Jerusalemin rukouslista 17.9.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tooran lukukierroksen loppu lähestyy. Sillä tänä sapattina vietämme Pasuunansoitonjuhlaa, joka on myös perinteinen juutalainen Rosh Hashana eli Uusi vuosi hepreaksi. Kyse ei ole raamatullisesta Uudesta vuodesta, joka alkaa ensimmäisestä, eli Nisan-kuusta, jolloin vietetään Pääsiäistä. Nyt vietettävä juutalainen Uusi vuosi on itse asiassa seitsemännen heprealaisen kuukauden, Tishrein, ensimmäinen päivä.

Tälle päivälle, 1. Tishreitä, osuva raamatullinen juhla on Pasuunansoitonjuhla. Miksi Israelin käsketään puhaltaa pasuunaan (shofariin) seitsemännen kuukauden ensimmäisenä päivänä? Pasuunaa soitetaan perinteisesti kutsuna sotaan; se on kansalle herätyskutsu valmistautua lähtemään sotaan.

Minkä sodan pitäisi alkaa seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä? Koko raamatullisen historian suurin hengellinen taistelu oli sota Baaleja vastaan. Baal oli kanaanilainen talven, sateen, ukkosen ja salaman jumala. Sadekausi alkaa yleensä näihin aikoihin vuodesta.

Melkein joka vuosi ensimmäiset sateet tulevat Rosh Hashanan ja Lehtimajanjuhlan (Sukkot) välisenä aikana. Kanaanilaisten tarustossa Asera, Elin vaimo (El oli jumalien isä kanaanilaisessa ja amorilaisessa uskonnossa) ja Baalin äiti, menee alas helvettiin (syvyyksiin) herättämään Baalin henkiin.

Tämä kaikki tapahtuu seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Siksi Herra käski Israelia puhaltamaan pasuunoihin juuri tänä päivänä symbolisena tekona ja sodan julistuksena naapureidemme pakanuutta vastaan.

Kun juutalaiset olivat pakkosiirtolaisuudessa Baabelissa 70 vuotta, palatessaan Esran ja Nehemian kanssa he toivat mukanaan babylonialaisten kalenterin ja ottivat babylonialaisten uuden vuoden päivän Uuden vuoden ajankohdaksi. Siksi juutalainen Uusi vuosi on 1. päivänä seitsemättä kuuta.

Tämän sapatin Tooran lukujakso on 5. Moos. 31. Se on hyvin lyhyt jakso, mutta siinä on muutama tärkeä opetus minun kaltaisilleni vanhoille johtajille ja myös muille. Nuorten johtajien täytyy nousta tehtävänsä mittaisiksi, mutta on tärkeä muistaa, että he ovat nuoria ja kokemattomia.

Vanhempien johtajien täytyy myös muistaa, että he ovat tehneet tehtävänsä ja kantaneet kansaa erämaan halki auttamalla heitä kasvamaan ja ruokkimalla heitä ja tarjoamalle heille ikään kuin vettä kalliosta. Nyt on sitten aika antaa seuraavan johtajasukupolven kastella jalkansa Jordanin myrskyisillä töyräillä, ja ehkä on niin, että vanhemmat johtajat eivät ylitäkään virtaa uudelle alueelle. Tilanne on sama kuin Mooseksen kohdalla, joka rukoili, että Jumala sallisi hänen ylittää Jordanin Kanaanin maahan – maahan, joka oli luvattu Aabrahamille ja hänen siemenelleen ikuisiksi ajoiksi.

Seuraavaksi katkelma tämän viikon lukujaksosta, jossa Mooses lausuu pitkän puheensa lopussa puolustuksensa:

”Mooses meni ja puhui koko Israelille nämä sanat. Hän sanoi heille: ´Minä olen nyt 120 vuoden ikäinen, enkä voi enää mennä ja tulla, sillä Herra on sanonut minulle: ´Sinä et mene tämän Jordanin yli.´ Herra, sinun Jumalasi, kulkee sinun edelläsi. Hän tuhoaa nämä kansat sinun tieltäsi, ja sinä lasket heidät valtasi alle. Joosua on teidän johtajananne kuten Herra on puhunut. Herra tekee heille kuten hän teki Siihonille ja Oogille, tuhoamilleen amorilaisten kuninkaille ja heidän maalleen´” (5. Moos. 31:1-4, Saarnivaaran käännös).

Kun luin ensimmäisen kerran tämän tekstin, ensimmäinen kysymykseni kohdistui tämän luvun alkuun: ”(Silloin) Mooses meni ja puhui...” Milloin on tuo ´silloin´, ja missä Mooses oli, että hänen täytyi mennä ja puhua kansalle?

Koko 5. Mooseksen kirjan merkitys on siinä, että se on näyttämönä Mooseksen viimeiselle suurelle puheelle juuri ennen kuin hän nousee Nebon vuoren huipulle (Pisga), josta hän ei enää palaa – Mooses kuolee tuolla vuorella.

Qumranilta (Kuolleen meren kääröt) löytyneestä 5. Mooseksen kirjan käsikirjoituksessa lukee: ”Kun Moose oli puhunut nämä sanat”.  Tässä luvussa välitetään sellainen kuva, että Mooses yrittää kovasti tehdä kaksi asiaa samanaikaisesti. Hän yrittää selvitä arvokkaasti tästä epämiellyttävästä hetkestä, jolloin koko Israel ylittää Jordanin Kanaanin maahan, kun taas hän puolestaan kiipeää vuorelle, josta hän ei enää palaisi Israelin kansan johtajana, kansan joka syntyi Siinain autiomaassa 40 vuoden vaelluksen aikana.

Kuinka Mooseksen kaltainen johtaja astuu alas arvokkaasti, pää pystyssä? Ensin Mooses esittelee Joosuan kuulijoille seuraavana Israelin johtajana, Jumalan ja Mooseksen tähän tehtävään asettamana. Sitten Mooses lupaa, että Jumala kulkee heidän kanssaan, johdattaa heitä ja taistelee heidän sotansa. Kolmanneksi Mooses vakuuttaa Israelin kansalle, että heillä ei ole syytä pelkoon, koska Herra on johdattamassa heitä kun he ottavat haltuunsa maan, jonka Hän lupasi kansakunnan isille.

Seuraavaksi Jumala paljastaa Moosekselle Israelin historian surullisen tulevaisuuden, heidän tottelemattomuutensa ja kapinointinsa Jumalaa vastaan, heidän kääntymisensä palvomaan epäjumalia ja Jumalan suuttumuksen, joka vaikuttaa sen, että Hän kätkee kasvonsa Israelilta ja lähettää heidät maanpakoon, pois maasta, tuodakseen heidät takaisin maahan, jossa Hän on ilmoittava itsensä kansalle…Meillä on muutamassa jakeessa, pähkinänkuoressa, koko Israelin historia.

Mikä tämän luvun merkitys on raamatullisen historian suuressa suunnitelmassa? Katsoopa tätä lukua mistä näkökulmasta tahansa (joko modernien tai postmodernien tutkijoiden silmien läpi tai perinteisestä ortodoksisesta näkökulmasta), Mooseksen tällä hyvin vaikealla hetkellä saama ilmoitus on sekä profeetallinen että vaikea. Jumala kertoo Moosekselle, että kansa, jota hän on hoivannut 40 vuotta erämaassa, tulee jättämään Jumalan ja alkaa palvoa epäjumalia, ja että Herran viha pakottaa heidät ulos maasta maanpakoon.

Tätä Mooseksen kaltaisen johtajan on varmaan vaikea ottaa vastaan. Mutta juuri tänä hetkenä, jolloin hän varmaan vihastuu ja järkyttyy siitä, että hänen elämäntyönsä ei menestykään, ja että kaikki se, mitä hän on antanut tälle kansalle, ei tule kestämään kovin kauan aikaa, ja että Israelin kansa alkaa palvoa epäjumalia, Herra sanoo hänelle kuitenkin, että totta on, että kansa kulkee vaikeiden aikojen läpi ja Hän tulee kätkemän heiltä kasvonsa, mutta lopulta kaikki kääntyy hyväksi ja he palaavat Jumalan luo ja Hän vie heidät takaisin maahan. 

Marcia ja minä, jotka olemme sijoittaneet yli 50 vuotta elämästämme Netivyaan, olemme nyt siirtäneet Netivyan ja Roeh Israel (Israelin Paimen) seurakunnan johtajuuden nuorempien miesten käsiin. Nämä miehet syntyivät ja kasvoivat tässä järjestössä ja tässä seurakunnassa, niin kuin Joosua Nuunin poika, jolle Mooses siirsi heprealaiskansan johtajuuden.

Tässä on hyvin tärkeä opetus: sukupolvet tulevat ja sukupolvet menevät, ja jokaisen johtajasukupolven velvollisuus on aloittaa mahdollisimman aikaisin seuraavan johtajasukupolven valmistaminen tehtävään ja varmistaminen, että he ovat parempia kuin edellinen johtajasukupolvi.

Nykymaailman dynaamisessa kulttuurissa, jossa tapahtuu nopeita muutoksia niin teknologiassa kuin kulttuurissa, on mahdollista kasvattaa uusi johtajasukupolvi vain, jos heidät erotetaan joukosta paljon ennen kuin heitä tarvitaan. Herra johdatti minut 15 vuotta sitten erään japanilaisen veljen kautta aloittamaan nykyisen johtajasukupolven kouluttamisen ja valmentamisen.

Ja nyt meillä on, kiitos Herralle, mahtavia johtajia, jotka johtavat ja opettavat ja palvelevat Jeshuan juutalaisten opetuslasten yhteisöä suurenmoisesti meidän seurakunnassamme ja Netivyan kautta ja jopa seurakuntamme ulkopuolella. 

Mooseksen ja Israelin lasten erämaavaiheen historiassa on paljon opittavaa johtajuudesta ja seuraavan sukupolven valmentamisesta. Miksi tämä on niin tärkeää koko maailman kristityille?

Ensiksikin, johtajaksi tulemisesta on tullut mekaanista – miehet valitsevat tulla ”saarnaajiksi” tai ”pastoreiksi” ja seurakunnanjohtajiksi, ja he käyvät koulua ja heistä tulee ammatiltaan ”jumalan miehiä”. Tekstissä ei ole virhettä, kirjoitin tarkoituksella pienellä alkukirjaimella.

Toiseksi, seurakunnat ostavat johtajansa, heitä ei kasvateta seurakunnassa. On ihan OK maksaa saarnaajalle ja muille johtoasemissa oleville heidän työpanoksestaan. Mutta ei ole hyvä eikä oikein, että ne, joille maksetaan siitä että he tekevät ”saarnaajien” tai ”pastorien” työn, asettavat etusijalle työn antaman varmuuden ja siitä saatavan palkan, kun heidän pitäisi olla Jumalan palvelijoita ja Jumalan kansan johtajia. Tämän läksyn minä olen oppinut tästä Tooran lukujaksosta.

Rukousosio

Meidän tulee rukoilla koko maailman puolesta ja kukin oman maansa puolesta ja Israelin puolesta. Uskon että tämä koronavirus on vitsaus niin kuin ne raamatulliset vitsaukset, jotka Jumala lähetti

kasvattaakseen Israelia ja vetääkseen heidät uudelleen lähempään suhteeseen kanssaan ja osoittamaan suurempaa kunnioitusta Luojaansa kohtaan. Kun Israel katui ja katsoi Mooseksen ylös nostamaa pronssikäärmettä, he parantuivat. Me emme tietenkään tarvitse pronssikäärmettä niin kuin Mooseksen päivinä, vaan meidän tulee nostaa silmämme ylös ja keskittyä Herraamme Jeshuaan eikä mihinkään muuhun.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskitämme uudelleen uskomme Messiaan evankeliumiin, ja jätämme tunnustuskuntiin keskittymiset, jotka ovat yhä uudelleen jakaneet Messiaan ruumiin ja siirtäneet uskomme keskipisteen seurakuntainstituutioon, pois Hänestä, joka ristiinnaulittiin. Uskon, että tämä vitsaus, niin kuin kaikki vitsaukset Jumalan Sanassa, tulee Jumalalta ja vain Jumala voi pysäyttää sen.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja pojanpoikaamme Joey´a, jotka ovat myös kotona ja tekevät työtä kotoa käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91-vuotias ja hänen terveytensä horjuu.

Brasiliassa on paha tilanne koronaviruksen tähden ja liikemiehet ovat myös suuressa paineessa yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä. Meillä on Brasiliassa paljon veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat rukoustamme ja esirukoustamme puolestaan. Annan lyhyen listan seurakunnista ja veljistä ja sisarista Brasiliassa, jotka tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa näinä rankkoina aikoina: Rukoilkaa Netivyan Brasiliassa olevien tytärseurakuntien puolesta: Har Zion, Ensenando de Siao ja Sar-El Curitibassa ja muita veljiä ja sisaria Curitiban kaupungissa. 

Curitibassa on toinenkin veljien ja sisarten seurakunta, jota johtavat veli Claus ja veli Moses, rukoilkaa myös näiden kalliiden veljien puolesta ja messiaanisten seurakuntien puolesta Fortalezassa, Santa Mariassa, Sao Paulossa, Rio de Janeirossa ja muissa kaupungeissa. Rukoilkaa rakkaiden iäkkäämpien ja haavoittuvampien veljiemme ja kumppaneidemme puolesta Brasiliassa: Michelle O., Marcelo Guimaraesin perhe, etenkin hänen isänsä Paulo, ja Marty Galante, ja Resendan perhe.

Rukoikaa TJ:n puolesta. Hän on seurakuntapastori Taiwanilla ja hän menetti äskettäin vaimonsa, sisar Angelan, syövälle. Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä. Muistakaa Lopesin perhettä Brasiliasta rukouksissanne. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy, Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa, ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yoko sai aivohalvauksen, rukoilemme että hän toipuu nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Suomalainen veljemme Erkki Murto on kuollut. Erkki siirtyi pois tästä ajasta muutama päivä sitten. Muistakaamme Erkin leskeä, Sirpaa, rukouksin. Lohduttakoon Herra häntä näinä surun ja murheen hetkinä.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Lisään rukouslistaan erään tärkeän yliopistoprofessorini tyttären, Allison Howard Williamsin. Hän on Patsy Wilkerson Howardin ja tri George Howardin tytär. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös  Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”. ”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa. Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Reuven ja Clil, jotka ovat matkalla kotiin Israeliin tänä viikonloppuna, jos Herra suo. Muistakaa heitä rukouksissanne. Olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän kotiinpaluunsa puolesta muutamana viime viikkona ja Herra vastaa nyt rukouksiimme. Herra pitäköön heidät turvassa ja tuokoon heidät kotiin.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan, ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen huoneet palvelutyö) Abilenesta, Teksasista. Tavoitteemme on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia. Eräs perhe Sveitsistä on tulossa isännäksi ja emännäksi ensimmäiseen sellaiseen huoneistoon Jerusalemissa. Jerusalemin sairaaloiden sosiaalityöntekijät ovat innoissaan tästä hankkeesta, jossa veljemme USA:ssa ja Netivyan henkilökunta toimivat yhteistyössä ja ovat ensimmäinen sellainen palvelutyö Israelissa. Tarvitsemme rukoustukeanne ja apuanne toteuttaaksemme tämän merkittävän hankkeen, joka on siunauksena niin sairastuneille kuin heidän perheilleen.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

P.S. Tänä uutena vuotena (Rosh HaShana) autamme Jerusalemin kukkuloiden terapeuttista keskusta  (JHTC) järjestämään Jerusalemin syrjääntymisvaarassa oleville nuorille Iloisen juutalaisen uuden vuoden.