Nooan arkki ja Messiaan tulemus

Keijo Lindeman /

Heprealainen näkökulma 

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee” (Mat.24:37-42). 

”…jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia (hepr. VT: teva), jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta” (1.Piet.3:20). 

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta’. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään” (2.Piet.3:3-7). 

Noin kaksistuhatta vuotta sitten opetuslapset kyselivät Mestariltaan Hänen tulemuksensa merkkiä ja aikakauden lopun merkkiä (Mat.24:3). Vastauksena opetuslasten kysymyksiin Jeshua piti profeetallisen puheen, jossa Hän kertoi useita merkkejä tulemuksestaan ja nykyisen aikakauden lopusta. Jeshuan opetus tulemuksensa merkeistä löytyy Matteuksen luvuista 24 ja 25, Markuksen luvusta 13 ja Luukkaan evankeliumin luvuista 21 ja 17 sekä useista muistakin kohdista Uutta Testamenttia. 

Näiden Messiaan tulemuksen merkkien joukossa on mm. uskonnollista eksytystä, vääriä profeettoja ja messiaita, uskovien vainoa, luopumusta, uskovien rakkauden kylmenemistä laittomuuden päästessä valtaan, levottomuuksia, mellakoita, sotauutisia, kansa kansaa vastaan ja lopulta valtakunta valtakuntaa vastaan maailmansodassa. Myös luomakunnan synnytystuskat, kuten nälänhätä, suuret maanjäristykset, myrskyt ja voimakkaat pyörremyrskyt, helteet ja kuivuus, toisaalta rankkasateet, pakkanen, raesateet jne. ennakoivat Messiaan paluuta. 

Näihin lopun ajan tapahtumiin kuuluvat myös Nooan päivät ja Nooan arkki, jotka puhuvat esikuvallista kieltään siitä, millainen on maailman tilanne Messiaan tulemuksen läheisyydessä. Silloin tulee myös pilkkaajia, jotka eivät piittaa vedenpaisumuksen tuomion varoituksesta ihmiskunnalle ja Jeshuan tulemusta pilkataan ja pidetään satuna turmeltuneen maailman keskellä. 

Kaikki huipentuu Herran päivän tuomioihin (atomitulen tuomioineen), jotka yllättävät maailman, kuten vedenpaisumus muinaisen maailman (Jes.13:9-13; Ilm.9:1321). 

Tarkastelemme tässä kirjoituksessa, millainen oli Nooan ajan maailma esikuvana lopun ajan maailmalle Messiaan tulemuksen läheisyydessä. Tutkimme myös Nooan arkin merkitystä esikuvana seurakunnan aikakaudelle ja Messiaan tulemukselle. Tarkastelemme vedenpaisumuksen ja Nooan arkin tapahtumia myös heprean kielen etymologian ja juurikirjainten sanoman valossa. 

Maailman moraalinen tilanne Nooan päivinä 

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksikatsoivat.SilloinHerra sanoi: ”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.” Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (hepr. VT: ha’nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni”. Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä” (1.Moos6:1-12). 

Nooan päivinä Jumalan pojat eli langenneet enkelit sekaantuivat ihmiskunnan elämään ja ottivat vaimoikseen ihmisten tyttäriä ja heille syntyi ”hybridiolentoja”, ihmisten ja langenneiden enkelien sekasikiöitä, jättiläisiä. Heprealainen Raamattu käyttää jättiläisistä sanaa ”nefilim”, jonka juuri ”nafal” heprean kielessä tarkoittaa: pudota, kaatua, langeta. On tulkittu, että sana ”nefilim” viittaa siihen, että he ovat taivaalta pudonneiden (taivaasta alas heitettyjen) Lusiferin langenneiden enkeleidenjaihmistentyttärien jälkeläisiä (Ilm.12:7-9). 

Ilmeisesti langenneet enkelit yhtyessään ihmisten tyttäriin ylittivät Jumalan säätämän rajan ja heidät pantiin syvyyteen (hepr. tehom) odottamaan suuren päivän tuomiota lopun ajassa, jolloin ne päästetään hetkeksi irti raivoamaan maailmaan (Juuda.6-7; 2.Piet.2:4). (Osa Raamatun tutkijoista ei hyväksy sitä tulkintaa, että Jumalan pojat eli langenneet enkelit olisivat voineet yhtyä maan tyttäriin. Heidän tulkinnassaan Jumalan pojat olivat mahdollisesti kuuluisia ihmisiä Seetin suvusta). 

On ilmeistä, että nuo langenneet enkelit olivat omalta osaltaan turmelemassa Nooan ajan ihmiskuntaa. Kaikenlainen magia, astrologia, saatanan palvonta jne. saivat silloin alkunsa. Ihmiset viettivät normaalia elämäänsä syöden ja juoden, naiden ja mennen naimisiin, mutta samalla kaikkinainen turmelus, pahuus, väkivalta ja ryöstely oli jokapäiväistä. Ihmiskunta turmeltui, niin että heidän sydämensä ajatuksetkin olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Messiaan paluun läheisyydessä maailman tilanne muuttuu samankaltaiseksi kuin se oli Nooan päivinä ennen vedenpaisumuksen tuomiota. 

Mielenkiintoinen seikka on maininta väkivallasta, joka täytti koko maan Nooan päivinä. Samoin väkivalta valtaa maailman Messiaan tulemuksen läheisyydessä, mm. ääri-islamilaisen terrorismin ja itsemurhaiskujen muodossa sekä paikallisina ja laajempinakin sotina (Mat.24:3-13). 

Hepreankielisessä Raamatussa väkivalta on ”chamas”. Se on myös Gasassa olevan ääripalestiinalaisjärjestön nimi, joka viimeisinä vuosina on tehnyt runsain määrin, yhdessä toisen äärijärjestön ”Jihadin” (pyhä sota) kanssa, itsemurhaym. terrori-iskuja Israelia ja juutalaisia vastaan. Sekin on ajan merkki, sillä profetiat usein toteutuvat ensin Israelin maaperällä ja sitten myös muualla. 

Nooan arkin esikuvat 

”Silloin Jumala sanoi Nooalle: ”Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa (hepr.VT: kafarta otah mibeit umichuts bakofer = pikeä/tervaa se sisältä ja ulkoa piellä/asfaltilla). Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäisi sinun kanssasi” (1.Moos.6:13-18). 

Heprean kirjainten tarkastelua 

Nooan arkki itsessään on hyvin mielenkiintoinen esikuva. Hepreaksi arkki on ”teva”( ת ב ה). Se ,)ת( sisältää kolme kirjainta: tav veit (ב) ja hei (ה). Ensimmäinen kirjain ”tav” oli vanhassa hepreassa ristin muotoinen, esikuvana Golgatan rististä. Toinen merkki ”veit” (beit) symbolisoi taloa/ temppeliä, esikuvana uuden liiton seurakunnasta, Pyhän Hengen temppelistä, joka syntyi ristin sovitustyön ja Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena. Viimeinen kirjain ”hei” on Herran symboli, kuvaten Herran tulemusta seurakunnan aikakauden päättyessä. 

Arkki on siis esikuvallinen ristillä tapahtuneelle lunastukselle ja Pyhän Hengen ja seurakunnan aikakaudelle, joka päättyy Herran tulemukseen. 

Heprean tekstin mukaan arkki piettiin/tervattiin sisältä ja ulkoa piellä/asfaltilla (maaöljyllä?), hepreaksi ”kofer:illa”, jota ilmeisesti oli jo siihen aikaan maaperässä. Nykyisin siitä tehdään öljyä, jonka varassa suurin osa nykyaikaista maailmaa pyörii. 

Vanhan Testamentin hepreankielisen tekstin sana ”kofer” merkitsee myös lunastushintaa, vastinetta. Kofer-sanasta tulee myös Jom Kippur, suuri sovituspäivä, sapattien sapatti, jota vietetään syksyllä, raamatullisen kalenterin seitsemännen kuukauden 10. päivänä (3.Moos.23:26-32). Silloin israelilaiset paastoavat ja tekevät parannusta synneistään. Jerusalemin temppelin aikaan se oli Israelin kansallinen syntien sovituksen päivä uhritoimituksineen (3.Moos.16). 

Jom Kippurin uusitestamentillinen täyttymys tapahtui Jeshua Messiaan ristinkuolemassa, jolloin Hän sovitti maailman synnin. Tuosta Jom Kippurin esikuvan täyttymyksestä Jeshua Messiaan sovitustyössä kertoo meille Hebrealaiskirjeen 9. luku. Arkin siveleminen ”koferilla”, merkitsee esikuvallisesti Nooan arkin ”tervaamista” lunastuksella, sovituksella, Jeshua Messiaan ristillä hankkimalla syntien sovituksella, lunastuksella, Messiaan sovitusverellä. 

Myös arkin mitat: pituus 300 kyynärää, leveys 50 kyynärää ja korkeus 30 kyynärää, ovat esikuvalliset (1.Moos.6:15-16). Heprean kirjaimilla on numeroarvot. 

Kaikkivaltiaan Isän Jumalan tunnuskirjain on ”shin” (ש; lyhenne sanasta Shadai = Kaikkivaltias tai Kaikkiriittävä. Shin esiintyy kaikissa israelilaisten kotien ovien ja porttien pielissä olevissa ”Mezuzoissa”). Shin kirjaimen numeroarvo on 300. Siksi Jeshua voideltiin 300 denarin ”Isän voitelulla” hautaamista varten ja siksi Gideon voitti 300 sotilaalla midianilaiset (Joh.12:1-8; Tuom.7). 

Messiaan lunastukseen liittyy luku 50 (2.Sam.24:18-25; Ornan/ Arauna on esikuva Golgatasta). Se on Messiaan 5 haavaa x 10 käskyn laki (= 50), jonka Hän täytti puolestamme. Viisikymmentä on myös riemuvuosijaksotuksen luku. Riemuvuonna julistettiin vapautus kaikille ja jokainen sai palata perintömaallensa (3.Moos.25). 

Arkin korkeus 30 kyynärää oli vanhassa liitossa orjan hinta, jolla Messias kavallettiin (2.Moos.21:32; Mat.26:14-16). Arkissa oli kolme kerrosta, esikuvana Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Tulkoon vielä mainittua, että arkin pituuden ja leveyden suhde, kuuden suhde yhteen, on todettu hyvin merikelpoiseksi mitoiltaan. 

Nooan perhe ja eläinkunta pelastui arkin avulla 

”Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa (hepr. VT: le’minehu = lajinsa, laatunsa) mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä. Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille.” Ja Nooa teki näin; aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Ja Herra sanoi Nooalle: ”Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt.” Ja Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä. Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon” (1.Moos.6:19-7:7). 

Nooan perhekunta, johon kuuluivat Nooa, hänen poikansa Seem, Haam ja Jaafet sekä heidän puolisonsa, yhteensä kahdeksan henkilöä, menivät arkkiin ja pelastuivat vedenpaisumuksen tuomiolta, muiden ihmisten hukkuessa. 

Arkkiin menivät myös eläinkunnan edustajat, jotta myös eläinkunnan elämä voisi jatkua vedenpaisumuksen jälkeen. Epäpuhtaita eläimiä meni yksi pari kutakin lajia, koiras ja naaras ja puhtaita eläimiä seitsemän paria. Puhtaita eläimiä oli enemmän mm. siksi, että Nooa saattoi uhrata niitä polttouhriksi Herralle vedenpaisumuksen jälkeen (1.Moos.8:18-22). Maininta puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä Nooan päivinä merkitsee myös sitä, että jo silloin oli tiedossa puhtaat eläimet, jotka Jumala oli tarkoittanut ruoaksi ja epäpuhtaat eläimet, joita Jumala ei tarkoittanut syötäväksi. Myöhemmin, Mooseksen aikana, Jumala antoi Toorassa (Viisi Mooseksen kirjaa) luettelon siitä, mitkä ovat puhtaita eläimiä ihmisen ravinnoksi ja mitkä ovat epäpuhtaita, joita ei tarkoitettu ihmisen ravinnoksi (3.Moos11). Ennen vedenpaisumusta ihmisten ravintona oli kasvisravinto, muttavedenpaisumuksenjälkeen Jumala antoi luvan syödä lihaa, mutta kielsi samalla veren ja verisen lihan syönnin (1.Moos.9:1-4; Ap.t.15:19-21). 

Joskus ihmetellään, varsinkin evoluutioteorian kannattajien taholta, että kuinka kaikki maailman linnut ja kuivan maan eläimet sopivat arkkiin. On huomattava, että arkki oli hyvin tilava. On myös esitetty teoria, että arkkiin tulivat vain kunkin lajin edustajat. Esimerkiksi koiraeläimistä yksi pari, kissaeläimistä yksi pari, nautaeläimistä yksi pari jne. Vedenpaisumuksen jälkeen sitten ovat kehittyneet lajien edustajapareista eläinkuntaan eri variaatiot, joita maapallolla nykyisin esiintyy. 

Tämä teoria saa tukea Raamatun heprealaisesta tekstistä, jossa sanotaan ”le’minehu = lajinsa, laatunsa, mukaan. Heprean kielen sana ”min” tarkoittaa lajia, laatua ja myös sukua. Tämän teorianmukaisestiarkkiinolisihyvin sopinutkunkineläinkunnanlajin edustajat. 

Nooan ajan esikuvat kertovat sen, että vedenpaisumuksen yllättäessä jumalattoman maailman, hurskas ja Jumalaa pelkäävä Nooa ja hänen perheensä, yhteensä kahdeksan henkeä, olivat Kaikkivaltiaan arkin turvassa vedenpaisumuksen tuomiota, joka hukutti väkivaltaisen ja turmeltuneen maailman (1.Piet.3:20-21). 

Samoin käy Messiaan tulemuksen aattohetkissä. Kun Jumala tuomitsee maailman Herran päivänä, mm. atomitulen tuomiolla, on Jeshua Messiaan lunastustyöhön turvautuva ja Herraa pelkäävä joukko, turvassa ”pelastuksen arkissa” Kaikkivaltiaan suojaamana, eikä mitään tapahdu Herran omille Hänen tietämättään tai sallimattaan. Samoin myös, kuten Jumala aloitti uuden ihmiskunnan alun vedenpaisumuksen tuomion jälkeen Nooasta ja hänen perheestään, Herra aloittaa uuden ihmiskunnan alun Herran vihan päivästä pelastuneesta ihmiskunnan jäännöksestä, Messiaan rauhanvaltakunnan koittaessa maan päälle (Jes.13:6-13; 24:1-6; 2:1-4; 66:15-24; Sak.14:16-19; Ilm.20). 

Nooan arkki ja vedenpaisumus – esikuva pelastuksesta ja kasteesta 

”…jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia (hepr. VT: teva), jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta” (1.Piet.3:20-21). 

Kun israelilaiset kulkivat Kaislameren (Punaisen Meren) poikki Mooseksen päivinä, he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä (1.Kor.10:1-2). Se on esikuva uuden liiton kasteesta Pyhässä Hengessä ja vedessä. Myös Nooan arkki ja vedenpaisumus on esikuva uuden liiton uskovien kasteesta. 

Jumala oli pitkämielinen Nooan päivinä ja Nooa, vanhurskauden saarnaaja, valmisti arkkia ja saarnasi tulevasta tuomiosta, mutta ihmiset eivät uskoneet ja vedenpaisumus yllätti heidät (2.Piet.2:5). Vesi koitui arkin sisällä olleelle Jumalaan uskovalle Nooan perheelle pelastukseksi, kun vedenpaisumuksen tuomio tuli, mutta sama vesi hukutti arkin ulkopuolella olevat jumalattomat.

Samoin on kasteen laita. Joka uskoo ja kastetaan, sille kastevesi on oleva pelastukseksi, koska on uskonsa perusteella ”pelastuksen arkin” sisäpuolella, mutta niille, jotka turvaavat kasteeseen vain jonakin ”taikarituaalina” ilman uskoa, käy kuin Nooan päivien jumalattomille arkin ulkopuolella, he hukkuvat (Mark.16:15-16; Mat.3:7-12). 

Nooan päivät esikuvana Messiaan tulemuksesta 

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päiväänasti,jonaNooameniarkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät,joivat,ostivat,myivät,istuttivatjarakensivat,muttasinäpäivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy” (Luuk.17:26-30). 

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk.21:25-28). 

NooanpäivätjamyösLootinpäivät ovat esikuvina Jeshua Messiaan tulemukselle ja uskovien ylösotolle eli ylösnousemukselle. Kun maailma turmeltuu samankaltaiseen moraaliseen ja hengelliseen rappiotilaan ja väkivaltaan kuin Nooan päivinä, silloin tiedämme, että Messiaan tulemus on lähellä. 

Myös Lootin päivien turmelus ja Sodoman synnit ovat merkkinä Herran tulemuksen lähestymisestä, jolloin Jumalan seurakunta pelastetaan atomisodan tulen ja tulikiven alta, kuten Loot pelastettiin Sodoman tulen ja tulikiven alta (1.Moos.19). 

Jumalaan turvaavien ja Jeshua Messiaaseen uskovien ei kuitenkaan tarvitse olla peloissaan, sillä kun nämä asiat alkavat tapahtua, silloin saamme nostaa päämme ja rohkaista mielemme, sillä Messiaan tulemus ja uskovien vapautus on lähellä. Jos olemme uskonkauttaJeshuaanjosisällä ”pelastuksen arkissa”, olemme turvassa tuomioiden vyöryessä yli maailman. Jos emme vielä ole sisällä ”pelastuksen arkissa”, meidän tulee ottaa uskossa Jeshuaan vastaan syntien anteeksiantamus ja pelastus ja ottaa vastaa Jeshua Messias Vapahtajaksemme ja elämämme Herraksi. 

Silloin saamme turvallisin mielin odottaa Hänen tulemustaan ja uskovien ylösottoa Herran luo ikuiseen elämään.