Jerusalemin rukouslista 29.10.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Jerusalemin rukouslista 29.10.2020

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tämän viikon lukujakso on 1. Moos. 12:1 – 17:27. Jakson nimi on hepreaksi ”Lech Lecha”, suomalainen Raamattu kansalle -käännös kääntää sen ”Lähde maastasi”. Minä kääntäisin sen näin: ”Kokoa itsesi ja muuta itseesi.”

Tässä Tooran jaksossa saamme joitain valaisevimpia osviittoja ymmärtääksemme Herraa ja ymmärtääksemme Abrahamin siemenen paikan Kanaanin maassa (Lähi-idässä) ja yleensä maailmassa.

Kuten huomaatte, Luoja ei kutsunut Abrahamia vain Abrahamin ja Abrahamin siemenen tähden. Syy siihen, että Jumala valitsi Abrahamin ja hänen siemenensä oli tuoda siunaus, sovinto kaikkien kansojen keskelle. Siunauksen päämäärä on parantaa ja vahvistaa kansat ja rakentaa uudelleen niiden suhde ja usko kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan Luojaan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. Tässä lukujaksossa, luvussa 15, kerrotaan kuinka Abraham kohtaa Herran ja kuinka Herra vannoo itse hyvin vakavan valan pitääkseen lupauksensa Abrahamille ja hänen siemenelleen.

Sen unen tarkoitus, jonka Abraham näkee luvussa 15, ja jossa Herra leikkaa eläimet kahtia ja kulkee eläinten puolikkaiden välistä tulisoihtuna, on, että jos en pidä sinulle, Abraham, antamiani lupauksia, leikattakoon minut kahtia ja poltettakoon. Tällainen vala tunnetaan muinaisessa Mesopotamiassa, ja se on vahvin mahdollinen vala, jossa vannoja kutsuu kirouksen päällensä, jos hän ei pidä sanaansa! Luoja antaa näin täydellisen vakuutuksen Abrahamille, koska Abraham 

uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (15:6, RK).

Abrahamin luottamus Jumalan lupauksiin on uskomaton. Se on luottamusta ja uskoa, joka on liikuttanut Abrahamia ja hänen vaimoaan Saaraa ja sitä satalukuista joukkoa, joka kulki Abrahamin mukana, koska hän käännytti heidät epäjumalanpalveluksesta uskomaan ainoaan Jumalaan. Ainoaan Jumalaan, joka loi maailman, Jumalaan, joka pitää lupauksensa.

Näin sanoi Herra Iisakille Abrahamista, Iisakin isästä:

Asu muukalaisena tässä maassa, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Minä annan kaikki nämä maat sinulle ja sinun jälkeläisillesi, sillä minä pidän voimassa valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. Minä teen jälkeläisesi yhtä lukuisiksi kuin taivaan tähdet ja annan heille kaikki nämä maat. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maailman kansat, koska Abraham kuunteli minun ääntäni ja noudatti säätämiäni käskyjä, lakeja ja opetuksia” (26:3-5, RK).

Monille kristityille tämä teksti on kuin uutta ilmestystietoa. Hyvät veljet ja sisaret, se että uskoo, ei anna ihmiselle vapautta totella tai olla tottelematta. Kuuliaisuus on ollut aina tärkeää niille, jotka uskovat, luottavat ja ovat uskollisia Herralle.

Tämä ei tietystikään ole vain Vanhan testamentin malli. Saman mallin löydämme kaikkialta Uudesta testamentista, alkaen Messias Jeshuan opetuksesta, jota kutsutaan ”Vuorisaarnaksi”, aina vertaukseen tyhmästä miehestä ja viisaasta miehestä, jotka rakensivat talonsa. Tyhmä rakensi talonsa hiekalle, viisas kalliolle. Jeshua sanoo, että joka rakentaa talonsa kalliolle, on ihminen, joka kuulee ja tottelee. Hänen talonsa pysyy pystyssä myrskyissä, tuulessa, sateessa ja tulvissa. Näin se sanotaan apostolisissa kirjeissä:

Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Tärkeää on Jumalan käskyjen pitäminen” (1. Kor. 7_19, RK).

”…noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka” (1. Tim. 6:14, RK).

” Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä…Ja mitä tahansa me anomme, sen me saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista” (1. Joh. 2:2,3; 3:22, RK).

Voisin tuoda Uudesta Testamentita esiin tusinan verran vastaavanlaisia tekstejä. En tahdo, että minut ymmärretään väärin. Pelastusta ei ole ilman uskoa.

Usko ilman kuuliaisuutta ja Jumalan käskyjen noudattamista ei myöskään ole tehokasta, koska pelastus on prosessi eikä mikään hetkellinen tapahtuma.  Tietysti kaikella on alkunsa ja pelastusprosessin alku on usko, mutta uskon jälkeen seuraa tunnustus ja katumus ja kaste ja Pyhän Hengen lahja (katso Ap.t. 2:28ff). 

Abraham on uskollisten symboli ja isä, mutta meidän ei pidä käyttää Abrahamia puolustellaksemme omaa tottelemattomuuttamme Jumalalle ja Hänen käskyilleen. 

Mielestäni yksi merkittävimmistä Abrahamin osoittaman kuuliaisuuden osoituksista on meidän tämän sapatin lukujaksossamme oleva ympärileikkaus 1. Moos. 17:ssä. Miettikääpä sitä, kalliit veljeni. No kyllähän Harranista lähtö perheen kanssa ja Kanaanin maahan meneminen oli suuri uskon ja kuuliaisuuden teko.

Lukekaa tämä, olkaa hyvät!

Abraham nouti vielä saman päivänä poikansa Ismaelin ja kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa orjat, kaikki talonsa miehet ja pojat, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa, niin kuin Jumala oli hänelle puhunut. Abraham oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, kun hänen esinahkansa ympärileikattiin. Abraham ja hänen poikansa Ismael ympärileikattiin juuri tuona samana päivänä” (17:23-26, RK). 

Minun mielestäni tämä teko vaatii paljon enemmän uskoa kuin laukkujen pakkaaminen ja Kanaanin maahan matkustaminen. Abraham, yhdeksänkymppinen vanhus, ympärileikataan alkeellisella veitsellä aikana, jolloin rautaa ei vielä tunnettu ja vain pronssia oli saatavilla. Ei ollut myöskään puudutusaineita eikä antibiootteja, sinä vain leikkaat, koska Jumala on niin käskenyt ja Jumala on luvannut… Useimmissa kristillisissä piireissä uskominen on pääasiassa vain sitä, että on samaa mieltä jonkun teologisen periaatteen kanssa tai hyväksyy sen. Parhaimmillaan se on jonkun puoli-rationaalisen, uskoksi kutsutun, ajatuksen hyväksymistä.  Useimmat kristityt eivät ole koskaan kokeneet vainoa uskonsa tähden, eikä heidän ole täytynyt luopua jostain kallisarvoisesta kuten suhteesta omaan perheeseensä.

Raamatussa usko tarkoittaa sellaista uskoa kuin Abrahamilla oli. Abrahamille ja Jumalan uskollisille lapsille Raamatussa usko merkitsi täydellistä luottamusta Herraan ja Hänen lupauksiinsa, tarvittaessa kodin, kotimaan ja suvun jättämistä, jos Jumala niin määräsi.

Kaikki ne esimerkit uskosta, joita meillä on Raamatussa, ja Heprealaiskirjeessä oleva uskollisten luettelo luvussa 11, kertovat ihmisistä, jotka osoittivat uskonsa elämässään tekemillään teoilla.

Raamatullinen usko ei ole teoreema, jonka joku kristillinen pappismiehistä koostuva komitea muotoili jonkun katolisen kirkon pimeään kellariin sulloutuneena, pakottaakseen yksinkertaiset kristityt alistamaan ajatuksensa sopimaan siihen mielen vankilaan, jonka kirkko oli säätänyt voidakseen hallita heitä.

Historiallisesti protestanttiset kirkot ovat olleet vähän parempia kuin katoliset kirkot, mutta ei kovin paljon parempia. Nekin ovat määritelleet, mitä ”usko” on ja ketkä ovat ne ”uskolliset” suhteessaan kirkkonsa ja ennen kaikkea kirkkokunnan oppeihin. Protestanttisessa maailmassa uskollisena oleminen tarkoittaa kirkollisiin palveluksiin osallistumista, rahan antamista kirkolle ja oman tunnustuskunnan oppien ja opetuksen hyväksymistä ja sen toistelua.

Kun luen kertomukset Abrahamista, Iisakista, Jaakobista, Mooseksesta, Daavidista ja Uuden testamentin apostoleistakin, näiden uskon sankareiden uskoa suurin osa protestanttisista kirkkokunnista pitäisi petollisena ja kapinallisena.

Kuten huomaatte, Abrahamin tarina on innoittanut minut sanomaan suorat sanat ja kannustamaan jokaista teistä panemaan luottamuksenne Israelin Herra Jumalaan ja Jeshuaan ja olemaan viisaita ja kuuntelemaan ja tottelemaan Hänen käskyjään käskyinä, jotka ovat yhä ajankohtaisia meille 2000-luvulla.

Haastan teitä lukemaan Uuden testamentin läpi ja merkitsemään muistiin tai merkkaamaan jotenkin ne käskyt, jotka ovat merkittäviä juuri teille, ja harkitsemaan Jeshuan ja apostolien käskyjen noudattamista ja tottelemista.

Koronavirus jatkaa kulkuaan kaikkialla maailmassa. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa on meneillään viruksen toinen aalto, ja sen on tappavampi kuin ensimmäinen aalto huhtikuusta heinäkuuhun. Monissa maissa on ryhdytty erittäin ankariin toimenpiteisiin. Israelissa kansalaisille määrättiin jo toisen kerran lähes täydellinen sulku, joka on sulkenut suurimman osan liikkeistä ja talouselämästä. Ravintolat, parturit ja muut pienliikkeet on kaikki suljettu, mutta jos Jumala tahtoo, ne avataan ensi viikolla. Koulut ja päiväkoditkin avataan tulevana sunnuntaina ankarin rajoituksin.

Maailma odottaa rokotetta. Maailmassa monet yritykset tekevät työtä kehittääkseen rokotteen koronavirusta vastaan. Kaikki työskentelevät suuren paineen alla, odottaen ja rukoillen ratkaisua tähän kauhistukseen nimeltä koronavirus.

Israelissa rabbeilla, muslimipapeilla tai kristinuskon papeilla ei ole paljoakaan sanottavaa seurakunnilleen koronaviruksesta. Siitä puhuvat ja antavat ohjeita hallituksen virkamiehet, terveysministeri, valtiovarainministeri ja pääministeri. He esiintyvät televisiossa ja antavat ohjeita.

Lähi-idässä sekä juutalaisilla että arabeilla on oma tahtonsa, ja niin kuin historia todistaa, kaikkia ohjeita ja käskyjä, olipa niiden antaja Jumala tai ihminen, pidetään vain ehdotuksina tai suosituksina.

Vaikka lakia rikkoville määrättäisiin hyvin korkeat rahalliset sakot, ne eivät oikeastaan pelota ketään eivätkä saa aikaan määräyksien noudattamista. Lähi-idän asukkaiden itsekkyys ja ylimielisyys ei ole turhamaista ylpeyttä, vaan se on selvää kapinaa, joka juontaa juurensa syvästä epäluottamuksesta johtajia ja hallitusta kohtaan.

Tämä on todellinen rukousaihe ja syy etsiä Herralta ratkaisua ja viedä tämä vitsaus Herran eteen. Jos kirkot, seurakunnat ja synagogat kannustaisivat syvälliseen rukoukseen ja paastoonkin, Herra saattaisi nähdä sydämemme murheen ja ottaa pois tämän ruttotaudin niin kuin Hän teki niin monissa tapauksissa Raamatun historiassa.

Kutsun teitä, rakkaat veljet, maallikot, jotka ette ole pastoreita, rabbeja ettekä pappeja, kutsun sinun ja minunlaisia, meidän ystäviämme ja naapureitamme, älkää jääkö odottamaan hengellisiä johtajianne, vaan käykää polvillenne ja synnintunnon ja katumuksen hengellisellä asenteella rukoilkaa Kaikkivaltiasta armahtamaan ja säälimään meitä, ja pyytäkää Luojaa vapauttamaan ja säästämään maailmansa tältä vitsaukselta.

Tunnustamme, että meillä on liian paljon uskontoa ja liian vähän uskoa. Meillä on liian paljon teeskentelyä eikä tarpeeksi uskoa. Meillä on liian paljon tavaraa mutta ei tarpeeksi hyviä tekoja. Me pyydämme ja anomme sinua, Herra, armahtamaan meitä ja pelastamaan meidät tältä Koronaksi kutsutulta vitsaukselta.

Me tahdomme nähdä Jeshuan korotettuna ja kunnioitettuna kautta maailman. Me rukoilemme, että Jeshua tulee alas maan päälle ja sallii meidän ylistää ja laulaa yhdessä Hänen jalkojensa juuressa Mooseksen laulua ja Karitsan laulua. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa!

Minulla on kaksi hyvin tärkeää rukouspyyntöä: 

1. Rukoustamme tarvitsee hyvin rakas ja uskollinen ja suurenmoinen sisar, 95-vuotias Ilana Hanhijärvi, joka on ollut seurakuntamme uskollinen jäsen ja Herran palvelija Jerusalemissa yli 40 vuotta. Hänen päänsä on terävä ja hän on ollut terve ja vahva ihan viime päiviin asti. Nyt hän tarvitsee rukouksiamme, rukoilkaa voimia ja Jumalan armoa tälle kalliille sisarelle.

2. Rukous veli Philip Marc Leen puolesta. Philip on nuori perheellinen mies ja hänellä on 4. asteen syöpä. Philip on totuuden etsijä ja uskollinen opetuslapsi ja Herran palvelija. Muistattehan näitä kahta uutta rukouksissanne.

Muistakaa rukoilla jatkuvasti muiden tällä pitkällä listalla olevien puolesta.

Israelissa on edelleen sulkutila, jonka aikana liikkuminen sallitaan rajoitetusti, ja suurin osa talous- ja liike-elämän toiminnoista on suljettuna, ainakin ensi sunnuntaihin puoleen yöhön asti. Talouselämä kärsii suunnattomasti.

Kirjoitin viime viikon rukouslistassa, että on hyvä teko rukoilla ihmisten puolesta, joita ei tunne henkilökohtaisesti ja rukoilla, että maailma toipuisi ja tämä kauhea koronavirukseksi kutsuttu pandemia loppuisi. Korona tarkoittaa kruunua, enkä tiedä, minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

                      1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

                      2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

                      3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

                      4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

                      5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Kiitos että olette rukoilleet terveyteni ja silmäni puolesta. Näen nyt niin paljon paremmin silmälläni kuin mitä näin ennen leikkausta. Kiitos kaikista rukouksistanne puolestani! Rukoilkaa edelleen minun ja vaimoni Marcian puolesta. Marcialla on nykyään hyvin vähän voimia, ja hän nukkuu paljon useimpina päivinä.  Nivelreuma aiheuttaa hänelle kipuja ja hänelläkin on silmissä kaihi, ja koska hän on diabeetikko, leikkauksessa on riskinsä. Tarvitsemme teidän rukouksianne.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä. Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. Suomalainen veljemme Erkki Murto on kuollut. Erkki siirtyi pois tästä ajasta muutama päivä sitten. Muistakaamme Erkin leskeä, Sirpaa, rukouksin. Lohduttakoon Herra häntä näinä surun ja murheen päivinä.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla ,joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam