Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 18.6.2020

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tämän sapatin Tooran lukujakso on nimeltä Korach (4. Moos. 16:1 – 18:32), profeetoista lukujakso on 1. Sam. 11:14 – 12:22. Uudesta testamentista luemme Room. 13:1-7.

Tämä Koorah -jakso on huipputason oppitunti hyvästä, pahasta ja rumasta johtajuudesta. Se on taivaallinen Pyhän Hengen opetus siitä, kuinka johtajien tulisi toimia johtajuuskriisin aikana. Nämä rukouslistat vain pitenevät opetusosuuden kasvaessa. Ymmärrän, että monet ihmiset eri puolilla maailmaa pitävät opetusosiosta, mutta jotkut Netivyan henkilökunnasta ovat pyytäneet minua lyhentämään opetusta. Olen luvannut tehdä parhaani ja lyhentää sitä tästä viikosta lähtien!

Toorajakso alkaa näillä sanoilla:

”Sitten Koorah, Jisharin eli Leevin pojan Kehatin pojan poika, ja Ruubenin jälkeläiset Daatan ja Abiram, Eliabin pojat, sekä Oon, Peletin poika, alkoivat kapinoida Moosesta vastaan. Heihin liittyi kaksisataaviisikymmentä israelilaista miestä, jotka olivat kansan ruhtinaita, kansankokouksen jäseniä, nimekkäitä miehiä” (4. Moos. 16:1-2, RK).

Mitä opimme tästä avauksesta, joka tuo eteemme täysin yllättäen tällaisen ryhmittymän? Ensimmäinen oppimamme asia on, että kyse ei ole spontaanista vanhaa johtajakaartia vastaan suunnatusta arvostelukokouksesta.

1.                   Koorah, Kehatin pojan poika, on leeviläinen Leevin sukua niin kuin Mooses ja Aaron, jotka ovat samaa heimoa.

2.                   Koorahin täytyi tehdä kovasti työtä kootakseen kaikki tyytymättömät leeviläist, joiden johtajuuspyrkimykset olivat jääneet täyttymättä, näitä olivat myös Daatan ja Abiram, Ruubenin pojat. Vaatii organisointia ja keskustelua ja pahanpuhumista, kun ryhdytään Jumalan antamaa, kansaa monia vuosia palvellutta johtajuutta vastaan.

3.                   Koorah ja hänen joukkionsa eivät tulleet rauhanomaisessa tarkoituksessa vaan heillä oli kapina mielessään. Näemme sen sanoista: ”alkoivat kapinoida Moosesta vastaan”. Eli kyse ei ollut oikeutetusta pyynnöstä saada työtä tai huomiota tai paremmat olot. Kyse oli kansannoususta, kapinasta, haasteesta siirtää syrjään Mooses ja Aaron. Oli kyse yrityksestä ottaa johtajuus itselleen ja voittaa Mooses ja Aaron.

4.                   Saadakseen 250 Israelin kansan ruhtinasta mukaan haastamaan johtajisto on vaatinut paljon työtä. On kovan työn takana saada 250 israelilaista päällikköä olemaan samaa mieltä yleensä mistään. Tämä on totta etenkin kun puhumme politiikasta. Kuluneina 12 kuukautena meillä on ollut kolmet yleiset vaalit ja tämänhetkinenkin Benjamin Netanyahun ja Benjamin Gantzin muodostama ”kokoomahallitus” on huteralla pohjalla. Joten voitte vain kuvitella miten rankasti herra Koorah on joutunut tekemään työtä saadakseen kokoon 250 israelilaista päällikköä ja saadakseen heidät vakuuttuneiksi siitä, että he kyllä pystyvät syrjäyttämään Mooseksen. Uskoisin Koorahin jo luvanneen aseman ja työn monille näistä päälliköistä.

Tarina jatkuu näin:

He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin luo ja sanoivat heille: ´Jo riittää! Onhan koko seurakunta, sen joka ainoa jäsen, pyhä, ja Herra on heidän keskellään. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle” (4. Moos. 16:3).

Huomatkaa Koorahin joukon perusteet:

1. Mooses ja Aaron, te otatte liian paljon vastuuta.

                      * Tämä voisi kuulostaa siltä kuin he olisivat huolissaan Mooseksesta ja hänen tiiviistä aikataulustaan ja paljosta työstään ja tahtoisivat olla jakamassa Mooseksen taakkaa johtajana. Mutta tästä ei ole kyse. Itse asiassa he sanovat: ”Mooses, sinulla ei ole täällä monopolia. Me olemme täällä ja me tahdomme osan johtajuudesta. Tahdomme että johtajuudessa toimii demokratia ja yhdenvertaisuus. Et voi tehdä sitä yksin!”

2.  Emme ole yhtään vähemmän sopivia ja pyhiä kuin sinä ja veljesi Aaron.

                      *  Olemme yhtä sopivia kuin sinä ja Aaron! Sinun täytyy jakaa johtajuus meidän kanssamme koska me olemme yhtä hyviä kuin te olette.

                      *  He eivät tietenkään ota huomioon, että Mooses ei halunnut tätä tehtävää tuoda Israelin lapset pois Egyptistä. Hän ei metsästänyt sitä työtä, vaan kaikkivaltias Jumala määräsi hänet siihen.

                      *  Mooses suoritti myös Egyptin, faraon ja kaikkien egyptiläisten edessä kaikki teot Jumalan ohjaamana.

3.  Keskuudessamme pitäisi vallita yhdenvertaisuuden ja johtajuuden pitäisi olla jaettu eikä sitä saisi pitää niin kauan saman perheen käsissä.

                      *  Tämä Koorahin ja hänen joukkionsa vaade tuntuu hyvin nykyaikaiselta. Vaadimme itsellemme tasa-arvoa, veljeyttä ja vapautta tehdä mitä tahdomme. Tämä väite on hyvin nykyaikainen. Yhdenvertaisuuden vaatimus ilman ponnisteluja, veljeyden vaatimus ilman velkaa ja vastavuoroisuutta ja vapauden vaatimus ilman rajoituksia johtaa sekasortoon ja lopulta itsevaltiuteen.

4.  Mooses tuo esiin hyvin tärkeän perustelun tässä asiassa, perustelun, jollaista hyvin harva poliitikko, jos yksikään, voi esittää tänään. Olkoon Herra tuomarina minun ja Koorahin ja hänen väkensä välillä. Tämä on yksi tärkeimpiä oppitunteja johtajille, joille esittävät haasteitaan ja joita vastaan hyökkäävät toiset johtajat ja ihmiset, jotka väittävät olevansa Jumalan lähettämiä tai joita ajaa halu  kilpailla kulloisenkin johtajiston kanssa.  Useimmissa tapauksissa kehkeytyy kilpailua, juonittelua, vääriä syytöksiä, likaista sotaa ja panettelua.

                      * Mooses ei sorru vastustajiensa tasolle. Hän ei lankea vastahyökkäykseen eikä ryhdy parjaamaan Koorahia ja Koorahin kanssa uhittelevaa 250 miestä. Hän kutsuu Herraa olemaan tuomarina ja puolustajanaan. Herra hoitelee leirin puhtaaksi kapinoivasta joukosta.

5. Israelin lapset näkivät, miten Jumala oli toiminut Aaronin poikien Naadabin ja Abihun kohdalla ja heidän olisi pitänyt ymmärtää ja katua syntistä käytöstään ja uhmailuaan Jumalan nimittämiä Moosesta ja Aaronia vastaan. Koorah ja hänen 250 miehen joukkonsa eivät osanneet odottaa Jumalan väliintuloa, sitä että maa aukeni ja nieli heidät elävinä helvetin kuiluihin.

6. Johtajina ja Messias Jeshuan opetuslapsina meidän ei tule vain uskoa Jeshuaan vaan myös uskoa, mitä Hän, Herramme ja Kuninkaamme, on käskenyt meidän tehdä. Hän neuvoi meitä kääntämään toisen posken sortajillemme ja tulemaan ihmisten kalastajiksi. Hän kielsi meitä vastaamasta pahaan pahalla, vaan käski meitä tekemään aina hyvää.  Mooses antoi Herran olla tuomarina ja Herra on tuomari, ei vain kaiken lihan tuomari tuomiopäivänä vaan myös nyt täällä maan päällä. Herra on sama Jumala, josta luemme Raamatussa. Hänellä on sama viisaus ja Hän tuomitsee pahat ihmiset siinä missä vanhurskaatkin. Hän on sama Jumala, joka pyysi Abrahamia lähtemään isänsä kodista, maastaan ja kansastaan paikkaan, josta kiistellään, Kanaaninmaahan.

Mooseksen johtajuus on minulle haaste niin kuin Messiaamme ja Kuninkaamme Jeshuan opetus on minulle haaste. Haasteenani on sallia Herran olla kaikkeni, ei vain pelastajani ja lunastukseni, vaan myös rabbini/opettajani ja neuvonantajani jokapäiväisessä elämässäni ja valmistautumisessa iankaikkisuuteen. Toivon, että luette Koorahin tarinan ja keskitytte siihen, mitä voitte oppia Moosekselta – kaiken sen myönteisen ja kärsivällisyyden ja sen, että ei ryhdy itse puolustelemaan itseään vaan antaa Jumalan tehdä sen. 

Rukousosio

Koronavirus jyllää yhä Israelissa ja muuallakin maailmassa. Israelin hallitus salli avata koulut ja ravintolat, ja muutaman päivän päästä julkisen liikenteen, häät ja hautajaiset. Seuraukset olivat odotetut ja tartunnan saaneiden ja sairastuneiden lukumäärä on noussut rajusti, samoin hengityskoneissa tehohoidossa olevien määrä Israelin sairaaloissa.

Meidän täytyy rukoilla, että koko maailma katuisi ja etsisi Herraa. Tämä virus ja vitsaus on niin kuin kaikki muut vitsaukset Raamatussa. Se on vähintään testi ja kutsu itsetutkisteluun kaikille ystävillemme ja veljillemme ja sisarillemme Herrassa.  Yleisesti ottaen se on vähintäänkin Jumalan rangaistus maailman uskonnollisten ja maallisten yhteisöjen syntisestä käytöksestä ja turmeluksesta.

Voitte käydä Netivyan facebook-sivuilla kuuntelemassa opetustani raamatullisesta vitsausten kaavasta. Saatte paremman käsityksen siitä, miten Raamattu näkee vitsaukset. Vitsauksista parantumisen ja niiden loppumisen saa melkein aina aikaan synnin tunnustaminen ja parannuksen teko.

Rukoilkaa Marcian terveyden ja muistin puolesta, diabetes ja nivelreuma.. Marcia on pysytellyt kokona helmikuun alusta lähtien. Hän on käynyt ulkona vain pari kertaa, lyhyellä autoajelulla minun kanssani. Rukoilkaa hänelle terveyttä!

Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa puolesta, samoin Noaam, tyttärentyttäremme. Muistakaa Danaa ja Noaamia rukouksissanne. He ovat olleet kodissaan nyt jo kaksi kuukautta. Periaatteessa he eivät käy ollenkaan ulkona. Noaam on etäopetuksessa ja Dana tekee työtä kotoa käsin. Danalla on allergioista ja myös astmasta johtuvia hengitysvaikeuksia.

Rukoilkaa edelleen USAn puolesta, George Floydin kuolemaa seurasi kauheita tapahtumia, mellakoita ja järjestyksen puutetta. Järjestyksen ja keskinäisen kunnioituksen on palattava kansan ja poliisin välille eri yhteisöissä, ja Jumala voi auttaa, jos ihmiset vain kääntyisivät maailmankaikkeutemme kaikkivaltiaan Luojan puoleen.

Rukoilkaa edelleen brasilialaisen sisaremme Michelle O:n puolesta. Rukoilkaa koko Brasilian puolesta. Koronavirus on Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa kuin irtipäässyt tuli kuivalla niityllä.

Liittäkää rukouksiinne eritysrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka kaipaavat Jumalan puuttumista heidän asioihinsa: Angela I, Rachel ja Daniel, veli ja sisar,jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä.  Liittäkää myös Tony B, ja Aries Franklin Mayers Sr. Kiitos, että olette rukoilleet Nancy ja Don Hookin puolesta. Nancylle tehtiin sunnuntaiaamuna munuaisleikkaus ja kiitos Jumalalle, hän on toipunut siitä nopeasti ja palasi työhönsä Netivyaan jo keskiviikkona. Jatkakaa rukoustanne seuraavien puolesta: Rachel-Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffman, RubyL ja Angela Taiwanilta. 

Koronavirus ei ole ohi, sen aiheuttama taloudellinen vahinko työpaikoille ja perheen tuloille on suuri ja se kasvaa kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy rukoilla ihmisten terveyden puolesta ja koronaviruksen taloudellisen vaikutuksen puolesta koko maailmassa. Meidän tulee rukoilla kahta tavoitetta: toipumista koronaviruksesta, joka tappaa vanhempia ja kroonisesti sairaita vanhempia ihmisiä, ja maailman liike-elämän ja teollisuuden toipumista, jotka ovat kärsineet joukkotyöttömyyden seurauksista koko maailmassa.

Erityinen rukouspyyntö Intiasta olevan sisaren puolesta, jolla on todettu rintasyöpä. Tämän sisaren nimi on Cynthia, hän tarvitsee rukouksiamme.

 Rukoilkaa minun perheeni puolesta: Marcia, Danah, Noaam, Barry, Beth ja Joey Shulam. Marcian äiti June Saunders. Kuulin Ann Westin pojalta, että Ann West on nyt 100 vuotta vanha ja yhä terävä ja vahva. Muistakaa Ann Westiä. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja Marly Galante Brasiliasta,jolla on pahanlaatuinen kasvain olkapäässään, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa niiden miljoonien ihmisten puolesta, jotka ovat menettänet työnsä koronaviruksen aikana. Rukoilkaa niiden monien veljien ja sisarten liiketoiminnan puolesta, joilla ei ole ollut tuloja kolmeen kuukauteen, niin Israelissa kuin kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, että ne, jotka etsivät uutta työpaikkaa, saisivat paremman työpaikan kuin mitä heillä oli ennen koronaa.

Rukoilkaa yksityisyrittäjien puolesta, että heidän työnsä jatkuisi pian entisellään ja vielä menestyksellisempänä kuin ennen tätä vitsausta.

Sunnuntaiaamuna alkaa pääministerimme oikeudenkäynti. Häntä vastaan on nostettu kolme vakavaa syytettä. En ole lainkaan iloinen siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme harjoitetaan todellista oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Totuuden on tultava esiin, eikä minua kiinnosta toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Meillä on ollut vankilassa yksi presidentti, yksi valtionvarainministeri, yksi sisäministeri ja yksi parlamentin jäsen. Jo riittää!

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän,jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

PS. Netivyah tarjoaa paljon opetusta sekä facebookissa että youtubessa.  Teen parhaillaan oikein kiinnostavaa video-opetussarjaa Netivyan facebook-sivuilla ja myös Netivyan nettisivulla. Opetukset ovat sekä englannin että heprean kielellä. Teen myös kysymys-vastaus -ohjelmaa, kerran viikossa. Viimeisimmässä oli mukana 304 ihmistä eri puolilta maailmaa. Ilmoitan kysymys-vastaus ohjelmasta päivää ennen Netivyan facebook-sivuilla. Te kirjoitatte kysymyksenne ja minä vastaan niihin niin että kaikki kuulevat ja näkevät sen Netivyan facebook-sivuilla.