Site icon Israel-Apu ry

Jerusalemin rukouslista 24.10.2019

Netivyah

Joseph Shulam

Aloitamme taas aivan alusta. Tulevan sapatin lukujakso on 1. Mooses 1:1-6:8.  Tämä on koko Raamatun upein kertomus ja samalla surullisin kaikista Raamatun kertomuksista ja koko ihmiskunnan historiassa.

Kaikki alkaa hyvin; Kaikkivaltias Jumala luo joka päivä jotain uutta, ja joka päivä Hän, kaiken Herra, antaa itselleen arvosanan: oli aamu ja oli ilta ja kaikki on hyvää. Sinäkin päivänä, kun Hän loi ryömivät ja matelevat tuhoeläimet ja käärmeet, Herra katseli luomistyötään ja totesi, että se on hyvä.  Herran luomistyön kruunu oli ihminen. Ihminen oli Jumalan viimeinen luomistyö. Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. Ihminen oli kaiken luodun korkein aste, koko eläinkunnan yläpuolella. 

Jumala antoi ihmisille oikeuden hallita maata ja pitää siitä huolta. Jos kysytte, miten voin tietää sen, vastaukseni on hyvin yksinkertainen. Se joka antaa nimen, se joka määrittelee jonkun kohteen identiteetin, on nimeämänsä kohteen herra. Identiteetin määräämisvalta antaa määrääjälle eli nimen antajalle myös henkilön tai muun nimetyn kohteen hallitsemisvallan.

Joten kun Jumala nimitti ja määräsi ihmisen antamaan nimet eläimille, Jumala antoi ihmiselle oikeuden luetteloida ja hallita eläinkuntaa, luontoa. 1.Mooseksen kirjan kertomuksen tärkein lause on jae 2:15.

Ihminen ei syntynyt puutarhassa. Hänet luotiin muualla ja hän päätyi puutarhaan vain Jumalan armosta. Meidän on hyvin tärkeä ymmärtää, että ihminen ei ole niin kuin puutarhan puut tai kukat, eikä niin kuin eläimet. Hänet asetettiin puutarhaan Jumalan armosta työtä tekemään, viljelemään ja varjelemaan Jumalan luomistyötä ja antamaan nimet, eli hallitsemaan Jumalan luomakuntaa.

Ihmisen tarpeet tulevat puutarhassa helposti täytetyksi, mutta ei hän puutarhassa laiskottele, vaan hänellä on velvollisuuksia, jotka hänen on hoidettava. Hänen vastuullaan on vaalia puutarhaa ja säilyttää sen täydellisyys.

Tämä hänen on tehtävä kättensä työllä. Näin oli ennen kuin mies ja nainen tekivät syntiä ja olivat tottelemattomat Herran käskylle. Herran suunnitelma oli, että ihminen johtaisi ja suojelisi Jumalan luomakuntaa. Hänen ei tullut alistaa luomakuntaa voimalla ja vallalla, vaan hänen tuli huolehtia luonnon tarpeiden täyttymisestä älykkäällä ja viisaalla ohjaamisella, niin että luonto säilyisi ja kehittyisi Itsensä Luojan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  Kyseinen 1. Mooseksen jae kuuluu hepreaksi ”la´avda v´leshmara” eli ”hoida sitä (tai palvele) ja suojele sitä”.

Tämä lukujakso loppuu jakeeseen 6:8. Tuosta ihmiskuntaa koskevan suunnitelman alkuhetken suuresta Jumalan antamasta tehtävästä ja lihaa ja verta olevien ihmisten läheisestä suhteesta Jumalan valtapiirissä ihmiskunta on rappeutunut ja langennut siinä määrin, että Jumala katuu luoneensa ihmisen!

1 Mooses 6:5,6 ovat koko Raamatun surullisimmat jakeet:

Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi” (1. Mooses 6:5,6, RK).

”Katui” -sanaa vastaava heprean sana on ”nacham”, eli katua.  Olen kuullut vanhemmista, jotka ovat katuneet sitä, että ovat synnyttäneet lapsia, ja sanoneet, että olisi ollut parempi, jos he olisivat abortoineet tämän lapsen ennen kuin hän syntyi. Tämä on surullista. On jo kyllin kauheaa, kun isä tai äiti hylkää lapsensa ja toivoo, ettei lapsi olisi syntynytkään, mutta kun Jumala, joka loi kaiken ja asetti ihmisen koko luomakuntansa kruunuksi, ”katuu”, että Hän loi ihmisen, se on jo paljon enemmän kuin surullista.

Tässä on Luojan suuri rakkaus ja armo luomakuntaansa kohtaan, ja ennen kaikkea luomiaan miestä ja naista kohtaan. Vaikka Jumala katui luoneensa ihmiset, Hän löysi yhden miehen, joka ei ollut täydellinen, jolla oli heikkouksia ja ongelmia, mutta joka sukupolvensa ihmisiin verrattuna oli vanhurskas – Nooa!

Huomatkaa pikkusana jakeiden 7 ja 8 välillä, ja kiinnittäkää huomiota siihen, kuinka yksi ihminen on tärkeässä asemassa silloin kun maailmankaikkeuden Herra tekee päätöksiään. Älkää aliarvioiko itseänne älkääkä antako alistuneisuutenne tai heikkoutenne estää teitä tekemästä Jumalan tahtoa.

Ja Herra sanoi: ´Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni.´ Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä” (1. Mooses 6:7.8,VKR).

Myös jae 9 on minulle hyvin tärkeä:

Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä” (1. Mooses 6:9, VKR).

Sana ”hurskas” on tässä ”hurskas” myös hepreankielessä. Rabbit sanovat, että jos Nooa olisi elänyt jonain toisena aikana (toisen sukupolven aikana), häntä ei olisi ehkä pidetty hurskaana, mutta tuon pahan sukupolven keskuudessa ja suhteessa muihin hän oli hurskas ja vanhurskas.

Kuinka lohduttava ja suurenmoinen Herramme onkaan, kun hän tuomitsee meidät älykkyytemme mukaan ja suhteessa aikaan ja paikkaan ja maailmaan, jossa elämme.  Tämä ei anna meille lupaa tehdä vääryyttä, mutta sen sanoma ainakin minulle on, että niin kauan kuin vaellan Herran yhteydessä, niin heikkoudessanikin, ja vaikka lankeankin, voin nousta ylös ja jatkaa vaellustani Herran lempeästä kädestä kiinni pitäen.

Herra voi käyttää minua ja sinua ja meitä, ja kaikkia veljiämme ja sisariamme, jotka tahtovat vaeltaa Herran yhteydessä ja tekevät niin!

Rukoilkaa edelleen Israelin valtion ja Israelin hallituksen puolesta. Pääministeri Benjamin Netanyahu on palauttanut presidentti Ruby Rivliniltä saamansa valtuudet, koska hän ei pystynyt muodostamaan hallitusta, ei ainakaan sellaista kuin hän halusi, joka takaisi, ettei häntä aseteta syytteeseen Israelin tuomioistuimissa. Joten hän luovutti.

Presidentti Rivlin antoi valtuudet hallituksen muodostamiseen jonossa seuraavalle, kenraali Gantzille. Rukoilen, että Herra aukaisee tämän solmun ja vaikuttaa johtajiimme, niin että muodostetaan laajapohjainen hallitus, joka on todella demokraattinen ja juutalainen ja edustaa Israelin yhteiskunnan kaikkia sektoreita.

Demokratia on joutunut maailmassa monien päämiesten ja johtajien henkilökohtaisen kunnianhimon uhriksi; nämä päämiehet noudattavat hitaasti mutta varmasti muinaisia toimintatapoja, jotka aiheuttivat tuhon kausia ihmiskunnalle. Rooman kaltaiset suuret valtakunnat alkoivat tasavaltoina ja päätyivät despoottien ja Neron ja Caligulan kaltaisten moraalittomien tyrannien käsiin, jotka johtivat kansansa käsittämättömään turmelukseen ja vallan väärinkäyttöön. Näemme tämän nykypäivän Turkissa, ja näemme sen muissa paikoissa ympäri maailmaa.

Meidän, Jeshuan opetuslasten, täytyy seistä muurinaukossa. Tahdomme nähdä sellaisten hallitusten paluun, jotka on muodostettu kansasta, kansan valitsemina ja kansaa varten, kaikkia vähemmistöryhmiä varten, ja niillä jotka ovat puolesta ja niillä jotka ovat erilaisia, ja niillä jotka ovat vastaan on kaikilla yhtäläiset oikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Tällaista hallitusta minä rukoilen Israelille. Meillä on edelleen meneillään hallituksen synnytystuskat. Rukoilen myös, ettei tule kolmanseja vaaleja.

Jos Israelissa joudutaan järjestämään vuoden aikana kolmannen kerran vaalit, tämän maan eri sektorien välinen jakautuminen ja vieraantuminen kasvavat ja tilanne räjähtää silmillemme aiheuttaen lisää samanlaista, ja vihan ja jakautumisen taso vain nousee, ja kuten kaikki tiedämme, itsensä kanssa riitautunut yhteisö ei voi pysyä pystyssä. Israel on suurissa ongelmissa ja me tarvitsemme rukouksianne, paneutunutta ja syvää ja sitoutunutta rukousta Israelin puolesta.

Muistakaa rukouksin Marciaa ja minua. Olemme Sofiassa, Bulgariassa. Nautimme yhteydestä rakkaiden veljien ja sisarten kanssa ja opetan ja luennoin syntymäkaupungissani.

Rukoilkaa erään Israelissa ylipistossa opiskelevan korealaisen ystävän vaimon puolesta. Vaimon nimi on Rachel, Jingyung Lee. Hänellä on todettu rintasyöpä. Myös erään hyvän ystävän nuorella vaimolla nimeltään Hannah Yoshida, Kioton Glory seurakunnasta, on syöpä. Rukoilkaa kalliin sisaremme Tiz H:n puolesta. Häneltä on juuri leikattu syöpäkasvain ja hän saa nyt kemoterapiaa.

                      Ilana Avramov, New Yorkissa asuvan ensimmäisen serkkuni vaimo, leikattiin ja hän on jo kotona toipumassa Rukoilemme, että toipuminen etenee nopeasti eikä tarvita uusia toimia normaalin sädehoidon lisäksi, Herra, ei solumyrkkyjä!

                      Rukoilkaa Ruby L:n puolesta. Hänellä on vielä edessään 9 kemoterapiajaksoa.  Hän miettii myöskin muuttamista palvelutaloon. Rukoilkaamme, että Ruby saisi voiman muuttaa ja pääsisi eroon liiasta ”kamasta” muuttaessaan talosta pieneen huoneistoon.

 Älkää unohtako rukoilla taiwanilaisen sisaren puolesta. Hän on Jumalan palvelija ja johtaja, ja saa myös kemoterapiaa Taiwanilla. Hänen nimensä on Angela.

Tyttäremme Danah ja tyttärentyttäremme Noaam käyvät nyt läpi hyvin vaikeita aikoja. Rukoilkaa myös pojanpoikamme Joseph Shulamin puolesta, samoin Barryn ja Bethin ja hänen vanhempiensa puolesta.

                      Muistakaa Marciaa rukouksin. Marcialla on vaikea diabetes ja nivelreuma, ja hän tarvitsee jatkuvaa Herran siunausta pystyäkseen tulemaan toimeen sairauksiensa kanssa. Ennen kaikkea hän tarvitsee Jumalan armoa ja parantavaa voimaa.

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. 

Netivyan marraskuiselle 40-vuotisjuhlakiertueelle ilmoittautuminen on nyt päättynyt, emmekä voi enää ottaa uusia ihmisiä. Tiedän, että matkasta tulee ikimuistoinen, jännittävä ja innostava, juhlitaanhan silloin 40 vuoden mittaista – eli yhden sukupolven mittaista – palvelutyötä Israelissa ja ympäri maailmaa.

Herran hyvyys ja laupeus on tehnyt tämän palvelutyön mahdolliseksi teidän kaltaistenne ihmisten avulla, jotka olette kantaneet meitä rukouksin ja tukeneet meitä tarpeissamme ja uhranneet omastanne, jotta Hyvää Uutista voidaan saarnata juutalaisille ja arabeille, kiinalaisille ja japanilaisille, korealaisille ja suomalaisille ja monille muille!

Kiitämme teitä rukouksistanne ja siitä, että seisotte Israelin ja Netivyan rinnalla. Pidättehän meidät rukouksissanne!

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Rukoikaa Koreassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Rukoilkaa KIBIn ja Israel Foorumin puolesta, ja monien Jumalan miesten ja naisten puolesta, jotka rakastavat Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta ja ovat rukoilleet Israelin puolesta niin monta vuotta ja tukeneet Israelissa tehtäviä  hyviä töitä. Nämä ovat suurenmoisia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia. Rukoilen, että Herra vaikuttaisi sovinnon lastensa välillä ja yhdistäisi heidät yhtä tarkoitusta varten: rukoilemaan Israelin puolesta ja tukemaan Israelia ja varsinkin Israelissa olevia Messias Jeshuan juutalaisia opetuslapsia. Pyydän teitä rukoilemaan etenkin KIBIn hallituksen jäsenten puolesta, jotka ovat sijoittaneet elämänsä ja rahansa tähän pro-Israel järjestöön Koreassa.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Kallis sisar Svetlana, joka kuuluu Abu-Eidin perheeseen avioliiton kautta, oli pari päivää sitten vakavassa leikkauksessa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

                       Tiz Huch, rakas sisaremme Dallasissa, Texasissa, saa kemoterapiaa. Rukoilkaa Tizin puolesta, älkääkä unohtako rukoilla hänen lapsenlapsensa Lionin puolesta. Lion voi paljon paremmin, mutta rukouksenne ovat yhä tärkeitä jotta näemme pikku Lionin täydellisesti parantuneena. Sama koskee tietysti hänen isoäitiään Tiziä. 

                      Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

                      Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Kuulin juuri, että Tineke ei voi oikein hyvin. Rukoilkaa Tineken ja hänen sielunsa puolesta. 

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie. 

                      Nancy Hook ja hänen perheensä tarvitsevat erityisrukousta parantumisen puolesta, että Jumalan armollinen käsi koskettaisi Nancya ja Donia. Donille tehtiin munuaisleikkaus pari päivää sitten. Hänen munuaisensa poistettiin, koska siinä oli syöpä. Hänen keuhkoissaan ei ollut syöpää, mutta munuaisessa oli. Muistakaa tätä perhettä rukouksissanne, jotta toipuminen olisi nopeaa ja täydellistä, ja he pääsisivät palaamaan Israeliin jatkamaan Herran työtä.

Ja seurakuntamme jäsenet tarvitsevat rukouksianne: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani Herrassa, David B.A.ta .

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista: Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilen ja pyydän teitä rukoilemaan Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin. 

                      Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja erityisesti myös tri Songin ja tri H.Kimin puolesta, ja Israel Forumin johtajien ja johtokunnan puolesta ja Soulissa olevan Onnuri seurakunnan puolesta, jotka rukoilevat meidän ja Israelin puolesta joka sapatti joka aamu. 

                      Rukoilkaa veli Michael Knezevichin puolesta ja pyytäkää Herraa siunaamaan häntä terveydellä ja siunaamaan hänen perhettään ja liiketoimiaan.

           Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam

Exit mobile version