Jerusalemin rukouslista 17.10.2019

Joseph Shulam /

Joseph Shulam

Aivan aluksi tunnustus: ymmärrän, että nämä rukouslistat pitenevät pitenemistään, ja teiltä vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä niiden lukemiseen ja samojen ihmisten puolesta rukoilemiseen viikko viikolta. Mutta, kalliit veljet ja sisaret, tätä juuri tarkoittaa Messiaan ruumiin osana oleminen. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on osa kansainvälistä yhteisöä, ja sen jäseninä meillä on yhteinen etuoikeus ja vastuu rukoilla toistemme puolesta ja osoittaa näin ruumiin ykseys.

Ennen kaikkea – rukous on tärkeää, ja se osoittaa Herran edessä Messiaan maanpäällisen ruumiin keskinäisen kumppanuuden. Jatkakaa taivaan oville koputtamista! Tehkää toisille niin kuin tahdotte heidän tekevän teille! Me tarvitsemme toinen toistamme ja me tarvitsemme Jumalaa, Hänen laupeuttaan ja armoaan, joka päivä.

Sukkot-sapattina luetaan erityinen jakso, kuten Pääsiäis-sapattina ja kolmena muuna sapattina. Tänä sapattina, 19.10.2019, luetaan Toisesta Mooseksen kirjasta 33:14-34 ja Neljännestä Mooseksen kirjasta 29:26-31. Profeetoista luetaan Hesekiel 38:18-39, ja Uudesta testamentista Johanneksen luvut 7 ja 8.

Tooran lukujakso esittää kertomuksen Mooseksen ja Herran välisestä keskustelusta, sen jälkeen kun israelilaiset olivat tehneet kultaisen vasikan Siinain vuoren juurelle. Kuten ennen Nooan aikaista vedenpaisumusta, Herra on niin suuttunut Israelin lapsiin, että Hän käskee Moosesta viemään Israelin lapset Israelin maahan.

Mooses tajuaa välittömästi, että Jumala ei halua jatkaa matkaa Israelin kanssa. Mooses ymmärtää heti, että Jumala haluaa luopua paikastaan. Joten Mooses keskustelee tilanteesta ja kysyy Jumalalta: ”Kenet sinä lähetät johdattamaan meitä lopun matkaa?”

Mooses väittelee Jumalan kanssa, ja perimmäisenä kysymyksenä on, kuka tulee johtamaan Israelin kansaa lopun matkaa perille maahan asti. Mooses yrittää saada Herran vakuuttumaan siitä, että on oikein jatkaa matkaa eikä jättää kaikkea Mooseksen kannettavaksi. Herra sanoo Moosekselle:

Minä kuljen [Minun kasvoni kulkevat] sinun kanssasi ja minä annan sinulle levon.” Mooses vastasi hänelle: ” Ellet sinä kulje [elleivät kasvosi kulje] kanssani, älä vie meitä täältä. Mistä muutoin voidaan tietää, että me olemme saaneet armon sinun silmissäsi, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä kuljet kansssamme ja että meillä, minulla ja sinun kansallasi, on erityisasema kaikkien kansojen joukossa maan päällä?” Herra vastasi Moosekselle: ”Minä teen myös tämän, mitä nyt pyydät, sillä sinä olet saanut armon minun silmissäni ja minä tunnen sinut nimeltä”(2.Moos. 33:14b – 17, RK).

Ensimmäinen kohta, jonka haluan ottaa esiin, on se, että Herra on ymmärtäväinen. Hänen kanssaan on mahdollista keskustella asioista ja saada Hänet jopa muuttamaan mielensä hyvistä syistä ja vakuuttavilla perusteluilla.

                      Oletettavasti kaikki eivät pysty vastaaviin keskustelutuokioihin Luojan kanssa. Raamatusta löydämme Abrahamin keskustelemassa Herran kanssa ja neuvottelemassa Hänen kanssaan Sodoman kaupungista (1.Mooses 18), ja tässä Mooses puolestaan keskustelee Herran kanssa. Herra keskustelee profeetta Elian kanssa Karmel-vuorella tapahtuneen Baalin profeettojen kukistumisen jälkeen.

                      Johtopäätös on, että ”vanhurskailla” (tsadikim) on pääsy Herran neuvotteluun. Ja laaja näkemys vanhurskaudesta yhdistettynä järkeen ja johdonmukaisuuteen voi muuttaa Herran mielen ja voi muuttaa historian.

Minulle tämä tieto on hyvin tärkeä. Se on tärkeä, koska me uskomme järkevään Jumalaan. Jumalaan, joka voi suuttua ja jolla on mieltymyksiä, ja Häntä lähellä olevat ihmiset voivat saada Hänet muuttamaan mielensä. Ihmiset, joilla on Häneen samanlainen suhde kuin Abrahamilla, Mooseksella ja Jeshualla (Jeesuksella), voivat muuttaa historian kulun ja rukoilla ihmiskunnan ja kansakuntien puolesta ja myös yksityisten ihmisten puolesta.

Tulevana sapattina lukemamme teksti päättyy tarjoukseen, jonka Jumala tekee Moosekselle:

Mooses sanoi: ´Minä pyydän, näytä minulle kunniasi.´ Herra vastasi: ´Minä annan kaiken ihanuuteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Minä olen suosiollinen, kenelle olen suosiollinen, ja armahdan, ketä armahdan.´ Hän sanoi vielä: ´Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon.´ Sitten Herra sanoi: ´Katso, tässä vieressäni on paikka. Asetu seisomaan tähän kalliolle, ja kun kunniani kulkee ohisesi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten minä siirrän käteni pois, ja sinä näet minun selkäpuoleni, mutta kasvojani ei kukaan saa nähdä´”(2.Moos. 33:18-23, RK).

Jakeen 17 jälkeen, jossa Herra sanoo Moosekselle ”sinä olet saanut armon minun silmissäni ja minä tunnen sinut nimeltä”, Mooses käyttää tilaisuutta hyväkseen ja esittää oudon pyynnön: ”Näytä minulle kunniasi.”

Luvun loppuosa, ja aina 2.Mooses 34:1-7 asti, on itse asiassa perusta Johanneksen luvulle 1:1-17. Johannes ottaa aiheensa Jumalan näkemisestä ja Jumalan armon ja totuuden luonnosta tästä Jumalan ja Mooseksen välisestä suhteesta. Jumalan näkeminen on yksi luvun 1:1-17 tekstin pääteemoista.

Toinen Johanneksen ensimmäisen luvun teema on Jumalan armo, ja senkin Johannes on ottanut samasta luvusta. Ajatus armosta armon päälle (lisäksi) on otettu 2. Mooses 34 jakeista 6 ja 7. On ensimmäinen armo, jakeen 6 lopusta, ja toinen armo, joka on säilytetty tai kätketty monia varten.

Ensimmäinen armo ja totuus -pari jakeessa 6 on käännetty englanniksi ”goodness and truth” (hyvyys ja totuus), ja jakeessa 7 ”pysyy armollisena tuhansille” englantilainen vastine on ”keeping mercy for thousands (mercy tarkoittaa lähinnä ´sääli´). Syy siihen, ettei sitä ole käännetty samalla tavalla kuin Johannes 1:17:ssä, on, että kristityt kääntäjät eivät tahtoneet yhdistää Johannes 1:17:n armoa ja totuutta Tooraan.

Sanapari ”armo ja totuus” esiintyy Heprealaisessa Raamatussa noin 20 kertaa. Useimmiten se on käännetty englanninkielisessä Raamatussa vaihtoehtoisilla synonyymeillä, kuten ´hyvyys´ (goodness, loving-kindness) armon sijasta.  Hepreankielessä on näissä kaikissa tapauksissa aina ”armo ja totuus”, chesed ve´emet, kuten Johannes 1:17:ssä.

Lukekaa Jumalan Sanaa säännöllisesti, alkaen 1.Mooseksen kirjasta aina Ilmestyskirjaan asti. Se on yhtä kertomusta, jonka sama Jumalan Pyhä Henki on laatinut, ja se on ainoa varma Jumalan ilmoitus koko ihmiskunnalle.

Lehtimajanjuhla Jerusalemissa on kokemus vailla vertaa. Kaupungin väkiluku moninkertaistuu juhlille osallistujien ansiosta. Eilen Marcian ja minun piti mennä Jerusalemin vanhaan kaupunkiin suorittamaan kolme kiinalaisten veljien ja sisarten vihkimistä Christ Churchissä, Jaffa-portin lähellä.

Meiltä kesti puolitoista tuntia päästä vanhaan kaupunkiin, koska kadut olivat niin ruuhkaiset.  Ja kun lähdimme vanhasta kaupungista, autoni rengas puhkesi. Minun täytyi pysähtyä keskelle valtaisaa ihmispaljoutta. Mutta välittömästi kaksi ortodoksijuutalaista perhettä pysähtyi, he vaihtoivat renkaan ja siunasivat meidät jatkamaan matkaa.

Tämä on ainutlaatuisen juutalaista käyttäytymistä. He näkivät, että minä olen vanha valkohapsinen mies, ja he ottivat renkaanvaihdon hoitaakseen tuosta vaan. Meitä ympäröi uskonnollisten ihmisten joukko lapsineen ja vauvoineen, ja renkaan vaihto kävi nopeasti. He eivät antaneet minun edes ottaa puhjennutta rengasta ja nostaa sitä takatilaan. Tällainen käyttäytyminen on niin ainutlaatuista ja erityistä – israelilaiset eivät jää tumput suorina seuraamaan tapahtumia. He ryhtyvät heti toimeen ja saavat valmista aikaan kädenkäänteessä.

Rukouslistassa ei ole muutoksia edellisiin viikkoihin. Siinä on samat ihmiset samoine tarpeineen. Koputtakaamme yhdessä kaiken Tuomarin ovelle, olkaamme kuin leski, joka tarvitsi leipää keskellä yötä eikä suostunut lähtemään tuomarin ovelta vielä keskiyölläkään, ennen kuin tuomari vastasi hänen pyyntöönsä.

Rukoilkaa Israelin valtion ja Israelin hallituksen puolesta. Meneillään on uuden hallituksen synnyttäminen Israeliin. Uskoisin, että Israel on maailman historiassa ainoa maa, jossa on ollut kahdet vaalit kuudessa kuukaudessa, ja siitä huolimatta hallituksen kokoaminen takkuaa.

Kaksi suurta poliittista puoluetta ovat rinta rinnan lähes samalla äänimäärällä. Tilanne on umpikujassa, joka johtuu johtajien välisestä henkilökohtaisesta vastenmielisyydestä ja vihamielisyydestä. Israel tarvitsee teidän rukouksianne, ja se tarvitsee ennen kaikkea, että Kaikkivaltias Herra panee poliitikkomme ja uskonnolliset johtajamme lopettamaan itsekkään vihanpidon ja vastenmielisyyden ja sopimaan välittömästi.

Rukoilkaa, että Jumala auttaisi tätä pientä Israelin kansaa, joka on selvinnyt 2000 vuoden diasporasta, pysymään pystyssä ja kohtaamaan ne miljardit vihamiehet, jotka valmistautuvat tuhoamaan Israelin.  Israel on Jumalan profeetallisten lupausten menestymisen ja toteutumisen saareke, joka tuo lopulta pelastuksen koko maailmalle Messias Jeshuan kautta. Me tarvitsemme teidän rukouksianne ja tukeanne!

Rukoilkaa erään Israelissa ylipistossa opiskelevan korealaisen ystävän vaimon puolesta. Vaimon nimi on Rachel, Jingyung Lee. Hänellä on todettu rintasyöpä. Myös erään hyvän ystävän nuorella vaimolla nimeltään Hannah Yoshida, Kioton Glory seurakunnasta, on syöpä. Rukoilkaa kalliin sisaremme Tiz H:n puolesta. Hänelta on juuri leikattu syöpäkasvain ja hän saa nyt kemoterapiaa.

                      Ilana Avramov, New Yorkissa asuvan ensimmäisen serkkuni vaimo. Hänellä on syöpä ja hän valmistautuu leikkaukseen. Näyttää siltä, että meidän kaikkien täytyy rukoilla Herraa paljastamaan salainen hoitomuoto ja lääkitys, joka tuhoaa syövän kokonaan maan päältä.

                      Rukoilkaa Ruby L:n puolesta. Hänellä on vielä edessään 9 kemoterapiajaksoa.  Hän miettii myöskin muuttamista palvelutaloon.

                      Rukoilkaa ja anokaa Jumalaa parantamaan ja antamaan voimia ja rohkaisua ja ystäviä auttamaan näitä rakkaita veljiä ja sisaria, jotta he selviävät haasteistaan.

 Älkää unohtako rukoilla taiwanilaisen sisaren puolesta. Hän on Jumalan palvelija ja johtaja, ja saa myös kemoterapiaa Taiwanilla. Hänen nimensä on Angela.

Tyttäremme Danah ja tyttärentyttäremme Noaam käyvät nyt läpi hyvin vaikeita aikoja. Rukoilkaa myös pojanpoikamme Joseph Shulamin puolesta, samoin Barryn ja Bethin ja hänen vanhempiensa puolesta.

Vaimoni Marcia on nyt kotona Israelissa. Muistakaa häntä rukouksin. Marcialla on vaikea diabetes ja nivelreuma, ja hän tarvitsee jatkuvaa Herran siunausta pystyäkseen tulemaan toimeen sairauksiensa kanssa. Ennen kaikkea hän tarvitsee Jumalan armoa ja parantavaa voimaa.

Toiset yleiset vaalit Israelissa ovat ohi, ja jo nyt puhutaan kolmansista vaaleista. Israelin presidentti Ruby Rivlin tekee parhaansa auttaakseen muodostamaan hallituskoalition, mutta hänkin on oikeastaan jo heittänyt toivonsa tämän mahdollisuuden toteutumisesta.

Rooman hallinto ensimmäisen vuosisadan puolivälissä olisi voinut helposti ottaa oppia meidän nykyisestä israelilaisesta hallitussotkustamme. Kansana me olemme olleet kaksi kertaa maanpaossa. Jumala ajoi meidät maastamme kovalla Assyyrian ja Babylonian kädellä, ja Rooma viimeisteli tuhon vuonna 70 jKr.

Lähes 2000 vuotta myöhemmin Jumala toteuttaa lupauksiaan ja palauttaa meitä takaisin kotiin esi-isiemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maahan. Luulisi, että olisimme oppineet jotain, josta olisi apua tämän ympäri maailmaa saapuneista maahanmuuttajista muodostuvan kansan keskinäisen yhteyden luomiseen.

Ei, emme ole oppineet juuri mitään. Kaikissa puolueissa on itsekkäitä poliitikkoja. Lahjonta ja nurkkakuntaisuus sytyttävät yhä vihanliekkejä ja rotuennakkoluuloja siinä määrin, että kun Israelin presidentti, joka on hyvä ja rehellinen mies, kehottaa kokoamaan täydellisen yhtenäisyyden hallituksen, joka pystyisi yhtenä miehenä kohtaamaan Iranin, Turkin ja muiden kansainvälisten ja kansallisten tapahtumien ja vieläpä muiden arabimaiden kanssa solmitun rauhan, esittämät haasteet, meidän johtajamme käyttäytyvät kuin lapset leikkiessään ”kuka jää ilman tuolia musiikin lakatessa”.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Ja kun rukoilette Israelin puolesta, lausukaa pieni rukous myös Yhdysvaltojen, Englannin, EU:n ja Kiinan ja koko maailman puolesta. Minun rukoukseni on: Herra, tule pian!

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. 

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Rukoilkaa Koreassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Rukoilkaa KIBIn ja Israel Foorumin puolesta, ja monien Jumalan miesten ja naisten puolesta, jotka rakastavat Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta ja ovat rukoilleet Israelin puolesta niin monta vuotta ja tukeneet Israelissa tehtäviä  hyviä töitä. Nämä ovat suurenmoisia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia. Rukoilen, että Herra vaikuttaisi sovinnon lastensa välillä ja yhdistäisi heidät yhtä tarkoitusta varten: rukoilemaan Israelin puolesta ja tukemaan Israelia ja varsinkin Israelissa olevia Messias Jeshuan juutalaisia opetuslapsia. Pyydän teitä rukoilemaan etenkin KIBIn hallituksen jäsenten puolesta, jotka ovat sijoittaneet elämänsä ja rahansa tähän pro-Israel järjestöön Koreassa.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Kallis sisar Svetlana, joka kuuluu Abu-Eidin perheeseen avioliiton kautta, oli pari päivää sitten vakavassa leikkauksessa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

                       Tiz Huch, rakas sisaremme Dallasissa, Texasissa, saa kemoterapiaa. Rukoilkaa Tizin puolesta, älkääkä unohtako rukoilla hänen lapsenlapsensa Lionin puolesta. Lion voi paljon paremmin, mutta rukouksenne ovat yhä tärkeitä jotta näemme pikku Lionin täydellisesti parantuneena. Sama koskee tietysti hänen isoäitiään Tiziä. 

                      Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

                      Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Kuulin juuri, että Tineke ei voi oikein hyvin. Rukoilkaa Tineken ja hänen sielunsa puolesta. 

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie. Nancy Hook ja hänen perheensä tarvitsevat erityisrukousta parantumisen puolesta, että Jumalan armollinen käsi koskettaisi Nancya ja Donia. Don joutuu kohta munuaisleikkaukseen. Rukoilkaa, että Jumala parantaisi hänet kiireesti.

Ja seurakuntamme jäsenet tarvitsevat rukouksianne: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani Herrassa, David B.A.ta .

                      Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilen ja pyydän teitä rukoilemaan Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin.                    Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja erityisesti myös tri Songin ja tri H. Kimin puolesta, ja Israel Forumin johtajien ja johtokunnan puolesta ja Soulissa olevan Onnuri seurakunnan puolesta, jotka rukoilevat meidän ja Israelin puolesta joka sapatti joka aamu. 

Rukoilkaa veli Michael Knezevichin puolesta ja pyytäkää Herraa siunaamaan häntä terveydellä ja siunaamaan hänen perhettään ja liiketoimiaan. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam