Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 30.4.2020

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Olemme juuri viettäneet yhtä merkillisimmistä Israelin itsenäisyyspäivistä. Itsenäisyyspäivää on 71 vuoden aikana vietetty tavallisesti ulkoilmapiknikkien ja grillijuhlien merkeissä, kansantanssein, konsertein ja juhlin, kansainvälistä Raamattuvisaa unohtamatta.

Tänä vuonna koko Israelin valtion kansa oli täydellisessä sulkutilassa. Kaikkien täytyi pysyä kodeissaan eikä ulkopuolisten vierailuja sallittu.

Niinpä kaikki viettivät tätä suurta tapahtumaa yksin kodeissaan. Grillasimme kuistillamme makoisat palat nautaa ja lammasta. Luonamme oli eräs seurakuntamme kallis sisar, joka auttaa normaalisti Marciaa kotitöissä kahtena päivänä viikossa.

Viime kuussa seurakuntamme tilaisuudet on lähetetty kaikki netin kautta Zoomin välityksellä, minkä ansiosta lähetyksiämme pääsevät seuraamaan livenä ne seurakuntamme jäsenet, joilla on tietokone ja hieman teknistä lahjakkuutta ja jotka osaavat ladata sovelluksen.

Tavallisesti kokouksissamme käyvät enimmäkseen paikalliset jäsenemme, mutta Zoomin kautta rukouskokouksiimme osallistuu nyt ihmisiä kaikkialta maailmasta. Ongelmaa tuottaa vain se, kun hepreaa ymmärtämättömät ihmiset keskeyttävät ja tahtovat tietää, mistä kulloinkin on kyse. Paikalliset jäsenemme häiriintyvät vähän näistä kielikeskeytyksistä.

Teemme parhaamme tulevana sapattina ja ilmoitamme, että palvelus pidetään hepreaksi niin kuin yleensäkin, eikä rukouksia käännetä englanniksi. Tämä rukouksen kokeminen yhdessä Kiinasta, Koreasta, Itävallasta, Bulgariasta, Englannista, Saksasta, Sveitsistä ja USAsta Zoomin kautta on ollut minulle ihana ja järkyttävä asia.

Ikäänkuin maailman markkinoilla vaikuttava globalisaatio tunkeutuisi Jeshuan opetuslasten seurakuntaan – pyhitettyihin yhteisöihin.  Monen vanhemman ihmisen tavoin minäkin uskon, että kullekin tehtävälle täytyy suoda oma aikansa ja tilansa. Ajan ja paikan sekoittaminen elämässämme tuntuu ensin jännittävältä, mutta pitemmän päälle se voi olla häiriöksi tai jopa vahingoksi.

Tällä viikolla meillä on kaksi lukujaksoa. Luemme Toorasta jakson Acharei Mot, 3. Moos. 16:1 – 18:30. Profeettajakson kohdalla on kaksi perinnettä. Toiset lukevat Aamos 9:7-15 ja toiset Hesekiel 22:1-16. Uudesta testamentista lukujakso on Hepr. 9:11-28. 

Tämän ajankohdan kahden lukujakson perinne lisää seuraavan, erittäin tärkeän jakson Kedoshim (pyhät) 3. Moos. 19:1 – 20:27, ja Hesekiel 20:2 – 20 sekä 1. Piet. 1:13 – 16.

Niin kuin huomaatte, hyvät veljet, kun luettavanamme on kaksi lukujaksoa, meillä on paljon luettavaa.  Synagogissa pidettävien sapattikokousten alkuperäinen tarkoitus oli Jumalan Sanan lukeminen, mikä näkyy Apostolien teoissa:

”Heille on kuitenkin kirjoitettava, että heidän tulee karttaa sellaista, mikä on saastunut epäjumalista, ja haureutta ja lihaa, josta veri on laskematta, sekä verta. Onhan Mooseksella jo muinaisista ajoista asti julistajansa joka kaupungissa, kun häntä luetaan synagogissa jokaisena sapattina” (Ap. t. 15:20,21, RK).

En osaa kyllin korostaa, kuinka tärkeää tämä on kaikille Jeshuan opetuslapsille. Apostolit, Paavali mukaanluettuna, kehottavat opetuslapsia käymään synagogassa joka sapatti kuulemassa, kun  Jumalan Sanaa luetaan.

Syy on tietysti yksinkertainen. Ihmisillä ei ollut raamattuja kotonaan tai älypuhelimissaan. Kuullakseen Jumalan Sanaa luettavan heidän piti mennä julkiseen paikkaan, jossa Jumalan Sanaa luettiin jokaisena sapattina.

Näin Tooran ja Profeettojen lukemisen perinne on saanut alkunsa, ja me olemme lisänneet Uuden testamentin lukemisen.  Jumalan Sana 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan on tärkein tiedon ja Jumalan ja Jeshuan ja uskomme ymmärtämisen lähde. Sen tähden me Netivyassa ja Israelin Paimen -seurakunnassa painotamme Jumalan Sanan lukemista Toorasta, Profeetoista ja Uudesta testamentista.

Useimmissa kristillisissä piireissä tietämättömyys Jumalan Sanasta on vaarallisen suuri. Vaara on ilmeinen; saarnaajat ja pastorit, jopa messiaaniset rabbitkin, käyttävät usein Jumalan Sanaa omiin tarkoituksiinsa myydäkseen ohjelmiaan ja projektejaan. Ja he käyttävät Kirjoituksia opettaakseen tai motivoidakseen kansaa kulloisenkin näkemyksensä tai tarpeensa mukaisesti. Jos seurakuntia kansoittavat ihmiset tuntevat Jumalan Sanan, he voivat välttyä ”putoamasta heidän eteensä viritettyyn ansaan.”

Jos sinulle annettaisiin lääke, josta et tiedä juuri mitään, mitä tekisit ennen kuin laitat pillerin suuhusi? Lukisit varmaan pakkauksen sisällä olevan selostuksen tietääksesi, mitä olet aikeissa laittaa suuhusi.

Tahtoisin keskittyä yhteen tärkeimpään ja vaikeimmin käsitettävään käskyyn, joka löytyy sekä Mooseksen Toorasta että Apostolien teoista. Kuulostaa helpolta olla Pyhä niin kuin Jumala on Pyhä, mutta kun yrität toteuttaa tätä ”helppoa” käskyä, vastassasi onkin ongelma: miten? milloin? ja mitä vaaditaan siihen, että on Pyhä niin kuin Jumala on Pyhä?

Annan muutaman ajatuksen ja ehdotuksen, joiden pitäisi tehdä tämä vaikeasti käsitettävä käsky ymmärrettävämmäksi ja helpommaksi toteuttaa. Ensiksikin, tämän käskyn ei pitäisi olla meille yllätys. Sama käsky ja tehtävä löytyy 2. Mooseksen kirjasta:

”mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani” (2. Moos. 19:6, RK).

Tavallisesti me ihmiset yritämme muovata Jumalan omaksi kuvaksemme omine heikkouksinemme ja taipumuksinemme. 3. Moos. 19:ssä Herra tahtoo meidän muuttuvan enemmän Hänen kaltaisikseen.

”Puhu koko israelilaisten seurakunnalle näin: ´Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä”(3. Moos. 19:2, RK).

Meidän tulee olla Pyhiä niin kuin Hän on Pyhä.

Kysymys kuuluu: ”Miten me voimme tehdä sen?” ”Mitä meidän täytyy tehdä ollaksemme Pyhiä?” Avuksi tulee Raamatun tekstien viisaus. Pyhä Henki tiesi, että meillä olisi vaikeuksia ymmärtää ”miten”. 

                      Niinpä heti käskyn jälkeen seuraa ohje, miten se toteutetaan. Meille kerrotaan heti jatkossa, mitä ei pidä tehdä ja mitä pitää tehdä. Lukekaa 3. Moos. 19 kokonaisuudessaan, jotta saatte koko kuvan siitä, mitä teidän pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä, ollaksenne Pyhiä niin kuin Jumala on Pyhä.

”Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä ja pitäköön minun sapattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne” (3. Moos. 19:3, RK).

Jos haluat olla Pyhä, aloitat kodistasi. Kunnioitat, arvostat, pidät arvossa ja palvelet isääsi ja äitiäsi. Kyllä, heidän viimeiseen päiväänsä asti! Isän ja äidin arvovalta ja sinun velvollisuutesi heitä kohtaan ei vähene heidän tullessaan vanhoiksi ja kärttyisiksi. Isän ja äidin kunnioittamiseen liittyy läheisesti oman itsen kunnioittaminen.

Sapatin pitäminen ei ole Jumalan määräämä rangaistus, vaan se on Jumalan lahja, jonka myötä elämässäsi on tasapainoinen työn ja levon rytmi. Stressin ja rentoutumisen rytmi.

Sapatin tarkoituksena on tuoda järjestys ihmisen elämään, jotta ihminen ymmärtää, milloin kiire täytyy katkaista.  Yksi syy siihen, että länsimaissa ihmisillä on paljon avioliitto-ongelmia, jotka johtavat usein avioeroon, on se, että he eivät tiedä, kuinka tärkeää on, että puolisot omistavat vähintään yhden päivän, yhden illan, pelkästään perheelle, vaimolle ja lapsille.

Ei liikeasioiden hoitoa, ei työtä, ei kauppareissuja. Äiti ei laita ruokaa vaan valmistaa ruuat etukäteen torstaina ja perjantaina voidakseen antaa miehelleen ja lapsilleen kaiken huomionsa.

Jokaisessa perheessä on oltava päivä, jona vaimo ja perhe saavat isän ja puolison 100%-sen huomion. Koko perhe kokoontuu ruokapöydän ääreen nauttimaan yhteisestä ateriasta ja keskustelemaan Jumalan Sanasta ja Jumalan asemasta perheen elämässä.

”Älkää kääntykö epäjumalien puoleen älkääkä tehkö itsellenne valettuja jumalia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne” (3. Moos. 19:4, RK).

Jumala on kiivas ja mustasukkainen Jumala. Hän ei pysy elämässäsi, jos palvot epäjumalia.  Saatat sanoa itsellesi: ”En minä palvo epäjumalia, minä käyn seurakunnassa joka viikko.”  Sinun tulisi tietää, että kaikki se, mikä on sinulle tärkeämpää kuin Herra, on sinun epäjumalasi.

                      Muista, että Herra sanoi opetuslapsilleen, että jos he rakastavat isäänsä ja äitiään ja perhettään enemmän kuin he rakastavat Häntä, he eivät kelpaa Hänelle.

”Kun uhraatte yhteysuhrin Herralle, uhratkaa se niin, että saatte osaksenne hänen suosionsa” (3. Moos. 19:5, RK).

Tämä käsky on nykyään yksi rikotuimpia käskyjä synagogissa ja seurakunnissa. Kun teemme sitä, mikä on oikein, sen täytyy tapahtua vain yhdestä syystä. ”Tehdä Jumalan tahto sydämestämme ja ilman taka-ajatuksia, jos tahdomme menestyä”, vai haluammeko seurakuntamme suosion tai ihmisten antaman kunnian?

Lukekaa luku kokonaan ja kiinnittäkää huomiota siihen, että Uudessa testamentissa usein toistettu käsky tulee juuri tästä Tooran lukujaksosta.

”Älä kosta äläkä kanna kaunaa omaan kansaasi kuuluvia kohtaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra” (3. Moos. 19:18, RK).

Olla Pyhä ei ole ulottumattomissa. Niin kuin kaikki Jumalan käskyt, sekin on ihmiselle mahdollinen ja saavutettavissa. Meidän on vain tehtävä muutama helpohko juttu ja lakattava tekemästä muutama  vähemmän helppo juttu. Älä vaivu epätoivoon, yritä toteuttaa käskyt yksi kerrallaan.

Jos on liian myöhäistä tehdä jonkun mainitun käskyn mukaan, koska vanhempasi eivät ole enää kanssasi, aina on mahdollisuus katua ja pyytää anteeksi ja opettaa lapsillesi, kuinka tärkeää on kunnioittaa ja arvostaa ja palvella sinua, kun tulet vanhaksi.

Rukousosio

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta.  Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen

Sanaansa. Odotan, että viimeiset testit osoittaisivat ettei minussa ole syöpää, mutta jos niin ei ole, käsittelemme vastaan tulevat ongelmat ja jatkamme Jumalan ylistämistä ja palvelemista.

Rukoilkaa myös vaimoni Marcian puolesta ja hänen terveytensä puolesta. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Michelle on nuori nainen, jolla on todettu leukemia, ja joka kärsii myös munuaiskivistä. Hän tarvitsee rukouksemme. 

Rukoilkaa herra Shukrey Lawrencen puolesta,jolla on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja parantumista. Rukoilkaa myös Lawrence Tours -matkatoimiston puolesta ja turismin puolesta Israelissa. Turisteja ei ole ja hotelleja muutetaan väliaikaisiksi sairaaloiksi tuhansille koronaviruksen uhreille. Israelin turismi kärsii kuoliniskun, jos kaikkia rajoituksia ei suhteellisen nopeasti poisteta ja palauteta lentokenttiä normaaliin toimintaansa.

Lisätkää rukouksiinne erityisrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka tarvitsevat Jumalan asioihin puuttumista heidän hyväkseen: Angela I, Rachael ja Daniel, veli ja sisar jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä. Lisätkää myös Tony B ja Aries Franklin Mayers Sr.

Älkää unohtako seuravia: Nancy ja Don Hook, Rachel – Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti Ruby L, sisar Angela Taiwanilta, jolla on uusia hyvin vakavia haasteita. Rukoilkaa hänelle ihmettä Herralta! 

Koko tämä lista sisältää ihmisiä, jotka ovat tekemisissä vielä koronavirusta suuremman pandemian kanssa. Heillä on kaikilla akuutissa vaiheessa oleva syöpä. Meidän Jeshuan opetuslasten on täytettävä Herramme meille antama tehtävä ja rukoiltava Hänen nimessään, ja Hän vie anomisemme Isänsä eteen.

Rukoilkaa perheeni puolesta: Marcia ja Jospeh Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, Marcian äiti June Saunders (90v), 

ja seuraavien puolesta: Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani, 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. 

George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Koronavirus on levinnyt yli 180 maahan, eikä loppua ole näkyvissä. Tiedemiehet ympäri maailmaa ahkeroivat ymmärtääkseen, kuinka tämä virus toimii ja mihin järjestelmiin sen vaikutus kohdistuu ihmisen ruumiissa.

Monet uskovat, että tämä virus ei ole luonnollinen mutaatio sars- ja mars- koronaviruksista, jotka kohtasivat maailmaa muutama vuosi sitten. Monista vaikuttaa siltä, että tämä virus on ihmisen suunnittelema ja sen tarkoituksena on palvella äärimmäisenä aseena tuhoamaan maailman talous ja heikentämään Lännen suurvaltoja.

 Yhdelläkin silmällä on nähtävissä, että jotkut suurvalloista vahvistuvat ja käyvät reippaasti liiketoimiin koronaviruksen vanavedessä.

On ilo nhdä Kiinan hallituksen lieventävän karanteenia Kiinassa ja Wuhanissa ja palaavan pikkuhiljaa normaaliin elämään. Tämä on hyvä merkki muille maille siitä, että ei ole mahdotonta voittaa koronavirusta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam