Jerusalemin rukouslista 23.1.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem

Tämän sapatin Toorajakso on Vaera (2. Moos. 6:2 – 9:35). Profeetoista luetaan Hesekiel 28:25 -29:21. Uudesta testamentista Room. 9: 14 – 33).

Tänään vietämme muistopäivää sen muistoksi, mitä tapahtui Puolassa 75 vuotta sitten: Venäjän armeija vapautti natsien kuolemanleirin, Auschwitz-Birkenaun. 

Jerusalemissa, Israelin pääkaupungissa, on tänään 48 maailman arvohenkilöä, kuninkaita, prinssejä, presidenttejä, pääministereitä ja muita merkkihenkilöitä, jotka ovat saapuneet osoittaakseen arvostuksensa tälle vuosipäivälle päivänä, jolloin muistetaan niitä hirvittäviä kuoleman päiviä, jolloin juutalaisia tapettiin Euroopassa tässä Auschwitz-Birkenau nimisessä kuolemanleirissä.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence saapui juuri Israeliin. Heti hänen jälkeensä Venäjän presidentti Putin saapui seurueineen kahdella täydellä lentokoneella, hyvin suuri joukko uutistoimittajia ja muuta henkilökuntaa.

Tämä on muistotapahtuma, mutta ei pelkästään sitä. Kyse on oikeastaan poliittisesta tapahtumasta, johon liittyy useampi kuin yksi ohjelma. Ensimmäisenä on tietysti julkinen Auschwitzin vapauttamisen muistaminen ja Länsimaissa kasvavan antisemitismin vastaisen taistelun vahvistaminen. 

Tämä on tietysti hyvin tärkeää, koska lukuisat ihmiset varsinkin tietyissä kansanryhmissä kieltävät Holokaustin olemassaolon. Tämä taistelu on äärimmäisen tärkeä, sillä jos antisemitismi jatkuu tällaisena, Lännessä ei ole enää juutalaisia 30 vuoden kuluttua.

Toinen hyvin tärkeä asia tähän Jerusalemiin kokoontumiseen liittyen on se, että täällä on koolla seitsemän kuningasta ja useita presidenttejä tärkeistä maista, kuten Saksasta, Ranskasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Ruotsista ja muualta.

En ole liittänyt tähän rukouslistaan pyyntöä rukoilla maailmassa leviämässä olevaa vihaa, juutalaisvastaisuutta ja antisionismia vastaan. Olemme todistaneet ampumisia vuonna 2019 synagogissa Pittsburgissa, Pennsylvaniassa ja Powayssa, Kaliforniassa.

Molemmista tapauksista kerrottiin laajalti mediassa USAssa ja maailmalla, mutta niiden lisäksi on kirjaimellisesti tuhansia vähemmän dramaattisia tapauksia, kuten yksityisten juutalaisten hakkaamisia Brooklynissä, New Yorkissa, ja aina Seattleen, Washingtoniin asti.

Mielestäni kaikkien kristittyjen ja kaikkien Messiaan opetuslasten pitäisi liittyä rukoustaistelijoiden armeijaan juutalaisiin kohdistuvaa vihaa, syrjintää ja vainoa vastaan. Itse asiassa ei vain juutalaisiin kohdistuvaa, vaan kaikkiin etnisiin ryhmiin ja rodullisiin tai uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kohdistuvaa.

Jokainen Jeshuan opetuslapsi, joka vihaa juutalaisia tai joitain muita etnisiä ryhmiä, vihaa Jeshuaa, joka kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Kaikki juutalaisvastainen opetus, propaganda, on suunnattu suoraan Abrahamia, Iisakia, Jaakobia, Moosesta, kuningas Daavidia, Raamatun profeettoja ja Vapahtajaamme Jeshuaa vastaan. Mitä arvelet Jeshuan ajattelevan siitä, että sinä vihaat Hänen perhettään, Hänen rotuaan, Hänen maataan ja kaupunkia, Jerusalemia, jossa Hänet ristiinnaulittiin ja jossa Hän nousi kuolleista ja johon paluuta Hän odottaa?

Mieti näitä ja vedä johtopäätökset siitä, minne ja miksi ja kuinka sinun täytyy suunnata uskosi ja elämäsi.

Siirtykäämme nyt siihen, kuinka Kaikkivaltias Jumala, maailman Luoja, paadutti faraon sydämen. Kysymme, miksi Jumala, maailman luoja ja ihmiskunnan isä, ryhtyy käyttämään faraon sydämen paaduttamisen kaltaista keinoa?

Jos tavoitteena on vain Israelin kansan vapauttaminen Egyptin orjuudesta, eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa ja nopeampaa vain sallia faraon vapauttaa Israelin lapset ja lähettää heidät Egyptistä vapauteen ja palaamaan Kanaanin maahan, jonka Kaikkivaltias Jumala antoi heille?

Ensimmäisen seikka, joka meidän täytyy muistaa, on se, että farao kieltäytyi päästämästä israelilaisia lähtemään Egyptistä ja vapaiksi orjuudesta. Tämä mutkisti asioita ja vaati Jumalan väliintuloa – ”Jumala paadutti faraon sydämen” (2.Moos. 7:3).

Tästä voi saada helposti sen käsityksen, että faraolla ei ollut todellista vapaata tahtoa. Faraolla oli täysin vapaa tahto silloin, kun Mooses ja Aaron pyysivät häneltä ensimmäisen kerran: ”Päästä minun kansani”. Farao neuvotteli viisaittensa ja taikureidensa kanssa ja valitsi noudattaa heidän neuvoaan sen sijaan että olisi kuullut Moosesta ja Aaronia, jotka puhuivat maailman yhden ja ainoa Luojan nimissä.

Faraon itsepäisyys ja kieltävä vastaus israelilaisten vapauttamispyyntöön aloitti kilpailun ja kaksintaistelun Jumalaa edustavan Mooseksen ja Egyptiä ja Egyptin jumalia edustavan faraon välillä.  Ne kymmenen vitsausta, joilla Jumala löi egyptiläisiä taivuttaakseen faraon päästämään israelilaiset Egyptistä, eivät olleet vitsauksia vain Egyptin kansaa vastaan vaan myös Egyptin jumalia vastaan.

Veri oli Niilin, Egyptin elämänvirran, jumalaa vastaan. Muut vitsaukset olivat Egyptin karjan jumalia vastaan ja aurinkojumalaa vastaan, joka oli yksi Egyptin pääjumalista. Kilpailua ja taistelua ei käyty pelkästään Mooseksen ja faraon välillä vaan Israelin Jumalan, joka on luonut koko maailman, ja epäjumalanpalveluksessa elävien egyptiläisten välillä, jotka palvoivat monia jumalia. 

Israelin vapautuminen oli ennen kaikkea Israelin Jumalan voiman osoitus, Yksi Jumala monia jumalia vastaan. Heprealainen kansa oli se kynttilä tuulessa, valo ihmiskunnalle ikiajoiksi, Yhden Ainoan Jumalan voiman ja Egyptin epäjumalista saadun voiton havainnollinen osoitus.

Tässä on syy, miksi Jumala paadutti faraon sydämen: osoittaakseen ikiajoiksi, että Israelin Jumala on koko maailman Jumala. Oli siis tarpeen ja välttämätöntä viivyttää kansan exodusta, lähtöä Egyptistä, jotta maailma ymmärtäisi ikuisesti, että Israelin vapautuminen orjuudesta vapauteen ei ollut luonnollinen tapahtuma, ei poliittisen kompromissin tulos eikä taloudellisten suhdanteiden seuraus, vaan että se oli tarkoin suunniteltu ja ennalta määrätty, Jumalan Abrahamille 1. Moos. 15:ssä antamien lupausten profeetallinen täyttymys.

Vasta katsoessamme koko kuvaa voimme ymmärtää Jumalan oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden kaikissa Hänen teoissaan. Israelista tuli vapaa ja itsenäinen kansakunta. Siinain vuorella Israel sai Tooran, ja 40 vuotta sen jälkeen Israel asettui uudelleen asumaan Jumalan antamaan kotimaahan, Israelin maahan.

Farao kieltäytyi jatkuvasti, kymmenen kertaa, viimeiseen vitsaukseen asti. Hän olisi voinut tunnustaa Jumalan, mutta hän luotti egyptiläisiin epäjumaliinsa. Niin Jumala osoitti voimansa ja kaikkivaltiutensa kunnes farao sanoi: ”Ota kansasi ja lähde!”

Rashi, suuri 1200-luvulla elänyt Jumalan sanan selittäjä, huomauttaa, että käynnissä oli lisääntyvien rangaistuksien prosessi, vitsaus vitsauksen jälkeen. Jumalan voima täytyi osoittaa egyptiläisten lisäksi myös israelilaisille ja maailmalle.

Rashi kirjoitti, että ensimmäisten viiden vitsauksen aikana farao oli itse vastuussa sydämensä paaduttamisesta. Faraon sydän ”lujittui” (suom. pysyi kovana, 7:13) ja sitten ”tuli raskaaksi” (suom. paatui, 7:14).  Toora käyttää kolmea eri verbiä kuvaamaan faraon itsepäisyyttä.

Rabbi Moshe ben Maimon väittää, että koko ihmiskunnalla on vapaa tahto. Jokainen voi valita tekeekö hyvää tai pahaa. Kyky valita vapaasti määrittelee meidät inhimillisinä olentoina, valintamme määrittelevät meidät ihmisinä. Valinnan vapaus on olennainen ja luontainen ihmisoikeus, mutta meidän täytyy muistaa, että meidän valinnoillamme on aina seurauksensa valinnoillemme ja teoillemme.

Faraon sydän tuli ”raskaaksi” ja paatuneeksi, koska hän ei halunnut menettää niin arvokasta taloudellista etua – orjia, halpaa työvoimaa. Hän ei suostu muuttumaan, vaikka hän tunnustaa Jumalan olemassaolon. Hänen ylimielinen sydämensä, jota kuvaavat sanat ”hänen sydämensä lujittui”, oli syy, jonka vuoksi vitsaus vitsauksen jälkeen löi Egyptiä ja hänen kansansa ja viimein hänen omaa perhettään.

Tämä kohtalo on ollut jokaisen ei-juutalaisen johtajan ja kansan kohtalo. Maailman pitäisi katsella historiaa nähdäkseen, että Jumalan Abrahamille antamat lupaukset ovat voimassa tänä päivänä niin kuin ne olivat voimassa faraon päivinä, Nebukadnessarin, muinaisen Rooman, Bysantin ja Saksan Hitlerin päivinä… ja Iranin johtajat odottavat vuoroaan kokeakseen saman kohtalon kuin kaikki edeltäjänsä, jotka vihaavat Jumalan valittua kansaa ja lietsovat vihaa Jumalan valittua kansaa vastaan. 

Älkää unohtako lupauksia, jotka Jumala antoi isällemme Abrahamille. Tämä on historian antama malli kaikille Jumalan lapsille.  Hyvä on hyvä ikuisesti, pahan täytyy katua ja muuttua ollakseen sopusoinnussa sen ikuisen lunastusohjelman kanssa, joka Jumalalla on koko ihmisrodulle. Raamattu on elämä ja antaa elämän niille, jotka eivät koveta sydäntään ihmiskunnan Isää vastaan.

Rukoilkaa Israelin ja Israelin pelastuksen puolesta, koska ei ole mitään varmempaa ja kiveen hakatumpaa kuin Jumalan lupaus: ”Koko Israel pelastuu” (Room. 11:26).

Panostakaa siihen, että jaatte hyvää ja rakkautta ja hyvää uutista juutalaiselle kansalle Israelin maassa. Panostakaa Israelin puolesta rukoilemiseen, sijoittakaa ”Jumalan perheväkeen”.  Sijoittakaa taloudellisesti, jotta voimme jatkaa nälkäisten ruokkimista ja hyvän uutisen jakamista, julkaista materiaalia, opettaa ja luennoida kaikkialla maailmassa ja ennen kaikkea vahvistaa paikallista seurakuntaa Jerusalemissa.

Pääsin kotiin Hadassan sairaalasta Jerusalemissa tiistaina vietettyäni osastolla kahdeksan päivää. Ongelmani alkoivat Taipeissa, Taiwanilla. En saanut virtsattua ja minut vietiin ensiapuun Taipeissa. Minulle laitettiin katetri ja lensin Tokioon. Yritin opettaa siellä, ja opetinkin kaksi päivää, mutta minusta tuntui että tarvitsin enemmän lääketieteellistä apua. Lensin Tokiosta Los Angelesiin, USAssa. Lentokentältä menin lähes välittömästi ensiapuun. Minulle laitettiin uusi katetri, ja jokunen päivä myöhemmin lensimme Marcian kanssa Los Angelesista Tel-Aviviin. Lennon aikana vuosin paljon verta. Päästyämme Israeliin menin Hadassan sairaalaan. Minut vietiin ensiavusta Hadassan urologian osastolle. Oltuani sairaalassa 8 päivää verenvuoro lakkasi ja saamani diagnoosin mukaan minua vaivaa suurentunut eturauhanen, ja minut täytyy leikata lähitulevaisuudessa, mutta toistaiseksi ongelmaa yritetään ratkaista lääkityksellä. Suuri rukousvastaus on ettei minulla ole eturauhassyöpää. Kunnia Herralle.

Kiitos teille kaikille rukouksistanne! Rukoilkaa edelleen Marcian ja minun, Danan ja Noaamin ja Barryn, Joeyn ja Bethin sekä Marcian äidin puolesta. Eli koko Shulamin perheen puolesta.

Rukoilemme niiden puolesta, jotka odottavat elämäänsä ja perheittensä elämään Jumalan parantavaa voimaa:

Nancy ja Don Hook, Rachel- Jingyung Lee, Hannah Yoshida, Tiz H., Lion H., Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti, Ruby L., sisar Angela Taiwanilla, Marcia ja Joseph Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, June Sanders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid, Keijo ja Salme, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Hillel Helsingistä, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Seuraaville rukoilemme siunausta elämään ja liiketoimiin:

Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva.

Suuri rukousaihe on vielä Israelin valtio. Luulen että modernin demokratian historiassa ei ole ollut koskaan vielä maata tai valtiota, jossa on ollut kolmet kansalliset vaalit yksi toisensa jälkeen alle vuoden sisällä. Israel on samanlainen maa kuin kaikki muut maat ja me olemme samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muut ihmiset maailmassa, mutta aina vähän enemmän! 

Israelin valtio kirjoittaa taas historiaa, mutta tällä kerralla ei mitään onnellista historiaa. Se johtuu tämän maan johtajien henkilökohtaisesta kunnianhimosta ja henkilökohtaisesta piittaamattomuudesta tämän kansakunnan ihmisten hyvinvoinnista, henkilökohtaisesta halusta olla ykkönen ja aina huipulla.

 Israel tarvitsee rukouksianne! Israel tarvitsee tukeanne! Israel tarvitsee Jumalaa! Nyt enemmän kuin koskaan ennen tämän valtion perustamisen jälkeen, valtion, joka nousi Espanjan ja Portugalin inkvisition tuhkista ja Euroopan natsikuolemanleireillä kuolleiden miljoonien juutalaisten tuhkista.

Israelin kansa ansaitsee parempaa, ja me rukoilemme, että Herra puuttuu asioihin näissä seuraavissa vaaleissa, jotka pidetään 2.3.2020. Israelin kansa tarvitsee Jumalan apua, ja poliitikkojen on riisuttava päästään tummat lasinsa ja nähtävä todellisuus ja se, että tarvitaan vakaa hallitus, jolla on vastassaan Israelin nykyhistorian vaikeimpia aikoja. 

Anna johtajillemme viisautta ja poliitikoillemme aito rakkaus kansaan ja maahan. Rukoilkaa kanssamme Israelin puolesta kansana ja ainoan juutalaisen valtion puolesta maan päällä.

Toivotan teille kaikille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam