Jerusalemin rukouslista 24.12.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Täna sapattina luemme Joosefin, Jaakobin pojan, tarinan huipentuman Toorasta 1. Moos. 44:18-47:27. Haftara on Hes. 37:15-28, evankeliumeista Luuk. 24:30-48. Kaikki tulevan sapatin lukujaksot ovat erittäin tärkeitä. Minä sanoisin niitä ´ohjelmallisiksi´. Ohjelmallinen tarkoittaa, että ne käynnistävät ohjelman, jumalallisen suunnitelman, järjestyksen, joka vaikuttaa koko historian kulkuun. 

Näissä lukujaksoissa määrätään suunta ja tänäkin päivänä, tuhansia historian vuosia myöhemmin, olemme yhä sen vaikutuksen alaisia ja niitämme pelloilla, jotka meidän esi-isämme Abraham, Iisak ja Jaakob – Israel, kylvivät.  1. Mooseksen kirjan luvun 45 alussa kohtaamme yhden Raamatun dramaattisimmista näytelmistä. Ainoa sitä dramaattisempi kohtaus koko Raamatussa on Jeshuan ristiin naulitseminen.

Tooran lukujaksossa luemme, kuinka Joosef koettelee veljiään ja ilmaisee itsensä veljilleen sanoen: ”Minä olen veljenne Joosef.” Joosef oli käskenyt piilottaa hopeamaljan Benjaminin vehnäsäkkiin. Benjaminia syytettiin maljan varastamisesta. Joosef tahtoi pitää Benjaminin Egyptissä, lähellään. Benjamin oli Jaakobin 12 pojasta ainoa, joka oli Joosefin täysi veli. Joosef ja Benjamin olivat Raakelin ainoat kaksi lasta. Raakel oli kuollut synnyttäessään Benjaminin. Joosefin taktiikkana oli testata veljiään nähdäkseen oliko heidän asenteensa muuttunut nuorempaa veljeään kohtaan, joka oli myös Raakelin poika.

Kun Joosef ilmaisi henkilöllisyytensä veljilleen, veljet pelkäsivät, että Joosef kostaisi heille sen mitä he olivat tehneet hänelle monta vuotta aikaisemmin. Joosef taas halusi koetella heitä nähdäkseen, olivatko he muuttuneet ja ottaneet opiksi teoistaan.

Lukujaksomme alku, 1. Moos. 44:18, sijoittuu aivan näiden tapahtumien jälkeen. Juuda tulee Joosefin luo ja pyytää tältä, että hän saisi jäädä vankilaan Egyptiin nuorimman veljensä Benjaminin sijasta. Juudan perusteluissa on useita kohtia, jotka osoittavat, että Juuda on ymmärtänyt, kuinka alhaisesti veljekset kohtelivat Joosefia. Juuda tietää, että oli väärin pysyä vaiti ja mukautua veljesten ensimmäiseen, ilkeään aikomukseen surmata Joosef. Juuda oli silloin ehdottanut, että sen sijaan että he tappaisivat Joosefin heidän pitäisi myydä Joosef ja tienata hänen avullaan vähän.

Kristityillä on ollut tapana syyttää Juudaa rahanahneeksi. Oikeampaa on pitää Juudaa veljenä, jota huoletti enemmän hänen veljensä Joosefin kohtalo ja isänsä Jaakobin reaktio siinä tapauksessa, että Joosef olisi surmattu. Nyt näemme Juudan todellisen luonteen.

Hän tarjoutuu ottamaan Benjaminin paikan. Hän pyytää Joosefia päästämään Benjaminin lähtemään ja pitämään Benjaminin sijasta hänet Egyptissä vakuutena siitä, että hänen veljensä palaavat Egyptiin isänsä kanssa. Luvussa 44:30-31 luemme 1. Mooseksen kirjan liikuttavimpia jakeita: ”…johon hän on kaikesta sielustaan kiintynyt, hän kuolisi nähdessään, ettei nuorukainen ole kanssamme”(1. Moos 44:30,31, RK).

Me ymmärrämme, että Jaakobin rakkaus Joosefia ja Benjaminia kohtaan liittyy Jaakobin rakkauteen Raakelia kohtaan. Se oli suurempi kuin hänen rakkautensa Leaa kohtaan. Nyt käsitämme, kuinka suuresti Jaakob suri Joosefia ja kuinka huolissaan hän oli Benjaminin kohtalosta. Juuda osoitti hienolla tavalla, kuinka paljon hän välitti isästään Jaakobista ja nuorimmasta veljestään Benjaminista.

Juudan isäänsä ja veljeään kohtaan osoittama syvä kiintymys ja huoli sulatti Joosefin sydämen. Tämä Juudan teko todistaa, että Juudan veljilleen antama neuvo olla surmaamatta Joosefia ei ollut ahneutta vaan se kumpusi sisäisestä oikeudentajusta. Juudan neuvo myydä Joosef oli ainoa keino, jolla Juuda saattoi pelastaa Joosefin hengen. Hän ymmärsi, että Joosef saisi mahdollisuuden elää vaikka hänet myytäisiinkin ismaelilaisille.  

Meidän täytyy katsoa aina asioiden myönteisiä puolia eikä ajatella heti pahinta ihmisistä, ennen kuin olemme ottaneet perinpohjin selkoa tosiasioista. Toora neuvoo tuomareita näin:

Yksi todistaja ei ole pätevä todistamaan ketään syylliseksi mihinkään rikkomukseen tai mihinkään syntiin, asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan todistuksella. Jos väärä todistaja nousee syyttämään jotakuta rikkomuksesta, niiden kahden, joilla on keskenään riita-asia, on tultava Herran eteen pappien ja siihen aikaan tuomareina olevien läsnä ollessa. Tuomarit tutkikoot asian tarkoin, ja jos väärä todistaja on todistanut valheellisesti veljestään, niin tee hänelle samoin kuin hän aikoi tehdä veljelleen. Poistakaa paha keskuudestanne” (5. Moos. 19:15-19, RK).

Kristittyjen piirissä esitetty syytös Juudaa vastaan ei perustu tosiasioihin, vaan se johtuu syvästä peritystä vihasta juutalaisia ja juutalaista kansaa kohtaan ja se tulee suoraan helvetin syvyyksistä.  Jos tutkittaisiin, mihin perustuvat juutalaisia ja heidän rikkauksiaan koskevat syytökset – vain muutamat heistä ovat rikkaita ja maailman rikkaimmat ihmiset eivät ole juutalaisia – mutta jos asiaa tutkittaisiin, niin tosiasioiden tarkka tutkiminen paljastaisi, että muutamat juutalaiset rikastuivat kovan työn, viisaan ajattelun ja hyvän liikevainun ansiosta. Maailman vankiloissa on hyvin vähän juutalaisia petoksesta tai muista rikollisista teoista tuomittuina.

Juuda näyttää Joosefin edessä todellisen luonteensa. Sellaisen pojan luonteen, joka rakastaa hyvin paljon isäänsä. Hän on ihminen, joka haluaa tehdä niin kuin on oikein. Hän on luonteeltaan herkkä ja hän on voimakkaasti tunteva ihminen, joka voi tehdä syntiä ja tunnustaa syntinsä ja jättäytyä lain armolle. Joosef sulaa kuultuaan Juudan sanat.

Oppitunti jonka Joosef antaa veljilleen on hyvin tärkeä minulle itselleni. Opetus on tiivistettynä luvun 45 jakeessa 5:

Älkää nyt kuitenkaan olko murheellisia älkääkä vihaisia itsellenne siitä, että myitte minut tänne, sillä Jumala on lähettänyt minut teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä” (1. Moos. 45:5, RK).

Joosefilla on kyky pitää elämäänsä, kärsimystään orjana ja vankilassa, vaikkei ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen, Jumalan tekona ja valmistautumisena tulemaan veljiensä ja Israelin, ja myös Egyptin, pelastajaksi.

Joosefin tarina on mahtava näytelmä, joka alkaa 1. Mooseksen kirjan luvusta 37 ja jatkuu 9 luvun verran. Todellinen dramatiikkaa, vihaa, pettymystä ja juonittelua täynnä oleva saaga, ja Joosef ymmärtää, että kaikkien näiden tapahtumien takana Jumala ohjasi tätä absurdia näytelmää.

Ainoa, joka todella tiesi, mitä tapahtui, oli itse maailmankaikkeuden Luoja, Jumala, joka oli näytelmän tuottaja, ohjaaja ja päähenkilö.

Jumala toimii näin pelastaakseen kansansa. Hän toimii historiassa ja historian kautta ja hän käyttää historiaa ja kaikkea, mikä sitä ympäröi, suunnitellakseen ja toteuttaakseen iankaikkisen suunnitelmansa, joka on pelastaa ihmiskunta. Ensin ja ennen kaikkea pelastaa ihmiskunta ihmiskunnalta itseltään ja tämän maailman valtiailta, jotka yrittävät syrjäyttää Luojan ja ottaa hallintaansa ja orjuuttaa Hänen kansansa.

Joosef on pelastajahahmo. Hän edustaa sitä mallia, jollainen pelastajahahmon tulisi olla tässä Jumalan maailmassa! Mooseskin on pelastajahahmo. Hänen täytyi palvella 40 vuotta pakanapappia, Jetroa, Midianin pappia. Egyptin prinssinä hän ei juuri saanut kunnioitusta. Hän kärsi pakanoiden parissa seuraavat 40 v elämästään. Kolmannen 40-vuotiskauden hän kärsi johdattaessaan Israelin lapsia erämaassa ja tuodessaan heidät Kanaanin maan rajalle.

Valtavin esimerkki tästä samasta mallista ja joka vaikuttaa yhä koko maailmaan, on tietysti Nasaretin Jeshua. Malli alkoi Joosefista, jatkui Mooseksen kautta ja täyttyi lopullisesti ja täydellisesti Jeshuan ilmestyessä.

Kaikkien Jumalan miesten on täytynyt noudattaa jossain määrässä samaa kaavaa. Herran profeetoilla ei ollut mukavuuksilla ja rikkauksilla vuorattua samettista elämää, koska he puhuivat ääneen Jumalan sanan Israelissa kaupunkien toreilla ja muureilta. Hekin joutuivat kärsimään ja maksamaan kalliisti kutsumuksestaan puhua Jumalan sanaa kansalle, joka ei halunnut kuulla sitä.

Johtopäätös Joosefin tarinasta kuuluu:

Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut faraon neuvonantajaksi, koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi” (1. Moos. 45:7,8, RK). 

En tiedä, missä vaiheessa Joosefille selvisi, että kaikki mitä hänelle oli tapahtunut hänen elämänsä aikana, hyvä ja paha ja lopulta menestys, oli osa Jumalan suurta suunnitelmaa Israelin pelastamiseksi ja että kaikki paha, mitä hänelle oli tapahtunut, tapahtui, jotta hänen perheensä säilyisi hengissä! Kuinka toivonkaan, että olisin tullut aikaisemmin elämässäni samaan johtopäätökseen kuin Joosef. 

Nyt olen niin onnellinen tietäessäni, että Herra teki uskollisuudessaan kaiken minun omaksi parhaakseni ja Jumalan kansan ja Herran kuningaskunnan parhaaksi. Voin tunnustaa, että 16-vuotiaanakaan, kaukana perheeni luota, kotoa ja lapsuuden ystävistä, en tuntenut koskaan katkeruutta niiden vastoinkäymisten vuoksi, jotka jouduin kokemaan.

Voin tunnustaa myös sen, että en oikein käsittänyt, miksi noita asioita tapahtui minulle, mutta kiitin aina Herraa kaikesta. Herra käytti elämässäni monia ihmisiä, muukalaisia, opettajia, maanviljelijöitä ja saarnaajia todistamaan minulle, että Hän elää yhä ja on yhä sama Herra ja vapahtaja, joka Hän oli Joosefille ja Daavidille ja niille, jotka tahtovat jättää elämänsä Galilean miehen käsiin.

Loppujen lopuksi jokainen vastoinkäyminen ja kärsimys tuo meidät lähemmäksi sitä kutsua ja tarkoitusta, johon Herra on kutsunut meidät.

Viimeinen pointti on, että huolimatta kaikesta suuruudestaan Egyptissä Joosef ei unohtanut koskaan, kuka hän oli ja mistä hän tuli. Egyptin rikkaudet eivät sokaisseet häntä, vaan hän näki aina Jumalalta saamansa tehtävän silmiensä edessä.

Siunaan jokaista, joka lukee tämän, ja rukoilen, että he saavat voiman suostua kärsimään Herran tähden, jos ja kun se on välttämätöntä, ja kasvaa ja kukoistaa mitassa ja suuruudessa Joosefin lailla ja muistaa aina, kuka olet ja mihin kuulut!

Marcia ja minä olemme vielä USA:ssa. Meidän on määrä lentää takaisin kotiin Israeliin torstaina 24. joulukuuta 2020. Meidän pitäisi saapua Israeliin perjantaina, 25.12,. klo 14.20. Pyydän teitä rukoilemaan, ettei meitä passiteta hotelliin 14 päivän karanteeniin. Toivon, että me saamme olla karanteenissa omassa kodissamme. Mutta jos meidät lähetetään 14 päivän karanteeniin hotelliin, teemme parhaamme viihtyäksemme.

Bathsheba Derbaremdicker, Zvin vaimo, on kotona ja toipuu syöpäleikkauksestaan. Muistakaa häntä rukouksissanne. Sisaremme Hadassa toipuu leikkauksestaan. Brasilialaisen sisaremme Fernandan äidille tehtiin leikkaus ja lääkäri sanoi, että se onnistui. Hänkin on nyt toipumassa ja hänellä on edessään pitkä syöpähoitojakso. Pyydän että rukoilette, että hänen hoitonsa tehoaa ja hän paranee täydellisesti syövästä. 

Iäkkäämmät sisaremme, jotka ovat todellisia sankareita Herran palveluksessa, Lea, Ahuva ja Ilana, tarvitsevat rukouksiamme. Kaksi heistä on yli 95 v ja Lea on 89 v.  Meillä on sekä velvoite että ilo rukoilla näiden ihanien sisarten puolesta ja pyydämme teitä yhtymään rukoukseemme. Ilanalla on kokopäiväinen avustaja, jonka kustannuksista Netivya vastaa juuri nyt. Rukoilemme, että vapaaehtoinen avustaja tulisi Suomesta heti kun matkustaminen sallitaan. Netivya etsii yhä Ilanalle vakinaisempaa kokoaikaista avustajaa. Netivya huolehtii edelleen kokoaikaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvista kuluista. Muistakaa tätäkin asiaa rukouksissanne.

Jumalan sanassa on selvä käsky pitää huolta leskistä ja orvoista. Tämä käsky toistuu Toorassa, profeetoissa ja Uudessa testamentissa useammin kuin kerran. Jokaisen joka vanhenee tai jolla on vanhempia perheenjäseniä, täytyy saada tietää, että pyhien ja hengellisen perheemme yhteisöön voi luottaa siinä, että he pitävät tämän käskyn ja pitävät huolta vanhemmasta sukupolvestamme. He ovat antaneet kaikkensa nuorempina vuosinaan, ja nyt pyhien velvollisuus on pitää huolta heidän tarpeistaan. Miettikää seurakuntana tai yksityisinä, voisitteko lahjoittaa vähän ylimääräistä Jerusalemin iäkkäille pyhille.

Pyydän teitä rukoilemaan Jerusalemissa olevan hyvin erityisen lastentarhan puolesta, sen nimi on Little Hearts (pikkusydämet). Tämän lastentarhan johtaja on meidän omiamme, meidän seurakunnastamme. Tämä lastentarha eroaa kaikista muista Jerusalemin lastentarhoista siinä, että siellä juutalaiset, kristityt ja arabilapset oppivat nuoresta pitäen rinnakkaiseloa. Henkilökunta on sitoutunut opettamaan näille lapsille Israeliksi ja Jerusalemiksi kutsutun kaleidoskoopin arvon.

Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

Saimme rukouspyynnön rakkaalta Livia Schnell Nothen sisarelta, joka on ollut kanssamme Portugalissa ja seissyt brasilialaisten veljiemme rinnalla ja meidän rinnallamme Anussimien asiassa (´pakotetut´, 1400luvun Espanajan ja Portugalin juutalaisten jälkeläisiä, jotka pakotettiin kääntymään katolisuuteen ja jotka jatkoivat salassa judaismin harjoittamista; ongelmana on ollut Israelin valtion saaminen ottamaan heidät vastaan juutalaisina Kotiinpaluulain nojalla) ja heidän ahdingoissaan. Livia on sairastunut vakavaan sairauteen, hän tarvitsee nyt Herran parantavaa kättä ja lohdutusta. Rukoilkaa Livian puolesta ja rukoilkaa hänelle parantumista.

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Aasiassa. Hänen nimensä on Philip Marc. Hän on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia. Philip asuu kaukana Israelista maassa, johon emme voi matkustaa, mutta Philipin sydän on kanssamme ja Jumalan kansan kanssa.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Israelissa ei tilanne ole vielä parantunut. Israelissa on edelleen sulkutila, liikkuminen on rajoitettua ja suurin osa yrityksistä ja liikkeistä on suljettu, ainakin toistaiseksi. Talouselämä on kärsinyt kovasti.

Kirjoitin edellisissä rukouslistoissa, että on hyvä asia rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, joita ette tunne henkilökohtaisesti ja rukoilla, että maailma toipuisi ja saisi tämän kauhean koronavirukseksi kutsutun pandemian loppumaan. Korona tarkoittaa kruunua, enkä ole varma minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilemme kolmivuotiaan pikkutytön puolesta, jolla on harvinainen sairaus ja syöpä. Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa. Meidän täytyy rukoilla hänen puolestaan ja hänen perheensä puolesta, että Herra huolehtisi hänestä ja parantaisi hänet niin että hän saisi kasvaa isoksi ja palvella

Hänen kuningaskuntaansa.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilen, että jotkut paikalliset vanhimmat menisivät Joyn luokse, ja että he voitelisivat hänet öljyllä ja rukoilisivat hänelle parantumista niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Jeshuan veli Jaakob on antanut kirjeessään diasporassa eläville Israelin 12 heimolle.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopesti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”. ”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta. Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten. Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa. Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia. Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam