Jerusalemin rukouslista 13.8.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tämän sapatin Tooran lukujakso on nimeltään ”Re´eh”, 5. Moos. 11:26-16:17. Tämä jakso on yksi mielitekstejäni Toorassa. Rakastan vaihtoehtoja, ja tämän Toorajakson ensimmäinen jae antaa meille ja koko ihmiskunnalle kaikkein tärkeimmän vaihtoehdon ihmisen elämässä.

Katsokaa, minä annan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen, siunauksen, jos tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita ette tunne” (5. Moos. 11:26-28, RK).

Kuka järjissään oleva ihminen valitsisi kirouksen siunauksen sijasta? Tosiasia on, että useimmat ihmiset Jumalan hyvän maan päällä ovat valinneet siunauksen sijasta kirouksen. Kuitenkaan maailmankaikkeuden luojan tässä asettama periaate ei ole vaikeaselkoinen.

Kun ostamme jonkun mekaanisen tai sähköisen laitteen, saamme sen mukana opaskirjan, tai nykyään nettiosoitteen, josta voi käydä katsomassa, miten toimia ja miten uutta ”lelua” käytetään. Jos olemme älykkäitä ja fiksuja, luemme ensin käyttöohjeet ja opiskelemme ohjeista miten, mitä ja milloin pitää tehdä.

Jos teemme niin kuin useimmat tekevät, yritämme ensin järkeillä itse toimintaperiaatteet vaikeinta kautta. Ei todellakaan ole fiksua jättää sähkölaitteen käyttöohjeet huomioimatta, tosin ainoa vahinko lienee vain uuden kojeen rikkoontuminen ja kenties taloudellinen menetys.

Jumalan ohjekirjassaan, Raamatussa, meille antamien ohjeiden huomiotta jättäminen voi tulla maksamaan meille paljon enemmän, jopa iankaikkisuuden ilman Jumalaa. Herra on laupias ja pitkämielinen, täynnä armoa ja totuutta.

Hän teki maailman ja kaikki mitä siinä on, ja Hän tahtoo, että me, Hänen lapsensa, ihmiskunta, täytämme olemassaolomme tarkoituksen. Saamme siunauksen, jos me noudatamme Herramme, Jumalan, käskyjä.

Voimmeko me Jeshuan, Messiaan, opetuslapsina löytää ristiriitaa Tooran sanojen ja Jeshuan opetuslapsilleen antaman opetuksen välillä? En aio tehdä tästä pitkitettyä rukouslistaa, mutta annan teille yhden esimerkin Jeshuan maanpäällisen palvelutyön lopusta.

Minkä käskyn Jeshua antoi opetuslapsilleen ennen kuin Hän nousi taivaaseen ja palasi Isän luo istumaan Isän oikealla puolella? Jeshuan viimeiset sanat opetuslapsilleen olivat:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitäään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka” (Matt. 28:18-20;RK).

Minusta on outoa, että kun Jeshua antaa opetuslapsilleen viimeiset ohjeensa, joissa Hän käskee heitä tekemään opetuslapsia kaikista kansoista, niin tämä on kaikki, mihin valtaosa kristityistä tarttuu. He kiinnittävät huomiota vain Jeshuan puheen alkuun: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…”

Kristityiksi, Kristuksen (Messiaan) seuraajiksi, itseään kutsuvista 98 prosenttia jättää Jeshuan puheen jälkimmäisen osan kokonaan huomiotta.

Olen ollut Messias Jeshuan seuraaja vuodesta 1962, enkä ole jättänyt väliin ainoatakaan viikonloppukokoontumista veljien ja sisarten kanssa, jotka seuraavat Jeshuaa ja ovat seurakuntien jäseniä ja Jeshuan aktiivisia opetuslapsia. Monet heistä olivat tai ovat lähetystyöntekijöitä.

Suuri tehtävänanto. Siksi tätä Matteus 28:18-20 tekstiä kutsutaan. En varmaan liioittele, jos sanon, että vuodesta 1962 lähtien olen kuullut ainakin 1000 saarnaa tästä tekstistä jonkun kuuluisan televisio ”evankelistan” saarnaamana.

Kaikki nämä saarnaajat, pastorit ja evankelistat lopettivat Matteus 28:18-20 lainauksen jakeen 19 loppuun.  Oli kuin jaetta 20 ei olisi olemassakaan. Se jätetään huomiotta, koska keskiverto kristitty johtaja ei tiedä, mitä tehdä tällä tekstillä.  

Nimekkäiltä saarnaajilta tähän kysymykseen saamani vastaukset ovat liian monet, jotta voisin luetella ne tässä, mutta kerron ainakin muutaman vastauksista, joita seurakuntien johtajat antoivat minulle.

Antoiko Jeesus meille käskyjä, joita meidän täytyy noudattaa nykypäivänä? Miksi meidän täytyy pitää käskyt, jotka Jeesus antoi meille evankeliumeissa?

Selitetään myös, että nämä Jeesuksen ennen ylösnousemistaan puhumat sanat ovat osa Jumalan ilmoitusta Moosekselle ja Israelin lapsille ja Herran ilmoitus Vanhan testamentin profeettojen kautta. Jos Jeesus opettaa tai väittää Herran Moosekselle ja profeetoille antamaa ilmoitusta vastaan, Hän on ristiriidassa oman sitoumuksensa ja evankeliumeissa antamansa opetuksen kanssa.

Apostoli Paavali tunnusti noudattavansa koko Tooraa ja käskyjä:

vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi” (Fil. 3:4-7, RK).

(Katso myös Ap.t. 25:8, 28:17, Room. 3:29-31.)

Vielä erilainen vastaus: ”Me pelastumme Armon kautta emme tekojen kautta!” 

Käskyt, jotka meidän täytyy pitää, eivät ole koskaan voineet pelastaa meitä, mutta niiden pitämättä jättäminen voi koitua kadotukseksemme, koska emme ole olleet uskollisia ja kuunnelleet ja noudattaneet taivaallisen Isämme tahtoa.     

Uskollisuuttamme Jumalalle mitataan sen mukaan, teemmekö taivaallisen Isämme tahdon. Hänen äänensä kuuleminen ja Hänen tahtonsa tekeminen ovat Jumalan armon peruste. Näin profeetta Jeremia puhui Israelille lähes 2750 vuotta sitten:

”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ´Lisätkää polttouhrinne teurasuhreihinne ja syökää itse lihat. Sillä en minä puhunut teidän isillenne poltto- ja teurasuhreista enkä antanut niistä käskyä, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn: Kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin´”(Jer. 7:21-23, RK).

Lukekaa Jaakobin kirje, 1. Johanneksen kirje ja Jeesuksen Vuorisaarnan sanat (Matt.5-7) ja näette, että tämä ei ole vain Mooseksen opetus vaan myös Uuden testamentin opetus.

Usko on kaiken perusta, ja armo on apu, jonka Jumala on antanut meille pystyäksemme tekemään Hänen tahtonsa ja tottelemaan Häntä. Hän ei ole laittomuuden eikä anarkian eikä kaaoksen Jumala.

Hän ei ole niiden Jumala, jotka ”tekevät sitä mikä on heidän omasta mielestään oikein”. Jäljittäkääpä tätä lausetta Raamatussa ja saatte huomata, kuinka Jumala suuttuu, kun tällaista tapahtuu ja mitä Hän tekee sukupolvelle, jossa kaikki tekevät sitä, mikä heistä itsestään tuntuu oikealta.

Hyvät veljet, lukekaa tämän viikon lukujakso. Siinä on monta tärkeää periaatetta ja te hyödytte siitä, kun näette kuinka Jumala on toiminut Israelin lasten kohdalla. Muistakaa, että Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Jumala on muuttumaton, me ihmiset olemme muuttuvaisia.

Tämä koronavirus voi kestään kolme vuotta muutamien lääketieteen tutkijoiden ja kommentaattoreiden mukaan. Uskon, että niin kuin Elian päivinä tämä vitsaus ravistelee ja rikkoo maailman järjestelmiä. Instituutiot, joihin ihmiset ovat panneet luottamuksensa ja joista he ovat riippuvaisia, heikkenevät ja meidän uskomme ja luottamuksemme johtajiimme horjuu kaikkialla maailmassa.

Nämä ovat Elian päivät. Päivät, jolloin kaikkivaltias, kaikkien ja kaiken Herra kutsuu muutamia ihmisiä seisomaan muurinaukossa ja kehottamaan Jumalan kansaa puolustamaan sitä, mikä on hyvää ja pyhää ja oikein ja vanhurskasta!

Muutamat seurakunnat, jotka ovat keskittyneet oman itsensä ja saarnaajiensa korottamiseen, ovat tylsistyneet eivätkä ymmärrä enää maailman todellisuutta ja tehtävää, jonka Jumala antoi meille sanassaan. Kun koronavirus on ohi, näemme Karmel-vuoren tuomion toistuvan maailmassa.

Uskolliset ovat vastatusten maailmallisen seurakunnan kanssa ja huutavat Herraa lähettämään tulen taivaasta, Jumalan voimallisen ilmoituksen maailmalle kouriintuntuvana ja näkyvänä osoituksena. Jumalan uskollisten lasten kaikkialla maailmassa täytyy valmistautua Jumalan voiman osoitukseen ja toivottavasti Messiaan ilmestymiseen pelastumattomalle Aasian mantereelle.

Meitä kaikkia kiinnostava kysymys on, kuinka valmistautua näitä tulevia päiviä varten? Minulla on kolme ehdotusta:

Ensiksikin, lukea ja opiskella Jumalan sanaa tosissaan ja pyrkiä tuntemaan Herra paremmin omakohtaisesti ja vilpittömästi. Jumalan löytää Hänen Sanastaan.

Kun luette Jumalan sanaa, kuvitelkaa itsenne mukaan kuvaan. Kun luette Abrahamista, kuvitelkaa, että olette hänen palvelijansa. Kun luette lain antamisesta Siinain vuorella, kuvitelkaa seisovanne vuoren juurella.

Kun luette Jeshuan ristiinnaulitsemisesta, kuvitelkaa olevanne siellä kymmenen metrin päässä rististä, kun teidän Herranne kuolee roomalaisella ristinpuulla.  Mitä tunteita sisimmässänne liikkuu? Mitä tahtoisitte tehdä? Antakaa Jumalan sanan elää henkilöitä kohtaan tuntemanne säälin ja empatian kautta.

Tutustukaa lähemmin Raamatun kertomuksiin. Älkää lukeko Raamattua kuin kirkon käsikirjaa. Lukekaa sitä kuin Jumalan ihmiskunnalle antaman ilmoituksen historiaa.

Toiseksi, kertokaa teitä lähellä olevillekin ne Jumalan sanan kohdat, jotka innostavat teitä itseänne ja herättävät teissä halun olla uskollisempi. Tämä on sitä yksinkertaista Hyvän uutisen kylvämistä, että Jumala hallitsee kaikkea ja Jeesus on tulossa takaisin.

Kolmanneksi, miettikää, onko menneisyydessänne jotain jota kadutte, ja tehkää parannus Herran edessä ja ottakaa vastaan Hänen anteeksiantonsa ja armonsa, ja jatkakaa elämäänne pyytäen Herraa täyttämään teidät Pyhällä Hengellä ja ohjaamaan teitä. 

Elian päivät ovat päivät, jolloin Jumalan kehotus meille kuuluu: lakatkaa tekemästä sitä mikä omasta mielestänne on oikein! (5. Moos. 12:8)

Rukousosio

Israel kamppailee yhä koronavirusta vastaan ja meneillään on toinen aalto. Joka päivä tartunnan saaneiden lista lisääntyy noin 2000 ihmisellä. Kuolleiden määrä on noussut yli 500:n ja kuolleiden keski-ikä on 82 vuotta. Tämä osoittaa selvästi, että suurin riskiryhmä ovat iäkkäät ja ne joilla on jo joku perussairaus kuten diabetes. Vaikka nyt näyttäisi siltä, että koronavirus on muuntautunut ja nyt paljon nuoremmat ihmiset ovat riskialttiita ja monet kuolevat viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Meidän tulee tukoilla koko maailman puolesta ja kukin oman maansa puolesta ja Israelin puolesta. Uskon että tämä koronavirus on vitsaus niin kuin ne raamatulliset vitsaukset, jotka Jumala lähetti kasvattaakseen Israelia ja vetääkseen heidät uudelleen lähempään suhteeseen kanssaan ja osoittamaan suurempaa kunnioitusta Luojaansa kohtaan. Kun Israel katui ja katsoi Mooseksen ylös nostamaa pronssikäärmettä, he parantuivat.

Rukoilkaamme ja rohkaiskaamme johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja pojanpoikaamme Joey´a, jotka ovat myös kotona ja tekevät työtä kotoa käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91-vuotias ja hän ja hänen veljensä ja heidän perheensä tarvitsevat rukouksianne.

Brasiliassa on paha tilanne koronaviruksen tähden ja liikemiehet ovat myös suuressa paineessa yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä. Meillä on Brasiliassa paljon veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat rukoustamme ja esirukoustamme puolestaan. Annan lyhyen listan seurakunnista ja veljistä ja sisarista Brasiliassa, jotka tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa näinä rankkoina aikoina: Rukoilkaa Netivyan Brasiliassa olevien tytärseurakuntien puolesta: Har Zion, Ensenando de Siao ja Sar-El Curitibassa ja muita veljiä ja sisaria Curitiban kaupungissa. 

Curitibassa on toinenkin veljien ja sisarten seurakunta, jota johtavat veli Claus ja veli Moses, rukoilkaa myös näiden kalliiden veljien puolesta ja messiaanisten seurakuntien puolesta Fortalezassa, Santa Mariassa, Sao Paulossa, Rio de Janeirossa ja muissa kaupungeissa. Rukoilkaa rakkaiden iäkkäämpien ja haavoittuvampien veljiemme ja kumppaneidemme puolesta Brasiliassa: Michelle O., Marcelo Guimaraesin perhe, etenkin hänen isänsä Paulo, ja Marty Galante, ja Resendan perhe.

Rukoilkaa parantumista seuraaville veljille ympäri maailmaa: sisar Angela Taiwanilta käy läpi vaikeaa vaihetta näinä päivinä ja hänen elämänsä riippuu Herramme armosta ja laupeudesta, muistakaa Angelaa ja hänen aviomiestään T.J:tä heidän taistellessaan taisteluaan ja ollessaan täysin riippuvaisia Jumalan armosta ja antamasta parantumisesta. Rukoilkaa kalliin sisaremme Ruby Littlen puolesta Oklahoma Cityssä. Hänkin käy taistelua syöpää vastaan.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta (Melanien veli Neil kuoli juuri koronavirukseen New Yorkissa).

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa, ja Dror ja Cantor.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Tänään on Muslimimaailmassakin suuri juhlapäivä, Eid Al Adcha, Uhrin juhla. Muslimit ja druusit kaikkialla maailmassa juhlivat tätä juhlaa uhraamalla lampaan tai vuohen. Meillä on hyviä muslimiystäviä ja olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän perheensä ja parantumisen puolesta.

Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Lisätkää heidät rukouksiinne. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Lisään rukouslistaan erään tärkeän yliopistoprofessorini tyttären, Allison Howard Williamsin. Hän on Patsy Wilkerson Howardin ja tri George Howardin tytär.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Reuven ja Clil, jotka ovat matkalla kotiin Israeliin tänä viikonloppuna, jos Herra suo. Muistakaa heitä rukouksissanne. Olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän kotiinpaluunsa puolesta muutamana viime viikkona ja Herra vastaa nyt rukouksiimme. Herra pitäköön heidät turvassa ja tuokoon heidät kotiin.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Maailma on muutosten pyörteissä kun koronavirus koskettaa miljoonia ihmisiä ja sadat tuhannet perheet ovat jo menettäneet rakkaitaan tälle raamatullisten mittasuhteiden vitsaukselle. Silti meidän täytyy olla myös kiitollisia maista, kuten Israel, joissa aletaan palata normaaliin pikkuhiljaa ja varotoimia noudattaen.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. Rukoilkaa myös ortodoksi rabbien ryhmän puolesta, ryhmän nimi on Tzoaar, rohkea rabbien ryhmä Israelissa, jotka haluavat nähdä Tooran arvojen ennalleen asettamisen ja orgaanisemman kannan juutalaisiin arvoihin ja elämäntapaan. He tekevät suurenmoista työtä soveltamalla Tooran todellisuutta käytäntöön 2000-luvulla.

Shoresh Davidin, Portlandissa olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan, OR:in, ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, OR:in, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

P.S. Rukous on Jeshuan jokaisen opetuslapsen ase vihollisen jumalattomuuden ohjelmaa vastaan ja Jumalan ihmiskunnan varalle suunnitteleman ohjelman puolesta.