Jerusalemin rukouslista 12.11.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tämän sapatin Tooran lukujakso on Chayei Sarah, 1. Moos. 23:1 – 25:18, ja lukujakso profeetoista on 1. Kun. 1: 1-31, ja evankeliumeista Joh. 4:3-14. Tätä lukujakso kutsutaan nimellä Chaijei Sara, koska Abrahamin vaimo Saara kuolee ja hänet haudataan Hebroniin Makpelan luolaan. Saara kuolee 127 vuoden iässä. Iisak on nyt 37 vuotta vanha ja yhä naimaton. Saara kuolee Kirjat Arbassa, joka on aivan Hebronin ulkopuolella, jossa Abrahamin leiri on.

Abrahamin leiri oli liian suuri mahtuakseen Hebronin kaupunkiin. Muistattehan 1. Moos. 14:sta, että Abrahamilla oli 318 miestä, joiden iät olivat 20:sta 50:een. Tämän ikäisillä miehillä oli varmasti vaimot ja todennäköisesti lapsiakin. Jos lisäämme vaimon ja yhden lapsen kullekin näistä Abrahamin palvelijoista, heitä olisi yhteensä 954 sielua. Nämä ovat ne sielut, jotka Abraham hankki Harranissa, ennen kuin hän tuli Kanaanin maahan. Mitä tarkoittaa ”hankkia sieluja”? Tarkoittaako se heidän käännyttämistään, evankelioimistaan? Jaakob puhuu näin lapsilleen kuolinvuoteellaan:

Enkeli, joka on pelastanut minut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Mainittaessa heitä mainittakoon minun nimeni ja minun isäni Aabrahamin ja Iisakin nimi. Lisääntykööt he suuresti maan päällä” (1.Moos. 48:16, Saarnivaara, ”lukuisat olkoot heidän jälkeläisensä maan päällä”, KR92).

Heprean kielen sanat, jotka vastaavat meidän ”lukuisat” tulkintaamme, voitaisiin tulkita ”joita kalastetaan keskellä maata”.  Tästä Jeshua omaksui ajatuksen tehdä opetuslapsistaan ”ihmisten kalastajia”.

Abraham oli evankelista. Hän ”hankki sieluja Harranissa” ja nämä ihmiset lähtivät hänen mukanaan Kanaanin maahan, jonne Abraham meni Herran käskyä noudattaen. Hekin jättivät kotinsa, sukunsa ja synnyinpaikkansa ja seurasivat Abrahamia, ja epäilemättä hekin uskoivat Abrahamin Jumalaan eivätkä palvoneet epäjumalia niin kuin esi-isänsä Harranissa.

Tämän vuoksi Abraham leiriytyi aina Kanaanin maassa suurten kaupunkien ulkopuolelle. Näin hän teki Sikemissä ja Hebronissa.  Hän leiriytyi koko suuren joukkonsa kanssa, ja niissä paikoissa, joissa hänen leirinsä oli, oli iso puu, josta kaikki tunnistivat paikan hänen asuinpaikakseen.

Abram kulki maan läpi Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle [engl. Raamatussa terebintti, tärpättipistaasi] astiSiihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa” (1. Moos. 12:6,SV).

Kuten näette, Mooren tammisto (puista käytetään sanaa terebintti) on Sikemin (nykyisen Nabluksen) ulkopuolella.

Herra ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa [terebintti metsikössä], jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan” (1.Moos. 18:1).

Mamren terebinttipuut ovat Hebronin laidalla. Vielä tänä päivänä Hebronissa on suuri terebinttipuu,  ja turistioppaat esittelevät sen paikan Abrahamin leiripaikkana Hebronissa.

Jos haluatte hoitaa liiketoimia arabien ja juutalaistenkin kanssa, jotka ovat Lähi-idästä, teidän pitää tutkia, miten Abraham toimi heettiläisen Efronin, Makpelan luolan omistajan kanssa.

Keitä nämä heettiläiset ovat? He ovat arialainen kansa keski-Anatoliasta (nykyisen Turkin keskiosasta). Heillä oli pitkälle kehittynyt aineellinen kulttuuri (tästä todistavat arkeologiset ja arkkitehtoniset löydökset. He työstivät basalttia, joka on kova musta kivi, jota läytyy Golanin kukkuloilta.)

                      Niin kuin Abraham hekään eivät siis olleet Kanaanin maan alkuperäisiä asukkaita. 1. Mooseksen kirjassa ei mainita tiettävästi yhtään alkuperäistä Kanaanin maan asukasta. Kaikki, joiden kanssa Abraham, Iisak ja Jaakob toimittivat asioita, olivat jostain muualta. Jerusalemissa olivat jebusilaiset, ja oli heettiläisiä, niin kuin Hebronissa ja ne, jotka asuivat Genetsaretista etelään, samoin oli perissiläisiä ja girgasilaisia ja amorilaisia ja filistealaisia.

Abraham tulee siis etsimään hautapaikkaa vaimolleen.  Hän on mahtava päällikkö, jolla on suuri leiri, ja hän haluaa pysyvän hautapaikan perheelleen. Joten hän tulee Hebroniin ja on selvää, että hän on tehnyt kotiläksynsä ja tietää tarkalleen, mitä haluaa: paikan, paikannimen ja sen markkina-arvon. Hän havahtuu liikkeelle vaimonsa Saaran kuoleman jälkeisestä suruajasta ja lähtee ostamaan hautapaikkaa Hebronista.

                      Hän sanoo heettiläisille: ”Minä olen muukalainen ja vieras teidän keskuudessanne. Myykää minulle hautapaikka, että voin haudata sinne vainajani.” Huomaatte, että Abraham menee suoraan asiaan: ”myykää minulle…”  Hän antaa ymmärtää, että ”minä en ole täällä pyytääkseni teiltä suosionosoitusta tai armopaloja. Olen täällä liikeasioissa.” Hän tietää jo paikan omistajan nimen, joka on Efron.

                      Tässä näemme kuitenkin hyvin selkeästi heettiläisille ominaisen kulttuurin, joka on samantapainen kuin nykyään Israelin maassa asuvien syntyperäisten asukkaiden kulttuuri. ”Kuule meitä, herra. Sinä olet Jumalan ruhtinas [engl. Jumalan valittu] meidän keskuudessamme. Hautaa vainajasi parhaaseen hautaamme. Ei kukaan meistä kiellä sinua hautaamasta vainajaasi hautaansa.”

Hebronin heettiläiset tuntevat jo Abrahamin, ”herra, sinä olet Jumalan ruhtinas keskuudessamme.” Sananmukaiseati he tarkoittavat, että ”sinä olet presidentti, prinssi keskuudessamme. Jokainen meistä olisi iloinen voidessaan antaa sinulle hautapaikan haudataksesi vainajasi.”

He ovat hyvin ystävällisiä ja anteliaita Abrahamia kohtaan. Mutta lähi-itämaista anteliaisuutta ei pitäisi ottaa kevyesti, tai se tulee lopulta maksamaan sinulle aimo summan rahaa. Abraham tietää tämän ja hän vastaa: ”Jos teidän mieleenne on, että minä hautaan ja kätken vainajani, niin kuulkaa minua ja puhukaa puolestani Efronille, Sooharin pojalle.”  Huomaatte, että Abraham on valmistautunut hyvin ja tietää tarkalleen mitä haluaa.

Älkää koskaan ryhtykö liiketoimiin Lähi-idässä ellette ole ensin ottaneet selvää siitä, miten tulee toimia. ”Myyköön hän minulle omistamansa Makpelan luolan, joka on hänen vainionsa perällä. Myyköön hän sen minulle täydestä hinnasta hautapaikaksi keskuudessanne.”

Abraham sanoo selvästi, että hän ei tarvitse almuja. ”Olen halukas maksamaan täyden hinnan. En ole kiinnostunut alennuksista tai suosionosoituksista teiltä, heettiläiset.” Huomatkaa, että koko tämän keskustelun ajan Efron on itse siinä muiden heettiläisten joukossa, osana käytyä keskustelua.

                      Kun Efron kuulee nyt, että Abraham haluaa maksaa täyden hinnan, hän korottaa äänensä.

                      ”Efron istui siellä heettiläisten joukossa. Heettiläinen Efron vastasi Aabrahamille kansansa ihmisten kuullen, kaikkien, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista: ´Ei, herrani, vaan kuule sinä minua. Minä lahjoitan sinulle vainion ja myös siinä olevan luolan minä lahjoitan sinulle. Kansalaisteni nähden minä sen sinulle lahjoitan. Hautaa vainajasi´”(1.Moos.23:10,11, SV).

Avainasia tässä on se mitä Efron sanoi: ”Kansalaisteni nähden minä sen sinulle lahjoitan. Hautaa vainajasi.”  Hänen tarjouksensa lahjoittaa Abrahamille luola ja vainio tarkoittaa, että vainio ja luola ei olisi todella Abrahamin omaisuutta, vaan hän olisi ikuisesti velassa Efronille ja hänen perheelleen.

Jos Abraham haluaa tulla haudatuksi Saaran viereen, silloin ei puhuttaisi enää lahjasta. Tilanne olisi täysin erilainen ja hinta olisi huippukallis. Siispä Abraham vei päätökseen selvän ja puhtaan liiketoimen, ja nyt heettiläisten johtomiesten läsnäolo on eduksi, sillä he ovat tämän kosher-kaupan todistajia.

Nyt Efron voi sanoa vapaasti hintansa.

Aabraham kumarsi maan kansalle” (1.Moos. 23:12, SV).

Tämä oli merkki siitä, että hän hyväksyi minkä tahansa hinnan Efronin sitten nimeäisikään. Koska kyseessä on julkinen tilaisuus Hebronin heettiläisten ollessa läsnä, Efron ei voi olla liian ahne. Hänen täytyy toimia soveliaisuuden rajoissa tai hänen maanmiehensä pitäisivät häntä huijarina.

Kun  Abraham oli kumartanut,

                      ”[hän] sanoi Efronille maan kansan kuullen: ´Jospa kuitenkin! Kuule minua! Minä maksan vainion hinnan. Ota se minulta ja anna minun haudata siihen vainajani.´ Efron vastasi Abrahamille: ´Herrani, kuule minua. Neljänsadan hopeasekelin maa, mitä se minulle ja sinulle merkitsee? Hautaa vainajasi.´” (1. Moos. 23:13-15, SV).

                      ”Kuultuaan Efronin sanat Aabraham punnitsi Efronille sen rahasumman, jonka tämä oli maininnut heettiläisten kuullen, 400 hopeasekeliä, kaupassa käypää. Niin Efronin vainio, joka on Makpelassa, itään päin Mamresta, sekä vainio että siellä oleva luola ja kaikki puut, jotka kasvoivat vainiolla, koko sillä alueella, joutuivat Aabrahamin omiksi kaikkien kaupungin porteista kulkevien heettiläisten nähden. Sen jälkeen Aabraham hautasi vaimonsa Saaran luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itään päin Mamresta, se on Hebronista, Kanaanin maassa” (1.Moos. 23:16-19, SV).

Tämä on kallisarvoinen opetus, kun teillä on liiketoimia tai menette ostoksille Lähi-idässä, eikä Jerusalem ole poikkeus. Kun sanon Lähi-idässä, en tarkoita, että vain arabikauppiaat toimivat tällä tavalla. Myös Lähi-idän maissa olevat juutalaiset toimivat samalla tavalla, se on maan tapa käydä kauppaa.

                      Mutta jos solmitte vilpittömiä ystävyyssuhteita kauppiaitten kanssa Jerusalemissa ja tuo ystävyys on tullut koetelluksi ajan mittaan, olette täysin erilaisessa tilanteessa, ja syntynyt luottamus on jotain sellaista, jota ette tapaa koskaan Lännessä.

Luvussa 24 näemme samankaltaista kaupankäyntiä, kun Aabrahamin palvelija, Elieser, menee pohjoiseen Harraniin etsimään vaimoa Iisakille. Iisakin suhteessa naisiin oli jotain, joka ei ollut kohdallaan. Se saattoi johtua Ismaelin seksuaalisesta lähentelystä, kun Iisak oli pieni lapsi.

                      ”Saara näki egyptiläisen Haagarin Aabrahamille synnyttämän pojan ilvehtivän. Hän sanoi Aabrahamille: ´Aja pois tuo orjatar poikineen, sillä tuon orjattaren poika ei saa periä minun poikani, Iisakin kanssa´” (1.Moos. 21:9,10, SV).

Sana ”ilvehtiä” (engl. Leikkiä) tarkoittaa seksuaalista leikkiä. Voitte nähdä tämän sanan Joosefin tarinassa, kun Joosefin egyptiläisen herran, Potifarin, vaimo syyttää Joosefia, että tämä ”leikki” hänen kanssaan (1.Moos. 39:14). Kyseessä on sama heprean sana, le-tzahek (nauraa, ilveillä).

                      Ymmärrämme, miksi Saara vaati niin kiivaasti Haagarin ja hänen poikansa Ismaelin karkottamista. Ja miksi hän pelkäsi, että Ismael aikoi tuhota Iisakin, niin että tämä ei saisi Aabrahamin perintöä.

Luulenpa,, että on aika lopettaa tähän. Kaikki on aina niin mielenkiintoista ja on niin paljon löydettävää ja ymmärrettävää ja innoittavaa.

Rukousosio

Tässä Jerusalemin rukouslistassa pyydän teitä rukoilemaan muutamien uskomattoman tärkeiden rukouspyyntöjen puolesta.

1. Jos Herra tahtoo, Marcia ja minä lennämme USAan sunnuntai-iltana, 16.11.2020. Tämä on ensimmäisen ulkomaille suuntautuva matka sitten helmikuun 2020. Se on oleva ensimmäinen koronaviruksen aikana tehty matka. Joten me tarvitsemme teidän rukouksianne, että olisimme turvassa ja varjeltuisimme koronavirukselta. Rukoilkaa myös turvallista matkaa ja turvallista saapumista USAan ilman mitään ylimääräisiä ongelmia tai muuta.

2. Meillä on kallis, yksin elävä 95-vuotias sisar. Hän on ollut fyysisen ja mielen terveyden perikuva, mutta viime kuusta lähtien hänen terveytensä on huonontunut hälyttävästi, emmekä voi jättää häntä yksin asuntoonsa. Hän on ollut hyvin uskollinen sisar ja suunnattoman avulias yli 40 vuoden ajan seurakunnassa. Meidän täytyy sijoittaa hänet vanhusten palvelutaloon. Hän ei enää muista asioita ja hän on kaatunut monta kertaa parina viime viikkona. Tämä sisar elää Suomesta saamansa pienen eläkkeen turvin. Israelissa hänellä ei ole edes pankkitiliä. Joten meillä on etuoikeus ja velvollisuus, Netivyan täytyy pitää huolta tästä suloisesta vanhasta sisaresta. Hänestä huolehtiminen tulee kalliiksi, ainakin kolmetuhatta kuukaudessa. Hänellä ei ole Israelissa ketään Netivyan ja Roeh Israel seurakunnan veljien ja sisarten lisäksi. Kyse on todellisesta ”mitzvasta” (hyvästä  laupeuden työstä) ja se on kaikkien niiden etuoikeus, jotka haluavat ottaa osaa tähän mitzvaan. Miettikää voisitteko joko seurakuntana tai yksityisenä panna vähän ylimääräistä lahjoitukseenne Ilanaa varten – mainitkaa vain hänen nimensä lahjoituksessanne. Tiedätte varsin hyvin, että minä pyydän erittäin harvoin lahjoituksia yleensä ja Ilanan kaltaisissa erityistapatuksissa se on vielä harvinaisempaa. Mutta Ilana on yksi niitä harvoja ”jättiläisiä”, jotka tulivat Israeliin vuoden 1967 jälkeen ja toimivat vapaaehtoisina sairaaloissa, hoitaen juutalaisia. He antoivat elämänsä ja sydämensä Israelille ja myös ollakseen hyviä Jeshuan todistajia tässä maassa. Meidän täytyy huolehtia Ilanasta niin kauan kuin Herra antaa hänelle elinpäiviä.

3. Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

4. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Aasiassa. Hänen nimensä on Philip Marc. Hän on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia.

5. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

6. Rukoilkaa koko listan puolesta – mainitkaa vain nimet Israelin Pyhän Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä ja Herramme Jeshuan edessä ja pyytäkää parantumista ja siunausta. On suuri etuoikeus rukoilla toisten puolesta ja teille on varattuna siunaus, kun siunaatte toisia. Tämä on raamatullinen periaate.

Israelissa jatkuu sulku. Liikkuminen on rajoitettua ja suurin osa liike-elämästä on pysähdyksissä ja monet liikkeet pysyvät suljettuina ainakin puoliyöhön ensi sunnuntai-iltana. Talouselämä on kärsinyt kovasti.

Kirjoitin viime viikon rukouslistassa, että on hyvä teko rukoilla ihmisten puolesta, joita ei tunne henkilökohtaisesti ja rukoilla, että maailma toipuisi ja tämä kauhea koronavirukseksi kutsuttu pandemia loppuisi. Korona tarkoittaa kruunua, enkä tiedä, minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

                      1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

                      2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

                      3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

                      4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

                      5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Kiitos että olette rukoilleet terveyteni ja silmäni puolesta. Näen nyt niin paljon paremmin silmälläni kuin mitä näin ennen leikkausta. Kiitos kaikista rukouksistanne puolestani! Rukoilkaa edelleen minun ja vaimoni Marcian puolesta. Marcialla on nykyään hyvin vähän voimia, ja hän nukkuu paljon useimpina päivinä.  Nivelreuma aiheuttaa hänelle kipuja ja hänelläkin on silmissä kaihi, ja koska hän on diabeetikko, leikkauksessa on riskinsä. Tarvitsemme teidän rukouksianne.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita.

Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa, ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä. Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta.

                      Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

 Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

                      Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

                      Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam