Pasuunansoiton juhla ja Herran päivä

Keijo Lindeman /

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista (1.Kor.13:9) 

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain (vain sanaa ei ole alkutekstissä) ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen” (Kol.2:1617). 

Herranjuhlat–tulevaistenvarjot

Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali puhuu Herran juhlista, jotka ovat tulevaisten varjo. Koko Jumalan profeetallinen lunastussuunnitelma Jeshuassa Messiaassa onkin sisällytetty esikuvallisesti Herran juhliin, Golgatan ristiltä aina uuteen taivaaseen ja maahan asti. Kevään juhlat puhuvat Messiaan ensimmäisestä tulemuksesta, jonka Hän toteutti noin 2000 vuotta sitten ja syksyn juhlat puhuvat Jeshuan toisesta tulemuksesta. 

Mooseksen ajan jälkeisiä juhlia on myös Raamatussa, kuten Purim-juhla Esterin kirjassa ja Makkabealaisajalta peräisin oleva Hanukka-juhla (Joh.10:22-23). 

Elokuun 2017 Yovel-lehden numerossa jo tarkastelimme Herran juhlien merkitystä Jumalan lunastussuunnitelmassa. Tässä kirjoituksessa keskitymme tarkastelemaan vähän laajemmin syksyn juhliin kuuluvaa pasuunansoiton juhlaa ja sen merkitystä esikuvana Herran päivän tapahtumille. Aluksi lyhyt yhteenveto ja kertaus kevään juhlien esikuvallisesta merkityksestä. 

Kevään juhlat: 

Pesach eli pääsiäinen Nisankuun 14. päivä, jolloin virheetön pääsiäislammas teurastettiin (2.Moos.12:1-14). Esikuva Jeshua Messiaan, Jumalan Pääsiäislampaan, sovitustyöstä Golgatan ristillä Nisan-kuun 14. päivä(Joh.1:29; Luuk.23). 

Chag Ha’Matsot eli Happamattoman leivän seitsemän päivää kestävä juhla (2.Moos.12:15-20; 3.Moos.23:4-8). Esikuva uskovien puhtaasta happamattomasta vaelluksesta Jeshua Messiaan seuraajina (1.Kor.5:6-8). 

Omer-lyhteen eli esikoislyhteen heilutus (3.Moos.23:9-16; Luuk.6:1; hepr. UT). Esikuva Jeshua Messiaan ylösnousemuksesta esikoisena kuoloon nukkuneista (1.Kor.15:20-28). 

Shavuot eli Viikkojuhla eli Helluntai (3.Moos.23:15-16, 21). Silloin annettiin Toora (laki) Israelin kansalle ja koko maailmalle Siinain vuorella (2.Moos.19-20). Esikuva Pyhän Hengen vuodatuksesta ja Tooran (lain) kirjoittamisesta uudessa liitossa sydänten ”lihatauluihin” Siionin” vuorella viikkojuhlana eli helluntaina (Ap.t.2:1-8; 20:16; Heb.8:712). 

Syksyn juhlat ja Messiaan toinen tulemus 

Syksyn juhlat kertovat Jeshua Messiaan toisesta tulemuksesta, jolloin Hän saapuu noutamaan seurakuntaansa ja perustamaan tuhatvuotisen messiaanisen rauhan kuningaskunnan, jossa ylösnousseet pyhät hallitsevat yhdessä Messiaan kanssa (Ilm.20). Jotkut Raamatun tulkitsijat sijoittavat Messiaan tulemuksen ja seurakunnan ylösoton (ylösnousemuksen) Pasuunansoiton juhlaan, toiset Lehtimajanjuhlaan. Oma tulkintani on, että Suuri Sovituspäivä, (Jom Kippur) on esikuva Messiaan tulemukselle ja seurakunnan ylösotolle ja Lehtimajajuhla (Sukkot) esikuva Messiaan tuhatvuotiselle kuningaskunnalle. Tarkastelemme syksyn juhlien esikuvia tästä näkökulmasta käsin ja Pasuunansoiton päivää Herran päivän näkökulmasta käsin. 

Pasuunansoiton päivä (Jom Trua) Herran päivä 

”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkääsapatinlepo,muistojuhla pasuunaa soittaen (hepr. VT: zikhron Trua = pasuunansoiton muisto), pyhä kokous. Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle” (3.Moos.23:23-25). 

”Ja seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Olkoon se teille pasunansoiton päivä (hepr. VT: Jom Trua = pasuunansoiton päivä)” (4.Moos.29:1). 

”Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunan ja sotahuu-don päivä (hepr. VT: jom shofar ve’trua = soofar pasuunaan puhaltamisen päivä) varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista” (Sef.1:14-18). 

Syksyn juhlat alkavat seitsemännen kuun (Tishri-kuun) 1. päivänä olevalla pasuunansoiton päivällä/ juhlalla (yleensä syyskuun loppupuolella). Se on myös Israelin siviilikalenterin uuden vuoden päivä. Silloin puhalletaan oinaansarvesta tehtyyn soofar-pasuunaan. 

Profeetta Sefanjan mukaan pasuunasoiton päivä on esikuva Herran päivän tuomioiden alkamisesta maan päällä. Lähes kaikki Vanhan Testamentin profeetat puhuvat tuosta Jumalan tuomion ajasta, jolloin Hän tuomitsee maanpiirin jumalattomuuden ja synnin. Myös monet Uuden Testamentin kirjoittajat puhuvat Herran päivästä, joka yllättää maailman (1.Tes.5:1-9; 2.Tes.2:1-3; 2.Piet.3:10-12). Suuri osa Ilmestyskirjaa on Herran päivän tapahtumien kuvausta. On kuitenkin lohdullista tietää, että Herra pitää huolta omistaan vaikeinakin aikoina. 

Pasuunasoiton päivästä alkaa kymmenen päivää kestävä jakso, hepreaksi jamim noraim eli kauhistuttavat päivät, jotka päättyvät Jom Kippurina eli Suurena Sovituspäivänä (esikuva ylösotosta). Noina päivinä israelilaiset tekevät parannusta, pyytävät anteeksi rikkomuksiaan Jumalalta ja lähimmäisiltään, jotta heillä olisi hyvä tuomio ja nimi elämän kirjassa Herran edessä Jom Kippurina. 

Danielin kirjassa on kymmenen koetuksen päivän jakso Danielilla ja hänen kolmella toverillaan, kun heille yritetään syöttää väkisin Baabelin (Babylonin) ei puhtaita ruokia (Dan.1). Nuorukaiset pysyivät kuitenkin uskollisina ja söivät vain puhdasta kosher-ruokaa. Ilmestyskirjassa kerrotaan Smyrnan uskoville tulevasta kymmenen päivän vaikeasta ahdistuksen ajasta (Ilm.2:8-11). 

Tämä on esikuvaa lopun ajan suuresta ahdistuksesta, joka tulee yli koko maan piirin ja seurakuntakin joutuu olemaan siinä mukana (Dan.11:40-12:3; Mat.24:20-22, 29-31; Ei pidä laskea ahdistuksen kestoa esikuvan valossa). Silloin suuren portto-Babylonin Roomajohtoinen uskonnollinen järjestelmä yrittää pakottaa uskovat ”syömään” Babylonin epäraamatullisia hengellisiä ruokia (oppeja), mutta silloin on pysyttävä uskollisena Jumalan sanan totuudelle ja nautittava vain puhdasta ”Sanan ruokaa” vaikean ajan keskellä (Heb.5:11-14). 

Pasuunansoiton päivä – jumalattoman maailman tuomio 

”Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat eivät loista valollansa,aurinkoonpimeänoustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta. Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä” (Jes.13:9-13) 

”Katso, Herra tekee maan tyhjäksi jaautioksi,mullistaasenmuodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait (hepr. VT: Torot = toorat, opetukset), muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle” (Jes.24:1-6). 

Profeetta Jesajan tekstissä kuvataan Herran päivää ankarien tuomiotapahtumien ajanjaksoksi, joka koskettaa ei ainoastaan maapalloa, vaan myös avaruutta ja tähtitaivasta (Jes.24: Heb.12:2529). 

Kaikki jumalattomuus ja synti saavat silloin tuomionsa ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle. Nooan ajan vedenpaisumuksen tuomiosta jäi henkiin vain Nooan perhekunta, josta alkoi kasvaa uusi ihmiskunnan alku vedenpaisumuksen jälkeen (1.Moos.7-10). Samoin käy Herran päivän tuomiotapahtumissa. Herran päivän tuomioiden jälkeen kasvaa henkiin jääneestä jäännöksestä uusi ihmiskunta Messiaan tuhatvuotiseen kuningaskuntaan (Ilm.20; Jes.11; 65). 

Jesajan mukaan kaikki tämä tapahtuu, koska ihmiskunnan enemmistö on rikkonut Jumalan lait (Toorat = opetukset), muuttanut Herran käskyt ja hylännyt iankaikkisen liiton eli Jeshua Messiaan sovitustyön ja anteeksiantamuksen. 

Me olemme tulleet tähän aikaan. Jumalan käskyistä ei enää välitetä. Kun Raamattu opettaa, että avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välille, hyväksytään nykyään monissa maissa sukupuolineutraali avioliitto (Room.1:18-32). Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, mutta nykyisin ei saisi olla miehiä ja naisia, vaan neutraaleja olentoja tai jotain muita kummallisia olentoja (1.Moos.1:27-28). 

Kun Raamattu kieltää ihopiirrokset eli tatuoinnit, ihmiset ovat villiintyneet ottamaan tatuointeja (3.Moos.19:28; 21:5). Varastetaan, ollaan uskottomia aviopuolisolle, valehdellaan, vannotaan väärin, rikotaan kaikkia Jumalan käskyjä vastaan ja pilkataan Jumalaa ja uskonasioita. Ne, jotka uskovat Jumalan sanan totuuteen ja pyrkivät noudattamaan Raamatun opetuksia ja Jumalan käskyjä, joutuvat kokemaan halveksuntaa, vihamielisyyttä ja vainoa ja ovat jopa vaarassa joutua oikeuteen. Tästä kaikesta jumalattomuudesta Jumala tekee lopun Herran päivänä. 

Puhaltakaa pasuunaan Siionissa 

”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut” (Jooel.2:1-3). 

Profeetta Jooelin kirja keskittyy lähes kokonaan Herran päivän pelottaviin tapahtumiin. Se on oleva aikaa, jolloin maanpiirin asukkaat vapisevat. Jooelin mukaan Herran päivän tapahtumat lähtevät liikkeelle Siionista eli Jerusalemista, kun siellä puhalletaan pasuunaan. Tähän samaan viittaa myös Jeremian profetia, jossa kerrotaan tuomiotapahtumien lähtevän liikkeelle Jerusalemista (Jer.25:15-33). 

Herran päivä yllättää maailman 

”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta…” (1.Tes.5:1-9). 

Herran päivä yllättää jumalattoman maailman ja myös valvomattomat uskovat. Paavalin profetia viittaa siihen, että ihmiset ovat väärän rauhan ja turvallisuuden vallassa silloin, kun Herran päivän tuomiot alkavat vyöryä yli maailman. Ne tulevat kuin synnytyskivut raskaana olevalle vaimolle. 

Näillä synnytyskivuilla tarkoitetaan mm. maailmaa kohtaavia sotauutisia, levottomuuksia, sotia ja monenlaisia luonnonmullistuksia, kuten maanjäristyksiä, nälänhätää, ahdistusta, vainoa jne. (Mat.24; Mark.13; Luuk.21). 

Synnytyskivut kohtaavat myös Jumalan omaisuuskansaa Israelia, joka joutuu ahdistukseen ja vihollisten hyökkäysten kohteeksi (Jes.26:15-21; Ilm.12; Sak.12-14). Valvovat uskovat eivät tule yllätetyiksi Herran päivän tapahtumien vyöryessä yli maailman, sillä he ovat ottaneet vaarin Herramme kehotuksesta olla valmiina, valvoa ja rukoilla Hänen tulemuksensa lähestyessä (Mark.13:3237). 

Herran päivä ja herätyksen aika 

”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle,jateidänpoikannejatyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu” (Jooel.2:28-32). 

Apostoli Pietari lainasi näitä Jooelin profetian sanoja, kun hän kertoi kuulijoilleen, mistä viikkojuhlan eli helluntain aikaan tapahtuneessa Pyhän Hengen vuodatuksessa Jerusalemissa oli kysymys alkuseurakunnan aikaan (Ap.t.2:1-21). 

On kuitenkin huomattava, että Jooelin teksti ja koko Jooelin kirjan sanoma liittyy kiinteästi Herran päivän tapahtumiin. Apostoli Pietarin päivinä oli Jooelin profetian esitäyttymys, mutta Herran päivän tapahtumien ja Herran tulemuksen läheisyyden aikaan on profetian lopullinen täyttymys. Silloin on lyhyt ja voimakas Hengen vuodatus ja maailmanlaajuinen herätys. Silloin jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu ja pelastuneiden joukko pääsee pakoon ylösotossa Herransa kanssa taivaalliselle Siionin vuorelle, pois Jumalan lopullisten vihan tuomioiden alta (1.Tes.1:10; Heb.12:18-24). 

Jooelin ohella monet muutkin Raamatun profetiat puhuvat lopun ajan herätyksestä, mutta sitä ei ole mahdollista tässä yhteydessä laajemmin käsitellä. 

Herran päivä ja Herran tulemus 

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi…” (2.Tes.2:1-3). 

”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Mat.24:29-31). 

Herran päivän vaikea ajanjakso huipentuu Herran tulemukseen ja uskovien ylöstempaukseen eli ylösnousemukseen. Silloin on Jom Kippurin eli Suuren sovituspäivän esikuvien täyttymys. Jeshua Messias saapuu pilvissä ja uskovat kohotetaan Herra vastaan yläilmoihin. Messias on koonnut kaikki uskossa kuolleiden vanhurskaiden henget taivasten ääristä mukaansa ottamaan vastaan maan tomusta nousevia ylösnousemusruumiitaan. 

Myös maan päällä uskossa elävät ihmiset muutetaan silmänräpäyksessä ylösnousemusolotilaan ja temmataan Herraa vastaan yläilmoihin yhdessä uskossa kuolleiden kanssa (1.Tes.4:13-18; 1.Kor.15). Tämä on lohdutuksen ja ylösnousemustoivon täyttymyksen ihana hetki uskoville. 

Tähän meitä jokaista kutsutaan ottamaan vastaan Herramme ja Vapahtajamme armo ja anteeksiantamus ja seuraamaan Häntä Jumalan sanan ohjeiden mukaan, jolloin saamme panna täyden toivomme siihen armoon, joka meille tarjotaan Messiaan tulemuksessa (1.Piet.1:13).