvälineiksi (Miika.4:1-4; Jes.9:4-6). 

Maailman armeijat lakkautetaan eivätkä kansat enää opettele sotimaan. Kaikkinainen pahuus ja väkivalta on kahlehdittu maan päällä rauhan kuningaskunnassa, jossa rauha on esivaltana ja vanhurskaus käskijänä (Jes.60:18).

Silloin on myöskin Lähi-Idässä todellinen rauha Israelin ja arabien kesken, kun Israel, Egypti ja Assur asuvat sulassa sovussa siunauksena keskellä maata (Jes.19:21-25). 

Kaikki ne arabit, jotka ovat ottaneet vastaan Israelin Messiaan ja haluavat kulkea Israelin Jumalan teitä, saavat ihanan tulevaisuuden Messiaan rauhanvaltakunnassa israelilaisten keskellä ja Israelin naapurikansoina (Jer.12:14-17). Se on oleva todellista rauhaa, jonka vain Rauhanruhtinas Jeshua voi tuoda maan päälle. 

Taivaallinen Jerusalem pyhien hallintokeskus 

”Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevattietämään,ettäminäolen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti” (Hes.37:24-28). 

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta” (Ilm.20:4-6). 

”Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui heille vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. Hän sanoi näin:’ Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä tulen’. 

Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan:’ Emme tahdo tätä kuninkaaksemme’. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuaan hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. 

Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää’. Ja hän sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia’. 

Ja toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää’. Niin hän sanoi tällekin:’ Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia…” (Luuk.19:11-19). 

Toinen hallinnollinen taso on taivaallinen uusi Jerusalem, Jumalan asumus eli pyhien leiri, joka laskeutuu alas taivaista ja jää avaruuteen maallisen Jerusalemin yläpuolelle rauhanvaltakunnan ajaksi, toimien Messiaan ja ylösnousemusolotilassa olevien pyhien hallintokeskuksena (Ilm.20:9). 

Hesekielin ennustus puhuu Daavidista, joka tulee hallitsemaan Israelin huonetta. Tällä tarkoitetaan joko Jeshua Messiasta, Daavidin Poikaa, tai sitä, että ylösnoussut kuningas Daavid tulee olemaan Messiaan sijaishallitsijana Israelissa. (Messias on koko maailman Hallitsija). 

Messiaan kaksitoista apostolia hallitsevat ylösnousemusolotilassa Israelin kahtatoista sukukuntaa (Mat.19:27-30; Luuk.22:29-30). 

Kaikki ne uskovat, Jumalan pyhät, jotka ovat uskollisesti Jumalan Sanaa ja Tooran käskyjä noudattaen palvelleet Herraa, saavat myös osuuden Messiaansa kanssa tuhatvuotisen rauhan kuningaskunnan hallinnasta ylösnousemusolotilassa. 

Meidän on ymmärrettävä tämä raamatullinen tosiasia, että jokainen ihminen pelastuu vain silkasta Jumalan armosta, uskon kautta, ilman lain tekoja tai omia ansoita, mutta palkka tulee palvelutyöstä, jonka me teemme lihan ruumiissa ollessamme (Room.3:19-24; 4:4; 2.Kor.5:110). 

Jumalan tahto on, että emme vain pelastaisi sieluamme, vaan että myös saisimme täyden palkan (2.Joh.8). Monet ihmiset, jotka ovat palvelleet koko elämänsä sielunvihollista ja tätä maailmaa ja tulevat viimeisillä hetkillään uskoon, pelastavat kyllä armosta sielunsa ja pääsevät taivasten valtakuntaan, mutta mitään palkkaa heille ei palvelutyöstä luonnollisestikaan voi tulla. 

Ne Jumalan pyhät, jotka ovat toimineet Jumalan Sanan ja Tooran käskyjen mukaan, palvellenuskollisestiHerraa,hallitsevat kymmentä kaupunkia, toiset viittä kaupunkia ja on myös niitä, joiden elämäntyö palaa poroksi, koska eivät ole tehneet työtä Jumalan Sanan ja Herran käskyjen mukaisella tavalla ja heidän sielunsa pelastuu ikäänkuin tulen läpi, mutta palkka palaa poroksi (1.Kor.3:10-17; Ps.19:8-12; Mat.5:17-19). 

On toisia, jotka kätkevät Herran heille antamat leiviskät maahan, eivätkä toimi uskossaolovuosinaan Jumalan valtakunnan hyväksi millään tavalla. 

Nämä ihmiset jäävät myöskin luonnollisesti ilman palkkaa ja vaarantavat jopa sielunsa pelastuksen, sillä usko ilman tekoja on kuollut (Jaak.2:14-26; Luuk.19:20-28; Mat.25:2430). 

Jumalan tahto siis on, että otamme uskossa vastaan Jeshuan Pelastajanamme ja palvelemme Häntä uskollisesti niissä tehtävissä, joihin meidät on Messiaan ruumiissa asetettu, Jumalan Sanan ja Tooran käskyjen mukaan, jolloin sekä pelastamme sielumme että saamme myös täyden palkanMessiaanvaltakunnassa (1.Kor.12:12-27). 

Palkan saamiseen vaikuttavat Jumalan Sanan ja Tooran käskyjen mukaan toimimisen ohella muutamat muutkin seikat. 

Ensinnäkin se, että palvelemme uskollisesti, sillä sitä meiltä ennen muuta vaaditaan (1.Kun.4:1-2; Ilm.17:14; Mat.22:14). Edelleen siihen vaikuttavat sydämemme vaikuttimet, teemmekö palvelustyön esim. hyödyn saamiseksi tai turhan kunnian pyynnöstä, vai teemmekö sen rakkaudesta Herraan (Heb.4:11-13; 1.Kor.4:5; 2.Piet.2:1-3; Fil.2:3). 

Palkan määrään vaikuttaa myös se, kuinka me toimimme niillä mahdollisuuksilla, leivisköillä, jotka meille on uskottu (Mat.25:14-30). Jos jollekin on paljon uskottu, häneltä sitä enemmän vaaditaan (Luuk.12:47-48). 

Palkan määrään ei välttämättä vaikuta se, kuinka kauan olemme Herraa palvelleet, sillä joillekin Jumala saattaa suoda vain lyhyen palvelusajan Herran elovainiolla ja me saamme täyden palkan, jos toimimme uskollisesti sen palvelusajan puitteissa, jonka Herra meille armossaan suo (Mat.20:1-16). 

Johannes Kastajan, Jeshuan tienvalmistajan, toiminta-ajan on arveltu olleen vain noin puoli vuotta, jonka jälkeen hän kärsi marttyyrikuoleman, mutta silti Jeshua sanoi häntä suurimmaksi vaimosta syntyneiden joukossa, koska hän toimi uskollisesti aina kuolemaan saakka sen ajan puitteissa, jonka Herra hänelle palvelusaikaa soi (Luuk.1:1317; Mat.11:7-11; Mark.6:1729). 

Millä tavalla Herra sitten maksaa ylösnousseille pyhilleen? 

Ensinnäkin jokaisella uskovalla on oleva ylösnousemusruumis, jonka kirkkaus vaihtelee niinkuin tähtien kirkkaus (Luuk.14:12-14; 1.Kor.15:3541). 

Niiden taidollisten ylösnousemusruumis, jotka ovat uskollisesti palvelleet Herraa ja sieluja voittaneet, loistaa kirkkaampana tähtenä kuin toisten (Dan.12:2-3). 

Joidenkin ylösnousemusolotilan kirkkaus saattaa olla niinkuin kuun kirkkaus ja joidenkin jopa kuin auringon kirkkaus (Mat.13:43; 1.Kor.15:41-42). Jokainen hankkii maan päällä palvelustyöllään ja uskollisuudellaan ylösnousemusruumiinsa kirkkauden tason ja ylösnousemusolotilassa, kun katselemmeHerrankirkkautta kasvoista kasvoihin, me vielä muutumme kirkkaudesta kirkkauteen (2.Kor.3:17-18). 

Toiseksi, palkanmaksu tapahtuu hallintoasemana rauhanvaltakunnassa. Uskolliset palvelijat saavat hallita kymmentä kaupunkia, toiset viittä kaupunkia. 

On niitä, joiden palkka hallitsemisessa on pienempi ja myös niitä, jotka syystä tai toisesta jäävät ilman palkkaa ja vain sielu pelastuu armosta, uskon kautta, ikäänkuin tulen läpi (1.Kor.3:10-17). Taivaallisessa olotilassa kaikilla on kuitenkin hyvä olla, eikä kukaan kadehti toistaan, vaikka Herra oikeamielisesti antaakin kullekin palvelutyön ja uskollisuuden mukaan. 

Taivaallinen uusi Jerusalem tulee toimimaan rauhanvaltakunnassa ylösnousseiden pyhien hallintokeskuksena. Ollessaan ylösnousemusolotilassa, pyhät ovat Jeshuan kaltaisia ja voivat Herran käskystä ilmestyä maan päällä lihan ruumiissa eläville rauhanvaltakunnan ajan ihmisille jataastehtävänsuoritettuaan silmänräpäyksessä kadota takaisin taivaalliseen olotilaan (Fil.3:20-21; Luuk.24:36-43; Joh.20:19-20). 

Ylösnousemusruumis on niinkuin silta, jonka avulla ylösnousseet pyhät voivat liikkua taivaallisen ylösnousemusolotilan ja maallisen olotilan välillä tarpeen mukaan ja suorittaa maan päällä niitä palvelustehtäviä rauhanvaltakunnassa, joihin Herra kulloinkin heidät lähettää ja palata taas takaisin taivaallisen Jerusalemin ”tukikohtaan”. 

Se on käsittämättömän autuaallinen ja täydellisen ihanuuden olotila. 

Jatkuu kirjoituksen toisessa osassa