Jerusalem – juovuttava myrkkymalja kansoille

Keijo Lindeman /

Profeetallisia näkökulmia 4:

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

”Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovutta-vaksi maljaksi (hepr. VT: saf ra’al = myrkkykuppi) kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi (hepr. VT: even ma’amasa = raskas kivi, raskas taakka-kivi) kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan” (Sak.12:1-3) 

”Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: ”Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minälähetänheidänkeskellensä.” Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, tehdäkseni heidät raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, niinkuin tänä päivänä tapahtuu…Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda. Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. 

Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra” (Jer.25:1518, 28-31). 

”Sinä Jerusalem, olet rakennettu kaupungiksi, joka on täysin yhtenäinen. Sinne nousevat sukukunnat, Herran sukukunnat, niin kuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet” (Ps.122:3-5; Raamattu Kansalle). 

Itsenäinen Suomi täytti sata vuotta joulukuun 6. päivänä 2017. Samana päivänä USA:n presidentti Donald Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja lupasi siirtää USA:n suurlähetystön Tel-Avivista Jerusalemiin, vaalilupauksensa mukaisesti. USA:n päätöksen jälkeen muutamat muutkin maat, kuten Guatemala, Tsekki ja Unkari aikovat siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin. USA:n päätös on herättänyt suuttumusta ja vastalauseita arabiliiton keskuudessa ja he vaativat tuon päätök-sen perumista. 

Myös laajemminkin muslimimaailmassa on paheksuttu Trumpin päätöstä. Palestiinalaiset vaativat omaa valtiota ja Itä-Jerusalemia sen pääkaupungiksi ja ovat vihoissaan Trumpin pää-töksestä, koska se heidän mielestään heikentää heidän mahdollisuuksiaan päästä tuohon päämäärään. 

Myös YK:sa pyritään mitätöimään ja vastustamaan Trumpin päätöstä. Kiihkeimmät ääri-muslimit (kuten Hamaksen militantit) eivät edes hyväksy Israelin valtion olemassaoloa ja ovat valmiita väkivaltaan ja sotaan Israelin ja Jerusalemin vapauttamiseksi siionistimiehittäjien käsistä, kuten he asian ilmaisevat. Euroopan Unionikin vastustaa tätä USA:n presidentin päätöstä on valmis tukemaan Palestiinan valtion perustamista ns. Länsirannan alueille, pääkaupunkinaan ItäJerusalem. 

Israel puolestaan on iloinen Trumpin päätöksestä ja pitää Jerusalemia jakamattomana pääkaupunkinaan, jonka historia juutalaisen valtion pääkaupunkina on jo 3000 vuotta vanha, kuningas Daavidin päivistä alkaen. Psalmin 122 mukaan Jerusalem onkin yhtenäinen (jakamaton) kaupunki, jossa ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. 

Sakarjan ja Jeremian profetiat ovat käymässä toteen. Jerusalemista on tulossa kiistakapula, juovuttava myrkkymalja, vihan viinin malja ja raskas kivi Israelin ympärillä oleville kansoille ja jopa kaikillekansoille.Erityisenuskonnollisesti herkkä alue on temppelivuori. Kaikki, jotka nostavat tuota Jerusalem-kiveä, repivät pahoin itsensä. 

Jossain vaiheessa Jumala juottaa vihan viinin maljan, Jerusalemista alkaen, kaikille Israelin ympärillä oleville kansoille ja lopulta kaikille kansoille. Kaikkien on pakko juoda tuo Jumalan vihan viinin malja, niidenkin, jotka eivät tahtoisi juoda. Jerusalem on Jumalan jalkojen sija ja suuren kuninkaan kaupunki ja kun kansat käyvät sen kimppuun ja jakamaan sitä, he nousevat samalla Jumalaa vastaan ja siitä seuraa tuomio kansoille (Jes.60:13; Mat.5:34-35). Myös profeetta Jooelin mukaan Israelin maan jakaminen tuo kansoille tuomion ja Herra tuomitsee jokaisen kansan, joka käy Israelin maata jakamaan ja koskee Jerusalemiin pahoissa aikeissa (Jooel.3:1-3 tai 4:1-3). 

Israelin kenraalit ja atomisota 

”Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat (hepr. VT: alufei Jehuda = Juudan ruhtinaat/kenraalit) sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa”. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat (hepr. VT: alufei Jehuda = Juudan kenraalit) ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan” (Sak.12:4). 

Teksti puhuu Juudan sukuruhtinaista. Heprean alkuteksti käyttää sanaa alufei Jehuda, joka nykyhepreassa tarkoittaa Juudan kenraaleja, jotka ovat ratkaisevassa roolissa tässä sodassa, kuluttaen niinkuin tulipannut ja tulisoihdut ympärillä olevat hyökkäävät kansat. Kansojen hevoset lyödään vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Ilmestyskirja puhuu lentävistä sotahevosista eli hävittäjä-lentokoneista. 

Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun” (Ilm.9:7-9). 

Siinä sodassa vihollisen hävittäjälentokoneiden tekniikka pettää ja ne tulevat sokeiksi ja vauhkoiksi eivätkä lentäjät pysty enää hallitsemaan niitä. Lentäjät tulevat hulluiksi. 

Voidaan kysyä, onko Israelilla niin hyvää sotilasteknologiaa, että se pystyy sekoittamaan vihollisen hävittäjälentokoneiden tietotekniikan niin että koneet sekoavat, vai onko kyseessä Jumalan ihme vai molemmat. Kaikki huipentuu atomisotaan. Juudan kenraalien lähettämä atomituli kuluttaa Israelin ympärillä olevat hyökkäävät kansat ja tuho on oleva suuri. Sakarja puhuu myös luvussa 14 atomiaseiden käyttämi-sestä. 

”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on samankaltainen vitsaus” (Sak.14:12-15). 

Hyökkäävät joukot joutuvat sekasortoon ja taistelevat toisiaan vastaan ja Juudan kenraalien atomiaseet tuhoavat heidät. Sakarjan kuvaus viittaa neutronipommien käyttöön, jotka eivät räjähdys-voimallaan tuhoa paljon rakennuksia ja muuta infrastruktuuria, mutta niiden neutronisäteily tuhoaa/mädättää elollisen. Neutronipommin kehittäjä oli muuten juutalainen tiedemies Samuel Cohen. 

Tästä taistelusta kertoo myös Psalmi 83, joka nimeää hyökkäävät kansat: Edom, Mooab ja Ammon eli Jordania, Hagrilaiset eli Egypti (Haagar, egytiläinen Aabrahamin sivuvaimo) Gebal ja Tyyro eli Libanon, Assur eli Syyria ja Irak, Filistea eli palestiinalaiset. Egypti ja Jordania ovat siis myös mukana, vaikka niillä on rauhansopimus Israelin kanssa. Hyökkääjät haluavat pyyhkiä Israelin nimen pois maailman kartalta ja ottaa Jumalan asunnot eli Jerusalemin haltuunsa. 

Tässä taistelussa käy Israelin vihollisille huonosti Psalmin mukaan. Tuli korventaa hyökkääjät ja näiden hyökkäävien kansojen tuho ja häpeä on suuri ja Herra saa kunnian. 

Sodan seurauksena Israelin maan alueet laajenevat 

”Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukas-ten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan” (Sak.12:7). 

”Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa (hepr. VT: sfarad = Espanja), ottavat perin-nöksensä Etelämaan kaupungit. Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran” (Obad.19-21). ”Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia. Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen. Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi. Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti” (Jes.11:12-16). 

”Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen. Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa. Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö meren aaltoja, ja kaikki Niilivirran syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois. Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa, sanoo Herra” (Sak.10:8-12). 

Palestiinalaisten alueita kutsutaan Länsirannaksi, mutta Raamatussa ne ovat Juudean ja Samarian alueita. Sakarjan mukaan Juudan alue vapautetaan vihollisen vallasta Israelin haltuun. Samarian ohella myös Eesaun alueet Etelä-Jordaniassa tulevat Israelin haltuun, kuten Obadja ennustaa. 

Sefardijuutalaiset eli katolisen kirkon pakkokäännyttämät Espanjan, Portugalin, Brasilian, EteläAmerikan ja muiden maiden ns. anusim-juutalaisten jälkeläiset tulevat asuttamaan Etelämaan eli Negevin. Edomin ja Mooabin alue Eteläja Keski Jordaniassa tulee Israelin haltuun. Sakarjan mukaan Gileadin alue Golanista Syyriaan suuntaan ja Pohjois-Jordaniaan sekä Libanon joutuvat Israelin haltuun lopun ajan exodusjuutalaisten tuloa varten. Siinain niemimaa etelässä tulee Israelin haltuun Egyptin puroa myöten, ehkä jopa Niiliin asti, kuten Jumala lupasi Aabrahamille. Näin Jumala laajentaa sodan myrskyjen seurauksena Israelin maa-alueet lopun ajan exodusjuutalaisten paluuta varten. 

Jokin tapahtuma saa aikaan maailmanlaajuisen antisemitismin ja Israel-vihan aallon, niin että israelilaiset joutuvat pakenemaan vainoa kohti Israelin maata, eikä kansojen sekaan jää yhtään israelilaista (Jer.16:14-16; Sak.2:6-8; Hes.39:28). 

Miksi paholainen haluaa vallata Jerusalemin ja tuhota Israelin? 

Paholainen tietää, että kun Jeshua Messias palaa Jerusalemiin Öljyvuorelle, sen tuomion aika on käsillä. Paholainen tietää, että silloin se heitetään joukkoineen tuhanneksi vuodeksi syvyyteen, sen jälkeen se päästetään hetkeksi irti, jolloin se nostattaa viimeisen kapinan Jerusalemia vastaan, mutta kokee loppunsa ja heitetään tulijärveen joukkoineen, kuten Ilmestyskirjan luku 20 kertoo (Mat.25:41). 

Paholainen ei voi mitään Kaikkivaltiaalle Jumalalle, mutta se yrittää estää tuomion päivien toteutumisen kohdallaan, ottamalla Jerusalemin haltuunsa, yllyttämällä Israelin viholliset Jerusalemin ja Israelin kimppuun. Paholainen yrittää estää sen, ettei olisi Israelin kansaa Jerusalemissa huutamassa: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen”, eikä Messias voisi palata Öljyvuorelle. Paholainen ei kuitenkaan onnistu suunnitelmissaan, sillä Israelin Jumala on Kaikkitietävä ja Kaikkivaltias ja pitää huolen kansastaan Israelista. 

Israel puhdistetaan pappiskansaksi tulen läpi 

”Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se on minun kansani”, ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani”. (Sak.13:8-9). 

”Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, jokajohdattiisraelilaisetEgyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkottanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmäini edestä. Ja minä kostan ensin kaksinkertaisesti heidän rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat saastuttaneet minun maani iljetystensä raadoilla ja täyttäneet minun perintöosani kauhistuksillansa” (Jer.16:14-16). 

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. ”Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velkaonsovitettu,silläseonsaanut Herran kädestä kaksinkertaisesti (hepr. VT: kiflaim: kaksinkertaisesti, kaksinverroin) kaikista synneistänsä” (Jes.40:1-2). 

Sakarjan tekstiä on tulkittu hyvin monella tavalla. Yhden tulkinnan mukaan kaksi kolmasosaa ihmiskuntaa tuhoutuu lopun ajan tuomioissa ja kolmas osa jää jäljelle. Se tulkinta ei kuitenkaan voi olla oikea, sillä selkeä asiayhteys puhuu juutalaisesta kansasta ja Israelista. Toisen tulkinnan mukaan tämä toteutui vuonna 70, kun roomalaiset sotajoukot valloittivat Jerusalemin, tuhosivat temppelin ja noissa taisteluissa kaksi kolmasosaa juutalaisista kuoli ja kolmasosa vietiin vankeina Roomaan myytäväksi orjamarkkinoilla. 

Sakarjan ennustus liittyy kuitenkin lopun ajan tapahtumiin, joten tämäkään tulkinta ei mielestäni ole kuin osittain toteutunut v. 70. Kolmannen tulkinnan mukaan Euroopan ja koko maailman pogromeissa, vainoissa ja natsien Holokaustissa on tuhoutunut jo kaksi kolmasosaa juutalaisista. Neljännen tulkinnan mukaan kaksi kolmasosaa maailman tai Israelin juutalaisista tuhoutuu lopun ajassa ja vain kolmasosa jää henkiin ja ottaa Jeshuan vastaan Messiaanaan. 

Mikä sitten on oikea tulkinta? 

Siihen antaa viitteitä heprean alkutekstin ilmaus jakeessa 8: ”Pi shnaim ba jikartu jigvau vehashlishit jivater ba ja veheviti et hashlishit baesh utsraftim. Pi shnaim on matematiikassa käytetty heprean termi, joka tarkoittaa kaksi kertaa. Tämä hiukan hankala teksti voidaan kääntää suomeksi näin: Kaksi kertaa siinä on hävitys/tuho ja näännytään/kuollaan ja kol-mannella kerralla luovun/ hylkään/peräännyn/myönnyn/ annan anteeksi siinä ja tuon kolman-nen/kolmannella (kerralla) tuleen ja puhdistan. 

Jeremia antaa tähän lisävaloa profetiassaan. Jeremia ennustaa, että ennen lopun ajan suurta exodusta pohjoisesta maasta ja muista maista, jolloin kalastajat houkuttelevat ja metsästäjät eli vainoajat ajavat juutalaiset palaamaan Israelin maahan, Jumala ensin kostaa heille kaksinkertaisesti heidän pahat tekonsa ja syntinsä. Samankaltainen ilmaus on Jesajalla. Ennen lohdutuksen aikaa Israelille ja Jerusalemille lopun ajassa, on juutalainen kansa ja Jerusalem saanut kaksinkertaisesti (hepr. kiflaim) synneistänsä Herran kädestä. 

Tämä on tapahtunut kaksi kertaa toteutuneessa Israelin maan hävityksessä ja temppelin tuhossa ja sitä seuranneessa maanpakolaisuudessa. 

Ensimmäinen kerta tapahtui kahdessa osassa: Ensin vietiin jakautuneen Israelin valtion pohjoisosa, kymmenen sukukuntaa eli Efraim eli Joosef Assuriin pakkosiirtolaisuuteen v. 722 eKr. 

Toinen osa eli eteläinen Juuda vietiin Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnessarin päivinä v. 586 eKr., jolloin myös Salomon temppeli tuhoutui. Toinen kerta toteutui roomalaisten toimesta vuonna 70 jKr., jolloin toinentemppelituhoutuijahenkiin jäänyt juutalainen kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Roomaan ja myytiin orjiksi kansojen sekaan ja maa autioitui lähes kahdeksi vuosituhanneksi. 

Nyt kolmannella kerralla, lopun ajassa, Israelin kansa joutuu Jumalan puhdistustuleen, jotta se puhdistuisi synneistään ja nöyrtyisi ottamaan vastaan Messiaansa Jeshuan. Siitä puhuu myös profeetta Malakia. 

”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina” (Mal.3:1-4). 

Messiaan tulon aattohetkissä Israelin kansa puhdistetaan tulessa, jotta siitä tulisi pyhä pappiskansa Messiaan tuhatvuotiseen rauhan kuningaskuntaan (Ilm.20; Jes.61:4-6). 

Myös Herran seurakunta puhdistetaan tulessa, jotta se olisi pyhä ja nuhteeton Messiaan tulemusta ja seurakunnan ylösottoa varten (Efes.5:25-27). 

Israelin parannuksen teko tapahtuu synagogissa 

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erik-seen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois” (Sak.12:10-13:2). 

Armon ja rukouksen Henki vuodatetaan juutalaisen kansan ylle noina ahdistuksen päivinä. He katsovat ristillä lävistettyyn Messiaaseensa Jeshuaan ja ottavat Hänet vastaan. Kaikki Israel on pelastuva, kuten Paavali kirjoittaa roomalaisille (Room.11:25-29). 

Parannuksen teko alkaa Daavidin huoneesta eli Israelin hallitusmiehistä,Naataninhuoneestaeliprofeetoista, Leevin huoneesta eli papistosta ja Siimein huoneesta eli virkamiehistä. Kansan maallisen ja hengellisen johdon mukana koko kansa tekee parannusta. Sitten mainitaan monta kertaa: heidän naisensa erikseen. 

Tämä tarkoittaa ortodoksisen perinteen mukaisesti toimivia synagogia, joissa miehet ja naiset istuvat erikseen eli Israelin parannuksen teossa synagogat ja niissä tapahtuva jumalanpalvelus on keskeisessä asemassa Israelin ottaessa Jeshuan vastaan Messiaanaan. Tämä tapahtuu synagogissa siksi, että Jumala ei salli enää Rooman kirkon kautta tulleiden kristikunnan epäraamatullisten oppien olla sekoittamassa Israelin kansaa, jotta Israelin pappiskansa olisi puhtaasti Raamatun opetuksen ja alkuseurakunnan mallin mukaisesti pappiskansana Messiaan kuningaskunnassa. 

Kaikki kansakunnat kokoontuvat Israelia ja Jerusalemia vastaan 

”Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette (hepr. VT: nastem = pakenette) minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi” (Sak.14:1-5). 

Lopulta kaikki kansakunnat kokoontuvat Israelia ja Jerusalemia vastaan. Tätä tapahtuu jatkuvasti kaikkien kansojen taholta YK:ssa, jossa jatkuvasti tehtaillaan päätöslauselmia Israelia vastaan ja halutaan jakaa Jumalan Israelille lupaamat maa-alueet ja Jerusalem. Esim. kurdeja on noin 30 miljoonaa, mutta heille ei sallita omaa valtiota, mutta palestiinalaisten puolesta tehtaillaan jatkuvasti päätöslauselmia. Se on antisemitististen kansojen kaksinaismoraalia ja osoittaa kansojen piilevän vihan Israelia ja Israelin Jumalaa kohtaan. Kaikki huipentuu pakanakansojen hyökkäykseen Jerusalemia ja Israelia vastaan. 

Silloin Messias lähteen sotaan pakanoita vastaan. Hän nousi taivaaseen Öljyvuorelta ja sinne Hän palaa, kuten Ap.t.1. luku kertoo. Öljyvuori halkeaa kahtia Idästä länteen suureksi laaksoksi ja silloin todennäköisesti islamilaiset hävityksen kauhistukset, Kalliomoskeija ja Al Aqsan moskeija ja myös katoliset kauhistukset putoavat rotkoon. (Niiden tuhon voi aiheuttaa myös esim. maanjäristys). Kansa pakenee tähän laaksoon turvaan. 

Tästä on edesmenneellä messiaanisella pioneerilla Moshe Ben Meirillä mielenkiintoinen tulkinta. Pakenette sana on hepreaksi nastem, mutta kun alun perin hepreassa ei ollut nekudoita eli vokalisointia, se voidaan lukea myös nistam eli sulkeutuu. Tämän tulkinnan mukaan juutalaiset pakenevat (nastem) Öljyvuoren halkeaman laaksoon, viholliset ajavat heitä takaa ja sitten Öljyvuori sulkeutuu (nistam) ja viholliset tuhoutuvat, kuten egyptiläiset Kais-lamereen, kun ajoivat israelilaisia takaa. Myös Ilmestyskirja viittaa siihen mahdollisuuteen (Ilm.12:15-16). 

Vihollisen Israel-vaimon kimppuun lähettämä virta, sotajoukot, tuhoutuvat, kun maa nielee heidät, kuten Koorahin kapinassa Mooseksen päivinä (4.Moos.16). Öljyvuori sulkeutuu ja nielee viholliset. Ylösnousemusruumiissa olevat pyhät tulevat Messiaan kanssa sotaan Israelin vihollisia vastaan, pelastamaan Israel tuholta, tuomitsemaan jumalatonta maailmaa ja perustamaan Messiaan tuhatvuotista Kuningaskuntaa maan päälle, kuten myös Juuda kirjoittaa (Juuda.14-15). 

Tuhatvuotinen Messiaan Kuningaskunta ja temppeli 

”Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa… Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle”. 

Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä. Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä” (Sak.14:8-11, 16-21). 

Kaikki päättyy siihen, että Messias perustaa tuhatvuotisen kuningaskunnan, jossa ylösnousseet pyhät hallitsevat Messiaan kanssa, kuten mm. Ilmestyskirjan 20.luku kertoo (Luuk.19:11-28). 

Jerusalemiin rakennetaan kolmas temppeli, jossa Messiaan kirkkaus asuu (Jes.2:1-4; Hes.40-48). Jerusalemin kimppuun hyökänneiden kansojen tähteet ja myös kaikki kansat virtaavat Jerusalemiin kumartamaan Herraa Sebaotia, viettämään lehtimajanjuhlaa ja saamaan Jumalan sanan ja Tooran opetusta uskoontulleen Israelin pappiskansan toimesta. 

Siionin vuoresta tulee maapallon korkein vuori, muut vuoret luhistuvat ja maapallo on melko tasaista paratiisivaltakuntaa kauttaaltaan, kuten Ilm.6, 16 ja monet muut Raamatun tekstit kertovat. 

Meitä kaikkia kutsutaan tuohon ihmeelliseen Messiaan kuningaskuntaan ja sen jälkeen koittavaan iankaikkiseen Jumalan kuningaskuntaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa, joka on Herran omien lopullinen koti (Ilm.21-22). 

Kannattaa ottaa uskossa Jeshua Messias vastaan Pelastajanaan ja Kuninkaanaan ja olla osallinen tuosta lopullisesta ihanasta tulevaisuudesta, joka Herran omia odottaa. 


Profeetallisia näkökulmia sarjan julkaisut