Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 20.6.2019

Netivyah

Joseph Shulam

Tänä sapattina Israelissa luetaan Neljännestä Mooseksen kirjasta 13:1- 15:41, Parashat Shelach. Jakso alkaa sanoilla ”shelach lecha”, lähetä.  Profeetoista luetaan Joosua 2.1 – 24 ja Uudesta Testamentista luemme Luukkaan evankeliumista 17:1 – 18:43. 

Otan mukaan kaikki nämä lukujaksot tähän rukouslistaan, koska uskoakseni jokaisen vakavissaan Jumalan sanaa tutkivan pitäisi lukea Jumalan sanaa Uudesta Testamentista, Vanhasta Testamentista ja Tooran lukujaksot, jotka luetaan joka sapatti kaikissa synagogissa. Tämä on yksinkertainen mutta tehokas keino samastua juutalaisen kansan ja Israelin kanssa, mutta ennen kaikkea se on keino noudattaa sitä, mistä apostolit päättivät ja mitä he suosittelivat seurakunnalle – pakanoille ja juutalaisille. Tässä on teksti, rakkaat veljeni:

Näin sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän, mikä on ollut tunnettua ikiajoista asti. Siksi olen sitä mieltä, ettei pidä rasittaa niitä, jotka pakanakansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Heille on kirjoitettava, että heidän tulee karttaa sellaista, mikä on saastunut epäjumalista, ja haureutta ja lihaa, josta veri on laskematta, sekä verta. Onhan Mooseksella jo muinaisista ajoista asti julistajansa joka kaupungissa, kun häntä luetaan synagogissa jokaisena sapattina” (Ap.teot 15:17b-21, RK).

En oikeastaan käsitä, miksi niin monet kristityt, jotka väittävät uskovansa Raamatun sanaan ja tahtovansa elää sen mukaisesti, ovat täysin tietämättömiä apostolien perustavaa laatua olevasta päätöksestä, joka on kirjoitettuna Apostolien tekojen luvussa 15.  Apostolit tekivät tämän päätöksen harkitusti, Pyhän Hengen johdattamina, kaikkialla maailmassa olevia ei-juutalaisia veljiämme ajatellen. 

 Ymmärrän, miksi katoliset kirkot ohittivat tämän päätöksen ja opettivat vastoin sitä. On selvää, että he halusivat poistaa jokaisen jäljen ensimmäisen vuosisadan Uuden Testamentin alkuseurakunnasta omien poliittisten syittensä tähden.

 Mutta protestanttinen reformaatio kaiversi lippuunsa ne 95 teesiä, jotka perimätiedon mukaan naulattiin Wittenbergin linnakirkon oveen 31. lokakuuta 1517. Näiden Lutherin 95 teesin joukossa on ”sola scriptura”. Vaikuttaisi siltä, että protestanttiset kirkot eivät pidä niin kovasti kiinni Katolisen kirkon perinteistä ja väärästä opetuksesta, vaan palaavat todellakin ”sola scriptura” – Kirjoituksiin ainoana auktoriteettinaan ja totuutenaan.

Joten tässä on syy, miksi otan mukaan Tooran lukujaksot, koska apostolit, mukaan lukien apostoli Paavali, tekivät tämän päätöksen ja suosittelivat, että seurakuntaan kuuluvat ei-juutalaiset kävisivät synagogissa kuulemassa, kun Jumalan sanaa luetaan joka sapatti.

Yksi tämän viikon Toorajaksoja on episodi, jossa Mooses lähettää 12 päällikköä. Nämä miehet eivät olleet keskivertopulliaisia, jotka lähetettiin kiertämään Kanaanin maata ja tuomaan siitä tutkimusraporttinsa. Tekstin mukaan nämä 12 niin kutsuttua vakoojaa olivat heimojensa päälliköitä.

Kaikki 12 miestä palasivat ja kertoivat periaatteessa saman tarinan; he kuvailivat maata sellaisena kuin se oli ja he puhuivat totta. Missä siis oli ongelma? Kuten aina, ongelmana on tulkinta totuudesta, miten käsittelemme tunnettuja tosiasioita.

Tämä on myös kristityn maailman ongelma. Lähes kaikilla on sama Raamattu, käännös voi olla tämä tai tuo, mutta periaatteessa kyse on samasta Raamatusta. Ja jos luemme alkuperäistä muinaista kreikankielistä tai hepreankielistä tekstiä, kyse on vielä enemmän ”samasta ” Raamatusta. Kyse onkin siitä, miten sitä tulkitaan.

Yksi epäpyhä sairaus, joka vaivaa suurinta osaa kristillisiä seurakuntia, on sen selvän valheen hyväksyminen, että Jumala on saanut tarpeekseen Israelista ja niin muodoin koko ”Vanha Testamentti” on tullut tarpeettomaksi eikä sillä ole mitään painoarvoa nykypäivänä. Tämän päivän kristityt tarvitsevat vain kirjoitukset Matteuksesta Ilmestyskirjaan.

  Näinkö apostoli Paavali sanoi? Katsotaanpa:

”Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, elämääni, ajatteluani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani ja kärsivällisyyttäni niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita tuli osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan kestänyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut! Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi; mutta pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen ja eksyen. Pysy siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin” (1 Tim. 3:10-17, RK).

Yleensä kun Paavaliin vedotaan ja tätä hänen tekstiään lainataan, lainaus alkaa jakeesta 16: ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta,ja se on hyödyllinen opetukseksi…”

Jätetään huomiotta asiayhteys, jossa Paavali opastaa opetuslastaan Timoteusta olemaan tarkkana ja periksiantamattomana, koska pahat ihmiset ja petkuttajat eksyttävät yhä enenevässä määrin ja eksyvät itse. Paavali kehottaa Timoteusta pysymään siinä, mitä hän on oppinut lapsuudessaan pyhistä Kirjoituksista, jotka kykenevät tekemään Timoteuksesta viisaan, niin että hän pelastuu uskon kautta, joka on Kristuksessa.

Tämä on siis Paavalin julistus: ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen…” Tämä ”koko Raamattu” on ”koko Raamattu”. Silloin kun Paavali kirjoitti tämän kirjeensä Timoteukselle, Alkuseurakunnan Raamattu oli Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Malakiaan, ja mahdollisesti muutama Paavalin kirje.

Uusi Testamentti sellaisena kuin tunnemme sen tänä päivänä ei ollut vielä valmis kaikkine siihen nyt kuuluvine kirjoineen. Joten jos jätämme huomiotta Tooran ja Profeetat, jätämme huomiotta suurimman osan Pyhän Hengen antamaa Jumalan ilmoitusta.

Mitä sanoivat ne 10 vakoojaa, jotka herättivät Jumalan vihan Israelia kohtaan, vihan joka sai Jumalan pitämään heidät erämaassa vielä 38 vuotta, kunnes koko se sukupolvi, joka oli lähtenyt Egyptistä, Joosuaa ja Kaalebia lukuunottamatta, kuoli erämaassa? Tämä yksi niiden 10 vakoojan antama lausunto maksoi koko Israelille niin paljon murhetta Jumalan heille määräämän ylimääräisen 38 vuoden erämaavaelluksen aikana.

”Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat: ´Emme me voi käydä sen kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi´” (4 Ms 13:31, RK).

Mikä tekee tästä lausunnosta niin vakavan, ja miksi se sai Jumalan vihastumaan Israeliin?

Nämä miehet olivat heimojen päälliköitä. He kaikki olivat ylittäneet meren kuivaa maata pitkin. He kaikki söivät päivittäin mannaa taivaasta. He kaikki seisoivat Siinain vuoren juurella, saivat Tooran ja kuulivat Jumalan äänen puhuvan pilvestä. He kaikki joivat karvasta vettä ja näkivät miten Jumalan käsi ja Mooses tekivät vedestä juomakelpoista. He kaikki olivat rakentamassa Herran ilmestysmajaa.

Kaikkien noiden kokemusten jälkeenkään he eivät ymmärtäneet, kuka Jumala on ja mikä on Hänen valtansa ja voimansa yli koko maailmankaikkeuden ja luonnonvoimien. Ja kaiken kukkuraksi he pitivät Kanaanin maan ihmisiä voimakkaampina kuin Jumalaa, joka toi heidät pois Egyptistä.

Tämä oli Israelin suuri synti erämaassa. Se oli jopa suurempi synti kuin se, kun Aaron ja Israelin lapset tekivät kultaisen vasikan (egyptiläinen epäjumala) Siinain vuoren juurella. Mistä tiedän, että se oli suurempi synti? Siitä rangaistuksesta, jonka Jumala antoi Israelille niiden 10 vakoojan Moosekselle ja Israelille antaman lannistavan lausunnon jälkeen.

Määrittelemme synnin vakavuuden Tooran sille synnille langettaman rangaistuksen mukaan. Synti on synti, mutta Jumalan sanassa Hänen joillekin synneille antamansa rangaistus on hyvin kevyt, joillekin muille se on taas kova ja ankara. Eli synnit eivät ole samanlaisia, jokaisella on oma vakavuusasteensa ja jokainen punnitaan sen rangaistuksen mukaan, minkä Herra on antanut Toorassa kullekin synnille.

Raamatussa uskoa ei määritellä sen mukaan miten yhtäpitävää se on jonkun opin kanssa. Se määritellään sen mukaan, miten paljon luotamme Jumalaan kaiken suhteen, mikä koskee elämäämme, perhettämme, sitä mitä olemme ja mitä omistamme. Luottamuksen puute Jumalaan ja Hänen voimaansa, Hänen rakkauteensa ja Hänen johdatukseensa on todellista uskon puutetta, silloinkin kun järjelläsi yhdyt johonkin oppiin tai hyväksyt sen.

Tällainen ”usko” on klassista kristillistä katolista uskoa, mutta ei raamatullista uskoa. Ei ole olemassa muuta listaa opeista, jotka meidät velvoitetaan uskomaan tai hyväksymään, kuin tämä: usko yhteen Jumalaan, joka loi taivaat ja maan, ja usko siihen, että Jeshua on Messias ja elävän Jumalan Poika.

Mutta jokaisen pitää rakastaa Jumalaa kylliksi voidakseen luottaa siihen, että Hän, joka on tehnyt kaiken, pitää uskollisesti huolta lapsistaan. Ne 10 vakoojaa kylvivät itse asiassa epäilyksen siemenen Jumalan kansan sydämiin. He sanoivat, että he, Israel, kansa joka sai päivittäin kokea Jumalan voimaa, rakkautta ja ihmeitä, eivät voisi voittaa epäjumalia palvovia pakanakanaanilaisia.

Koska nuo 10 vakoojaa olivat heimojen päälliköitä, kaikki heimot, koko Israel, sai maksaa hinnan tästä uskon (luottamuksen) puutteesta Jumalaan. Oppikaamme luottamaan Jumalaan. Hän on ainoa, joka on ikuisesti ja sataprosenttisesti luotettava ja Hän pitää lupauksensa Israelille ja koko maailmalle. 

Rukoilkaa Israelin, Netivyan ja Roeh Israel seurakunnan puolesta.

Rukoilkaa rakkaan Emma-sisaremme puolesta Kiinassa. Hänen puolisonsa, vahva mies, kävi nukkumaan eikä herännyt. Hän kuoli nukkuessaan, mikä on ihana tapa mennä kohtaamaan maailman Luoja, mutta hänen perheelleen tilanne ei ole helppo. Otamme osaa Emman suruun hänen surressaan miehensä kuolemaa. Vaikka Emma on yksi vahvimpia tuntemiani naisia koko maailmassa, hän tarvitsee nyt todella Jumalan apua ja rohkaisua. Hänellä on myös suuri taakka isosta koulusta, jonka hän on rakentanut Kiinaan.                

Rukoilkaa terveyttä Rubylle ja Elille, ja kaikille syöpää sairastaville.

Muistakaa Netivyaa rukouksissanne. Jumalaa, Jeshuaa ja Israelia rakastavat veljet ympäri maailmaa ovat muistaneet meitä lahjoituksin, ja uuden pakettiauton ostoon tarvittava summa on lähes koossa. Mutta lähes koossa ei ole tarpeeksi, Pyydämmekin niitä, jotka eivät ole vielä antaneet panostaan auton ostoon, kunnostautumaan ja auttamaan Netivyaa saaman auton.

Auto on välttämätön ihmisten- niin nuorten kuin vanhempienkin –  kuljettamiseen ja HaMotzi-ruuanjakeluohjelman tavaroiden kuljetukseen. Tämä pakettiauto ei tule yksityiseen käyttöön, eikä vanha autokaan ollut yksityiskäytössä. Se palveli yhteisöä ja ruuanjakeluohjelmaa yli 15 vuotta.

Yrittäkää päästä mukaan Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueelle ja seminaariin marraskuussa 2019. Siitä tulee epätavallinen ja runsassisältöinen, ja se sisältää paljon hyviä yllätyksiä osallistujille. Tämä matka on juhlamatka, ei mikään poliittinen tapahtuma. Se on ajatuksia antava, eikä mikään viihde-esitys.

Mukana on tietenkin myös viihdettä, ja erityisiä tapahtumia, toivottavasti jopa jokunen poliittinen henkilökin, mutta kaiken kaikkiaan juhlasta tulee erityinen. Siinä on kyse yhteydestä ja eri puolilta maailmaa tulevien veljiemme oksastamisesta Abrahamin siemeneen ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maahan.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Ettehän unohda rukoilla perheeni puolesta, etenkin rakkaan vaimoni Marcian ja Danan ja Noaamin puolesta, ja kaikkien tällä rukouslistalla olevien puolesta – että Jumalan kunnia tulisi esiin heidän elämässään ja heidän parantumisessaan. Muistakaa poikaamme Barryä perheineen rukouksissanne. Jos Herra tahtoo, Marcia ja minä matkustamme USAan ensi viikolla osallistuaksemme Lipscombin Yliopiston kesäjuhlaan. Pidän kaksi luentoa aiheesta Pyhä Henki Vanhassa Testamentissa.

Muistakaa rukouksin Tri Altamiron leskeä ja perhettä. 

Rukoilkaa Efimin lesken, Elena Litvakin puolesta.

Veljemme Robert (Bob) Weineriä tarvitsee vielä rukouksiamme. Toivon näkeväni hänet Kaliforniassa kahden viikon kuluttua UMJC:n konferenssissa.

Rukoilkaa rakkaan veljemme Jacob Damkanin puolesta.

Rukoilkaa tohtori Songin ja hänen vaimonsa tohtori Kimin puolesta. He ovat korealaisia veljiä, joita kohtaan tunnen erityistä kunnioitusta ja rakkautta. Muistakaa rukouksissanne muitakin Koreassa olevia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia ja tekevät työtä Israelin ja juutalaisen kansan pelastumiseksi.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. He ovat Shulamin perheen rakkaita ystäviä ja sielunveljiä, ja me rukoilemme koko perheen puolesta näinä vaikeina aikoina.

Rukoilkaa edelleen Huchin perheen Lion-vauvan puolesta DFW:ssä. 

Erityinen rukouspyyntö Ann Westin puolesta. Hän on kallis sisar, joka on rukoillut vuosikausia Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger mukaan rukouksiinne. Hän on kallis veli ja ystävä, joka tekee paljon Jumalan kuningaskunnan työtä. Pyydän Herraa siunaamaan häntä, hänen perhettään ja työtään.

Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Anna-Maijan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. 

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. 

Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. 

Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta.

 Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

Margareta kertoi minulle hiljattain, että hän tuntee teidän rukoustenne vaikutuksen. Jatkakaamme rukoilemista hänen puolestaan.                    

Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie ja Aharon ja Nancy Hook.  Ja seurakuntamme jäsenet: Sarit, David S, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva. 

Muistakaa erityisrukouksella kummipoikaani David B.A.ta ja hänen perhettään ja etenkin Elhanan ja Julie Davidin isää ja äitiä, rakkaita ystäviäni ja veljiäni. Muistakaa rukouksin koko perhettä.

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo, Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

Tämä rukouslista on hyvin erityinen, koska me emme rukoile vain fyysisesti sairaiden veljien ja sisarten puolesta. Me rukoilemme niiden terveiden veljien ja sisarten puolesta, jotka siunaavat Jumalan Kuningaskuntaa. Mutta he tarvitsevat sitä ekstraa ”sitä jotain” menestyäkseen ja ollakseen suuremmaksi siunaukseksi Herralle ja Hänen Kuningaskunnalleen.

Rukoilkaa Hongkongissa olevien Louisan ja Tonyn puolesta. 

Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin. 

Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja veli Michael Knezevichin puolesta. Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala, ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam                             

PS Vielä on tilaa Netivyan 40-vuotisjuhlakiertueella marraskuussa. Tulkaa juhlimaan Jumalan armoa ja hyvyyttä kanssamme. Ilmoittautukaa sivuillamme.