Jerusalemin rukouslista 14.5.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam kotoa Israelista

Tänä sapattina meillä on kaksi lukujaksoa. Luemme kaksi viimeistä jaksoa 3. Mooseksen kirjasta, Behar ja Bechukotai, 3. Moos. 25:1 – 27:34. Profeetoista luemme Jeremia 16:19 – 17:14. UT:sta 2. Kor. 6:14 – 18.  Kaikki nämä lukujaksot ovat mielenkiintoisia ja täynnä tärkeää ilmoitusta.

3. Mooseksen kirjan luvut 25 -27 käsittävä Tooran lukujakso on erittäin tärkeä. Siunaukset ja kiroukset ovat näissä luvuissa. Siunaukset ovat palkka uskosta Jumalaan ja uskollisuudesta Häntä ja Hänen vaatimuksiaan kohtaan, tai ehkä minun pitäisi sanoa Hänen antamiaan tilaisuuksia kohtaan tehdä hyvää.

Olen muuttanut suhtautumistani Herran käskyihin luettuani uudelleen apostoli Paavalin kirjeet. Monet niin ”suuret kristityt johtajat” ovat sivuuttaneet Ef. 2:10:n kaltaiset tekstit, koska Tooran ja Vanhan Testamentin vastaiset opit ja opetukset ovat iskostuneet niin syvälle kristillisiin seurakuntiin.

Sanon kristilliset seurakunnat enkä kohdista sanojani millekään tietylle uskontokunnalle. Sellaisetkin seurakunnat, jotka ovat omistautuneet Uuden Testamentin seurakunnan ennalleen asettamiseen, eivät ole koskaan ottaneet edes yhtä vakavaa askelta siihen suuntaan, että olisivat ensin perehtyneet ja sitten toteuttaneet ennalleen asettamisen.

Ne seurakunnat, jotka syntyivät 1800-luvun alkupuolella nimenomaan ennallistaakseen ensimmäisen vuosisadan seurakunnan, ovat jo luopuneet tästä tärkeästä mallista, jonka varaan nämä uskontokunnat perustuivat.

Seuraavaksi muutamia mielenkiintoisia seikkoja, jotka tekevät nämä luvut niin kiinnostaviksi.

Joka 7. vuosi – Shmita (sapattivuosi).  Vuosi, jolloin israelilaiset maanviljelijät eivät viljelleet maitaan. Tarkoitan, että he lopettivat kokonaan työnteon – kyntämisen, siemenen kylvämisen ja sadonkorjuun, ja jättivät pellot täysin oman onnensa nojaan 12 kuukauden ajaksi.

                      Tämä merkitsee, että he joutuisivat olemaan ilman maan antamaa satoa lähes kaksi vuotta. Silloin ei ollut jääkaappeja eikä kylmiä varastoja, eikä mitään keinoa säilöä maan tuotantoa. Herra tiesi, mitä Hän teki.

                      Sapattivuotta edeltävänä vuotena pellot tuottivat enemmän kuin kaksinkertaisen sadon, joten heillä oli millä elää kaksi vuotta, sapattivuoden ja sitä seuraavan vuoden, jolloin he taas kyntivät ja kylvivät peltonsa.

                      Tämä on suurin osoitus opetuksesta, että Herra ei koettele meitä eikä anna meille haasteita yli sen voiman, jonka Hän on antanut meille. Tässä Toorajaksossa oleva sapattivuosiopetus liittyy riemuvuoteen, joka on seitsemän sapattivuotta, eli yhteensä 49 vuotta, jolloin 50. vuosi on riemuvuosi.

Toinen tässä tekstissä oleva tärkeä seikka on siunaukset, jotka tulevat niiden osaksi, jotka kuulevat Herran käskyt ja noudattavat niitä. Kuuliaisuudesta Jumalalle ja Hänen lailleen luetellaan 11 jaetta siunauksia. 33 jakeessa jaetaan kirouksia kapinalliselle ja tottelemattomalle kansalle. Siunausten ja kirousten väliset erot voidaan jakaa kahteen luokkaan.

Siunaukset ovat 100% hyviä ja myönteisiä, ja sellaisia, joiden vaikutukset pysyvät ihmisen elämässä pitkän aikaa.

Toimikaa siis minun lakieni mukaan, noudattakaa minun säädöksiäni ja tehkää niiden mukaan, niin te saatte asua maassa turvallisesti. Silloin maa antaa satonsa ja te saatte syödä kylliksenne ja voitte asua maassa turvallisesti” (3. Moos. 25:18,19, RK).

Tässä on salaisuus, miten elää rauhassa lähimmäistemme kanssa. Ei uskonto vaan usko ja Herran säädöksien ja käskyjen noudattaminen ja niille kuuliaisena oleminen. Jos luulette, ettei tämä ole totta, haastan teidät lukemaan Jaakobin kirjeen ja 1. Johanneksen kirjeen.

Kuuliaisuudesta ja Herran kuulemisesta on vielä muitakin siunauksia ja palkkioita mahtavine seurauksineen.  Huomatkaa seuraavat siunauksia kuvaavat jakeet:

”Jos te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun käskyjäni ja toimitte niiden mukaan, minä annan teille sateen ajallaan, maa antaa satonsa ja kedon puut antavat hedelmänsä. Silloin puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti ja viininkorjuu kestää kylvöön asti. Teillä on kylliksi leipää syödäksenne ja te saatte asua turvallisesti maassanne” (3. Moos. 26:3-5, RK).

Kiroukset ovat enimmäkseen siunausten kääntöpuoli:

Mutta jos te ette kuuntele minua ettekä tee kaikkien näiden käskyjen mukaan, jos hylkäätte minun lakini ja inhoatte minun säädöksiäni, niin ettette toimi kaikkien käskyjeni mukaan vaan rikotte minun liittoni, minä teen teille näin: minä rankaisen teitä kauhulla, hivutustaudilla ja kuumeella, jotka sammuttavat silmienne valon ja näännyttävät sielunne. Silloin te kylvätte siemenenne turhaan, sillä viholliset syövät teidän satonne. Minä käännän kasvoni teitä vastaan, ja te kärsitte tappion vihollistenne edessä. Vihamiehenne alistavat teidät ja lopulta te pakanette, vaikka kukaan ei aja teitä takaa” (3. Moos. 26:14-17, RK).

Kehotan teitä lukemaan 3. Mooseksen kirjan luvut 25, 26 ja 27.  Saatte nähdä joitain hyvin kiinnostavia ja innostavia sanoja, joita annettiin Israelille ja kaikille teidän kaltaisillenne, jotka ovat astuneet liittosuhteeseen Israelin kanssa. Saatatte sanoa sydämessänne: ”Mistä Joosef nyt oikein puhuu?” Mehän olemme pakanakansoja eikä meillä ole mitään tekemistä niin sanotun ”Vanhan Liiton” kanssa.”

Lukekaapa Paavalin kirje Efeson seurakunnalle, 2:11-18, niin näette, että Kristuksessa te olette Jumalan liittojen (monikossa) perillisiä ja että te, jotka olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, olette nyt Messiaan veren kautta saaneet osaksenne kaikki ne hyvät asiat, joita teillä ei pakanoina ollut. Nyt teillä on ne kaikki!

3. Mooseksen kirjan lukujakson loppuosassa on kauheita kirouksia, joilla Jumala rankaisee Israelia.

Meillä oli seurakunnassamme kaksi ihanaa ortodoksijuutalaista vuodesta 1972 aina viime vuoteen, jolloin Daavid, nuorin veljeksistä, kuoli 100 vuotiaana.

Tulette rohkaistuiksi ja innostuneiksi, ja sitten tulette täyteen pelkoa ja halua olla koettelematta Herraa teidän Jumalaanne. Silloin näette, kuinka historia paljastetaan ja kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat. Daavid ja Joosef Vactor, nämä kaksi ortodoksijuutalaista veljeä, jotka olivat palvelutyömme ensimmäisiä jäseniä 1970-luvun alussa, olivat kokeneet itä-Euroopan natsien kuolemanleirit. Joka vuosi, kun tätä 3. Mooseksen kirjan lukujaksoa luettiin, Joosef sanoi, että hän on nähnyt omin silmin ja omassa lihassaan kaikkien näiden Herran lupausten täyttyvän. Jumalan lupaukset eivät ole ihmisen lupauksien kaltaisia. Jumala pitää kaikki lupauksensa ja tekee sen pienintä yksityiskohtaa myöten.

Mooseksen laissa olevan kirouksia sisältävän luvun mukaan loppu on aina suuri ja ihmeellinen, kun Jumalan armo ja Hänen rakkautensa meitä kaikkia kohtaan voittaa lopuksi. Israel on pelastettu ja turvassa, ja maailma, pakanakansat, ovat oppineet rukoilemaan Israelin Herraa Jumalaa ja ne ovat hylänneet epäjumalanpalvelun ja oppineet tuntemaan ja palvomaan Herraa Jumalaa, joka vei meidät kaikki Egyptistä ja toi meidät perintömaahamme ikuisiksi ajoiksi.

Vielä lyhyt kappale Jeremia 16:sta ja 2. Korinttilaiskirjeestä.

Lukujakso Jeremia 16:19 on niin vahva ja selvä, ja me näemme tämän tapahtuvan nyt kaikkialla maailmassa. Jeshuan opetuslapset ovat nousemassa aina Tyynenmeren saarilta Lapin jäisille tasangoille lähellä pohjoisnapaa. Israeliin virtaa yhä maahanmuuttajia yli 103 eri maasta.

Voitte kävellä Jerusalemin tai jonkun muun kaupungin tai kylän kaduilla Israelissa ja nähdä kaikenvärisiä ja -rotuisia juutalaisia kävelemässä kadulla. Nuoret ovat usein sen yksikön univormussa, jossa he suorittavat asevelvollisuuttaan. Vanhemmilla on juutalaisen uskon ja kansan symboleja. Niin, Jumala on uskollinen ja Hän pitää lupauksensa, jotka Hän antoi Moosekselle autiomaassa ja myöhemmin Israelin profeetoille. Huomatkaa seuraavat sanat:

Herra, minun voimani ja turvani, pakopaikkani hädän päivänä! Sinun luoksesi tulevat kansat maan ääristä ja sanovat: ´Isämme saivat perinnökseen pelkkää petosta, turhia jumalia, joista ei ole mitään apua. Tekeekö ihminen itselleen jumalia! Eiväthän sellaiset ole jumalia!´ Sen tähden, katso, minä annan heidän tuntea, tällä kertaa annan heidän tuntea käteni voiman ja suuruuteni, ja niin he tulevat tietämään, että minun nimeni on HERRA” (Jer. 16:19-21, RK).

Huomatkaa tämä, hyvät veljet: Jeremia ennustaa, että pakanat, kansakunnat, heräävät ja näkevät epäjumalien ja arvottomien patsaiden ja hyödyttömien kuvien palvomisen turhuuden ja kääntyvät Herran puoleen. Tämä prosessi alkoi Apostolien teoissa Korneliuksesta, roomalaisesta sadanpäämiehestä ja hänen perheestään, mutta prosessi jatkuu yhä yli 2000 vuotta myöhemmin.

Rooman kirkko ja sen tytärkirkkokunnat ovat yrittäneet tehdä kaikkensa ohjatakseen harhateille ja pysäyttääkseen tämän Jumalan ja Pyhän Hengen liikehdinnän. Kristityt ympäri maailmaa ovat alkaneet huomata valheet, joita kristityt uskontokunnat ovat levittäneet, valheelliset uutiset ja valheellisen hyvän uutisen.

Kaikkialla maailmassa ihmiset, kristityt, lukevat Jumalan sanaa omatoimisesti ja he näkevät väärät opetukset ja väärät juhlat, väärät opetukset, jotka jakavat ja vieroittavat veljen veljestä ja sisaren sisaresta joidenkin järjettömien kysymysten tähden, joilla ei ole perustusta ja joista ei ole mainintaa Raamatussa, ja joihin he vetoavat ja joita he kannattavat. Älkää huolehtiko, jos luette Jeremian lukujakson kokonaan, näette, ettei Herra säästä Israeliakaan.

2. Korinttilaiskirjeen teksti on myös minulle haastava, luullakseni myös monelle muulle.

Älkää suostuko kantamaan vierasta iestä yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä? Miten Kristus ja Beliar sopivat yhteen? Tai mitä yhteistä uskovalla on sen kanssa, joka ei usko? Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ´Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani.´ Sen tähden: ´Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä koskeko saastaiseen, niin minä otan teidät vastaan ja olen olevaa teidän isänne ja teistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra, Kaikkivaltias´” (2. Kor. 6:14-18, RK).

Tätä 2. Kor. 6:n tekstiä ei ole helppo ottaa vastaan eikä olla sen kanssa yhtä mieltä. Nykypäivän kristillisten seurakuntien tilanne toimii itse asiassa tätä tekstiä vastaan. Jos haluaisi elää Pyhän Hengen ohjeiden ja Herran tässä tekstissä meille antaman viisauden mukaan, useimmissa seurakunnissa meitä pidettäisiin radikaaleina, rakkaudettomina ja epäkohteliaina ihmisinä. Meitä hyljeksittäisiin ja meidät hylättäisiin.

Täytyy kuitenkin muistuttaa, että tämän Jumalan sanan käskyn pitäminen ei merkitse, että emme rakastaisi noita epäjumalanpalvelijoita ja moraalittomia ihmisiä, joista jotkut voivat olla omia sukulaisiamme. Se merkitsee vain sitä, että emme solmi liittosuhdetta ihmisten kanssa, jotka elävät pimeydessä ja palvelevat epäjumalia. Osoitamme heille rakkautta ja laupeutta ja kannustamme heitä näkemään Messiaan valon ja Hänen sanojensa viisauden ja olemme heille hyvänä esimerkkinä ja varomme ansoja ja sudenkuoppia, joita he laittavat eteemme koetellakseen meitä.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia, jotka rukoilette Jerusalemin ja meidän täällä Jerusalemissa olevien puolesta. Karanteeni on melkein ohi täällä. Monessa kohdassa rajoituksia on höllennetty, mutta kodin ulkopuolella ja julkisilla paikoilla meidän on pidettävä kasvosuojaimia ja käsineitä.  On olemassa vielä rajoituksia sen suhteen, mihin ja milloin ihmiset voivat mennä, mutta liikenne on palannut normaaliksi ja kauppakeskukset avataan tänään. Koulut ovat auki, mutta ei vielä täysin normaalilla tavalla.

Oppilaiden välillä on oltava 2 metrin turvaväli ja heidän on pidettävä kasvosuojaimia ja pestävä usein kätensä.  Rukoilemme, että koronaviruksen toinen aalto ei tule niin kuin lääkintäviranomaiset ovat ennustaneet. Rukoilemme, että Israeliin ja Israelista pääsee taas lentämään ja turismi alkaa kukoistaa. Israelin talous ei ole sen paremmalla tolalla kuin muuallakaan maailmassa, mukaan lukien USA, Saksa, Espanja ja Ranska, mutta on se kuitenkin parempi kuin Iranissa ja muutamassa muussa naapurivaltiossa.

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta. 14.5. minulle tehdään sairaalassa invasiivinen koe, jotta saadaan selville, onko minulla pahanlaatuinen kasvain virtsatiehyissä, ja etenkin eturauhasessa. Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja uskon Hänen palauttavan terveyteni niin että voin jatkaa Hänen sanansa opettamista. Odotan, että viimeisten testien tulos osoittaa, että minulla ei ole syöpää, mutta jos niin ei tapahdu, käsittelemme kaikki ongelmat ja jatkamme Jumalan ylistämistä ja palvelemista.

Rukoilkaa myös vaimoni Marcian puolesta ja hänen terveytensä puolesta. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta. Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Michelle on nuori nainen, jolla on todettu leukemia, ja joka kärsii myös munuaiskivistä. Hän tarvitsee rukouksemme. 

Rukoilkaa herra Shukrey Lawrencen puolesta, jolla on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja parantumista. Rukoilkaa myös Lawrence Tours -matkatoimiston puolesta ja turismin puolesta Israelissa. Turisteja ei ole ja hotelleja muutetaan väliaikaisiksi sairaaloiksi tuhansille koronaviruksen uhreille. 

Israelin turismi kärsii kuoliniskun, jos kaikkia rajoituksia ei suhteellisen nopeasti poisteta ja palauteta lentokenttiä normaaliin toimintaansa.

Lisätkää rukouksiinne erityisrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka tarvitsevat Jumalan asioihin puuttumista heidän hyväkseen: Angela I, Rachael ja Daniel, veli ja sisar jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä. Lisätkää myös Tony B ja Aries Franklin Mayers Sr. Älkää unohtako seuravia: Nancy ja Don Hook, Rachel – Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti Ruby L, sisar Angela Taiwanilta, jolla on uusia hyvin vakavia haasteita. Rukoilkaa hänelle ihmettä Herralta! 

Koko tämä lista sisältää ihmisiä, jotka ovat tekemisissä vielä koronavirusta suuremman pandemian kanssa. Heillä on kaikilla akuutissa vaiheessa oleva syöpä. Meidän Jeshuan opetuslasten on täytettävä Herramme meille antama tehtävä ja rukoiltava Hänen nimessään, ja Hän vie anomisemme Isänsä eteen.

Rukoilkaa perheeni puolesta: Marcia ja Joseph Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, Marcian äiti June Saunders (90v), 

ja seuraavien puolesta: Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani, 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. 

George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Koronavirus on levinnyt yli 180 maahan, eikä loppua ole näkyvissä. Tiedemiehet ympäri maailmaa ahkeroivat ymmärtääkseen, kuinka tämä virus toimii ja mihin järjestelmiin sen vaikutus kohdistuu ihmisen ruumiissa. Monet uskovat, että tämä virus ei ole luonnollinen mutaatio sars- ja mars- koronaviruksista, jotka kohtasivat maailmaa muutama vuosi sitten. Monista vaikuttaa siltä, että tämä virus on ihmisen suunnittelema ja sen tarkoituksena on palvella äärimmäisenä aseena tuhoamaan maailman talous ja heikentämään Lännen suurvaltoja. Yhdelläkin silmällä on nähtävissä, että jotkut suurvalloista vahvistuvat ja käyvät reippaasti liiketoimiin koronaviruksen vanavedessä.

On ilo nähdä Kiinan hallituksen lieventävän karanteenia Kiinassa ja Wuhanissa ja palaavan pikkuhiljaa normaaliin elämään. Tämä on hyvä merkki muille maille siitä, että ei ole mahdotonta voittaa koronavirusta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam