Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 2.9.2021

Jerusalemin rukouslista 2.9.2021

Tooran lukeminen samassa järjestyksessä ympäri maailmaa asuvien juutalaisten kanssa muistuttaa kolme-piikkistä haarukkaa, joka palvelee seuraavissa tarkoituksissa:

Ensinnäkin, se osoittaa kuuliaisuutta Jeshuan apostolien ei-juutalaisille veljille ja sisarille antamalle kehotukselle:

“Sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagogissa jokaisena sapattina.” – Apostolien teot 15:19-21.

Tämä apostolien päätös on ydinsyy siihen, etteivät pakanat tarvitse ympärileikkausta päästäkseen yhteyteen Israelin ja Messiaan, Abrahamin pojan, Davidin pojan, kanssa.

Toiseksi, Jumalan sanan tunteminen on keskeistä, jotta ihminen pystyy ymmärtämään Jumalan laatiman ja jo Raamatun ensimmäisissä luvuissa alkavan lunastussuunnitelman laajuuden. Jumalan suunnitelma ihmiskunnan lunastamiseksi ei alkanut Jeshuan syntymästä Betlehemissä. Jeshua syntyi Betlehemissä, koska Jumala oli siten suunnitellut ja antoi näin tapahtua. Jumala oli kutenkin kertonut suunnitelmansa jo Israelin profeetoiden, esimerkiksi Sakariaan ja Jesajan kautta.

Jeshuan syntymä ei ole ihmiskunnan lunastussuunnitelman alkupiste. Lunastussuunnnitelma alkaa jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.

Tietämättömyys suunnitelman laajuudesta on kuin laittaisi 6-vuotiaan lapsen istumaan autoon kuljettajan istuimelle ja antaisi hänen ajaa autoa, vaikka lapsen jalat eivät yletä edes jarrupolkimelle. Tietämättömyys Vanhasta Testamentista, vaikka niin kutsuttujen protestanttipastoreiden kohdalla, on, minun mielestäni, suorastaan rikollista.

Lopulta, osallistuminen Tooran ja profeettatekstien lukemiseen yhdessä ja samanaikaisesti juutalaisen kansan kanssa on kuin kannustaisi urheilujoukkuetta, jonka Jumala on valinnut kantamaan olympiasoihdun maaliviivan yli.

Tämän sapatin teksti on juutalaisen kalenterin mukaisen vuoden 5782 ensimmäisen sapattiteksti. Luemme tekstin 5. Mooseksen kirjasta, tarkemmin 5. Moos. 29:10 – 20:30, otsikoltaan Nitzavim (”seisomme vahvoina”). Kuten näet, lähestymme Tooran loppu, enää on jäljellä neljä lukua ennen kuin päätämme Tooran lukemisen aloittaaksemme sen uudelleen alusta.

Profeettateksteistä luemme Jesajan kirjan 61:10 – 63:9 ja Uudesta Testamentista roomalaiskirjeen 10:1-18.

Erityisesti yksi tooratekstin jae on meille kaikille, niin juutalaisille kuin kristityille ja etenkin messiaanisille juutalaisille, äärimmäisen tärkeä. Tämä jae on 5. Mooseksen kirjan jae 29:29.

”Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on mietä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” – 5 Moos. 29:29.

Monet asiaa ymmärtämättömät kristityt on tänä päivänä ohjattu tutkimaan Kabbalaa. Kabbala on vaarallinen, ihmisen laatima rakennelma, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa, eikä myöskään mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jumala on Raamatussa paljastanut.

Kyllä, kabbalistit käyttävät Raamattua, mutta ainoastaan omiin tarkoituksiinsa ja usein Raamatun historiallisen ja tekstuaalisen kontekstin ulkopuolella. Ensimmäinen ja vaarallisin ulottuvuus ”juutalaisessa” Kabbalassa on tunne ja harhakuvitelma siitä, että Kabbala antaisi siihen uppoutuville jotain erityistä ja salaista tietoa. Riippumatta siitä, missä yhteydessä ihmiset kehittävät tällaisen vääränlaisen ja vahingollisen ylpeyden, he ajautuvat ikään kuin taiteilemaan rullalaudalla, joka ohjaa heidät suoraan helvetin porttien läpi.

Juutalainen lakikokoelma Shulchan Aruch määrittelee, että juutalainen mies voi ryhtyä Kabbalan tutkitsteluun vasta täytettyään 40 vuotta. Tämä lausunto on peräisin n. 100-luvulta jKr. Pirkei Avot 5:21 sisältää rabbi Yehuda ben Taman opetuksen, jossa hän keskustelee eri ikäkausista ja mitä juutalaisen miehen pitäisi tehdä milloinkin. Häneltä opimme, että Raamatun opiskelu pitäisi aloittaa 5-vuotiaana, Mishnan 10-vuotiaana ja 40-vuotiaana on aika tavoitella syvää ymmärtämistä, ”binah”.
Tämä lausunto johti käsitykseen, että filosofiaa tai Kabbalaa pitäisi tutkia vasta 40-vuotiaana.

Tämän näkemyksen kodifioi 1600-luvulla rabbi Shabbetai HaKohen Shulchan Aruch-ommentaarissaan, juutalaisen lain lakikoelman taas kokosi n. 300 vuotta myöhemmin rabbi Joseph Karo (Yore Deah 246:6). Kabbala johdattaa ihmisen järkiperäiseltä ja johdonmukaiselta alueelta numerologiaan ja mystiseen informaatioon perustuvaan ”tietoon”, joka ei ole helposti lähestyttävää, testattavaa tai tarkistettavaa tavanomaisin johdonmukaisin ja historiallisin välinein. Miksi emme kuuntelisi Jumalan Sanaa Mooseksen kautta? Mooses sanoo Israelin lapsille erittäin selvästi ja kuuluvasti:

”Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” (5. Moos.29:29).

Jumalalla on salaisia asioita, joita hän ei paljasta meille. Miksi me rajalliset, uutteelliset ja heikot ihmisolennot haluamme päästä sisään ”salaisuuksiin”? Emmehän me edes ymmärrä ohjeeksemme ja uskoksemme ilmoitettua ja selvästi kirjoitettua Jumalan Sanaa.

Miksi me ihmiset, jotka emme ymmärrä perusasioita, haluamme perehtyä siihen, mitä Jumala on kieltänyt meiltä ja johonkin, jolla ei ole meille päivittäistä käyttöä ? Miksi tunkeutua jollekin pimeälle, epäselvälle, tutkimattoman vaaralliselle täynnä maamiinoja olevalle alueelle? Ottakaamme Jumalan Sana käsittäen se yksinkertaisesti, kielellisesti, historiallisesti, tekstuaalisesti ja historiallisesti ja harjoittakaamme käytännössä sitä, minkä tiedämme selvästi olevan Jumalalta lähtöisin.

Toisena asiana Toora-tekstistämme haluaisin ottaa esiin kanssanne todellisen katumuksen mallin.

”Jos sinä silloin, kun kaikki sinua kohtaa, siunaus ja kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua: Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajoittanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.” (5 Moos. 30:1-4).

Huomaa Jumalan sanan kieli tässä Mooseksen kautta puhutussa tekstissä! Mooses ei sano: ”Jos sinä teet syntiä ja Jumala ajaa sinut maanpakoon, ja sinä saat yllesi kaikki Tooran kiroukset.” Jumalan profeettana Mooses sanoo: ”Nyt tämä pitää tapahtua.”. Tämä tapahtuu sinulle ja sinä tulet tekemään syntiä ja tulet tuomaan yllesi Jumalan kiroukset, Tooran kiroukset ja sinut sirotetellaan kansakuntien joukkoon, koska et totellut Herraa.”

Kuitenkin,”jos sinä palaat (katumus,”teshuva”, ”epistrepso” kerikaksi, kuljet takaisin) Herran, sinun Jumalasi, luo ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja sielustasi, sinä ja sinun lapsesi, kaikessa niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää siun kohtalosi ja armahtaa sinua: Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajoittanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, noutaa sinut sieltäkin.” Nyt tämä ehto tehdä parannus on hyvin tärkeä, mutta totuus on se, että profeetta Hesekielin mukaan Jumala itse ymmärsi, että parannuksen odottaminen tältä uppiniskaiselta kansalta ei johtaisi toivottuun tulokseen. Kansa, jonka hän valitsi, ei ole helpolla taivuteltavissa, se on kovakorvaista väkeä.

Siksi Jumala otti käyttöön toisen suunnitelman, jonka hän paljastaa Hesekielille, kun tämä on vielä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Jumala paljastaa suunnitelmansa ”B”:

“Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. – (Hes. 36:22-28).

Tämä teksti on yksi Jumalan armon suurimmista osoituksista ja ilmentää Jumalan kykyä ja halua osoittaa armoa kansalle, jota kutsutaan kapinalliseksi ja uppiniskaiseksi.

Jumalan uskollisuus suunnitelmalleen ja esi-isillemme – Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille – antamilleen lupauksille tulee ilmi tämän ”B”-suunnitelman kautta: Hän lähettää Poikansa Jeshuan ja antaa meille uuden sydämen ja uuden hengen ja puhdistaa meidät saastaisuudestamme kaikkein kalleimmalla hinnalla. Hän lähettää ainutsyntyisen Poikansa Jeshuan lunastamaan meidät synneistämme ja perustamaan taivasten valtakunnan alas tämän maan päälle.

Meidän rukouksemme ja laulumme on tulla Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan, kumppaneiksi siinä, kun meidän paluumme (parannuksemme) ja ennalleen asettamisemme toteutuvat ja ne viedään päätökseen.

Kun me käymme sisälle tähän uuteen parannuksen tekemisen aikaan juutalaisen vuosikalenterin mukaan, tutkikaamme sydäntämme ja henkeämme ja palatkaamme Herran tykö, ei seurakunnan, ei poliittisten puolueiden eikä hengellisten kerhojen vaan Herran tykö! Pitäkäämme kiinni Jeshuan kädestä, joka johtaa meidät takaisin Herran, meidän (kreikaksi) ”parakletoksemme” eli puolustajamme, neuvonantajamme ja auttajamme luo.

Ihmisinä me emme voi tehdä tätä matkaa takaisin Jumalan luo yksin, koska me olemme loitonneet niin kauas Herrasta. Siksi tarvitsemme tuon ainutlaatuisen Herran Palvelijan, Messiaan, joka täytti Jumala lupaukset Israelille, lupaukset, jotka profeetta Jesaja lausui ja kirjoitti kirjansa luvussa 53.

Niin, rakkaat veljet ja siskot, parannuksen tekemisen vaatimus on Toorassa, mutta Jumalan armon kautta, kun Hän antoi meille Jeshuan Messiaan, meidän on mahdollista palata kotiin hengellisesti ja fyysisesti. Me olemme jo tässä prosessissa!

Ole ylistetty, Herra, ja käytä meitä heikkoja ja rajallisia ihmisiä, joiden sydämet on pesty ja ympärileikattu, ja jotka ovat pyhittäneet elämänsä Jeshualle, Jumalan Pojalle ja Vapahtajalle!

Käytä meitä, Herra, ja tee meistä välikappaleitasi Israelin pelastusta ja Jeshuan pikaisen Siioniin paluuta varten! Aamen!

Rukousosio

”Rukoilkaamme niiden kristittyjen veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat jäljellä Afganistanissa, ja jotka ovat vaarassa jäädä talibanien käsiin. Näiden veljien ja sisarten henki on nyt todella suuressa vaarassa.

Rukoilkaa myös ”Asia Messianic Forumin” puolesta, joka on ollut juuri meneillään. Torstai, 2.päivä syyskuuta on tämän forumin viimeinen päivä. Forumin aloittivat japanilaiset veljemme 16 vuotta sitten, mukana myös israelilaiset veljet yhteistyössä japanilaisten kanssa. Nyt forum on Zoomissa virtuaalisesti, ja mukana on satoja osanottajia useimmista Aasian maista. Alkuperäisestä ryhmästä on jäljellä vielä kaksi puhujaa, Peter Tsukahira ja minä, ja kolmas puhuja on Israelista. Hän on mukana AMF:ssa ensimmäistä kertaa. On aina suuri ilo ja etuoikeus olla osana tätä valtavaa Herran ja Pyhän Hengen voimaa, joka kohdistuu Israeliin ja Aasiaan!

Rukoilkaa tämän konferenssin puolesta, joka järjestetään kahdesti vuodessa, ja pyytäkää Jumalaa siunaamaan niitä ihmisiä, jotka ovat olleet konferenssia suunnittelemassa ja tehneet sen mahdolliseksi, ja pyytäkää Jumalaa siunaamaan myös Israelia ja Yeshuan opetuslapsia Aasiassa!

Julmuus ja syyttömien ihmisten verilöyly jatkuu Kabulissa ja Afganistanissa, vaikkakin nyt vähemmän julkisesti, mutta rukouksemme koskevat silti Afganistania, ja siellä erityisesti olevia kristittyjä sekä niitä ulkomaalaisia, jotka ovat jääneet Kabuliin.”

Rakkaan ystävämme Mahmud Abu-Eidin sisar Gouzlan on hyvin sairas, ja pyydän teitä rukoilemaan Gouzlanin puolesta, ja Marian Mahmudin tyttären puolesta, joka menossa naimisiin Bulgariassa muutaman viikon kuluttua. Rukoilkaa edelleen Rebekka Beckerin äidin ja sisaren puolesta. Rukoilkaa rakkaan sisaren puolesta Brasiliassa, hän on Artuza de Oliveira. Rukoilkaa hyvin rakkaan perheen puolesta, joka asuu nykyään Kanadassa: Merv ja Merla Watson. He ovat jo vanhoja ja tarvitsevat nyt paljon Jumalan armoa elämäänsä.

Pitäkää Israelin hallitus rukouksissanne. Korona-virus riehuu jälleen maassamme ja uudet mutaatiot leviävät kaikkialla maassamme. Ihmiset ovat saamassa kolmannen rokotteensa, mutta kestää joitakin viikkoja, ennen kuin tilanne rauhoittuu. Meidän kaikkien tulee rukoilla, että Herra pysäyttää tämän pandemian. Ja ennen kaikkea juutalaisten ja kristittyjen, joiden pitäisi tuntea Jumala ja Hänen lakinsa ja säädöksensä, tulee rukoilla, katua ja etsiä Jumalaa ja anoa Hänen armoaan; ja pyytää Herraa poistamaan tämä vitsaus, kuten Hän on tehnyt kaikkien muidenkin vitsausten kanssa, joista luemme Raamatussa. Hän pystyy sen tekemään, ja meidän täytyy olla välittäjinä ja anoa Jumalan armoa Hänen maailmalleen. Tämä voi tapahtua vain, jos sekä kristittyjen että juutalaisten johdossa olevat miehet ripittäytyvät ja katuvat. Juutalaisille tämä ajankohta saattaa olla juuri Sovituspäivän ja Yom Kippurin paikkeilla; ne ovat juuri lähestymässä ja hyvin suuri prosentti juutalaisesta kansasta paastoaa. He viettävät paastopäivää, tunnustavat syntinsä ja nöyrtyvät katumaan.

Rukoilkaa ja tukekaa Netivyaa näinä vaikeina aikoina, jotta olisi mahdollisuuksia tehdä hyvää, siunata, ruokkia ja tukea Israelin väestöä, heitä, jotka ovat hädänalaisia ja joiden lukumäärä on lisääntynyt monella prosentilla näinä vaikeina aikoina Israelissa.

Netivyah tarvitsee enemmän henkilökuntaa voidakseen hoitaa työmäärän ja ne haasteet, jotka vievät sekä aikaa että rahavaroja – ja voidaksemme hoitaa ne tarpeet ja mahdollisuudet, jotka Jumala on asettanut Netivyan huolehdittaviksi.

Korona-viruksen riehuessa valtoimenaan ympäri maailmaa ja Israelia uhkaa uusi sulkutila, Israel tarvitsee paljon rukousta, myös Netivyah tarvitsee rukouksianne ja tukeanne. Yritämme parhaamme, ettei meidän tarvitsisi leikata Yeshuan juutalaisille ja arabiopetuslapsille annettavia apurahoja yliopisto-opintoja varten. Uskomme, että seuraavan sukupolven opetuslasten koulutustason tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Meidän on vähennettävä yli 50 prosentilla opiskelijoiden tukemista alkavana akateemisena lukuvuonna; ellei Herra käytä joitakin veljiämme tai sisariamme auttamaan tässä projektissa. Netivyah ei ole koskaan joutunut velkaantumaan näinä 40 palvelusvuotenaan, emmekä aio velkaantua minkään projektimme vuoksi, emme edes tämän Israelin uskovien tulevaisuuteen liittyvän tärkeän sijoituksen vuoksi.

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, jotka ovat todellisissa vaikeuksissa korona-viruksen vuoksi; he tarvitsevat rukouksiamme. Meidän tulee jatkaa rukoilemista Intian ja Brasilian puolesta, erityisesti rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.
Sain erityisen rukouspyynnön rakkaalta veljeltä Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veli Isaac pyysi rukoilemaan erityisesti sisar Sheela Stepherin puolesta.

Rukoilkaa edelleen Rosenfeldin perheen puolesta, nuorten ja vanhojen. Rukoilkaa rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta, hän asuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Meillä on Irlannissa rakkaita veljiä, jotka ovat ikääntyneitä ja joilla on korona-virus, rukoilkaa Wilsonin ja Williamin puolesta.

Harkitkaa, voitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan ja jatkamaan ruoka-avun antamista köyhille Jerusalemissa, ja siunaamaan tämän kaupungin asukkaita, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä. Me rukoilemme Herraa antamaan nuoren johtajan nuorisoamme varten. Nuorten seurakuntamme on yksi ylpeytemme ja ilomme, ja me tahdomme tehdä yhä enemmän nuortemme hyväksi.

Rukoilkaa edelleen ”Opetuksia Siionista”-julkaisumme puolesta, jota on painettu ja jaettu tuhansia kappaleita ympäri maailmaa, ilmaiseksi. Voit myös tilata ”Opetuksia Siionista”-julkaisun lähetettäväksi sinulle postitse, tulosteena. Tämä lähetetään myös veloituksetta. Herra on aina ollut uskollinen täyttäessään tarpeemme. Hän on tarkasti täyttänyt kaikki tarpeemme, ei liikaa eikä liian vähän.

Hamotzi-ruokaohjelma alkaa jälleen enemmäkseen uusien asiakkaiden kanssa, joita Jerusalemin kaupunki ohjaa meille. Tarkoituksenamme on yksinkertaisesti siunata avustuksin tarvitsevia Jerusalemissa ja varmistaa, että perheet, joissa on paljon lapsia ja vanhuksia, yksihuoltajaäitejä ja muitakin; niin juutalaisia kuin arabiperheitäkin, että heillä on tuoretta, hyvää ja terveellistä syötävää. Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne voidaksemme tehdä tämän tärkeän ja puhtaasti humanitaarisen palvelun mahdolliseksi. Seuraamme Paavalin ohjeita, joita hän antoi Roomalaiskirjeessä 15:24-27.

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta. Etsikää tapoja olla osallisena siinä suuressa siunauksessa, jollaisena Netivyah on täällä Israelissa ja myös muualla maailmassa. Rukoilkaa, voitteko jollakin tavalla olla kumppanina ja auttaa taloudellisesti Herran työtä Netivyah Raamatun Opetusjärjestössä.

Sekä Yehuda että minä jatkamme opetusta Zoomin kautta, YouTubessa sekä Netivyan Facebookissa joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan Kuningaskunnan hyväksi. Nauttikaa erittäin hienosta opetuksesta ja nauttikaa oppiessanne Jumalan Sanaa. Tämä kaikki täysin ilmaiseksi!

Rukoilkaa kaikkien niiden suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta Koreassa, jotka ovat seisoneet Israelin ja Netivyan rinnalla uudistuakseen, ja etteivät he unohtaisi ensirakkauttaan Israelia ja Netivyaa kohtaan.

Danah, tyttäremme, tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja elämäntilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on päättänyt lukion. Hän etsii työtä ja pohtii omaa suuntaansa elämäänsä. Rukoilkaa sekä Danahin että Noamin, tyttärentyttäremme puolesta. Pojanpoikamme Joseph tarvitsee myös rukousta; että Jumala siunaisi häntä hänen aloittaessaan opintonsa yliopistossa.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan ihmisten johtajalta Intiassa, nimeltä Joy Matthew. Joylla on vakava sydänoire ja hän on pyytänyt rukousta.

Pitäkää rukouksissanne rakas veljemme, pastori TJ Taiwanissa. Pastori TJ tekee erinomaista työtä, hän rakastaa Jumalaa, Yeshuaa ja Taiwania, mutta hän rakastaa suuresti myös Israelia!

Tarvitsemme rukouksianne ja tukeanne voidaksemme jatkaa suurenmoista työtämme, opastaessamme Yeshuan seuraavan sukupolven opetuslapsia tässä Jumalan meille antamassa Israelin maassa.

Pitäkää edelleen Ruby Little rukouksissanne, rakas sisaremme on Oklahoma Cityssä, hän taistelee syöpää vastaan. Lisätkää myös rukouksiinne Allison Howard Williams.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin, veljen ja sisaren puolesta, he tarvitsevat työtä ja tunneperäistä paranemista. Pitäkää nämä veljet ja sisaret rukouksissanne: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr, ja Tony Black. Rukoilkaa edelleen Nancyn, Donin ja heidän poikansa Aaron Hookin puolesta, Rachel Davidin, Kimin vaimon – Jingyung Leen, Dr. Yuizawan, Tiz H:n, Lion H:n, Ilona Abramovin, Cynthia Parveen´s siskon, David Sternin ja hänen perheensä puolesta. Myös Anne Westin puolesta, hän on nyt 100 vuotias. Rukoilkaa edelleen Garyn ja Melanien puolesta.

Muistakaa seuraavia veljiä ja sisaria Roeh Israel- seurakunnassa Jerusalemissa: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoikaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli halvaus, ja me rukoilemme hänen paranemistaan mahdollisimman pian ja täydellisesti.

Muistakaa pastori Isaacia Chennaista, Intiasta. Pastori Isaac on jo ikääntynyt mies, jolla on vakavia munuaisongelmia, ja hän joutuu käymään dialyysissä usean kerran viikossa. Muistakaa Tonya ja Louisa Tamia ja veljiämme ja sisariamme 611-kirkossa ja muissakin kirkoissa, joissa rakastetaan Jumalaa ja Israelia tuossa suurenmoisessa kaupungissa. Muistakaa Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain suosiollinen sana Kaikkivaltiaan armon istuimen edessä, niin se kuullaan näiden veljien ja sisarien hyväksi, Um Mahmud Abu-Eidin ja hänen perheensä hyväksi, Keijon ja Salmen ja rakkaiden Suomessa olevien veljiemme ja sisariemme hyväksi: Tim Tucker, Satu-Maria, Sini Tuuli, Anne Mirjami rakas sisaremme ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukouksiamme; Eva H, Patty, Andrea, Julia ja Victor, Aaron Tani, Hillel ja hänen vaimonsa.

Me jatkamme rukoilemista kaikkien seuraavien puolesta: Zhou Wenrian, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara, George, ja pastori Isaac Chennaissa, Intiassa. Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja erityisesti Pekan, rakkaan veljemme ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herralta tulevaa kestävyyttä ja parantamista.

Olen juuri saanut rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isällään, joka on 70 vuoden ikäinen, on diabetes ja hän on saanut Covid 19-viruksen. Hänen nimensä on Paolo C. Pereira Braga Dias. Nähkää rukouksenne parantamispyyntönä Herran ja Hänen enkeleidensä eteen Taivaassa jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, joiden puolesta rukoilette. Armon sana meidän kaikkien puolesta toimii virvoittavana henkenä. Vie rukouksesi Kaikkivaltiaan armonistuimen eteen, jotta ne kuultaisiin niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilet.

Rukoilkaa edelleen Guilherme Antonio Beckerin ja hänen vaimonsa Artuza de Olivieran puolesta. Myös Rachelin ja Daniel Websterin, Lizette Nancyn, ja Jose Carlosin puolesta Rio de Janeirossa, Brasiliassa.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa, ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja suojelunsa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S, Naomi, Orna, David S, Daniel, Dalia D, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, Tri Song ja hänen vaimonsa sisar Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva. Rukoikaa rakkaan veljen puolesta, hän on lähes 90 vuotias, hän menetti vaimonsa muutama viikko sitten. Hänen nimensä on Dov H. Rukoilkaa rakkaan sisaren puolesta, hän käy seurakunnassamme Jerusalemissa. Hänen nimensä on Hadassah, ja hän on juuri läpikäynyt syöpäleikkauksen. Rukoilkaa Hadassahille täydellistä toipumista.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Meillä on rajuja mielenosoituksia Jerusalemin kaduilla ja Tel Avivissa ja muissakin paikoissa ympäri maatamme. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väestöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee korona-viruspandemian suhteen.

Minulla on uusi rukouspyyntö koskien rakasta veljeä Yehuda Hochmania, hän asuu Negevin autiomaassa. Yehuda joutuu käymään dialyysissä useita kertoja viikossa. Jerusalemin seurakunnastamme me pyydämme teitä liittymään rukoukseen seuraavien rakkaiden veljien ja sisarien puolesta: Gary,Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa joidenkin rakkaiden ystäviemme puolesta: rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hasselblad. He molemmat ovat ikääntyneitä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Haluan pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jonka aloitamme Israelissa yhdessä ”Houses for Healing Ministry”n kanssa, Akilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. He molemmat saavat päästötodistuksen muutaman viikon kuluttua lukiosta. He molemmat kokevat tärkeän muutoksen elämässään, Noamilla, tyttärentyttärellämme, oli myös 18-vuotissyntymäpäivä 1. toukokuuta. Tämä oli hyvin merkittävä päivä Noamille. Hän on nyt vapaa lukiosta ja myös muista velvoitteista ja hänellä on nyt oikeus tehdä omia päätöksiä ja valintoja elämässään. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen suuressa tienristeyksessä elämässään, ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selvä suunta ja ohjausta siihen, mikä on hyvää, oikeaa ja pyhää hänen elämässään. Sekä Noam että Joseph, meidän kaksi lastenlastamme, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat ”A”-oppilaita, erinomaisia nuoria ihmisiä, mutta molemmat tarvitsevat jumalallista suojelua ja opastusta voidakseen tehdä hyviä, älykkäitä ja oikeita valintoja elämässään.

Kun olin 18-vuotias, ja olin erotettu perheestäni Messias-uskoni vuoksi, minulla ei ollut ketään rinnallani, eikä ketään ohjaamassa minua. Herran kaitseva johdatus oli ainoa opas, joka minulla oli. Kiitän Jumalaa hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Toivotan teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, kaikkein parasta Herran siunausta ja kaikkien hänen lupaustensa toteutumista hänen uskollisille lapsilleen. Heitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi. Heitä, jotka vain kuulevat hänen sanaansa eivätkä tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Ponnistelkaamme ollaksemme viisaita eikä koskaan tyhmiä! Paras on vielä edessäpäin!

Olkaa hyvä ja menkää Netivyah Raamatun opetusjärjestön Facebookiin katsomaan ja kuulemaan erinomaista opetusta. Olkoon Israelin Jumalan ja Yeshua Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam

Exit mobile version