Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 10.8.2019

Netivyah

Joseph Shulam, Bangkok,Thaimaa

Tänään alkaa Aasian Messiaanisen Foorumin ”nuorisoleiri”, ja tiistaina alkaa Aasian Messiaaninen Foorumi. Aika mielenkiintoista, että aasialaiset veljemme valitsivat Foorumin alkajaispäiväksi juuri Jerusalemin temppelin kaksi kertaa tapahtuneen hävittämisen muistopäivän. En ole edes varma, tietävätkö he, mitä Av-kuun 10. päivä merkitsee juutalaisille. Se on syvän surun päivä; suremme sitä, että me kansakuntana aiheutimme synneillämme sen, että Kaikkivaltias Jumala ja Maailmankaikkeuden Luoja, joka rakastaa meitä ja luomaansa maailmaa enemmän kuin saatamme käsittää, tuhosi Jerusalemin temppelin kaksi kertaa samana päivänä, Av-kuun 9. päivänä.

Tänään kaikisssa Israelin synagogissa aletaan lukea Pentateukin (Tooran) viimeistä kirjaa, eli Viidettä Mooseksen kirjaa. Lukujakso, Parasha, on 5 Mooses 1:1 – 3:22. Mooses seisoo Jordan-virran itärannalla aivan Jerikoa vastapäätä. Luultavasti hän näkee Jerikon siitä, missä hän seisoo. Hän tietää jo, että hän ei tule menemään Jordanin yli Luvattuun Maahan. Tämä on Mooseksen viimeinen tilaisuus palauttaa Israelin kansan mieliin oman palvelutyönsä vaiheet. Hän aloittaa yksinkertaisella mutta erittäin merkityksillä sanoilla:

                      ”HERRA, meidän Jumalamme, puhui meille Hoorebilla:´Olette jo kyllin kauan viipyneet                       tämän vuoren vaiheilla´” (1:6). 

Tämä pieni toteamus lyhykäisessä jakeessa on avannut uuden ikkunan ja mahdollisuuden nähdä Jumalan Sana erikoisella tavalla. Mooses oli joutunut kokemaan kovia noiden Siinain erämaassa vietettyjen 40 vuoden aikana. Yhden tiukan paikan aiheuttivat hänen veljensä Aaron ja Israelin vanhimmat, jotka palvoivat epäjumalaa, kultaista vasikkaa, Israelin leirin keskellä. Kapinointi leirissä oli vaikea hetki: Korah, merkkisuvun jäsen, nousi kapinaan Moosesta ja hänen veljeään Aaronia vastaan. Ja nyt, kun takana on 40 vuoden vaellus Siinain erämaassa Israelin tavan takaa valittavien ja uskottomien heimojen oppaana, Mooses puhuu kuulemaan kokoontuneelle joukolle ja sisällyttää saamansa ilmoituksen kuulijoiksi koko Israelin: 

                      ”HERRA, meidän Jumalamme, puhui meille Hoorebilla: ´Te olette jo kyllin kauan viipyneet                       tämän vuoren vaiheilla.´” 

Hänen käyttämäänsä pronominiin MEILLE sisältyy koko kansa.  Mooses oli mahdollisesti ainoa, joka kuuli Jumalan ilmoituksen ja äänen, mutta hän ei halunnut käytää sitä etuoikeutta, jonka Jumala oli antanut hänelle, ja jota kukaan muu profeetta ei ollut saanut Jumalalta. Jumala oli sanonut: 

                      ”Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänelle unessa. Palvelijalleni Moosekselle en puhu niin. Hän on uskollinen koko minun talossani, ja minä puhun hänen kanssaan kasvokkain, avoimesti, en arvoituksin. Miksi ette siis pelänneet puhua palvelijaani Moosesta vastaan? Herra oli vihastunut heihin ja lähti pois” (4 Moos.12:6-9,RK). 

Tästä huolimatta Mooses sisällyttää koko Israelin kansan saamansa ilmoituksen vastaanottajiin: ”HERRA, meidän Jumalamme, sanoi MEILLE Hoorebilla.” Judaismin ja kristinuskon piirissä on niin paljon johtajia, jotka ottavat mielellään kunnian itselleen eivätkä kiitä menestyksestään niitä ihmisiä, joiden työn ja tuen ansiosta nämä johtajat ovat voineet rakentaa rakennuksen tai tehdä jotain muuta suurta ja merkittävää.

Seuraavaksi huomioni kiintyi siihen, mitä Jumala sanoi Mooseksen kautta Israelin kansalle: 

”Katso, minä olen antanut maan teidän valtaanne. Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka HERRA on valalla vannoen luvannut antaa teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen” (1:8 RK). 

Tälläkin suurella hetkellä Jumala katsoo hyväksi osoittaa antavansa seitsemän epäjumalia palvovan kansan asuttaman maan Israelin kansan haltuun, niin kuin hän on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille…

Tämä Jumalan lupaus antaa Jordan-virran ja Välimeren välissä oleva maa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ei ole umpeutuva, määräaikainen lupaus. Se ei ole maitopurkki, jonka sisältö happanee, jos sitä ei säilytä jääkaapissa. Jumalan lupaukset kestävät iankaikkisesti. Nyt Mooses toistaa tämän lupauksen Abrahamin jälkeläisille: Jumala on antanut ja antaa tämän maan Israelin kansalle.

Milloin tai minä päivänä Jumalan lupausten voimassaoloaika umpeutuu?  Meidän päiviemme arabimaailma väittää, että Israelin maa on heidän maansa. Monet kristityt tukevat tätä ajatusta ja ovat Israelia vastaan jonkinlaisista humanitäärisistä, vääristä ja tekaistuista arvoista käsin, jotka ovat täysin vastoin Jumalan Sanaa. Minä sanon meille kaikille, jotka sanomme uskovamme Jumalaan ja Hänen SANAANSA: Jumala vannoi valalla Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että hän antaisi Kanaanin maan Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Kristityt, jotka ette usko, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisillä – ei Ismaelin jälkeläisillä – on oikeus Kanaanin maahan, lukekaa uudelleen Raamattunne tai tunnustakaa, että ette usko oikeasti, mitä Raamattu sanoo, eli mitä HERRA Israelin JUMALA sanoo. Jos ette pysty tunnustamaan, että Jumalan lupaukset ovat yhä voimassa ja että Jumalan Sana vahvistaa niiden tarkoituksen, menkää rukoilemaan Mekkaan tai jonnekin muualle. Minä uskon, että Jumala tarkoittaa aina joka ikisen sanan, jonka Hän on antanut Israelille.

Jos jatkamme 5 Mooseksen kirjan lukemista, huomaamme, että HERRAN ja Israelin välillä ja Mooseksen ja Israelin välillä oli vaikeita hetkiä, mutta ei HERRA sen enempää kuin Mooseskaan sanonut koskaan, että Jumala ei pidä lupauksiaan Israelille ja maailmalle. Lähes kaikki Israelin profeetat toistavat tämän Jumalan lupauksen Israelille ja vieläpä pakkosiirtolaisuuden aikana, kun Jumala vei meidät pois esi-isillemme lupaamastaan maasta paimentamaan vierailla laitumilla, heidän sanoissaan kaikui viesti siitä, että tulee päivä, jolloin Hän vie Israelin takaisin heidän maahansa. Tässä on esimerkiksi yksi noista profetioista: 

”Minä osoitan kunniani kansojen keskuudessa, ja kaikki kansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä panen toimeen, ja käteni, jonka minä käännän heitä vastaan. Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että siitä päivästä lähtien minä, HERRA olen heidän Jumalansa. Kansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähden. Israelilaiset olivat olleet uskottomat minulle, ja minä kätkin heiltä kasvoni. Minä annoin heidät vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat kaikki miekkaan. Minä tein heille heidän saastaisuutensa ja rikkomustensa mukaan ja kätkin kasvoni heiltä. Sen tähden, sanoo Herra, HERRA, Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan koko Israelin heimoa. Minä kiivailen pyhän nimeni puolesta. He saavat unohtaa häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat osoittaneet minua kohtaan, asuessaan massaan turvallisesti, kenenkään peloittelematta. Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista” (Hesekiel 39:21-27 RK). 

Nämä sanat, jotka Hesekiel puhui Babylonissa pakkosiirtolaisuuden aikana diasporassa, ovat kuin kirkasääninen kello, jonka soi herätyskutsua koko maailmalle. Mutta asuttuani Israelissa lähes 72 vuotta ja nähdessäni ihmeitä lähes päivittäin, en voi kieltää, etteikö kaikki Israeliin liittyvä olisi Jumalan työtä, ihmettä. En voi kieltää sitäkään, etteikö Israelin valtio olisi tehnyt joitain pahoja virheitä, jotka ovat jäytäneet Jumalan työtä. Yksi näistä virheistä on se, että Israelin valtio on suhtautunut välinpitämättömästi rajojensa sisällä asuvaan arabiväestöön ja ollut toimissaan heitä kohtaan rasistisen ennakkoluuloinen. Oli virhe, ettei Israelin valtion demokratiaa vahvistettu 1950- ja 1960-luvuilla. Olemme auttaneet vihollista, koska emme ole taanneet samoja palveluja ja oikeuksia Israelin valtion kansainvälisten rajojen sisäpuolella asuvalle arabiväestölle. Mutta rukoilen, ettei ole liian myöhäistä! Kun meillä on nämä Jumalan antamat lupaukset Israelille, meillä on vielä mahdollisuus ja aikaa korjata virheet. Viides Mooseksen kirja on minulle kuin kauppakirja maasta, jonka Jumala antoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ikuiseksi perinnöksi. Olkaa hyvät ja lukekaa Genesis (I Mooseksen kirja) 13:15-16!

Rukoilkaa erään Israelissa ylipistossa opiskelevan korealaisen ystävän vaimon puolesta. Vaimon nimi on Rachel, Jingyung Lee. Hän on pienten lasten äiti. Hänellä on todettu rintasyöpä. Tällä perheellä on ollut vaikea elämä, johon tämä syöpädiagnoosi tuo vielä omat haasteensa. 

Rukoilkaa myös kalliin japanilaisen nuoren sisaren puolesta, jolla on myös syöpä, jota hoidetaan kemoterapialla. Myös erään hyvän ystävän nuorella vaimolla nimeltään Yukizava on syöpä. Kallis sisaremme Tiz H:lta on juuri leikattu syöpäkasvain ja hän saa nyt kemoterapiaa.

Kun katselen tätä listaa, siellä on muita, joiden puolesta rukoilemme, kuten Ruby L, joka oli Netivyan ensimmäinen sihteeri 1980-luvun alussa kun Netivyah otti ensiaskeleitaan, sekä muita.

Muistakaa edelleen Sternin perhettä Jerusalemissa, Daavidia, Marthaa ja heidän poikaansa Danielia perheineen. Rukoilkaa tyttärentyttäremme Noaamin ja pojanpoikaamme Joseph Shulamin puolesta. He ovat kumpikin 16-vuotiaita ja aloittavat lukion.

Rukoilkaa Marcian isän ja äidin puolesta. Marcia on nyt vanhempiensa luona itä-Tennesseessä. Hänen isänsä on huonossa kunnossa. Hänen lähtönsä on lähellä, ja Marcia ja koko Saundersin perhe tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa. Rukoilkaa, että Marcia osaisi keskittyä ja olla vahva voidakseen auttaa ja tukea kaikessa, mitä HERRA tekee hänen isänsä kohdalla. 

Israelin poliittisella näyttämöllä mikään ei ole muuttunut. Kaikki jatkuu kuten ennen; poliitikot ilkeilevät toisilleen ja purevat toisiaan. Israel tarvitsee rukouksianne näinä päivinä enemmän kuin muina tavallisina päivinä. Uudet vaalit näyttävät panevan sekaisin kaikki poliittiset puolueet ja ´parinetsintä´-peli on täydessä vauhdissa. Rukoilen, että kaikki poliitikkomme nostaisivat silmänsä ja näkisivät, mitä Jumala on luvannut israelilaiselle kansallemme, ja luottaisivat Jumalan täyttävän lupauksensa.

Lähi-idässä kuullaan yhä sotarummut Israelin ja Iranin, ja Israelin ja Hamasin välille.  Tilanne on äärimmäisen vakava. Siksi kaikkien Jeshuan opetuslasten ja jokaisen Raamattuun uskovan täytyy rukoilla ja rukoilla ja rukoilla kaiken Herraa puuttumaan asioihin, niin kuin vain Hän voi, ja pysäyttämään tämän vakavan suhteiden huononemisen Lähi-idässä.

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. Liittäkää rukouksiinne kaikki veljemme ja sisaremme Kiinassa, jotka ovat Messiaan seuraajia. He joutuvat nyt käymään läpi vähemmän helppoja aikoja.

Muistakaa Netivyaa rukouksissanne. Tarvitsemme rukouksianne ja tukeanne. Muistakaa Israelia ja muistakaa, että mitä tapahtuu tuossa pienessä maasuikaleessa Jordanin ja Välimeren välissä vaikuttaa siihen ja määrää sen, mitä tapahtuu ei pelkästään Israelin pelastumisen suhteen vaan koko maailman pelastumisen suhteen. Muistakaa, että yli kolme neljäsosaa maailmasta on yhä täysin pakanoita, jotka palvovat epäjumalia. Siunaan niitä kaikkialla maailmassa olevia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Jeshuaa ja Israelia, ja uhraavat Jumalan Kuningaskunnan hyväksi ja Herran työlle Israelissa.

Yrittäkää päästä mukaan Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueelle ja seminaariin marraskuussa 2019.  Tarkoituksemme on varata käyttöömme yksi suuri turistibussi, johon mahtuu 55 ihmistä. Tämä luku alkaa olla kohta täynnä, joten kehotan niitä, joita kiinnostaa tulla mukaan, ilmoittautumaan välittömästi ja suorittamaan tarvittavat maksut. Aika alkaa käydä vähiin, rakkaat veljet, jos haluaisitte olla mukana tänä hyvin erikoisena aikana Israelin maassa ja nauttia epätavallisista ja erikoisista tapahtumista, jotka innoittavat ja virvoittavat, rohkaisevat ja siunaavat teitä, ja joita Israelin maa ja Netivya teille tarjoavat, toimikaa nopeasti: ilmoittautukaa ja lähettäkää ennakkomaksunne mahdollisimman pian.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

                      Ettehän unohda rukoilla perheeni puolesta, etenkin rakkaan vaimoni Marcian ja Danan ja Noaamin puolesta, ja Barryn, Bethin ja Joeyn puolesta, ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumalan kunnia tulisi esiin heidän elämässään ja heidän parantumisessaan.

                      Rukoilkaa Efimin lesken, Elena Litvakin puolesta ja sisar Altamiron, tri Altamiron lesken, puolesta Belo-Horizontessa. Veljemme Bob Weiner tarvitsee vielä rukouksiamme. Muistakaa rakasta veljeämme Jacob Damkania rukouksissanne. 

                      Rukoilkaa Koreassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Tulin juuri Koreasta Bangkokiin nuorten leiriä ja Aasian Messiaanista Foorumia varten. Keskustelin pitkään ja antoisasti tohtori M Songin ja muiden ”Israel Foorumin” perustajien kanssa. He ovat kaikki erityisen rakkaita veljiä ja sisaria, ja uskon että saatana kohdistaa hyökkäyksensä kaikkia Israelin ystäviä vastaan ja nyt eritoten Koreassa. Siellä on meneillään hengellinen sota. Rukoilkaa KIBIn ja ISRAEL Foorumin puolesta, ja monien Jumalan miesten ja naisten puolesta, jotka rakastavat Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta ja ovat rukoilleet Israelin puolesta niin monta vuotta ja tukeneet Israelissa tehtäviä hyviä töitä. Nämä ovat suurenmoisia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia. Rukoilen, että HERRA vaikuttaisi sovinnon lastensa välillä ja yhdistäisi heidät yhtä tarkoitusta varten: rukoilemaan Israelin puolesta ja tukemaan Israelia ja varsinkin Israelissa olevia Messias Jeshuan juutalaisia opetuslapsia. Pyydän teitä rukoilemaan etenkin KIBIn hallituksen jäsenten puolesta, jotka ovat sijoittaneet elämänsä ja rahansa tähän pro-Israel järjestöön Koreassa.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Rukoilkaa edelleen Huchin perheen Lion-vauvan puolesta DFW:ssä. Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.   Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta.

                      Rukoilkaa rakkaan sisaremme Lean puolesta, ja hänen Suomen matkansa puolesta. Hän on niitä suomalaisia vapaaehtoisia, jotka tulivat Israeliin v 1973 sodan aikana, ja hän on palvellut juutalaista kansaa vapaaehtoisena sairaanhoitajana monia vuosia. Hän täytti juuri 88 vuotta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aharon ja Nancy Hook.  Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani, David B.A.ta ja hänen perhettään ja etenkin Elhanan ja Julie Davidin isää ja äitiä, rakkaita ystäviäni ja veljiäni. Muistakaa rukouksin koko perhettä. Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Tämä rukouslista on hyvin erityinen, koska me emme rukoile vain fyysisesti sairaiden veljien ja sisarten puolesta. Me rukoilemme niiden terveiden veljien ja sisarten puolesta, jotka siunaavat Jumalan Kuningaskuntaa. Mutta he tarvitsevat sitä ekstraa ”sitä jotain” menestyäkseen ja ollakseen suuremmaksi siunaukseksi Herralle ja Hänen Kuningaskunnalleen.

                      Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin.           Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!  Joseph Shulam.

Exit mobile version