Jerusalemin rukouslista 31.12.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämä on vuoden 2020 viimeinen sapatti! Uskoisin, että useimmat meistä haluaisivat unohtaa vuoden 2020. On montakin syytä, miksi on luonnollista haluta unohtaa tämä vuosi ja rukoilla ja toivoa paljon parempaa vuotta 2021. Mutta jos me unohdamme vuoden 2020, meiltä jää huomaamatta tärkein.

Meidän täytyy muistaa, että tässä maailmassa, Jumalan maailmassa, mitään ei tapahdu turhanpäiten. Kaikella ja kaikilla ajanjaksoilla on tarkoituksensa, jotka Herra on suunnitellut ja tarkoittanut. Herra hallitsee tätä maailmaa. Se on Hänen maailmansa, ja maailma palvoo Herraa!

Olen valinnut muutaman vähemmän tunnetun tekstin näyttääkseni, millainen on raamatullinen näkökulma tämän maailman suhteesta Luojaan, Herraan, joka loi taivaan ja maan. Muistakaa, että Herra ei ole jäänyt eläkkeelle eikä lähtenyt lomalle! Hän on yhä tämän maan ja kaiken siinä olevan herra ja isäntä:

Sinä pidät maasta huolen ja kastelet sen runsaasti, teet sen hyvin rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sinä todellakin valmistat sen” (Ps. 65:10, RK).

Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa!” (Ps. 66:1, RK).

Koko maa kumartaa sinua ja laulaa ylistystäsi, laulaa nimesi ylistystä. Sela” (Ps. 66:4, RK).

Maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, laulakaa Herran ylistystä, sela” (Ps. 68:33, RK).

Vielä yksi jae, joka sanoo kaiken:

Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta” (Jes.66:1, RK).

Voisiko asian sanoa selvemmin kuin mitä ovat nämä Jumalan sanat?

Olen sitä mieltä, että tämä koronaksi (kruunu) kutsuttu vitsaus ei ole luonnollinen ilmiö ja että sillä on tarkoituksensa. Raamatussa on käytetty noin 100 kertaa eri sanoja vitsauksista kuvaamaan jotain, jonka Jumala on Itse luonut ja aktivoinut Hänelle kuuluvan maan päällä. Syyt ovat aina samat! Ihmiskunta on tarvinnut nämä vitsaukset.

Egyptin farao ja Egypti tarvitsivat ne 10 vitsausta, jotka Jumala toteutti Egyptin maata ja kansaa vastaan. Israel tarvitsi 40-vuotisen erämaavaelluksensa aikana Siinain erämaassa vitsauksen useammin kuin yhden kerran. Hallituskautensa lopulla kuningas Daavid tarvitsi sen kauhean ruton, joka kohtasi Israelia, kun hän oli hallinnut kuninkaana Israelin maata ja kansaa 40 vuotta. (Kts 2. Sam. 24 ja 1. Aik. 21.)

Kysytte kenties tärkeän kysymyksen: ”Miksi kuningas Daavid tarvitsi tämän kauhean vitsauksen elämänsä ja kuninkuutensa lopulla?” Miettikää sitä ja tutkikaa hänen elämäänsä ja suhdettaan Herraan ja Israeliin, niin voitte ehkä ymmärtää, kuinka Herra toimii ja kuinka Hän koettelee palvelijoitaan tehdäkseen heidät täydellisiksi.

Tuohon ruttoon kuoli Israelissa 70.000 ihmistä kuningas Daavidin synnin tähden!  Älkää yrittäkö väistellä ja unohtaa tätä koronaksi kutsuttua vitsausta – maailma, ihmiskunta on kruunannut itsensä vapaaksi Jumalasta ja Hänen säännöistään, ja paennut syvälle syntiin, jota kutsutaan ”kauhistukseksi” sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa! Ihmiskunta on kruunannut itsensä maan ja kaiken siinä olevan kuninkaaksi!

Kysykäämme itseltämme kaikki, jokainen ja jokaikinen meistä: ”Mitä minun tulee muuttaa omassa elämässäni? Millainen on todellinen suhteeni tämän maailmankaikkeuden Luojaan?”  Jotkut teistä esitätte itsellenne nämä kysymykset ja päättelette että ette ole koskaan todella uskoneet Jumalaan ettekä ottaneet Häntä vakavissanne. Jotkut teistä päättelette, että teillä oli ennen luja suhde Jumalaan, mutta olette kadottaneet sen. Jotkut teistä päättelette, että olette rakastaneet liian paljon tätä maailmaa ja liian vähän Herraa, joka sen loi.

Jumala on lähettänyt tämän koronaviruksen ravistelemaan maailmaa ja kaikkia muinaisia epäjumalia, joilla on nykyään muodinmukaiset merkkivaatteet. Älkää unohtako vuotta 2020 – tutkikaa itseänne, asenteitanne ja päättäkää, mitä ja miten aiotte olla mukana ennallistamassa suhdettanne Luojaan ja Jeshuaan, pelastajaamme!

Tämän sapatin lukujakso on 1. Mooseksen kirjan viimeiset luvut. Toorajakson nimi on hepreaksi Vayechi (ja hän eli) ja se on 1. Moos. 47:28-50:26. Profeetoista lukujakso on 1. Kun. 2:1-2:12. Uudesta testamentista lukujakso on Hepr. 11:12-22, 1. Piet. 1:3-9.

Tooran Vayechi-niminen lukujakso merkitsee, että Jaakob eli. Ja kuitenkin juuri tässä Toorajaksossa, 1. Mooseksen kirjan viimeisessä jaksossa, Jaakob kuolee. Tässä lukujaksossa on muutama hyvin tärkeä seikka.

Jaakob siunaa poikansa sekä Joosefin kaksi poikaa, Efraimin ja Manassen. Joosef saa perinnökseen kaksinkertaisen osuuden Israelin maasta. Kaikki muut Joosefin veljet, paitsi Leevi, perivät yhden osuuden. Joosef perii poikiensa kautta kaksi suurinta osaa Kanaanin maasta!

Jaakob ilmoittaa pojilleen, että Abraham ja Iisak olivat ihmisten kalastajia, suuria evankelistoja, jotka voittivat satoja sieluja ja käännyttivät heidät ja heidän perheensä tuntemaan ja palvomaan yhtä Jumalaa, joka ilmestyi Abrahamille Haaranissa ja kutsui hänet jättämään rikkaan ja hedelmällisen puolikuun alueen ja tulemaan Kanaaniin, maahan, joka oli karuhkoa erämaata.

Tässä tuo jae:

”Enkeli, joka on lunastanut minut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Kutsuttakoon heitä minun nimelläni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimellä. Lisääntykööt he suuresti keskellä maata” (1. Moos. 48:16, RK). 

Sana joka on suomeksi käännetty ”suuresti” on heprealaisessa tekstissä ”jigdu”. Tämän sanan juuri on sana ”dag” (kala).  Kieliopillinen sanamuoto 1. Mooseksen kirjassa on ”ja he kalastivat maan kansan keskuudessa”.

Tähän tekstiin nojautuen Jeshua sanoi opetuslapsilleen: 

Jeesus sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia” (Matt. 4:19, RK).

Kysynette, milloin ja miten Abraham ja Iisak ”kalastivat” ja evankelioivat. Avainteksti on:

Abram otti mukaansa vaimonsa Saarain, veljenpoikansa Lootin ja kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, sekä palvelijat [engl. Ihmiset (sielut)], jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne” (1. Moos. 12:5, RK).

”Hankkia sieluja” on evankelioida. Se on totta muinaisessa hepreassa ja se on totta myös modernissa hepreassa. Abrahamilla oli 318 miestä, iältään 20 – 50-vuotiaita, jotka olivat urhoollisia sotureita ja jotka auttoivat häntä 1. Moos 14:ssä ajamaan takaa viittä pohjoisen kuningasta ja hakemaan takaisin Lootin ja hänen perheensä ja saaliin, jonka nuo kuninkaat olivat vieneet.

Palatessaan tältä sotaretkeltään Abraham pysähtyi Saalemissa (Jerusalemissa) ja kohtasi siellä Melkisedekin. Abrahamilla ei ollut seuranaan vain vaimonsa Saara ja veljenpoikansa Loot perheineen. Hänellä oli suuri leiri, jossa oli paljon ihmisiä, ja noilla 318 miehellä oli perheet ja lapsia. Nämä ihmiset seurasivat Abrahamia, koska hekin ymmärsivät, että on olemassa vain yksi Jumala, joka loi taivaat ja maan. Sama Jumala, joka rakastaa maailmaa ja joka uhrasi Poikansa, jotta me kaikki voimme tuntea Hänet ja jättää tämän maailman epäjumalat taaksemme ja seurata Häntä ja tehdä Hänen tahtonsa.

Jos olet evankelista, sielujen voittaja, sinun täytyy tahtoa, että ne jotka seuraavat sinua, seuraavat samaa Herraa, jota sinä itse seuraat. Niin kuin Paavali sanoi opetuslapsilleen:

Paavali sanoi: Toivoisin Jumalalta, että – tapahtuipa se vähällä tai paljolla – et ainoastaan sinä, vaan kaikki, jotka minua tänään kuuntelette, tulisitte samanlaisiksi kuin minä, näitä kahleita lukuun ottamatta” (Ap. t. 26:29, RK).

Jos Timoteus saapuu, katsokaa, että hän voi olla luonanne pelotta, sillä hän tekee Herran työtä niin kuin minäkin” (1. Tim. 16:10,RK).

Pyydän teitä veljet, tulkaa sellaisiksi kuin minä, koska minäkin olen tullut sellaiseksi kuin te, ette ole tehneet mitenkään väärin minua kohtaan”(Gal. 4:12, RK).

Tämä voi tuntua teistä oudolta, mutta evankeliumin ihmisille kertomisen tavoitteena on, että he seuraavat sinua Jumalan kuningaskuntaan ja tekevät sinusta esimerkkinsä ja mallinsa. Tämä on yksi syy siihen, että niin monet ns. ”opetuslapseuttamis”-ohjelmista maailmassa eivät oikein kanna hedelmää pitemmän päälle.

Ihmisen, joka antaa elämänsä tässä ja nyt ja myös iankaikkisen elämänsä, täytyy voida luottaa sinuun, sinuun eikä johonkin abstraktiin. Hänen täytyy seurata sinua ja tehdä kuten sinä teet. Kun hän näkee, että sinä seuraat, hänkin seuraa. Jokainen lapsi seuraa isäänsä ja äitiään ja usein lapsellasi on samat hyvät, pahat ja rumat piirteet, jotka hän on oppinut sinulta, isältään, ja saatat järkyttyä ja suuttua siitä, että hän seuraa sinua.

Lakkaa olemasta huono esimerkki! Tartu poikaasi ja itseäsi niskasta ja muuttukaa yhdessä. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Olen nähnyt myös päinvastaisen tapahtuvan – poikia, jotka ovat ottaneet vastuun isistään ja he ovat muuttuneet yhdessä. Tunnen poikia, jotka ovat ottaneet isiensä tehtävät ja johdattaneet heidät Herran luo. Palatkaa, rakkaat veljet ja sisaret, ja tulkaa ihmisten kalastajiksi!

Oppikaa oikeilta kalastajilta, millaista on kalastaa myrskyävällä merellä tai vaahtoavassa virrassa.

Vielä yksi huomio tästä Toorajaksosta. Jaakob, ja myöhemmin myös Joosef, pyysivät, että heidän ruumiinsa vietäisiin Egyptistä ja haudattaisiin samaan paikkaan kuin Abraham Kanaaninmaassa, maassa, jonka Jumala antoi Abrahamille ja hänen siemenelleen ikuiseksi omaisuudeksi. Älkää unohtako tätä tärkeää totuutta! Ikuinen tarkoittaa iankaikkista.

Marcia ja minä olemme nyt kotona. Palasimme viime perjantaina. Säästyimme hotellikaranteenilta hotellissa, joka oli täynnä nuorisoa. Ikämme ja terveydentilamme tähden meidän sallittiin viettää määrätyt kaksi viikkoa karanteenissa omassa kodissamme. Se oli ihana siunaus. Marcian kunto ei ole ollut hyvä. Hänellä on ollut vaikeuksia selvitä jetlagista ja hän on äärettömän väsynyt eikä oikein jaksa mitään. Pyydän, että rukoilisitte Marcian puolesta ja muistaisitte häntä jatkuvasti rukouksissanne. Uskomme Herraan, meidän parantajaamme ja pysymme Hänessä ja luotamme Hänen huolenpitoonsa ja rakkauteensa meitä kaikkia kohtaan.

Bathsheba Derbaremdicker, Zvin vaimo, on taas sairaalassa ja hänelle tehdään toinen rintasyöpäleikkaus kuukauden sisällä. Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan erityisen rukouksen Bathsheban ja Zvin puolesta. Rukoilen, että lääkärit pystyvät tällä kertaa poistamaan onnistuneesti kaiken, mikä täytyy poistaa, jokaikisen syöpäsolun, ja että toipuminen ja kotiinpaluu tapahtuu nopeasti.

Iäkkäiden sisartemme tilanne – he ovat todellisia sankareita Herran palveluksessa, Lea, Ahuva ja Ilana –  tarvitsevat rukouksiamme. Pyydän teitä rukoilemaan vanhempien sisartemme puolesta. He ovat todellisia uskonsankareita ja heidän rakkautensa Herraan ja Hänen kansaansa on rajatonta.

Jumalan sanassa on selvä käsky pitää huolta leskistä ja orvoista. Tämä käsky toistuu Toorassa, profeetoissa ja Uudessa testamentissa useammin kuin kerran. Jokaisen joka vanhenee tai jolla on vanhempia perheenjäseniä, täytyy saada tietää, että pyhien ja hengellisen perheemme yhteisöön voi luottaa siinä, että he pitävät tämän käskyn ja pitävät huolta vanhemmasta sukupolvestamme. He ovat antaneet kaikkensa nuorempina vuosinaan, ja nyt pyhien velvollisuus on pitää huolta heidän tarpeistaan. Miettikää seurakuntana tai yksityisinä, voisitteko lahjoittaa vähän ylimääräistä Jerusalemin iäkkäille pyhille.

Pyydän teitä rukoilemaan Jerusalemissa olevan hyvin erityisen lastentarhan puolesta, sen nimi on Little Hearts (pikkusydämet). Tämän lastentarhan johtaja on meidän omiamme, meidän seurakunnastamme. Tämä lastentarha eroaa kaikista muista Jerusalemin lastentarhoista siinä, että siellä juutalaiset, kristityt ja arabilapset oppivat nuoresta pitäen rinnakkaiseloa. Henkilökunta on sitoutunut opettamaan näille lapsille Israeliksi ja Jerusalemiksi kutsutun kaleidoskoopin arvon. Jos tahdotte antaa oman panoksenne tähän hyvin mielenkiintoiseen ja tärkeään palvelutyöhön – pankaa puumerkiksi ”little hearts”. Tähän työhön on mahdollista antaa tukea vain tammikuun 2021 loppuun asti. Jokainen summa olisi siunaus!

Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

Saimme rukouspyynnön rakkaalta Livia Schnell Nothen sisarelta, joka on ollut kanssamme Portugalissa ja seissyt brasilialaisten veljiemme rinnalla ja meidän rinnallamme Anussimien asiassa (´pakotetut´ , 1400-luvun Espanjan ja Portugalin juutalaisten jälkeläisiä, jotka pakotettiin kääntymään katolisuuteen ja jotka jatkoivat salassa judaismin harjoittamista; ongelmana on ollut Israelin valtion  saaminen ottamaan heidät vastaan juutalaisina Kotiinpaluulain nojalla) ja heidän ahdingoissaan. Livia on sairastunut vakavaan sairauteen, hän tarvitsee nyt Herran parantavaa kättä ja lohdutusta. Rukoilkaa Livian puolesta ja rukoilkaa hänelle parantumista.

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Hän on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia. Philip asuu kaukana Israelista maassa, johon emme voi matkustaa, mutta Philipin sydän on kanssamme ja Jumalan kansan kanssa.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Israelissa ei tilanne ole vielä parantunut. Israelissa on edelleen sulkutila, liikkuminen on rajoitettua ja suurin osa yrityksistä ja liikkeistä on suljettu, ainakin toistaiseksi. Talouselämä on kärsinyt kovasti.

Kirjoitin edellisissä rukouslistoissa, että on hyvä asia rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, joita ette tunne henkilökohtaisesti ja rukoilla, että maailma toipuisi ja saisi tämän kauhean koronavirukseksi kutsutun pandemian loppumaan. Korona tarkoittaa kruunua, enkä ole varma minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

                      1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

                      2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

                      3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

                      4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

5.       Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin. 

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilemme kolmivuotiaan pikkutytön puolesta, jolla on harvinainen sairaus ja syöpä. Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa. Meidän täytyy rukoilla hänen puolestaan ja hänen perheensä puolesta, että Herra huolehtisi hänestä ja parantaisi hänet niin että hän saisi kasvaa isoksi ja palvella

Hänen kuningaskuntaansa.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilen, että jotkut paikalliset vanhimmat menisivät  Joyn luokse, ja että he voitelisivat hänet öljyllä ja rukoilisivat hänelle parantumista niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Jeshuan veli Jaakob on antanut kirjeessään diasporassa eläville Israelin 12 heimolle.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”. ”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa. Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta. Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

                      Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

                      Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam