Jerusalemin rukouslista 25.6.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tämän viikon Tooran lukujakso on täynnä hyvin mielenkiintoisia ja hyvin tärkeitä opetuksia. Lukujakso on jaksosta nimeltä Chukat, 4. Moos. 19:1-22:1. Lukujakso ei ole kovin pitkä, mutta siinä on tärkeitä asioita.

Profeetoista luemme Tuom. 11:1-33, ja Uudesta testamentista tavanomainen lukujakso monissa Jeshuan juutalaisten opetuslasten seurakunnissa on Joh. 3:10-22. Kommentoin tässä rukouskirjeessä  Johanneksen 3. luvun tekstiä ja otan lisäksi tarkoituksenmukaisemman jakson Heprealaiskirjeen luvusta 13. 

4. Moos. 19 alkaa yhdestä kaikkein salaperäisimmästä seremoniasta ja oudoimmasta uhrista. Jumala käskee Moosesta:

Herra puhui Moosekselle ja Aaronille: ´Tämä on säädös, jonka Herra on antanut: Käske israelilaisten tuoda sinulle punainen, virheetön lehmä, jossa ei ole vammaa ja jonka niskaan ei vielä ole pantu iestä´” (4. Moos. 19:1,2, RK).

Heti tämän tekstin alussa on muutama erilainen ja ainutlaatuinen käsky.

(1)  Moosesta ja Aaronia käsketään pyytämään Israelin lapsia tuomaan punainen virheetön lehmä (hieho), jota ei ole käytetty työssä.

a.                   Teksti ei tee asioita helpoksi. Israelilaisten pitää tuoda punainen hieho, punainen lehmä. Tekstin mukaan koko lehmän pitäisi olla punainen eikä siinä saa olla yhtään ruskeaa, mustaa tai valkoista pilkkua. Koko eläimen on oltava kauttaaltaan punainen.

b.                   Kenen israelilaisen vastuulla sitten on etsiä ja tuoda sellainen harvinainen lehmä, joka on kauttaaltaan punainen ja jota ei ole käytetty koskaan työhön; siis täysin työhön käyttämätön mutta täysikasvuinen lehmä, joka on punainen?

c.                   Olisi vaikeaa tuoda esiin sellainen väriltään punainen lehmä, jossa ei ole vammaa. Täydellinen punainen lehmä.

(2) ”`Antakaa se pappi Eleasarille. Hänen on vietävä se ulos leiristä, ja se on teurastettava hänen edessään. Sitten pappi Eleasar ottakoon sen verta sormeensa ja pirskottakoon sitä Ilmestysmajan etupuolta kohti seitsemän kertaa. Lehmä on poltettava hänen nähtensä. Se on poltettava nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen.´” (jakeet 12:3-5).

a.                   Punainen lehmä annetaan pappi Eleasarille, joka vie sen Israelin leirin ulkopuolelle. Joku toinen teurastaa tämän punaisen lehmän, ja pappi ottaa vähän tämän punaisen lehmän verta, palaa takaisin leiriin ja pirskottaa sormellaan seitsemän kertaa suoraan Ilmestysmajan edessä.

b.                   Punainen lehmä poltetaan kokonaisuudessaan nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen.

(3)  ”Sen jälkeen papin on pestävä vaatteensa ja peseydyttävä vedessä. Sitten pappi voi mennä leiriin, mutta hän on saastainen iltaan asti. Myös sen, joka lehmän poltti, on pestävä vaatteensa ja peseydyttävä vedessä. Hän on silti saastainen iltaan asti” (jakeet 12:7-8).

a.                   Miehet, jotka koskevat punaiseen lehmään tai ovat sen kanssa tekemisissä, tulevat saastaisiksi. Heidän täytyy pestä itsensä ja vaatteensa ja he ovat saastaisia seuraavaan aamuun asti.

b.                   Ymmärrätte, että tämä punainen lehmä ja tämän lehmän tuhka ovat välttämättömiä Israelin lasten ja Israelin leiriin kuuluvien ei-israelilaisten puhdistamiseksi. Juuri tämä punainen lehmä, joka on itse asiassa puhdistumista varten, tekee puhtaasta ihmisestä saastaisen. Samaisen lehmän tuhka tekee puhtaasta ihmisestä epäpuhtaan.

(4) Haluaisin jakaa teille mielenkiintoisen rabbiinisen tekstin Talmudista, joka liittyy aivan Jerusalemin luhistumisen ja temppelin hävittämisen jälkeiseen aikaan vuonna 70 jKr.

(5) ”Eräs muukalainen kysyi Rabbi Johanan ben Zakkailta: ´Nämä jutut joita te teette vaikuttavat jonkinlaiselta taikuudelta. 93Numb. R. 19:8; PRK 4:7, Pr 14:14. Tuotte hiehon, poltatte sen, jauhatte sen ja otatte sen tuhkan. Kun sitten joku teistä on tullut saastaiseksi kuolleen ruumiista, he pirskottavat kaksi tai kolme tippaa hänen päälleen ja te sanotte hänelle: ´Sinä olet puhdas´.

Hän sanoi hänelle: ´Onko paha hulluuden henki koskaan tullut sinuun?´ Hän sanoi hänelle: ´Ei.´ Hän sanoi hänelle: ´Ehkä olet nähnyt jonkun, johon paha henki on mennyt?´

Hän sanoi hänelle: ´Kyllä.´ Hän sanoi hänelle: ´Mitä teitte hänen hyväkseen?´ Hän sanoi hänelle: He tuovat juuria ja polttavat ne hänen alapuolellaan. Sitten he pirskottavat vettä [hengen päälle], ja se pakenee.´ Hän sanoi hänelle: ´Kuulkoot korvasi, mitä puhut suullasi. Tämä henki on vastaavalla tavalla saastainen henki.

Näin on sanottu (Sakarja 13:2:ssa): ”…myös profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.” He pirskottavat puhdistusvettä sen päälleen ja se pakenee.´ Kun muukalainen oli lähtenyt [R. Johananin] opetuslapset sanoivat hänelle: ´Opettajamme, sinä karkotit tämän [pelkällä] [vastauksen] korrella. Mitä sinä sanot meille?´ Hän sanoi heille: ´Henkenne kautta, kuollut ruumis ei saastuta eikä hieho puhdista eikä vesi puhdista. Vaan Pyhä, siunattu olkoon Hän, on sanonut: ”Minä olen säätänyt teille säädöksen. Olen antanut asetuksen, ettekä te saa rikkoa minun asetustani.”

Näin on kirjoitettu (4. Moos. 19:2): ”Tämä on Tooran säädös.” Ja mistä syystä kaikki uhrit ovat sekä uros- että naaraspuolia, mutta tämä on [ainoa] naaraspuolinen? 94PRK 4:8  R. Ayyevu sanoi: ´Se on verrattavissa naisorjan poikaan joka saastutti kuninkaan linnan. 95Lat.: praetorium Gk.: praitoriom. Kuningas sanoi: ´Tulkoon hänen äitinsä siivoamaan saastan pois.´ Samalla tavalla on Pyhä, siunattu olkoon Hän, sanonut: ´Tulkoon hieho ja sovittakoon [kultaisen] vasikan tapauksen.´” Midrash tachuma, Chukat 8.

(6)  Tämä teksti on äärimmäisen tärkeä todistus monista hyvin tärkeistä periaatteista niille meistä, jotka uskovat Jeshuaan Messiaana.

(7)  Rabbi Johanan ben Zakkai on yksi ensimmäisen vuosisadan tärkeimmistä rabbeista. Hän on yksi niistä kolmesta, jotka ennustivat temppelin hävityksen vuonna 30 jKr. Samaan aikaan kun Jeshua ennusti Jerusalemin tuhon ennen ristiinnaulitsemista. Nyt kun temppeli on hävitetty ja koko vanha uhrijärjestelmä on tarpeeton, hänen täytyy antaa järkevä vastaus. Hänen vastauksensa on ällistyttävä.  Se on sama jonka Heprealaiskirjeen kirjoittaja esittää luvuissa 9 ja 10.  Mutta sitäkin ällistyttävämpää on, että heprealaiskirje esittää Jeshuan punaisena hiehona, joka on ainoa, joka voi puhdistaa meidän syntimme ja saastaisuutemme vain leirin ulkopuolella. Näin kuuluu Hepr.13:n teksti:

(8) ”Meillä on uhrialttari, josta ilmestysmajassa palvelevilla ei ole lupa syödä. Ylipappi vie eläinten veren syntien sovitukseksi kaikkeinpyhimpään, mutta eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus, pyhittääksen kansan omalla verellään, kärsi portin ulkopuolella. Menkäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen pilkkaansa kantaen. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään” (Hepr. 13:10-15).

(9)  Tämä on äärimmäisen tärkeä teksti, jonka tärkeyttä ei ole huomioitu, koska sitä ei ole yhdistetty 4. Mooseksen kirjan lukuun 19. Ainoa Jumalalle uhrattava uhri, joka on käsketty polttaa leirin ulkopuolella, on punainen hieho.

Kirjoittaja puhuu Jeshuasta viimeisenä punaisena hiehona, joka voi puhdistaa meidän syntimme ja saastaisuutemme. Halleluja !

Rukousosio

Koronavirus jyllää yhä Israelissa ja muuallakin maailmassa. Israelin hallitus salli avata koulut ja ravintolat, ja muutaman päivän päästä julkisen liikenteen, häät ja hautajaiset. Seuraukset olivat  odotetut ja tartunnan saaneiden ja sairastuneiden lukumäärä on noussut rajusti, samoin hengityskoneissa tehohoidossa olevien määrä Israelin sairaaloissa.

Meidän täytyy rukoilla, että koko maailma katuisi ja etsisi Herraa. Tämä virus ja vitsaus on niin kuin kaikki muut vitsaukset Raamatussa. Se on vähintään testi ja kutsu itsetutkisteluun kaikille ystävillemme ja veljillemme ja sisarillemme Herrassa.  Yleisesti ottaen se on vähintäänkin Jumalan rangaistus maailman uskonnollisten ja maallisten yhteisöjen syntisestä käytöksestä ja turmeluksesta.

Voitte käydä Netivyan facebook-sivuilla kuuntelemassa opetustani raamatullisesta vitsausten kaavasta. Saatte paremman käsityksen siitä, miten Raamattu näkee vitsaukset. Vitsauksista parantumisen ja niiden loppumisen saa melkein aina aikaan synnin tunnustaminen ja parannuksen teko.

Rukoilkaa Marcian terveyden ja muistin puolesta, diabetes ja nivelreuma.. Marcia on pysytellyt kokona helmikuun alusta lähtien. Hän on käynyt ulkona vain pari kertaa, lyhyellä autoajelulla minun kanssani. Rukoilkaa hänelle terveyttä!

Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa vuoksi, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa Danaa ja Noaamia rukouksissanne. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka ovat eristyksessä kodeissaan.

Jotkut ovat kodeissaan hallituksen pakottamina ja oman hyvinvointinsa tähden, jotkut taas oman tilanteensa johdosta vapaaehtoisesti. On rankkaa, kun joutuu olemaan kotona eikä pääse ulos.

Seurakunta kokoontuu muutaman rohkean sielun voimin ja kokoontumisiin pääsee mukaan Zoomin kautta. Veljiä ja sisaria kaikkialta maailmasta seuraa palvelustamme Zoomin välityksellä.

Tämä on jotain aivan uutta ja se on levinnyt kaikkeen maailmaan. Meidän pitäisi kai kiittää Herraa, vaikka Zoomkin on lähtöisin Kiinasta. Koko Shulamin perhe kaikkialla maailmassa on eristäytynyt vapaaehtoisesti kotiinsa ja tekee työtä kotoa käsin. Danah ja Noaam ovat olleet kodissaan nyt jo kaksi kuukautta. Periaatteessa he eivät käy ollenkaan ulkona. Noaam on etäopetuksessa ja Danah tekee työtä kotoa käsin. Danalla on allergioista ja myös astmasta johtuvia hengitysvaikeuksia.

Rukoilkaa edelleen USAn puolesta, George Floydin kuolemaa seurasi kauheita tapahtumia, mellakoita ja järjestyksen puutetta. Järjestyksen ja keskinäisen kunnioituksen on palattava kansan ja poliisin välille eri yhteisöissä, ja Jumala voi auttaa, jos ihmiset vain kääntyisivät maailmankaikkeutemme kaikkivaltiaan Luojan puoleen.

Rukoilkaa edelleen brasilialaisen sisaremme Michelle O:n puolesta. Rukoilkaa koko Brasilian puolesta. Brasilian koronatilanne on yksi vaikeimmista juuri nyt.

Kaksi kallista japanilaista sisarta on siirtynyt tästä maailmasta parempaan maailmaan. Anna Yoshida Kioton Glory seurakunnasta kuoli nukkuessaan. Hänellä oli hyvin vakava syöpä. Herra vei hänet suudelmalla. Sisar Watanabe Nagoyasta kuoli myös tällä viikolla. Hän oli kirkas tähti Messiaan ruumiissa Japanissa. Hän kärsi monia vuosia vaikeasta nivelreumasta. Mutta hän oli aina iloinen ja kannustava ja huolehtivainen ja hänellä oli sähköistävä hymy.

Liittäkää rukouksiinne eritysrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka kaipaavat Jumalan puuttumista heidän asioihinsa: Angela I, Rachel ja Daniel, veli ja sisar, jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä.  Liittäkää myös Tony B, ja Aries Franklin Mayers Sr.  

Kiitos, että olette rukoilleet Nancy ja Don Hookin puolesta. Nancylle tehtiin sunnuntaiaamuna munuaisleikkaus ja kiitos Jumalalle, hän on toipunut siitä nopeasti ja palasi työhönsä Netivyaan jo keskiviikkona. Jatkakaa rukoustanne seuraavien puolesta: Rachel-Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffman, RubyL ja Angela Taiwanilta. 

Koronavirus ei ole ohi, sen aiheuttama taloudellinen vahinko työpaikoille ja perheen tuloille on suuri ja se kasvaa kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy rukoilla ihmisten terveyden puolesta ja koronaviruksen taloudellisen vaikutuksen puolesta koko maailmassa. Meidän tulee rukoilla kahta tavoitetta: toipumista koronaviruksesta, joka tappaa vanhempia ja kroonisesti sairaita vanhempia ihmisiä, ja maailman liike-elämän ja teollisuuden toipumista, jotka ovat kärsineet joukkotyöttömyyden seurauksista koko maailmassa.

Erityinen rukouspyyntö Intiasta olevan sisaren puolesta, jolla on todettu rintasyöpä. Tämän sisaren nimi on Cynthia, hän tarvitsee rukouksiamme.

 Rukoilkaa minun perheeni puolesta: Marcia, Danah, Noaam, Barry, Beth ja Joey Shulam. Marcian äiti June Saunders. Kuulin Ann Westin pojalta, että Ann West on nyt 100 vuotta vanha ja yhä terävä ja vahva. Muistakaa Ann Westiä. Rukoilkaa seuraavien puolesta: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa niiden miljoonien ihmisten puolesta, jotka ovat menettänet työnsä koronaviruksen aikana. Rukoilkaa niiden monien veljien ja sisarten liiketoiminnan puolesta, joilla ei ole ollut tuloja kolmeen kuukauteen, niin Israelissa kuin kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, että ne, jotka etsivät uutta työpaikkaa, saisivat paremman työpaikan kuin mitä heillä oli ennen koronaa.

Rukoilkaa yksityisyrittäjien puolesta, että heidän työnsä jatkuisi pian entisellään ja vielä menestyksellisempänä kuin ennen tätä vitsausta.

Sunnuntaiaamuna alkaa pääministerimme oikeudenkäynti. Häntä vastaan on nostettu kolme vakavaa syytettä. En ole lainkaan iloinen siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme harjoitetaan todellista oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Totuuden on tultava esiin, eikä minua kiinnosta toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Meillä on ollut vankilassa yksi presidentti, yksi valtionvarainministeri, yksi sisäministeri ja yksi parlamentin jäsen. Jo riittää!

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

PS. Netivyah tarjoaa paljon opetusta sekä facebookissa että youtubessa.  Teen parhaillaan oikein kiinnostavaa video-opetussarjaa Netivyan facebook-sivuilla ja myös Netivyan nettisivulla. Opetukset ovat sekä englannin että heprean kielellä. Teen myös kysymys-vastaus -ohjelmaa, kerran viikossa. Viimeisimmässä oli mukana 304 ihmistä eri puolilta maailmaa. Ilmoitan kysymys-vastaus ohjelmasta päivää ennen Netivyan facebook-sivuilla. Te kirjoitatte kysymyksenne ja minä vastaan niihin niin että kaikki kuulevat ja näkevät sen Netivyan facebook-sivuilla.