Jerusalemin rukouslista 24.9.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel 

Tämä sapatti on yksi erityisistä sapateista juutalaisessa kalenterissa. Tälle sapatille annettu nimi on Shabat Shuva. Tämä nimi tulee profeetta Hoosean lukujaksosta 14:2 Jooelin jakeeseen 20.  Tämän lukujakson ensimmäinen jae on Hoosea 14:1.

Palaa, Israel Herran, sinun Jumalasi, luo, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi” (Hoos.14:2, RK).

Tätä lukujaksoa käytetään aina Jom Kippuria (suurta sovituspäivää) edeltävänä sapatin päivänä. Se on yksi merkittävimpiä tekstejä ja kutsu katumukseen. Tarkoitus ei ole katua yksityisiä syntejämme lähimmäisiämme kohtaan, vaan meidän yhteisiä, kansallisia syntejämme. Länsimaisessa kulttuurissa keskitytään yksilöön ja painotetaan yksilöllistä pelastusta. Meillä on yksilöllinen identiteettimme ja yksilölliset syntimme, mutta meidän on muistettava, että me olemme myös osa yhteistä ruumista, yhteisöä ja kansakuntaa.

Pohjimmiltaan me olemme homo sapiens -lajin jäseniä. Meidän yksilöllinen identiteettimme on myös hyvin tärkeä ja se on meitä lähinnä. Mutta emme voi paeta vastuutamme ja osallisuuttamme sukuumme, rotuumme ja kansallisuuteemme. Kun minä teen yksilönä väärin ja syntiä, minä kannan vastuun teoistani. Yhteisen ruumiin osana meillä on olemassa myös kollektiivinen vastuu tuolle ruumiille siitä hyvästä, pahasta ja rumasta, jota meidän yhteisömme ja hallituksemme ja yhtiömme tekevät.

Jumala antoi meille Jom Kippurin tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Se on kansallisen katumuksen ja paastoamisen päivä, jolloin rukoilemme murtunein sydämin kollektiivisten syntiemme puolesta.  

Toorassa (Mooseken laissa), 3. Mooseksen kirjan luvussa 16, on monia tienviittoja, jotka osoittavat Messiaaseen ja muutamat juutalaisista rabbeista historiamme aikana ovat ymmärtäneet hyvin, että syntipukki, jota ei uhrattu temppelissä alttarilla vaan päästettiin Juudean erämaahan oli Messiaan esikuva ja symboli.

On tärkeää keskittyä omiin synteihimme ja katua omia syntejämme, mutta yhtä tärkeää on, että me kaikki näemme itsemme suuremman yhteisön osana eikä vain yksilönä. Jos tahdotte, voitte kutsua näitä yhteisöjä kirkoiksi. Tai voitte kutsua niitä maiksi, tai vaikka kerhoiksi, mutta niinkuin runoilija John Donne sanoi:

Yksikään ihminen ei ole saari, jokainen on osa mannerta, osa kokonaisuutta; jos meri huuhtoo mennessään multakokkareen…jokaisen ihmisen kuolema pienentää minua, koska minä olen ihmiskuntaa. Ja siksi, älä riennä kertomaan kenelle kellot soivat, ne soivat sinulle ” (tämän rukouslistan kääntäjän vapaa suomennos runosta).

Tämä on Kippur- (sovitus-) päivän todellinen suuruus. Kun meillä oli vielä temppeli ja ylimmäinen pappi ja uhrit, seremoniat olivat täynnä merkitystä.

Nyt kun yksi mies, Jeshua, Jumalan Poika, on sovituksemme, meidän pitäisi juhlia Jumalan armoa, joka ilmestyi Jerusalemissa roomalaisella ristillä ja joka herätettiin kolme päivää myöhemmin kuolleista ja joka käveli ulos kylmästä kivihaudasta ja joka nousi 40 päivää myöhemmin taivaaseen ei vain minun henkilökohtaisena pelastajanani vaan maailman pelastajana.

Jeshua ei antanut elämäänsä vain minun ja sinun puolesta vaan koko maailman puolesta. Tämä painaa taakkana minua ja toivottavasti sinuakin, varmistaaksemme, että maailma saa tietää, mitä Jumala on tehnyt jokaisen puolesta. Joten tänä Shabat Shuvana (katumuksen sapattina), kun luemme profeetta Hoosean luvun 14 jatkaen Jooelin jakeeseen 20, luetun tekstin pitäisi puhua meille ja kutsua meitä katumaan seuraavan kaltaisia syntejä, joita emme nykyään pidä edes synteinä:

”Assur ei meitä pelasta, hevosilla emme tahdo ratsastaa emmekä enää sano omien kättemme teoille: ´Meidän Jumalamme!´ Sillä sinussa saa orpo armon” (Hoos. 14:4, RK).

Kuinka meidän tulisi tulkita tämä Hoosea 14:n teksti tänä päivänä? Ehdotan meille Israelissa seuraavaa ja muut saavat vapaasti muotoilla oman versionsa.

”USA ei meitä pelasta, emme tahdo panna luottamustamme sota-aseisiin, tankkeihin ja lentokoneisiin. Emme luota siihen, että kättemme työ meidät pelastaa. Emme enää sano omille kyvyillemme ja saavutuksillemme: Minun Jumalani! Sillä sinä, Herra, olet ainoa, johon voimme luottaa, sinussa, vain sinussa Herra, voimme löytää lohdutuksen.”

Tämä on yksi aikamme ja kulttuurimme suurimmista synneistä. Me tunnemme olevamme ”omin avuin menestyneitä”. Että kyvyillämme ja lahjoillamme me olemme saaneet aikaan sen, mitä näemme ympärillämme. Unohdamme, kuka on oikea pomo elämässämme ja kuka on hän, joka tekee lopulliset päätökset meidän kaikkien kohdalla!

Jos me kadumme ja käännymme ja panemme luottamuksemme Herraan eikä keneenkään toiseen, tulokset ovat sellaiset kuin profeetta Hoosea sanoo Herran sanoneen:

Minä parannan heidän luopumuksensa, omasta halustani minä heitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt heistä pois. Minä olen Israelille kuin aamun kaste. Israel kukoistaa kuin lilja, työntää juurensa syvälle kuin Libanonin puut” (Hoos. 14.5,6, RK).

Hoosea puhui Israelille, mutta kaikista kansakunnista kaikki ne, jotka ovat ottaneet vastaan Messias Jeshuuan Herranaan ja pelastajanaan, ovat saaneet lupaukset, jotka Jumala antoi Israelille.

Tooran jakso 5.Moos. 32:ssa on hyvin voimakasta tekstiä. Jos luette sen huolellisesti, huomaatte, että valtaosa apostoli Paavalin teologiasta perustuu tähän lukuun.

Annan muutaman jakeen selventääkseni teille, mistä Paavali puhui varsinkin Room. 9 -11:ssä, joka on yksi Paavalin tärkeitä teologisia selontekoja tehtävästään Messiaassa.

Hän herätti Jumalan kiivauden vierailla jumalillaan, vihoitti hänet iljetyksillään. He uhrasivat riivaajille, eivät Jumalalle. He uhrasivat jumalille, joita eivät tunteneet, uusille, äsken tulleille, joita teidän isänne eivät tunteneet. Sinä et välittänyt Kalliosta, joka sinut synnytti, unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Herra näki sen ja hylkäsi heidät, hänen poikansa ja tyttärensä vihastuttivat hänet. Hän sanoo: ´Minä peitän heiltä kasvoni, tahdon nähdä, mikä on heidän loppunsa. He ovat nurja sukupolvi, lapsia vailla uskollisuutta. He ovat kiivastuttaneet minut jumalilla, jotka eivät ole jumalia, vihoittaneet minut turhuuksillaan. Niinpä minäkin kiivastutan heidät kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heidät houkkamaisella pakanakansalla. Sillä minun vihani tuli on syttynyt, se leimuaa tuonelan syvyyksiin asti. Se ahmii maan satoineen ja polttaa vuorten perustuksen” (5. Moos. 16-22, RK)

Näin Paavali kirjoittaa Room. 11:11-15:ssa:

Kysyn vielä, eivät kai juutalaist sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseensa? Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä! Teille pakanoille sanon: koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa herättääkseni, jos mahdollista, heimolaisiani kateuteen ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista?” (Room. 11:11-15, RK).

 Pyydän teitä rukoilemaan koko Israelin ja oman maanne puolesta tänä viikonloppuna. Meille on annettu tehtäväksi olla suolana ja valona tässä maailmassa ja näinä pandemian päivinä, kuka muu ottaisi vastuun tästä kuin Messiaan ruumis?

Rukousosio

Meidän tulee rukoilla koko maailman puolesta ja kukin oman maansa puolesta ja Israelin puolesta. Uskon että tämä koronavirus on vitsaus niin kuin ne raamatulliset vitsaukset, jotka Jumala lähetti

kasvattaakseen Israelia ja vetääkseen heidät uudelleen lähempään suhteeseen kanssaan ja osoittamaan suurempaa kunnioitusta Luojaansa kohtaan. Kun Israel katui ja katsoi Mooseksen ylös nostamaa pronssikäärmettä, he parantuivat. Me emme tietenkään tarvitse pronssikäärmettä niin kuin Mooseksen päivinä, vaan meidän tulee nostaa silmämme ylös ja keskittyä Herraamme Jeshuaan eikä mihinkään muuhun.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskitämme uudelleen uskomme Messiaan evankeliumiin, ja jätämme tunnustuskuntiin keskittymiset, jotka ovat yhä uudelleen jakaneet Messiaan ruumiin ja siirtäneet uskomme keskipisteen seurakuntainstituutioon, pois Hänestä, joka ristiinnaulittiin. Uskon, että tämä vitsaus, niin kuin kaikki vitsaukset Jumalan Sanassa, tulee Jumalalta ja vain Jumala voi pysäyttää sen.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja pojanpoikaamme Joey´a, jotka ovat myös kotona ja tekevät työtä kotoa käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91-vuotias ja hänen terveytensä horjuu.

Brasiliassa on paha tilanne koronaviruksen tähden ja liikemiehet ovat myös suuressa paineessa yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä. Meillä on Brasiliassa paljon veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat rukoustamme ja esirukoustamme puolestaan. Annan lyhyen listan seurakunnista ja veljistä ja sisarista Brasiliassa, jotka tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa näinä rankkoina aikoina: Rukoilkaa Netivyan Brasiliassa olevien tytärseurakuntien puolesta: Har Zion, Ensenando de Siao ja Sar-El Curitibassa ja muita veljiä ja sisaria Curitiban kaupungissa. 

Curitibassa on toinenkin veljien ja sisarten seurakunta, jota johtavat veli Claus ja veli Moses, rukoilkaa myös näiden kalliiden veljien puolesta ja messiaanisten seurakuntien puolesta Fortalezassa, Santa Mariassa, Sao Paulossa, Rio de Janeirossa ja muissa kaupungeissa. Rukoilkaa rakkaiden iäkkäämpien ja haavoittuvampien veljiemme ja kumppaneidemme puolesta Brasiliassa: Michelle O., Marcelo Guimaraesin perhe, etenkin hänen isänsä Paulo, ja Marty Galante, ja Resendan perhe.

Rukoikaa TJ:n puolesta. Hän on seurakuntapastori Taiwanilla ja hän menetti äskettäin vaimonsa, sisar Angelan, syövälle. Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä. Muistakaa Lopesin perhettä Brasiliasta rukouksissanne.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa,ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yoko sai aivohalvauksen, rukoilemme että hän toipuu nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. Suomalainen veljemme Erkki Murto on kuollut. Erkki siirtyi pois tästä ajasta muutama päivä sitten. Muistakaamme Erkin leskeä, Sirpaa, rukouksin. Lohduttakoon Herra häntä näinä surun ja murheen hetkinä.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Lisään rukouslistaan erään tärkeän yliopistoprofessorini tyttären, Allison Howard Williamsin. Hän on Patsy Wilkerson Howardin ja tri George Howardin tytär. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Reuven ja Clil, jotka ovat matkalla kotiin Israeliin tänä viikonloppuna, jos Herra suo. Muistakaa heitä rukouksissanne. Olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän kotiinpaluunsa puolesta muutamana viime viikkona ja Herra vastaa nyt rukouksiimme. Herra pitäköön heidät turvassa ja tuokoon heidät kotiin.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan, ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen huoneet palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteemme on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa. Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

Eräs perhe Sveitsistä on tulossa isännäksi ja emännäksi ensimmäiseen sellaiseen huoneistoon Jerusalemissa. Jerusalemin sairaaloiden sosiaalityöntekijät ovat innoissaan tästä hankkeesta, jossa veljemme USA:ssa ja Netivyan henkilökunta toimivat yhteistyössä ja ovat ensimmäinen sellainen palvelutyö Israelissa.

Tarvitsemme rukoustukeanne ja apuanne toteuttaaksemme tämän merkittävän hankkeen, joka on siunauksena niin sairastuneille kuin heidän perheilleen.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

P.S. Tänä uutena vuotena (Rosh HaShana) autamme Jerusalemin kukkuloiden terapeuttista keskusta  (JHTC) järjestämään Jerusalemin syrjääntymisvaarassa oleville nuorille Iloisen juutalaisen uuden vuoden.   

Kategoriat: Joseph Shulam