Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 11.6.2020

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Koronavirus on yhä aktiivinen Israelissa ja itse asiassa se nostaa taas rumaa päätään. Muutama viikko sitten sairastuneiden määrä väheni, mutta kääntyi taas nousuun viime viikolla. Tartunnan saaneiden määrä kasvaa, koska koulut avautuivat ja samoin monet liikkeet. Hallitus miettii täydellisen karanteenin uudelleen julistamista.

                      Koko maailma on ihmeissään tämän koronan takia ja useimmat arvostetut virulogit sanovat, että he eivät ole nähneet aikaisemmin virusta, joka on näin vaikeasti määriteltävä ja jonka toimintaperiaatteita on vaikea saada selville. Useimmat virusten tutkinnan asiantuntijat sanovat, että on hyvin todennäköistä, että tämä virus ei ole kehittynyt luonnossa vaan se on tullut laboratoriosta. Rukoilen ettei tämä olisi totta, mutta jos on totta, rukoilen, että vastuussa olevat ihmiset ilmoittautuisivat ja auttaisivat ratkaisemaan tämän ongelman.

Tällä viikolla synagogissa luetaan 4. Moos. 13:1 – 15:41. Jakson heprean kielinen nimi on Shelach Lecha  (Lähetä) . Tämä kaikissa maailman synagogissa luettava Toorajakso on uskomattoman merkittävä varsinkin näinä koronavirusaikoina.

                      Profeetoista luetaan Joosua 2:1 – 24 ja Uudesta testamentista Hepr. 3:7 – 19. Tooran lukujakso on hyvin opettavainen, koska siinä kerrotaan kuinka Mooses lähettää päälliköt kustakin 12 heimosta.

                      Mooses kokosi heimojen päälliköt Jumalan käskystä. 

”Sitten Herra sanoi Moosekselle:´Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää yksi mies kustakin heimosta. Jokaisen heistä tulee olla ruhtinas heimolaistensa keskuudessa´” (4. Moos. 13:1-2, RK).

Tämä Jumalan käsky on hyvin järkevä. Mooses ja Israelin 12 heimoa, joita on ainakin miljoona ja enemmän, ovat astumassa Kanaaninmaahan. Kanaaninmaa ei ole autiomaata ja asumatonta niin kuin Siinain autiomaa.  Kanaaninmaa on asuttu maa. Maa, jossa on linnoitetut kaupunkivaltiot, useita eri etnisiä ryhmiä, jotka ovat asettuneet asumaan Jordanin ja Välimeren väliselle alueelle. Me tunnemme näiden etnisten ryhmien nimet ja tiedämme myös mistä he ovat tulleet asumaan Israelin maahan.

                      On järkevää lähettää miehiä vakoilemaan maata. Jumala ei tarvitse tietoa siitä, keitä siellä asuu ja millaisissa linnoituksissa ja mitä he toimittavat elinkeinonaan, eikä muuta asiaan liittyvää tietoa kuten millaisia hedelmiä tai vihanneksia tässä Jumalan lupaamassa maassa kasvaa.

                      Tiedustelu-upseerin tehtävänä on hankkia tietoa. Jos tiedustelu-upseeri tuo merkityksellistä tietoa, hän on suorittanut tehtävänsä ja täyttänyt velvollisuutensa, ja näin hän on suorittanut loppuun sen mikä on ollut hänen vastuullaan. 

Tavallisesti ei valita sellaisia tärkeitä päälliköitä ja lähetetä heitä vakoiluretkelle maahan, jossa he eivät ole koskaan käyneet. Jumala käski Moosesta ”lähettämään miehiä” – Jumala ei sanonut, että valitse päämiehet, jokaisen heimon johtajat – kaikkein arvostetuimpien miesten piti mennä vakoilemaan Kanaaninmaata.

                      Paras inhimillinen aines sellaiseen tehtävään ovat miehet ja naiset, jotka ovat tavallista kansaa, jotka ovat kyllin nöyriä koulutettaviksi ja jotka pystyvät oppimaan, eivätkä sellaiset, jotka ovat eliittiä ja yhteiskunnalllisen arvon ja aseman mukanaan tuomien etuuksien hemmottelemia. 

Mooses ehkä arvioi tilannetta poliittiselta kannalta, mikä antoi hänelle ajatuksen, että heimojen johtajat, päälliköt pitäisi lähettää katsomaan ja vakoilemaan maata ja tuomaan selontekonsa.

                      Kenties Mooses, joka oli kasvanut Egyptin palatseissa, oli tottunut olemaan VIP-ihmisten ympäröimänä. Vaikka luultavasti ne 40 vuotta, joina hän paimensi appensa Jetron lammaslaumoja, olivat tehneet Mooseksesta nöyremmän.

                      Mutta tosiasiaksi jää, että Mooses lähetti jokaisen heimon päällikön vakoilemaan Kanaaninmaata. Nämä miehet hankkivat hyvin tietoja. He keräsivät merkittävää tietoa ja kaikki olivat tosiseikoista yhtä mieltä. Nämä miehet ottivat vapauden suositella mitä koko Israelin kansan olisi mahdollista ja viisasta tehdä.

                      He ottivat itselleen toimeenpanevia etuoikeuksia, joita ei ollut annettu eikä sisällytetty heidän tehtävänantoonsa. Tämän kaltainen valtuuksien ja tehtävänannon ylittäminen ei ole epätavallista meidänkään päivinämme, kaikilla alueilla, mutta varsin räikeää se on kun sitä nähdään seurakuntien johtajien kohdalla.

                      Me olemme palvelijoita, eikä kukaan meistä, opettajista, pastoreista, vanhimmista, teologian professoreista tai Raamatun opettajista, ole pomo tai seurakunnan, Kristuksen ruumiin, omistaja. Sanassa sanotaan:

                      ”Yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa”(Ef. 4:4-6, RK).

Raamatussa on muitakin tekstejä, joissa sanotaan sama asia, mutta 1. Mooseksen kirjan ja Ilmestyskirjan välissä ei ole ainuttakaan tekstiä, jossa sanottaisiin ”Puukko-Jaska on seurakunnan Herra” – ”Puukko-Jaskan palvelutyö” – ”Puukko-Jaskan seurakunta”.

                      Kristityssä maailmassa näemme nyt, että sinun ja minun kaltaiset ihmiset omivat itselleen ja omikseen seurakunnan ja seurakunnan palvelutyön. Seurakunnan pomo hoitaa mielivaltaisesti seurakunnan hallinnon.  Vaikka tiedämme, että Jumala antoi seurakunnan ja viisi palvelutehtävää ”Hän antoi apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat”. Nämä viisi eivät ole virkoja, vaan ne ovat palveluja, jotka Jumala asetti palvelemaan seurakuntaa.

                      Nämä viisi palvelutehtävää eivät ole ”pomon” korvikkeita eivätkä toimeenpanovaltuuksia, jotka antavat näille miehille näissä palvelutehtävissä auktoriteetin Kristuksen ruumiin yli. Me olemme kaikki palvelijoita eikä meillä ole oikeutta kirjoittaa Raamattua uudestaan ja muuttaa käskyjä ja käytäntöjä tai tehdä johtotason päätöksiä.

                      Mutta sen nuo 10 vakoojaa tekivät palatessaan retkeltään. He päättivät, että heidän vastuullaan oli päättää, mitä Jumala voi tehdä ja mitä Jumala ei voi tehdä ja mitä Mooseksen pitäisi päättää, koska he ovat kymmenen heimonsa viisaimmat, fiksuimmat ja lahjakkaimmat toimitusjohtajat.

Mitä siis voimme oppia tästä hyvin monimutkaisesta tilanteesta:

 (1) Tosiseikat ovat tosiseikkoja ja kaikki 12 vakoojaa antoivat samat tosiseikat.

(2) Kaikkien 12 vakoojan selonteot pohjautuivat heidän kokemuksiinsa. Heidän kokemuksensakin olivat samat. (3) 10 vakoojaa tuijottivat tilanteen tosiseikkoihin, mutta he eivät ottaneet huomioon, että on Jumala, joka on tämän maailmankaikkeuden mestari ja pomo, ja Hän saa asiat tapahtumaan Hänen maailmassaan. Meidän luottamuksemme Häneen on luottamuksemme Hänen lupaustensa toteutumiseen.

Tämä on uskoa – usko on kyky luottaa siihen, että Israelin Herra Jumala on uskollinen Jumala, joka pitää lupauksensa pienintä yksityiskohtaa myöten.

Johtajien, heimopäälliköiden, pastorien, saarnaajien, opettajien ja ”profeettojen” on vaikea muistaa, keitä he ovat, ja että on todella Jumala, joka on kaikkien Iso Pomo ja että heidät kaikki on vain otettu töihin paikalliseen postitoimistoon.

                      Uskonnollisten toimihenkilöiden, pastorien, opettajien, vanhimpien, saarnaajien ja profeettojen työ ja kutsumus on ottaa vastaan ja lähettää edelleen Jumalan viestejä ja vaihtaa seurakunnan jäsenten vaipat ja panna heidät työhön levittämään hyvää sanomaa, että Jeshua tulee takaisin.

                      Sillä hetkellä kun nykyajan seurakuntajohtajat ajattelevat, että seurakunta on heidän ja että he ovat Kristuksen ruumiin omistajia ja pomoja paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti – niin kuin tekevät jotkut suurjulistajat, jotka tarvitsevat ainakin kolme tai neljä kasvojen kohotusta ja plastiikkakirurgiaa jotta he voisivat hymyillä jatkuvasti – sillä hetkellä heistä tulee niiden 10 vakoojan kaltaisia, jotka antoivat kyllä oikeaa tietoa mutta väärän ennusteen. He unohtivat, että todellinen Pomo ja Isä ja Pelastaja on kaikkialla läsnä oleva ja kaikkivoipa sekä taivaassa että maan päällä, ja että me ihmiset olemme kuin heinäsirkkoja taivaan ja maan kaikkivaltiaan Herran läsnäolossa. 

Toinen huomionarvoinen asia on, että jos me todella uskomme elävään ja kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka pitää uskollisesti lupauksensa, johtopäätös on aina samanlainen kuin Kaalebin ja Joosuan; luottamus kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja katse suunnattuna maallisen todellisuuden toiselle puolelle taivaan lupauksiin.

                      Ne 10 heimopäällikköä sanoivat:

”´Emme me voi käydä sen kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi.´ Näin he puhuivat israelilaisille pahaa maasta, jota he olivat olleet vakoilemassa. He sanoivat: ´Maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö asukkaansa. Myös kaikki siellä näkemämme ihmiset olivat kookasta kansaa. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakilaisia, jotka polveutuvat jättiläisistä. Me olimme omissa silmissämme kuin heinäsirkkoja, ja sellaisia me heistäkin olimme´”(4. Moos. 13:31-33, RK).

Veljet ja sisaret, huomatkaa ero heidän selontekonsa ja Kaalebin ja Joosuan selonteon välillä. Mitä noiden 10 vakoojan sanoista puuttuu? Vain yksi puuttuu, Jumala puuttuu.  Olemme tuhon omia, kun Jumala puuttuu meidän ohjelmistamme ja suunnitelmistamme ja tulevaisuudestamme.

                      Emme voi tehdä mitään hyvää Jumalan kuningaskunnan hyväksi ellei Jumala ole kanssamme siinä ja että teemme sen Hänen kanssaan. Meillä ei ole palvelutehtävää, joka on meidän! Meillä ei ole seurakuntaa, jonka pomoja me olemme! Meillä ei ole voimaa johtaa, parantaa, opettaa Jumalan sanaa, kasvattaa seurakuntaa tai edustaa kaikkivaltiasta Jumalaa täällä Hänen maansa päällä.

                      Meillä on vain se tehtävä ja toimeksianto, jonka Herra on antanut meille, ja Hän varustaa meidät kaikella, mitä tarvitsemme pystyäksemme suorittamaan Hänen työnsä. Olen rukoillut ja rukoilen edelleen, että Jeshua käyttäisi minua aasinaan kantamassa Häntä Jerusalemiin.

                      Käsitän, että tämä on vain vertauskuvallinen kuva, mutta tahdon todella olla työkalu Jumalan kädessä. Toivon, että te, Kristuksen ruumiin saarnaajat, pastorit ja vanhimmat, olette aina valmiita antamaan kunnian Herralle ja sallitte Hänen johtaa, innoittaa ja voimauttaa paikallista seurakuntaa ja varustaa meitä tekemään Hänen tahtonsa, ja olla samalla sekä nöyriä että vahvoja.

                      Niin että Herra voi käyttää meitä tekemään Hänen työnsä ja että Hänen toimintaohjelmansa olisi meidän toimintaohjelmamme. ”Jees, Me Kaikki Voimme” on tunnuslause kaikille kristityille tänä päivänä. JMKV!

Rukousosio

                      Rukoilkaa päivittäin Israelin valtion puolesta. Meillä on uusi hallitus, mutta tämän uuden hallituksen haasteet ovat hyvin suuret. Painetta kertyy niin EU:n, Valkoisen talon kuin Israelin parlamentin (Knessetin) opposition taholta, ja sitten on vielä koronavirus… Vain Jumala voi saattaa järjestyksen asioihin ja antaa ratkaisut näihin megahaastesiin. Teidän rukouksenne ja tukenne on kullan arvoista!

                      Rukoilkaa Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma… Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa puolesta, samoin Noaam, tyttärentyttäremme. Muistakaa Danaa ja Noaamia rukouksissanne. He ovat olleet kodissaan nyt jo kaksi kuukautta. Periaatteessa he eivät käy ollenkaan ulkona. Noaam on etäopetuksessa ja Dana tekee työtä kotoa käsin.

                      Rukoilkaa USAn puolesta. George Floydin kammottava ja julma kuolema korjaa synkkää satoa kylväen lisää vihaa ja lisää järjettömyyttä ja suorastaan tyhmyyttä, kun kulttuuri- ja historiallista perintöä tuhotaan. USAn tarvitsee ottaa uusi suunta, kaikkien yhteisöjen on keskityttävä tärkeimpään ja tarkistettava päämääränsä ja haasteensa. Jos näin ei tehdä, koko kansakunta lähtee menemään alaspäin. Miten luulette muinaisten suurten valtakuntien kuolleen? Luuletteko, että joku ulkomainen armeija tunkeutui maahan ja valloitti sen? Ei, hyvät veljet ja sisaret, alasajo ja laittomuus alkoi valtakunnan sisältä.

                      Se hiipi näihin suuriin valtakuntiin ja kansoihin eri ryhmien oikeuksien edistämisen ja suojelun nimissä: köyhät versus rikkaat, huonompiosaiset versus hyväosaisina pidetyt. Tällainen luhistuttaa suuret valtakunnat.  Johtajisto toimii ikäänkuin olisi vahva kun se tosiasiassa on sisältä mätä.

                      Ihmiset, jotka tekevät työtä ja työllään edesauttavat yhteiskunnan menestystä, luopuvat toivosta ja nostavat kätensä pystyyn sallien yhteiskunnan alemman yhteisen nimittäjän nousta ja voittaa . Kun tämä tapahtuu, ainoa suunta on alaspäin ja alaspäin on suunta, jonka muuttamiseen ja ylöspäin menevälle tielle palaamiseen vaaditaan kolme kertaa enemmän energiaa.

                      Alaspäin menevää tietä on helppo kulkea. Ylöspäin vievää tietä on kovaa ja vaikeaa nousta ja muistaa, että me olemme kaikki Jumalan lapsia ja meillä on keskinäinen velvollisuus tehdä yhteiskunnastamme ja maailmastamme parempi paikka kaikille! Tämän kuuluisi olla meidän toimintasuunnitelmamme Jeshuan tuloon asti!

Rukoilkaa edelleen brasilialaisen sisaremme Michelle O:n puolesta.

Liittäkää rukouksiinne eritysrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka kaipaavat Jumalan puuttumista heidän asioihinsa: Angela I, Rachel ja Daniel, veli ja sisar,jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä.  Liittäkää myös Tony B, ja Aries Franklin Mayers Sr. Muistakaa Nancy ja Don Hook, Rachel-Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffman, RubyL ja Angela Taiwanilta. Ja rukoilkaa maailman puolesta ja niiden miljoonien koronaviruksen saaneiden puolesta ja satojen tuhansien perheiden puolesta, jotka ovat menettäneet rakkaitaan tälle raamatullisten mittasuhteiden vitsaukselle.

Meidän tulee olla myös kiitollisia, että on maita, kuten Israel, joissa palaillaan jo normaaliin varotoimenpiteitä noudattaen. Koronavirus ei ole ohi, sen aiheuttama taloudellinen vahinko työpaikoille ja perheen tuloille on suuri ja se kasvaa kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy rukoilla ihmisten terveyden puolesta ja koronaviruksen taloudellisen vaikutuksen puolesta koko maailmassa. Meidän tulee rukoilla kahta tavoitetta: toipumista koronaviruksesta, joka tappaa vanhempia ja kroonisesti sairaita vanhempia ihmisiä, ja maailman liike-elämän ja teollisuuden toipumista, jotka ovat kärsineet joukkotyöttömyyden seurauksista koko maailmassa.

Muistaa rukoilla David Sternin terveydentilan puolesta ja hänen perheensä puolesta. Rukoilkaa myös Daniel Sternin ja hänen perheensä puolesta. Nämä ajat ovat hyvin raskaat Sternin perheelle. Kantakaamme heitä kaikkivaltiaan Jumalan armoistuimen eteen.

 Rukoilkaa minun perheeni puolesta: Marcia, Danah, Noaam, Barry, Beth ja Joey Shulam. Marcian äiti June Saunders. Kuulin Ann Westin pojalta, että Ann West on nyt 100 vuotta vanha ja yhä terävä ja vahva. Muistakaa Ann Westiä. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

                      Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja Marly Galante Brasiliasta,jolla on pahanlaatuinen kasvain olkapäässään, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa niiden miljoonien ihmisten puolesta, jotka ovat menettänet työnsä koronaviruksen aikana. Rukoilkaa niiden monien veljien ja sisarten liiketoiminnan puolesta, joilla ei ole ollut tuloja kolmeen kuukauteen, niin Israelissa kuin kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, että ne, jotka etsivät uutta työpaikkaa, saisivat paremman työpaikan kuin mitä heillä oli ennen koronaa.

Rukoilkaa yksityisyrittäjien puolesta, että heidän työnsä jatkuisi pian entisellään ja vielä menestyksellisempänä kuin ennen tätä vitsausta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam