Jerusalemin rukouslista 31.10.2019

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Olemme juuri lukeneet 1. Mooseksen kirjasta jakson 1:1 – 6:8. Sanoin viime viikolla, että 1. Mooseksen kirja on koko Raamatun tärkeimpiä tekstejä. Se on perustana kaikelle mitä sen jälkeen tulee läpi Raamatun aina Ilmestyskirjaan asti. Se alkaa miehestä ja naisesta parhaimmassa mahdollisessa olotilassa, ja se päättyy siihen, että Jumala katuu, että loi ihmisen.

Tämän sapatin lukujakso on hieman parempi, mutta sekin alkaa siten, että Jumala, vaikka Hän oli vihastunut Nooan sukupolveen ja vaikka Hän tahtoi tuhota ihmiskunnan, näkee yhden ihmisen, joka on suhteellisen vanhurskas. Jumala päättää pelastaa Nooan perheen kahdeksan sielua ja itse asiassa antaa ihmiskunnalle uuden alun näiden kahdeksan sielun kautta.

Jumalan suunnitelma onnistuu, muttei ilman suuria vaikeuksia. Ihmiskunnan pelastaminen varmasta kuolemasta tulvavesiin ei poista synnin ongelmaa, ei edes Nooan kohdalla. Kertomuksen lopussa, vedenpaisumuksen jälkeen, hänen poikansa tekee syntiä, johon Nooa on osasyyllinen, sillä hän, Nooa, keksii valmistaa viiniä ja juo itsensä humalaan.

Vedet lakkaavat tulvimasta ja ihmiskunta ”luodaan uudelleen” Nooan kolmen pojan kautta. Mutta aika pian se jälkeen kun Nooan perhe oli pelastunut arkissa, jonka Jumala käski Nooan rakentaa, ihmiskunta lankeaa taas ja haluaa suojautua sitä valtaa vastaan, jolla Herra hallitsee luomakuntaansa, ja nimenomaan ihmiskuntaa.

Niinpä he päättävät yhdistää voimansa ja rakentaa itselleen puolustukseksi kaksi välinettä: kaikkien ihmisten yhdistyminen ja megatorni pitävät Jumalan kaukana heidän asioistaan. Luvussa 11 tapaamme toisen kerran sen ajatuksen, että Jumala puhuu jollekin Häntä hyvin lähellä olevalle, ja he päättävät yhdessä murskata tornin ja hajottaa ihmiset ympäriinsä jakamalla heidät kansakunniksi.

Näin tässä toisessa lukujaksossa – luettuamme viime viikolla Jumalan luomien miehen ja naisen, Adamin ja Eevan, lankeamisesta – todistamme taas ihmiskunnan lankeamisen. He eivät kärsi enää yksinäisyydestä, vaan nyt heitä vaivaavat pelko ja turvattomuus. He tahtovat puolustaa itseään haavoittuvuudeltaan, niin että Jumala ei ryhtyisi enää hallitsemaan ihmisiä ja estämään heitä toteuttamasta jumalattomia himojaan.

Jumala astuu alas jonkun toisen kanssa ja puhuu monikossa tälle seurassaan olevalle:

”Mutta Herra tuli alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmiset olivat rakentaneet. Herra sanoi: ´He ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on sama kieli. Tämä, mitä he tekevät, on vasta alkua. Nyt mikään ei estä heitä tekemästä, mitä ikinä aikovatkin. Tulkaa, menkäämme sinne ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa kieltä.´ Näin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he jättivät kaupungin rakentamisen sikseen” (1. Moos.11:5-8, RK).

Jumala tulee alas! Tämä lause esiintyy vain muutamassa tekstissä, ja jokaisessa tapauksessa juutalaisten rabbien tyrmistys on suuri. Miten ja miksi maailmankaikkeuden Luojan täytyy tulla alas ja astua olosuhteiden keskelle? Eikö Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, voisi käskeä enkelijoukkoja tulemaan alas tuhoamaan Baabelin tornin?

Hän lähetti enkeleitä alas puhumaan Abrahamille Sodoman hävittämisestä. Mutta nyt, tässä tapauksessa, Jumala tuli Itse alas ja joku toinen tuli Hänen kanssaan.

Tekstissä sanotaan: ”Herra sanoi:… Tulkaa, menkäämme sinne ja sekoittakaamme heidän kielensä…”  Tämä muistuttaa 1. Mooses 1:26:n tekstiä:

”Jumala sanoi: ´ Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä.”

Tämä on jo itsessään hyvin mielenkiintoista. Herra tuli alas. Jumala tutkii ihmisen tekemisiä henkilökohtaisesti, ja Hän tuli alas seurassaan joku toinen tärkeä henkilö keskustellakseen siitä, mitä pitäisi tehdä ihmiskunnan kanssa, joka rakensi Baabelin tornin kapinan osoituksena Häntä vastaan.

Jumalaa kuvataan inhimillisin termein taas 1. Mooses 18:21:ssä, jossa Herra tutkii Sodoman ja Gomorran tilannetta. Tällainen kuvainnollinen käyttö ei mitenkään aseta rajoituksia Jumalan kaikkivoipuudelle, sillä ennen ”alas tulemistaan” Jumala on jo tiennyt ja tuntenut ihmisten tekoset, ja Hänen myöhempi toimintansa osoittaa ehdottomasti Hänen täydellisen kaikkivaltiutensa.

Tähän ei ole kätketty hienovaraista ironiaa.  Ihminen rakentaa tornin, ”jonka huippu ulottuu taivaaseen”. He tahtovat tavoittaa taivaan, jossa Jumalan ajatellaan asuvan.

Raamattu tuo esiin Jumalan äärettömän ylivertaisuuden ja Hänen vertaansa vailla olevan ylhäisyytensä. Saadessaan Jumalan ”tulemaan alas” tarkastelemaan ihmisten aikaansaannoksia, ja sillä että he ovat yhtä estääkseen Jumalaa hallitsemasta heitä, heistä tulee suorastaan säälittävän naurettavia.

He tahtovat yhdistyä vastustamaan Jumalan auktoriteettia ja Jumala tulee alas ja työntää kumoon heidän korttitorninsa. Yhteyden sijaan tuleekin hajottaminen ympäri maailmaa ja vieraantuminen Luojasta. Seuraavassa luvussa Jumala valitsee Abrahamin ja hänen siemenensä korjatakseen tuon vieraantumisen ja yhdistääkseen ihmiskunnan Miehen kautta, joka on kerran tuomitseva kaikkea lihaa, Messias Jeshuan kautta.

Ei ole luultavaa, että Herra tuli alas ja toi mukanaan nimettömiä enkeleitä, kysyäkseen neuvoa enkeleiltä ja jakaakseen ja hajottaakseen ihmiset antamalla kullekin oman kielen ja maa-alueen. Niin kuin 5. Mooseksen kirja sanoo:

”Kun nostatte katseenne taivaalle ja näette auringon, kuun ja tähdet, kaiken taivaan joukon, älkää antautuko palvomaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, on jakanut ne kaikille kansoille koko taivaan alla” (5.Moos.4:19, RK).

Mooses varoittaa Israelin lapsia lankeamasta epäjumalanpalveluun selittämällä heille, että taivaan joukot, joiden palvonta vetää heitä puoleensa, aurinko ja kuu ja tähdet, ne kaikki Jumala antoi muille kansoille palvottaviksi, mutta Israelin tulee palvoa yksin Jumalaa.

Baabelin tornin tapauksessa kävi niin, että koko maailma jaettiin, ja kaikille annettiin oma alueensa ja kielensä, vieläpä taivaan voimien, auringon, kuun ja tähtien, palvonta. Huomatkaa, että ne ovat Israelia ympäröivien maiden pääjumalia – Egyptin, Babylonian, Assyrian, heettiläisten ja itse asiassa kaikkien pakanakansojen.

1. Mooseksen kirjan luvussa 12 Jumala valitsee Abrahamin ja hänen siemenensä palauttaakseen kaikki kansat yhteyteensä, että he tuntisivat Yhden Ainoan Jumalan ja ymmärtäisivät ja palvoisivat Häntä, joka on kaikkien Isä ja kaikkien Herra. Jumala valitsi Abrahamin ja Israelin korjaamaan ennalleen sen, mikä meni rikki Baabelin tornissa.

Nooaa koskeva Toorajaksomme, ja 1. Mooseksen kirja, osoittavat, että hävitys, tuho ja kuolema eivät paranna ihmiskuntaa pahoista taipumuksistaan, joten nyt Jumala valitsee Abrahamin ja hänen siemenensä pelastaakseen maailman.

Niin kuin voitte nähdä, 1.Mooseksen kirja alkaa yhdellä suurella onnettomuudella toisensa jälkeen. Se ei ole tyypillinen uskonnollinen kirja tai hengellinen kertomus. Se on realistisin kuvaus ihmisen tilasta.

Olemme yhä samassa ihmisen tilassa, ja maailmassa on vain muutama Mary Poppins ja Lumikkeja ja Tuhkimoitakin saa hakemalla hakea.

Kainin ja Abelin perheen kaltaisia perheitä on enemmän kuin ”Pieni talo preerialla” -perheitä. Jeshuan opetuslapsina joudumme joka päivä testiin. Meidän on valittava, kenen kaltaisia me olemme – Nooan, Abrahamin ja Henokin vai Nimrodin ja Kainin!

Messias Jeshuan opetuslapsina meidän velvollisuutemme on omistaa viisaus ja voima tehdä oikeat valinnat. Ja tehdä se sen kutsun ja tehtävän perusteella, jonka Jumala on antanut meille juutalaisina ja ei-juutalaisina Jeshuan opetuslapsina. Meidän käsketään olla tämän maailman suolana ja valona, ja tehdä valinnat, jotka lupaavat iankaikkista hyvää.

Lue Raamattua joka päivä ja joka viikko, ja etene järjestyksessä alusta loppuun. Vain tällä tavalla saat täyden kuvan. Älä luota sielustasi keneenkään. Varjele itse sieluasi ja pidä se lähellä Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumalaa, joka on Ainoa, joka voi Poikansa Jeshuan kautta taata sinulle iankaikkisen elämän Herran ilossa ja riemussa.

Tee hyvää kaikille ihmisille, ja ennen kaikkea Herran perhekuntaan kuuluville! 

Rukoilkaa Israelin valtion ja Israelin hallituksen puolesta. Meneillään on yhä uuden hallituksen synnyttäminen Israeliin. Uskoisin, että Israel on maailman historiassa ainoa maa, jossa on ollut kahdet vaalit kuudessa kuukaudessa, ja siitä huolimatta hallituksen kokoaminen takkuaa.

Kaksi suurta poliittista puoluetta ovat rinta rinnan lähes samalla äänimäärällä. Tilanne on umpikujassa, joka johtuu johtajien välisestä henkilökohtaisesta vastenmielisyydestä ja vihamielisyydestä. 

Israel tarvitsee teidän rukouksianne, ja se tarvitsee ennen kaikkea, että Kaikkivaltias Herra panee poliitikkomme ja uskonnolliset johtajamme lopettamaan itsekkään vihanpidon ja vastenmielisyyden ja sopimaan välittömästi. Rukoilkaa, että Jumala auttaisi tätä pientä Israelin kansaa, joka on selvinnyt 2000 vuoden diasporasta, pysymään pystyssä ja kohtaamaan ne miljardit vihamiehet, jotka valmistautuvat tuhoamaan Israelin. 

Puhutaan kolmansista vaaleista. Israelin presidentti Ruby Rivlin tekee parhaansa auttaakseen muodostamaan hallituskoalition, mutta itse asiassa hänkin on heittänyt toivonsa tästä mahdollisuudesta. Ajanlaskumme ensimmäisen vuosisadan keskivaiheilla hallinnut Rooma olisi voinut oppia paljon nykyisestä hallitussekasorrostamme.

Kansakuntana meitä on kohdannut kaksi suurta maastakarkotusta. Jumala on karkottanut meidät maastamme Assyyrian ja Babylonian kovan käden kautta, ja viimeksi v 70 jKr Rooman kautta. Lähes 2000 vuotta myöhemmin Jumala on täyttämässä lupauksiaan ja ennallistamassa ja palauttamassa meitä takaisin kotiin esi-isiemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maahan.

Luulisi, että olisimme oppineet jotain, mistä olisi apua saadaksemme aikaan yhteyden tässä kaikkialta maailmasta tulleiden maahanmuuttajien maassa. Ei, emme ole oppineet paljoakaan. Kaikissa puolueissa itsekkäät poliitikot, lahjonta ja jakautuminen lietsovat vihan tulia ja rotuennakkoluuloja siinä määrin, että kun Israelin presidentti, joka on hyvä mies ja oikeudenmukainen mies, kehottaa muodostamaan kattavan hallituskoalition, joka pystyy yhdistämään voimat ja kohtaamaan Iranin, Turkin ja muiden kansainvälisten ja kansallisten mahdollisuuksien asettamat haasteet, ja jopa rauhan muiden arabimaiden kanssa, meidän johtajamme vain leikkivät musiikin tahdissa ”tuolileikkiään”.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Ja kun rukoilette Israelin puolesta, muistakaa sanoa pieni rukous myös USA:n, Englannin, EU:n ja Kiinan ja koko maailman puolesta. Minun rukoukseni on, Herra, tule pian!

Israel on Jumalan profeetallisten lupausten menestymisen ja toteutumisen saareke, joka tuo lopulta pelastuksen koko maailmalle Messias Jeshuan kautta. Me tarvitsemme teidän rukouksianne ja tukeanne!

Rukoilkaa erään Israelissa ylipistossa opiskelevan korealaisen ystävän vaimon puolesta. Vaimon nimi on Rachel, Jingyung Lee. Hänellä on todettu rintasyöpä. Myös erään hyvän ystävän nuorella vaimolla nimeltään Hannah Yoshida, Kioton Glory seurakunnasta, on syöpä. Rukoilkaa kalliin sisaremme Tiz H:n puolesta. Hänelta on juuri leikattu syöpäkasvain ja hän saa nyt kemoterapiaa.

                      Ilana Avramov, New Yorkissa asuvan ensimmäisen serkkuni vaimo, leikattiin ja hän on jo kotona toipumassa Rukoilemme, että toipuminen etenee nopeasti eikä tarvita uusia toimia normaalin sädehoidon lisäksi, Herra, ei solumyrkkyjä!

                      Rukoilkaa Ruby L:n puolesta. Hänellä on vielä edessään 9 kemoterapiajaksoa. Hän miettii myöskin muuttamista palvelutaloon. Rukoilkaamme, että Ruby saisi voiman muuttaa ja pääsisi eroon liiasta ”kamasta” muuttaessaan talosta pieneen huoneistoon.

 Älkää unohtako rukoilla taiwanilaisen sisaren puolesta. Hän on Jumalan palvelija ja johtaja, ja saa myös kemoterapiaa Taiwanilla. Hänen nimensä on Angela.

Tyttäremme Danah ja tyttärentyttäremme Noaam käyvät nyt läpi hyvin vaikeita aikoja. Rukoilkaa myös pojanpoikamme Joseph Shulamin puolesta, samoin Barryn ja Bethin ja hänen vanhempiensa puolesta.

 Muistakaa Marciaa rukouksin. Marcialla on vaikea diabetes ja nivelreuma, ja hän tarvitsee jatkuvaa Herran siunausta pystyäkseen tulemaan toimeen sairauksiensa kanssa. Ennen kaikkea hän tarvitsee Jumalan armoa ja parantavaa voimaa.

Rukoilkaa Kiinassa olevan Emma-sisaren puolesta ja lisätkää mukaan kallis sisar Deborah Ruth, joka asuu myöskin Beijingissä, Kiinassa. 

Netivyan 40-vuotisjuhlakiertue ja seminaari pidetään marraskuussa 2019. Ilmoittautuminen on päättynyt ja me valmistaudumme ensi viikkoa varten, jolloin kaikkialta maailmasta alkaa saapua vieraita Israeliin juhlimaan kanssamme tätä suurta tapahtumaa.

Tarvitsemme rukouksianne Netivyan puolesta, ja tämän upean ohjelman ja kiertueen puolesta, jonka teemme yhdessä eri puolilta maailmaa tulevien tukijoidemme kanssa. Tiedämme, että monet teistä, jotka olette rukoilleet ja tukeneet tätä hyvin erityislaatuista palvelutyötä Jerusalemissa ja maailmalla ja seisseet rinnallamme, ette pääse tulemaan mukaan tällä kertaa. Pyydämme teitä, ainakin hengessä ja sydämissänne, liittymään kanssamme rukoukseen, että Netivyan seuraavat 40 vuotta olisivat vielä menestyksekkäämmät ja upeammat ja että Herran paluuseen Siioniin valmistauduttaisiin vielä palavammin.

Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan palavasti Anusimien Alijan ja paluun puolesta; hengellistä paluuta pois kristinuskon turmeltuneista suuntauksista takaisin Jumalan sanan puhtaille lähteille, ja fyysistä paluuta Alijan muodossa tänne esi-isiemme maahan, Siioniin, Jerusalemiin.

Rukoikaa Koreassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Rukoilkaa KIBIn ja Israel Foorumin puolesta, ja monien Jumalan miesten ja naisten puolesta, jotka rakastavat Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta ja ovat rukoilleet Israelin puolesta niin monta vuotta ja tukeneet Israelissa tehtäviä  hyviä töitä. Nämä ovat suurenmoisia veljiä ja sisaria, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia. Rukoilen, että Herra vaikuttaisi sovinnon lastensa välillä ja yhdistäisi heidät yhtä tarkoitusta varten: rukoilemaan Israelin puolesta ja tukemaan Israelia ja varsinkin Israelissa olevia Messias Jeshuan juutalaisia opetuslapsia. Pyydän teitä rukoilemaan etenkin KIBIn hallituksen jäsenten puolesta, jotka ovat sijoittaneet elämänsä ja rahansa tähän pro-Israel järjestöön Koreassa.

Rukoilkaa koko Abu-Eidin perheen puolesta. Kallis sisar Svetlana, joka kuuluu Abu-Eidin perheeseen avioliiton kautta, oli pari päivää sitten vakavassa leikkauksessa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

                       Tiz Huch, rakas sisaremme Dallasissa, Texasissa, saa kemoterapiaa. Rukoilkaa Tizin puolesta, älkääkä unohtako rukoilla hänen lapsenlapsensa Lionin puolesta. Lion voi paljon paremmin, mutta rukouksenne ovat yhä tärkeitä jotta näemme pikku Lionin täydellisesti parantuneena. Sama koskee tietysti hänen isoäitiään Tiziä. 

                      Rukoilkaa erityisesti Ann Westin puolesta. Hän on 99-vuotias ja rukoilee edelleen joka päivä Israelin pelastusta. Liittäkää Annin poika Roger perheineen mukaan rukouksiinne.

                      Rukoilkaa Helsingissä olevan juutalaisen veljemme Hillelin puolesta, ja Keijon ja Salmen puolesta Nokialla, ja Tim Tuckerin, Anne-Mirjamin, Satu-Marian, Sini-Tuulian, Eveliinan, Erkki ja Sirpa Murron ja Eva H:n puolesta. He ovat kaikki Suomesta. 

Rukoilkaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa ja kaipaavat Jumalan parantavan käden kosketusta. Kuulin juuri, että Tineke ei voi oikein hyvin. Rukoilkaa Tineken ja hänen sielunsa puolesta. 

Rukoilkaa Julian ja Victorin puolesta. Sveitsissä on kallis sisar, Paula, joka tarvitsee taivaallisen läpimurron. Tahdon lisätä myös Barryn ja Dalian, kalliit veljet, jotka asuvat Tiberiaksessa ja kärsivät sairaudesta ja kivusta. He tarvitsevat rukousta ja apua.

                      Tahtoisin lisätä listaamme erään rakkaan veljen. Hän on rakkaan suomalaisen Netivyaa tukevan perheen poika, Aaron Tani. Hänellä on diabetes. Aaronilla on perhe ja lapsia. Hän tarvitsee kiireesti rukouksiamme! Rukoilkaa Aaron Tanin puolesta.

                      Rukoilkaa Kiinassa asuvan kalliin sisaren, Zhou Wenrilanin puolesta. Rukoilkaa Intiassa, Chenaissa olevan pastori Isaacin puolesta. Hän tarvitsee parantumista munuaisviasta. 

                       Viekää rukouksin Herran eteen seuraavat veljet ja sisaret, jotka tarvitsevat Herran parantavan käden armollista kosketusta: George, Gary, Melanie. 

                      Nancy Hook ja hänen perheensä tarvitsevat erityisrukousta parantumisen puolesta, että Jumalan armollinen käsi koskettaisi Nancya ja Donia. Donin leikkaus onnistui ja hän sai hyvän loppulausunnon: hän on nyt vapaa syövästä. Meillä kaikilla on aihetta kiittää Herraa tästä ihmeellisestä armosta, jonka Don ja Nancy ja me kaikki olemme saaneet Jumalalta.

Ja seurakuntamme jäsenet tarvitsevat rukouksianne: Sarit, David S, Gabriela vanhempi, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuorempi Gabriela, Zvi D ja Batsheva ja Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva. Ja rakkaat sisaremme Laurel, Orna, Sima ja Aviva.  

                      Muistakaa erityisrukouksin yhtä kummipoikaani Herrassa, David B.A.ta .

Nämä eri puolella maailmaa asuvat veljet ja sisaret tarvitsevat rukoustanne, esirukouksianne ja parantumista:  Paulo ja Noami, Marcelon vanhemmat Belo-Horizontessa, Brasiliassa, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä ja perheensä.

                      Rukoilen ja pyydän teitä rukoilemaan Louisan ja Tonyn puolesta. Muistakaa Goh-veljeämme ja hänen perhettään rukouksin. 

                      Rukoilkaa sisar Christyn puolesta Koreassa ja erityisesti myös tri Songin ja tri H.Kimin puolesta, ja Israel Forumin johtajien ja johtokunnan puolesta ja Soulissa olevan Onnuri seurakunnan puolesta, jotka rukoilevat meidän ja Israelin puolesta joka sapatti joka aamu. 

                      Rukoilkaa veli Michael Knezevichin puolesta ja pyytäkää Herraa siunaamaan häntä terveydellä ja siunaamaan hänen perhettään ja liiketoimiaan.

           Sulkekaa rukouksiinne Portugalissa asuva Ismael Alves ja Keniassa asuva Asher Gabriel.

Toivon kaikille teille, jotka seisotte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, parhaita Herran siunauksia ja Hänen kaikkien lupaustensa täyttymistä Hänen uskollisille lapsilleen.

Ne jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, ovat niitä, joita kutsutaan viisaiksi. Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme olemaan viisaita eikä tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme,Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa!

Joseph Shulam